A Microsoft Excel 2013-hoz készült Power Pivot újdonságai

Megjegyzés    Ez a funkció Windows RT rendszerű számítógépen futó Office-ban nem áll rendelkezésre. A Power View és a Power Pivot az Office Professional Plus és az Office 365 Professional Plus kiadásban, valamint az Excel 2013 önálló kiadásában érhető el. További információt a Power Pivot nézetet tartalmazó Excel 2010-munkafüzetek nem működnek az Excel 2013 egyes verzióiban című témakörben talál. Tudni szeretné, hogy milyen verziójú Office-t használ?

A Microsoft Excel 2013 még mélyebben integrálja a Power Pivot funkcióit. Lehetősége van már például arra is, hogy több forrásból importáljon nagy mennyiségű adatot, és összekapcsolja azokat közvetlenül az Excelben egy új beépített adatmodell használatával úgy, hogy nem kell használnia a Power Pivot ablakot. A Power Pivot sokoldalúbb adatmodellezésre alkalmas környezetet biztosít, és ugyanahhoz az adatmodellhez kapcsolódik. Tekintse át, hogy milyen egyéb műveletek hajthatók végre a Power Pivot használatával.

Tartalom

Az Excel programba beépített alapszintű adatmodellezési funkciók

Sokoldalúbb adatmodellezés a Power Pivot in Microsoft Excel 2013 segítségével

A mezőlista újdonságai

Adatkategorizálás és javaslatok a DataMarket rendszerből

Több nyelv támogatása

Nagyobb méretű fájlok támogatása a 64 bites Excelben

A Speciális mód az új alapértelmezett nézet

Az Excel programba beépített alapszintű adatmodellezési funkciók

Az Excel 2010 programban telepíthette az Excel 2010 programhoz készült Power Pivot beépülő modult, és így importálhatott és kapcsolhatott össze több forrásból származó nagy mennyiségű adatot.

Az Excel 2013 programban az ehhez szükséges funkciók nagy része, beleértve a funkcióhoz szükséges infrastruktúrát, be van építve közvetlenül az Excel programbeli adatmodell. Különálló beépülő modul telepítése nélkül is végrehajthatja már a következő műveleteket:

 • Sorok millióit importálhatja több adatforrásból.

 • Kapcsolatokat hozhat létre a különböző forrásokból származó adatok között, valamint több táblázat között a kimutatásokban.

 • Létrehozhat implicit számított mezőket (korábban ezek neve „mérték” volt), vagyis olyan számításokat, amelyek automatikusan jönnek létre, amikor numerikus mezőt vesz el a mezőlista Értékek lerakási területére.

 • Kezelheti az adatkapcsolatokat.

Így már az Excel összes felhasználója tud adatmodelleket összeállítani, amelyeket a kimutatások, a kimutatásdiagramok és a Power View nézetet tartalmazó jelentések alapjaként használhatnak. Az Excel automatikusan betölti az adatokat a memóriában található elemző motorba, amely csak a Power Pivot beépülő modullal érhető el. Az Excel programbeli adatmodell további előnyei az alábbiak:

 • Gyors az adatfeldolgozás.

 • Az adatok nagymértékben tömöríthetők, így kezelhető méretű fájlok hozhatók létre.

 • Az adatok az Excel-munkafüzetben menthetők, így hordozhatók lesznek.

A Power Pivot beépülő modul is elérhető, és sokoldalúbb adatmodellezési funkciókat kínál a tapasztalt adatmodellezők számára.

Sokoldalúbb adatmodellezés a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban segítségével

A Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modul, amely ugyanahhoz az adatmodellhez kapcsolódik, sokoldalúbb adatmodellezést tesz lehetővé, így a tapasztaltabb felhasználók tökéletesíthetik az adatmodelleket.

A Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modul segítségével például a következőkre van lehetősége:

 • Importáláskor szűrheti az adatokat. Az adatok importálását végrehajthatja az Excel programban és a Power Pivot programban is, de ha a Power Pivot programot választja az importáláshoz, a szükséges részhalmaz importáláshoz ki is szűrheti a felesleges adatokat.

 • A táblázatok és oszlopok átnevezhetők, amikor adatokat importál a Power Pivot programban.

 • A Diagram nézetben kezelheti a modellt, és kapcsolatokat hozhat létre húzással.

 • Formázást alkalmazhat (amely a Power View nézetet tartalmazó jelentésekre és a kimutatásos jelentésekre lesz érvényes).

 • Saját számított mezőket definiálhat a munkafüzetekben való használatra.

 • Fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) definiálhat a kimutatásokban való használatra.

