A Microsoft Office Word billentyűparancsai

Az ebben a súgótémakörben ismertetett billentyűparancsok az amerikai angol nyelvű billentyűzetkiosztásra vonatkoznak. Más billentyűzetkiosztások esetén előfordulhat, hogy billentyűik nem felelnek meg pontosan az amerikai angol nyelvű billentyűzeten szereplő billentyűknek.

Megjegyzés : Ez a cikk nem ismerteti a billentyűparancsok testreszabásának módját, sem a makrók vagy a kész szövegek billentyűparancsainak létrehozását. További tudnivalókat a Lásd még szakaszban találhat.

Tartalom

Billentyűparancsok megkeresése és használata

A Microsoft Office alapműveletei

Navigálás az Office Fluent felhasználói felület menüszalagján

Microsoft Office Word gyorsreferencia

Funkcióbillentyűk

Billentyűparancsok megkeresése és használata

Ha egy billentyűparancs alkalmazásához egyszerre két vagy több billentyűt kell lenyomni, a billentyűket a Microsoft Office Word 2007 súgójában pluszjel (+) választja el. Ha a parancshoz használandó billentyűk közül először az egyiket kell lenyomni, majd rögtön utána a másikat, a billentyűket vessző (,) választja el.

Szakaszok megnyitása a billentyűzet segítségével

 • Ha a cikk összes szakaszát ki szeretné bontani, a TAB billentyű segítségével jelölje ki a Teljes tartalom hivatkozást, majd nyomja le az ENTER billentyűt. Az összes szakasz összecsukásához nyomja le újra az ENTER billentyűt.

 • Ha a cikknek csak egy szakaszát szeretné kibontani, a TAB billentyűvel jelölje ki a szakasz címét és a pluszjelet, majd nyomja le az ENTER billentyűt. A szakasz összecsukásához nyomja le ismét az ENTER billentyűt.

Keresés a jelen cikkben

Fontos : A keresés megkezdése előtt a TAB billentyű segítségével jelölje ki a Teljes tartalom hivatkozást, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

 1. Nyomja le a CTRL+F billentyűkombinációt.

  Ekkor megnyílik a Keresés párbeszédpanel, amelyen a kurzor már a beíráshoz megfelelő helyen található.

 2. Írja be a keresendő szöveget a mezőbe.

 3. Nyomja le az ENTER billentyűt.

A cikk nyomtatása

Ha ki szeretné nyomtatni ezt a témakört, nyomja meg a TAB billentyűt többször, amíg ki nem jelöli a Teljes tartalom hivatkozást, majd nyomja meg az ENTER billentyűt, és végül a CTRL+P billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére

A Microsoft Office alapműveletei

Ablakok megjelenítése és használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás a következő ablakra

ALT+TAB

Váltás az előző ablakra

ALT+SHIFT+TAB

Az aktív ablak bezárása

CTRL+W vagy CTRL+F4

Az aktív ablak méretének visszaállítása teljes méretre állítás után

ALT+F5

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából (az óramutató járásával megegyező irányban). Ehhez lehet, hogy többször is le kell nyomnia az F6 billentyűt.

F6

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából (az óramutató járásával ellentétes irányban).

SHIFT+F6

Váltás a következő ablakra, ha egynél több van nyitva

CTRL+F6

Váltás az előző ablakra

CTRL+SHIFT+F6

A kijelölt ablak teljes méretre állítása vagy előző méretének visszaállítása

CTRL+F10

A képernyő képének vágólapra helyezése

PRINT SCREEN

A kijelölt ablak képének vágólapra helyezése

ALT+PRINT SCREEN

Párbeszédpanelek használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Visszalépés megnyitott párbeszédpanelről a dokumentumba ezt támogató párbeszédpaneleken (ilyen például a Keresés és csere párbeszédpanel).

ALT+F6

Ugrás a következő lehetőségre vagy beállításcsoportra

TAB

Ugrás az előző lehetőségre vagy beállításcsoportra

SHIFT+TAB

Váltás a párbeszédpanel következő lapjára

CTRL+TAB

Váltás a párbeszédpanel előző lapjára

CTRL+SHIFT+TAB

Mozgás megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között

Nyílbillentyűk

A kijelölt gombhoz tartozó művelet végrehajtása; kijelölt jelölőnégyzet bejelölése, illetve jelölésének törlése

SZÓKÖZ

Az adott beállítás kiválasztása; jelölőnégyzet bejelölése vagy jelölésének törlése

ALT+ az aláhúzott betű a beállítás nevében

Kijelölt legördülő lista megnyitása

ALT+LE

Választás a legördülő lista lehetőségei közül.

A legördülő listában található elemek első betűje

Kijelölt legördülő lista bezárása; parancs végrehajtásának megszakítása és párbeszédpanel bezárása

ESC

A kiválasztott művelet végrehajtása.

ENTER

A párbeszédpanelek beviteli mezőinek használata

A beviteli mező olyan üres mező, amelyben információt adhat meg, például felhasználónevet vagy egy mappa elérési útját.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a szöveg elejére

HOME

Ugrás a szöveg végére

END

Kurzor léptetése egy karakterrel balra vagy jobbra.

BALRA vagy JOBBRA

Ugrás egy szóval balra

CTRL+BALRA

Ugrás egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

Balra lévő karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

SHIFT+BALRA

Jobbra lévő karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

SHIFT+JOBBRA

Balra lévő szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

CTRL+SHIFT+BALRA

Jobbra lévő szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése.

