A Microsoft SharePoint Server 2010 újdonságai

A Microsoft SharePoint Server 2010 számos továbbfejlesztett és új szolgáltatást tartalmaz. Az újratervezett felhasználói felület részét képező menüszalag könnyen áttekinthető feladatalapú lapjain megtalálhatók a leggyakrabban használt parancsok, így gyorsabban végezhetők el a munkaműveletek. Ez a programverzió több internetböngésző használatát támogatja (például Microsoft Internet Explorer 7.0 és 8.0, Firefox 3.0 és Safari 3.0), de a SharePoint-alapú webhelyek, listák, wikilapok, blogok és engedélyek megkeresése és alkalmazása is egyszerűbb és hatékonyabb lett. Az új közösségi hálózati funkciók révén könnyebb megtalálni a keresett személyeket és információt. Az új vállalati tartalomkezelési funkcióknak, a keresőszolgáltatás fejlesztéseinek és a tökéletesített együttműködési eszközöknek köszönhetően a Microsoft SharePoint Server 2010 eredményesebb és önállóbb munkavégzést tesz lehetővé.

Az Excel Services szolgáltatás és a PerformancePoint Services for SharePoint 2010 alkalmazás továbbfejlesztett funkcióival hatékonyabban kezelhetők az üzleti adatok, és egyszerűbb a vállalati teljesítmény figyelése, illetve célkitűzésekkel történő összehasonlítása is.

Tartalom

Új felhasználói felület

Közös munka

Közösségi hálózatok

Dokumentumok, rekordok, digitális eszközök és webes tartalom kezelése vállalati tartalomkezeléssel

Keresés

Webhelyek kezelése és testreszabása

Üzleti intelligencia

Üzleti kapcsolatszolgáltatások

A SharePoint testreszabása az InfoPath és a SharePoint Designer alkalmazással

Új felhasználói felület

Az új menüszalaggal gyorsan és mindig az adott környezetnek megfelelően végezheti munkáját:    

Az új menüszalag

Ha már használta a 2007-es Microsoft Office rendszer ügyfélalkalmazásait (például a Microsoft Office Word 2007 vagy a Microsoft Office PowerPoint 2007 programot), a menüszalag nem jelent újdonságot. Az ezekben az Office-alkalmazásokban megismert menüszalaghoz hasonlóan a SharePoint Server 2010 új menüszalagja is azt a célt szolgálja, hogy gyorsan meg lehessen találni a feladatok elvégzéséhez szükséges parancsokat. A parancsok logikai csoportokba rendezve jelennek meg a különböző lapokon. Minden lap más-más típusú tevékenységeket fog össze, például egy dokumentumtár dokumentumain végezhető feladatokat vagy új szöveg felvételét és formázását a megadott lapon. A SharePoint Server 2010 menüszalagjának használatával a következőkre nyílik lehetőség:

 • A szükséges parancsok és eszközök egy közös helyen érhetők el.

 • A lapokon, dokumentumokon és listákon végrehajtandó műveletekhez csupán a valóban szükséges parancsok kellenek, amelyek a tényleges környezetben hajthatók végre úgy, hogy közben más feladattal nem kell foglalkozni.

Vissza a lap tetejére

Közös munka

A közös létrehozást (társszerzőséget) lehetővé tévő új funkcióval a munkatársak egyszerre dolgozhatnak a Word-dokumentumokon és a PowerPoint-diabemutatókon:    

 • A SharePoint-tárakban elhelyezett Word-dokumentumokat vagy diákat egyidejűleg több személy is szerkesztheti. Ha például véleményeztetni szeretne egy dokumentumot, elküldheti a címzetteknek a SharePoint-tárban lévő dokumentumra mutató hivatkozást, a véleményezők pedig egy időben készíthetik el visszajelzéseiket a dokumentumban.

 • Többé nincs szükség mellékletekre, hiszen például az összes legutóbbi dokumentum tárolható a saját webhelyen, így valamennyi munkatárs egyszerre dolgozhat azokon.