 • Felhasználó által definiált hierarchiákat hozhat létre a munkafüzetekben való használatra.

 • Perspektívákat definiálhat.

 • A Data Analysis Expressions (DAX) képletkifejezési nyelvet használó összetett képletek írásával saját számításokat hozhat létre.

 • További speciális adatkezelési és adatmodellezési műveleteket használhat.

Ezek a funkciók az Excelben nem állnak rendelkezésre. Használatukhoz engedélyeznie kell a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modult. A beépülő modult az Office Professional Plus és az Office 365 Professional Plus kiadás, valamint az Excel 2013 önálló kiadása tartalmazza. További információkért lásd: A Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban elindítása.

Ha korábban használta a Power Pivot beépülő modult, érdemes tudnia, hogy a Power Pivot korábbi verziójában elérhető néhány szolgáltatás nem szerepel a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modulban. A részleteket „A mezőlista újdonságai” című alábbi szakaszban található táblázat tartalmazza. Olvassa el A Power Pivot adatmodelljeinek frissítése Excel 2013-ra című témakört, ha vannak meglévő Power Pivot-munkafüzetei, amelyeket szerkeszteni és használni szeretne az Excel 2013-ban.

A mezőlista újdonságai

Az Excel és a Power Pivot most egységes, közös mezőlistát használ. A mezőlista néhány funkciója változott a Power Pivot előző verziója óta (vagyis az SQL Server 2012 rendszerhez tartozó 2-es verzió óta). Most például közvetlenül az értékek lerakási területére húzhatja a mezőket (implicit mértékek létrehozásához), és közvetlenül a mezőlistáról veheti fel a mezőket a szeletelőkbe. Néhány funkció át lett helyezve, és a Power Pivot ablakának más részében érhető el. Ezenkívül néhány szolgáltatás kikerült a választékból az Excel 2013 programban.

Funkció

Hely

Számított mezők létrehozása vagy formázása a mezőlistán

Már nem hozhat létre számított mezőket úgy, hogy az egér jobb oldali gombjával kattint egy táblázatra a mezőlistán. A kimutatásokban úgy hozhat létre számított mezőket, illetve úgy szerkesztheti és törölheti azokat, hogy az Excel program Power Pivot menüszalagjának Számított mezők gombjára kattint.

Ezenkívül a Power Pivot ablak Számítási területén is létrehozhat számított mezőket (itt nincs változás az előző verzióhoz képest).

Implicit számított mezők támogatása

Az Excel 2010-ben a Power Pivot beépülő modul használatával hozhatta létre az implicit számított mezőket, vagyis olyan számított mezőket, amelyeket úgy hozott létre, hogy numerikus oszlopokat húzott a Power Pivot mezőlistájának Értékek területére.

Az Excel 2013-ban a Power Pivot és az Excel programban létrehozott kimutatások mezőlistáján készíthet implicit számított mezőket.

Perspektívák megtekintése

A Power Pivot beépülő modul 2-es verziójához hasonlóan az Excel 2013 programban is a Speciális lapon definiálhatók perspektíva.

A Power Pivot 2-es verziójában a létrehozása után Diagram nézetben tekintheti meg a modellhez tartozó perspektívát, vagy az adott perspektíva alapján szűrheti a Power Pivot mezőlistáját. A mezőlista szűrése már nem lehetséges.

A Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modulban a Speciális lapon kiválaszthatja a használni kívánt perspektívát, így a teljes modell adott perspektíváját tekintheti meg az Adat nézet rácsán és Diagram nézetben a Power Pivot ablakban. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni a nagyméretű modellek táblázatainak részhalmazával.

Fő teljesítménymutatók (KPI-k) létrehozása

A Power Pivot előző verziójában fő teljesítménymutatót csak úgy lehetett létrehozni, hogy a mezőlistán kijelölt egy meglévő számított mezőt.

A fő teljesítménymutatók létrehozása már nem kötődik a mezőlistához. Ezeket az elemeket az Excel Power Pivot menüszalagjának segítségével hozhatja létre, szerkesztheti és törölheti.

Ezenkívül a Power Pivot ablak Adat nézet rácsának Számítási területén is létrehozhat fő teljesítménymutatókat (itt nincs változás az előző verzióhoz képest).

Leírások hozzáadása

A Power Pivot beépülő modul 2-es verziójához hasonlóan úgy adhat hozzá leírást a számított mezőkhöz, a táblázatokhoz és az oszlopokhoz, hogy az egér jobb gombjával kattint rájuk a Power Pivot ablakában.

