A Diagramkészítés adatokból varázsló használata

A Diagramkészítés adatokból varázsló használata

A Diagramkészítés adatokból varázslóval részletes, profi kinézetű Visio-folyamatábrákat hozhat létre Excel-munkafüzetekből. Kövesse a varázsló utasításait. Ha kérdései vannak a lépésekkel kapcsolatban, tanulmányozza az itt található információkat. Az Adatábrázolóról további információt a Diagram létrehozása az Adatábrázolóban című témakörben talál.

A Diagramkészítés adatokból varázsló csak a Visio Online 2. csomag alkalmazásban használható. A varázsló automatikusan elindul, ha Ön megnyitja a Visio Adatábrázoló sablonjait. Ezeket a sablonokat a Fájl > Új > Sablonok > Folyamatábra paranccsal találja meg, illetve rákereshet a Sablonok keresőmezőben az „Adatábrázoló” szóra.

Ha nem biztos benne, hogy melyik Visio-verziót használja, válassza a Fájl > Fiók > A Visio névjegye parancsot. A Visio előfizetéses verziójáról az Visio Online 2. csomag weblapon talál további információt.

Megjegyzés:    Ha nem jelenik meg a Diagramkészítés adatokból varázsló, vagy más kérdései vannak a használatbavételükkel kapcsolatban, olvassa el Az Adatábrázolóval kapcsolatos gyakori kérdések című cikket.

Megjegyzés: A funkció csak Office 365-előfizetés birtokában használható. Ha Ön Office 365-előfizető, győződjön meg arról, hogy az Office legújabb verzióját használja. Ha Ön az Office 365 frissítési folyamatát kezelő informatikai szakember, a csatorna kiadási lapján ellenőrizheti, hogy mely frissítések jelennek meg az egyes csatornákban.

Csatlakozás Excel-munkafüzethez a diagram létrehozásához

Ezen a lapon megadhatja a létrehozni kívánt Visio-folyamatábra típusát, az Excel-munkafüzetet, valamint azt az Excel-táblázatot, amely a Visio-diagram létrehozásához használni kívánt oszlopokat és sorokat tartalmazza. Gyakran egyszerűbb az Excel-munkafüzetet a minta Excel-adatsablon alapján létrehozni, amelyet úgy nyithat meg, ha a sablon előnézetében látható hivatkozásra kattint. Saját egyéni Excel-sablonját is létrehozhatja, az ezt követő lépésekben pedig megfeleltetéseket adhat meg, és automatikusan létrehozhatja a diagramot.

Az Excel-adatsablon kiválasztása

Ha menet közben nézni szeretné az ebben a példában használt Excel-sablonokat, letöltheti őket a következő hivatkozásokról:

Megjegyzés: Ezen a lapon mindhárom beállítást meg kell adnia.

 1. A Milyen diagramot szeretne készíteni az adatokból? beállításnál válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Egyszerű folyamatábra

  • Keresztfunkcionális folyamatábra (vízszintes)

  • Keresztfunkcionális folyamatábra (függőleges)

 2. Az Excel-munkafüzet kiválasztása csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • A lefelé mutató nyilat választva jelenítse meg a legutóbb használt munkafüzetek listáját.

  • Válassza a Tallózás gombot a kívánt munkafüzet megkereséséhez.

 3. A Jelöljön ki a munkafüzetben egy táblázatot vagy egyéni tartományt csoportban tegye a következők egyikét:

  • Válasszon a munkafüzetben szereplő táblázatnevek közül.

  • Egy adattartomány megadásához válassza az Egyéni tartomány lehetőséget.

   Ha nem tud létrehozni vagy megadni egy Excel-táblázatot, akkor használjon egy olyan cellatartományt, amely tartalmazza az oszlopfejléceket és az értékeket.

  Tipp:    Ha szeretné, hogy a diagram és az adatok mindig szinkronizálódjanak egymással, használjon Excel-táblázatot egyéni tartomány helyett.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha el szeretné fogadni a varázsló többi lapjának alapértelmezett beállításait, válassza a Befejezés gombot.

  • Ha testre szeretné szabni a diagram létrehozási módját, válassza a Tovább gombot.