A továbbfejlesztett naptárakkal könnyebb az értekezletek ütemezése és az ütemezés nyomon követése:    

A találkozók, értekezletek és egyéb események kezelése és nyomon követése egyszerűbb, hiszen mód nyílik az alábbiakra:

 • Egyazon lapon több SharePoint- és Exchange-alapú naptár jeleníthető meg.

  Csoportnaptár

 • Az események könnyen felvehetők a naptárba annak elhagyása nélkül: elegendő valamely dátumra kattintani, és megadni az esemény adatait.

 • A naptáron belül az elemek húzással is áthelyezhetők.

 • Az új Csoportnaptár funkcióval ütemezhetők a munkatársak részvételével zajló értekezletek, de audiovizuális eszközök és helyiségek is lefoglalhatók.

Az új Microsoft SharePoint Workspace 2010 alkalmazással kapcsolat nélküli módban is használhatja a SharePoint-alapú webhelyeket, tárakat és listákat, majd a vállalati hálózathoz kapcsolódva szinkronizálhatja a módosításokat:    

A Microsoft SharePoint Workspace e verziója vállalati hálózattal létesített kapcsolat mellett és annak hiányában egyaránt lehetővé teszi az asztali számítógépen üzemeltetett SharePoint-webhelyek használatát. A kapcsolat nélküli és az online munkavégzés ily módon történő integrálásának főbb előnyei a következők:

 • Kapcsolat nélküli módban is gyorsan megtekinthetők, felvehetők és törölhetők a SharePoint-tárban lévő dokumentumok és listaelemek.

 • A hálózati kapcsolat létrejötte után automatikus kétirányú szinkronizálás hajtható végre a számítógép és a hálózat között, ezáltal a számítógépen és a hálózaton tárolt adatok is frissíthetők.

 • Kapcsolat nélküli módba váltáskor és a kapcsolat ismételt létrehozásakor a tartalom szinkronizálása automatikusan megtörténik.

 • Az új Külső lista funkció révén kapcsolat nélküli módban is eredményesebben használhatók fel a háttér-adatbázisokban (például SQL Server- és SAP-adatbázisokban) tárolt üzleti adatok.

Hatékonyabb információmegosztás másokkal a továbbfejlesztett wiki- és csoportwebhelyek révén:    

SharePoint-alapú csoportwebhely

A wikilapokkal végzett munka hatékonyabb, mert az alábbiakra is lehetőség van:

 • Az új Rich Text szerkesztővel közvetlenül a lapon szúrható be és formázható a tartalom.

 • Képek kereshetők a helyi számítógépen vagy a hálózaton, és a megnyitott lap elhagyása nélkül szúrhatók be a webhelytartalomba.

  Kép felvétele webhelyre

SharePoint-listák elemeinek hatékonyabb kezelése:    

Több elem kivétele

Ebben a programverzióban már az is lehetséges, hogy kijelöli egy adott lista több elemét, majd a kívánt művelet gombjára kattintva mindegyiken ugyanazt a műveletet hajtja végre egyszerre. Megteheti például, hogy több dokumentumot ad be vagy vesz ki egy időben.

A továbbfejlesztett szerkesztőeszközök és az új navigációs funkciók használatával egyszerűbb a blogok létrehozása és kezelése:    

A hatékonyabb blogkészítés révén az alábbiakra van lehetőség:

 • A blogbejegyzések egyszerűbb és áttekinthetőbb módon hozhatók létre az új Rich Text szerkesztővel.

  Rich Text szerkesztő blogkészítéshez

 • Képek kereshetők a helyi számítógépen vagy a hálózaton, és a megnyitott lap elhagyása nélkül szúrhatók be a blogbejegyzésekbe.

 • A blogbejegyzések hónap és kategóriák szerint is tallózhatók, és valós időben tekinthető meg az adott hónaphoz vagy kategóriához tartozó bejegyzések száma. Az új Archívum hivatkozással megnyitható a blog létrehozása óta eltelt időt havi bontásban mutató nézet, amelyben minden hónap és bejegyzés kategória szerint van felsorolva.

