A Microsoft Online szolgáltatások adatvédelmi nyilatkozata a Microsoft Office Live Meeting 2007 és a Microsoft Easy Assist termékhez

Utolsó frissítés dátuma: 2008. május

A Microsoft elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett, miközben olyan szolgáltatásokat és szoftvereket kínál a felhasználóknak, amelyek a nyújtott teljesítmény, hatékonyság és kényelem révén teljes mértékben megfelelnek a számítástechnika személyes célú használata során felmerülő igényeknek. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a Microsoft® Office Live Meeting 2007 szolgáltatás és a Microsoft Easy Assist termék (együttesen a „Szolgáltatás”) adatgyűjtési és -használati módjait. A dokumentum az interneten keresztül kommunikáló szolgáltatásokkal foglalkozik, és nem tekintendő az összes szolgáltatást és funkciót magában foglaló ismertetőnek. A leírtak nem vonatkoznak a Microsoft egyéb online és offline webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira.

A Szolgáltatást esetleg a Microsoft üzemelteti annak a harmadik félnek a nevében, amely a Szolgáltatást nyújtja Önnek. Ilyen esetben a Microsoft megoszthatja a Szolgáltatáson keresztül összegyűjtött személyes adatokat a szolgáltatásnyújtó harmadik féllel. A Microsoft azt tanácsolja, hogy érdeklődje meg a szolgáltatásnyújtó harmadik féltől, hogyan használják fel személyes adatait. A Microsoft nem felelős harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatáért vagy gyakorlati adatvédelmi eljárásaiért.

A Szolgáltatás nem gyermekek általi használatra készült, és a Microsoft nem gyűjt semmilyen személyes adatot gyermekektől szándékosan.

Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása

A Microsoft a Szolgáltatáson keresztül összegyűjtött személyes adatokat Önre és az információ összegyűjtési helyén működő Szolgáltatáshoz tartozó üzleti partnerre vagy ügyfélre tartozó bizalmas adatnak tekinti. A Microsoft azért gyűjti össze és használja a felhasználók személyes adatait, hogy nyújthassa, üzemeltethesse és továbbfejleszthesse ezt a Szolgáltatást, valamint a Microsoft kapcsolódó termékeit és szolgáltatásait.

A Szolgáltatás által összegyűjtött adatok különböző típusairól az alábbi, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szakaszok „A Szolgáltatás által megőrzött vagy naplózott adatok kategóriái” című bekezdésében olvashat bővebben.

A felhasználási célok között szerepelhet a kapacitástervezés – például a Szolgáltatás működését esetleg korlátozó vagy akadályozó problémák előrejelzése, diagnosztizálása, elhárítása és az ezzel kapcsolatos támogatás nyújtása – és a Szolgáltatás minőségének javítása. E felhasználási célok kiterjedhetnek a Szolgáltatás használatának egyszerűsítésére is, például oly módon, hogy ne legyen szükség ugyanazoknak az adatoknak a többszöri ismételt megadására, vagy hogy lehetővé váljon a Szolgáltatás testreszabása egyéni beállításainak, igényeinek és érdeklődésének megfelelően. Ha felhívja a támogatási szolgálatot, a Szolgáltatással kapcsolatos információt kérhetnek, gyűjthetnek és használhatnak fel a problémát okozó, valós időben reprodukált események hibaelhárításához, illetve támogatási kérésének egyéb módon történő megoldásához.

A Microsoft kiegészítheti az összegyűjtött adatokat más vállalatoktól kapott információval is. Például igénybe veheti más vállalatok olyan szolgáltatásait, amelyek segítségével az Ön IP-címe alapján nagyjából behatárolható az Ön földrajzi tartózkodási helye.

Személyes adatait felhasználhatjuk emellett az Ön által használt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos lényeges információ közlésére, beleértve a frissítéseket és az értesítéseket.

A jelen nyilatkozatban említett eseteket kivéve az Ön engedélye nélkül nem adjuk ki személyes adatait a Microsofton, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatain és társvállalatain kívüli személyeknek vagy szervezeteknek. A Microsoft esetenként más vállalatokat bíz meg azzal, hogy korlátozott szolgáltatásokat nyújtsanak a nevében, ilyen szolgáltatás például a technikai támogatás, tranzakciók feldolgozása vagy statisztikai elemzések készítése. Ezek a vállalatok csak azokat a személyes adatokat kapják meg, amelyekre szükségük van a szolgáltatás nyújtásához, és semmilyen más célra nem használhatják ezeket az adatokat.

A Microsoft által összegyűjtött vagy a Microsoft vállalatnak elküldött adatok tárolása és feldolgozása történhet az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely más országban, amelyben a Microsoft vagy társvállalatai, leányvállalatai, illetve szolgáltatásnyújtói létesítményeket üzemeltetnek, és a Microsoft valamely webhelyének vagy szolgáltatásának használatával Ön hozzájárul az adatoknak ily módon az Ön országán kívülre történő továbbításához. A Microsoft aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által hatályba léptetett Safe Harbor keretegyezménynek, amely az Európai Unióból származó adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozik.

A Microsoft csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki a felhasználók személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ kiadása szükséges (a.) valamilyen jogszabály rendelkezéseinek betartásához, illetve a Microsoft vállalattal szemben indított jogi eljárás előmozdításához; (b.) a Microsoft jogainak védelméhez (beleértve a szerződések betartatását); illetve (c.) sürgős esetekben a Microsoft alkalmazottai, a Microsoft-webhelyek, -termékek vagy -szolgáltatások felhasználói, illetve a tágabb értelemben vett nyilvánosság személyes biztonságának megóvása érdekében.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Amikor be van jelentkezve a Szolgáltatásba, a megfelelő „Felhasználói beállítások kezelése” hivatkozásra kattintva módosíthatja személyes adatait. Emellett az erre a célra szolgáló webes űrlap használatával felveheti a kapcsolatot az üzemeltetőkkel, akik 30 napon belül válaszolnak kérésére. A tárgysorban tüntesse fel a „data protection” (adatvédelem) kifejezést.

Kapcsolatfelvételi beállítások

A Szolgáltatásnak megadott kapcsolatfelvételi adatok felhasználhatók arra, hogy az üzemeltető a Szolgáltatásra vonatkozó üzemeltetési adatokat, valamint egyéb információs és oktatási célú anyagokat küldjön Önnek. A Microsoft adatgyűjtő jeleket (web beacon), testreszabott hivatkozásokat vagy hasonló technológiákat használhat annak megállapítására, hogy megnyitotta-e az e-mail üzenetet, és hogy mely hivatkozásra kattintott, majd ezek alapján az Ön számára lényegesebb információt nyújthat Önnek. Leállíthatja az információs és oktatási célú e-mail üzeneteknek a Szolgáltatás általi jövőbeli küldését, ehhez kövesse a kapott e-mail üzenetben olvasható utasításokat.

Az információs és oktatási célú e-mail üzenetek lemondása nincs hatással azon információk kézbesítésére, amelyek kiemelten fontosak a Szolgáltatás Ön általi használata és fiókjának kezelése szempontjából. Az ilyen adatokat tartalmazó e-mail üzeneteket a továbbiakban is rendszeresen megkapja majd, hacsak nem mondja le a Szolgáltatást.

Az adatok biztonsága

A Microsoft elkötelezte magát a felhasználók adatainak védelme mellett. Különféle biztonsági és adatvédelmi technológiák és eljárások széles körének alkalmazásával óvjuk az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra kerüléstől, például felügyelt, biztonságos létesítményekben levő, korlátozott hozzáférésű számítógéprendszereken tároljuk a felhasználók által megadott adatokat. Amikor a szolgáltatás szigorúan bizalmas adatot (például hitelkártyaszámot vagy jelszót) továbbít az interneten keresztül, azt titkosított formában, a Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használatával küldi.

Ha fiókjainak és személyes adatainak védelmét jelszó is segíti, akkor az Ön felelőssége a jelszó bizalmasságának megőrzése. Soha ne ossza meg jelszavát másokkal. Ha megosztott számítógépet használ, akkor egy webhely vagy szolgáltatás elhagyása előtt jelentkezzen ki, hogy megakadályozza adatainak a következő felhasználók általi elérését.

Vírusvédelem

A Szolgáltatás ellenőrzi a feltöltött fájlokat, hogy nem tartalmaznak-e vírust, illetve nem rendelkeznek-e egyéb olyan tulajdonságokkal, amelyek károsak lehetnek a Szolgáltatás működése szempontjából (ártalmas fájlok). Az esetleg ártalmasnak ítélt fájlokat – beleértve a személyes adatokat is tartalmazó fájlokat – az üzemeltető megőrizheti és felhasználhatja az ártalmas fájlok kiszűrésére szolgáló funkciók továbbfejlesztésére.

