A Microsoft Word billentyűparancsai

Az ebben a súgótémakörben ismertetett billentyűparancsok az amerikai angol nyelvű billentyűzetkiosztásra vonatkoznak. Más billentyűzetkiosztások esetén előfordulhat, hogy billentyűik nem felelnek meg pontosan az amerikai angol nyelvű billentyűzeten szereplő billentyűknek.

Megjegyzések : 

 • Ez a cikk nem ismerteti a billentyűparancsok testreszabásának módját, sem a makrók vagy a kész szövegek billentyűparancsainak létrehozását. További tudnivalókat a Lásd még szakaszban találhat.

 • Ha Microsoft Word Starter alkalmazást használ, tartsa szem előtt, hogy az nem támogatja a Word valamennyi szolgáltatását. A Word Starter alkalmazásban elérhető szolgáltatásokról A Word Starter támogatott szolgáltatásai című témakörben talál további információt.

Tartalom

Billentyűparancsok megkeresése és használata

A Microsoft Office alapműveletei

Navigálás a menüszalagon

Microsoft Word gyorsreferencia

Funkcióbillentyűk

Billentyűparancsok megkeresése és használata

Ha egy billentyűparancs alkalmazásához egyszerre két vagy több billentyűt kell lenyomni, a Microsoft Word 2010 súgójában pluszjel (+) választja el a billentyűket. Ha a parancshoz használandó billentyűk közül először az egyiket kell lenyomni, majd rögtön utána a másikat, vessző (,) választja el a billentyűket.

Szakaszok megnyitása a billentyűzet segítségével

 • Ha a cikk összes szakaszát ki szeretné bontani, a TAB billentyű segítségével jelölje ki a Teljes tartalom hivatkozást, majd nyomja le az ENTER billentyűt. Az összes szakasz összecsukásához nyomja le újra az ENTER billentyűt.

 • Ha a cikknek csak egy szakaszát szeretné kibontani, a TAB billentyűvel jelölje ki a szakasz címét és a pluszjelet, majd nyomja le az ENTER billentyűt. A szakasz összecsukásához nyomja le ismét az ENTER billentyűt.

Keresés a jelen cikkben

Fontos : A keresés megkezdése előtt a TAB billentyű segítségével jelölje ki a Teljes tartalom hivatkozást, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

 1. Nyomja le a CTRL+F billentyűkombinációt.

  Ekkor megnyílik a Keresés párbeszédpanel, amelyen a kurzor már a beíráshoz megfelelő helyen található.

 2. Írja be a keresendő szöveget a mezőbe.

 3. Nyomja meg az ENTER billentyűt.

A cikk nyomtatása

A témakör kinyomtatásához a TAB billentyűvel jelölje ki a Teljes tartalom hivatkozást, nyomja le az ENTER billentyűt, majd a CTRL+P billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére

A Microsoft Office alapvető műveletei

Ablakok megjelenítése és használata

Művelet

Billentyűk

Váltás a következő ablakra

ALT+TAB

Váltás az előző ablakra

ALT+SHIFT+TAB

Az aktív ablak bezárása

CTRL+W vagy CTRL+F4

Az aktív ablak méretének visszaállítása teljes méretre állítás után

ALT+F5

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából (az óramutató járásával megegyező irányban). Ehhez lehet, hogy többször is le kell nyomnia az F6 billentyűt.

F6

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából (az óramutató járásával ellentétes irányban).

SHIFT+F6

Váltás a következő ablakra, ha egynél több van nyitva

CTRL+F6

Váltás az előző ablakra

CTRL+SHIFT+F6

A kijelölt ablak teljes méretre állítása vagy előző méretének visszaállítása

CTRL+F10

A képernyő képének vágólapra helyezése

PRINT SCREEN

A kijelölt ablak képének vágólapra helyezése

ALT+PRINT SCREEN

Párbeszédpanelek használata

Művelet

Billentyűk

Ugrás a következő lehetőségre vagy beállításcsoportra

TAB

Ugrás az előző lehetőségre vagy beállításcsoportra

SHIFT+TAB

Váltás a párbeszédpanel következő lapjára

CTRL+TAB

Váltás a párbeszédpanel előző lapjára

CTRL+SHIFT+TAB

Mozgás megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között

Nyílbillentyűk

A kiválasztott gombhoz rendelt művelet végrehajtása; a kiválasztott jelölőnégyzet bejelölése vagy jelölésének törlése.

SZÓKÖZ

Az adott beállítás kiválasztása; jelölőnégyzet bejelölése vagy jelölésének törlése

ALT+ egy beállítás nevében aláhúzott betű

Kijelölt legördülő lista megnyitása

ALT+LE

Választás a legördülő lista lehetőségei közül

Legördülő lista elemének első betűje

Kijelölt legördülő lista bezárása; parancs végrehajtásának megszakítása és párbeszédpanel bezárása.

ESC

A kiválasztott művelet végrehajtása

ENTER

A párbeszédpanelek beviteli mezőinek használata

A beviteli mező olyan üres mező, amelyben információt adhat meg, például felhasználónevet vagy egy mappa elérési útját.

Művelet

Billentyűk

Ugrás a szöveg elejére

HOME

Ugrás a szöveg végére

END

Kurzor léptetése egy karakterrel balra vagy jobbra

BALRA vagy JOBBRA

Ugrás egy szóval balra

CTRL+BALRA

Ugrás egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

Balra lévő karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

SHIFT+BALRA

Jobbra lévő karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

SHIFT+JOBBRA

Balra lévő szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

CTRL+SHIFT+BALRA

Jobbra lévő szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg elejéig

SHIFT+HOME

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg végéig

SHIFT+END

A Megnyitás és a Mentés másként párbeszédpanelek használata

Művelet

Billentyűk

A Megnyitás párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+F12 vagy CTRL+O

A Mentés másként párbeszédpanel megjelenítése.

