A OneNote-jegyzetfüzetek akadálymentesítése

A OneNote-jegyzetfüzetek akadálymentesítése

Ez a cikk részletesen ismerteti, hogy miként teheti OneNote-jegyzetfüzeteit akadálymentessé a fogyatékosok számára.

Contoso-projektlap egy OneNote-jegyzetfüzetben, amely egy feladatlistát és egy havi költségáttekintő sávdiagramot tartalmaz

A vak vagy gyengénlátó felhasználók könnyebben megérthetik a OneNote-jegyzeteket, ha létrehozásukkor ügyel arra, hogy azok akadálymentesek legyenek.

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz fogyatékos felhasználóknak készült akadálymentes OneNote 2016-jegyzetfüzetek létrehozásához.

Javítási javaslat

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek – például ClipArt-képek, SmartArt-ábrák és alakzatok – lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat.

Vegyen fel olyan helyettesítő szöveget, amely leírja a képet azok számára, akik nem látják azt. A szöveg legyen rövid, de mindenképpen tartalmazza a kép lényegének leírását.

Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a törzsszövegben is.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Adjon jól érthető leíró szöveget a hivatkozásokhoz.

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozások egész listáját nézik át, ezért célszerű, ha a hivatkozások világos és pontos információkat közölnek a célról. Ahelyett például, hogy a „Kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Leíró szöveg megadása hivatkozásokhoz

Adjon egyedi nevet az egyes jegyzetfüzetszakaszoknak, és távolítsa el az üreseket.

A képernyőolvasók felolvassák a szakaszfülek címét, ezzel információt adnak a jegyzetfüzet tartalmáról, megkönnyítve a megértést és a navigációt.

Szakaszfülek átnevezése

Szakaszfülek törlése

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról.

Ügyeljen arra, hogy ne csak színekkel fejezze ki a mondanivalót. Szöveggel is írja le a színek vagy az egyéb érzékelhető jellemzők által hordozott információt.

Közölje más formában is az információt, például használjon alakzatot vagy címkét. Megteheti például, hogy zöld és piros árnyékolás helyett zöld pipával jelzi a sikert, piros X jellel pedig a hibát.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A jegyzetfüzetek szövegének kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a gyengénlátókat is, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a csökkent látóképességű felhasználók számára.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiás felhasználók sokszor nehezen különböztetik meg a betűket és a szavakat a szövegben. Előfordulhat például, hogy úgy érzékelik, hogy egy szövegsor egybefolyik az alatta lévő sorral, vagy hogy összefolynak a szomszédos betűk.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Használjon gyakori, talpatlan (sans serif) betűtípusokat, amilyen például az Arial vagy a Calibri.

 • Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Hagyjon elegendő helyet a sorok és a bekezdések között.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti, különböző méretű szóközöket, amelyek olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő szövegtérközt

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

A képernyőolvasó szoftverek képesek címsorként felismerni a beépített címsorstílusokat, és tájékoztatni tudják a felhasználót a címsorok jelenlétéről. A képernyőolvasó szoftverek ezenkívül a címsorok szerinti navigálást is lehetővé teszik. Annak érdekében, hogy a képernyőolvasók egyszerűbben felolvashassák a jegyzeteket, használjon logikus címsorsorrendet, és vegye igénybe a OneNote beépített formázási eszközeit.

Az olvasási nehézségekkel küzdő (például diszlexiás) felhasználók a címsorok segítségével tudják strukturálni az információkat, azaz könnyebben feldolgozható, kisebb méretű részekre bontani őket.

A könnyebb navigálás érdekében a címsorokat a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. Használja inkább a Címsor 1, Címsor 2 és Címsor 3 sorrendet a Címsor 3, Címsor 1 és Címsor 2 helyett.

Címsorok használatával rendezze kisebb részletekbe a jegyzetekben szereplő információkat. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles lista létrehozása

Sorba rendezett listák használata

A nem logikus sorrendben lévő címsorokat az Akadálymentesség-ellenőrző funkcióval keresheti meg.

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adjon meg oszlopfejlécet.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom. A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Ha meg szeretne győződni arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, beágyazott táblázatokat vagy teljesen üres sorokat vagy oszlopokat, használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre, például fotókra, ábrákra, ClipArt-képekre és képernyőképekre helyettesítő szöveget vesz fel, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a kép leírását.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a képre, majd válassza a Helyettesítő szöveg... elemet.

 2. Adja meg a címet és a leírást a megfelelő mezőkben. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, kattintson az OK gombra.

  Tipp : Töltse ki a Cím és a Leírás mezőt is, az egyes képernyőolvasók ugyanis eltérően olvassák a megadott információt.

  Képernyőkép a Helyettesítő szöveg párbeszédpanelről a OneNote-ban a példákat tartalmazó Cím és Leírás mezővel.