SharePoint-alapú információ megtekintése és használata mobileszközön:    

A kisméretű eszközökön történő megjelenítésre optimalizált SharePoint-weblapoknak köszönhetően most már mobiltelefonon is megtekinthetők és használhatók a dokumentumok, a blogok, a wikilapok, a háttér-adatbázisokban tárolt üzleti adatok és a webhelyek. Az alábbi felsorolás a SharePoint Server 2010 új mobilszolgáltatásai közül tüntet fel néhányat.

 • A könnyen kezelhető felhasználói felülettel és navigációs eszközökkel megnyithatók a SharePoint-alapú dokumentumtárak, listák, wikilapok, blogok, kijelzőlapok és háttér-adatbázisokban tárolt üzleti adatok.

 • A mobileszközön futtatható keresőfunkcióval megtalálhatók a keresett személyek, kapcsolattartási adatok és SharePoint-tartalom, de egyéni adatbázisokban is kereshetők adatok.

 • Lehetőség van feliratkozni a SharePoint szolgáltatásbeli dokumentumok vagy bármely SharePoint-dokumentumtár vagy -lista módosításairól értesítő SMS-ekre.

 • A Microsoft Office Word, az Excel és a PowerPoint alkalmazásban készített dokumentumok megtekinthetők a mobilkészülékekre írt böngészőkben.

 • A tűzfalon keresztüli hozzáférés átjárókkal (UAG, ISA) történő integráció révén valósítható meg.

 • Mobil fejlesztőplatform biztosítható a készen beszerezhető megoldásokon túlmutató egyéni mobil SharePoint-megoldások kidolgozásához.

Vissza a lap tetejére

Közösségi hálózatok

A SharePoint Server 2010 új szolgáltatásaival megkereshető a kívánt tartalom, és folyamatosan információ szerezhető azokról a személyekről és területekről, akik és amelyek leginkább érdeklik a felhasználót.

Érdekes információ keresése és mások segítése a keresésben:    

Az új szolgáltatások közé sorolhatók a hírcsatornák, a közösségi címkézés és a minősítések, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy könnyebben nyomon lehessen követni a munkatársak tevékenységeit, és meg lehessen osztani a kívánt tartalmat.

Együttműködés elősegítése saját webhelyek használatával szakértelem megosztásán keresztül:    

Profil a saját webhelyen

A saját webhelyek fejlesztéseinek köszönhetően a felhasználók saját webhelyeik és profiljaik használatával megoszthatják szakértelmüket munkatársaikkal. Ha felveszik profiljaikba érdeklődési területeiket és feladataikat, a munkatársak könnyebben megtalálhatják egymást a hírcsatornákon keresztül, megválaszolhatják a feltett kérdéseket, és más módon is kapcsolatba léphetnek egymással.

Fontos személyek és érdeklődési területek követése:    

Tartalom címkézése

Tevékenységnaplók használatával nyomon követheti a saját webhelyen a munkatársak tevékenységeit, információt szerezhet az érdeklődésére számot tartó területeken zajló folyamatokról, és kapcsolatot létesíthet azokkal a személyekkel, akiknek segítségre van szüksége az önt is érdeklő kérdésekben. Lehetőség van arra is, hogy mások javaslatot tegyenek új munkatársakra, új kulcsszavak használatával pedig bővítheti szakmai hátterét és ismereteit.

Vissza a lap tetejére

Dokumentumok, rekordok, digitális eszközök és webes tartalom kezelése vállalati tartalomkezeléssel

A SharePoint Server 2010 új vállalati tartalomkezelési funkcióival hatékonyabban kezelhetők a dokumentumok, a rekordok, a digitális eszközök és a közzétett weblapok.

Az új Felügyelt metaadatok szolgáltatással több SharePoint-webhelyen is kezelhetők az osztályozó rendszerek és a metaadatok:    

Metaadatok kezelése

A SharePoint Server 2010 új Felügyelt metaadatok szolgáltatása számos olyan funkciót is nyújt, amellyel a vállalatok következetes módon kezelhetik az osztályozó rendszereket és a metaadatokat a vállalat egészén belül. Ezzel a szolgáltatással az alábbiakra van mód:

 • Tartalomtípusok tehetők közzé és oszthatók meg az egyes webhelycsoportok és webalkalmazások között.