F12

A kijelölt mappa vagy fájl megnyitása.

ENTER

A kijelölt mappánál egy szinttel feljebb lévő mappa megnyitása.

BACKSPACE

A kijelölt mappa vagy fájl törlése.

DELETE

A kijelölt elem – például mappa vagy fájl – helyi menüjének megjelenítése.

SHIFT+F10

Előre lépkedés a beállítások között.

TAB

Visszafelé lépkedés a beállítások között.

SHIFT+TAB

A Hely lista megnyitása.

F4 vagy ALT+L

Műveletek visszavonása, illetve ismételt végrehajtása

Művelet

Billentyűk

Művelet törlése.

ESC

Művelet visszavonása.

CTRL+Z

Művelet ismétlése vagy művelet ismételt végrehajtása.

CTRL+Y

Munkaablakok és gyűjtemények elérése és használata

Művelet

Billentyűk

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából. (Lehet, hogy többször is meg kell nyomni az F6 billentyűt.)

F6

Váltás a munkaablakra, ha van aktív menü. (Lehetséges, hogy többször is meg kell nyomni az F6 billentyűt.)

CTRL+TAB

Az előző vagy a következő lehetőség választása a munkaablakban, ha van aktív munkaablak

TAB vagy SHIFT+TAB

A munkaablak menüjében található összes parancs megjelenítése

CTRL+SZÓKÖZ

A kijelölt gombhoz rendelt művelet végrehajtása.

SZÓKÖZ vagy ENTER

A kiválasztott gyűjteményelem legördülő menüjének megjelenítése.

SHIFT+F10

Az első vagy az utolsó elem kiválasztása a gyűjteményben.

HOME vagy END

Fel-, illetve lefelé görgetés a kiválasztott gyűjteménylistában

PAGE UP vagy PAGE DOWN

Munkaablak bezárása

 1. Szükség esetén az F6 funkcióbillentyű megnyomásával helyezze át a munkaablakot.

 2. Nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a Bezárás elemet és nyomja meg az ENTER billentyűt.

Munkaablak áthelyezése

 1. Szükség esetén az F6 funkcióbillentyű megnyomásával helyezze át a munkaablakot.

 2. Nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűkkel jelölje ki az Áthelyezés parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 4. A nyílbillentyűkkel helyezze át a munkaablakot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.

Munkaablak átméretezése

 1. Szükség esetén az F6 funkcióbillentyű megnyomásával helyezze át a munkaablakot.

 2. Nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Méret parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 4. A nyílbillentyűkkel méretezze át a munkaablakot, és nyomja meg az ENTER billentyűt.

Az alkalmazható műveletek elérése és használata

Művelet

Billentyűk

A kiválasztott elem helyi menüjének megnyitása

SHIFT+F10

Egy elérhető művelethez, az Automatikus javítás beállításai gombhoz Gombkép vagy a Beillesztés beállításai gombhoz Gombkép tartozó menü vagy üzenet megjelenítése. Ha több művelet található, a következőre ugrik, és megjeleníti annak menüjét vagy üzenetét.

ALT+SHIFT+F10

Lépegetés az elérhető műveletek menüparancsai között

Nyílbillentyűk

Az elérhető művelet kiválasztott menüparancsának végrehajtása

ENTER

Az elérhető művelethez tartozó menü vagy üzenet bezárása

ESC

Tippek

 • A műveletek megjelenéséről értesítő hangjelzést is kérhet (a Word Starter alkalmazásban nem áll rendelkezésre). A hangjelzések használatához hangkártya szükséges, továbbá a Microsoft Office hangokat tartalmazó bővítményét is telepíteni kell a számítógépen.

 • Ha rendelkezik interneteléréssel, a Microsoft Office hangokat tartalmazó bővítményét az Office.com helyről töltheti le. A hangfájlok telepítése után végezze el a következő műveleteket:

  1. Az ALT+F, T billentyűkombinációval nyissa meg A Word beállításai párbeszédpanelt.

  2. Az S billentyűvel válassza a Speciális kategóriát, majd a tabulátorbillentyűt megnyomva lépjen a Speciális beállítások a Word használatához lapra.

  3. Az ALT+I billentyűkombináció kétszeri lenyomásával lépjen az Általános csoport Hangvisszajelzés jelölőnégyzetére, majd nyomja meg a SZÓKÖZ billentyűt.

  4. A TAB billentyű többszöri megnyomásával lépjen az OK gombra és nyomja meg az ENTER billentyűt.

   Megjegyzés : A jelölőnégyzet bejelölésével (vagy a jel törlésével) módosíthatja valamennyi, a hangjelzéseket támogató Office program ezen beállítását.

Vissza a lap tetejére

Navigálás a menüszalagon

Bármely parancs elérése néhány billentyű lenyomásával

A hívóbillentyűk segítségével gyorsan, mindössze néhány billentyű lenyomásával elérhet egy-egy parancsot, függetlenül attól, hogy éppen az alkalmazás mely részét használja. A Word 2010 alkalmazásban minden parancs elérhető hívóbillentyűkkel. A legtöbb parancs végrehajtásához elegendő 2-5 billentyű lenyomása. Hívóbillentyű használatához tegye a következőket:

 1. Nyomja le az ALT hívóbillentyűt.

  Az aktuális nézetben elérhető szolgáltatások felett megjelennek a hívóbillentyűk.

