A Microsoft Whiteboard 2016 súgója

Megjegyzés: Ez a cikk a Surface Hubon telepített (és az üdvözlőképernyőn rögzített) Whiteboard meglévő verziójára vonatkozik. A legújabb Whiteboard appal kapcsolatos segítségért keresse fel A Microsoft Whiteboard súgóját.

Hogyan lehet kijelölni, áthelyezni, átméretezni és másolni a tartalmakat?

Hogyan lehet webböngészőből származó képeket elhelyezni a Rajztáblában?

Hogyan lehet szabadkézi elemeket használni egy rajztáblán? Mi az az ujjal való festés?

Ki jelentkezhet be a Rajztáblába?

Hogyan lehet bejelentkezni a Rajztáblába?

Nem tudok bejelentkezni. Mit tegyek?

Hogyan lehet exportálni egy rajztáblát, illetve hogyan lehet képernyőképként vagy fájlként menteni?

Hogyan tudok Surface Hubon együttműködni másokkal a Rajztáblában?

A OneDrive Vállalati verziós fiókom továbbra is szinkronizálja a Rajztábla appadatok mappát. Hogyan állíthatom le?

Hogyan lehet használni a képernyőn megjelenő vonalzót?

Hogyan lehet használni az Ink to Shape (Kézírásból alakzat) funkciót?

Miért nem ismeri fel a Rajztábla az általam rajzolt alakzatokat?

Hogyan lehet használni az Ink to Table (Kézírásból táblázat) funkciót?

Hogyan lehet használni a Bing-keresést a Rajztáblában?

Nem látom a Bing Search (Bing keresés), a Sign In (Bejelentkezés) vagy a Sharing (Megosztás) lehetőséget. Mi a probléma?

Van egy javaslatom, vagy találtam egy hibát. Mit tegyek?

Hogyan lehet kijelölni, áthelyezni, átméretezni és másolni a tartalmakat?

 • A tartalmak kijelölésére a képernyő alján látható Lasso Select (Szabadkézi kijelölés) eszközt használhatja. Ha aktív a szabadkézi kijelölés, tollal bekarikázhatja azt a tartalmat, amelyet ki szeretne jelölni. Ha az ujjal való festési mód engedélyezve van egy passzív, illetve nem tollal vezérelt eszközön, úgy is kijelölheti a tartalmakat, hogy az ujjával bekeretezi őket.

 • Ha az ujjal való festési mód le van tiltva, koppintson egyszer a vászon egy üres területére. Megjelenik a kisméretű Lasso Select (Szabadkézi kijelölés) ikon. Ezt az ikont húzva karikázza be azt a tartalmat, amelyet ki szeretne jelölöni. 

 • Ha az aktív tollon van oldalsó gomb, annak megnyomásával átmenetileg átválthat Lasso Select (Szabadkézi kijelölés) módba, és bekarikázással kijelölheti a tartalmat.

 • A tartalmat a kijelölése után áthelyezheti a képernyőn látható nyíl vezérlőkkel, illetve átméretezheti a kijelölt területet a sarkainál látható négyzetekkel. Ha másolni szeretne egy tartalmat, jelölje ki; ezután hosszan nyomja meg azt a helyet, ahová be szeretné illeszteni.

Hogyan lehet webböngészőből származó képeket elhelyezni a Rajztáblában?

 • Böngészőből vagy más alkalmazásból úgy másolhat és illeszthet be képeket, hogy érintőképernyős eszközökön hosszan megnyomja őket, egér használata esetén pedig a jobb gombbal rákattintva másolja a tartalmat, majd a jobb gombbal a kívánt helyre kattintva beilleszti.

Hogyan lehet szabadkézi elemeket használni egy rajztáblán? Mi az az ujjal való festés?

 • Ha aktív tollal vezérel egy eszközt, akkor eltérő műveleteket végezhet el tollal és érintéssel. Ha rajzol a képernyőre a tollal, akkor szabadkézi elemek jelennek meg, ujjának húzásával pedig pásztázhatja a vásznat.

 • Ha passzív eszközről van szó – ami általában azt jelenti, hogy a toll belül üres, vagy nem volt toll mellékelve az eszközhöz –, az ujjal való festési mód ki-be kapcsolásával módosíthatja, hogy milyen műveleteket végez az eszközön. Ha be van kapcsolva az ujjal való festés, az érintőképernyő megérintésével szabadkézi elemet rajzol a vászonra. Ha ki van kapcsolva az ujjal való festés, az érintőképernyő megérintésével pásztázhatja vagy nagyíthatja a vásznat. 

Ki jelentkezhet be a Rajztáblába?

 • A Rajztáblába az Office 365 Vállalati verzió előfizetésével rendelkező felhasználók jelentkezhetnek be, hogy egy Rajztábla-munkamenet keretében csoportmunkát kezdeményezzenek a munkatársaikkal. Ha szervezetének nincs Office 365 Vállalati verziós előfizetése, a táblák exportálására és importálására akkor is lehetősége nyílik.