Oszlopok kiválasztása az adatokban a diagram funkcióinak és fázisainak létrehozásához

Ezen a lapon megadhatja, hogy mely oszlopok tartalmazzák egy keresztfunkcionális folyamatábra funkció- vagy fázisértékeit. Ha a varázsló első lapján a diagram típusaként az Egyszerű folyamatábra beállítást választotta, ez a lap nem jelenik meg. A bal oldalon lévő Megjeleníthető oszlopok ablaktábla az Excel-táblázat összes oszlopát tartalmazza. A jobb oldalon látható kép azt ábrázolja, hogy a megfeleltetések milyen hatással vannak a diagramra.

Megjegyzés: Ezen a lapon az egyetlen kötelező beállítás a Funkció vagy sáv.

A Megfeleltetés csoportban végezze el az alábbi lépéseket:

 1. A Funkció vagy sáv (kötelező) csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  Az ebben az oszlopban szereplő adatok a diagram funkcióinak létrehozásához használatosak. Legalább egy értéket meg kell adnia.

 2. A Fázis vagy ütemterv csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  Az ebben az oszlopban szereplő adatok a diagram fázisainak létrehozásához használatosak.

 3. Válassza a További beállítások elemet, majd A létrehozandó adatokból származó oszlopértékek sorrendjének megőrzése csoportban kövesse az alábbi lépéseket:

  • Válassza a Funkció vagy sáv elemet.

  • Válassza a Fázis vagy ütemterv elemet.

  Egy beállítás kiválasztása esetén a funkciók vagy fázisok ugyanabban a sorrendben fognak létrejönni a diagramban, mint ahogyan az Excel-táblázatban megjelennek. Akkor használja ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a funkciók és a fázisok egységesen egy adott sorrendben legyenek láthatók.

 4. Szükség esetén Az összes törlése elemet választva az összes beállítást visszaállíthatja a lapon.

Oszlopok kiválasztása az adatokban a diagram folyamatbeli lépéseinek/tevékenységeinek létrehozásához

Ezen a lapon megadhatja, hogy mely oszlopok tartalmazzák a Folyamatbeli lépés azonosítója, a Leírás, az Alakzattípus és a Helyettesítő szövegként megjelenő leírás beállítás értékét. A bal oldalon lévő Megjeleníthető oszlopok ablaktábla az Excel-táblázat összes oszlopát tartalmazza. A jobb oldalon látható kép azt ábrázolja, hogy a megfeleltetések milyen hatással vannak a diagramra.

Megjegyzés: Ezen a lapon az egyetlen kötelező beállítás a Folyamatbeli lépés azonosítója.

A Megfeleltetés csoportban végezze el az alábbi lépéseket:

 1. A Folyamatbeli lépés azonosítója/Tevékenység azonosítója (kötelező) csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  Ez az oszlop kötelező, a benne szereplő értékeknek pedig egyedieknek kell lenniük.

 2. A Folyamatbeli lépés vagy tevékenység leírása csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  Az ebben az oszlopban szereplő adatok alakzatszövegként jelennek meg a diagramban.

 3. A Folyamatbeli lépések vagy tevékenységek alakzattípusa csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  A varázsló következő lapján ezzel az oszloppal definiálja a program az alakzattípus megfeleltetését.

 4. Az Akadálymentesség csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  Ez alapján az oszlop alapján hozza létre a program az alakzat Helyettesítő szövegként megjelenő leírás beállításához tartozó értéket.

  Alapértelmezés szerint nem tartozik helyettesítő szöveg az alakzatokhoz. Ha helyettesítő szöveget szeretne hozzáadni egy alakzathoz, vegyen fel egy, a helyettesítő szöveg értékeit tartalmazó oszlopot az Excel-táblázatban. Ha ellenőrizni szeretné, hogy megfelelően történt-e meg a helyettesítő szöveg hozzáadása, kattintson a jobb gombbal az alakzatra, és válassza az Alakzatformázás, majd a Méret és tulajdonságok Méretek és a Tulajdonságok lehetőséget.

 5. Szükség esetén Az összes törlése elemet választva az összes beállítást visszaállíthatja a lapon.

Megfelelő alakzat kiválasztása az Alakzattípus oszlopbeli értékekhez

Ezen a lapon testre szabhatja a folyamatábrában használt alakzatokat úgy, hogy különböző értékeket rendel hozzá az Alakzattípus oszlophoz.

Megjegyzés: Ezen a lapon nincsenek kötelező beállítások.

