Űrlapok, űrlapvezérlők és ActiveX-vezérlők, munkalapon áttekintése

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Fontos: Ez a funkció nem érhető el az Office-t a Windows RT rendszerben. Szeretné, hogy milyen verziójú Office használ?

Példák munkalapon használható űrlapokra Űrlapok és a sok vezérlők és objektumok, amelyek felveheti őket használatával a munkalapokon adatbevitel megkönnyítése, és hatékonyabb keresés a munkalapokon. Azt is megteheti, a saját vagy kis segítségre van szüksége a Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kódot.

A munkalap űrlapjain nem ugyanaz, mint az Excel-sablon. Sablon is az első lépések megtételében egy munkafüzetet, amely a kívánt módon néz ki egy előre formázott fájl található. Űrlap vezérlők, például a mezők vagy a legördülő listák, amelyek megkönnyítik a munkalap segítségével adat bevitele és szerkesztése látók számára tartalmazza. További tudnivalók a sablonok bármikor letölthet, olvassa el az Excel-sablonok.

Mit nevezünk űrlapnak?

Űrlapnak azokat a nyomtatott vagy számítógépen található (online) dokumentumokat nevezzük, amelyek az adatok rögzítésének, rendszerezésének és szerkesztésének megkönnyítése érdekében egy szabványos szerkezettel és formátummal rendelkeznek.

 • A nyomtatott űrlapokon utasítások, formázási elemek, címkék és az adatok beírására vagy begépelésére szolgáló üres helyek találhatók. Ilyen űrlapokat az Excel alkalmazással, Excel-sablonok segítségével is létrehozhat.

 • Az online űrlapokon mindazok az alkotóelemek előfordulhatnak, amelyek a nyomtatott űrlapokon, valamint egy további elemtípus is, a vezérlő. A vezérlők olyan objektumok, amelyek adatokat jelenítenek meg, vagy pedig megkönnyítik a felhasználónak az adatok bevitelét vagy szerkesztését, műveletek elvégzését vagy listaelemek kijelölését. Általánosságban a vezérlők az űrlap használatának leegyszerűsítésére szolgálnak. A leggyakrabban használt vezérlők közé tartozik például a listamező, a választógomb és a parancsgomb. A vezérlők emellett hozzájuk rendelt makrókat is képesek futtatni, valamint adott eseményekre (például egérkattintásra) reagálhatnak VBA- (Visual Basic for Applications) kód futtatásával.

Az Excel számos módszert kínál a nyomtatott és online űrlapok létrehozására.

Az Excel-űrlapok típusai

Az Excel alkalmazásban számos különféle űrlap készíthető: adatűrlapok, űrlap- és ActiveX-vezérlőket tartalmazó munkalapok, valamint VBA UserForm űrlapok. Az egyes űrlaptípusok önmagukban is használhatók, de kombinálhatók is egymással különféle módokon a kívánt megoldás elérése érdekében.

Adatűrlap

Az adatűrlapok egyszerű módszert kínálnak tartományok és táblázatok teljes sorainak vízszintes görgetés nélküli kitöltésére vagy megtekintésére. Adatűrlap használatával megkönnyítheti adatbeviteli feladatait, hiszen nem kell többé oszlopról oszlopra lépkednie, amikor több adatot szeretne elérni, mint amennyi elfér a képernyőn. Olyankor érdemes adatűrlapot használnia, amikor céljainak megfelel egy egyszerű, az oszlopfejléceket címkeként megjelenítő szövegmezőkből álló űrlap, és nincs szüksége olyan összetett vagy egyénileg beállítható űrlapfunkciókra, mint amilyen a lista vagy a léptetőnyíl.

Egy tipikus adatűrlap Az Excel automatikusan miatt tartomány vagy táblabeépített Adatűrlap. Az adatűrlapon minden oszlopfejléc címkék párbeszédpanel egyetlen jeleníti meg. Minden egyes jelölt egy szomszédos üres szövegdobozra, amelyben az egyes oszlopok 32 oszlopokban legfeljebb adatokat adhat meg. Az adatűrlap, adjon meg új sorok, keresése navigálással sorokat vagy (a cella tartalma alapján) frissítse a sorokat, és a sorok törlése. Ha egy cella tartalmaz egy képlet, a képlet eredményét az adatűrlap lekérdezésmezőben, de nem módosítható a képletet az adatűrlap használatával.

