A PerformancePoint-alapú jelentéstípusok ismertetése

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Microsoft SharePoint Server 2010 PerformancePoint szolgáltatása megkönnyíti az irányítópult-készítőknek és -felhasználóknak a különféle jelentéstípusok, többek között az analitikus diagramok és táblázatok, Excel Services-jelentések, a stratégiai tervek és sok más egyéb elem megtekintését és használatát.

Az alábbi cikk elolvasásával áttekintést kaphat azokról a különféle jelentésfajtákról, amelyeket felhasználhat a PerformancePoint-alapú irányítópultban.

Tartalom

Elemző diagramok és rácsok

Az Excel Services-jelentések

SQL Server Reporting Services-jelentések

ProClarity kiszolgálói jelentés

Weblap jelentések

Scorecardok

Stratégia térkép

KPI-részletek jelentés

Felbontásfa

Analitikus diagramok és táblázatok

Az analitikus diagramok és táblázatok segítségével interaktív diagramokon és táblázatokban (más néven rácsokban) jeleníthetők meg információk. Az irányítópult felhasználói ezekkel a jelentésekkel gyorsan és könnyedén feltárhatják az összetett adatokat anélkül, hogy lekérdezéseket kellene írniuk.

Az analitikus diagram az alábbi ábrán látható sávdiagramhoz hasonlíthat:

PerformancePoint-szolgáltatások

Előfordulhat az is, hogy az analitikus diagram az alábbi ábrán látható kördiagramhoz hasonlít:

Analitikus PerformancePoint-kördiagram

Az analitikus diagramok és táblázatok az SQL Server Analysis Services által tárolt adatokat használják. A jelentések által megjelenített információk folyamatosan naprakészek, és a jelentések nagymértékben interaktívak. Az analitikus diagramokban és táblázatokban jellemzően az alábbiak mindegyike végrehajtható az egér használatával:

 • Részletek megjelenítése vagy összefoglalása az alacsonyabb, illetve magasabb részletezettségi szinten

 • Elemek rendezése növekvő vagy csökkenő sorrendbe

 • Üres sorok és oszlopok kiszűrése, elem elkülönítése, elem eltávolítása a jelentésnézetből

 • Felső és alsó tagok alkalmazása egy csoportban

 • Értékszűrők alkalmazása, például egy megadott összegnél nagyobb vagy kisebb elemek kiválasztása

 • Kimutatás készítése táblázatból, illetve táblázat átalakítása analitikus diagrammá

 • Az Analysis Services-kockában meghatározott további műveletek használata

 • A diagramban vagy táblázatban szereplő információk megjelenítése vagy elrejtése

 • Táblázatadatok kezelése laponként (hasznos, ha egy lekérdezés nagy mennyiségű adatot ad vissza)

 • Felbontásfa indítása további információk megjelenítéséhez egy adott jelentési értékről

Elemző diagramok és rácsok részletesebb információt többet is megtudhat elemző diagramok és rácsok és egy analitikus diagram létrehozása vagy a PerformancePoint Dashboard Designer használatával rács a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

Excel Services-jelentések

Az Excel Services-jelentések Excel-munkalapok, valamint Excel-munkafüzetekben szereplő elemek, például kimutatások, kimutatásdiagramok, illetve egy munkalap egy részének megjelenítésére használhatók. Az Excel Services-jelentések az alábbi ábrához hasonlók:

PerformancePoint-kijelzőn megjelenő Excel Services-jelentés

Az Excel Services-jelentésekben olyan adatok is felhasználhatók, amelyeket az Analysis Services szolgáltatás, egy SharePoint-lista, SQL Server-tábla, Excel-munkafüzet vagy az Excel Services szolgáltatás tárol.

A scorecardokhoz, valamint az analitikus diagramokhoz és táblázatokhoz hasonlóan az Excel Services-jelentések is nagymértékben interaktívak. Néhány kattintással megtekintheti az alsóbb részletezési szinteket. A jelentéseket a PowerPoint és az Excel alkalmazásba exportálhatja, valamint szűrőket alkalmazhat rájuk.