Az Excel 2013 programban a leírások nem a mezőlistán lévő mezők elemleírásaként jelennek meg, amikor az egérmutatót a mezőkre viszi, hanem a Power View nézetet tartalmazó lap mezőlistáján láthatók. Miután felvette a leírásokat a Power Pivot programban, frissítse a Power View nézetet tartalmazó lapot a megjelenítésükhöz.

Metaadatok keresése a mezőlistán

A keresési funkció nem használható a mezőlistán. Ehelyett a Power Pivot ablak egészült ki a metaadat-keresési lehetőséggel. A metaadatok kereséséhez kattintson a Power Pivot ablak Kezdőlapjának Adat nézetében és Diagram nézetében is megtalálható Keresés lapra.

Megjegyzendő, hogy ezzel a funkcióval nem az egyes cellák adataiban keres, hanem csak a táblázat metaadataiban, például a mezőnevekben.

Szeletelők hozzáadása kimutatásokhoz

A szeletelők úgy érhetők el, hogy az egér jobb oldali gombjával kattint egy mezőre a mezőlistán.

A szeletelők automatikus elrendezése

A szeletelőket vízszintesen vagy függőlegesen rendezheti el a csoportokban az Excel Power Pivot menüszalagján található Szeletelő igazítása beállításokra kattintva.

Kapcsolatok automatikus észlelése

A Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modulban nem áll rendelkezésre.

Adatkategorizálás és javaslatok a DataMarket rendszerből

Amikor táblázatokat vesz fel a Power Pivot programba, a Power Pivot automatikusan kategóriákba tudja sorolni az oszlopokat. A Power Pivot például a Város kategóriába sorolja a városneveket tartalmazó oszlopokat, illetve a Vállalat kategóriába sorolja a vállalatneveket tartalmazó oszlopokat. Az automatikus besorolást módosíthatja, egyénileg sorolhatja kategóriákba az adatait, vagy teljesen ki is kapcsolhatja ezt a funkciót.

Az adatok kategóriába sorolása két szempontból is előnyös. Kategóriákba sorolt oszlopok esetén:

 • A Microsoft Azure Piactér olyan adatokat ajánlhat a DataMarket rendszerből, amelyek kapcsolódnak az Ön adataihoz. A szolgáltatás kínálhat például népszámlálási vagy időjárási adatokat. A javasolt adatok származhatnak ingyenes adatszolgáltatóktól, például az ENSZ-től, vagy olyan vállalattól, amelynek díjat kell fizetni az adatokért. A javaslatok elfogadásáról Ön dönthet. Javasolt kapcsolódó adatok lekérése a Microsoft Azure Piactérről.

 • A Power View nézet az adatokhoz megfelelő megjelenítéseket biztosít. Ha az adatok például URL-címeket tartalmaznak, a Power View hivatkozásként jelenítheti meg az URL-címeket.

Több nyelv támogatása

A Power Pivot honosítva van az Office összes nyelvére, vagyis 40 nyelvre. A Power Pivot már a jobbról balra író arab és héber nyelvet is támogatja.

Nagyobb méretű fájlok támogatása a 64 bites Excelben

A korábbi verziókban 2 GB volt a munkafüzetek maximális mérete a lemezen, és 4 GB a memóriában. Ez a korlátozás biztosította, hogy a Power Pivot-adatokat tartalmazó Excel-munkafüzetek a SharePoint maximális fájlfeltöltési méretét ne haladják meg.

Most, hogy az adatmodell az Excel részévé vált, a maximális fájlméretre vonatkozó korlát megszűnt. A 64 bites Excelben a munkafüzet méretét csak a számítógépen rendelkezésre álló szabad lemezterület és szabad memória korlátozza.

A többi platform korlátozásai továbbra is érvényben vannak: A SharePoint Server 2013 fájlfeltöltési korlátja továbbra is 2 GB. Ha a SharePoint Online-ban vagy egy Office Online alkalmazásban szeretne megosztani egy munkafüzetet, és a fájl mérete túl nagy a böngészőbeli megnyitáshoz, a rendszer megkérheti, hogy az Excelben nyissa meg. A részletekről Az adatmodell specifikációja és korlátozásai című cikkben olvashat.

A Speciális mód az új alapértelmezett nézet

Amikor az Excel 2013 programban a Kezelés gombra kattintva a Power Pivot ablakba lép, az ablak alapértelmezés szerint a Speciális lapot tartalmazza.

 • A Speciális lap elrejtéséhez kattintson a Kezdőlap fültől balra található Fájl fülre, és válassza a Váltás Normál módra parancsot.

Vissza a lap tetejére

Hatókör: Excel 2013Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása