Űrlapok tervezése űrlapegyesítéshez

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az űrlapegyesítéssel a felhasználók számos különböző űrlapból egy űrlapba vonhatják össze az adatokat. Ez a funkció több, egymáshoz kapcsolódó űrlap adatainak összehasonlításához vagy összesítéséhez hasznos. Hasznára lehet például egy olyan vezetőnek, akinek a beosztottak által hetente kitöltött állapotjelentéseket egyetlen, az igazgatónak továbbítandó jelentésbe kell összesítenie.

Tartalom

Módon, hogy a felhasználók is űrlapok egyesítése

Tervezési szempontok

Mezők és csoportok Egyesítési műveletei

Vezérlőelemek egyéni körlevél-készítési beállítások megadása

Űrlap-egyesítési módszerek felhasználói szemmel

Az adott űrlap helye meghatározza, hogy a felhasználó hogyan egyesítheti azt más űrlapokkal. Az alábbi lista összefoglalja, hogy a Microsoft Office InfoPath-űrlapok milyen helyeken tárolhatók, és a felhasználók milyen módszerekkel egyesíthetik az ott lévő űrlapokat:

 • Helyi merevlemez-meghajtó vagy egy hálózati helyet    A felhasználó meg kell nyitnia egy űrlap a az InfoPath programban. Ezen az űrlapon a cél űrlap nevezik, mert az űrlapot, amelybe a program egyesíti az űrlapokhoz. A felhasználó majd Űrlapok egyesítése kattint a fájl menüben, és további űrlapok kijelölése – forrás űrlapok nevű – a cél űrlap egyesítés.

  Megjegyzés : Is a egy új, üres űrlap megnyitásához, és kattintson a fenti eljárással az üres űrlap, rajta az azonos űrlapsablon alapuló további űrlapok egyesítése.

 • SharePoint-webhelyen lévő dokumentumtár:    Az űrlapok Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 vagy Microsoft Office Forms Server 2007 típusú webhelyen, egy dokumentumtárban is tárolhatók. Az űrlapokat tároló dokumentumtár Nézet menüjében a felhasználó a Dokumentumok egyesítése lehetőséget választva kijelölheti az egyesíteni kívánt űrlapokat. Ehhez a művelethez nem kell megnyitni egy célűrlapot, mint az előző esetben.

  Megjegyzés : Ha böngészőkompatibilis űrlapsablon tervez, a felhasználók az ezekre épülő űrlapokat webböngészőben is kitölthetik. A SharePoint-dokumentumtárban lévő, böngészőkompatibilis űrlapsablonon alapuló űrlapok egyesítése ugyanúgy történik, mint az InfoPath alkalmazásban megnyitható és kitölthető űrlapoké.

 • InfoPath-alapú e-mail űrlapok a Microsoft Office Outlook 2007 alkalmazásban:    A felhasználó az Office Outlook 2007 alkalmazásban is egyesíthet űrlapokat, ha kijelöli őket a tároló mappában, majd a Műveletek menü Űrlapok egyesítése parancsára kattint.

Megjegyzés : Az űrlapok egyesítésekor a program nem törli az eredeti űrlapokat, és az egyesített űrlapok adatait felveszi a célűrlapba. Az eredeti űrlapokban lévő adatok felülírásának elkerüléséhez ajánlatos a célűrlapot az egyesített adatokkal új űrlapként menteni.

Vissza a lap tetejére

Tervezési szempontok

Most, hogy ismeri a felhasználók egy űrlap helye alapuló űrlapokat egyesíthet a lehetőségeket, fontos, megtudhatja, hogy hogyan engedélyezheti a támogatási egyesítése adott vezérlők, és hogyan fűzi össze egyes mezők adatainak űrlapok egyesíti. Ez az információ – megértéséhez, hogy a felhasználók az egyesített adatok használatának megtervezése együtt – létrehozásának engedélyezése a felhasználóknak űrlapsablonokat fő része egyszerűen űrlapok egyesítése is.