Hivatkozások és szöveg akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként tehet akadálymentesebbé hivatkozásokat és szöveget a OneNote-jegyzetfüzetekben.

Leíró szöveg megadása hivatkozásokhoz

Leíró hivatkozásokat szerepeltessen a szövegben, hogy a felhasználók tájékozódhassanak a hivatkozott tartalomról.

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. A Beszúrás menüben kattintson a Hivatkozás elemre a menüszalagon.

 3. A kijelölt szöveg a Megjelenítendő szöveg mezőben lesz látható. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp : Kerülje a „kattintson ide” megoldást, vagy a hasonló, tartalmat nem jellemző kifejezéseket. A hivatkozás szövegének lényegre törően kell leírnia a céloldalt.

 4. Adja meg a hivatkozás URL-címét a Cím mezőben.

  Tipp : A címet másolhatja és beillesztheti, vagy használhatja a Keresés a weben vagy a Fájl keresése gombokat a OneNote-ban a céloldal vagy -fájl megkereséséhez.

  Képernyőkép a OneNote hivatkozási párbeszédpaneljéről. Két kitöltendő mezőt tartalmaz: Megjelenítendő szöveg és Cím.
 5. Kattintson az OK gombra.

Szakaszfülek átnevezése

A leíró és beszédesen elnevezett szakaszfülek segítik a felhasználókat a keresett szakasz megtalálásában.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a szerkeszteni kívánt szakaszfülre, majd válassza az Átnevezés parancsot.

 2. Írja be az új nevet.

  Képernyőkép egy helyi menüről, amelyben az Átnevezés lehetőség van kijelölve

Szakaszfülek törlése

Távolítsa el az információt nem tartalmazó, használaton kívüli szakaszfüleket, így segítve a képernyőolvasókat és a felhasználókat a kívánt tartalom keresésében.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal az eltávolítandó szakaszfülre, majd válassza a Törlés parancsot.

  Képernyőkép a szakasz eltávolítására szolgáló helyi menüről
 2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha hatékonyabbá szeretné tenné a szövegformázást, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben – többek közt – nagyobb betűméretet és talpatlan betűtípust választhat. Egyéb formázási lehetőségek is a rendelkezésére állnak, például a félkövér betűtípus a kiemeléshez.

Akadálymentes szövegszín használata

Ha a betűszínekhez az Automatikus beállítást használja, azzal gondoskodhat arról, hogy a szöveg kontrasztos módban is jól látható legyen.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Betűszín ikon melletti, lefelé mutató nyílra, majd az Automatikus lehetőségre.

  Képernyőkép a Kezdőlap menü Betűszín eleméről

Beépített címsorstílusok használata

Ha beépített címsorstílusokat használ, a képernyőolvasók felmérhetik a jegyzetfüzetlapok felépítését. A képernyőolvasók nem címsorként értelmezik a nagy betűméretű, félkövér betűvel szedett szövegrészeket, hacsak azok nem beépített stílusokkal lettek formázva.

 1. Jelölje ki a címsorrá formázandó szöveget.

 2. A Kezdőlap menüben válasszon címsorstílust, például a Címsor 2 lehetőséget.

  Képernyőkép egy címsorstílus kiválasztásáról a Kezdőlap menüben

Listajeles listák használata

Ha egy mód van rá, listajelekkel tagolja a szöveget, így javítva az olvashatóságot és a navigációt.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Felsorolás ikonra.

 3. A listajelstílust a Felsorolás ikon melletti, lefelé mutató nyílra kattintva módosíthatja.

  Képernyőkép a Kezdőlap menü Felsorolás elemének kiválasztásáról
 4. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp : A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Sorba rendezett listák használata

Ha kivitelezhető, használjon számozott listákat, hiszen azok jobban követhetők, mint a megszakítás nélküli szövegtömbök.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Számozás ikonra.

 3. A számozási stílust a Számozás ikon melletti, lefelé mutató nyílra kattintva módosíthatja.

  Képernyőkép a Kezdőlap menü Számozás eleméről
 4. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

Használjon megfelelő szövegtérközt

A mondatok és a bekezdések közötti térköz növelésével vagy csökkentésével javíthatja az olvashatóságot.

 1. Jelölje ki a módosítandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Bekezdés igazítása ikonra.

 3. Kattintson a Bekezdésköz beállításai... elemre, és adja meg a használni kívánt térközt.

  Megjegyzés : A bekezdési térközértékek más logikát követnek a OneNote-ban, mint például a Wordben. A OneNote-ban meg kell adni a betűméret és a sorközbehúzás teljes értékét is (pontban kifejezve). Ha például dupla sorközt szeretne 11-es méretű Calibri betűtípushoz, 27-et írjon a Sorköz legalább mezőbe.