Cookie-k használata

A Szolgáltatás cookie-kat használ, amelyek elősegítik a regisztrálási folyamat integritásának védelmét, és lehetőséget nyújtanak a webhelyek testreszabására. A cookie egy kisméretű szövegfájl, amelyet a weblap kiszolgálója helyez el a számítógép merevlemezén. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, így rajtuk keresztül nem kerülhet vírus a számítógépre. Egyedi módon az adott felhasználóhoz vannak rendelve, és csak a cookie-t elhelyező tartományban levő szolgáltatások vagy webhelyek olvashatják azokat. A cookie-kat elfogadhatja vagy visszautasíthatja. A cookie-k visszautasítása esetén azonban a jelen Szolgáltatás egyes funkciói esetleg nem működnek megfelelően.

Adatgyűjtő jelek: A Microsoft weblapjai adatgyűjtő jeleket (web beacon), vagyis egyképpontos GIF-fájlként is ismert elektronikus képeket tartalmazhatnak, amelyek segítik a cookie-k webhelyek általi elhelyezését, valamint az adott webhelyek látogatóinak számlálását, továbbá lehetővé teszik más cégekkel közös szolgáltatások nyújtását. A Microsoft reklámanyagokat tartalmazó e-mail üzenetekben és hírlevelekben is elhelyezhet ilyen adatgyűjtő jeleket a megnyitott és valamilyen módon használt üzenetek számontartására.

TRUSTe-tanúsítvány

A Microsoft licenc alapján részt vesz a TRUSTe adatvédelmi programjában. A TRUSTe egy független, non-profit szervezet, amely a bizalom és a megbízhatóság növelését tűzte ki céljául, a tisztességes internetes adatkezelés gyakorlatának terjesztése révén. A Szolgáltatás üzemeltetője szeretné bizonyítani az adatvédelem melletti elkötelezettségét, ezért hozzájárult adatkezelési gyakorlatának közzétételéhez, illetve az adatkezelési gyakorlatnak a TRUSTe általi felülvizsgálatához. A TRUSTe program csak a Szolgáltatás webhelyein keresztül gyűjtött információ felhasználását vizsgálta, a tanúsítvány nem vonatkozik a Szolgáltatás szoftverösszetevői által esetleg gyűjtött adatokra.

Az Adatvédelmi nyilatkozat betartatása

Ha kérdései merülnek fel a jelen nyilatkozattal kapcsolatban, először forduljon a Microsoft vállalathoz a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982 címen. A tárgysorban tüntesse fel a „data protection” (adatvédelem) kifejezést. Ha bejelentését nem nyugtázzák, vagy ha nem kap kielégítő választ a kérdésére, a következő címen elérhető webhelyen keresztül forduljon a TRUSTe képviselőihez: http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. A TRUSTe összekötő szerepet tölt majd be Ön és a Szolgáltatás üzemeltetői között kérdéseinek tisztázása érdekében.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Microsoft a termékek és szolgáltatások változásainak követésére, illetve a felhasználók visszajelzései alapján időnként frissíti a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítást követően a lap tetején látható „utolsó frissítés dátuma” is megváltozik. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, így tisztában lehet azzal, hogyan védi a Microsoft az összegyűjtött személyes adatokat.

További információ

A Microsoft szívesen fogadja az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Ha úgy véli, hogy a Microsoft nem a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint járt el, küldje el észrevételét az erre szolgáló webes űrlap segítségével.

Microsoft Privacy – UCG

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington, 98052-6399, USA

A Microsoft Office Live Meeting 2007 szolgáltatás egyes funkciói

A Szolgáltatás lehetővé teszi virtuális értekezletek lebonyolítását, egyebek között más résztvevők számítógépének távolról való megtekintését és vezérlését, bemutatók megosztását, valamint fájlok cseréjét a résztvevők között. A szolgáltatás célja, hogy lehetővé tegye mások számára az Ön teljes számítógépes asztalának vagy a számítógépen található adott dokumentumoknak és alkalmazásoknak az interneten keresztüli elérését, illetve vezérlését. A Szolgáltatás internetes telefonos és hangrögzítési funkciókat is biztosít.