 • A Kifejezéstár használatával kifejezések és osztályozó rendszerek kezelhetők.

Az osztályozó rendszer nem más, mint kifejezések hierarchikus gyűjteménye. A felhasználók akkor alkalmazhatják ezeket a kifejezéseket a saját webhelyen közzétett tartalomra, ha a tartalomgazda felveszi az új Felügyelt metaadatok oszlopot a listákba, tárakba vagy tartalomtípusokba. Az osztályozó rendszerek és a kifejezések kezelése a vállalaton belül történhet központilag is, de a felügyelt metaadatok közösségi címkézéssel is integrálhatók, így a felhasználók a tartalom címkézésekor kifejezéseket javasolhatnak.

Több dokumentumot magában foglaló fődokumentum vagy munkaalkalmazás kezelése dokumentumkészletekkel:    

A SharePoint Server 2010 alkalmazásban megjelentek az új tartalomtípus jelentő dokumentumkészletek, amelyekkel több dokumentumot átfogó munkaalkalmazások hozhatók létre és kezelhetők. A dokumentumkészletek beállítása az egyéb tartalomtípusok beállításához hasonlóan történik: létrehozhatók például úgy, hogy a bennük lévő alapértelmezett dokumentumokat testre szabva a felhasználók később új dokumentumkészlet-példányt hozhassanak létre. A dokumentumkészletek szolgáltatásai (például a megosztott metaadatok, a munkafolyamatok és a verziószámozás) révén a munkacsoportok hatékonyan felügyelhetik a munkaalkalmazások és a tartalomkészletek fejlesztését. Gyakran alkalmazott dokumentumkészlet például egy üzleti beszámoló, amellyel az értékesítési és marketingtevékenységet végző munkacsoport különböző dokumentumtípusokat csoportosíthat egy adott termék reklámozásához.

Dokumentumok egyszerűbb kezelése egy helyen a továbbfejlesztett Dokumentumközpont webhelysablonnal:    

A frissített Dokumentumközpont webhelysablon új dokumentumkezelési funkciókat nyújt a SharePoint-webhelyekhez. E funkciók közé tartozik az új metaadat-alapú navigálás is, amely révén a nagyméretű listák vagy tárak tartalma nem mappahely, hanem metaadatok alapján tallózható. Az egyedi dokumentumazonosítók használatával attól függetlenül könnyen megtalálható a tartalom, hogy az hol helyezkedik el.

A rugalmasan alkalmazható új házirend- és rekordkezelési szolgáltatásokkal megadható, hogy a rekordok kezelése helyben vagy egy központi tárházban történjen-e:    

A SharePoint Server 2010 támogatja a helyben tárolt tartalom kezelését és feltárását, és ehhez nincs szükség a hivatalos nyilvántartáshoz használt zárt rekordtárházra sem. Az alábbiakban az új rekordkezelési funkciók közül soroltunk fel néhányat:

 • A rekordok helyben történő kezelése lehetővé teszi a rekordok helyi, a még feldolgozás alatt lévő tartalommal együtt történő tárolását.

  Rekord deklarálása helyben

 • Az adatmegőrzési házirendek ebben a programverzióban már összetett ütemezéseket (köztük több szakaszból álló ütemezéseket) és hétnél is több rekordkezelési műveletet tartalmaznak (például Küldés rekordarchívumba és Deklarálás helyi rekordként).

 • A fejlesztők a nagyobb méretű archívumokhoz használható Rekordtár webhelyet is továbbfejlesztették: a webhely egy hierarchikus fájlkezelési sémával, metaadat-alapú adatküldési módszerekkel és azzal a lehetőséggel bővült, hogy több webhelycsoport összekapcsolásával egy nagyméretű tárházként kezelhető csoport hozható létre.

