Ütemterv és a tevékenység adatai oszthat meg a Visio Gantt-diagram

Ütemterv és a tevékenység adatai oszthat meg a Visio Gantt-diagram

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A Gantt chart helps you schedule your project tasks and then helps you track your progress. To communicate detailed task and schedule information to managers or other team members, you can create a Gantt chart in Microsoft Visio. You can also use a Gantt chart to manage the project's schedule at the task level.

Set up a Gantt chart

 1. In the Categories list, click the Schedule category.

 2. Kattintson a Gantt-diagram sablonra, majd a Létrehozás parancsra.

 3. A Gantt-diagram beállításai párbeszédpanelen állítsa be az időskálához tartozó dátumokat:

  • Kattintson a Dátum fülre, és adja meg a kívánt beállításokat.
   A Fő lépték a diagramban használni kívánt leghosszabb időegységekre (például évekre vagy hónapokra) vonatkozik, míg a Kis lépték a legkisebb időegységekre (például napokra vagy órákra).

  • Kattintson a Formátum lapon a tevékenységsávokon, mérföldköveken és összefoglaló sávokon használni kívánt alakzatokra és címkékre, majd kattintson az OK gombra.
   Ha nem biztos benne, hogy milyen formázást válasszon, egyszerűen fogadja el az alapértelmezett beállításokat. A formázást később módosíthatja.

Adatok hozzáadása Gantt-diagramhoz

Tevékenységek:

A Gantt-diagramokon mindegyik tevékenységhez egy-egy sor tartozik a diagram keretében. Amikor beírja a tevékenységek megnevezését a Tevékenység neve oszlop celláiba, a tevékenységek időtartama tevékenységsávként jelenik meg az időskála alatti területen.

Cél

Teendő

Tevékenység nevének módosítása

 • Kattintson a tevékenységet tartalmazó cellára a Tevékenység neve oszlopban, és írja be az új nevet.

Tevékenység időtartamának beállítása vagy módosítása

 • Kattintson a módosítani kívánt dátumot vagy időtartamot tartalmazó cellára a Gantt-diagram keretében, majd írja be az új információt.

Az időtartamot a következőképpen írhatja be:

 • 1h for 1 hour

 • 1d for 1 day

 • 1w for 1 week

 • 1m for 1 month

Új tevékenységsorok hozzáadása

 • Húzzon az új sor kívánt helyére egy Sor alakzatot az Alakzatok ablakból a diagramra.

Százalékos készültségjelzők hozzáadása a tevékenységekhez

 1. Jelölje ki a százalékos készültségjelző oszlop megjelenésének tervezett helyétől balra lévő oszlopot.

 2. A Gantt-diagram lap Oszlopok csoportjában kattintson a Beszúrás parancsra.

 3. Kattintson az Oszloptípus területen a Készültségi %: lehetőségre, majd az OK gombra.

Ahogyan halad a tevékenységgel, írja be a készültség százalékos értékét az új oszlopba. A tevékenységsávban megjelenik a százalékos készültségjelző.

Tevékenység törlése

 • Jelölje ki a törölni kívánt tevékenységet megjelenítő sor bármelyik celláját, majd a Gantt-diagram lap Tevékenységek csoportjában kattintson a Törlés gombra.

Mérföldkövek

Mivel a mérföldkövek az ütemezésben inkább jelentős eseményt jelölnek, nem tevékenységet, időtartamukat állítsa nullára.

Cél

Teendő

Új mérföldkő hozzáadása

 1. Húzzon az új mérföldkősor létrehozásának tervezett helyére egy Mérföldkő alakzatot az Alakzatok ablakból a diagramra.

 2. Kattintson a jobb gombbal a mérföldkőnek megfelelő sor Kezdés oszlopában található cellára, és válassza a megjelenő helyi menü Dátum szerkesztése parancsát.