Megjegyzés: Jelenleg nem lehet Microsoft-fiókkal bejelentkezni a Whiteboardba. A Whiteboard nem érhető el az Office 365 Otthoni verziós előfizetésekhez.

Hogyan lehet bejelentkezni a Rajztáblába?

 • Koppintson a jobb felső sarokban látható Sign in (Bejelentkezés) gombra, majd jelentkezzen be az Office 365 Vállalati verziós fiókjával. A bejelentkezés után további funkciók válnak elérhetővé, például a rajztáblák közötti együttműködés.

Nem tudok bejelentkezni. Mit tegyek?

 • Győződjön meg róla, hogy szervezetének Office 365 Vállalati verziós szervezeti fiókját használja, és hogy a vállalat a OneDrive Vállalati verzióval együtt vezette be és használja az Office 365-öt. Az is lehet, hogy olyan környezetet használ, amelyet egyelőre nem támogatunk; ilyen például a 21Vianet által üzemeltetett Office 365 és az Office 365 Germany. További útmutatásért forduljon a rendszergazdához, vagy A Microsoft Surface Hub rendszergazdai útmutatójából tájékozódjon azokról a beállításokról, amelyek megakadályozhatják a bejelentkezést.

Hogyan lehet exportálni egy rajztáblát, illetve hogyan lehet képernyőképként vagy fájlként menteni?

 • Ha exportálni szeretné a rajztáblát, koppintson a Share (Megosztás) gombra, majd válassza az Export a copy (Másolat exportálása) elemet. Ennek hatására a tartalom exportálási lehetőségei is megjelennek. Választhatja tehát a OneNote-ban megnyitható .one fájlba, illetve a képfájlba való exportálást is.

Hogyan tudok Surface Hubon együttműködni másokkal a Rajztáblában?

 • Ha nincs bejelentkezve, jelentkezzen be, és koppintson a neve melletti Invite (Meghívás) gombra. Ezt követően együttműködési munkamenetet indíthat a Start session (Munkamenet indítása) elemre koppintva. A Rajztábla generál egy hivatkozást, amelyet Skype-on vagy e-mailben elküldve megoszthatja a rajztáblát másokkal.

  Megjegyzés: A rajztáblák közötti együttműködéshez SurfaceHubot kell használni, és olyan Office 365 Vállalati verziós, Office 365 Nagyvállalati verziós vagy Office 365 Oktatási verziós csomaggal kell rendelkezni, amelyben telepítve van a OneDrive Vállalati verzió, továbbá a bérlő nem lehet olyan környezetben, amelyet egyelőre nem támogatunk (például a 21Vianet által működtetett Office 365, illetve Office 365 Germany). Jelenleg csak ugyanabba a szervezetbe vagy bérlőhöz tartozó személyek vehetnek részt együttműködési Rajztábla-munkamenetben. A rajztáblák közötti együttműködés követelményeiről A Microsoft Surface Hub rendszergazdai útmutatója nyújt további tájékoztatást.

A OneDrive Vállalati verziós fiókom továbbra is szinkronizálja a Rajztábla appadatok mappát. Hogyan állíthatom le?

Együttműködési munkamenet indításakor a Rajztábla a OneDrive Vállalati verzióban létrehoz egy Rajztábla appadatok nevű mappát a megosztott táblákat tárolására. Egyes együttműködési munkamenetek után előfordulhat, hogy ez a mappa továbbra is szinkronizálja és feldolgozza a módosításokat. A hiba elhárításához tiltsa le a Rajztábla appadatok mappa szinkronizálását az eszközére. Ezzel nem korlátozza a Rajztábla használhatóságát az együttműködési munkamenetekben.

Hogyan lehet használni a képernyőn megjelenő vonalzót?

A képernyőn látható vonalzóval szabályos egyenes vonalakat rajzolhat, illetve egymáshoz igazíthat több objektumot a rajztáblán. A vonalzót a következőképpen használhatja:

 1. Nyissa meg azt a rajztáblát, amelyen használni szeretné a vonalzót.

 2. Jelenítse meg a vonalzót a vásznon a Ruler (Vonalzó) ikonra koppintva.

 3. Állítsa be a vonalzó kívánt pozícióját és szögét:

  • Egy ujjal felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgathatja a vonalzót.

  • Két ujjal tetszőleges szögben elforgathatja a vonalzót.

  • Három ujjal öt fokos lépésekben forgathatja a vonalzót.

 4. Ha egyenes vonalat szeretne húzni, koppintással jelölje ki a kívánt tollat vagy kiemelőt, majd kezdjen el vonalat húzni a vonalzó mellett.

Hogyan lehet használni az Ink to Shape (Kézírásból alakzat) funkciót?