A fejlettebb webtartalom-kezelési szolgáltatásokkal egyszerűbb a saját webhely létrehozása és kezelése:    

Új és továbbfejlesztett webtartalom-kezelési szolgáltatások teszik könnyebbé a weblapok közzétételét és a webhelyek kezelését. A SharePoint Server 2010 ezenkívül már az adatfolyamként továbbított videotartalmat is támogatja.

 • A weblapokkal kapcsolatos parancsokat csoportokba rendező és azokat feladatközpontúbbá tévő menüszalag bevezetésével a webtartalom-készítés is hatékonyabb és egyszerűbb lett.

 • A továbbfejlesztett viselkedésexportálásnak, naplózásnak és jelentéskészítésnek köszönhetően egyszerűsödött a tartalomterjesztés.

 • A beépített Web Analytics-funkciók támogatást biztosítanak az adatforgalmi, a keresési és a készletelemzési jelentésekhez.

 • A multimédia új támogatása megában foglalja a tartalmas nézeteket és választókat tartalmazó új digitáliseszköz-tárat, a videoklipek támogatását (például SharePoint-tartalomtípust); a folyamatos átviteli videoinfrastruktúrát, és egy testre szabható felületű Silverlight médialejátszót.

 • A nagyméretű laptárak megkönnyítik a sok lapból álló webhelyek kezelését.

 • A közzétételi webhelyek és weblapok különböző verzióinak (változatainak) létrehozása és kezelése ebben a programverzióban már egy, a várólistára a háttérben elküldött műveletet jelent, így a művelet végrehajtása közben a SharePoint tovább használható. A Módosítások megtekintése parancs hozzáadása révén a felhasználók összehasonlíthatják az adott weblap régebbi verzióját egy újabbal. A módosításokat egy speciális jelentésben emeli ki a program, hogy a Rich Text szerkesztőben egymás mellett lehessen szerkeszteni a régi és az új verziót.

  Változatok használata

Vissza a lap tetejére

Keresés

A SharePoint Server 2010 új keresőszolgáltatásaival könnyebb megtalálni a keresési feltételeknek még inkább megfelelő információt, de a munkatársak is gyorsan és hatékonyan kereshetők meg. A fejlesztések közé tartozik az eredmények új megjelenítési módja is, amely kategóriákba rendezi a találatokat, és pontosabb leírásokat, illetve metaadatokat jelenít meg. Ezenkívül az ismerősként megjelölt személyek a keresési eredményeket összesítő lista elején fognak szerepelni.

Pontosabb válaszok kevesebb idő alatt:    

A vállalati keresőfunkciókkal információ és személyek kereshetők, az eredmények pedig többféleképpen is megjeleníthetők. Az új szolgáltatások közé tartoznak a következők is:

 • Pontosítás használatával információ kapható az egyes találatokról, és megadott szempontok (például webhely, szerző vagy dátum) szerint szűkíthető a keresés.

 • Előre megadott lekérdezési javaslatok, kapcsolódó kereséseket indító hivatkozások és kibontható mozaikszavak segítik a keresést.

  A beírt szavakhoz hasonló szavakat megjelenítő keresőmező

 • A dokumentumok lekérdezése logikai operátorok (AND, OR és NOT), valamint helyettesítő előtagkarakterek (*) megadásával is lehetséges.

 • A SharePoint-alapú tartalomban Windows 7 rendszerű számítógépen is keresni lehet.

 • A továbbfejlesztett Javaslat szolgáltatás már több nyelvhez és kifejezéshez használható a vállalaton belül.

A keresés közösségi funkciókkal is együttműködik:    

A keresőfunkció és a SharePoint Server 2010 közösségi és együttműködési szolgáltatásainak együttes használatával az alábbiakra van lehetőség:

 • Az igényelt képzettségű személyek megtalálása érdekében a felhasználók között szakértelem szerint is keresni lehet.

 • A nevek fonetikus keresésével a hasonló hangzású nevek is megtalálhatók (például John és Jon).

 • Kategóriák (például Részleg vagy Beosztás) alkalmazásával pontosíthatók a keresési eredmények.