 2. Nyomja le a használni kívánt szolgáltatás feletti billentyűfeliratban jelzett billentyűt.

 3. A lenyomott billentyűtől függően újabb billentyűfeliratok jelenhetnek meg. Ha például a Kezdőlap lap aktív, és lenyomja az E billentyűt, akkor a Beszúrás lap lesz aktív és újabb, erre a lapra vonatkozó billentyűfeliratok jelennek meg.

 4. Nyomja le sorban a megfelelő billentyűket, amíg nem jut el a kívánt parancshoz. Egyes esetekben először a parancsot tartalmazó csoport betűjét kell lenyomni.

  Megjegyzés : Az éppen végrehajtandó művelet törléséhez és a billentyűfeliratok elrejtéséhez nyomja meg az ALT billentyűt.

A billentyűzetfókusz módosítása az egér használata nélkül

Az Office menüszalagot tartalmazó programokban a billentyűzetet arra is használhatja, hogy addig mozgassa a lapok sorában a fókuszt, amíg meg nem találja a kívánt szolgáltatást. A következő táblázatban látható, hogy miként változtathatja meg a billentyűzetfókuszt az egér használata nélkül.

Cél

Billentyűk

A menüszalag aktív lapjának kiválasztása és a hívóbetűk aktiválása.

ALT vagy F10. Ha újból lenyomja valamelyik billentyűt, visszatér a dokumentumhoz és a hívóbetűk nem lesznek tovább aktívak.

Ugrás a menüszalag másik lapjára.

Nyomja le az F10 billentyűt az aktív lap kiválasztásához, majd a BALRA vagy a JOBBRA nyilat.

A menüszalag elrejtése vagy megjelenítése.

CTRL+F1

A kijelölt elem helyi menüjének megjelenítése.

SHIFT+F10

A fókusz áthelyezése az ablak következő területeire:

 • A menüszalag aktív lapjára

 • Bármely nyitott munkaablakra

 • Az ablak alján található állapotsorra

 • A dokumentumra

F6

Fókusz áthelyezése a menüszalag egyes parancsaira, előre- vagy hátrafelé.

TAB vagy SHIFT+TAB

Mozgás a menüszalag elemei közt le, fel, balra vagy jobbra

LE, FEL, BALRA vagy JOBBRA (nyíl)

A menüszalagon lévő kiválasztott parancs vagy vezérlő aktiválása.

SZÓKÖZ vagy ENTER

A menüszalag kiválasztott menüjének vagy elemtárának megnyitása.

SZÓKÖZ vagy ENTER

A menüszalag egy parancsának vagy vezérlőjének aktiválása az értékek módosítása végett

ENTER

A menüszalag egy vezérlőjének értékén végzett módosítások véglegesítése, és a fókusz visszavitele a dokumentumra.

ENTER

A menüszalag kijelölt parancsával vagy vezérlőjével kapcsolatos súgó megjelenítése. (Ha nincs társítva súgótémakör a kiválasztott parancshoz, akkor a program általános súgója jelenik meg.)

F1

Vissza a lap tetejére

Microsoft Word gyorsreferencia

A Microsoft Word leggyakoribb feladatai

Művelet

Billentyűk

Nem törhető szóköz létrehozása.

CTRL+SHIFT+SZÓKÖZ

Nem törhető kötőjel létrehozása.

CTRL+SHIFT+KÖTŐJEL

Félkövér stílus alkalmazása betűkre.

CTRL+B

Dőlt stílus alkalmazása betűkre.

CTRL+I

Aláhúzott stílus alkalmazása betűkre.

CTRL+U

A betűméret csökkentése egy egységgel.

CTRL+ALT+(

A betűméret növelése egy egységgel.

CTRL+ALT+)

A betűméret csökkentése 1 ponttal.

CTRL+(

A betűméret növelése 1 ponttal.

CTRL+)

A bekezdés vagy a karakter formázásának eltávolítása.

CTRL+SZÓKÖZ

A kijelölt szöveg vagy objektum másolása.

CTRL+C

A kijelölt szöveg vagy objektum kivágása.

CTRL+X

Szöveg vagy objektum beillesztése.

CTRL+V

Irányított beillesztés

CTRL+ALT+Z

Csak a formázás beillesztése

CTRL+SHIFT+V

A legutóbbi művelet visszavonása.

CTRL+Z

Az utolsó műveletet megismétlése

CTRL+Y

A Szavak száma párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+SHIFT+G

Dokumentumok és weblapok

Dokumentum létrehozása, megjelenítése és mentése

Művelet

Billentyűk

Új dokumentum létrehozása.

CTRL+N

Dokumentum megnyitása.

CTRL+O

Dokumentum bezárása.

CTRL+W

Dokumentumablak felosztása.

ALT+CTRL+S

Dokumentumablak felosztásának megszüntetése.

ALT+SHIFT+B vagy ALT+CTRL+S

Dokumentum mentése.

CTRL+S

Keresés, csere és tallózás szövegben

Művelet

Billentyűk

A Navigációs ablak megnyitása (a dokumentumban való kereséshez).

CTRL+F

Újabb keresés (a Keresés és csere ablak bezárása után).

ALT+CTRL+Y

Szöveg, adott formázás és különleges elemek cseréje.

CTRL+H

Ugrás lapra, könyvjelzőre, lábjegyzetre, táblázatra, megjegyzésre, ábrára vagy egyéb helyre.

CTRL+G

A négy utoljára szerkesztett négy hely közötti váltás.