  Képernyőkép a Kezdőlap menü Bekezdésköz beállításai eleméről

Táblázatfejlécek használata

Adjon hozzá fejléceket a táblázatokhoz, így segítve a képernyőolvasók számára az oszlopok és a sorok nyomon követését.

 1. A táblázatban helyezze a kurzort az első sor egy tetszőleges pontjára.

 2. A Táblázateszközök menüben kattintson a Beszúrás felülre elemre.

 3. A táblázatban kattintson a jobb gombbal a beszúrt sorra, és válassza a Táblázat lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Fejlécsor lehetőség ki van-e jelölve.

 4. Térjen vissza a táblázathoz, és kezdje el begépelni az oszlopfejlécet.

Lásd még

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz fogyatékos felhasználóknak készült akadálymentes OneNote 2016-jegyzetfüzetek létrehozásához.

Javítási javaslat

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek – például ClipArt-képek, SmartArt-ábrák és alakzatok – lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a szövegtörzsben is. A helyettesítő szövegben röviden írja le a képet és a funkcióját.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Adjon jól érthető leíró szöveget a hivatkozásokhoz.

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozások egész listáját nézik át, ezért célszerű, ha a hivatkozások világos és pontos információkat közölnek a célról. Ahelyett például, hogy a „Kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

A tartalmat jellemző szöveg megadása hivatkozásokhoz

Adjon egyedi nevet az egyes jegyzetfüzetszakaszoknak, és távolítsa el az üreseket.

A képernyőolvasók felolvassák a szakaszfülek címét, ezzel információt adnak a jegyzetfüzet tartalmáról, megkönnyítve a megértést és a navigációt.

Szakaszfülek átnevezése

Szakaszfülek törlése

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról.

Ügyeljen arra, hogy ne csak színekkel fejezze ki a mondanivalót. Szöveggel is írja le a színek vagy az egyéb érzékelhető jellemzők által hordozott információt.

Közölje más formában is az információt, például használjon félkövér vagy nagyobb méretű betűket. Ha például aláhúzással is jelöli a színkóddal ellátott hivatkozásszövegeket, akkor a színvakok számára is beazonosíthatók lesznek a hivatkozások.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A jegyzetfüzetek szövegének kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a gyengénlátókat is, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a színvak felhasználók számára.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiások gyakran mozgó szavakról vagy egymásba folyó szövegrészekről számolnak be a dokumentumban (egy szövegsor az alatta lévővel összefolyik). A szövegrészek gyakran egyesülnek, vagy más módon torzulnak.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Használjon gyakori, talpatlan (sans serif) betűtípusokat, amilyen például az Arial vagy a Calibri.

 • Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Hagyjon elegendő helyet a sorok és a bekezdések között.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti túl nagy szóközöket. A túl nagy szóközök olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Megfelelő szövegtérköz használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

Annak érdekében, hogy a képernyőolvasók egyszerűbben felolvashassák a jegyzeteket, használjon logikus címsorsorrendet, és vegye igénybe a OneNote beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1 és Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2 és Címsor 3 sorrendet használja. Ezenkívül a jegyzetekben szereplő információkat rendezze kisebb részletekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles listák használata

Rendezett listák használata

A nem logikus sorrendben lévő címsorokat az Akadálymentesség-ellenőrző funkcióval keresheti meg.

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adjon meg oszlopfejlécet.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

Ha meg szeretne győződni arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, beágyazott táblázatokat vagy teljesen üres sorokat vagy oszlopokat, használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre, például fotókra, ábrákra, ClipArt-képekre és képernyőképekre helyettesítő szöveget vesz fel, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a kép leírását.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a képre, majd válassza a Helyettesítő szöveg... elemet.

 2. Adja meg a címet és a leírást a megfelelő mezőkben. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, kattintson az OK gombra.

  Tipp : Töltse ki a Cím és a Leírás mezőt is, az egyes képernyőolvasók ugyanis eltérően olvassák a megadott információt.

  Helyettesítő szöveg párbeszédpanele Mac Sierra rendszerben.

Hivatkozások és szöveg akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként tehet akadálymentesebbé hivatkozásokat és szöveget a OneNote-jegyzetfüzetekben.

Leíró szöveg megadása hivatkozásokhoz

Leíró hivatkozásokat szerepeltessen a szövegben, hogy a felhasználók tájékozódhassanak a hivatkozott tartalomról.

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. A Beszúrás menüben kattintson a Hivatkozás elemre a menüszalagon.

 3. A kijelölt szöveg a Megjelenítendő szöveg mezőben lesz látható. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp : Kerülje a „kattintson ide” megoldást, vagy a hasonló, tartalmat nem jellemző kifejezéseket. A hivatkozás szövegének lényegre törően kell leírnia a céloldalt.

 4. Adja meg a hivatkozás URL-címét a Cím mezőben. A címet a vágólapra másolhatja az eredeti helyen, majd beillesztheti a begépelés helyett.

