A Mac Word 2016-ban egy táblázat képlettel

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Végezhet számításokat és logikai összehasonlításokat táblázat a képletek használatával. Word automatikusan frissíti a képletek a dokumentumban, amikor megnyitja a dokumentumot. Word Ezenkívül frissíti az eredményt, a Mezőfrissítésparancs használatakor.

Megjegyzés: Táblázatok képletek egy adott típusú mezőkódot. A mezőkódokkal kapcsolatban további tudnivalókért olvassa el a a Word mezőkódjaicímű témakört.

Tartalom

A képlet párbeszédpanel megnyitása

A képlet beszúrása egy cellába

A képlet eredménye frissítése

Példa: Számok összeadása pozíciójelző argumentumokat használatával egy táblázatban

Használható függvények

A képletben használt bookmarknames vagy cellahivatkozás

RnCn hivatkozások

A1 hivatkozások

A képlet párbeszédpanel megnyitása

Szeretne felvenni, vagy módosítsa a képletek Word, nyissa meg a képlet párbeszédpanel. A képlet párbeszédpanel lehet képletek szerkesztése, jelölje be a számformátumokat, jelölje ki a függvények illeszthetők be a képletet, és illessze be a könyvjelzők.

Adja hozzá, és módosítsa a képletek, a képlet párbeszédpanel.

Ez a témakör lépéseit leírják, a képlet párbeszédpanel megnyitása a táblázat használatával, de a képlet párbeszédpanelen nyissa meg az Elrendezés lapon kattintson a képletet .

 1. Helyezze a kurzort abba a táblázatcellába, amelyhez hozhatja létre vagy módosíthatja a képletet.

  Helyezze a kurzort a táblázat celláiban, vagy jelölje ki a szöveget a táblázat, amikor a Word jeleníti meg a Táblázateszközök Tervezés és Elrendezés lapja, amelyek a szokásos módon rejtve vannak.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha a Word ablak széles, kattintson a képletet, amely közvetlenül a menüszalag jelenik meg.

   Ha az ablak széles, a képlet megjelenik az Elrendezés lapon magát, és nem az adatok menü.
  • Ha a Word ablak keskeny, először kattintson az adatok a menü megnyitásához, és válassza a képletet.

   Az Elrendezés lapon kattintson a menü megjelenítéséhez, és kattintson a képlet gombra.
  • A táblázat menüben kattintson a képletgombra.

Képlet beszúrása táblázatcellába

 1. Jelölje ki a táblázatcellába, ahol az eredményt szeretné helyezni.

  Ha a cella nem üres, törölje a tartalmát.

 2. Az Elrendezés lapon kattintson a képletgombra.

  Azt is megteheti a táblázat menüben kattintson a képletgombra.

 3. A képlet párbeszédpanel segítségével a képlet.

  A képlet mezőbe írja be, a Számformátum listában jelölje ki a számformátum, és illessze be a függvények és a Beillesztés függvény használata könyvjelzők, és Illessze be a könyvjelző sorolja fel.

A képlet eredményének frissítése

Word számítja ki a képlet eredményét, amikor a meghajtóba egy dokumentumot, és amikor Word megnyitja a dokumentumot, a képletet tartalmazó.

Word eredménye egy vagy több adott képletek újraszámítása is okozhatja.

 1. Jelölje ki a frissíteni kívánt képleteket.

  Több képletek elvégezte a PARANCS billentyűt lenyomva szerint kijelölhet.

 2. Control + kattintson a képletet, és válassza a Mezőfrissítés.

Példák: A táblázatban lévő számok összeadása pozíciójelző argumentumok használatával

Pozíciójelző argumentumokat (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW [BALRA, JOBBRA, FENT, LENT]) használhat az alábbi függvényekkel:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Az alábbi eljárás szemlélteti a számok összeadását a SUM függvény és a pozíciójelző argumentumok használatával.

Fontos:  A táblázatban a pozíciójelző argumentumok használatával végzett összeadás során előforduló hibák elkerülése érdekében írjon be egy nulla (0) értéket a számításban szereplő bármelyik üres cellába.

 1. Jelölje ki a táblázatcellába, ahol az eredményt szeretné helyezni.

 2. Ha a cella nem üres, törölje a tartalmát.

 3. Az Elrendezés lapon kattintson a képletgombra.

  Azt is megteheti a táblázat menüben kattintson a képletgombra.