További információt az Excel Services-jelentések a Dashboard Designer használatával az Excel Services-jelentés létrehozása a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

SQL Server Reporting Services-jelentések

Az SQL Server Reporting Services szolgáltatás jelentései olyan jelentések, amelyeket a Reporting Services szolgáltatásban tettek közzé. A Reporting Services-jelentések táblák vagy diagramok formáját ölthetik, és saját szűrőket tartalmazhatnak, amelyeket néha paramétereknek is neveznek.

A Reporting Services-jelentések általában igen interaktívak. A jelentések beállításaitól függően az irányítópult-felhasználók kattintással, rendezéssel, valamint lapozással tárhatják fel az adatokat. Ezenkívül lehetőség van a következőkre:

 • Egy vagy több lap előzetes megjelenítése, módosítása és nyomtatása a jelentésből

 • Egy vagy több paraméter alkalmazása anélkül, hogy a lekérdezést újra kellene futtatni az adatbázison. A paraméterek beépített szűrők, amelyek a jelentésre jellemzőek

 • Adatok exportálása képfájlokba, Adobe PDF-fájlokba, webes fájlokba, illetve a Microsoft alkalmazásai által ismert egyéb formátumokba

További információ a Reporting Services-jelentések a Reporting Services áttekintése jelentések megjelennek a PerformancePoint-kijelzőket és létrehozása a Dashboard Designer használatával Reporting Services-jelentés a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

ProClarity Server-jelentések

A ProClarity Analytics Server Page-jelentések, más néven ProClarity Server-jelentések olyan jelentések, amelyeket a ProClarity Professional eszközzel hoztak létre, majd a ProClarity Analytics Server segítségével közzétettek.

A ProClarity-jelentések különféle ProClarity-nézeteket, kör-, oszlop- és vonaldiagramokat, táblázatokat, valamint egy diagram és táblázat kombinációját foglalhatják magukban egy jelentésen belül. A ProClarity-jelentések speciális nézeteket is tartalmazhatnak, például felbontásfát, perspektívanézetet és teljesítménytervet.

A ProClarity-jelentések az Analysis Services által tárolt adatokból készülnek. A ProClarity-jelentések igen interaktívak. Az analitikus diagramokhoz és táblázatokhoz hasonlóan alacsonyabb és magasabb részletezettségi szinteket jeleníthetnek meg, megtekinthetők bennük az egyes tranzakciók, amelyekből egy adott érték felépül, valamint PowerPoint- vagy Excel-formátumba exportálható a jelentés.

További információ a ProClarity kiszolgálói jelentések megjelennek a PerformancePoint-kijelzőket ProClarity kiszolgáló áttekintése a jelentések és a Dashboard Designer használatával ProClarity kiszolgálói jelentések készítése a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

Weblapjelentések

A weblapjelentések önállóan működő belső vagy külső webhelyek, amelyek SharePoint-kijelzőkben jelennek meg az egyéb irányítópultelemek mellett. A weblapjelentések segítségével nyilvánosan elérhető információkat jeleníthet meg az egyéb belső jelentések mellett, egyetlen irányítópulton belül.

Tegyük fel például, hogy egy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalat egyik értékesítési csapata olyan irányítópultot használ, amelynek jelentései megjelenítik a szervezet különféle értékesítési és előrejelzési adatait. Tegyük fel továbbá, hogy az értékesítési csapatnak az aktuális eseményeket, például a friss híreket vagy a tőzsdei árak változásait is nyomon kell követnie. Az ilyen típusú információk általában külső webhelyeken érhetők el, nem pedig belső jelentésekben. A külső webhelyek megjeleníthetők egy irányítópulton belül az értékesítési csapat által használt egyéb irányítópultelemek mellett. Ily módon az értékesítési csapat egyetlen helyen láthat minden információt, amelyre szüksége van.

További információt az weblapon jelentések a Dashboard Designer használatával weblap jelentések készítése a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

Scorecardok

A scorecardok olyan jelentések, amelyek grafikus ikonokkal, más néven mutatókkal jelzik a tényleges eredmények és a célértékek összehasonlításával megállapított teljesítményt. A scorecardok az alábbi ábrához hasonlók:

PerformancePoint-scorecard, amelynek oszlopai felett több fő teljesítménymutató van

A PerformancePoint-alapú scorecardok az SQL Server Analysis Services által tárolt adatokat, SharePoint-listát, Excel Services-fájlt, SQL Server-táblát, illetve a scorecard szerzője által létrehozott értéklistát használhatnak adatforrásként. Ezenkívül a scorecardok két másik jelentéstípus, a stratégiai tervek és a fő teljesítménymutatókat részletező jelentések adatforrásaként szolgálnak.