  Hivatkozás párbeszédpanele Mac rendszerben.
 5. Kattintson az OK gombra.

Szakaszfülek átnevezése

A leíró és beszédesen elnevezett szakaszfülek segítik a felhasználókat a keresett szakasz megtalálásában.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a szerkeszteni kívánt szakaszfülre, majd válassza az Átnevezés parancsot.

 2. Írja be az új nevet.

  A Szakasz helyi menü a kiemelt Szakasz átnevezése paranccsal.

Szakaszfülek törlése

Távolítsa el az információt nem tartalmazó, használaton kívüli szakaszfüleket, így segítve a képernyőolvasókat és a felhasználókat a kívánt tartalom megkeresésében.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal az eltávolítandó szakaszfülre, majd válassza a Szakasz törlése parancsot.

  A Szakasz helyi menü a kiemelt Szakasz törlése paranccsal Mac rendszerben.
 2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha hatékonyabbá szeretné tenné a szövegformázást, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben – többek közt – nagyobb betűméretet és talpatlan betűtípust választhat. Egyéb formázási lehetőségek is a rendelkezésére állnak, például a félkövér betűtípus a kiemeléshez.

Akadálymentes szövegszín használata

Ha a betűszínekhez az Automatikus beállítást használja, azzal gondoskodhat arról, hogy a szöveg kontrasztos módban is jól látható legyen.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Betűszín ikon melletti, lefelé mutató nyílra, majd az Automatikus lehetőségre.

  A Betűszín legördülő menü a Mac OneNote-ban.

Beépített címsorstílusok használata

Ha beépített címsorstílusokat használ, a képernyőolvasók felmérhetik a jegyzetfüzetlapok felépítését. A képernyőolvasók nem címsorként értelmezik a nagy betűméretű, félkövér betűvel szedett szövegrészeket, hacsak azok nem beépített stílusokkal lettek formázva.

 1. Jelölje ki a címsorrá formázandó szöveget.

 2. A Kezdőlap menüben válasszon címsorstílust, például a Címsor 2 lehetőséget.

  A Címsorstílusok menü a Mac OneNote-ban.

Listajeles listák használata

Ha egy mód van rá, listajelekkel tagolja a szöveget, így javítva az olvashatóságot és a navigációt.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Felsorolás ikonra.

 3. A listajelstílust a Felsorolás ikon melletti, lefelé mutató nyílra kattintva módosíthatja.

 4. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Listajeles lista legördülő menü Mac rendszerben.

  Tipp : A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Sorba rendezett listák használata

Ha kivitelezhető, használjon számozott listákat, hiszen azok jobban követhetők, mint a megszakítás nélküli szövegtömbök.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Számozás ikonra.

 3. A számozási stílust a Számozás ikon melletti, lefelé mutató nyílra kattintva módosíthatja.

  Számozott lista legördülő menü Mac rendszerben.
 4. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

Használjon megfelelő szövegtérközt

A mondatok és a bekezdések közötti térköz növelésével vagy csökkentésével javíthatja az olvashatóságot.

 1. Jelölje ki a módosítandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Bekezdés igazítása ikonra.

 3. Kattintson a használni kívánt igazításra.

  A bekezdés igazítására szolgáló legördülő menü Mac rendszerben.

Lásd még

Megjegyzés : Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön iPhone-t használ. Bizonyos navigációs elemek és kézmozdulatok iPaden eltérők lehetnek.

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz az akadálymentes iOS OneNote-jegyzetfüzetek létrehozásához.

Javítási javaslat

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek – például ClipArt-képek, SmartArt-ábrák és alakzatok – lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a szövegtörzsben is. A helyettesítő szövegben röviden írja le a képet és a funkcióját.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Adjon jól érthető leíró szöveget a hivatkozásokhoz.

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozások egész listáját nézik át, ezért célszerű, ha a hivatkozások világos és pontos információkat közölnek a célról. Ahelyett például, hogy a „Kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

A tartalmat jellemző szöveg megadása hivatkozásokhoz

Adjon egyedi nevet az egyes jegyzetfüzetszakaszoknak, és távolítsa el az üreseket.

A képernyőolvasók felolvassák a szakaszfülek címét, ezzel információt adnak a jegyzetfüzet tartalmáról, megkönnyítve a megértést és a navigációt.

Szakaszfülek átnevezése

Szakaszfülek törlése

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról.

Más formában is közölje az információt, például félkövér betűkkel. Ha például aláhúzással is jelöli a színkóddal ellátott hivatkozásszövegeket, akkor a színvakok számára is beazonosíthatók lesznek a hivatkozások.

Akadálymentes szövegformátum használata

Kerülje az eltérő szövegformázási stílusok használatát.

