A Microsoft Office Communicator 2007 R2 adatvédelmi melléklete

Utolsó frissítés: 2008. december

Ez a lap A Microsoft Office kommunikációs termékek adatvédelmi nyilatkozatainak melléklete. Ahhoz, hogy megértse egy bizonyos Office kommunikációs termék vagy szolgáltatás adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatát, el kell olvasnia mind a Microsoft Office kommunikációs termékek adatvédelmi nyilatkozatát, mind ezt a mellékletet.

Archiválás

A szolgáltatás szerepe: Az archiválási szolgáltatás lehetővé teszi a rendszergazda számára az azonnali üzenetekből álló beszélgetéseknek, az értekezletek tevékenységének és tartalmának, valamint a használati mutatóknak, például a felhasználók bejelentkezésének vagy a beszélgetések elkezdésével és a csatlakozó résztvevőkkel kapcsolatos adatoknak az archiválását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az archiválás a rendszergazda által beállított kiszolgálón tárolja az azonnali üzenetekből álló beszélgetések tartalmát és az azonnali üzenetváltási szolgáltatás használatára vonatkozó adatokat. A rendszer nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A rendszergazda ezeket az adatokat az Office Communicator vállalaton belüli alkalmazásának felügyeletéhez használhatja.

Választási lehetőségek, beállítás: Az archiválás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és ezt a szolgáltatást csak a vállalati rendszergazda kapcsolhatja be. Ha meg szeretné állapítani, hogy vállalatánál használható-e az archiválási szolgáltatás, tekintse át a vállalat adatfelhasználási és -felügyeleti szabályzatát.

Automatikus frissítés

A szolgáltatás szerepe: Az Automatikus frissítés letölti az Office Communicator szoftver frissítéseit a vállalat hálózatáról, és telepíti őket a számítógépre.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha Ön vagy a rendszergazda engedélyezi az Automatikus frissítés szolgáltatást, akkor bizonyos információkat, például az Office Communicator szoftver verziószámát és a számítógép alapvető adatait, elküld a rendszer a vállalat egy kiszolgálójának. A rendszer nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ha elérhető az Office Communicator szoftver egy újabb verziója, az Automatikus frissítés szolgáltatás automatikusan letölti és telepíti a számítógépre az Automatikus frissítés beállításai között megadott időpontban. A frissítést a vállalat hálózatáról tölti le a rendszer.

Választási lehetőségek, beállítás: Ha a rendszergazda nem tiltotta le azt, hogy Ön szabályozza az Automatikus frissítés szolgáltatást, akkor bármikor módosíthatja a beállításokat a következő lépésekkel:

 1. Kattintson a Műveletek menü Beállítások menüpontjára.

 2. Válassza a Riasztások lapot, majd adja meg a beállításokat az Automatikus frissítések menüben.

 3. Kattintson az OK gombra.

Híváslisták

A szolgáltatás szerepe: A Híváslisták funkció segítségével nyilvántartást vezethet az Office Communicator által kezelt hanghívásokról a Microsoft Office Outlook® mappában.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A rendszer tárolja a hanghívások adatait (kezdési időpontját, befejezési időpontját, hosszát és a hívás résztvevőit) a Microsoft Office Outlook Beszélgetés előzményei mappájában. Ön vagy a rendszergazda úgy is naplózhatja az értekezletek tárgyát és helyét, hogy a Beállítások párbeszédpanel Személyes lapján beállítja a Microsoft Office Outlook programot személyes információkezelő alkalmazásként. A híváslisták nem tárolják a hívások tartalmát. A rendszer nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezeket az információkat arra használhatja, hogy áttekintse korábbi hanghívásait.

Választási lehetőségek, beállítás: A híváslista alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha a rendszergazda nem tiltotta le azt, hogy Ön szabályozza a Híváslista szolgáltatást, akkor bármikor módosíthatja a beállításokat a következő lépésekkel:

 1. Kattintson a Műveletek menü Beállítások menüpontjára.

 2. Törölje a jelet a Személyes lapon látható Híváslisták mentése az Outlook Beszélgetés előzményei mappájába jelölőnégyzetből.

 3. Kattintson az OK gombra.

Ügyféloldali naplózás

A szolgáltatás szerepe: Az ügyféloldali naplózással a felhasználói profiljában rögzítheti az Office Communicator programnak az adott számítógépen történő használatával kapcsolatos adatokat. Az adatok az Office Communicator programmal kapcsolatos problémák elhárításában lehetnek hasznosak.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha Ön vagy a rendszergazda engedélyezi az ügyféloldali naplózást, a rendszer a számítógépen naplózza az Office Communicator-beszélgetések, például az értekezletek tárgyát és helyét, valamint a SIP-üzeneteket és -válaszokat. Ebbe beletartoznak az Office Communicator rendszerbeli üzenetek küldőjére és fogadójára, valamint az üzenet által bejárt útvonalra vonatkozó adatok is. A rendszer ezenkívül a partnerlista és a jelenléti állapot adatait is naplózza. Az Office Communicator-beszélgetések tartalmát azonban nem tárolja a rendszer. Az ügyféloldali naplózás nem küldi ki egyik adatot sem a számítógépről.