 3. Állítsa be a dátumot, és kattintson az OK gombra. A Befejezés oszlopban szereplő dátum úgy módosul, hogy megfeleljen a Kezdés oszlopban szereplő dátumnak, az Időtartam pedig nullára (0) állítódik be.

Meglévő tevékenység átalakítása mérföldkővé

 • Type a duration of zero (0) in the Duration column of the row representing the task that you want to convert to a milestone.

A mérföldkövekhez tartozó jel megjelenésének módosítása

 • Kattintson a jobb gombbal a mérföldkő jelére, majd a megjelenő helyi menüben válassza a Tevékenység beállításai parancsot. Adja meg a kívánt beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Mérföldkő törlése

 • Jelölje ki a törölni kívánt mérföldkövet megjelenítő sor bármelyik celláját, majd a Gantt-diagram lap Tevékenységek csoportjában kattintson a Törlés gombra.

Összefoglaló tevékenységek:

Összefoglaló tevékenységet használhat olyan esetben, amikor több alárendelt tevékenységet egy gyűjtőtevékenység alatt kíván egyesíteni.

Cél

Teendő

Összefoglaló tevékenységhez tartozó alárendelt tevékenységek létrehozása

Az összefoglaló tevékenység szokványos tevékenységsor, amely az alatta behúzással megjelenített alárendelt tevékenységeket foglalja össze. Alárendelt tevékenységek létrehozása:

 1. Jelöljön ki egy tevékenységnevet tartalmazó cellát. Több tevékenység kijelöléséhez kattintás közben tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt.

 2. A Gantt-diagram lap Tevékenységek csoportjában kattintson a Behúzás parancsra.

A behúzással megjelenített tevékenység ettől kezdve a felette található összefoglaló tevékenység alárendeltje.

Összefoglaló tevékenység időtartamának beállítása

 1. Kattintson az első alárendelt tevékenység sorának Kezdés oszlopában található cellájára, majd írja be az adott tevékenység kezdési dátumát.

 2. Ugyanennél az alárendelt tevékenységnél kattintson a Befejezés oszlopban található cellára, és írja be a tevékenység befejező dátumát.

 3. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést minden alárendelt tevékenység esetében.

Amikor az összes alárendelt tevékenységhez megadta az időtartamadatokat, az összefoglaló tevékenység időtartamát a program automatikusan kitölti.

Tevékenység előléptetése (kihúzása)

 • Kattintson a jobb gombbal az előléptetni kívánt tevékenység nevére, majd válassza a helyi menü Kihúzás parancsát.

Az összefoglaló tevékenységsáv megjelenésének módosítása

 1. Kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt összefoglaló tevékenység idősávjára, majd válassza a helyi menü Tevékenység beállításai parancsát.

 2. Az Összefoglaló sávok csoportban válassza ki a sávok elején és végén használni kívánt szimbólumokat, majd kattintson az OK gombra.

Függőségek (összekapcsolt tevékenységek)

Amikor a Gantt-diagramban az egyik tevékenységet egy másiktól függővé teszi, a két tevékenységsávot egy nyíl köti össze. Ha megváltoztatja egy olyan tevékenység dátumát vagy időtartamát, amelyiktől másik tevékenység függ, a tőle függő tevékenység dátumai is megváltoznak.

Cél

Teendő

A tevékenységek közötti függőségek beállítása

 1. Jelölje ki az összekapcsolni kívánt tevékenységek és mérföldkövek nevét tartalmazó cellákat. Több tevékenység kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, miközben a kijelölést végzi.

 2. A Gantt-diagram lap Tevékenységek csoportjában kattintson a Hivatkozás parancsra.

A tevékenységek közötti függőségek megszüntetése

 1. A tevékenységek nevét tartalmazó cellákra kattintva jelölje ki azokat a tevékenységeket, amelyek között meg szeretné szüntetni a függőséget. Több tevékenység kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, miközben a kijelölést végzi.