A diszlexiások gyakran mozgó szavakról vagy egymásba folyó szövegrészekről számolnak be a dokumentumban (egy szövegsor az alatta lévővel összefolyik). A szövegrészek gyakran egyesülnek, vagy más módon torzulnak.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti túl nagy szóközöket. A túl nagy szóközök olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Megfelelő szövegtérköz használata

Használja a beépített formázási eszközöket.

Hogy a képernyőolvasók könnyebben felolvashassák a jegyzeteket, használja az iOS OneNote beépített formázási eszközeit.

Rendezze kisebb részletekbe a jegyzetekben szereplő információkat. Foglalja listajeles listákba azokat az elemeket, amelyek esetében nem fontos a sorrend. A sorban egymás után következő elemeket foglalja sorba rendezett listákba.

Listajeles listák használata

Rendezett listák használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre, például fotókra, ábrákra, ClipArt-képekre és képernyőképekre helyettesítő szöveget vesz fel, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a kép leírását.

 1. Koppintson hosszan a képre a jegyzetfüzetében, majd a helyi menüben pöccintsen balra, és koppintson a Helyettesítő szöveg parancsra.

 2. Adja meg a címet és a leírást a megfelelő mezőkben. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, koppintson a Kész gombra.

  Tipp : Töltse ki mind a CÍM, mind a LEÍRÁS mezőt, az egyes képernyőolvasók ugyanis eltérően olvassák fel a megadott információt.

  Helyettesítő szöveg párbeszédpanele iPhone készüléken.

Hivatkozások és szöveg akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentesebbé a hivatkozásokat és a szöveget az iOS OneNote-jegyzetfüzetekben.

A tartalmat jellemző szöveg megadása hivatkozásokhoz

A hivatkozásokhoz adjon meg a tartalmukat jellemző szöveget, hogy a felhasználók tudják, hová vezet a hivatkozás.

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. Pöccintsen balra a menüsávon, majd koppintson a hivatkozást beszúró gombra.

  A Hivatkozás gomb az iPhone menüsorán.
 3. A kijelölt szöveg látható a MEGJELENÍTÉS mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp : Kerülje a „kattintson ide” megoldást, vagy a hasonló, tartalmat nem jellemző kifejezéseket. A hivatkozás szövegének lényegre törően kell leírnia a céloldalt.

 4. Írja be a hivatkozás URL-címét a CÍM mezőbe.

  Tipp : Azt is megteheti, hogy másolja és beilleszti a címet.

 5. Koppintson a Kész gombra.

  Hivatkozás párbeszédpanele az iPhone-ban.

Szakaszfülek átnevezése

A leíró és beszédesen elnevezett szakaszfülek segítik a felhasználókat a keresett szakasz megtalálásában.

 1. Koppintson hosszan a jegyzetfüzetben az átnevezni kívánt szakasz fülére, majd koppintson a menüsávban az átnevezés gombjára.

  A Szakasz átnevezése gomb az iPhone menüsorán.
 2. Írja be az új nevet, és koppintson a Kész gombra.

Szakaszfülek törlése

Távolítsa el az információt nem tartalmazó, használaton kívüli szakaszfüleket, így segítve a képernyőolvasókat és a felhasználókat a kívánt tartalom megkeresésében.

 1. Koppintson hosszan a jegyzetfüzetben az eltávolítani kívánt szakasz fülére, majd koppintson a menüsávban az eltávolítás gombjára.

  Szakasz eltávolítása gomb az iPhone menüsorán.
 2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen koppintson a Törlés gombra.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha hatékonyabbá szeretné tenné a szövegformázást, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

Szövegformázás alkalmazása

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A menüsávon választhat félkövér vagy dőlt betűstílust, illetve például aláhúzást a szöveg kiemeléséhez. Koppintson a használni kívánt lehetőségre.

  A Félkövér szöveg gombja az iPhone menüsorán.

A betűtípus és -méret módosítása

 1. A Jegyzetfüzetek nézetben koppintson a beállítások ikonjára.

  A Beállítások gomb a Jegyzetfüzetek alkalmazásban iPhone készüléken.
 2. A Beállítások lapon koppintson a Szerkesztés és megtekintés elemre.

 3. Válasszon nagyobb betűméretet és egy talp nélküli betűtípust.

  Betűtípus- és betűméret-módosítási lehetőségek az iPhone beállításai között.

Listajeles listák használata

Ha egy mód van rá, listajelekkel tagolja a folyamatos szöveget, hogy olvashatóbb és könnyebben bejárható legyen.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. Koppintson a menüsávon a listajeles lista gombjára.

  A listajeles listák gombja az iPhone menüsorán.
 3. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp : A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Sorba rendezett listák használata

Sorban egymást követő információk esetén használjon számozott listákat, mert jobban követhetők, mint a megszakítás nélküli szövegtömbök.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. Koppintson a menüsávon a számozás gombjára.