A Microsoft Office Live Meeting ügyfélprogram adatvédelmi nyilatkozata ismerteti azokat a jellemzőket, amelyek a Microsoft Office Live Meeting ügyfélprogramnak a Szolgáltatással való használatára vonatkoznak. Az idetartozó bekezdések ismertetik egyebek között a sajátgépre való rögzítést, az ügyféloldali naplózást, a Microsoft Office Live Meeting súgóját és a partnerek névjegykártyáját.

A dokumentum további része a következő szolgáltatásokkal és funkciókkal foglalkozik:

A Live Meeting programra vonatkozó biztonsági információ

A Szolgáltatáson keresztül közzétett információ azok számára látható, akiket Ön felhatalmaz ezen információ megtekintésére. Amennyiben úgy dönt, hogy nem használja a Szolgáltatás biztonsági hozzáférési vezérlőit, a közzétett tartalom bárki számára elérhetővé válhat, aki beírja az értekezlet címét egy internetböngészőbe.

A Szolgáltatás által megőrzött vagy naplózott adatok kategóriái

A Szolgáltatás üzemeltetése során a Microsoft számos különböző típusú adatot gyűjthet össze, és naplózhatja is az adatokat. Az összegyűjtött és naplózott személyes adatok közé tartozhat a neve, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma, vállalatának neve, munkaköri beosztása, valamint a vállalatára vonatkozó információ, továbbá a Szolgáltatás Ön általi használatának jellegére vonatkozó információ, egyebek között az értekezlet résztvevőinek száma, az értekezletek időtartama és gyakorisága, valamint az értekezletek összes száma. A Microsoft bizonyos adatokat gyűjthet az Ön látogatásairól, és naplózhatja azokat, például az internet-hozzáférését biztosító internetszolgáltató nevét és a hozzáféréshez használt IP-címet, a Szolgáltatás webhelyei és weblapjai meglátogatásának dátumát és időpontját, valamint azoknak a webhelyeknek az internetes címét, amelyekről az adott webhelyre érkezett. Az információgyűjtés célja lehet továbbá a Szolgáltatás értekezletszervezők és rendszergazdák általi használatának elősegítése, ennek során a rendszer összegyűjtheti például az értekezletek ütemezését, a résztvevők listáját, az értekezletek tárgyát, a webes bemutatók tartalmát, legyen szó élő vagy rögzített, vizuális vagy csak hangot tartalmazó bemutatókról, továbbá a Szolgáltatás kiszolgálóira feltöltött tartalmat.

Emellett a Microsoft a Szolgáltatás részeként összegyűjti és naplózza az értekezletek résztvevőinek ügyfélszoftvere által generált adatokat, például azt, hogy az értekezlet mely résztvevői tekintettek meg diákat a bemutató során, milyen kérdések és válaszok érkeztek az értekezlet előadóihoz és résztvevőihez, illetve hogy Ön és az értekezlet más résztvevői milyen diaáttűnéseket láttak, milyen megjegyzéseket vagy jegyzeteket készítettek, milyen alkalmazásokat osztottak meg, milyen megjegyzéseket tettek közzé, és milyen kéréseket küldtek bemutatók nyomtatott vagy letölthető változatára vonatkozóan. Ezen információk egy része az értekezletek többi résztvevője számára is látható lehet. A Microsoft összegyűjtheti emellett kérdőívek részletes eredményeit is, felhasználói szinten azonosítva, amelyekből megállapítható, hogy az egyes résztvevők milyen szavazatokat adtak.

Az összegyűjtött információtípusok fenti listája nem tekintendő a Microsoft által a Szolgáltatás üzemeltetése során esetleg összegyűjtött és naplózott információtípusok teljes, mindenre kiterjedő felsorolásának.

A számítógéppel kapcsolatos adatok összegyűjtése és használata

A Szolgáltatás internetes szolgáltatásokat tartalmazó szoftvert használ, amely meghatározott alapvető adatokat gyűjt a számítógépről („a számítógép alapvető adatai”), és elküldi azokat a Microsoft vállalatnak. A számítógép alapvető adatai közé tartozik például az IP-cím, az operációs rendszer verziószáma, a böngésző verziószáma, valamint a területi és nyelvi beállítások. Egyes esetekben a számítógép alapvető adatai közé tartozhat még az eszköz gyártójára utaló hardverazonosító, valamint az eszköz neve és verziója is. A Microsoft ezeket az adatokat a Szolgáltatás támogatására és továbbfejlesztésére használja (például a teljesítményre esetleg negatív hatást gyakorló eszközök megbízhatóságának figyelemmel kísérésére).