Ha a vezérlőelem hozzáadása űrlapsablonhoz, van kötve mező vagy csoport a az űrlapsablon adatforrás. Ha szeretné, megtervezheti egy új, üres űrlapsablon, az adatforrás létrejön vezérlőket ad hozzá. Ha egy külső adatforrásból, például egy XML-sémát, vagy egy webszolgáltatásból alapuló űrlapsablon tervezése a vezérlők az űrlapsablon hozzáadni kívánt kell kötni mezők és csoportok adatforrásból.

A vezérlők egyesítési beállításainak engedélyezésekor valójában a vezérlőhöz kapcsolódó mező vagy csoport egyesítési beállításait engedélyezi. Az egyesítési beállításokat a mező vagy csoport, illetve azok adattípusa határozza meg. Bizonyos mező- vagy csoporttípusok egyáltalán nem támogatják az egyesítést.

Az űrlapegyesítés működésének jobb megértéséhez képzelje el, hogy költségelszámolási űrlapsablont készített, amely egy szövegmező vezérlőt tartalmaz; ez az adatforrás egyik szöveges adattípusú, nem ismétlődő mezőjéhez van kötve. A mezőben a felhasználók megadhatják, hogy a beírt költséget milyen üzleti tevékenységgel tudják alátámasztani. Legyen a mező neve cél, és kösse hozzá a szövegmező vezérlőt Üzleti cél címkével.

Most képzelje el, hogy három felhasználó – Bobvos Endre, Pozsony Balázs és Bedecs Anna – kitölti az űrlapsablonra alapuló űrlapot. Az Üzleti cél mezőben Endre a Konferencia, Balázs az Ügyféllátogatás, Anna pedig az Üzleti út tevékenységet jelöli meg. Mivel a szöveges adattípusú szövegmező vezérlők alapértelmezés szerint nem támogatják az adatok egyesítését, a költségelszámolási űrlapokat egyesítő vezető csak egy értéket fog látni az Üzleti cél mezőben –, mégpedig azt, amely a célűrlapban eredetileg szerepelt. Ha például Anna űrlapja a célűrlap, az egyesített űrlapnak ebben a mezőjében csak az Anna által beírt érték jelenik meg.

A mező vagy csoport kötött vezérlőelem az egyesítés beállításainak testreszabásával felhasználók egyesíthet Ez a mező vagy csoport különböző űrlapok adatainak. Ebben a példában testre szabhatja a körlevél beállításait a Vállalati Purpose beviteli mező vezérlőelem, hogy a felhasználók ezt a mezőt tartalmazó az űrlapok adatainak egyesíthet. Testre szabhatja a körlevél-készítési beállítások további jelennek meg egyes egyesített értékek közötti elválasztó engedélyezésével. Az elválasztó lehet szóközt, vesszővel, pontosvesszővel, egy függőleges vonalat, sortörés, bekezdés szünet vagy aláhúzás. Például Péter konferencia fájltípusok: Ha a az Üzleti célt mező, Látogasson el a felhasználóiNate típusok és kis használata Utazás esetén átláthassa teendőit, és engedélyezze az adott mező egyesítése, és adja meg a vessző, az eredményül kapott egyesített adatok jelennek meg utazás esetén átláthassa teendőit, látogasson el a felhasználói , a konferencia (Ha a kis űrlap jelenik meg a cél űrlap).

Megjegyzés : A vesszők és a pontosvesszők után a program automatikusan beszúr egy-egy szóközt.

Bár elválasztó karakterekkel megkönnyítheti a különböző értékek felismerését, egyedi előtagot is adhat a mezőben vagy csoportban lévő értékekhez, így tovább pontosíthatja az adategyesítést. Az előtaghoz felhasználhatja egy másik mező értékét, vagy definiálhat hozzá függvény. Az előtagok használatával a felhasználók egyszerűbben azonosíthatják az eredeti adatok forrását. Lehetővé teheti például, hogy az űrlapot kitöltő személy neve – amely egy adott mezőbe írt érték – előtagként megjelenjen egy másik mező értékében. Ezután amikor több űrlap egyesítése elkészül, a forrásűrlapból származó értékek egyesített értékekként fognak megjelenni – mindegyik egy-egy azonosítóval.

