Összesítések a Power Pivot programban

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Az összesítések az adatösszeomlást, az összegzést vagy az adatcsoportosítást szolgálják. Ha a táblázatokból vagy más adatforrásokból származó nyers adatokból kezdi el az adatokat, az adatok gyakran sík formában jelennek meg, amely sok részletet tartalmaz, de semmilyen módon nem lett megszervezve vagy csoportosítva. Az összefoglalók vagy a szerkezet hiánya megnehezítheti az adatmodellek felfedezését. Az adatmodellezés fontos része az olyan összesítések meghatározása, amelyek leegyszerűsítik, elvontak vagy összefoglalják az adott üzleti kérdésre adott válaszban szereplő mintákat.

A leggyakrabban használt összesítések, például az átlag, a darabszám, a DISTINCTCOUNT, a Max, a minvagy a SZUM függvényt automatikusan, az AutoSzum függvénnyel hozhatja létre. Más típusú összesítések, például a AVERAGEX, az COUNTX, a countRowsvagy a SUMXaz adatelemzési kifejezések (DAX)használatával létrehozott képletet igényelnek.

Az összesítések ismertetése az Power Pivot-ban

Csoportok kiválasztása összesítéshez

Ha összesíti az adatokat, az adatokat attribútumok (például termékek, árak, régiók vagy dátumok) szerint csoportosítja, majd definiálhat egy olyan képletet, amely a csoport összes adatához használható. Ha például évente hoz létre összeget, összesítést hoz létre. Ha ezt követően az előző évhez képest az előző évhez viszonyított arányt hozza létre, és a százalékként jeleníti meg a százalékos arányt, akkor ez eltérő típusú összesítés.

Annak a döntésnek a döntése, hogy hogyan csoportosíthatja az adatot az üzleti kérdés. Az összesítések például az alábbi kérdésekre adhatnak választ:

Számít   Hány tranzakció volt egy hónap alatt?

Átlagok    Mi volt az átlagos értékesítés ebben a hónapban, az üzletkötő szerint?

Minimális és maximális értékek    Milyen értékesítési körzetek voltak az első öt az eladott egységek között?

Ha olyan számítást szeretne létrehozni, amely választ ad ezekre a kérdésekre, rendelkeznie kell a Count vagy a SZUM számot tartalmazó részletes adatokkal, és hogy a numerikus adatoknak olyan csoportokba kell tartoznia, amelyeket a találatok rendezéséhez használni fog.

Ha az adatok nem tartalmaznak olyan értékeket, amelyek a csoportosításhoz használhatók, például a termékkategória vagy annak a földrajzi régiónak a neve, amelyben az áruház található, kategóriák hozzáadásával célszerű lehet csoportokat bevezetni az adatokba. Ha csoportokat hoz létre az Excelben, manuálisan kell beírnia vagy kiválasztania a munkalapon a hasábok közül használni kívánt csoportokat. A relációs rendszerekben azonban az olyan hierarchiák, mint például a termékek kategóriái, gyakran az egyedkapcsolat vagy az érték táblázattól eltérő táblázatban találhatók. A kategória táblázat általában bizonyos típusú kulcsokkal van társítva az egyedkapcsolati értékekhez. Tegyük fel például, hogy az adatai tartalmaznak termékazonosítókat, a termékek nevét és a hozzájuk tartozó kategóriákat azonban nem. Ha a kategóriát egy sima Excel-munkalapra szeretné felvenni, a kategória nevét tartalmazó oszlopban másolja a vágólapra. Az Power Pivot-ban importálhatja a termékkategória táblát az adatmodellbe, létrehozhatja a kapcsolatot a szám adatokkal és a termékkategória listával, majd a kategóriák használatával csoportosíthatja az adatokat. További információ: kapcsolat létrehozása táblák között.

Az összesítéshez használandó függvény kiválasztása

Miután azonosította és felvette a használni kívánt csoportokat, el kell döntenie, hogy az összesítéshez milyen matematikai függvények használhatók. A Word összesítését gyakran használják az összesítésekben használt matematikai vagy statisztikai műveletek szinonimájának, például összegek, átlagok, minimumok vagy számok. A Power Pivot azonban lehetővé teszi, hogy egyéni képleteket hozzon létre az összesítéshez, a Power Pivot és az Excelben egyaránt megtalálható szokásos összesítéseken kívül.

Ha például ugyanazok az értékek és csoportok szerepelnek, amelyek az előző példákban is szerepelnek, akkor létrehozhat olyan egyéni összesítéseket, amelyek válaszolnak a következő kérdésekre:

Szűrt számok   Hány tranzakció volt egy hónap alatt, kivéve a hónap végi karbantartási ablakot?

Az átlagok időbeli aránya    Mi volt az árbevétel százalékos növekedése vagy csökkenése az előző év azonos időszakához képest?

Csoportosított minimális és maximális értékek    Milyen értékesítési körzeteket soroltak be az egyes termékkategóriák vagy az egyes értékesítések támogatása céljából?