ALT+CTRL+Z

Tallózási lehetőségeket tartalmazó lista megnyitása. A lehetőségek kiválasztásához használja a nyílbillentyűket, majd az ENTER billentyű megnyomásával a dokumentumot a beállított lehetőség szerint böngészheti.

ALT+CTRL+HOME

Lépés az előző böngésző-objektumra (megadható a böngésző beállításoknál).

CTRL+PAGE UP

Lépés a következő böngésző-objektumra (megadható a böngésző beállításoknál).

CTRL+PAGE DOWN

Váltás más nézetre

Művelet

Billentyűk

Váltás Nyomtatási elrendezés nézetre.

ALT+CTRL+SHIFT+O

Váltás Vázlat nézetre.

ALT+CTRL+SHIFT+V

Váltás Piszkozat nézetre.

ALT+CTRL+SHIFT+N

Vázlat nézet

Művelet

Billentyűk

Bekezdés előléptetése

ALT+SHIFT+BALRA

Bekezdés lefokozása

ALT+SHIFT+JOBBRA

Lefokozás szövegtörzzsé.

CTRL+SHIFT+N

Kijelölt bekezdések előléptetése.

ALT+SHIFT+FEL

Kijelölt bekezdések lefokozása

ALT+SHIFT+LE

Címsor szövegének kibontása.

ALT+SHIFT+PLUSZ

Címsor szövegének összecsukása.

ALT+SHIFT+MÍNUSZ

Az összes szöveg vagy címsor megjelenítése vagy elrejtése.

ALT+SHIFT+A

Karakterformázás megjelenítése vagy elrejtése.

Perjel (/) billentyű a számbillentyűzeten

Az egész szövegtörzs vagy csak az első szövegtörzs-sor megjelenítése.

ALT+SHIFT+L

Az összes Címsor 1 stílussal formázott címsor megjelenítése.

ALT+SHIFT+1

A Címsor n szintig létrehozott összes címsor megjelenítése.

ALT+SHIFT+n

Tabulátorjel beszúrása.

CTRL+TAB

Dokumentumok nyomtatási képe és nyomtatása

Művelet

Billentyűk

Dokumentum nyomtatása.

CTRL+P

Átváltás nyomtatási kép nézetre.

ALT+CTRL+I

Navigálás a nyomtatási képen nagyítás közben.

Nyílbillentyűk

Navigálás oldalanként a nyomtatási képen kicsinyítéskor.

PAGE UP vagy PAGE DOWN

Ugrás az első oldalra a nyomtatási képen kicsinyítéskor.

CTRL+HOME

Ugrás az utolsó oldalra a nyomtatási képen kicsinyítéskor.

CTRL+END

Dokumentumok véleményezése

Művelet

Billentyűk

Megjegyzés beszúrása.

ALT+CTRL+M

Változások követésének be- vagy kikapcsolása.

CTRL+SHIFT+E

A nyitott korrektúraablak bezárása.

ALT+SHIFT+B

Olvasás teljes képernyőn nézet

Megjegyzés : Egyes szövegfelolvasók nem működnek az olvasás teljes képernyőn nézetben.

Cél

Billentyűk

Ugrás a dokumentum elejére.

HOME

Ugrás a dokumentum végére.

END

Ugrás a következő oldalra: n.

n, ENTER

Kilépés az Olvasási elrendezés nézetből.

ESC

Hivatkozások, lábjegyzetek és végjegyzetek

Művelet

Billentyűk

Tartalomjegyzék egy elemének megjelölése.

ALT+SHIFT+O

Hivatkozásjegyzék-bejegyzés (idézet) megjelölése.

ALT+SHIFT+I

Tárgymutató-bejegyzés megjelölése.

ALT+SHIFT+X

Lábjegyzet beszúrása.

ALT+CTRL+H

Végjegyzet beszúrása.

ALT+CTRL+D

Munka weblapokkal

Művelet

Billentyűk

Hivatkozás beszúrása.

CTRL+K

Visszatérés az előző oldalra.

ALT+BALRA

Ugrás a következő oldalra.

ALT+JOBBRA

Frissítés.

F9

Szöveg és kép szerkesztése, áthelyezése

Szöveg és kép törlése

Művelet

Billentyűk

Egy karakter törlése balra

BACKSPACE

Egy szó törlése balra

CTRL+BACKSPACE

Egy karakter törlése jobbra

DELETE

Egy szó törlése jobbra

CTRL+DELETE

Kijelölt szöveg kivágása és az Office vágólapra helyezése.

CTRL+X

A legutóbbi művelet visszavonása.

CTRL+Z

Kivágás és a nyársra helyezés.

CTRL+F3

Szöveg és kép másolása és áthelyezése

Művelet

Billentyűk

Az Office vágólap megnyitása.

Ugrás az ALT+Ő billentyűkombinációval a Kezdőlap lapra, majd F,O.

Kijelölt szöveg vagy kép Office vágólapra helyezése.

CTRL+C

Kijelölt szöveg vagy kép kivágása és az Office vágólapra helyezése.

CTRL+X

A legutóbb odahelyezett vagy másolt elem beillesztése az Office vágólapról.

CTRL+V

Szöveg vagy grafikus elem áthelyezése egyszer.

F2 (majd a kurzor mozgatása után nyomja meg az ENTER billentyűt)

Szöveg vagy kép másolása egyszer.

SHIFT+F2 (majd vigye a kurzort a kívánt helyre, és nyomja meg az ENTER billentyűt)

Amikor a szöveg vagy objektum ki van jelölve, nyissa meg az Építőelem létrehozása párbeszédpanelt.