  A rendezett listák gombja az iPhone menüsorán.
 3. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

Használjon megfelelő szövegtérközt

Igazítsa a bekezdéseket balra, hogy ezzel elkerülje a szavak közötti nagyobb térközöket.

 1. Jelölje ki a módosítandó szövegrészt.

 2. Koppintson a menüsávon a balra igazítás gombjára.

  A balra igazítás gombja az iPhone menüsorán.

Lásd még

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz mindenki számára akadálymentes Windows 10 OneNote-jegyzetfüzetek létrehozásához.

Javítási javaslat

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek – például ClipArt-képek, SmartArt-ábrák és alakzatok – lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a szövegtörzsben is. A helyettesítő szövegben röviden írja le a képet és a funkcióját.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Adjon jól érthető leíró szöveget a hivatkozásokhoz.

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozások egész listáját nézik át, ezért célszerű, ha a hivatkozások világos és pontos információkat közölnek a célról. Ahelyett például, hogy a „Kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

A tartalmat jellemző szöveg megadása hivatkozáskor

Adjon egyedi nevet az egyes jegyzetfüzetszakaszoknak, és távolítsa el az üreseket.

A képernyőolvasók felolvassák a szakaszfülek címét, ezzel információt adnak a jegyzetfüzet tartalmáról, megkönnyítve a megértést és a navigációt.

Szakaszfülek átnevezése

Szakaszfülek törlése

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról.

Ügyeljen arra, hogy ne csak színekkel fejezze ki a mondanivalót. Szöveggel is írja le a színek vagy az egyéb érzékelhető jellemzők által hordozott információt.

Más formában is közölje az információt, például félkövér betűkkel. Ha például aláhúzással is jelöli a színkóddal ellátott hivatkozásszövegeket, akkor a színvakok számára is beazonosíthatók lesznek a hivatkozások.

Akadálymentes szövegformátum használata

Kerülje az eltérő szövegformázási stílusok használatát.

A diszlexiások gyakran mozgó szavakról vagy egymásba folyó szövegrészekről számolnak be a dokumentumban (egy szövegsor az alatta lévővel összefolyik). A szövegrészek gyakran egyesülnek, vagy más módon torzulnak.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti túl nagy szóközöket. A túl nagy szóközök olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használja a beépített formázási eszközöket.

Hogy a képernyőolvasók könnyebben felolvashassák a jegyzeteket, vegye igénybe a OneNote beépített formázási eszközeit.

Rendezze kisebb részletekbe a jegyzetekben szereplő információkat. Foglalja listajeles listákba azokat az elemeket, amelyek esetében nem fontos a sorrend. A sorban egymás után következő elemeket foglalja sorba rendezett listákba.

Listajeles listák használata

Sorba rendezett listák használata

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre, például fotókra, ábrákra, ClipArt-képekre és képernyőképekre helyettesítő szöveget vesz fel, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a kép leírását.

 1. Kattintson a jobb gombbal a jegyzetfüzetben lévő képre, majd válassza a Kép > Helyettesítő szöveg parancsot.

 2. Adja meg a címet és a leírást a megfelelő mezőkben. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, kattintson a Kész gombra.

  Tipp : Töltse ki a Cím és a Leírás mezőt is, az egyes képernyőolvasók ugyanis eltérően olvassák a megadott információt.

  A helyettesítő szöveg párbeszédpanel, amelyen helyettesítő szöveg adható meg a Windows 10 OneNote-ban

Hivatkozások és szöveg akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentesebbé a hivatkozásokat és a szöveget a OneNote-jegyzetfüzetekben.

A tartalmat jellemző szöveg megadása hivatkozásokhoz

A hivatkozásokhoz adjon meg a tartalmukat jellemző szöveget, hogy a felhasználók tudják, hová vezet a hivatkozás.

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. Kattintson a menüszalagon a Beszúrás menü Hivatkozás gombjára.

 3. A kijelölt szöveg látható a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp : Kerülje a „kattintson ide” megoldást, vagy a hasonló, tartalmat nem jellemző kifejezéseket. A hivatkozás szövegének lényegre törően kell leírnia a céloldalt.

 4. Írja be a hivatkozás URL-címét a Cím mezőbe.

  Tipp : Azt is megteheti, hogy másolja és beilleszti a címet.

 5. Kattintson a Beszúrás gombra.

  Képernyőkép a Windows 10 OneNote hivatkozás hozzáadására szolgáló párbeszédpaneljéről

Szakaszfülek átnevezése

A leíró és beszédesen elnevezett szakaszfülek segítik a felhasználókat a keresett szakasz megtalálásában.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a szerkeszteni kívánt szakaszfülre, majd válassza a Szakasz átnevezése parancsot.

  Képernyőkép a Windows 10 OneNote szakaszok átnevezésére használható helyi menüjéről
 2. Írja be az új nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.