Egyéb új keresőfunkciók:    

A keresési modell a felhasználó vagy a számítógép által megadott dokumentumtulajdonságokat (metaadatokat) használja a kereséshez. Keresés közben a folyamat megkeresi a tartalomban a hiányzó vagy pontatlan tulajdonságokat jelző legfontosabb kifejezéseket. Ezzel a módszerrel növelhető a keresés pontossága.

A webhelyeken futtatott keresések hatóköre automatikusan az aktuális webhely és annak valamennyi alwebhelye lesz, nem pedig az összes webhely.

Vissza a lap tetejére

Webhelyek kezelése és testreszabása

A SharePoint-alapú webhelyek és tartalom használatát, megtervezését és elérését az engedélyek kezeléséhez és a webhelyek tervezéséhez kapcsolódó számos új szolgáltatás, valamint egy többnyelvű megjelenítést is támogató felhasználói felület optimalizálja.

Felhasználó vagy csoport engedélyszintjeinek (köztük elemszintű engedélyeinek) megtekintése és beállítása az új engedélykezelő eszközzel:    

Az új engedélykezelő eszköz

Az új engedélykezelő eszköz minden webhelycsoportból, webhelyről, listából és listaelemből elérhető, ezáltal a felhasználók hozzáadása és eltávolítása, az engedélyszintek módosítása, az öröklődés megszakítása, illetve a név nélküli hozzáférés kezelése könnyen elvégezhető. Ezenkívül az adott felhasználó vagy csoport összes engedélyszintje is megtekinthető és módosítható.

Webhely színeinek és betűtípusainak megváltoztatása új témafájlok használatával:    

Téma alkalmazása a webhelyre

Az új Témák gyűjteményben a SharePoint Server 2010 számos témája közül választhat. A Microsoft PowerPoint alkalmazással elkészítheti saját témafájljait is, amelyeket aztán felvehet a gyűjteménybe felhasználás céljából.

Nemzetközi webhely kialakítása a webhely nyelvének megváltoztatásával:    

Ha telepítve vannak a megfelelő nyelvi csomagok, akkor a beállításokat tartalmazó lapok, a súgótartalom és az alkalmazástartalom egyes részei (például a listacímek és az oszlopnevek) a kívánt nyelven tekinthetők meg.

Vissza a lap tetejére

Üzleti intelligencia

Az Excel Services, a PerformancePoint-szolgáltatások és az Üzleti kapcsolatszolgáltatások alkalmazás továbbfejlesztett funkcióinak köszönhetően a SharePoint Server a korábbiaknál is hatékonyabb üzletiintelligencia-szolgáltatásokat biztosít. E három termék olyan SharePoint-alapú keretrendszert alkot, amely szabványos felülettel egészíti ki a már meglévő üzleti adatokat és folyamatokat.

Továbbfejlesztett üzletiintelligencia-szolgáltatások használata az Excel Services alkalmazással:    

Az Excel Services termék az alábbi szolgáltatásokkal tovább bővíti a SharePoint Server 2010 üzletiintelligencia-funkcióinak körét:

 • A továbbfejlesztett feltételes formázás, az értékgörbék és a szűrők használatával megvalósított adatkezelés révén hatékonyabb lett az adatelemzés képi megjelenítése.

 • Szoros integrációt biztosító ügyfélprogram-funkciók vehetők igénybe az SQL Server Analysis Services szolgáltatás üzleti intelligenciát nyújtó új PowerPivot for SharePoint alkalmazásában.

 • Gyorsan és egyszerűen elemezhető akár több millió rekord is.

Az Office Web Apps alkalmazások telepítésével további kapcsolódó szolgáltatások érhetők el az Excel Web App alkalmazásban. Ezek közé tartoznak az alábbiak is:

 • Új formázási és szerkesztési lehetőségek, amelyekkel közvetlenül a webböngészőben, de az Excel programban már megszokott módon szerkeszthetők és formázhatók a számolótáblák. A vonalakra, szegélyekre és számokra szín-, stílus- és méretformátumok alkalmazhatók, és az Excel program már ismert háttérszínfunkciói is használhatók.