ALT+F3

Helyi menü megjelenítése a kijelölt építőelemhez (például SmartArt-ábra) .

SHIFT+F10

Kivágás és a nyársra helyezés.

CTRL+F3

A nyárs tartalmának beillesztése.

CTRL+SHIFT+F3

A dokumentum előző szakaszában használt élőfej vagy élőláb másolása.

ALT+SHIFT+R

Speciális karakterek beszúrása

Beszúrni kívánt elem

Billentyűk

Mező

CTRL+F9

Sortörés

SHIFT+ENTER

Oldaltörés

CTRL+ENTER

Hasábtörés

CTRL+SHIFT+ENTER

Hosszú gondolatjel

ALT+CTRL+MÍNUSZ

Gondolatjel

CTRL+MÍNUSZ

Feltételes kötőjel

CTRL+KÖTŐJEL

Nem törhető kötőjel

CTRL+SHIFT+KÖTŐJEL

Nem törhető szóköz

CTRL+SHIFT+SZÓKÖZ

Copyright szimbólum

ALT+CTRL+C

Bejegyzett védjegy szimbólum

ALT+CTRL+R

Kereskedelmi védjegy szimbólum

ALT+CTRL+T

Három pont

ALT+CTRL+PONT

Egyszeres nyitó idézőjel

CTRL+'(aposztróf), '(aposztróf)

Egyszeres záró idézőjel

CTRL+' (aposztróf), ' (aposztróf)

Dupla nyitó idézőjel

CTRL+' (aposztróf), SHIFT+' (aposztróf)

Dupla záró idézőjel

CTRL+' (aposztróf), SHIFT+' (aposztróf)

Kész szöveg

ENTER (miután beírja a kész szöveg első néhány betűjét, és megjelenik az elemleírás)

Karakterek beszúrása karakterkódok használatával

Művelet

Billentyűk

A megadott Unicode típusú (hexadecimális) karakterkódnak megfelelő Unicode karakter beszúrása. Az euró jelének ( Euró pénznemszimbólum ) beszúrásához például írja be a 20AC értéket, majd az ALT billentyű lenyomása mellett nyomja meg az X billentyűt.

A karakterkód, ALT+X

A kijelölt karakternek megfelelő Unicode karakterkód megtalálása

ALT+X

A megadott ANSI típusú (decimális) karakterkódnak megfelelő ANSI karakter beszúrása. Az euró jelének beszúrásához például nyomja le az ALT billentyűt és írja be a 0128 értéket a számbillentyűzeten.

ALT+karakterkód (a számbillentyűzeten)

Szöveg és kép kijelölése

Szöveg kijelöléséhez tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és mozgassa a kurzort a nyílbillentyűkkel.

Kijelölés bővítése.

Művelet

Billentyűk

Bővítési mód bekapcsolása.

F8

Legközelebbi karakter kijelölése.

F8, és nyomja meg a BALRA vagy a JOBBRA billentyűt

Kijelölés méretének növelése.

F8 (szó kijelöléséhez egyszer nyomja meg, mondat kijelöléséhez kétszer stb.)

Kijelölés méretének csökkentése.

SHIFT+F8

Bővítési mód kikapcsolása.

ESC

Kijelölés méretének növelése egy karakterrel jobbra.

SHIFT+JOBBRA

Kijelölés méretének növelése egy karakterrel balra.

SHIFT+BALRA

Kijelölés méretének növelése a szó végéig.

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés méretének növelése a szó elejéig.

CTRL+SHIFT+BALRA

Kijelölés méretének növelése a sor végéig.

SHIFT+END

Kijelölés méretének növelése a sor elejéig.

SHIFT+HOME

Kijelölés méretének növelése egy sorral lefelé.

SHIFT+LE

Kijelölés méretének növelése egy sorral felfelé.

SHIFT+FEL

Kijelölés méretének növelése a bekezdés végéig.

CTRL+SHIFT+LE

Kijelölés méretének növelése a bekezdés elejéig.

CTRL+SHIFT+FEL

Kijelölés méretének növelése egy képernyővel lefelé.

SHIFT+PAGE DOWN

Kijelölés méretének növelése egy képernyővel felfelé.

SHIFT+PAGE UP

Kijelölés méretének növelése a dokumentum elejéig.

CTRL+SHIFT+HOME

Kijelölés méretének növelése a dokumentum végéig.

CTRL+SHIFT+END

Kijelölés méretének növelése az ablak végéig.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

A teljes dokumentum kijelölése.

CTRL+A

Függőleges szövegblokk kijelölése.

CTRL+SHIFT+F8, majd használja a nyílbillentyűket. A kijelölő módból való kilépéshez nyomja meg az ESC billentyűt.

Kijelölés méretének növelése a dokumentum egy bizonyos pontjáig.

F8+nyílbillentyűk. A kijelölő módból való kilépéshez nyomja meg az ESC billentyűt.

Szöveg és kép kijelölése táblázatban

Művelet

Billentyűk

Következő cella tartalmának kijelölése.

TAB

Előző cella tartalmának kijelölése.

SHIFT+TAB

Kijelölés bővítése a szomszédos cellákra.

Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és nyomja meg többször az egyik nyílbillentyűt.

Egy oszlop kijelölése.

A nyíl billentyűk segítségével az oszlop felső vagy alsó cellájára lép, majd a következők közül választhat:

 • SHIFT+ALT+PAGE DOWN billentyűkombináció megnyomásával az oszlopot felülről lefelé jelöli ki.