Szakaszfülek törlése

Távolítsa el az információt nem tartalmazó, használaton kívüli szakaszfüleket, így segítve a képernyőolvasókat és a felhasználókat a kívánt tartalom megkeresésében.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal az eltávolítandó szakaszfülre, majd válassza a Szakasz törlése parancsot.

  Képernyőkép a Windows 10 OneNote szakaszlapfülek törlésére használható helyi menüjéről
 2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson a Szakasz törlése lehetőségre.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha hatékonyabbá szeretné tenné a szövegformázást, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben – többek közt – nagyobb betűméretet és talpatlan betűtípust választhat. Egyéb formázási lehetőségek is a rendelkezésére állnak, például a félkövér betűtípus a kiemeléshez.

  Szövegformázási gombok a Windows 10 OneNote Kezdőlap menüszalagján

Listajeles listák használata

Ha egy mód van rá, listajelekkel tagolja a folyamatos szöveget, hogy olvashatóbb és könnyebben bejárható legyen.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. Kattintson a Kezdőlap menü a Felsorolás ikonjára.

  A kijelölt Felsorolás gomb a Windows 10 OneNote Kezdőlap menüszalagján
 3. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp : A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Sorba rendezett listák használata

Sorban egymást követő információk esetén használjon számozott listákat, mert jobban követhetők, mint a megszakítás nélküli szövegtömbök.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. Kattintson a Kezdőlap menü Számozás ikonjára, és válasszon a stílusok közül.

  A számozott listák gombjai a Windows 10 OneNote Kezdőlap menüszalagján
 3. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

Lásd még

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Outlookbeli e-mailek akadálymentesítése

Az alábbi táblázat fontos tanácsokat tartalmaz fogyatékos felhasználóknak készült akadálymentes OneNote Online-jegyzetfüzetek létrehozásához.

Javítási javaslat

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A helyettesítő szövegek segítségével azok a személyek is megérthetik a képek és más vizuális elemek – például ClipArt-képek, SmartArt-ábrák és alakzatok – lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy a képeken ne csak szöveg használatával közölje a fontos információkat. Ha szöveget tartalmazó képet kell használnia, ismételje meg az adott szöveget a szövegtörzsben is. A helyettesítő szövegben röviden írja le a képet és a funkcióját.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Adjon jól érthető leíró szöveget a hivatkozásokhoz.

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozások egész listáját nézik át, ezért célszerű, ha a hivatkozások világos és pontos információkat közölnek a célról. Ahelyett például, hogy a „Kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Leíró szöveg megadása hivatkozásokhoz

Adjon egyedi nevet az egyes jegyzetfüzetszakaszoknak, és távolítsa el az üreseket.

A képernyőolvasók felolvassák a szakaszfülek címét, ezzel információt adnak a jegyzetfüzet tartalmáról, megkönnyítve a megértést és a navigációt.

Szakaszfülek átnevezése

Szakaszfülek törlése

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról.

Ügyeljen arra, hogy ne csak színekkel fejezze ki a mondanivalót. Szöveggel is írja le a színek vagy az egyéb érzékelhető jellemzők által hordozott információt.

Közölje más formában is az információt, például használjon félkövér vagy nagyobb méretű betűket. Ha például aláhúzással is jelöli a színkóddal ellátott hivatkozásszövegeket, akkor a színvakok számára is beazonosíthatók lesznek a hivatkozások.

Akadálymentes szövegformátum használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A jegyzetfüzetek szövegének kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a gyengénlátókat is, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a színvak felhasználók számára.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiások gyakran mozgó szavakról vagy egymásba folyó szövegrészekről számolnak be a dokumentumban (egy szövegsor az alatta lévővel összefolyik). A szövegrészek gyakran egyesülnek, vagy más módon torzulnak.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Használjon gyakori, talpatlan (sans serif) betűtípusokat, amilyen például az Arial vagy a Calibri.

 • Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Hagyjon elegendő helyet a sorok és a bekezdések között.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti túl nagy szóközöket. A túl nagy szóközök olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Megfelelő szövegtérköz használata

Használjon beépített címsorokat és stílusokat.

Annak érdekében, hogy a képernyőolvasók egyszerűbben felolvashassák a jegyzeteket, használjon logikus címsorsorrendet, és vegye igénybe a OneNote Online beépített formázási eszközeit.

A címsorokat például a meghatározott logikai sorrendbe rendezze. A Címsor 3, Címsor 1 és Címsor 2 helyett például a Címsor 1, Címsor 2 és Címsor 3 sorrendet használja. Ezenkívül a jegyzetekben szereplő információkat rendezze kisebb részletekbe. A legjobb, ha minden címsor csak néhány bekezdést tartalmaz.