 2. A Gantt-diagram lap Tevékenységek csoportjában kattintson a Leválasztás parancsra.

A függőséget jelölő nyilak stílusának módosítása

 • A Gantt-diagram megnyitott állapotában kattintson a jobb gombbal a rajzlapra, és válassza az S típusú összekötők parancsot.

Oszlopok hozzáadása:

Cél

Teendő

Meglévő oszlop átnevezése

 • Kattintson az átnevezni kívánt oszlop fejlécére, és írjon be új nevet.

Előre elkészített adatoszlop hozzáadása

 1. Jelölje ki az új oszlop megjelenésének tervezett helyétől balra lévő oszlop fejlécét.

 2. A Gantt-diagram lap Oszlopok csoportjában kattintson a Beszúrás parancsra.

 3. Az Oszloptípus listában kattintson a hozzáadni kívánt adatok típusának megfelelő adattípusra, és kattintson az OK gombra.

Saját tervezésű új adatoszlop hozzáadása

 1. Jelölje ki az új oszlop megjelenésének tervezett helyétől balra lévő oszlop fejlécét.

 2. A Gantt-diagram lap Oszlopok csoportjában kattintson a Beszúrás parancsra.

 3. Az Oszloptípus listában kattintson a majdani adatok formátumának megfelelő egyik felhasználó által definiált oszlopra (például Felhasználó által megadott tizedes tört, Felhasználó által megadott szöveg vagy Felhasználó által megadott időpont), majd kattintson az OK gombra.

 4. Nevezze el az oszlopot.

Megjegyzés: Egynél több szövegoszlop hozzáadása esetén mindegyik esetben kattintson másik felhasználó által definiált típusra. Kattintson például a Felhasználó által megadott szöveg 1 beállításra az első oszlopnál, a Felhasználó által megadott szöveg 2 beállításra a második oszlopnál és így tovább.

Adatoszlopok törlése (elrejtése)

 • Kattintson a törölni (elrejteni) kívánt oszlop fejlécére.

 • A Gantt-diagram lap Oszlopok csoportjában kattintson az Elrejtés parancsra.

Megjegyzés: Amikor a diagramból töröl – vagy elrejt – egy oszlopot, az oszlop egy fájlban megmarad. Ha később ismét meg szeretné jeleníteni az oszlopot, kattintson a jobb gombbal egy oszlop fejlécére, és válassza az Oszlop beszúrása parancsot. A listában válassza ki az ismételten megjeleníteni kívánt oszlopot, majd kattintson az OK gombra.

Adatoszlopok áthelyezése

 1. Kattintson az áthelyezni kívánt oszlop fejlécére.

 2. Húzza az oszlopot máshová.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha az oszlopot egy másik oszlop bal oldalára szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát a másik oszlop középvonalától balra helyezze.

  • Ha az oszlopot egy másik oszlop jobb oldalára szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát a másik oszlop középvonalától jobbra helyezze.

  • Ha az oszlopot az időskála területétől jobbra szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát az időskála területének középvonalától jobbra helyezze.

Időskála

Az időskála a projekt kezdetét jelentő dátumtól a végéig tartó időszak fő és kis léptékekkel megjelenített skálája. Az időskálához megadhatja az időléptékeket, kezdő és befejező dátumát, valamint a nem munkanapnak tekintett napokat.

Cél

Teendő

A kezdési vagy a befejezési dátum, illetve mindkét dátum módosítása

 1. A Gantt-diagram lap Kezelés csoportjában kattintson a Diagram beállításai gombra.

 2. A Gantt-diagram beállítása párbeszédpanel Időskála tartománya területén állítsa be a dátumtartományt.

Időegységek módosítása

 1. A Gantt-diagram lap Kezelés csoportjában kattintson a Diagram beállításai gombra.

 2. A Gantt-diagram beállítása párbeszédpanel Időegységek csoportjában adja meg a Fő lépték és a Kis lépték kívánt értékét, majd kattintson az OK gombra.