Az információk felhasználása: Az ügyféloldali naplók az Office Communicator programmal kapcsolatos problémák elhárításában lehetnek hasznosak. A rendszer nem küldi el automatikusan a naplókat a Microsoftnak, Ön azonban megteheti ezt.

Választási lehetőségek, beállítás: A ügyféloldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és ezt a szolgáltatást csak a vállalati rendszergazda kapcsolhatja be. Ha a rendszergazda nem tiltotta le azt, hogy Ön szabályozza a naplózást, akkor bármikor módosíthatja a beállításokat a következő lépésekkel:

 1. Kattintson a Műveletek menü Beállítások menüpontjára.

 2. Jelölje be az Általános lapon látható Naplózás bekapcsolása és Windows eseménynaplózás bekapcsolása jelölőnégyzetet.

 3. Kattintson az OK gombra.

Beszélgetési előzmények

A szolgáltatás szerepe: A beszélgetési előzményeket tároló szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a program a Microsoft Office Outlook egy mappájába mentse az azonnali üzenetekből álló beszélgetéseket.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha bekapcsolja a Beszélgetési előzmények funkciót, az alkalmazás tárolja az azonnali üzenetekből álló beszélgetések tartalmát a Microsoft Office Outlook Beszélgetés előzményei mappájában. A rendszer nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezeket az információkat az azonnali üzenetekből álló korábbi beszélgetések tartalmának áttekintésére használhatja.

Választási lehetőségek, beállítás: A Beszélgetési előzmények funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a vállalati rendszergazda kapcsolhatja be. Ha a rendszergazda nem tiltotta le azt, hogy Ön szabályozza a Beszélgetési előzmények szolgáltatást, akkor bármikor módosíthatja a beállításokat a következő lépésekkel:

 1. Kattintson a Műveletek menü Beállítások menüpontjára.

 2. Váltson a Személyes lapra, és jelölje be az Azonnali üzenetekből álló beszélgetések mentése az Outlook Beszélgetés előzményei mappájába jelölőnégyzetet.

 3. Kattintson az OK gombra.

Ha engedélyezi a beszélgetési előzmények tárolását, akkor partnereit is értesítse arról, hogy menteni fogja az azonnali üzenetváltások tartalmát.

A felhasználói élmény javítására irányuló program

A szolgáltatás szerepe: Ha a részvétel mellett dönt, akkor a felhasználói élmény javítására irányuló program („CEIP”) összegyűjti a hardverkonfigurációval, valamint a szoftver és a szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos alapvető adatokat, amelyek alapján meghatározza a trendeket és a használati szokásokat. A program ezenkívül összegyűjti az Ön által tapasztalt hibák típusát és számát, a szoftver és a hardver teljesítménymutatóit, valamint a szolgáltatások sebességadatait. Az összegyűjtött információk között nem szerepel az Ön neve, címe, sem más, kapcsolatfelvételre alkalmas adata.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha be van kapcsolva a felhasználói élmény fokozása programban való részvétel, a rendszer automatikusan elküldi az adatokat a Microsoftnak. A felhasználói élmény fokozására irányuló programban történő részvétel esetén összegyűjtött, feldolgozott és átvitt információkkal kapcsolatban a Microsoft Felhasználói élmény fokozása program adatvédelmi nyilatkozata nyújt tájékoztatást.

Az információk felhasználása: Ezeket az információkat a Microsoft szoftverei és szolgáltatásai minőségének, megbízhatóságának és teljesítményének növelésére használjuk.

Választási lehetőségek, beállítás: Választási lehetőségek, beállítás: A felhasználói élmény javítására irányuló program alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, kivéve, ha a rendszergazda bekapcsolta Ön helyett. A program beállításait bármikor megváltoztathatja (ha a rendszergazda nem tiltotta le a beállítások módosítását):

 1. Kattintson a Műveletek menü Beállítások menüpontjára.

 2. Jelölje be az Általános lapon látható Engedélyezem a Microsoftnak a Communicator használatára vonatkozó információk gyűjtését jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelet a négyzetből.

 3. Kattintson az OK gombra.

Ha engedélyezi a beszélgetési előzmények tárolását, akkor partnereit is értesítse arról, hogy menteni fogja az azonnali üzenetváltások tartalmát.

Asztal irányítása

A szolgáltatás szerepe: Az Asztal irányítása funkcióval átadhatja az asztala fölötti irányítást egy olyan személynek, aki az Office Communicator ügyfélprogramot használja egy másik számítógépen.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha átadja valaki másnak az asztala fölötti irányítást, akkor az a személy vezérelni tudja az Ön számítógépét, és ugyanolyan módosításokat tud végezni, mint ha magát a számítógépet használná. Ön és az Office Communicator-beszélgetés résztvevői menet közben láthatják ezeket a módosításokat. A rendszer nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az Asztal irányítása funkcióval lehetőséget nyújthat másoknak arra, hogy teszteljék, bemutassák és frissítsék az Ön számítógépén található dokumentumokat és alkalmazásokat, miközben ezt Ön és a beszélgetés többi résztvevője figyeli.