 4. Azonosítsa milyen számokat el szeretné helyezni, és írja be a megfelelő képletet az alábbi táblázatban látható.

  Ha ide szeretne számokat felvenni…

  Írja be ezt a Képlet mezőbe

  A cella felett

  =SUM(ABOVE)

  A cella alatt

  =SUM(BELOW)

  A cella felett és alatt

  =SUM(ABOVE;BELOW)

  A cellától balra

  =SUM(LEFT)

  A cellától jobbra

  =SUM(RIGHT)

  A cellától balra és jobbra

  =SUM(LEFT;RIGHT)

  A cellától balra fent

  =SUM(LEFT;ABOVE)

  A cellától jobbra fent

  =SUM(RIGHT;ABOVE)

  A cellától balra lent

  =SUM(LEFT;BELOW)

  A cellától jobbra lent

  =SUM(RIGHT;BELOW)

 5. Kattintson az OK gombra.

Elérhető függvények

Megjegyzés: Pozíciójelző argumentumokat (például a bal oldali) használó képletek ne kerüljön bele értékek fejlécsort.

A függvény az alábbi táblázatban ismertetett használata táblázatképletekben érhetők el.

Függvény

Hatás

Példa

Eredmény

ABS()

A zárójelek között lévő érték abszolút értékének kiszámítása.

=ABS(-22)

22-es hibakód

AND()

Annak vizsgálata, hogy a zárójelben lévő minden argumentum értéke IGAZ-e.

=AND(SUM(LEFT)<10;SUM(ABOVE)>=5)

1, ha bal oldalán a képlet (az ugyanazon sor) értékeinek összege a 10-nél kisebb és a képlet (ugyanabban az oszlopban, a kivételével minden rovatfej) feletti értékeinek összege nem nagyobb, mint 5; minden egyéb pedig 0.

AVERAGE()

A zárójelben megadott értékek átlagának kiszámítása.

=AVERAGE(RIGHT)

A képlettől jobbra, ugyanazon sorban található összes szám átlaga.

COUNT()

A zárójelben megadott elemek számának kiszámítása.

=COUNT(LEFT)

A képlettől balra, ugyanazon sorban található értékek száma.

DEFINED()

Annak vizsgálata, hogy a zárójelben megadott argumentum definiált-e. Eredménye 1, ha az argumentum definiált, és nem ad vissza hibát, illetve 0, ha az argumentum nincs definiálva, vagy hibát ad vissza.

=DEFINED(bruttó_árbevétel)

1, ha a bruttó_árbevétel definiált, és nem ad vissza hibát, egyébként 0.

FALSE

Argumentumok nélküli függvény. Mindig 0 értéket ad vissza.

=FALSE

0

IF()

Az első argumentum kiértékelése. Ha az első argumentum igaz, a második argumentumot adja vissza; ha az első argumentum hamis, a harmadik argumentumot adja vissza.

Megjegyzés:  Pontosan három argumentumot kell megadni.

=IF(SUM(LEFT)>=10;10;0)

10, ha a képlettől balra lévő értékek összege legalább 10, egyébként 0.

INT()

A zárójelben megadott érték kerekítése a legközelebbi egész számra.

=INT(5,67)

5

MAX()

A zárójelben megadott elemek maximális értékét adja vissza.

=MAX(ABOVE)

A képlet fölötti cellákban (a fejlécsorokat kivéve) található maximális érték.

MIN()

A zárójelben megadott elemek minimális értékét adja vissza.

=MIN(ABOVE)

A képlet fölötti cellákban (a fejlécsorokat kivéve) található minimális érték.

MOD()

Két argumentum szükséges (számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének számnak kell lennie). A második argumentum elsővel való elosztásának maradékát adja vissza. Ha a maradék 0 (nulla), a visszaadott érték 0,0.

=MOD(4;2)

0,0

NOT()

Egy argumentum szükséges. Kiértékeli, hogy az argumentum igaz-e. Eredménye 0, ha az argumentum igaz, és 1, ha az argumentum hamis. Általában IF függvényben használatos.

=NOT(1=1)

0

OR()

Két argumentum szükséges. Ha legalább az egyik igaz, a visszaadott érték 1. Ha mindkettő hamis, 0 értéket ad vissza. Általában IF függvényben használatos.