 • SHIFT+ALT+PAGE UP billentyűkombináció megnyomásával az oszlopot lentről felfelé jelöli ki.

Kijelölés (vagy blokk) bővítése.

CTRL+SHIFT+F8, majd használja a nyílbillentyűket. A kijelölő módból való kilépéshez nyomja meg az ESC billentyűt.

Teljes táblázat kijelölése.

ALT+5 a számbillentyűzeten (a NUM LOCK legyen kikapcsolva)

Navigálás a dokumentumban

Művelet

Billentyűk

Egy karakterrel balra

BALRA

Egy karakterrel jobbra

JOBBRA

Egy szóval balra

CTRL+BALRA

Egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

Egy bekezdéssel feljebb

CTRL+FEL

Egy bekezdéssel lejjebb

CTRL+LE

Egy cellával balra (táblázatban)

SHIFT+TAB

Egy cellával jobbra (táblázatban)

TAB

Egy sorral feljebb

FEL

Egy sorral lejjebb

LE

A sor végére

END

A sor elejére

HOME

Az ablak elejére

ALT+CTRL+PAGE UP

Az ablak végére

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Egy képernyőnyit vissza (görgetés)

PAGE UP

Egy képernyőnyit előre (görgetés)

PAGE DOWN

A következő oldal tetejére

CTRL+PAGE DOWN

Az előző oldal tetejére

CTRL+PAGE UP

A dokumentum végére

CTRL+END

A dokumentum elejére

CTRL+HOME

Az előző korrektúra helyére

SHIFT+F5

A dokumentum megnyitása után arra a pontra, ahol a dokumentum legutolsó bezárásakor dolgozott

SHIFT+F5

Navigálás táblázatban

Művelet

Billentyűk

A sor következő cellájára

TAB

A sor megelőző cellájára

SHIFT+TAB

A sor első cellájára

ALT+HOME

A sor utolsó cellájára

ALT+END

Az oszlop első cellájára

ALT+PAGE UP

Az oszlop utolsó cellájára

ALT+PAGE DOWN

Az előző sorra

FEL

A következő sorra

LE

Egy sorral felfelé

ALT+SHIFT+FEL

Egy sorral lefelé

ALT+SHIFT+LE

Bekezdések és tabulátorok beszúrása táblázatban

Beszúrás

Billentyűk

Új bekezdéseket egy cellába

ENTER

Tabulátorokat egy cellába

CTRL+TAB

Felülírásos mód használata:

Ha szeretné beállítani, hogy a felülírási mód az INSERT billentyű lenyomásával legyen elérhető, a hajtsa végre a következő műveleteket:

 1. Az ALT+F, T billentyűkombinációval nyissa meg A Word beállításai párbeszédpanelt.

 2. Az A billentyűvel válassza a Speciális kategóriát, majd nyomja le a tabulátorbillentyűt.

 3. Az ALT+O billentyűkombinációval lépjen a Felülírásos mód szabályozása az Insert billentyűvel jelölőnégyzetre.

 4. A SZÓKÖZ billentyűt lenyomva jelölje be a jelölőnégyzetet, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

A felülírás be-, illetve kikapcsolásához nyomja le az INSERT billentyűt.

Karakterek és bekezdések formázása

Átmásolja a formátumot.

Művelet

Billentyűk

A szöveg formázásának másolása.

CTRL+SHIFT+C

A másolt formázás alkalmazása a szövegre.

CTRL+SHIFT+V

Betűtípus módosítása vagy átméretezése

Megjegyzés : A következő billentyűparancsok nem működnek Olvasás teljes képernyőn módban.

Cél

Billentyűk

A Betűtípus párbeszédpanel megnyitása a betűtípus megváltoztatásához

CTRL+SHIFT+F

Betűméret növelése

CTRL+ALT+)

Betűméret csökkentése

CTRL+ALT+(

Betűméret növelése 1 ponttal.

CTRL+)

Betűméret csökkentése 1 ponttal.

CTRL+(

Karakterformátumok alkalmazása

Művelet

Billentyűk

A Betűtípus párbeszédpanel megnyitása a karakterformázás megváltoztatásához

CTRL+D

Kisbetűk átírása nagybetűkre és fordítva.

SHIFT+F3

Csak nagybetűkből álló formázás.

CTRL+SHIFT+A

Félkövér formázás alkalmazása.

CTRL+B

Aláhúzás alkalmazása

CTRL+U

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra (szóközökre nem).

CTRL+SHIFT+W

Szöveg kettős aláhúzása.

CTRL+SHIFT+D

Rejtett formázás alkalmazása.

CTRL+SHIFT+H

Dőlt betűs formázás.

CTRL+I

Betűk formázása kiskapitálisra.

CTRL+SHIFT+K

Alsó index alkalmazása (automatikus sorköz).

CTRL+EGYENLŐSÉGJEL

Felső index alkalmazása (automatikus sorköz)

CTRL+SHIFT+PLUSZJEL

Kézi formázások törlése.

CTRL+SZÓKÖZ

Kijelölés formázása Symbol betűtípusra.

CTRL+SHIFT+Q

Szövegformátumok megtekintése és másolása

Művelet

Billentyűk

Nem nyomtatható karakterek megjelenítése.

CTRL+SHIFT+8 (a számbillentyűzeten található csillag nem használható)

Szövegformázás megjelenítése.

SHIFT+F1 (majd kattintson arra a szövegre, amelynek formázását meg szeretné jeleníteni)

Formázások másolása.

CTRL+SHIFT+C

Formázások beillesztése

CTRL+SHIFT+V

A sortávolság beállítása

Művelet

Billentyűk

Egyszeres sortávolság.