Ha szabályos alakzatokká szeretné átalakítani a kézzel rajzolt alakzatokat, a Settings (Beállítások) területen aktiválható Ink to Shape (Kézírásból alakzat) funkciót használhatja. Ha aktív az Ink to Shape (Kézírásból alakzat) funkció, akkor a kézzel megrajzolt alakzatok – például körök vagy négyzetek – automatikusan szabályos alakzatokká változnak a rajztáblán.

A Rajztábla alakzatátalakítási funkciója jelenleg négyzet, téglalap, háromszög, hatszög, ötszög és paralelogramma esetében működik.

Tipp: Visszaállíthatja a legutóbb rajzolt alakzat eredeti szabadkézi vonalait az Undo (Visszavonás) paranccsal. Ha törölni szeretne egy alakzatot a Rajztábláról, használja az Eraser (Radír) eszközt. Ha nem szeretné, hogy a szabadkézi alakzatok automatikusan szabályos alakzatokká változzanak, kapcsolja ki az Ink to Shape (Kézírásból alakzat) funkciót a Settings (Beállítások) között.

Miért nem ismeri fel a Rajztábla az általam rajzolt alakzatokat?

A Rajztábla alakzatfelismerési képességét még tökéletesítjük. A jövőbeli frissítésekkel javítani fogjuk a funkció működését.

Jelenleg akkor működik legjobban az Ink to Shape (Kézírásból alakzat) funkció, ha Ön:

 • Egy vonallal rajzolja meg az alakzatot.

 • Olyan alakzatot rajzol, amely nincs átfedésben más alakzatokkal vagy szabadkézi elemekkel.

 • Nem rajzol más alakzatokhoz vagy más szabadkézi vonásokhoz túl közelre.

 • Nem rajzol egy meglévő alakzat vagy szabadkézi elem belsejébe.

 • Zárt alakzatokat rajzol, és nem rajzol olyan vonalakat, amelyek nem érnek össze.

Hogyan lehet használni az Ink to Table (Kézírásból táblázat) funkciót?

 • A Rajztábla segítségével rendszerezett, átlátható táblázatokat rajzolhat menet közben, néhány szabadkézi vonással. Akár ki is emelheti a cellákat, illetve felvehet vagy törölhet oszlopokat és sorokat. A táblázatkészítés első lépéseként rajzoljon egy négyzetet a vászonra. Amikor a Rajztábla felismerte az alakzatot, vágja ketté: függőleges vonallal oszlopokat, vízszintes vonallal sorokat hozhat létre.

 • A + jellel új oszlopokat és sorokat vehet fel, a jellel eltávolíthatja a meglévőket. A kijelölővel egy-egy cellát is kijelölhet, hogy könnyebben megtalálja.

 • Ha radírt használ egy táblázaton, akkor az először a táblázat tartalmát törli, és csak ezt követően törli magát a táblázatot, nehogy Ön véletlenül törölje az egész táblázatot.

Hogyan lehet használni a Bing keresést a Rajztáblában?

 • Jelenítse meg a Bing Search (Bing keresés) párbeszédpanelt a sarokban lévő nagyító ikonra koppintva. Ide beírhatja a kívánt keresőkifejezést. A találatok között olyan képek és interaktív tartalmak szerepelnek, amelyeket elhelyezhet a rajztáblán. Az Insert (Beszúrás) gombra koppintva felveheti a kívánt tartalmat a Rajztáblára.

  A Rajztáblán belül a Bing Biztonságos keresés funkciója a Szigorú beállítással működik.

Megjegyzés: Ha a számítógép vagy a Surface Hub alapértelmezett billentyűzetét egy másik nyelvre állítja át, újra kell indítania a Rajztáblát ahhoz, hogy a másik nyelven kezdje el felismerni a kézírást.

Nem látom a Bing Search (Bing keresés), a Sign In (Bejelentkezés) vagy a Sharing (Megosztás) lehetőséget. Mi a probléma?

 • A rendszergazdák módosíthatják a Rajztábla alapértelmezett beállításait és funkcióit eszközfelügyeleti rendszerek (például MDM vagy InTune) segítségével. A funkciók aktiválásának ügyében forduljon a rendszergazdához. A konfigurálható beállításokról A Microsoft Surface Hub rendszergazdai útmutatója nyújt további tájékoztatást.

Van egy javaslatom, vagy találtam egy hibát. Mit tegyek?

 • Visszajelzését elküldheti közvetlenül a Rajztábla csapatának. Ehhez koppintson a jobb alsó sarokban látható fogaskerék ikonra, és válassza a Send Feedback (Visszajelzés küldése) parancsot. Ekkor megnyílik a Microsoft visszajelzési központja, ahol megadhatja a hibára vonatkozó információkat, és akár képernyőképet is beküldhet.

Megjegyzés: A cikkben található információk a Rajztáblában elérhető legújabb funkciókra vonatkoznak. A legtöbb modern szoftverhez hasonlóan a Rajztáblában is gyakran jelennek meg új funkciók vagy a meglévők továbbfejlesztései. Rendszeresen látogasson vissza, és nézze meg, nincsenek-e új és átdolgozott kérdések és válaszok.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×