Például ha egy mezőt, amely a felhasználó nevét tárolja az előtag azonosítása, és a létrehozása után ezt az értéket minden példányában kettősponttal hozzáadó összefűzés függvény, felhasználók egyszerűen megtekintheti ki kell bevinni abba érték még több űrlap egyesíti. Ebben a példában ha névjegyünk meg a képernyő művelet cél, az eredményül kapott előre rögzített adatokat fog megjelenni Utazás esetén átláthassa teendőit,mintFélszeg: keresse fel az ügyfél,Péter Kelly: konferencia.  

Megjegyzések: 

 • A program a célűrlaphoz (vagyis jelen esetben Bedecs Anna űrlapjához) nem adta hozzá az előtagot, hogy elkerülje a felesleges előtagok elszaporodását abban az esetben, ha az egyesített adatokat az űrlappal együtt mentik, majd az űrlapot másokkal ismét egyesítik.

 • Ha a felhasználó a merevlemezen vagy hálózati helyen, illetve SharePoint-webhelyen tárolt InfoPath-űrlapokat vagy az Office Outlook 2007 alkalmazásban lévő InfoPath-alapú e-mail űrlapokat egyesíti, az eredményül kapott adatok az űrlapok kijelölési sorrendjéhez képest fordított sorrendben jelennek meg. Ha például a felhasználó három űrlapot jelöl ki, elsőként Endréét, ezután Annáét, végül Balázsét, az egyesített adatokat tartalmazó űrlapban elsőként Balázs, majd Anna, végül Endre adatai jelennek meg.

 • Nemcsak testreszabhatja az egyes vezérlők egyesítési beállításait, de le is tilthatja az egyesítést a teljes űrlapsablon esetében, ezzel megakadályozhatja, hogy a felhasználók az erre a sablonra alapuló űrlapokat egyesíthessék. Az űrlapegyesítés letiltása után az űrlapot kitöltő felhasználók nem rendelkeznek hozzáféréssel a Fájl menü Űrlapok egyesítése parancsához.

 • Ahhoz, hogy az űrlap sablon helyesen van beállítva más űrlapok egyesítése, tesztelje azt az űrlapsablont, és majd létrehozása mentése és közzététele a mintaadatokat tartalmazó űrlap sablonra épülő legalább öt űrlapok. Miután mentette az űrlapokat, nyissa meg az űrlapsablont tervező módban, és kattintson a kép a szokásos eszköztáron. Kép módban a minta űrlapok egyesítése. Ha az űrlapok egyesítése megfelelően, az űrlapsablon közzététele, és lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a sablonon alapuló űrlapok létrehozása.

 • Küldje el felhasználóknak ismertetését űrlapok egyesítése. Ha ezek után ellenőrzi egyesítése űrlapsablon fejleszthet ezt az eljárást.

Vissza a lap tetejére

Mezők és csoportok egyesítési műveletei

Az alábbi egyesítési műveleteket a mező vagy csoport adattípusa határozza meg.

A mezők vagy csoportok egyesítési beállításainak konfigurálásakor (azok típusától függetlenül) választhatja a forrásűrlapok értékeinek figyelmen kívül hagyását és a célűrlapok értékeinek megtartását, illetve egyéni egyesítési beállításokat is adhat meg. Az alábbi táblázatban az egyes mező- vagy csoporttípusok egyedi egyesítési beállításait tekintheti át.