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg elejéig.

SHIFT+HOME

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg végéig.

SHIFT+END

A Megnyitás és a Mentés másként párbeszédpanelek használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Megnyitás párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+F12 vagy CTRL+O

A Mentés másként párbeszédpanel megjelenítése.

F12

Visszalépés az előző mappára Gombkép

ALT+1

Egy szinttel feljebb Gombkép gomb: A megnyitott mappánál egy szinttel feljebb lévő mappa megnyitása

ALT+2

Törlés Gombkép gomb: A kijelölt mappa vagy fájl törlése

DELETE

Új mappa létrehozása Gombkép gomb: Új mappa létrehozása

ALT+4

Nézetek Gombkép gomb: Váltás az elérhető mappanézetek közt

ALT+5

A kijelölt elem – például mappa vagy fájl – helyi menüjének megjelenítése.

SHIFT+F10

Navigálás a párbeszédpanel beállításai és csoportjai között

TAB

A Hely lista megnyitása

F4 vagy ALT+L

A fájlok listájának frissítése

F5

Műveletek visszavonása, illetve ismételt végrehajtása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Művelet törlése.

ESC

Művelet visszavonása

CTRL+Z

Művelet ismétlése vagy művelet ismételt végrehajtása

CTRL+Y

Munkaablakok és gyűjtemények elérése és használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából. (Lehet, hogy többször is meg kell nyomni az F6 billentyűt.)

F6

Váltás a munkaablakra, ha van aktív menü. (Lehetséges, hogy többször is meg kell nyomnunk az F6 billentyűt.)

CTRL+TAB

Az előző vagy a következő lehetőség választása a munkaablakban, ha van aktív munkaablak.

TAB vagy SHIFT+TAB

A munkaablak menüjében található összes parancs megjelenítése

CTRL+SZÓKÖZ

A kijelölt gombhoz rendelt művelet végrehajtása

SZÓKÖZ vagy ENTER

A kiválasztott gyűjteményelem legördülő menüjének megjelenítése

SHIFT+F10

Az első vagy az utolsó elem kiválasztása a gyűjteményben

HOME vagy END

Fel-, illetve lefelé görgetés a kiválasztott gyűjteménylistában.

PAGE UP vagy PAGE DOWN

Munkaablak bezárása

 1. Szükség esetén az F6 funkcióbillentyű megnyomásával helyezzük át a munkaablakot.

 2. Nyomjuk le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűk segítségével válasszuk ki a Bezárás elemet és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

Munkaablak áthelyezése

 1. Szükség esetén az F6 funkcióbillentyű megnyomásával helyezzük át a munkaablakot.

 2. Nyomjuk le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűkkel jelöljük ki az Áthelyezés parancsot, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

 4. A nyílbillentyűkkel helyezzük át a munkaablakot, és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

Munkaablak átméretezése

 1. Szükség esetén az F6 funkcióbillentyű megnyomásával helyezzük át a munkaablakot.

 2. Nyomjuk le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűkkel jelöljük ki a Méret parancsot, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

 4. A nyílbillentyűkkel méretezzük át a munkaablakot, és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

Intelligens címkék elérése és használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kiválasztott elem helyi menüjének megnyitása

SHIFT+F10

Az intelligens címkéhez, az Automatikus javítás beállításai gombhoz Gombkép vagy a Beillesztés beállításai gombhoz Gombkép tartozó menü vagy üzenet megjelenítése. Ha több intelligens címke is van, váltás a következő címkére és a hozzá tartozó menü vagy üzenet megjelenítése.

ALT+SHIFT+F10

A következő elem kijelölése az intelligens címke menüjén

LE

Az előző elem kijelölése az intelligens címke menüjén

FEL

Az intelligens címke menüjén kijelölt elemhez tartozó művelet végrehajtása

ENTER

Az intelligens címkéhez tartozó menü vagy üzenet bezárása

ESC

Tippek

 • Az intelligens címkék megjelenéséről értesítő hangjelzést is kérhet. A hangjelzések használatához hangkártya szükséges, továbbá a számítógépre a Microsoft Office hangokat tartalmazó bővítményét is telepíteni kell.

 • Ha rendelkezik interneteléréssel, a Microsoft Office hangokat tartalmazó bővítményét a Microsoft Office Online webhelyről töltheti le. A hangfájlok telepítése után tegye a következőket a Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vagy Microsoft Office Word 2007 alkalmazásban:

  1. Nyomja meg az ALT+F billentyűkombinációt a Microsoft Office gomb Gombkép alatti menü megnyitásához, majd a B billentyűt A Word beállításai párbeszédpanel megnyitásához.

  2. Válasszuk ki a Speciális elemet az S lenyomásával, majd a TAB billentyű segítségével lépjünk a Speciális beállítások a Word használatához pontra.

  3. Az ALT+I billentyűkombináció lenyomásával lépjünk az Általános csoport Hangvisszajelzés jelölőnégyzetére, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ billentyűt.

  4. A TAB billentyű többszöri megnyomásával lépjen az OK gombra és nyomja meg az ENTER billentyűt.

   Megjegyzés : A jelölőnégyzet bejelölésével (vagy a jel törlésével) módosítja a hangokat támogató összes Office-alkalmazás ezen beállítását.

Vissza a lap tetejére

Navigálás az Office Fluent felhasználói felület menüszalagján

Bármely parancs elérése néhány billentyű lenyomásával

Megjegyzés : A menüszalag a Microsoft Office Fluent felhasználói felület része.