 • Új munkafüzetek és az azokban lévő táblázatok létrehozása böngészőprogramban.

Tartalmas diagramok felvétele SharePoint-webhelyekre az új Diagram kijelző használatával:    

A Dundas cég adatmegjelenítési megoldásaira épülő új Diagram kijelző használatával tartalmas diagramok vehetők fel a SharePoint-webhelyekre. Ehhez webalapú beállításokat megadva össze kell kapcsolni a diagramokat és a különböző forrásból (például SharePoint-listákból, külső listákból, üzletiadat-szolgáltatásokból, az Excel Services programból vagy egyéb kijelzőkből) származó adatokat.

Diagram kijelző

Üzleti teljesítmény figyelése a PerformancePoint-szolgáltatások alkalmazással:    

A PerformancePoint-szolgáltatások programmal egyszerűbben figyelhető és elemezhető a teljesítmény célkitűzésekhez viszonyított alakulása, és megalapozottabb üzleti döntéseket lehet hozni.

 • Scorecardokat, jelentéseket (köztük a Reporting Services és az Excel Services programmal készült jelentéseket) és szűrőket tartalmazó interaktív irányítópultok hozhatók létre és használhatók.

 • Az adatokat a nyomon követéshez és a figyeléshez több adatforrásból (például az Analysis Services, az SQL Server és az Excel Services programból, illetve SharePoint-listákból) összegyűjtő scorecardok hozhatók létre és használhatók.

 • Hatékony statisztikai jelentések használatával azonosíthatók az ösztönző hatások és a kiváltó okok, szűrők alkalmazásával pedig testre szabhatók a jelentések.

 • Az üzletiintelligencia-alkalmazások és az üzleti adatok jól ötvözhetők egyéb SharePoint-alapú szolgáltatásokkal, így az együttműködési és a tartalomkezelési lehetőségekkel.

PerformancePoint-alapú tartalom kezelése és biztonságossá tétele eredményesebb SharePoint-integrációval:    

A PerformancePoint-szolgáltatások alkalmazással kezelhető és biztonságossá tehető a SharePoint Server 2010 programban tárolt PerformancePoint-alapú tartalom. A PerformancePoint-szolgáltatások hatékonyan aknázza ki a SharePoint Server méretezhetőségi, együttműködési, biztonsági mentési és helyreállítási funkcióit. Az irányítópultok és azok elemeinek tárolása, kezelése és biztonságossá tétele SharePoint-alapú listákban és tárakban történik, így egy központi helyen elérhető biztonsági és tárházmegoldás alakítható ki.

Részletesebb üzleti információ elérése továbbfejlesztett scorecardokkal:    

A hatékonyabbá tett scorecardokkal minden nehézség nélkül és gyorsan jeleníthető meg részletes információ. A PerformancePoint-alapú scorecardok rugalmasabb elrendezési lehetőségeket, dinamikus hierarchiákat és számított fő teljesítménymutatókat is biztosítanak a munkához. E megoldások révén több adatforrást használó egyéni mérőszámok (metrikák) dolgozhatók ki, de a problémák és a kockázatok azonosításának elősegítéséhez a tényleges és a célul kitűzött értékek közötti eltérések (variancia) is rendezhetők, szűrhetők és megtekinthetők.

Statisztikai jelentések készítése az eredmények mögött álló üzleti hajtóerő jobb megértéséhez:    

A továbbfejlesztett statisztikai jelentések támogatást nyújtanak az értékek szűréséhez, az új diagramtípusokhoz és a kiszolgálóalapú feltételes formázáshoz. A PerformancePoint-szolgáltatások alkalmazás Felbontásfa nevű egyedülálló új jelentéstípusával gyorsan és szemléletes módon bonthatók részleteikre a magasabb szintű értékek, elősegítve a mögöttük húzódó folyamatok megértését.