Nem munkanapnak tekintett napok beállítása

 1. A Gantt-diagram lap Kezelés csoportjában kattintson a Munkaidő beállítása gombra.

 2. A Munkaidő beállítása párbeszédpanelen adja meg a Munkanapok és a Munkaidő kívánt értékeit, majd kattintson az OK gombra.

Görgetés adott tevékenységhez vagy mérföldkőhöz

 1. A tevékenység nevét tartalmazó cellára kattintva jelölje ki a görgetés célpontját jelentő tevékenységet vagy mérföldkövet.

 2. A Gantt-diagram lap Navigáció csoportjában kattintson a Görgetés a tevékenységhez gombra.

Görgetés adott dátumhoz

 • To scroll to the end of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Finish.

 • To scroll one minor unit to the left, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Next.

 • To scroll one minor unit to the right, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Previous.

 • To scroll to the beginning of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Start.

Az időskála-terület szélességének megváltoztatása

 1. Jelölje ki az időskála oszlopát.

 2. Húzza az oszlop jobb oldalán található fogópontot valamelyik irányba addig, amíg a terület eléri a kívánt szélességet.

Több időegység megjelenítése

 1. A Gantt-diagram keretét körülölelő egybefüggő vonalra kattintva jelölje ki a keretet.

 2. Húzza jobbra a keret jobb oldalán, középen található fogópontot.

Megjegyzés: Amikor több időegység megjelenítése céljából kibővíti az időskálát, a projekthez kapcsolódó befejezési dátumot is módosítja.

Kapcsolódó műveletek

Use a Gantt chart as a communication tool

Set up a Gantt chart

Add data to a Gantt chart

Print a large Gantt chart

Use a Gantt chart as a communication tool

In a Gantt chart, graphical elements such as bars and arrows represent tasks and the dependencies between them so you can track how the changes in one task affect the others.

You can also group several subordinate tasks under one summary task and add descriptions, required resources, and completion percentages to each task.

Tasks are displayed as bars on a timescale.

Gantt-diagram adatoszlopai

You can quickly produce a visually appealing annotated schedule for a presentation by applying a color scheme and adding text labels to a Gantt chart.

If you start a schedule for a complex project as a Visio Gantt chart, you can easily export the schedule data to Microsoft Project 2010, and then use Project to plan and manage the project in detail.

Product

Use when

Visio

 • You want to prepare a visually appealing annotated schedule for a presentation.

 • You want to define the basic tasks in a schedule in the early stages of a project.

 • Your schedule includes fewer than 30 tasks.

Project

 • You want to use a full-featured project management tool for planning and scheduling a project.

 • Your schedule includes dozens of tasks.

 • You need to assign multiple resources to tasks or connect schedules for different projects.

Top of Page

Set up a Gantt chart

 1. A Fájl lapon kattintson az Új parancsra.

 2. Under Choose a Template, click Schedule, and then double-click Gantt Chart.

 3. In the Gantt Chart Options dialog box, set up the dates for the timescale. You can also choose how you want to format the task bars, milestones, and other chart elements:

  • Click the Date tab, and then choose the options that you want.

   Megjegyzés: Major units are the longest unit of time (such as years or months) that you want to use in the chart, and Minor units are the smallest (such as days or hours).

  • On the Format tab, click the shapes and labels that you want to use on the task bars, milestones, and summary bars, and then click OK.
   The Gantt Chart Options dialog box

Megjegyzés:  If you aren't sure what formatting to choose, just accept the default choices. You can change the formatting later.

A chart frame up close

After you set up a Gantt chart, a generic chart frame appears.

The frame is like a blank canvas on which you can paint the details of your schedule:

 • In the Task Name column, click a cell, and then type to replace the generic text with a specific task name. You can add more tasks as your project progresses.

