Összekötők hozzáadása az alakzatokhoz a Visióban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Visio megkönnyíti a rajzokban található alakzatok összekapcsolását. Az Automatikus összekapcsolás funkcióval már a hozzáadás pillanatában összekapcsolhatja az alakzatokat. A már meglévő alakzatok esetében pedig használhatja az Összekötő eszközt.

A téma szakaszai a következők:

Kapcsolattípusok

Az összekötő kétféle kapcsolattípust rendelhet az alakzatokhoz: pontok közötti és dinamikus kapcsolatot. A pontok közötti kapcsolatok az alakzat egy adott pontjához rögzítik az összekötőt, amely akkor sem mozdul el, ha az alakzatot áthelyezik vagy elforgatják. Dinamikus kapcsolat esetén az összekötők szabadon mozoghatnak egy alakzatokon, így amikor egy alakzatot áthelyez vagy elforgat, az összekötő ahhoz a csatlakozási ponthoz kapcsolódik, amely a legközelebb található az eredetileg megadott csatlakozási ponthoz.

Az alábbi ábrán az A alakzatot pontok közötti kapcsolat köti a C alakzathoz, azaz akárhová helyezi is át a C alakzatot, az A alakzatból kiinduló összekötő mindig a C alakzat ugyanazon pontjához lesz kapcsolva. Ezzel szemben a B alakzatot dinamikus kapcsolat köti a C alakzathoz, ezért a B alakzatból kiinduló összekötő a C alakzat legközelebbi csatlakozási pontjához kapcsolódik.

„A” pontok közötti összekötéssel kapcsolódik „C”-hez, míg „B” dinamikus összekötéssel kapcsolódik „C”-hez.

Az összekötők mindkét végéhez bármelyik típusú kapcsolat tartozhat, és ezek akár különbözők is lehetnek. Ha az Automatikus összekapcsolás funkciót használja az alakzatok összekapcsolásához, az összekötő mindkét végén dinamikus kapcsolat jön létre. Ha kézzel választja ki, hogy egy alakzaton hová kapcsolódjon az összekötő, Ön adhatja meg a kapcsolattípust. A kapcsolattípusok megadásáról és módosításáról további információt a témakör Az oldalon lévő alakzatok összekapcsolása című szakaszában talál.

Alakzat automatikus összekapcsolása hozzáadáskor

Beállíthatja, hogy az alakzatok hozzáadásakor a Visio automatikusan összekapcsolja őket. Ez különösen folyamatábrák készítésekor lehet hasznos.

Az alábbi eljárást követve felvehet a rajzra egy olyan alakzatot, amelyet a Visio automatikusan összekapcsol egy meglévő alakzattal.

Megjegyzés : Az eljárás végrehajtásához az Automatikus összekapcsolás funkciónak bekapcsolt állapotban kell lennie. A Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában ellenőrizze, hogy be van-e jelölve az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet.

Alakzat hozzáadása és automatikus összekapcsolása meglévő alakzattal
 1. Ha az oldalon még nincs alakzat, az Alakzatok ablakból húzzon egy alakzatot az oldalra.

 2. Mutasson a kiinduló alakzatra, amíg az Automatikus összekapcsolás nyilai meg nem jelennek.

  Ha az Automatikus összekapcsolás funkció aktív, az alakzatokra mutatva megjelenítheti az összekötő nyilakat.

  Ha nem látja az Automatikus összekapcsolás nyilait, ellenőrizze a Nézet lapon, hogy be van-e jelölve az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet.

 3. Mutasson arra a nyílra, amely a hozzáadni kívánt alakzatnak megfelelő irányba mutat.

  Az Automatikus összekapcsolás funkció nyilaira mutatva megjelenik egy eszköztár a felvehető alakzatokkal.

  A megjelenő minipult tartalmazza a Gyorsalakzatok rajzsablon első négy gyorsalakzatát. Ha a minipulton rámutat egy alakzatra, akkor az oldalon a Visio megjeleníti az alakzat mintáját.

 4. Kattintson a hozzáadni kívánt alakzatra.

 5. A folytatáshoz mutasson az Automatikus összekapcsolás egyik nyilára az újonnan hozzáadott alakzaton. Ezzel egy új alakzatot vehet fel, amelyet a program szintén automatikusan össze fog kapcsolni.

  Az újonnan elhelyezett alakzatokra mutatva megjelennek az Automatikus összekapcsolás funkció nyilai, amelyekkel újabb alakzatot vehet fel.

Megjegyzés : Ha nem találja a kívánt alakzatot a minipulton, keresse meg az Alakzatok ablakban, és húzza az oldalon a megfelelő helyre. Az alakzat összekapcsolásához használja a jelen témakör Az oldalon lévő alakzatok összekapcsolása című szakaszában leírt módszert.

Az oldalon lévő alakzatok összekapcsolása

Az Automatikus összekapcsolás funkcióval vagy az Összekötő eszközzel természetesen a már a rajzon szereplő alakzatokat is összekapcsolhatja.