Választási lehetőségek, beállítás: Az asztal megosztása egy távoli féllel:

 1. Kezdeményezzen egy Asztalmegosztás beszélgetést.

 2. Kattintson az aktív beszélgetés ablakában látható Megosztás ikonra.

 3. Válassza valamelyik Irányítás megosztása beállítást.

Az asztal irányításának visszavonása a távoli féltől:

 1. Kattintson az aktív beszélgetés ablakában látható Megosztás ikonra.

 2. Válassza az Irányítás visszavétele lehetőséget.

Az asztal megosztása

A szolgáltatás szerepe: Az Asztal megosztása funkció révén megoszthatja számítógépe képernyőjének látványát az Office Communicator-beszélgetés többi résztvevőjével.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az Asztal megosztása funkció bekapcsolása esetén a beszélgetés minden résztvevője láthatja mindazt, ami az Ön képernyőjén látható. A rendszer nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az Asztal megosztása funkció lehetőséget nyújt arra, hogy együttműködjön a beszélgetés résztvevőivel.

Választási lehetőségek, beállítás: Az asztalmegosztás bekapcsolása új Office Communicator-beszélgetésben:

 1. Kattintson a jobb gombbal a partnerek listáján azokra a felhasználókra, akikkel meg szeretné osztani az asztalt.

 2. Kattintson a Megosztás, majd az Asztal megosztása parancsra.

Az asztalmegosztás bekapcsolása folyamatban levő Office Communicator-beszélgetésben:

 1. Kattintson a Megosztás ikonra.

 2. Válassza az Asztal megosztása lehetőséget.

Az asztal megosztásának leállítása:

 1. Kattintson a Megosztás ikonra.

 2. Válassza a Megosztás befejezése lehetőséget.

Fontos: Ha az asztalán DRM-tartalomvédelemmel ellátott dokumentumokat vagy képeket nyit meg, akkor azok láthatók lehetnek azok számára, akikkel Ön megosztja az asztalát egy Office Communicator-beszélgetés részeként.

A jelenléti adatok és a partnerek adatai

A szolgáltatás szerepe: Az Office Communicator olyan integrált kommunikációs ügyfél, amely lehetővé teszi a vállalaton belüli és kívüli partnerekkel folytatott kommunikációt. Az Office Communicator használatával elérheti a többi felhasználó közzétett adatait, és a többi felhasználó is elérheti az Ön közzétett adatait, például az állapotát, beosztását, telefonszámát és megjegyzéseit. A rendszergazda emellett beállíthatja a Microsoft Office Outlook és a Microsoft Exchange Server rendszerrel való integrációt, amely ahhoz szükséges, hogy a program megjelenítse a „Házon kívül” üzeneteket és az egyéb állapotadatokat, például az Outlook naptárában beütemezett értekezleteket.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az Office Communications Server rendszerbe való bejelentkezéshez bejelentkezési címét és jelszavát kell használnia. Ön és a rendszergazda közzétehet olyan adatokat az Ön állapotáról, amelyek a bejelentkezéséhez fognak kapcsolódni.

Az információk felhasználása: Az Office Communicator többi felhasználója és alkalmazásai hozzáférhetnek jelenléti és kapcsolattartási adataihoz, amelyek alapján megállapíthatják közzétett állapotadatait, és hatékonyabban kommunikálhatnak Önnel.

Választási lehetőségek, beállítás: Kiválaszthatja, hogy milyen adatokat kíván megjeleníteni magáról. A közzétett információkat a rendszergazda is beállíthatja Ön helyett. Ha a rendszergazda nem tiltotta le a közzétett adatok Ön általi megváltoztatásának lehetőségét, akkor bármikor módosíthatja a beállításokat a következő műveletek végrehajtásával:

 1. Kattintson a Menü gombra, és válassza az Eszközök, majd a Beállítások menüpontot.

 2. Adja meg bejelentkezési címét a Személyes lap Fiók részén látható mezőben. Ha meg szeretné adni annak a kiszolgálónak a nevét, amelyhez csatlakozni kíván, kattintson a Speciális gombra.

 3. A Telefonok lapon megtekintheti a rendszergazda által közzétett telefonszámokat. Több számot is megadhat, és eldöntheti, hogy mit tesz közzé más felhasználók számára.

 4. Kattintson az OK gombra.

Hozzáférési szintek beállításával azt is meghatározhatja, hogy az egyes felhasználók milyen mértékben érhessék el jelenléti és egyéb adatait. Ehhez hajtsa végre a következő műveleteket:

 1. Kattintson egy partnerre a jobb gombbal.

 2. Válassza a Hozzáférési szint módosítása menüpontot.

 3. Válassza ki a megfelelő hozzáférési szintet a felhasználó számára.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×