 • Initially, the dates in the Start and Finish columns reflect the start date that you specified for the project. To change the date, click a cell, and then type.

 • The Duration column updates automatically as you type new start and finish dates. You can also type one of the dates and the duration to indicate the length of a task.

 • In the Timescale (the area labeled 2000 with months shown below), Major units are on top, and Minor units are on the bottom. The timescale starts and ends with the start and finish dates that you specified. As you add task start and end dates or durations, task bars appear in the area below the timescale, and the area expands.

Tipp: To record additional data about each task, you can add more columns. For example, you can add a Resource column so your Gantt chart reflects who is responsible for each task.

Top of Page

Adatok hozzáadása Gantt-diagramhoz

You can fill the frame with data that reflects the details of your project schedule. You can add and refine the following schedule elements:

Tasks

Milestones

Summary tasks

Dependencies (Linked tasks)

Data columns

Timescale

Feladatok

Gantt-diagram adatoszlopai

A Gantt-diagramokon mindegyik tevékenységhez egy-egy sor tartozik a diagram keretében. Amikor beírja a tevékenységek megnevezését a Tevékenység neve oszlop celláiba, a tevékenységek időtartama tevékenységsávként jelenik meg az időskála alatti területen.

Cél

Teendő

Tevékenység nevének módosítása

 • Kattintson a tevékenységet tartalmazó cellára a Tevékenység neve oszlopban, és írja be az új nevet.

Tevékenység időtartamának beállítása vagy módosítása

 • Kattintson a módosítani kívánt dátumot vagy időtartamot tartalmazó cellára a Gantt-diagram keretében, majd írja be az új információt.

Megjegyzés: Az időtartamot a következőképpen írhatja be:

 • 1h for 1 hour

 • 1d for 1 day

 • 1w for 1 week

 • 1m for 1 month

Add new tasks at the bottom of the Gantt chart

 • Select the Gantt chart frame by clicking the solid line that surrounds the chart. To create a new task row, on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click New.
  The Tasks group

Add a new task between two existing tasks

 • Select any cell in the row that you want a new task row to appear above, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click New.
  The Tasks group

Százalékos készültségjelzők hozzáadása a tevékenységekhez

 1. Select the shaded portion at the top of the column to the left of where you want a percent complete column to appear, and then on the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  The Columns group

 2. Kattintson az Oszloptípus területen a Készültségi %: lehetőségre, majd az OK gombra.

 3. Ahogyan halad a tevékenységgel, írja be a készültség százalékos értékét az új oszlopba. A tevékenységsávban megjelenik a százalékos készültségjelző.

Tevékenység törlése

 • Select any cell in the row that represents the task you want to delete, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Delete.
  The Tasks group

Mérföldkövek

Mérföldkő a Gantt-diagramon

Mivel a mérföldkövek az ütemezésben inkább jelentős eseményt jelölnek, nem tevékenységet, időtartamukat állítsa nullára.

Cél

Teendő

Új mérföldkő hozzáadása

 1. Drag a Milestone shape from the Gantt Chart Shapes stencil onto the Gantt chart frame, and drop it between the cells containing the task names for the tasks that you want the milestone to follow and precede.

 2. Kattintson a jobb gombbal a mérföldkőnek megfelelő sor Kezdés oszlopában található cellára, és válassza a megjelenő helyi menü Dátum szerkesztése parancsát.

 3. Type the date that you want, and then click OK. The date in the Finish column changes to match the date in the Start column, and the Duration is set to zero (0).

Meglévő tevékenység átalakítása mérföldkővé

 • Type a duration of zero (0) in the Duration column of the row representing the task that you want to convert to a milestone.