CTRL+1

Dupla sortávolság.

CTRL+2

Másfélszeres sortávolság.

CTRL+5

Bekezdés előtti üres hely beszúrása vagy törlése.

CTRL+0 (nulla)

Bekezdések igazítása

Művelet

Billentyűk

A bekezdésformázás váltása balra és középre zárt között.

CTRL+E

A bekezdésformázás váltása balra zárt és sorkizárt között.

CTRL+J

A bekezdésformázás váltása jobbra és balra zárt között.

CTRL+R

Balra zárt bekezdés.

CTRL+L

Bekezdés behúzása balról.

CTRL+M

Bekezdés behúzásának eltávolítása balról.

CTRL+SHIFT+M

Függő behúzás készítése.

CTRL+T

Függő behúzás csökkentése.

CTRL+SHIFT+T

Bekezdés formázásának eltávolítása

CTRL+Q

Bekezdésstílusok alkalmazása

Művelet

Billentyűk

A Stílusok használata munkaablak megnyitása.

CTRL+SHIFT+S

A Stílusok munkaablak megnyitása.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Automatikus formázás indítása.

ALT+CTRL+K

Normál stílus alkalmazása.

CTRL+SHIFT+N

Címsor 1 stílus alkalmazása.

ALT+1

Címsor 2 stílus alkalmazása.

ALT+2

Címsor 3 stílus alkalmazása.

ALT+3

A stílusok munkaablak bezárása

 1. Az F6 billentyű lenyomásával jelölje ki a Stílusok munkaablakot, ha nincs kijelölve.

 2. Nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a Bezárás elemet és nyomja meg az ENTER billentyűt.

Objektumok beszúrása és szerkesztése

Objektum beszúrása

 1. Nyomja le az ALT, E, J, majd a E billentyűt az Objektum párbeszédablak megnyitásához.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A LE nyílbillentyűvel válasszon egy objektumtípust, majd az ENTER billentyű lenyomásával hozzon létre egy objektumot.

  • A CTRL+TAB billentyűkombinációval lépjen a Létrehozás fájlból lapra, nyomja le a tabulátorbillentyűt, majd írja be a beszúrni kívánt objektumot tartalmazó fájl nevét, vagy keresse meg a fájlt.

Objektum szerkesztése

 1. A dokumentumban a kurzort helyezze balra az objektumtól, és jelölje ki az objektumot a SHIFT+JOBBRA billentyűkombinációval.

 2. Nyomja le a SHIFT+F10 billentyűkombinációt.

 3. A tabulátorbillentyű segítségével vigye a fókuszt az Objektum neve nevű objektumra, nyomja meg ENTER billentyűt, majd ismét az ENTER billentyűt.

SmartArt-ábra beszúrása

 1. SmartArt-ábra kiválasztásához nyomja le és engedje fel az ALT, E, majd az M billentyűt.

 2. Az kívánt ábra típusát a nyílbillentyűkkel válassza ki.

 3. A TAB billentyű, majd a nyílbillentyűk segítségével válassza ki a beszúrni kívánt ábrát.

 4. Nyomja meg az ENTER billentyűt.

WordArt beszúrása

 1. WordArt kiválasztásához nyomja le és engedje fel az ALT, E, majd W billentyűt.

 2. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a kívánt WordArt stílusát, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 3. Írja be a kívánt szöveget.

 4. A WordArt objektum kijelöléséhez nyomja le az ESC billentyűt, majd a nyílbillentyűk segítségével helyezze át az objektumot.

 5. A dokumentumhoz visszatérhet, ha ismét lenyomja az ESC billentyűt.

Körlevelek és mezők

Körlevél létrehozása

Megjegyzés : A következő billentyűparancsok a Levelezés lapon használhatók.

Cél

Billentyűk

Körlevél előnézete.

ALT+SHIFT+K

Körlevél egyesítése.

ALT+SHIFT+N

Egyesített körlevél nyomtatása.

ALT+SHIFT+M

Körlevél adatdokumentumának szerkesztése.

ALT+SHIFT+E

Körlevélmező beszúrása.

ALT+SHIFT+F

Mezők

Művelet

Billentyűk

DATE mező beszúrása.

ALT+SHIFT+D

LISTNUM mező beszúrása.

ALT+CTRL+L

PAGE mező beszúrása.

ALT+SHIFT+P

TIME mező beszúrása.

ALT+SHIFT+T

Üres mező beszúrása.

CTRL+F9

Hivatkozással kapcsolt információ frissítése Microsoft Word forrásdokumentumban.

CTRL+SHIFT+F7

A kijelölt mezők frissítése.

F9

Mező hivatkozásának megszüntetése.

CTRL+SHIFT+F9

Váltás egy kijelölt mezőkód és annak eredménye között.

SHIFT+F9

Váltás a mezőkód és a mező eredménye között.

ALT+F9

A GOTOBUTTON vagy a MACROBUTTON parancs futtatása eredményt megjelenítő mezőből.

ALT+SHIFT+F9

Ugrás a következő mezőre.

F11

Ugrás az előző mezőre.

SHIFT+F11

Mező zárolása.

CTRL+F11

Mező zárolásának feloldása.

CTRL+SHIFT+F11

Nyelvi eszköztár

Kézírás-felismerés

Művelet

Billentyűk

Váltás a nyelvek vagy a billentyűzetkiosztások között.

Bal ALT+SHIFT

A javítási lehetőségek megjelenítése.

Gombkép +C

A kézírás ki- vagy bekapcsolása.