Felvételek

A Szolgáltatás lehetőséget nyújt értekezletek rögzítésére. A rögzített felvételek tárolhatók a Szolgáltatásnál vagy a felhasználó helyi számítógépén. A felvételek olyan adatokat tartalmaznak, amelyek használatával az értekezlet újra lejátszható, beleértve a képernyőn végrehajtott műveleteket és az értekezlet során folytatott „csevegés” szövegét is. A rendszergazdák és a szervezők korlátozhatják vagy letilthatják ennek a képességnek a konferencia résztvevői általi elérését.

A Szolgáltatás lehetőséget nyújt a résztvevőknek különböző hangkommunikációs társalgásban való részvételre, beleértve a nyilvános kapcsolt telefonhálózaton (PSTN) keresztül folytatott konferenciabeszélgetéseket, a számítógépük használatával folytatott internetes telefonos (VoIP) szóbeli beszélgetéseket, a telekonferencia-szervező partneren keresztül lebonyolított telefonbeszélgetéseket, illetve ezek egyidejű kombinációit. A Szolgáltatás emellett lehetőséget nyújt a résztvevőknek a szóbeli beszélgetések rögzítésére. A Microsoft Office Live Meeting ügyfélprogram jelzi, amikor folyamatban van a rögzítés. További információért tekintse át a Microsoft Office Live Meeting ügyfélprogram adatvédelmi nyilatkozatát.

A Szolgáltatás használatával minden résztvevő tudomásul veszi, hogy kommunikációjuk az értekezlet során bármikor figyelemmel kísérhető, illetve rögzíthető.

Ha egy résztvevő elindítja a hang vagy a videokép rögzítését, akkor az adott résztvevő felelőssége, hogy az értekezlet többi résztvevőjét tájékoztassa a rögzítés tényéről, és szükség esetén megszerezze a hozzájárulásukat. A rögzítési funkció használatakor minden résztvevő köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat.

A rejtett résztvevő funkció

A rendszergazdák és a szervezők eltávolíthatják az Ön felhasználónevét és az Önre vonatkozó egyéb adatokat a többi résztvevő számára látható megjelenítési ablakból. Ilyen esetben, bár adatai nem láthatók a megjelenítési ablakban, az adatok továbbra is elérhetők az ügyfélgépek naplójából, a hálózati forgalmi adatokból, bizonyos résztvevők képernyőjén, illetve egyéb módon. A Szolgáltatás nem teszi lehetővé az értekezletekben való anonim részvételt. Az értekezletek többi résztvevője elérheti az Ön jelenléti adatait.

Előzetes és próbaverziókkal kapcsolatos információ

Azoknak az ügyfeleknek, akik korlátozott idejű előzetes vagy próbaverziós szoftvert használnak, hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az üzemeltető felveszi velük a kapcsolatot marketingcélból, cserébe a Szolgáltatás előzetes vagy próbaverziójának használatáért. Ha korábban hozzájárult ehhez, de a továbbiakban nem kívánja, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatot, akkor kattintson az előzetes vagy próbaverziós termékre vonatkozó marketingcélú e-mail alján látható hivatkozásra, hogy lemondja az előzetes vagy próbaverziós termékre vonatkozó marketingcélú e-mail üzenetek küldését. Úgy is tudathatja az üzemeltetőkkel, hogy nem kívánja a Szolgáltatásra vonatkozó további kapcsolatfelvételt, hogy a jelen nyilatkozat „Hozzáférés a személyes adatokhoz” című bekezdésében ismertetett módon felveszi a kapcsolatot az üzemeltetőkkel. Az ilyen előzetes vagy próbaverziós ajánlatok érvényességének lejárta után a Szolgáltatásnál tárolt felvételek esetleg nem érhetők el tovább, illetve az ajánlati időszak vége után bármikor törölhetők a Szolgáltatás üzemeltetői által.

A megosztott jegyzetek és a szöveges lapok funkció

A megosztott jegyzetek és a szöveges lapok funkció az adott értekezlet összes résztvevőjével megosztja a szöveget. Ezek a funkciók nem alkalmasak két személy közötti kommunikációra.