A mérföldkövekhez tartozó jel megjelenésének módosítása

 • Kattintson a jobb gombbal a mérföldkő jelére, majd a megjelenő helyi menüben válassza a Tevékenység beállításai parancsot. Adja meg a kívánt beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Mérföldkő törlése

 • Select any cell in the row that represents the milestone that you want to delete, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Delete.
  The Tasks group

Összefoglaló tevékenységek:

Gantt-diagram összefoglaló és alárendelt tevékenységekkel

Összefoglaló tevékenységet használhat olyan esetben, amikor több alárendelt tevékenységet egy gyűjtőtevékenység alatt kíván egyesíteni.

Cél

Teendő

Create a summary task with subordinate tasks

 1. Add a summary task and subordinate tasks or milestones to the Gantt chart.

 2. To select a subordinate task, select a cell containing the task name. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you click.

 3. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Indent.
  The Tasks group

Összefoglaló tevékenység időtartamának beállítása

 1. Kattintson az első alárendelt tevékenység sorának Kezdés oszlopában található cellájára, majd írja be az adott tevékenység kezdési dátumát.

 2. Ugyanennél az alárendelt tevékenységnél kattintson a Befejezés oszlopban található cellára, és írja be a tevékenység befejező dátumát.

 3. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést minden alárendelt tevékenység esetében.

Megjegyzés: Amikor az összes alárendelt tevékenységhez megadta az időtartamadatokat, az összefoglaló tevékenység időtartamát a program automatikusan kitölti.

Demote (Indent) a task

 • Select the name of the task that you want to demote, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Indent.
  The Tasks group

Tevékenység előléptetése (kihúzása)

 • Right-click the name of the task that you want to promote, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Oudent.
  The Tasks group

Az összefoglaló tevékenységsáv megjelenésének módosítása

 1. Right-click the task bar of a summary task that you want to change, and then click Task Options on the shortcut menu.

 2. Az Összefoglaló sávok csoportban válassza ki a sávok elején és végén használni kívánt szimbólumokat, majd kattintson az OK gombra.

Függőségek (összekapcsolt tevékenységek)

Mérföldkő a Gantt-diagramon

Amikor a Gantt-diagramban az egyik tevékenységet egy másiktól függővé teszi, a két tevékenységsávot egy nyíl köti össze. Ha megváltoztatja egy olyan tevékenység dátumát vagy időtartamát, amelyiktől másik tevékenység függ, a tőle függő tevékenység dátumai is megváltoznak.

Cél

Teendő

A tevékenységek közötti függőségek beállítása

 1. Select the tasks and milestones between which you want to set dependencies by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Link.
  The Tasks group

A tevékenységek közötti függőségek megszüntetése

 1. Select the tasks with dependencies that you want to break by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Unlink.
  The Tasks group

A függőséget jelölő nyilak stílusának módosítása

 • A Gantt-diagram megnyitott állapotában kattintson a jobb gombbal a rajzlapra, és válassza az S típusú összekötők parancsot.

Data columns

A project schedule is built from task-specific data. The accumulation of task start dates and durations determines the finish date for the project. In a Visio Gantt chart, you store task data in data columns.

If you want to record and display additional task data in a Gantt chart, you can add new columns. For example, you may want to add a column for task notes in which you can describe complex or unique tasks, a column for resources to list the people responsible for completing each task, or a column for percent complete to track what percentage of each task is completed.


Gantt-diagram adatoszlopai

By default, when you create a new Gantt chart, the chart contains Task Name, Start, Finish, and Duration columns. You can rearrange the existing columns, add new columns, and delete columns that you no longer need.

Cél

Teendő

Meglévő oszlop átnevezése

 • Kattintson az átnevezni kívánt oszlop fejlécére, és írjon be új nevet.

Előre elkészített adatoszlop hozzáadása

 1. Jelölje ki az új oszlop megjelenésének tervezett helyétől balra lévő oszlop fejlécét.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  The Columns group

 3. Az Oszloptípus listában kattintson a hozzáadni kívánt adatok típusának megfelelő adattípusra, és kattintson az OK gombra.