További információ scorecardok az alábbi forrásokban talál:

Vissza a lap tetejére

Stratégiai tervek

A stratégiai tervek olyan Microsoft Visio-diagramok, amelyek scorecardokhoz kapcsolódva az egész szervezetre vonatkozó különféle teljesítménymérő számokat jelenítenek meg. A stratégiai tervek alakzatok segítségével jelenítik meg a célkitűzések közötti viszonyokat egy Visio-diagramban. Az alakzatok fő teljesítménymutatókhoz (KPI-khez) kapcsolódnak, amelyek PerformancePoint-alapú scorecardon találhatók, és a színük jelzi, hogy a scorecard KPI-k alapján mennyire teljesülnek az egyes célkitűzések.

A stratégiai tervek alapja a kiegyensúlyozott mutatószámrendszer, amely négy perspektíva segítségével határozza meg a szervezeti teljesítményt:

 • Pénzügyi terv, például a bevétel, a költség és a haszonkulcs mértékek általában tartalmazó.

 • Ügyfél perspektívákat, például ügyfél száma, piaci részesedés, és a panaszok mértékek általában tartalmazó.

 • Belső folyamat szempontjából, például az új termékek, a szolgáltatás hiba arányok és a minőség-ellenőrzéséhez mértékek piac idő mértékek általában tartalmazó.

 • Tanulási és növekedés perspektivikus, amely általában a mértékek, például alkalmazotti forgalom mennyisége, az új alkalmazottak és humánerőforrás adatok számát tartalmazza.

Ha egy scorecard és egy stratégiai terv ugyanezt a fent leírt négy perspektívát használja egyetlen irányítópultlapon, akkor ez egy kiegyensúlyozott scorecard. Az irányítópultokon ugyanakkor más stratégiaiterv-típusok is megjelenhetnek.

Részletesebb információt a stratégia térképek megtudhatja, hogy stratégia leképezi és a PerformancePoint Dashboard Designer használatával stratégia térkép létrehozása a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

Fő teljesítménymutató részletei jelentés

KPI-részletek jelentés scorecardok között az irányítópultokon együtt használják. KPI-részletek jelentés további információt a KPI-k és más elemeket, amelyek a scorecard megjelenítése használhatók. A KPI-részletek jelentés az alábbi képen lehet hasonló:

A KPI-részletek jelentés további információval szolgál a PerformancePoint-scorecardok értékeiről

Ha a scorecardon egy cellára kattint, akkor a fő teljesítménymutató részletei frissülnek, és megjelenítik az egyes teljesítménymutatók által alkalmazott számítást vagy sávozási módot.

A fő teljesítménymutató részleteinek egy scorecardhoz kell csatlakozniuk az irányítópulton. Ez azt jelenti, hogy a fő teljesítménymutatót részletező jelentés nem használható az irányítópulton a hozzá társuló scorecard nélkül, amelynek ugyanazon az irányítópulton kell lennie.

Az irányítópult egyéb típusú jelentéseitől eltérően a fő teljesítménymutatót részletező jelentés nem interaktív. A fő teljesítménymutatót részletező jelentés automatikusan frissül, amikor a felhasználó egy adott scorecardcella információit szeretné megjeleníteni, de nem lehet az elemekre kattintva magasabb vagy alacsonyabb részletezési szinteket megjeleníteni, illetve szűrőket alkalmazni.

A fő teljesítménymutató részletei jelentések jól használhatók a teljesítménymérési módszer és a scorecardon használt mutatótípusok megismerésére.

Részletesebb információt a KPI-részletek jelentés létrehozása a Dashboard Designer használatával KPI-részletek jelentés a TechNet webhelyen találhat.

Vissza a lap tetejére

Felbontásfa

A felbontásfa, amelyet megnyithat egy bizonyos scorecardokat és elemző diagramok és rácsok értékéből nézet. További tudnivalókért lásd: megtudhatja, hogy a felbontásfa.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×