Vissza a lap tetejére

Üzleti kapcsolatszolgáltatások

Az Üzleti kapcsolatszolgáltatások modul lehetővé teszi a SharePoint szolgáltatás és a külső forrásból származó adatok (köztük a legfontosabb üzleti alkalmazások) integrálását. A Microsoft Office SharePoint Server 2007 termék Üzleti adatkatalógus technológiájára épül, és használatával az alábbiakra nyílik lehetőség:

 • Egyszerűbben és XML-szerkesztő használata nélkül definiálhatók a (korábban entitásoknak nevezett) külső tartalomtípusok a SharePoint Designer megújult felhasználói felületén keresztül.

 • Többféle adatforrással (relációs adatbázisokkal, SAP-adatbázisokkal, webszolgáltatásokkal és egyéni alkalmazásokkal) létesíthető kapcsolat, és több funkció segíti az együttműködést azokkal. Ide sorolható például a létrehozási, az olvasási, a frissítési és a törlési műveletek teljes körű támogatása.

 • A széles szolgáltatási körű ügyfélbővítményekkel Office-ügyfélalkalmazásokba (például a SharePoint Workspace, az Outlook és a Word programba) integrálható SharePoint-alkalmazások készíthetők, így kapcsolat nélkül is használhatók a külső forrásból származó adatok.

 • A külső háttér-adatbázisokban tárolt üzleti adatok testreszabás nélkül is megtekinthetők a kiszolgálói és az ügyfélalkalmazásokban, és gond nélkül integrálhatók a SharePoint-alapú listákkal.

Vissza a lap tetejére

A SharePoint testreszabása az InfoPath és a SharePoint Designer alkalmazással

Az InfoPath, a Microsoft SharePoint Designer 2010 és a SharePoint Server 2010 alkalmazás közötti szorosabb integrációnak köszönhetően egyszerűbben testre szabhatók a SharePoint-alapú listák, nézetek és munkafolyamatok.

A SharePoint listaűrlapjainak testreszabása:    

Űrlapok testreszabása az InfoPath alkalmazással

Az InfoPath 2010 programmal teljes mértékben testre szabhatók a SharePoint szolgáltatás listaűrlapjai: módosítható az űrlap megjelenése, többhasábos elrendezésekre lehet váltani, szakaszokra bontható az űrlap, érvényesíthető a beírt információ, adatokkal tölthetők fel a mezők, de akár automatikusan megjeleníthetők vagy el is rejthetők az űrlap szakaszai. Bármilyen listát is nyitott meg, a menüszalag Űrlap testreszabása gombjára kattintva elindíthatja az InfoPath alkalmazást. Az űrlap testreszabását követően közzéteheti azt a SharePoint-webhelyen, így írva felül az alapértelmezett űrlapot.

A SharePoint listanézeteinek testreszabása:    

A listaelemek SharePoint Server 2010 programbeli szokásos nézetei kivétel nélkül a testre szabható XSLT-listanézet kijelzőt használják, amellyel gyorsabban és könnyebben testre szabhatók a listanézetek a SharePoint szolgáltatásban. A SharePoint Designer 2010 program lehetővé teszi az egyéni stílusok SharePoint-listanézetekre történő gyors alkalmazását, a sorok pedig tartalmuktól függő feltételes formázással láthatók el.

SharePoint-munkafolyamatok testreszabása:    

Ábra a SharePoint Designer 2010 alkalmazásról

A SharePoint Designer 2010 alkalmazás lehetőséget biztosít a három legfontosabb SharePoint-munkafolyamat (Jóváhagyás, Visszajelzések összegyűjtése és Aláírások összegyűjtése) testreszabására. A munkafolyamat-funkciók új műveletekkel bővültek, köztük a beépített jóváhagyási műveletek széles körével. Az újból felhasználható munkafolyamatok létrehozásuk után több listában, dokumentumtárban és tartalomtípusban is felhasználhatók. A menüszalag hozzáadásával teljesen megújult a SharePoint Designer 2010 felhasználói felülete, így az Office alkalmazásait ismerők egyszerűbb és máshonnan már ismerős felülettel fognak találkozni.

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×