Saját tervezésű új adatoszlop hozzáadása

 1. Jelölje ki az új oszlop megjelenésének tervezett helyétől balra lévő oszlop fejlécét.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  The Columns group

 3. Az Oszloptípus listában kattintson a majdani adatok formátumának megfelelő egyik felhasználó által definiált oszlopra (például Felhasználó által megadott tizedes tört, Felhasználó által megadott szöveg vagy Felhasználó által megadott időpont), majd kattintson az OK gombra.

 4. Nevezze el az oszlopot.

Megjegyzés: Egynél több szövegoszlop hozzáadása esetén mindegyik esetben kattintson másik felhasználó által definiált típusra. Kattintson például a Felhasználó által megadott szöveg 1 beállításra az első oszlopnál, a Felhasználó által megadott szöveg 2 beállításra a második oszlopnál és így tovább.

Adatoszlopok törlése (elrejtése)

 • Kattintson a törölni (elrejteni) kívánt oszlop fejlécére.

 • On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Hide.
  The Columns group

Megjegyzés: Amikor a diagramból töröl – vagy elrejt – egy oszlopot, az oszlop egy fájlban megmarad. Ha később ismét meg szeretné jeleníteni az oszlopot, kattintson a jobb gombbal egy oszlop fejlécére, és válassza az Oszlop beszúrása parancsot. A listában válassza ki az ismételten megjeleníteni kívánt oszlopot, majd kattintson az OK gombra.

Adatoszlopok áthelyezése

 1. Kattintson az áthelyezni kívánt oszlop fejlécére.

 2. Húzza az oszlopot máshová.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha az oszlopot egy másik oszlop bal oldalára szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát a másik oszlop középvonalától balra helyezze.

  • Ha az oszlopot egy másik oszlop jobb oldalára szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát a másik oszlop középvonalától jobbra helyezze.

  • Ha az oszlopot az időskála területétől jobbra szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát az időskála területének középvonalától jobbra helyezze.

Megjegyzés: If the timescale region is long, you may have to zoom out to move the column past the region's midpoint. To zoom out, on the View menu, point to Zoom, and then click the zoom level that you want.

Időskála

Az időskála a projekt kezdetét jelentő dátumtól a végéig tartó időszak fő és kis léptékekkel megjelenített skálája. Az időskálához megadhatja az időléptékeket, kezdő és befejező dátumát, valamint a nem munkanapnak tekintett napokat.

Gantt-diagram adatoszlopai

You can scroll to a particular date or task on the timescale, and you can change the width of the timescale region and display more dates.

Cél

Teendő

A kezdési vagy a befejezési dátum, illetve mindkét dátum módosítása

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Chart Options.
  The Manage group

 2. In the Gantt Chart Options dialog box, under Timescale range, change the click the date that you want to change.

Időegységek módosítása

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Chart Options.
  The Manage group

 2. A Gantt-diagram beállítása párbeszédpanel Időegységek csoportjában adja meg a Fő lépték és a Kis lépték kívánt értékét, majd kattintson az OK gombra.

Nem munkanapnak tekintett napok beállítása

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Configure Working Time.
  The Manage group

 2. A Munkaidő beállítása párbeszédpanelen adja meg a Munkanapok és a Munkaidő kívánt értékeit, majd kattintson az OK gombra.

Görgetés adott tevékenységhez vagy mérföldkőhöz

 1. A tevékenység nevét tartalmazó cellára kattintva jelölje ki a görgetés célpontját jelentő tevékenységet vagy mérföldkövet.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Scroll To Task.
  The Navigation group

Görgetés adott dátumhoz

 • To scroll to the end of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Finish.

 • To scroll one minor unit to the left, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Next.

 • To scroll one minor unit to the right, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Previous.

 • To scroll to the beginning of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Start.
  The Navigation group

Az időskála-terület szélességének megváltoztatása

 1. Click once in the gray area at the top of the timescale region, and then click again to select the timescale column.

 2. Drag the blue selection handle on the right side of the column in either direction until the region is the width that you want.