Űrlap- és ActiveX-vezérlőket tartalmazó munkalap

A munkalap egy olyan űrlaptípus, amely a rácson teszi lehetővé az adatok bevitelét és megtekintését, és az Excel-munkalapok számos vezérlőszerű beépített funkciót kínálnak, köztük például a megjegyzéseket és az adatérvényesítést. A cellák a szövegmezőkhöz hasonló módon tölthetők ki és formázhatók. A cellákat gyakran címkeként használják, és ezek magasságának és szélességének igazításával, valamint több cella egyesítésével elérhető, hogy egy munkalap az egyszerű adatbeviteli űrlapokkal azonos módon működjön. Más, vezérlőre emlékeztető funkciók, például cellamegjegyzések, hivatkozások, háttérképek, adatérvényesítés, feltételes formázás, beágyazott diagramok és AutoSzűrők alkalmazásával pedig fejlettebb űrlapokhoz hasonlóvá is teheti munkalapját.

A nagyobb rugalmasság érdekében vezérlőket és egyéb rajzobjektumokat vehet fel a munkalapok vászonjára, majd ezeket kombinálhatja és összehangolhatja a munkalap celláival. Egy lista típusú vezérlő használatával például egyszerű módszert biztosíthat a felhasználóknak arra, hogy egy listából válasszanak ki elemeket. Ha pedig számok bevitelére szeretne kényelmes lehetőséget biztosítani, elhelyezhet a lapon egy léptetőnyilat.

Mivel a vezérlőket és az objektumokat az alkalmazás a vásznon tárolja, ezek az elemek a hozzájuk társított, oszlop- és sorhatároktól független szövegelemekkel együtt megjeleníthetők anélkül, hogy meg kellene változtatni a munkalapon lévő adatrácsok vagy adattáblázatok elrendezését. Az esetek többségében ezen vezérlők legtöbbje hozzáköthető a munkalap celláihoz, és működéséhez nincs szükség VBA-kód használatára. Megfelelő tulajdonságok beállításával meghatározhatja, hogy egy vezérlő szabadon lebegjen (rögzítetlen legyen), vagy pedig egy cellával együtt mozogjon és méreteződjön át. Létrehozhat például egy olyan jelölőnégyzetet, amely együtt mozog a hozzá tartozó cellával (szülőcellával), valahányszor a cellatartományon rendezést hajtanak végre. Ha azonban van egy olyan listamezője, amelyet mindenkor egy adott ponton szeretne tartani, akkor minden bizonnyal nem fogja úgy beállítani, hogy a hozzá tartozó cellával együtt mozogjon.

Az Excel kétféle vezérlők: űrlap vezérlők és ActiveX-vezérlőket. Nemcsak a következő vezérlők csoportját is felveheti objektumok a rajzeszközök, például egy alakzatok, a WordArt, a SmartArt-ábra és a szövegdobozok a.

A következő szakaszok ezeket a vezérlőket és rajzobjektumokat ismertetik, valamint részletes magyarázatot adnak ezek használatához.

Űrlap-vezérlőelemek

Az űrlapvezérlők az eredeti, az Excel korábbi verzióival (kezdve az 5.0-s verzióval) kompatibilis vezérlők, melyek XLM-makrólapokon való használatra is alkalmasak.

Űrlapvezérlők használata, amikor egyszerűen hivatkozás, az elemeikkel pedig a cellaadatok VBA-kód használata nélkül szeretne, és amikor a vezérlők hozzáadása diagramlapok szeretne. Ha például után egy lista vezérlőelem hozzáadása munkalaphoz és összekapcsolása a cellára, bármikor visszatérhet egy numerikus értéket a kijelölt elem aktuális pozícióját a vezérlő. Majd használhatja a számérték együtt az INDEX függvény a listából válassza ki a különböző elemek.

Az űrlap-vezérlőelemek makrófuttatásra is használhatók. A meglévő makrók csatolhatók a vezérlőkhöz, de új makró is írható vagy rögzíthető. Amikor az űrlap felhasználója a vezérlőre kattint, a vezérlő elindítja a makrót.

Ezek a vezérlők azonban nem adhatók UserForm űrlapokhoz, nem használhatók események vezérlésére, és nem módosíthatók úgy, hogy webes parancsprogramokat futtassanak weblapokon.

Az űrlapvezérlők összefoglalása

Gomb neve

Példa

Leírás

Gombkép

Címke

Címke űrlapvezérlő

A cella vagy szövegmező célját nevezi meg, vagy leíró szöveget (például címeket, feliratokat, képeket) vagy rövid instrukciókat jelenít meg.

Gombkép

Csoportpanel

Csoportpanel űrlapvezérlő

Egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjt össze egy közös területen, ami egy címkével is ellátható téglalap. Rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek vagy egyéb, egymáshoz szorosan kapcsolódó tartalomelemek összecsoportosítására használják.

Gombkép

Gomb

Gomb űrlapvezérlő

Egy megadott műveletet végrehajtó makrót indít el, amikor a felhasználó rákattint. A gombokat nyomógombnak is nevezik.

Gombkép

Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet űrlapvezérlő

Egy ellentétes beállítások közötti egyértelmű választást jelző értéket kapcsol be vagy ki. Egy munkalapon vagy csoportpanelen belül egyszerre egynél több jelölőnégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapottal rendelkezhetnek: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot).

Gombkép

Választógomb

Választógomb űrlapvezérlő

Egyetlen választást tesz lehetővé kis számú, egymást kizáró lehetőség között; a választógombok rendszerint csoportpanelen vagy keretben vannak elhelyezve. Egy választógomb háromféle állapotú lehet: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot). A választógombokat rádiógombnak is nevezik.

Gombkép

Lista

Lista űrlapvezérlő

Egy vagy több szöveges elemből álló listát jelenít meg, melyből a felhasználó választhat. Nagy számú, számban és tartalomban változó választási lehetőségek megjelenítésére alkalmas. A listának a következő három fajtája létezik:

 • Az egy elem kijelölését lehetővé tevő listában csak egyetlen lehetőség választható ki. Ebben az esetben a lista működése a választógombokéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a listákkal nagyobb számú elem hatékonyabban kezelhető.

 • A több elem kijelölését lehetővé tevő listában akár több egymást követő (szomszédos) elem is kijelölhető.

 • A bővített kijelölést lehetővé tevő listában egy elem, több egymást követő elem, vagy akár több egymással nem szomszédos elem is kijelölhető.

Gombkép

Kombinált lista

Beviteli lista űrlap-vezérlőelem

Egy szövegmező és egy lista kombinálásával legördülő listát alkot. A beviteli lista kisebb helyet igényel, mint a lista, azonban az elemek megjelenítéséhez a felhasználónak kattintania kell a nyílgombra. Beviteli lista használatával lehetőséget biztosíthat a felhasználónak arra, hogy be is gépelhesse és a listából ki is választhassa a kívánt elemet. A vezérlőben a bevitel módjától függetlenül mindig az aktuális érték látható.

Gombkép

Görgetősáv

Görgetősáv űrlapvezérlő

A görgetőnyilakra való kattintásra, illetve a görgetőcsúszka húzására végiggörgeti egy értéktartomány elemeit. Ezenkívül a görgetőnyilak valamelyike és a csúszka közötti sávrészre kattintva adott számú (egy „oldalt” kitevő) értékkel léptethető tovább vagy vissza a lista. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gombkép

Léptetőnyíl

Léptetőnyíl űrlapvezérlő

Egy értéket, például számléptéket, időpontot vagy dátumot növel vagy csökkent. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Megjegyzés: Az alábbi beállításokat alkalmazhatja Office Excel 2007 munkafüzetekben nem érhetők el. Az Excel 5.0 párbeszédlapokat csak ezek a vezérlők használható.

Gomb neve

Gombkép Szövegmező

Gombkép Listával kombinált beviteli mező

Gombkép Legördülő listával kombinált beviteli mező

Gombkép Párbeszéd-teszt

ActiveX-vezérlők

Az ActiveX-vezérlők használhatók munkalapon lévő űrlapokon, VBA-kód használatával vagy anélkül, valamint VBA UserForm űrlapokon. Általánosságban akkor érdemes ActiveX-vezérlőket használni, amikor az űrlapvezérlők által nyújtottaknál rugalmasabb lehetőségekre van szükség. Az ActiveX-vezérlők számos különféle tulajdonsággal rendelkeznek, melyeken keresztül egyéni igényekre szabható megjelenésük, működésük, betűtípusuk és egyéb jellemzőik.

Az is megadható, hogy egy ActiveX-vezérlő működtetésekor valamilyen esemény következzen be. Például különböző eseményeket eredményezhet egy lista vezérlő különböző elemeinek a kiválasztása, vagy egy beviteli lista újból feltölthető egy megadott adatbázisból egy erre szolgáló gombra való kattintással. Ezenkívül olyan makrókat is lehet írni, amelyek az ActiveX-vezérlőn végbemenő eseményekre reagálnak. Amikor egy felhasználó működteti az űrlapon lévő vezérlőt, az egy VBA-kód futtatásával feldolgozza a vezérlőn végbement eseményt.

Számítógépén már most is megtalálható számos ActiveX-vezérlő, melyet az Excel és más programok telepítettek (például a Calendar Control 12.0 és a Windows Media Player).

Fontos: Nem minden ActiveX-vezérlő használható közvetlenül munkalapokon; némelyiket csak VBA (Visual Basic for Applications) UserForm űrlapokon lehet használni. Ha egy ilyen ActiveX-vezérlőt próbál a munkalapjához adni, az Excel „Az objektum nem szúrható be” üzenetet jeleníti meg.

Nem adhatók azonban ActiveX-vezérlők diagramlapokhoz a felhasználói felületről, sem pedig XLM-makrólapokhoz. Nem állíthat be továbbá egy makrót közvetlenül ActiveX-vezérlőből való futtatásra (ellentétben az űrlapvezérlőkkel, amelyekkel ez lehetséges).

Az ActiveX-vezérlők összefoglalása

Gomb neve

Példa

Leírás

Gombkép

Jelölőnégyzet

ActiveX-jelölőnégyzet vezérlő

Egy ellentétes beállítások közötti egyértelmű választást jelző értéket kapcsol be vagy ki. Egy munkalapon vagy csoportpanelen belül egyszerre egynél több jelölőnégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapottal rendelkezhetnek: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot).

Gombkép

Szövegmező

ActiveX-szövegmező vezérlő

Egy cellához kapcsolt szöveg vagy adat megjelenítését, beírását vagy szerkesztését teszi lehetővé egy téglalap alakú mezőben. A szövegmező írásvédett információt megjelenítő statikus szövegmező is lehet.

Gombkép

Parancsgomb

ActiveX-parancsgomb

Egy adott műveletet végrehajtó makrót futtat, amikor a felhasználó rákattint. A parancsgombokat nyomógombnak is nevezik.

Gombkép

Választógomb

ActiveX-választógomb vezérlő

Egyetlen választást tesz lehetővé kis számú, egymást kizáró lehetőség között, melyek rendszerint egy csoportpanelen vagy keretben vannak elhelyezve. Egy választógomb háromféle állapotú lehet: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot). A választógombokat rádiógombnak is nevezik.

Gombkép

Lista

ActiveX-lista

Egy vagy több szöveges elemből álló listát jelenít meg, melyből a felhasználó választhat. Nagy számú, számban és tartalomban változó választási lehetőségek megjelenítésére alkalmas. A listának a következő három fajtája létezik:

 • Az egy elem kijelölését lehetővé tevő listában csak egyetlen lehetőség választható ki. Ebben az esetben a lista működése a választógombokéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a listákkal nagyobb számú elem hatékonyabban kezelhető.

 • A több elem kijelölését lehetővé tevő listában akár több egymást követő (szomszédos) elem is kijelölhető.

 • A bővített kijelölést lehetővé tevő listában egy elem, több egymást követő elem, vagy akár több egymással nem szomszédos elem is kijelölhető.

Gombkép

Kombinált lista

ActiveX típusú beviteli lista

Egy szövegmező és egy lista kombinálásával legördülő listát alkot. A beviteli lista kisebb helyet igényel, mint a lista, azonban az elemek megjelenítéséhez a felhasználónak kattintania kell a nyílgombra. Beviteli lista használatával lehetőséget biztosíthat a felhasználónak arra, hogy be is gépelhesse és a listából ki is választhassa a kívánt elemet. A vezérlőben a bevitel módjától függetlenül mindig az aktuális érték látható.

Gombkép

Váltógomb

ActiveX-váltógomb vezérlő

Állapotot (például Igen/Nem) vagy módot (például Be/Ki) jelez. A gomb rákattintáskor egy bekapcsolt és egy kikapcsolt állapot között váltogat.

Gombkép

Léptetőnyíl

ActiveX-léptetőnyíl vezérlő

Egy értéket, például számléptéket, időpontot vagy dátumot növel vagy csökkent. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gombkép

Görgetősáv

ActiveX-görgetősáv vezérlő

A görgetőnyilakra való kattintásra, illetve a görgetőcsúszka húzására végiggörgeti egy értéktartomány elemeit. Ezenkívül a görgetőnyilak valamelyike és a csúszka közötti sávrészre kattintva adott számú (egy „oldalt” kitevő) értékkel léptethető tovább vagy vissza a lista. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gombkép

Címke

ActiveX-címke vezérlő

A cella vagy szövegmező célját nevezi meg, leíró szöveget (például címeket, feliratokat, képeket) jelenít meg, vagy rövid instrukciókat ad.

Gombkép

Kép

ActiveX-kép vezérlő

Egy képet (például bitkép, JPEG vagy GIF formátumút) ágyaz be.

Keret vezérlőelem

ActiveX-csoportpanel vezérlő

Egy téglalap alakú, címkével is ellátható objektum, mely egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjt össze egy közös területre. Rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek vagy egyéb, egymáshoz szorosan kapcsolódó tartalomelemek összecsoportosítására használják.

Megjegyzés: Az ActiveX-keret vezérlő ActiveX-vezérlők szakaszában a beszúrása parancs nem érhető el. Jó helyen jár felveheti a vezérlő a További vezérlők párbeszédpanelen jelöljön ki a Microsoft Forms 2.0 Frame.

Gombkép

További vezérlők

A számítógépen megtalálható, egyéni űrlaphoz adható további ActiveX-vezérlők (például a Calendar Control 12.0 és a Windows Media Player) listáját jeleníti meg. Ugyanezen a párbeszédpanelen regisztrálhatók az egyéni vezérlők.

Rajzeszköz-objektumok

Példák alakzatokra Szüksége lehet arra, hogy SmartArt-ábrákat, alakzatokat, WordArt-elemeket és szövegdobozokat is elhelyezzen az űrlapjain. Ezeket az objektumokat átméretezheti, elforgathatja, tükrözheti és színezheti, továbbá több objektumot egymással kombinálva még összetettebb alakzatokat hozhat létre. Amikor közvetlenül ír be szöveget egy alakzat vagy egy szövegdoboz típusú objektumba, a szöveg az objektum részévé válik, vagyis az objektum elforgatásával vagy tükrözésével a szöveg is vele együtt forog, illetve tükröződik. Az ActiveX-vezérlőkkel ellentétben a rajzobjektumok esetén az objektum egyes szavaihoz és karaktereihez akár külön-külön is beállíthat számos jellemzőt, például a betűméretet és a betűstílust. Ezen objektumokhoz emellett makrókat is társíthat és hivatkozásokat is felvehet. Egy alakzatba vagy szövegdobozba írt szöveget akár egy munkalap valamelyik cellájához is hozzákapcsolhatja, így az objektumban mindig a legutóbb beírt értékek jelennek meg.

A munkalap űrlapjain található vezérlőkkel és objektumokkal végezhető műveletek

A hatékonyan megtervezett, felhasználóbarát űrlapok készítése érdekében az űrlapok és ActiveX-vezérlők elhelyezését követően eme objektumok rendszerint különféle finomhangolási műveletekre és átrendezésre szorulnak. Ez a következőket foglalhatja magában:

 • A rácsvonalak megjelenítésének be- vagy kikapcsolása a vezérlők igazításához, valamint annak eldöntése, hogy a felhasználó számára láthatók legyenek-e a rácsvonalak a végleges munkalapon.

 • Az egyes vezérlők kijelölése és kijelölésük megszüntetése ahhoz, hogy tulajdonságokat állítson be vagy további módosításokat végezzen rajtuk.

 • Vezérlők (például címkék vagy feliratok) szövegének szerkesztése.

 • A munkalap elrendezésének kialakítása a vezérlők másolásával, áthelyezésével és igazításával.

 • A vezérlők méretezése és formázása a kívánt megjelenés elérése érdekében.

 • Cellához kapcsolt vezérlők elhelyezése és méretezése.

 • Vezérlők és a hozzájuk tartozó cellák zárolása az adott adatvédelmi igényeknek megfelelően.

 • Az egyes vezérlők nyomtatásban való megjelenésének engedélyezése vagy letiltása.

 • A nem használt vezérlők törlése.

A munkalapok tervezésekor választhatja a rácsvonalak háttérben való megjelenítését vagy elrejtését. Kikapcsolhatja például a cellák rácsvonalait, és az összes cellát ugyanazon színnel vagy mintázattal láthatja el, de akár egy képet is beállíthat a munkalap háttereként. A rácsvonalak elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez törölje vagy jelölje be a Nézet lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában található Rácsvonalak jelölőnégyzetet.

A munkalapon lévő vezérlők típusának megállapítása

Mivel három különböző olyan vezérlő- és objektumtípus is van, amely egyedileg módosítható, nem biztos, hogy ránézésre meg tudja állapítani egy vezérlő típusát. Az (űrlap- vagy ActiveX-) vezérlő típusának azonosításához jelölje ki a vezérlőt és kattintson rá a jobb gombbal, és figyelje meg a helyi menüt:

 • Ha a helyi menüben megtalálható a Tulajdonságok parancs, akkor a vezérlő ActiveX típusú, és az alkalmazás éppen tervező módban van.

 • Ha a helyi menüben szerepel a Makró-hozzárendelés parancs, akkor a vezérlő egy űrlap-vezérlőelem.

  Tipp: Csoportpanel típusú űrlapvezérlők esetében a megfelelő helyi menü megjelenítése érdekében ügyeljen arra, hogy a csoportpanelnek ne a belső területét, hanem a peremét jelölje ki.

 • Ha a helyi menüben a Szöveg szerkesztése parancs látható, akkor az objektum egy rajzobjektum.

VBA UserForm űrlapok

A maximális rugalmasság egyéni párbeszédpanelek, általában egy vagy több ActiveX-vezérlőket tartalmazó UserForm űrlapok hozhat létre. Úgy, hogy UserForm űrlapok elérhető a VBA-kód, a Visual Basic Editor programban létrehozott. A magas szintű egy a UserForm létrehozásának menete a következők:

 1. A munkafüzet VBAProject egy a UserForm beszúrni. Érheti el a munkafüzet VBAProject jelennek meg, a Visual Basic Editor (nyomja le az ALT + F11), majd, kattintson a Beszúrás menü UserFormparancsra.

 2. Írjon egy a UserForm űrlapot megjelenítő eljárást.

 3. Vegyen fel ActiveX-vezérlőket.

 4. Módosítsa az ActiveX-vezérlők tulajdonságait.

 5. Írjon eseménykezelő-eljárásokat az ActiveX-vezérlőkhöz.

UserForm űrlapok használatával űrlapok speciális funkcióit, úgy is használhatja. Programozás útján felveheti külön választógomb a minden levél ország vagy a minden elem jelölőnégyzetét felvehet egy nagyméretű lista számokat és dátumokat.

Mielőtt UserForm űrlapok létrehozásához folyamodna, fontolja meg az Excel beépített párbeszédpaneleinek a használatát, mert ezeket is megfelelőnek találhatja. Eme beépített párbeszédpanelek között van az InputBox és a MsgBox VBA-függvény, az InputBox Excel-metódus, a GetOpenFilename és a GetSaveAsFilename metódus, valamint az Application objektum Dialogs objektuma, mely az Excel összes beépített párbeszédpanelét tartalmazza.

További információt a Microsoft Office Excel Developer Center webhelyen talál.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×