Beépített címsorstílusok használata

Listajeles listák használata

Sorba rendezett listák használata

A nem logikus sorrendben lévő címsorokat az Akadálymentesség-ellenőrző funkcióval keresheti meg.

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adjon meg oszlopfejlécet.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

Ha meg szeretne győződni arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, beágyazott táblázatokat vagy teljesen üres sorokat vagy oszlopokat, használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre, például fotókra, ábrákra, ClipArt-képekre és képernyőképekre helyettesítő szöveget vesz fel, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a kép leírását.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a képre, és válassza a Helyettesítő szöveg szerkesztése... parancsot.

 2. Adja meg a leírást a mezőben. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, kattintson az OK gombra.

  A Helyettesítő szöveg párbeszédpanel a OneNote Online-ban.

Hivatkozások és szöveg akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentesebbé a hivatkozásokat és a szöveget a OneNote Online-jegyzetfüzetekben.

Leíró szöveg megadása hivatkozásokhoz

Leíró hivatkozásokat szerepeltessen a szövegben, hogy a felhasználók tájékozódhassanak a hivatkozott tartalomról.

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást.

 2. A Beszúrás menüben kattintson a Hivatkozás elemre a menüszalagon.

 3. A kijelölt szöveg látható a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp : Kerülje a „kattintson ide” megoldást, vagy a hasonló, tartalmat nem jellemző kifejezéseket. A hivatkozás szövegének lényegre törően kell leírnia a céloldalt.

 4. Adja meg a hivatkozás URL-címét a Cím mezőben.

  Hivatkozás párbeszédpanele a OneNote Online-ban.
 5. Kattintson a Beszúrás gombra.

Szakaszfülek átnevezése

A leíró és beszédesen elnevezett szakaszfülek segítik a felhasználókat a keresett szakasz megtalálásában.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal a szerkeszteni kívánt szakaszfülre, majd válassza az Átnevezés parancsot.

 2. Írja be az új nevet.

  A Szakasz átnevezése elem a OneNote Online-ban.

Szakaszfülek törlése

Távolítsa el az információt nem tartalmazó, használaton kívüli szakaszfüleket, így segítve a képernyőolvasókat és a felhasználókat a kívánt tartalom megkeresésében.

 1. A jegyzetfüzetben kattintson a jobb gombbal az eltávolítandó szakaszfülre, majd válassza a Törlés parancsot.

  A Szakasz törlése menüelem a OneNote Online-ban.
 2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha hatékonyabbá szeretné tenné a szövegformázást, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben – többek közt – nagyobb betűméretet és talpatlan betűtípust választhat. Egyéb formázási lehetőségek is a rendelkezésére állnak, például a félkövér betűtípus a kiemeléshez.

Akadálymentes szövegszín használata

Ha a betűszínekhez az Automatikus beállítást használja, azzal gondoskodhat arról, hogy a szöveg kontrasztos módban is jól látható legyen.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Betűszín ikon melletti, lefelé mutató nyílra, majd az Automatikus lehetőségre.

  A Betűszín menü parancsai a OneNote Online-ban.

Beépített címsorstílusok használata

Ha beépített címsorstílusokat használ, a képernyőolvasók felmérhetik a jegyzetfüzetlapok felépítését. A képernyőolvasók nem címsorként értelmezik a nagy betűméretű, félkövér betűvel szedett szövegrészeket, hacsak azok nem beépített stílusokkal lettek formázva.

 1. Jelölje ki a címsorrá formázandó szöveget.

 2. A Kezdőlap menüben válasszon címsorstílust, például a Címsor 2 lehetőséget.

  Címsorstílus-lehetőségek a OneNote Online-ban.

Listajeles listák használata

Ha egy mód van rá, listajelekkel tagolja a szöveget, így javítva az olvashatóságot és a navigációt.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Felsorolás ikonra.

 3. A listajelstílust a Felsorolás ikon melletti, lefelé mutató nyílra kattintva módosíthatja.

  Listajeles lista menü a OneNote Online-ban.
 4. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp : A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Sorba rendezett listák használata

Ha kivitelezhető, használjon számozott listákat, hiszen azok jobban követhetők, mint a megszakítás nélküli szövegtömbök.

 1. Helyezze a kurzort a jegyzetfüzet azon pontjára, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Számozás ikonra.

 3. A számozási stílust a Számozás ikon melletti, lefelé mutató nyílra kattintva módosíthatja.

  A Számozott lista menüelemei a OneNote Online-ban.
 4. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

Használjon megfelelő szövegtérközt

A mondatok és a bekezdések közötti térköz növelésével vagy csökkentésével javíthatja az olvashatóságot.

 1. Jelölje ki a módosítandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap menüben kattintson a Bekezdés igazítása ikonra.

 3. Válassza a kívánt beállítást.

  A Bekezdés igazítása menü parancsai a OneNote Online-ban.

Lásd még

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×