 • A bal oldali Alakzattípus ablaktábla felsorolja a varázsló előző lapján lévő Folyamatbeli lépések vagy tevékenységek alakzattípusa beállításban megadott oszlopból származó alakzatokat. Az alapértelmezett oszlop az Alakzattípus.

 • Középen, az Alakzatok ablaktáblában az látható, hogy az egyes alakzatok miként kapcsolódnak az egyes értékekhez az Alakzattípus oszlopban. Minden egyes alakzattípushoz más-más alakzatot adhat meg. Előfordulhat például, hogy igazodnia kell egy olyan folyamatábra-szabványhoz, amely különböző alakzatokat használ a külső adatok megfeleltetéséhez. Ha nincs megadva alakzat, az alapértelmezett alakzat a Folyamat.

 • A jobb oldalon az Egyszerű folyamatábra alakzatai ablaktáblában az elérhető alakzatok listája található, amelyből kiválaszthatja az Alakzattípus oszlophoz használni kívánt folyamatábra-alakzatokat.

 • A További alakzatok elemet választva tetszés szerinti rajzsablonokat adhat hozzá az alakzatok személyre szabásához.

Az Alakzatok csoportban tegye a következőt:

 1. Minden egyes módosítani kívánt alakzat esetében húzzon át egy oszlopnevet az Alakzattípus ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

 2. Szükség esetén Az összes törlése elemet választva az összes beállítást visszaállíthatja a lapon.

Oszlopok kiválasztása az adatokban a folyamatbeli lépések/tevékenységek csatlakoztatásához

Ezen a lapon megadhatja, hogy mely oszlopok jelezzék a folyamatábrasort és a folyamatábra-alakzatok elágazását. A bal oldalon lévő Megjeleníthető oszlopok ablaktábla az Excel-táblázat összes oszlopát tartalmazza. A jobb oldalon látható kép azt ábrázolja, hogy a megfeleltetések milyen hatással vannak a diagramra.

Megjegyzés: Ezen a lapon nincsenek kötelező beállítások.

A Megfeleltetés csoportban végezze el az alábbi lépéseket:

 1. A folyamatbeli lépések/tevékenységek csatlakoztatási módjának megadása csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Összekötés oszloppal:    Megadhatja, hogy melyik oszlopot szeretné használni a következő alakzathoz való csatlakozáshoz a folyamatábrasorban. Alapértelmezés szerint ez a Következő lépés azonosítója oszlop.

  • Összekötés szekvenciálisan:    Megadhatja, hogy az Excel-táblázatban szereplő sorok sorrendjében szeretne csatlakozni felülről lefelé.

   A diagram frissítése után a diagramtárolóban végzett minden módosítás, az összekötőket is beleértve, elvész.

  • Összekötés mellőzése:    Az alakzatokat összekötések nélkül hozhatja létre.

  Fontos:    Ha szeretné elkerülni, hogy a Tervezés > Forrásadatok frissítése lehetőség választásakor összekeveredjen az adatértékek sorrendje, az Összekötés szekvenciálisan elem helyett válassza a Összekötés oszloppal lehetőséget. Ezután a Forrásadatok frissítése párbeszédpanelen válassza a Felülírás parancsot.

 2. A megfeleltetett oszlop által azonosított kapcsolat csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Következő lépés:    Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az Összekötés oszloppal beállításban megadott oszlop a folyamatábrasor következő alakzatának felel meg. Ez az alapértelmezett beállítás.

  • Előző lépés:    Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az Összekötés oszloppal beállításban megadott oszlop a folyamatábrasor előző alakzatának felel meg.

 3. Az Elválasztók csoportban válasszon az alábbi karakterek közül az elágazási műveletet jelző számok elválasztásához:

  • Nincs

  • Vessző (,)

  • Pontosvessző (;)

  • Kettőspont (:)

  • Szóköz ( )

  Egyéni elválasztó karaktert is megadhat, ha beír egy karaktert a mezőbe.

 4. Az Összekötő felirata csoportban húzza át az egyik oszlopnevet a Megjeleníthető oszlopok ablaktáblából, vagy válasszon egy oszlopnevet a legördülő listából.

  Ezzel az oszloppal megadhatja az összekötő vonalakon megjelenő feliratokat a más alakzatokba elágazó alakzatokhoz.

 5. Szükség esetén Az összes törlése elemet választva az összes beállítást visszaállíthatja a lapon.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×