A hívóbillentyűk segítségével gyorsan, mindössze néhány billentyű lenyomásával elérhet egy-egy parancsot, függetlenül attól, hogy éppen az alkalmazás mely részét használja. Az Office Word 2007 alkalmazásban minden parancs elérhető hívóbillentyűkkel. A legtöbb parancs végrehajtásához elegendő 2-5 billentyű lenyomása. Hívóbillentyű használatához tegye a következőket:

 1. Nyomja meg az ALT billentyűt.

  Az aktuális nézetben elérhető szolgáltatások felett megjelennek a hívóbillentyűk.

  A menüszalag a billentyűfeliratokkal

  A fenti kép egy Microsoft Office-tanfolyamból származik.

 2. Nyomja le a használni kívánt szolgáltatás feletti billentyűfeliratban jelzett billentyűt.

 3. A lenyomott billentyűtől függően újabb billentyűfeliratok jelenhetnek meg. Ha például a Kezdőlap lap aktív és lenyomjuk az E billentyűt, akkor a Beszúrás lap lesz aktív és újabb, erre a lapra vonatkozó billentyűfeliratok jelennek meg.

 4. Nyomjuk le sorban a megfelelő billentyűket, amíg nem jutunk el a kívánt parancshoz. Egyes esetekben először a parancsot tartalmazó csoport betűjét kell lenyomni.

  Megjegyzés : Az éppen végrehajtandó művelet törléséhez és a billentyűfeliratok elrejtéséhez nyomja meg az ALT billentyűt.

A billentyűzetfókusz módosítása az egér használata nélkül

Az Office Fluent felület menüszalagját tartalmazó programokban a billentyűzetet arra is használhatjuk, hogy addig mozgassuk a lapok sorában a fókuszt, amíg meg nem találjuk a kívánt szolgáltatást. A következő táblázatban látható, hogy miként változtathatjuk meg a billentyűzetfókuszt az egér használata nélkül.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A menüszalag aktív lapjának kiválasztása és a hívóbetűk aktiválása

ALT vagy F10. Ha újból lenyomjuk valamelyik billentyűt, visszatérünk a dokumentumhoz, és a hívóbetűk nem lesznek tovább aktívak.

A menüszalag másik lapjának megnyitása

Nyomjuk le az F10 billentyűt az aktív lap kiválasztásához, majd a BALRA vagy a JOBBRA nyilat.

A menüszalag elrejtése vagy megjelenítése

CTRL+F1

A kiválasztott parancshoz tartozó helyi menük megjelenítése

SHIFT+F10

A fókusz áthelyezése az ablak következő területeire:

 • A menüszalag aktív lapjára

 • Bármely nyitott munkaablakra

 • Az ablak alján található állapotsorra

 • A dokumentumra

F6

Fókusz áthelyezése a menüszalag egyes parancsaira, előre- vagy hátrafelé

TAB vagy SHIFT+TAB

Mozgás a menüszalag elemei közt le, fel, balra vagy jobbra

LE, FEL, BALRA vagy JOBBRA

A menüszalagon lévő kiválasztott parancs vagy vezérlő aktiválása

SZÓKÖZ vagy ENTER

A menüszalag kiválasztott menüjének vagy elemtárának megnyitása

SZÓKÖZ vagy ENTER

A menüszalag egy parancsának vagy vezérlőjének aktiválása az értékek módosítása végett

ENTER

A menüszalag egy vezérlőjének értékén végzett módosítások véglegesítése, és a fókusz visszavitele a dokumentumra

ENTER

A menüszalag kijelölt parancsával vagy vezérlőjével kapcsolatos súgó megjelenítése. (Ha nincs társítva súgótémakör a kiválasztott parancshoz, akkor a program általános súgója jelenik meg.)

F1

Vissza a lap tetejére

Rövid összefoglalás a Microsoft Office Word alkalmazáshoz

A Microsoft Word leggyakoribb feladatai

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Nem törhető szóköz létrehozása.

CTRL+SHIFT+SZÓKÖZ

Nem törhető kötőjel létrehozása.

CTRL+KÖTŐJEL

Félkövér stílus alkalmazása betűkre.

CTRL+B

Dőlt stílus alkalmazása betűkre.

CTRL+I

Aláhúzott stílus alkalmazása betűkre.

CTRL+U

A betűméret csökkentése egy egységgel.

CTRL+ALT+(

A betűméret növelése egy egységgel.

CTRL+ALT+)

A betűméret csökkentése 1 ponttal.

CTRL+(

A betűméret növelése 1 ponttal.

CTRL+)

A bekezdés vagy a karakter formázásának eltávolítása.

CTRL+SZÓKÖZ

A kijelölt szöveg vagy objektum másolása.

CTRL+C

A kijelölt szöveg vagy objektum kivágása.

CTRL+X

Szöveg vagy objektum beillesztése.

CTRL+V

Irányított beillesztés

CTRL+ALT+Z

Csak a formázás beillesztése

CTRL+SHIFT+V

A legutóbbi művelet visszavonása.

CTRL+Z

Az utolsó műveletet megismétlése.

CTRL+Y

A Szavak száma párbeszédpanel megjelenítése.

CTRL+SHIFT+G

Dokumentumok és weblapok

Dokumentum létrehozása, megjelenítése és mentése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Új dokumentum létrehozása, amelynek típusa megegyezik az éppen vagy nemrég használt dokumentum típusával.

CTRL+N

Dokumentum megnyitása.

CTRL+O

Dokumentum bezárása.

CTRL+W

Dokumentumablak felosztása.