Live Meeting bővítmény az Outlook alkalmazáshoz

A Microsoft® Office Outlook® programhoz készült konferenciakezelő bővítmény lehetővé teszi értekezletek beütemezését a Szolgáltatásnál a Microsoft® Office Outlook szoftver használatával. A bővítményre vonatkozó adatvédelmi tudnivalók a Microsoft Office Outlook programhoz készült konferenciakezelő bővítmény adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók, az ügyféloldali naplózást és a Microsoft Office Communicator integrációját ismertető bekezdésekben. A bővítménynek a Szolgáltatással való használatakor a bővítmény kommunikál a Microsoft vállalattal, és kézbesíti a felhasználók és résztvevők címét, valamint a hangátviteli bevezetőkódot. A bővítmény által a Microsoft felé automatikusan kezdeményezett kommunikáció megakadályozásához zárja be az Outlook programot, vagy válassza az Outlook Kapcsolat nélküli munka beállítását.

A Live Meeting Manager funkciói

Felmérések és regisztráció: Ezek a funkciók használhatók a Szolgáltatás részeként regisztrációk és felmérések létrehozására, illetve az értekezletek résztvevőinek vagy másoknak való elküldésére. A Live Meeting Manager által összegyűjtött felmérési adatok össze lesznek kötve az Ön által megadott regisztrációs adatokkal, amelyek között személyes adatok is szerepelhetnek. Ezek az adatok elérhetők lesznek az értekezletre való regisztrációt létrehozó szervező számára, valamint a Microsoft azon üzleti partnerei által kijelölt rendszergazda számára is, amely partnerek megvásárolták a regisztrációs vagy felmérési adatokhoz kapcsolódó fiókot.

A Microsoft Easy Assist Szolgáltatás és szoftver egyes funkciói

Az Easy Assist Szolgáltatás és szoftver lehetővé teszi az Office Live Meeting rendszerbeli szervezőknek, hogy támogatási szakemberként lépjenek fel, és a végfelhasználók számítógépének megtekintése és vezérlése révén támogatást nyújtsanak a végfelhasználóknak. A szolgáltatás célja, hogy lehetővé tegye mások számára az Ön teljes számítógépes asztalának vagy a számítógépen található adott fájloknak és alkalmazásoknak az interneten keresztüli elérését, illetve vezérlését. A Szolgáltatás nem biztosít internetes telefonos vagy hangrögzítési funkciókat.

A Szolgáltatás által megőrzött vagy naplózott adatok kategóriái

A Szolgáltatás üzemeltetése során a Microsoft számos különböző típusú adatot gyűjthet össze, és naplózhatja is az adatokat. Az összegyűjtött és naplózott személyes adatok közé tartozhat a neve, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma, vállalatának neve, munkaköri beosztása, valamint a vállalatára vonatkozó információ, továbbá a Szolgáltatás Ön általi használatának jellegére vonatkozó információ, egyebek között az értekezlet résztvevőinek száma, az értekezletek időtartama és gyakorisága, valamint az értekezletek összes száma. A Microsoft bizonyos adatokat gyűjthet az Ön látogatásairól, és naplózhatja azokat, például az internet-hozzáférését biztosító internetszolgáltató nevét és a hozzáféréshez használt IP-címet, a Szolgáltatás webhelyei és weblapjai meglátogatásának dátumát és időpontját, valamint azoknak a webhelyeknek az internetes címét, amelyekről az adott webhelyre érkezett. Az Easy Assist rendszerbeli asztalmegosztási támogatási munkamenetek („Megosztási munkamenetek”) részeként a számítógépe asztalán vagy az alkalmazásokban található személyes adatok is továbbításra kerülhetnek a Microsoft vállalathoz a támogatás nyújtása során.

Felvételek: Az Önnek segítséget nyújtó támogatási szakember rögzítheti a Megosztási munkameneteket. Ön a rögzítés megkezdése előtt és a rögzítés során is értesítést kap erről, és lehetősége van bármikor megszakítani a Megosztási munkamenetet.

A Microsoft a Szolgáltatás részeként összegyűjti és naplózza a Megosztási munkamenetek által generált alapvető teljesítményadatokat (még akkor is, ha nem rögzítenek egy adott Megosztási munkamenetet). A Microsoft a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett eseteket kivéve nem tekint bele a munkamenetek adataiba.

A rögzített információ elérhetősége támogatási szakemberek és rendszergazdák számára

A támogatási szakemberek megtekinthetik a rögzített munkameneteket. A munkamenetekről készült felvétel nem tartalmazza a csevegési funkció használatával továbbított adatokat. Ha átadja egy Megosztási munkamenetről készült felvétel hivatkozását harmadik félnek, akkor a harmadik fél hozzáférhet majd a felvételhez.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×