Összesítések hozzáadása képletekhez és kimutatásokhoz

Ha általános képet szeretne arról, hogy az adatok milyen módon legyenek értelmezve, és hogy milyen értékeket szeretne használni, eldöntheti, hogy készít-e kimutatást, vagy hogyan hozhat létre számításokat egy táblázaton belül. a Power Pivot kibővíti és fejleszti az Excel natív képességét az összesítések, például összegek, számok vagy átlagok létrehozásához. Az Power Pivot-ban egyéni összesítéseket hozhat létre a Power Pivot ablakban vagy az Excel kimutatás területén belül.

  • Számított oszlopbanolyan összesítéseket hozhat létre, amelyek figyelembe veszik az aktuális sor környezetét egy másik táblából származó kapcsolódó sorok beolvasásához, majd a kapcsolódó sorokban szereplő értékek összegét, darabszámát vagy átlagát.

  • Az intézkedésbenolyan dinamikus összesítéseket hozhat létre, amelyek a képletben definiált szűrőket használják, valamint a kimutatás látványterve, valamint a szeletelők, az oszlopfejlécek és a sorfejlécek beállítás által kiszámított szűrőket. A Power Pivot az AutoSzum függvénnyel és a képletek létrehozásával hozhat létre standard összesítéseket. A kimutatásokban az Excel alkalmazásban normál összesítésekkel is létrehozhat implicit mértékeket.

Csoportosítások felvétele kimutatásba

Kimutatás tervezésekor a csoportosításokat, kategóriákat vagy hierarchiákat ábrázoló mezőket a kimutatás oszlopok és sorok szakaszába húzva csoportosíthatja az adatokat. Ezután az értékek területre olyan mezőket kell áthúznia, amelyek megszámlálni, összegezni vagy összegezni tudják a számokat.

Ha kategóriákat vesz fel a kimutatásba, de a kategória adatai nem kapcsolódnak az adatokhoz, akkor hiba vagy furcsa eredmény jelenhet meg. A Power Pivot általában megpróbálja kijavítani a problémát, ha a kapcsolatokat automatikusan észleli és sugallja. További információt a kapcsolatok használata kimutatásokbancímű témakörben talál.

A mezőket szeletelők között is áthúzhatja, így bizonyos adatcsoportokat kiválaszthat a megtekintéshez. A szeletelők segítségével a kimutatásokban interaktív módon csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti a találatokat.

Csoportok létrehozása a képletekben

Csoportok és kategóriák segítségével összesítheti a táblákban tárolt adatokat a táblák közötti kapcsolatok létrehozásával, majd létrehozhatja azokat a képleteket, amelyek kihasználják a kapcsolatokat a kapcsolódó értékek megkereséséhez.

Más szóval, ha olyan képletet szeretne létrehozni, amely egy kategória értékeit csoportosítja, először kapcsolatot kell létesítenie a részletadatok és a kategóriákat tartalmazó táblák összekapcsolásával, majd építenie kell a képletet.

A kereséseket használó képletek létrehozásáról a keresések a Power pivot-képletekbencímű témakörben olvashat bővebben.

Szűrők használata az összesítésekben

A Power Pivot új funkciói az adatoszlopokra és-táblázatokra vonatkozó szűrők, nemcsak a felhasználói felületen és a kimutatásban, illetve a diagramon belül, hanem az összesítések kiszámításához használt képletekben is alkalmazhatók. A szűrőket a képletekben is használhatja számított oszlopokban és s-ban egyaránt.

Ha például az új DAX-összesítési függvények között a SZUM vagy a Count értéket adja meg, akkor a teljes táblázatot megadhatja argumentumként. Ha nem alkalmazott szűrőt a táblára, akkor az Összesítés függvény a táblázat adott oszlopában lévő összes értékkel együtt fog működni. A DAX rendszerben azonban létrehozhatja a dinamikus vagy a statikus szűrőt a táblázaton, hogy az Összesítés a szűrési feltételektől és az aktuális környezettől függően a különböző adatrészhalmazok között működjön.

A képletekben szereplő feltételek és szűrők kombinálásával a képletekben megadott értékektől függő összesítéseket hozhat létre, vagy amelyek a kimutatásokban szereplő sorok és oszlopfejlécek kijelölésének függvénye szerint változnak.

További információt az adatok szűrése képletekbencímű témakörben talál.

Az Excel összesítési függvényei és a DAX összesítési függvények összehasonlítása

Az alábbi táblázat felsorolja az Excel által biztosított általános összesítési funkciókat, és hivatkozásokat tartalmaz a Power Pivot-ban az alábbi függvények végrehajtásához. Ezeknek a függvényeknek a DAX-verziója megegyezik az Excel-verzióval, és bizonyos adattípusok szintaxisa és kezelése kisebb eltérésekkel bír.

Szokásos összesítési függvények

Függvény

Felhasználás

Average (átlag

Egy oszlopban szereplő számok átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

AVERAGEA (átlag

Egy oszlop értékeinek átlagát (számtani közepét) adja eredményül. A szöveg és a nem numerikus értékek kezelése

Count (darab

MegSzámolja egy oszlopban szereplő numerikus értékek számát.