Mező vagy csoport típusa

Rendelkezésre álló körlevél-készítési beállítások

Ez a mező típusa is lehet kötött vezérlőelemeket példák

Nem ismétlődő mező

 • A célűrlap értékének összevonása a forrásűrlapok értékeivel

  • Üres mezők mellőzése

  • Elválasztójel az elemek között

  • Minden elem a következő előtaggal kezdődjön

 • Szövegmező

 • Legördülő lista

 • Kombinált lista

Ismétlődő mező

 • A forrásűrlap mezőinek beillesztése a célűrlapba (A célűrlap mezői mögé / A célűrlap mezői elé)

  • Üres mezők eltávolítása

 • Felsorolásjeles lista

 • Számozott lista

 • Egyszerű lista

 • Többszörös kijelölési lista:

Nem ismétlődő XHTML mező

 • A célűrlap értékének összevonása a forrásűrlapok értékeivel

  • Üres mezők mellőzése

  • Elválasztójel az elemek között

  • Minden elem a következő előtaggal kezdődjön és Előtag szövegének formázása

Rich Text mező

Ismétlődő XHTML mező

 • A forrásűrlap mezőinek beillesztése a célűrlapba (A célűrlap mezői mögé / A célűrlap mezői elé)

  • Üres mezők eltávolítása

 • Felsorolásjeles lista

 • Számozott lista

 • Egyszerű lista

 • Ismétlődő táblázat

Attribútummező

 • A célűrlap értékének cseréje a forrásűrlap mezőjének értékére

  Ha a felhasználó több űrlapot is kijelöl, a program az utolsó kijelölt űrlap értékeit őrzi meg a célűrlapban. Tehát például az Egy, a Kettő és a Három elnevezésű űrlap sorban történő kijelölésekor a Három elnevezésű űrlap attribútummezőjéből származó adatok fogják cserélni a célűrlap eredeti értékeit.

  Megjegyzés : A megőrzött érték az űrlapokat egyesítő felhasználó operációs rendszerétől függően eltérő lehet.

 • A célűrlap értékének összevonása a forrásűrlapok értékeivel

  • Üres mezők mellőzése

  • Elválasztójel az elemek között

  • Minden elem a következő előtaggal kezdődjön

Bármely vezérlő rendelkezhet attribútummező-típussal.

Nem ismétlődő csoport

 • A célűrlap értékének összevonása a forrásűrlapok értékeivel

 • Szakasz

 • Választható szakasz

Ismétlődő csoport

 • A forrásűrlap mezőinek beillesztése a célűrlapba (A célűrlap mezői mögé / A célűrlap mezői elé)

  • Üres mezők eltávolítása

 • Felsorolásjeles lista

 • Számozott lista

 • Egyszerű lista

 • Többszörös kijelölési lista:

 • Ismétlődő táblázat

Vissza a lap tetejére

Egyéni egyesítési beállítások definiálása vezérlőkhöz

Az alábbi eljárásokat követve egyéni egyesítési beállításokat definiálhat normál és ismétlődő vezérlőkhöz.

Megjegyzés : Ha engedélyezi a vezérlő körlevél-készítési beállítások, a mező vagy csoport, a vezérlő kötött a körlevél-készítési beállítások ténylegesen engedélyezése. A körlevél-készítési beállítások a mező vagy csoport és az adattípusát függően változnak. Bizonyos típusú mezők és csoportok nem támogatja az egyesítés. Körlevél-készítési beállítások is módosíthatja a mező vagy csoport az adatforrás tulajdonságai szerkesztésével. Ehhez kattintson a jobb gombbal a mező vagy csoport az Adatforrás munkaablakban, a helyi menüben kattintson a Tulajdonságok parancsra, és a szabályok és az egyesítés lapon kattintson a Körlevél beállításait.

A normál vezérlők közé olyan vezérlők tartoznak, amelyek általában adatok gyűjtéséhez és megjelenítéséhez használhatók. Ilyenek például a szövegmezők, a listák, a jelölőnégyzetek és a gombok. Ismétlődő és választható vezérlők a listavezérlők, az ismétlődő táblázatok, az ismétlődő szakaszok és a választható szakaszok. E vezérlők segítségével a felhasználók listaelemeket, sorokat, rekordkészleteket és nem kötelezően megadandó információkat szúrhatnak be az űrlap kitöltésekor. Egy költségelszámolási űrlapsablonban például ismétlődő táblázattal biztosíthatja, hogy a felhasználók annyi sort vegyenek fel, amennyi költségtételeik beírásához szükséges.