=OR(1=1;1=5)

1

PRODUCT()

A zárójelben megadott elemek szorzatának kiszámítása.

=PRODUCT(LEFT)

A képlettől balra lévő cellákban található összes érték szorzata.

ROUND()

Két argumentum szükséges (az első argumentumként számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének számnak kell lennie; a második argumentumként egész számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének egész számnak kell lennie). A függvény az első argumentumot a második argumentum által meghatározott számjegyre kerekíti. Ha a második argumentum nagyobb, mint nulla (0), a függvény az első argumentumot a megadott számjegyre kerekíti lefelé. Ha a második argumentum nulla (0), a függvény a legközelebbi egész számra kerekíti lefelé az első argumentumot. Ha a második argumentum negatív, a függvény a tizedesvesszőtől balra kerekíti lefelé az első argumentumot.

=ROUND(123,456; 2)

=ROUND(123,456; 0)

=ROUND(123,456; -2)

123,46

123

100

SIGN()

Egy argumentum szükséges (számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének számnak kell lennie). Kiértékeli, hogy a zárójelben megadott elem nagyobb, egyenlő vagy kisebb, mint nulla (0). Eredménye 1, ha az elem nullánál nagyobb; 0, ha az elem nulla és -1, ha az elem kisebb, mint nulla.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

A zárójelben megadott elemek összegének kiszámítása.

=SUM(RIGHT)

A képletet tartalmazó cellától jobbra lévő cellákban található értékek összege.

TRUE()

Egy argumentum szükséges. Kiértékeli, hogy az argumentum igaz-e. Eredménye 1, ha az argumentum igaz és 0, ha az argumentum hamis. Általában IF függvényben használatos.

=TRUE(1=0)

0

Könyvjelzőnevek vagy cellahivatkozások használata képletekben

A könyvjelzővel megjelölt cellára hivatkozik egy képletben használt a könyvjelző nevét. Ha például azt a cellát, amely tartalmazza, illetve a könyvjelző neve gross_income, a képlet a számot kiértékelő van könyvjelzővel = kerekítés (gross_income, 0) kerekítése lefelé a legközelebbi egész számra, hogy a cella értékét.

A képletekben oszlop- és sorhivatkozásokat is használhat. Kétféle hivatkozási stílus használható: SnOn és A1.

Megjegyzés:  A képletet tartalmazó cella nem vesz részt a hivatkozásokkal megadott számításokban. Ha a cella a hivatkozás része, a számítás figyelmen kívül hagyja.

SnOn típusú hivatkozások

Az összefoglaló használni kívánt RnCn használatával hivatkozhat egy sor, oszlop vagy egy képlet cellájára kattintva. Ez a kiállítás Rn utal, amelyet az n-edik sor, és Cnnadik oszlopra hivatkozik. Ha például R1C2 az első sor- és a második oszlopban lévő cellára hivatkozik.

Az alábbi táblázat tartalmazza a RnCn hivatkozási stílus: példák.

Hivatkozott elem

Hivatkozási stílus

Teljes oszlop beszúrása

Cn

Teljes sor

Rn

Adott cella

RnCn

A képletet tartalmazó sor

S

A képletet tartalmazó oszlop

O

Két adott cella közé eső összes cella

RnCn: RnCn

Egy könyvjelzővel jelölt táblázatban lévő cella

Bookmark_name RnCn

Egy könyvjelzővel jelölt táblázatban lévő cellatartomány

Bookmark_name RnCn: RnCn

A1 típusú hivatkozások

Az A1 hivatkozási használni a cellában, egy sor olyan cellák vagy cellatartomány hivatkozhat. Ez a kiállítás betű a cella oszlopra hivatkozik, és a szám a cella sorának hivatkozik. A táblázat első oszlopára az oszlopban A; az első sor az 1 sor.

Az alábbi táblázat tartalmazza az A1 hivatkozási stílus: példák.

Hivatkozott elem

Hivatkozás

Az első oszlopban és a második sorban lévő cella

A2

Az első sorban lévő első két cella

A1;B1

Az összes cella az első oszlopban és az első két cella a második oszlopban

A1:B2

Lásd még

A Word mezőkódjai

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×