COUNTA

MegSzámolja a nem üres oszlopban lévő értékek számát.

Max (max

Az oszlop legnagyobb numerikus értékét számítja ki.

Maxx (Maxx

Egy táblázatból kiértékelt kifejezések közül a legnagyobb értéket adja eredményül.

Min (min

Egy oszlop legkisebb numerikus értékét számítja ki.

Egy táblázaton alapuló kifejezésekből kiértékelt legkisebb értéket adja meg.

SZUM (SZUM

Az oszlopban szereplő összes számot összeadja.

A DAX összesítési függvényei

A DAX olyan összesítési függvényeket tartalmaz, amelyek segítségével megadhatja, hogy melyik tábla legyen végrehajtva az összesítést. Ennek következtében az oszlopban szereplő értékek hozzáadása vagy átlaga helyett ezekkel a függvényekkel hozhat létre olyan kifejezéseket, amelyek dinamikusan meghatározzák az összesíteni kívánt adatokat.

Az alábbi táblázat felsorolja a DAX rendszerben elérhető összesítési funkciókat.

Függvény

Felhasználás

AVERAGEX

Egy táblázaton alapuló kifejezések átlagát adja eredményül.

COUNTAX

A táblázatokban kiértékelt kifejezések halmazát számolja meg.

DARABÜRES

MegSzámolja az oszlopban szereplő üres értékek számát.

COUNTX

Egy tábla sorainak teljes számát számítja ki.

CountRows

MegSzámolja a beágyazott táblázat függvényből (például a szűrő függvényből) visszaadott sorok számát.

SUMX

Egy táblázaton alapuló kifejezések halmazának összegzését számítja ki.

Különbségek a DAX és az Excel összesítési függvényei között

Bár ezek a függvények ugyanazok, mint az Excel-társaik, a Power Pivot-on-Memory Analytics-motort használják, és a táblázatokkal és oszlopokkal végzett munkához lettek átdolgozva. Az Excel-munkafüzetekben nem használhatók DAX-képletek, és fordítva. Ezek csak a Power Pivot ablakban és a Power Pivot alapuló kimutatásokban használhatók. Annak ellenére, hogy a függvények azonos névvel rendelkeznek, a viselkedés némileg eltérő lehet. További információt az egyes függvények hivatkozásai című témakörben találhat.

Az oszlopok összesítésben való kiértékelésének módja az Excel által az összesítések kezelésének módjától is eltérő. Egy példa segíthet a szemléltetésben.

Tegyük fel, hogy a tábla értékesítési összeg oszlopában szereplő értékek összegét szeretné kiszámítani, így a következő képletet kell létrehoznia:

=SUM('Sales'[Amount])

A legegyszerűbb esetben a függvény egyetlen szűretlen oszlopból kapja az értékeket, és az eredmény ugyanaz, mint az Excelben, ami mindig csak összeadja az oszlopban szereplő értékeket. A Power Pivot azonban a képlet úgy van értelmezVe, hogy "az összeg értéke az értékesítési tábla minden egyes sorában", majd összeadja ezeket az egyedi értékeket. a Power Pivot kiértékeli az Összesítés végrehajtásának minden sorát, és minden sorra kiszámít egy skaláris értéket, majd összesíti az értékeket. Ennek következtében a képletek eredménye eltérő lehet, ha szűrőket alkalmaztak egy táblára, vagy ha az értékek számítása más, szűrni kívánt összesítések alapján történik. További információ: környezet a DAX-képletekben.

A DAX időIntelligencia-függvényei

Az előző szakaszban ismertetett táblázat-összesítési függvények mellett a DAX olyan összesítési függvényeket is tartalmaz, amelyek a megadott dátumokkal és időpontokkal működnek, és a beépített időintelligenciaot biztosítják. Ezek a függvények a dátumok tartományait használják a kapcsolódó értékek beszerzéséhez és az értékek összesítéséhez. Az értékeket dátumtartomány szerint is összehasonlíthatja.

Az alábbi táblázat felsorolja az összesítéshez használható időintelligencia-függvényeket.

Függvény

Felhasználás

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

KiSzámít egy értéket az adott időszak naptári végén.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

KiSzámít egy értéket az adott időszakot megelőző időszak naptári végén.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

KiSzámít egy értéket az időszak első napjával kezdődő és a megadott dátum oszlopban a legkésőbbi dátumra végződő időszakra vonatkozóan.

A munkaidő-intelligencia függvény szakaszának egyéb függvényei (időIntelligencia-függvények) olyan függvények, amelyek segítségével az összesítésben használható dátumok vagy egyéni tartományok is beolvashatók. Használhatja például a DATESINPERIOD függvényt a dátumok eredményének visszaadására, és az adott dátumokat argumentumként használhatja egy másik függvényhez, amellyel csak a dátumok alapján számíthatja ki az egyéni összesítéseket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×