ALT+CTRL+S

Dokumentumablak felosztásának megszüntetése.

ALT+SHIFT+B

Dokumentum mentése.

CTRL+S

Keresés, csere és tallózás szövegben

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Szöveg, formázás és speciális elemek keresése.

CTRL+F

Újabb keresés (a Keresés és csere ablak bezárása után).

ALT+CTRL+Y

Szöveg, adott formázás és különleges elemek cseréje.

CTRL+H

Ugrás lapra, könyvjelzőre, lábjegyzetre, táblázatra, megjegyzésre, ábrára vagy egyéb helyre.

CTRL+G

A négy utoljára szerkesztett hely közötti váltás.

ALT+CTRL+Z

Tallózási lehetőségeket tartalmazó lista megnyitása. A lehetőségek kiválasztásához használjuk a nyílbillentyűket, majd az ENTER billentyű megnyomásával a dokumentumot a beállított lehetőség szerint böngészhetjük.

ALT+CTRL+HOME

Az előző szerkesztett helyre ugrás.

CTRL+PAGE UP

A következő szerkesztett helyre ugrás.

CTRL+PAGE DOWN

Váltás más nézetre

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás Nyomtatási elrendezés nézetre.

ALT+CTRL+SHIFT+O

Váltás Vázlat nézetre.

ALT+CTRL+SHIFT+V

Váltás Piszkozat nézetre.

ALT+CTRL+SHIFT+N

Vázlat nézet

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Bekezdés előléptetése

ALT+SHIFT+BALRA

Bekezdés lefokozása

ALT+SHIFT+JOBBRA

Lefokozás szövegtörzzsé.

CTRL+SHIFT+N

Kijelölt bekezdések előléptetése

ALT+SHIFT+FEL

Kijelölt bekezdések lefokozása.

ALT+SHIFT+LE

Címsor szövegének kibontása.

ALT+SHIFT+PLUSZ

Címsor szövegének összecsukása.

ALT+SHIFT+MÍNUSZ

Az összes szöveg vagy címsor megjelenítése vagy elrejtése.

ALT+SHIFT+A

Karakterformázás megjelenítése vagy elrejtése.

Perjel (/) billentyű a számbillentyűzeten

Az egész szövegtörzs vagy csak az első szövegtörzs-sor megjelenítése.

ALT+SHIFT+L

Az összes Címsor 1 stílussal formázott címsor megjelenítése.

ALT+SHIFT+1

A Címsor n szintig létrehozott összes címsor megjelenítése.

ALT+SHIFT+n

Tabulátorjel beszúrása.

CTRL+TAB

Dokumentumok nyomtatási képe és nyomtatása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Dokumentum nyomtatása.

CTRL+P

Átváltás nyomtatási kép nézetre és vissza.

ALT+CTRL+O

Navigálás a nyomtatási képen nagyítás közben.

Nyílbillentyűk

Navigálás oldalanként a nyomtatási képen kicsinyítéskor.

PAGE UP vagy PAGE DOWN

Ugrás az első oldalra a nyomtatási képen kicsinyítéskor.

CTRL+HOME

Ugrás az utolsó oldalra a nyomtatási képen kicsinyítéskor.

CTRL+END

Dokumentumok véleményezése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Megjegyzés beszúrása.

ALT+CTRL+M

Változások követésének be- vagy kikapcsolása.

CTRL+SHIFT+E

A nyitott korrektúraablak bezárása.

ALT+SHIFT+B

Olvasás teljes képernyőn nézet

Megjegyzés : Egyes szövegfelolvasók nem működnek az olvasás teljes képernyőn nézetben.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a dokumentum elejére.

HOME

Ugrás a dokumentum végére.

END

Ugrás a következő oldalra: n.

n, ENTER

Kilépés az Olvasási elrendezés nézetből.

ESC

Hivatkozások, lábjegyzetek és végjegyzetek

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Tartalomjegyzék egy elemének megjelölése.

ALT+SHIFT+O

Hivatkozásjegyzék-bejegyzés (idézet) megjelölése.

ALT+SHIFT+I

Tárgymutató-bejegyzés megjelölése.

ALT+SHIFT+X

Lábjegyzet beszúrása.

ALT+CTRL+H

Végjegyzet beszúrása.

ALT+CTRL+D

Munka weblapokkal

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Hivatkozás beszúrása.

CTRL+K

Visszatérés az előző oldalra.

ALT+BALRA

Ugrás a következő oldalra.

ALT+JOBBRA

Frissítés.

F9

Szöveg és kép szerkesztése, áthelyezése

Szöveg és kép törlése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Egy karakter törlése balra.

BACKSPACE

Egy szó törlése balra.

CTRL+BACKSPACE

Egy karakter törlése jobbra.

DELETE

Egy szó törlése jobbra.

CTRL+DELETE

Kijelölt szöveg kivágása és az Office vágólapra helyezése.

CTRL+X

A legutóbbi művelet visszavonása.

CTRL+Z

Kivágás és a nyársra helyezés.

CTRL+F3

Szöveg és kép másolása és áthelyezése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az Office vágólap megnyitása.

Ugrás az ALT+Ő billentyűkombinációval a Kezdőlap lapra, majd F,O.

Kijelölt szöveg vagy kép Office vágólapra helyezése.

CTRL+C

Kijelölt szöveg vagy kép kivágása és az Office vágólapra helyezése.

CTRL+X

Az Office vágólapról az utoljára odahelyezett beillesztése.

CTRL+V

Szöveg vagy grafikus elem áthelyezése egyszer.

F2 (majd a kurzor mozgatása után nyomjuk meg az ENTER billentyűt)

Szöveg vagy kép másolása egyszer.

SHIFT+F2 (majd vigye a kurzort a kívánt helyre, és nyomja meg az ENTER billentyűt)

Amikor a szöveg vagy objektum ki van jelölve, nyissuk meg az Építőelem létrehozása párbeszédpanelt.

ALT+F3

Helyi menü megjelenítése a kijelölt építőelemhez(például SmartArt-ábra).

SHIFT+F10

Kivágás és a nyársra helyezés.

CTRL+F3

A nyárs tartalmának beillesztése.

CTRL+SHIFT+F3

A dokumentum előző szakaszában használt élőfej vagy élőláb másolása.

ALT+SHIFT+R

Speciális karakterek beszúrása

Beszúrni kívánt elem

Billentyűk

Mező

CTRL+F9

Sortörés

SHIFT+ENTER

Oldaltörés

CTRL+ENTER

Hasábtörés

CTRL+SHIFT+ENTER

Hosszú gondolatjel

ALT+CTRL+MÍNUSZ

Gondolatjel

CTRL+MÍNUSZ

Feltételes kötőjel

CTRL+KÖTŐJEL

Nem törhető kötőjel

CTRL+SHIFT+KÖTŐJEL

Nem törhető szóköz

CTRL+SHIFT+SZÓKÖZ

Copyright szimbólum

ALT+CTRL+C

Bejegyzett védjegy szimbólum

ALT+CTRL+R

Kereskedelmi védjegy szimbólum

ALT+CTRL+T

Három pont

ALT+CTRL+PONT

Egyszeres nyitó idézőjel

CTRL+'(aposztróf), '(aposztróf)

Egyszeres záró idézőjel

CTRL+' (aposztróf), ' (aposztróf)

Dupla nyitó idézőjel

CTRL+' (aposztróf), SHIFT+' (aposztróf)

Dupla záró idézőjel

CTRL+' (aposztróf), SHIFT+' (aposztróf)

Szövegtárelem-bejegyzés

ENTER (miután beírjuk a szövegtárelem nevének első néhány betűjét, és megjelenik az elemleírás)

Karakterek beszúrása karakterkódok használatával

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A megadott Unicode típusú (hexadecimális) karakterkódnak megfelelő Unicode karakter beszúrása. Az euró jelének ( Euró jele ) beszúrásához például írja be a 20AC értéket, majd az ALT billentyű lenyomása mellett nyomja meg az X billentyűt.

A karakterkód, ALT+X

A kijelölt karakternek megfelelő Unicode-karakterkód megtalálása

ALT+X

A megadott ANSI típusú (decimális) karakterkódnak megfelelő ANSI karakter beszúrása. Az euró jelének beszúrásához például nyomjuk le az ALT billentyűt és írjuk be a 0128 értéket a számbillentyűzeten.

ALT+karakterkód (a számbillentyűzeten)

Szöveg és kép kijelölése

Szöveg kijelöléséhez tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt, és mozgassuk a kurzort a nyílbillentyűkkel.

Kijelölés bővítése.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Bővítési mód bekapcsolása.

F8

Legközelebbi karakter kijelölése.

F8, majd nyomjuk meg a BALRA vagy a JOBBRA billentyűt

Kijelölés méretének növelése.

F8 (szó kijelöléséhez egyszer nyomjuk meg, mondat kijelöléséhez kétszer stb.)

Kijelölés méretének csökkentése.

SHIFT+F8

Bővítési mód kikapcsolása.

ESC

Kijelölés méretének növelése egy karakterrel jobbra.

SHIFT+JOBBRA

Kijelölés méretének növelése egy karakterrel balra.

SHIFT+BALRA

Kijelölés méretének növelése a szó végéig.

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés méretének növelése a szó elejéig.

CTRL+SHIFT+BALRA

Kijelölés méretének növelése a sor végéig.

SHIFT+END

Kijelölés méretének növelése a sor elejéig.

SHIFT+HOME

Kijelölés méretének növelése egy sorral lefelé.

SHIFT+LE

Kijelölés méretének növelése egy sorral felfelé.

SHIFT+FEL

Kijelölés méretének növelése a bekezdés végéig.

CTRL+SHIFT+LE

Kijelölés méretének növelése a bekezdés elejéig.

CTRL+SHIFT+FEL

Kijelölés méretének növelése egy képernyővel lefelé.

SHIFT+PAGE DOWN

Kijelölés méretének növelése egy képernyővel felfelé.

SHIFT+PAGE UP

Kijelölés méretének növelése a dokumentum elejéig.

CTRL+SHIFT+HOME

Kijelölés méretének növelése a dokumentum végéig.

CTRL+SHIFT+END

Kijelölés méretének növelése az ablak végéig.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

A teljes dokumentum kijelölése.

CTRL+A

Függőleges szövegblokk kijelölése.

CTRL+SHIFT+F8, majd használjuk a nyílbillentyűket. A kijelölő módból való kilépéshez nyomjuk meg az ESC billentyűt.

Kijelölés méretének növelése a dokumentum egy bizonyos pontjáig.

F8+nyílbillentyűk. A kijelölő módból való kilépéshez nyomjuk meg az ESC billentyűt.

Szöveg és kép kijelölése táblázatban

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Következő cella tartalmának kijelölése.

TAB

Előző cella tartalmának kijelölése.

SHIFT+TAB

Kijelölés bővítése a szomszédos cellákra.

Tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt, és nyomjuk meg többször az egyik nyílbillentyűt.

Egy oszlop kijelölése.

A nyíl billentyűk segítségével az oszlop felső vagy alsó cellájára lépünk, majd a következők közül választhatunk:

 • SHIFT+ALT+PAGE DOWN billentyűkombináció megnyomásával az oszlopot felülről lefelé jelöljük ki.

 • SHIFT+ALT+PAGE UP billentyűkombináció megnyomásával az oszlopot lentről felfelé jelöljük ki.

Kijelölés (vagy blokk) bővítése.

CTRL+SHIFT+F8, majd használjuk a nyílbillentyűket. A kijelölő módból való kilépéshez nyomjuk meg az ESC billentyűt.

Teljes táblázat kijelölése.

ALT+5 a számbillentyűzeten (a NUM LOCK legyen kikapcsolva)

Navigálás a dokumentumban

Művelet

Billentyűk

Egy karakterrel balra

BALRA

Egy karakterrel jobbra

JOBBRA

Egy szóval balra

CTRL+BALRA

Egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

Egy bekezdéssel feljebb

CTRL+FEL

Egy bekezdéssel lejjebb

CTRL+LE

Egy cellával balra (táblázatban)

SHIFT+TAB

Egy cellával jobbra (táblázatban)

TAB

Egy sorral feljebb

FEL

Egy sorral lejjebb

LE

A sor végére

END

A sor elejére

HOME

Az ablak elejére

ALT+CTRL+PAGE UP

Az ablak végére

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Egy képernyőnyit vissza (görgetés)

PAGE UP

Egy képernyőnyit előre (görgetés)

PAGE DOWN

A következő oldal tetejére

CTRL+PAGE DOWN

Az előző oldal tetejére

CTRL+PAGE UP

A dokumentum végére

CTRL+END

A dokumentum elejére

CTRL+HOME

Az előző korrektúra helyére

SHIFT+F5

A dokumentum megnyitása után arra a pontra, ahol a dokumentum legutolsó bezárásakor dolgozott

SHIFT+F5

Navigálás táblázatban

Művelet

Billentyűk

A sor következő cellájára

TAB

A sor előző cellájára

SHIFT+TAB

A sor első cellájára

ALT+HOME

A sor utolsó cellájára

ALT+END

Az oszlop első cellájára

ALT+PAGE UP

Az oszlop utolsó cellájára

ALT+PAGE DOWN

Az előző sorra

FEL

A következő sorra

LE

Egy sorral felfelé

ALT+SHIFT+FEL

Egy sorral lefelé

ALT+SHIFT+LE

Bekezdések és tabulátorok beszúrása táblázatban

Beszúrás:

Billentyűk

Új bekezdéseket egy cellába

ENTER

Tabulátorokat egy cellába

CTRL+TAB

Felülírásos mód használata:

Ha szeretné beállítani, hogy a felülírási mód az INSERT billentyű lenyomásával legyen elérhető, a hajtsa végre a következő műveleteket:

 1. Nyomja meg az ALT+F billentyűkombinációt a Microsoft Office gomb Gombkép alatti menü megnyitásához, majd a B billentyűt A Word beállításai párbeszédpanel megnyitásához.

 2. Az S billentyűvel válassza a Speciális kategóriát, majd nyomja le a tabulátorbillentyűt.

 3. Az ALT+F billentyűkombinációval lépjen a Felülírásos mód szabályozása az Insert billentyűvel jelölőnégyzetre.

 4. A SZÓKÖZ billentyűt lenyomva jelölje be a jelölőnégyzetet, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

A felülírás be-, illetve kikapcsolásához nyomja le az INSERT billentyűt.

Karakterek és bekezdések formázása

Átmásolja a formátumot.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A szöveg formázásának másolása.

CTRL+SHIFT+C

A másolt formázás alkalmazása a szövegre.

CTRL+SHIFT+V

Betűtípus módosítása vagy átméretezése

Megjegyzés : A következő billentyűparancsok nem működnek Olvasás teljes képernyőn módban.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Betűtípus párbeszédpanel megnyitása a betűtípus megváltoztatásához

CTRL+SHIFT+F

Betűméret növelése.

CTRL+ALT+)

Betűméret csökkentése.

CTRL+ALT+(

Betűméret növelése 1 ponttal.

CTRL+)

Betűméret csökkentése 1 ponttal.

CTRL+(

Karakterformátumok alkalmazása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Betűtípus párbeszédpanel megnyitása a karakterformázás megváltoztatásához

CTRL+D

Kisbetűk átírása nagybetűkre és fordítva.

SHIFT+F3

Csak nagybetűkből álló formázás.

CTRL+SHIFT+A

Félkövér formázás alkalmazása.

CTRL+B

Aláhúzás alkalmazása.

CTRL+U

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra (szóközökre nem).

CTRL+SHIFT+W

Szöveg kettős aláhúzása.

CTRL+SHIFT+D

Rejtett formázás alkalmazása.

CTRL+SHIFT+H

Dőlt betűs formázás.

CTRL+I

Betűk formázása kiskapitálisra.

CTRL+SHIFT+K

Alsó index alkalmazása (automatikus sorköz).

CTRL+EGYENLŐSÉGJEL

Felső index alkalmazása (automatikus sorköz).

CTRL+SHIFT+PLUSZJEL

Kézi formázások törlése.

CTRL+SZÓKÖZ

Kijelölés formázása Symbol betűtípusra.

CTRL+SHIFT+Q

Szövegformátumok megtekintése és másolása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Nem nyomtatható karakterek megjelenítése.