Megjegyzések: 

 • Egyes vezérlőelemek kötődnek mezőket, amelyeket nem lehet egyesíteni. Például értékeket a dátum választóvezérlők vagy a jelölőnégyzet-vezérlőket nem lehet egyesíteni, mert nem fűzhetők össze a bennük lévő adatok típusát. Digitális aláírások tartalmazó vezérlők soha nem is egyesíti, mert ezzel úgy szeretné érvényteleníti a digitális aláírás.

 • Léteznek olyan vezérlők, amelyek további lehetőségeket tartalmaznak. A Rich Text mező vezérlők egyesítési beállításainak testreszabásakor például betűformázást is definiálhat.

Egyéni egyesítési beállítások definiálása normál vezérlőkhöz

Szabványos vezérlők közé tartozik a szövegdobozok rich text mezők és kombinált listák. Ez a cikk további információt a lásd a mezők és csoportok Egyesítési műveletei .

Megjegyzés : Szakaszok belül felvett vezérlők – más szóval gyermek vezérlők a szülő-vezérlők – csak a egyesítése, ha engedélyezve van a szülő vezérlőelem támogatja.

 1. Kattintson duplán a módosítani kívánt vezérlőre.

 2. A Tartalomvezérlő tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre.

 3. Kattintson az Űrlapok egyesítése csoport Egyesítési beállítások gombjára.

 4. A Mezőhöz tartozó művelet csoportban jelölje be A célűrlap értékének összevonása a forrásűrlapok értékeivel választógombot.

 5. Az adatokat nem tartalmazó mezők kizárásához a Beállítások összevonása csoportban jelölje be az Üres mezők mellőzése (javasolt) jelölőnégyzetet.

 6. Az Elválasztójel az elemek között listában válassza ki azt az elválasztójelet, amelyet a célűrlapon, a vezérlőben megjelenő értékek közé be szeretne szúrni.

  Műszaki információk

  Elválasztójel definiálásával megkönnyítheti a felhasználóknak annak megállapítását, hogy – több űrlap egyesítése esetén – ki írt be bizonyos adatokat. Ha például egy vezérlőben a Vessző (,) karaktert alkalmazza, az egyesített adatok közé a program egy-egy vesszőt szúr be, ha ugyanarra a sablonra alapuló űrlapokat egyesítenek.

 7. Ha az adott űrlapsablonra alapuló űrlapok egyesítésekor a vezérlőben megjelenő értékek elé előtagot szeretne beszúrni, jelölje be a Minden elem a következő előtaggal kezdődjön jelölőnégyzetet, és válassza ki a megfelelő elemet, amely alapján az előtagokat létre szeretné hozni.

  Hogyan?

  1. Kattintson a Képlet beszúrása Gombkép gombra.

  2. A Képlet beszúrása párbeszédpanelen a következőket teheti:

   • Ha a képletben mezőt szeretne használni, kattintson a Mező vagy csoport beszúrása gombra, a Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen jelölje ki a megfelelő mezőt, és kattintson az OK gombra.

   • Ha a képletben függvényt szeretne használni, kattintson a Képlet beszúrása gombra, a Képlet beszúrása párbeszédpanelen jelölje ki a megfelelő függvényt, és kattintson az OK gombra.

    Tipp : Ha a függvényhez paramétereket kell megadni, a Képlet beszúrása párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt függvényt, kattintson az OK gombra; a Képlet beszúrása párbeszédpanel Képlet mezőjében kattintson duplán a felvett képletre, és jelölje ki a megfelelő mezőt vagy csoportot. A függvényekkel kapcsolatos további információkra a Lásd még szakaszban talál hivatkozásokat.

   • Ha értéket vagy matematikai műveleti jelet szeretne a képletbe illeszteni, írja az értéket vagy a műveleti jelet a Képlet mezőbe.

  Művelet

  Szimbólum

  Hozzáadás

  +

  Kivonás

  -

  Szorzás

  *

  Osztás

  /

  • Megjegyzés : Ha a képletben az osztás (/) operátor szerepel, ellenőrizze, hogy előtte és utána is legyen szóköz. Ha az operátor nem szóközök között szerepel, akkor az InfoPath a „/” jelet XPath elérési útvonalat határoló jelként értelmezi.