Gombkép +H

A 101 billentyűs japán írásjegybevivő (IME) ki- vagy bekapcsolása.

ALT+~

A 101 billentyűs koreai írásjegybevivő ki- vagy bekapcsolása.

Jobb ALT

A 101 billentyűs kínai írásjegybevivő ki- vagy bekapcsolása.

CTRL+SZÓKÖZ

Tippek

 • A nyelvek és billentyűzetkiosztások közötti váltásra használt billentyűkombinációt beállíthatja a Speciális billentyűzetbeállítások párbeszédpanelen. A Speciális billentyűzetbeállítások párbeszédpanel megnyitásához kattintson a jobb gombbal a nyelvi eszköztáron, és válassza a Beállítások parancsot. A Beállítások csoportban kattintson a Billentyűzetbeállítások gombra.

 • A Windows billentyű Gombkép megtalálható a legtöbb billentyűzet alsó sorában.

Vissza a lap tetejére

Funkcióbillentyűk

Funkcióbillentyűk

Művelet

Billentyűk

A súgó megjelenítése vagy az Office.com webhely meglátogatása.

F1

Szöveg vagy grafikus elem áthelyezése.

F2

Utolsó művelet megismétlése.

F4

Az Ugrás parancs végrehajtása (Kezdőlap lapon).

F5

Ugrás a következő ablaktáblára vagy keretre.

F6

A Helyesírás parancs végrehajtása (Korrektúra lap).

F7

Kijelölés bővítése.

F8

A kijelölt mezők frissítése.

F9

Billentyűfeliratok mutatása.

F10

Ugrás a következő mezőre.

F11

A Mentés másként parancs végrehajtása.

F12

SHIFT+funkcióbillentyű

Művelet

Billentyűk

Környezetfüggő súgó indítása vagy a formázás felfedése.

SHIFT+F1

Szöveg másolása.

SHIFT+F2

Kisbetűk átírása nagybetűkre és fordítva.

SHIFT+F3

A Keresés vagy az Ugrás parancs ismétlése.

SHIFT+F4

Ugrás az utolsó módosításra.

SHIFT+F5

Ugrás az előző ablaktáblára vagy keretre az F6 billentyű lenyomása után.

SHIFT+F6

A Szinonimák parancs végrehajtása (Korrektúra lap, Nyelvi ellenőrzés csoport).

SHIFT+F7

Kijelölés méretének csökkentése.

SHIFT+F8

Váltás a mezőkód és annak eredménye között.

SHIFT+F9

Helyi menü megjelenítése.

SHIFT+F10

Ugrás az előző mezőre.

SHIFT+F11

A Mentés parancs végrehajtása.

SHIFT+F12

CTRL+funkcióbillentyű

Művelet

Billentyűk

A menüszalag megjelenítése vagy bezárása.

CTRL+F1

A Nyomtatási kép parancs végrehajtása.

CTRL+F2

Kivágás és a nyársra helyezés.

CTRL+F3

Ablak bezárása.

CTRL+F4

Ugrás a következő ablakra.

CTRL+F6

Üres mező beszúrása.

CTRL+F9

Teljes méretű dokumentumablak.

CTRL+F10

Mező zárolása.

CTRL+F11

A Megnyitás parancs végrehajtása.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcióbillentyű

Művelet

Billentyűk

A nyárs tartalmának beszúrása.

CTRL+SHIFT+F3

Könyvjelző szerkesztése.

CTRL+SHIFT+F5

Ugrás az előző ablakra.

CTRL+SHIFT+F6

Hivatkozással kapcsolt információ frissítése egy Word 2010-forrásdokumentumban.

CTRL+SHIFT+F7

Kijelölés vagy blokk bővítése.

CTRL+SHIFT+F8, majd nyílbillentyű.

Mező hivatkozásának megszüntetése.

CTRL+SHIFT+F9

Mező zárolásának feloldása.

CTRL+SHIFT+F11

A Nyomtatás parancs végrehajtása.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcióbillentyű

Művelet

Billentyűk

Ugrás a következő mezőre.

ALT+F1

Új Építőelem létrehozása.

ALT+F3

Kilépés a Word 2010 alkalmazásból.

ALT+F4

Programablak előző méretének visszaállítása.

ALT+F5

Visszalépés megnyitott párbeszédpanelről a dokumentumba, olyan párbeszédpanelek esetén, amelyek támogatják ezt a lehetőséget.

ALT+F6

A következő helyesírási vagy nyelvtani hiba keresése.

ALT+F7

Makró futtatása.

ALT+F8

Váltás a mezőkód és a mező eredménye között.

ALT+F9

A Kijelölés és láthatóság párbeszédpanel megjelenítése.

ALT+F10

Microsoft Visual Basic kód megjelenítése.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcióbillentyű

Művelet

Billentyűk

Ugrás az előző mezőre.

ALT+SHIFT+F1

A Mentés parancs végrehajtása.

ALT+SHIFT+F2

A Kutatás munkaablak megjelenítése.

ALT+SHIFT+F7

A GOTOBUTTON vagy a MACROBUTTON parancs futtatása eredményt megjelenítő mezőből.

ALT+SHIFT+F9

Egy elérhető művelethez tartozó menü vagy üzenet megjelenítése

ALT+SHIFT+F10

Válassza a Tartalomjegyzék tárolóban a Tartalomjegyzék gombot, amikor a tároló aktív.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcióbillentyű

Művelet

Billentyűk

Rendszerinformációk megjelenítése.

CTRL+ALT+F1

A Megnyitás parancs végrehajtása.

CTRL+ALT+F2

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×