CTRL+SHIFT+* (a számbillentyűzeten található csillag nem használható)

Szövegformázás megjelenítése.

SHIFT+F1 (majd kattintsunk arra a szövegre, amelynek formázását meg szeretnénk jeleníteni)

Formázások másolása.

CTRL+SHIFT+C

Formázások beillesztése.

CTRL+SHIFT+V

A sortávolság beállítása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Egyszeres sortávolság.

CTRL+1

Dupla sortávolság.

CTRL+2

Másfélszeres sortávolság.

CTRL+5

Bekezdés előtti üres hely beszúrása vagy törlése.

CTRL+0 (nulla)

Bekezdések igazítása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A bekezdésformázás váltása balra és középre zárt között.

CTRL+E

A bekezdésformázás váltása balra zárt és sorkizárt között.

CTRL+J

A bekezdésformázás váltása jobbra és balra zárt között.

CTRL+R

Balra zárt bekezdés.

CTRL+L

Bekezdés behúzása balról.

CTRL+M

Bekezdés bal oldali behúzásának törlése.

CTRL+SHIFT+M

Függő behúzás készítése.

CTRL+T

Függő behúzás csökkentése.

CTRL+SHIFT+T

Bekezdés formázásának eltávolítása.

CTRL+Q

Bekezdésstílusok alkalmazása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Stílusok használata munkaablak megnyitása.

CTRL+SHIFT+S

A Stílusok munkaablak megnyitása.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Automatikus formázás indítása.

ALT+CTRL+K

Normál stílus alkalmazása.

CTRL+SHIFT+N

Címsor 1 stílus alkalmazása.

ALT+1

Címsor 2 stílus alkalmazása.

ALT+2

Címsor 3 stílus alkalmazása.

ALT+3

A stílusok munkaablak bezárása

 1. Az F6 billentyű lenyomásával jelöljük ki a Stílusok munkaablakot, ha nincs kijelölve.

 2. Nyomjuk le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

 3. A nyílbillentyűk segítségével válasszuk ki a Bezárás elemet és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

Objektumok beszúrása és szerkesztése

Objektum beszúrása

 1. Nyomja le az ALT, E, J, majd az E billentyűt az Objektum párbeszédablak megnyitásához.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Nyomja meg a LE nyílbillentyűt egy objektumtípus kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt az objektum létrehozásához.

  • A CTRL+TAB billentyűkombinációval a Létrehozás fájlból lapra váltunk és beírjuk vagy tallózással kijelöljük a beszúrni kívánt objektumot tartalmazó fájl nevét.

Objektum szerkesztése

 1. A dokumentumban a kurzort helyezzük balra az objektumtól, és jelöljük ki az objektumot a SHIFT+JOBBRA billentyűkombinációval.

 2. Nyomjuk le a SHIFT+F10 billentyűkombinációt.

 3. A TAB billentyű segítségével vigyük a fókuszt az Objektum neve nevű objektumra, nyomjuk meg ENTER billentyűt, majd ismét az ENTER billentyűt.

SmartArt-ábra beszúrása

 1. SmartArt kiválasztásához nyomjuk le és engedjük fel az ALT, E, majd a M billentyűt.

 2. A kívánt ábra típusát a nyílbillentyűkkel válassza ki.

 3. A TAB billentyű, majd a nyílbillentyűk segítségével válasszuk ki a beszúrni kívánt ábrát.

 4. Nyomja le az ENTER billentyűt.

WordArt beszúrása

 1. A WordArt kiválasztásához nyomjuk le és engedjük fel az ALT, E, majd W billentyűt.

 2. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a kívánt WordArt-stílust, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 3. Írjuk be a kívánt szöveget.

 4. Nyomjuk le a TAB, majd az ENTER billentyűt.

Körlevelek és mezők

Körlevél létrehozása

Megjegyzés : A következő billentyűparancsok a Levelezés lapon használhatók.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Körlevél előnézete.

ALT+SHIFT+K

Körlevél egyesítése.

ALT+SHIFT+N

Egyesített körlevél nyomtatása.

ALT+SHIFT+M

Körlevél adatdokumentumának szerkesztése.

ALT+SHIFT+E

Körlevélmező beszúrása.

ALT+SHIFT+F

Mezők

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

DATE mező beszúrása.

ALT+SHIFT+D

LISTNUM mező beszúrása.

ALT+CTRL+L

PAGE mező beszúrása.

ALT+SHIFT+P

TIME mező beszúrása.

ALT+SHIFT+T

Üres mező beszúrása.

CTRL+F9

Hivatkozással kapcsolt információ frissítése Microsoft Office Word forrásdokumentumban.

CTRL+SHIFT+F7

Kijelölt mezők frissítése.

F9

Mező hivatkozásának megszüntetése.

CTRL+SHIFT+F9

Váltás egy kijelölt mezőkód és annak eredménye között.

SHIFT+F9

Váltás a mezőkód és a mező eredménye között.

ALT+F9

A GOTOBUTTON vagy a MACROBUTTON parancs futtatása eredményt megjelenítő mezőből.

ALT+SHIFT+F9

Ugrás a következő mezőre.

F11

Ugrás az előző mezőre.

SHIFT+F11

Mező zárolása.

CTRL+F11

Mező zárolásának feloldása.

CTRL+SHIFT+F11

Nyelvi eszköztár

Kézírás-felismerés

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás a nyelvek vagy a billentyűzetkiosztások között.

Bal ALT+SHIFT

A javítási lehetőségek megjelenítése.