Kétféle kapcsolattípus segítségével kapcsolhatja össze az alakzatokat: a pontok közötti, illetve a dinamikus kapcsolat használatával. A kapcsolattípusokról további információt a témakör korábbi, Kapcsolattípusok című szakaszában talál.

Pontok közötti kapcsolat létrehozásához, azaz ha az összekötőt az alakzat adott pontjához szeretné illeszteni, végezzen húzási műveletet az első alakzat megfelelő csatlakozási pontjából a másik alakzat megfelelő csatlakozási pontjába. Az alakzatok összekapcsolódásakor az összekötő végpontjai zöld színre váltanak.

Az alakzat konkrét pontjához kapcsolva az összekötőt a ponthoz rögzítheti azt.
Az alakzat konkrét pontjához kapcsolva az összekötőt a ponthoz rögzítheti azt.

Dinamikus kapcsolat létrehozásához, azaz ha azt szeretné, hogy az összekötő automatikusan egy alakzat közelebb eső pontjaihoz csatlakozzon, helyezze az Összekötő eszközt az első alakzat közepe fölé, és várjon, amíg az alakzat körül meg nem jelenik egy zöld téglalap. Az egérgombot lenyomva tartva húzza a mutatót a másik alakzat közepére. Amikor a második alakzat körül is megjelenik a zöld téglalap, engedje fel az egérgombot.

Az alakzathoz kapcsolva dinamikusan mozgathatja az összekötőt az alakzat különböző pontjai között.
Az alakzathoz kapcsolva dinamikusan mozgathatja az összekötőt az alakzat különböző pontjai között.

Meglévő alakzatok összekapcsolása az Automatikus összekapcsolás funkcióval

 1. Mutasson a kiinduló alakzatra, amíg az automatikus összekapcsolás nyilai meg nem jelennek.

  Ha az Automatikus összekapcsolás funkció aktív, az alakzatokra mutatva megjelenítheti az összekötő nyilakat.
 2. Kattintson az Automatikus összekapcsolás egyik nyilára, és húzza az összekötő végpontját egy másik alakzatra. Ha dinamikus kapcsolatot szeretne létrehozni, akkor az alakzat közepére, ha pedig pontok közötti kapcsolatot, akkor az alakzat egyik csatlakozási pontjára húzza az összekötőt.

  Ha az Automatikus összekapcsolás nyilára helyezi az egérmutatót, megjelenik az alakzat mintája, de ezt figyelmen kívül hagyhatja; ha a célhelyére húzza a mutatót, a minta eltűnik.

Alakzatok összekapcsolása az Összekötő eszközzel
 1. Kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában található Összekötő gombra.

  Az Összekötő eszközzel pontok közötti kapcsolatot hozhat létre az alakzatok között az összekötő két végénél.
 2. Kattintson egy alakzatra, majd kösse össze azt egy másik alakzattal.

 3. Amikor elkészült, a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Mutatóeszköz gombra.

Rövid feladatlista

Feladat

Művelet

Az összekötő típusának módosítása szögletesre, egyenesre vagy görbére

Kattintson a jobb gombbal az összekötőre, majd a helyi menüből válassza ki az összekötő típusát (szögletes, egyenes vagy görbe).

Az alakzatok igazítása és a térköz beállítása úgy, hogy az összekötők rendezett hatást keltsenek

Jelölje ki az összes igazítani kívánt alakzatot, majd a Kezdőlap lap Elrendezés csoportjában kattintson az Igazítás > Automatikus igazítás, vagy a Pozíció > Automatikus térköz elemre. Több alakzatot is kijelölhet egyszerre, ha lenyomva tartja a Ctrl billentyűt, miközben a kívánt alakzatokra kattint, vagy használhatja a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjának Kijelölés lehetőségét.

Kapcsolat módosítása dinamikusról pontok közötti kapcsolatra vagy fordítva

Jelölje ki az összekötőt, majd húzza el a végpontját az alakzattól. Helyezze az összekötőt egy megadott pontra pontok közötti kapcsolat, vagy az alakzat közepére dinamikus kapcsolat létrehozásához.

Az Automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása

Az Automatikus összekapcsolás funkciót az összes Visio-rajzon vagy csak az aktív rajzon is be- és kikapcsolhatja.

Az Automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása az aktív diagramon
 • A Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában jelölje be az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelölést.

  A Nézet lapon az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja, a jel törlésével inaktiválhatja az Automatikus összekapcsolás funkciót.

Megjegyzés : Ha az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet nem látható, a következő lépésekkel ellenőrizze, hogy az Automatikus összekapcsolás funkció nincs-e kikapcsolva az összes diagramon.

Az Automatikus összekapcsolás be- és kikapcsolása az összes diagramon
 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. A Visio beállításai párbeszédpanelen kattintson a Speciális kategóriára.

 3. Az Automatikus összekapcsolás funkció bekapcsolásához a Szerkesztés csoportban jelölje be az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzetet. Az Automatikus összekapcsolás kikapcsolásához törölje a jelölőnégyzet jelölését.

  Az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja, a jel törlésével inaktiválhatja az automatikus összekapcsolást az összes diagramon és rajzon.
 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×