  • A képletek megfelelő szintaxisának ellenőrzéséhez kattintson a Képlet beszúrása párbeszédpanel Képlet érvényesítése gombjára.

Egyéni egyesítési beállítások definiálása normál szakaszokhoz

Szabványos részekből áll a további vezérlők tárolók. Szakaszok is elhelyezhet a vezérlők munkaablak, beleértve a más szakaszokba is szerepel a vezérlőelemek közül. Ez a cikk további információt a lásd a mezők és csoportok Egyesítési műveletei .

Megjegyzés : Szakaszok belül felvett vezérlők – más szóval gyermek vezérlők a szülő-vezérlők – csak a egyesítése, ha engedélyezve van a szülő vezérlőelem támogatja.

 1. Kattintson duplán a módosítani kívánt szakaszra.

 2. A Szakasz tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre.

 3. Kattintson az Űrlapok egyesítése csoport Egyesítési beállítások gombjára.

 4. A csoporthoz tartozó művelet csoportban jelölje be A célűrlapon és forrásűrlapon lévő csoportok tartalmának összevonása (alapértelmezett) választógombot.

  Megjegyzés : A csoportban lévő egyes mezők és csoportok egyesítési beállításai határozzák meg, hogy a program hogyan egyesíti az adatokat.

Egyéni egyesítési beállítások definiálása ismétlődő vezérlőkhöz és szakaszokhoz

Ismétlődő vezérlők közé tartozik, az ismétlődő szakasz, ismétlődő táblázat, illetve listajeles listák. Ez a cikk további információt a lásd a mezők és csoportok Egyesítési műveletei .

Megjegyzés : Szakaszok belül felvett vezérlők – más szóval gyermek vezérlők a szülő-vezérlők – csak a egyesítése, ha engedélyezve van a szülő vezérlőelem támogatja.

 1. Kattintson duplán a módosítani kívánt vezérlőre.

 2. A Tartalomvezérlő tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre.

 3. Kattintson az Űrlapok egyesítése csoport Egyesítési beállítások gombjára.

 4. Az Ehhez az ismétlődő csoporthoz tartozó művelet csoportban jelölje be A forrásűrlap csoportjainak beillesztése a célűrlapba (alapértelmezett) választógombot.

 5. Annak meghatározásához, hogy a forrásűrlapok csoportjai hol jelenjenek meg a célűrlapban, a Beszúrási lehetőségek csoportban jelölje be A célűrlap csoportjai mögé vagy A célűrlap csoportjai elé választógombot.

 6. Ha az egyesített űrlapokból ki szeretné zárni az üres értékeket, jelölje be az Üres csoportok eltávolítása (javasolt) jelölőnégyzetet.

 7. Az azonos értékű vezérlők összevonásához (végső soron a redundancia csökkentéséhez) jelölje be az Azonos mezőértékű csoportok összevonása jelölőnégyzetet, majd kattintson az Összehasonlítandó mező mező melletti gombra, és jelölje ki az összevonni kívánt mezőket.

Egyéni egyesítési beállítások definiálása választható szakaszokhoz

Választható szakaszok további vezérlőket tartalmaznak. A felhasználók beszúrása vagy eltávolítása a választható szakaszok, amikor egy űrlapot kitöltő. Ez a cikk további információt a lásd a mezők és csoportok Egyesítési műveletei .

Megjegyzés : Szakaszok belül felvett vezérlők – más szóval gyermek vezérlők a szülő-vezérlők – csak a egyesítése, ha engedélyezve van a szülő vezérlőelem támogatja.

 1. Kattintson duplán a módosítani kívánt vezérlőre.

 2. A Tartalomvezérlő tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre.

 3. Kattintson az Űrlapok egyesítése csoport Egyesítési beállítások gombjára.

 4. A csoporthoz tartozó művelet csoportban jelölje be A célűrlapon és forrásűrlapon lévő csoportok tartalmának összevonása (alapértelmezett) választógombot.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×