Gombkép +C

A kézírás ki- vagy bekapcsolása.

Gombkép +H

A 101 billentyűs japán írásjegybevivő (IME) ki- vagy bekapcsolása.

ALT+~

A 101 billentyűs koreai írásjegybevivő ki- vagy bekapcsolása.

Jobb ALT

A 101 billentyűs kínai írásjegybevivő ki- vagy bekapcsolása.

CTRL+SZÓKÖZ

Tippek

 • A nyelvek és billentyűzetkiosztások közötti váltásra használt billentyűkombinációt beállíthatjuk a Speciális billentyűzetbeállítások párbeszédpanelen. A Speciális billentyűzetbeállítások párbeszédpanel megnyitásához kattintsunk a jobb gombbal a nyelvi eszköztáron, és válasszuk a Beállítások parancsot. A Beállítások csoportban kattintsunk a Billentyűzetbeállítások gombra.

 • A Windows billentyű Gombkép megtalálható a legtöbb billentyűzet alsó sorában.

Vissza a lap tetejére

Funkcióbillentyűk

Funkcióbillentyűk

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A súgó megjelenítése vagy a Microsoft Office Online webhely meglátogatása.

F1

Szöveg vagy grafikus elem áthelyezése.

F2

Utolsó művelet megismétlése.

F4

Az Ugrás parancs végrehajtása (Kezdőlap lapon).

F5

Ugrás a következő ablaktáblára vagy keretre.

F6

A Helyesírás parancs végrehajtása (Korrektúra lap).

F7

Kijelölés bővítése.

F8

A kijelölt mezők frissítése.

F9

Billentyűfeliratok mutatása.

F10

Ugrás a következő mezőre.

F11

A Mentés másként parancs végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

F12

SHIFT+funkcióbillentyű

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Környezetfüggő súgó indítása vagy a formázás felfedése.

SHIFT+F1

Szöveg másolása.

SHIFT+F2

Kisbetűk átírása nagybetűkre és fordítva.

SHIFT+F3

A Keresés vagy az Ugrás parancs ismétlése.

SHIFT+F4

Ugrás az utolsó módosításra.

SHIFT+F5

Ugrás az előző ablaktáblára vagy keretre az F6 billentyű lenyomása után.

SHIFT+F6

A Szinonimák parancs végrehajtása (Korrektúra lap, Nyelvi ellenőrzés csoport).

SHIFT+F7

Kijelölés szűkítése.

SHIFT+F8

Váltás a mezőkód és annak eredménye között.

SHIFT+F9

Helyi menü megjelenítése.

SHIFT+F10

Ugrás az előző mezőre.

SHIFT+F11

A Mentés parancs végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

SHIFT+F12

CTRL+funkcióbillentyű

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Nyomtatási kép parancs végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

CTRL+F2

Kivágás és a nyársra helyezés.

CTRL+F3

Ablak bezárása.

CTRL+F4

Ugrás a következő ablakra.

CTRL+F6

Üres mező beszúrása.

CTRL+F9

Teljes méretű dokumentumablak.

CTRL+F10

Mező zárolása.

CTRL+F11

A Megnyitás parancs kiválasztása végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcióbillentyű

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A nyárs tartalmának beszúrása.

CTRL+SHIFT+F3

Könyvjelző szerkesztése.

CTRL+SHIFT+F5

Ugrás az előző ablakra.

CTRL+SHIFT+F6

Hivatkozással kapcsolt információ frissítése egy Office Word 2007-forrásdokumentumban.

CTRL+SHIFT+F7

Kijelölés vagy blokk bővítése.

CTRL+SHIFT+F8, majd nyílbillentyű.

Mező hivatkozásának megszüntetése.

CTRL+SHIFT+F9

Mező zárolásának feloldása.

CTRL+SHIFT+F11

A Nyomtatás parancs végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcióbillentyű

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a következő mezőre.

ALT+F1

Új Építőelem létrehozása.

ALT+F3

Kilépés az Office Word 2007 alkalmazásból.

ALT+F4

Programablak előző méretének visszaállítása.

ALT+F5

Visszalépés megnyitott párbeszédpanelről a dokumentumba az ezt támogató párbeszédpaneleken (ilyen például a Keresés és csere párbeszédpanel).

ALT+F6

A következő helyesírási vagy nyelvtani hiba keresése.

ALT+F7

Makró futtatása.

ALT+F8

Váltás a mezőkód és a mező eredménye között.

ALT+F9

Teljes méretű programablak.

ALT+F10

Microsoft Visual Basic kód megjelenítése.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcióbillentyű

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás az előző mezőre.

ALT+SHIFT+F1

A Mentés parancs végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

ALT+SHIFT+F2

A Kutatás munkaablak megjelenítése.

ALT+SHIFT+F7

A GOTOBUTTON vagy a MACROBUTTON parancs futtatása eredményt megjelenítő mezőből.

ALT+SHIFT+F9

Intelligens címkéhez tartozó menü vagy üzenet megjelenítése.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+funkcióbillentyű

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Rendszerinformációk megjelenítése.

CTRL+ALT+F1

A Megnyitás parancs kiválasztása végrehajtása (Microsoft Office gomb Gombkép ).

CTRL+ALT+F2

Vissza a lap tetejére

Ha a cikkben nem talált választ a kérdésére, kérjen tanácsot az OmniTech támogatási szakembereitől. Az új felhasználók korlátozott ideig 15 perc ingyenes támogatást vehetnek igénybe.

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×