Több időegység megjelenítése

 1. A Gantt-diagram keretét körülölelő egybefüggő vonalra kattintva jelölje ki a keretet.

 2. Drag the blue selection handle at the right-center of the frame toward the right.

Megjegyzés: Amikor több időegység megjelenítése céljából kibővíti az időskálát, a projekthez kapcsolódó befejezési dátumot is módosítja.

Top of Page

Print a large Gantt chart

Unless you are creating a schedule for a small project, your Gantt chart is likely to extend beyond the boundaries of one standard printer page. The following table describes some printing problems that you may encounter and steps that you can take before you print that will help you get the results that you expect.

Problem

Solution

Teendő

Only part of the Gantt chart is printed.

Make sure the whole chart fits on a drawing page.

 1. On the Design tab, in the Page Setup group, click Page Setup dialog box launcher.

 2. In the Page Setup dialog box, click the Page Size tab, under Print zoom, select Fit to.

 3. Next to Fit to, type “1” in the sheet(s) across box and type “1” in the sheet(s) down box.

 4. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

The printed page and drawing page orientations are not the same.

Change the printer page orientation.

 • On the Design tab, in the Page Setup group, click Orientation, and then click the orientation that you want.

You don't know how many pages the chart will be printed across.

Preview how the drawing will be printed before you print it.

 • On the File tab, click Print, and then click Print Preview.

You don't know where the page breaks will occur.

Turn on page breaks to see how many pages the chart will tile across.

 • On the View tab, in the Show group, select Page Breaks. Gray lines on the chart indicate where the page breaks will occur.

The breaks between the printed pages occur at awkward positions.

Change the margin settings to control the overlap between pages. The larger the margins, the larger the overlap between pages.

 1. On the Design tab, in the Page Setup group, click Page Setup dialog box launcher.

 2. On the Print Setup tab, under Printer paper, click Setup.

 3. Type the margin settings that you want, and then click OK two times.

Top of Page

Kapcsolódó műveletek

Use a Gantt chart as a communication tool

Set up a Gantt chart

Add data to a Gantt chart

Print a large Gantt chart

Use a Gantt chart as a communication tool

In a Gantt chart, graphical elements such as bars and arrows represent tasks and the dependencies between them so you can track how the changes in one task affect the others.

You can also group several subordinate tasks under one summary task and add descriptions, required resources, and completion percentages to each task.

Tasks are displayed as bars on a timescale.

Példa Gantt-diagramra

You can quickly produce a visually appealing annotated schedule for a presentation by applying a color scheme and adding text labels to a Gantt chart.

If you start a schedule for a complex project as a Visio Gantt chart, you can easily export the schedule data to Microsoft Office Project, and then use Office Project to plan and manage the project in detail. For more information about exporting Gantt charts from Office Visio, see Help in Microsoft Office Visio.

Product

Use when

Office Visio

 • You want to prepare a visually appealing annotated schedule for a presentation.

 • You want to define the basic tasks in a schedule in the early stages of a project.

 • Your schedule includes fewer than 30 tasks.

Office Project

 • You want to use a full-featured project management tool for planning and scheduling a project.

 • Your schedule includes dozens of tasks.

 • You need to assign multiple resources to tasks or connect schedules for different projects.

Top of Page

Set up a Gantt chart

First set up the basic chart frame and the dates for the timescale. You can also choose how you want to format the task bars, milestones, and other chart elements.

Later you can change the dates, add or delete tasks and milestones, and create dependencies between tasks. You can also apply a color scheme and add a title and legend.

 1. In Visio, on the File menu, point to New, point to Schedule, and then click Gantt Chart.

 2. Click the Date tab, and then choose the options that you want.

  Major units are the longest unit of time (such as years or months) that you want to use in the chart, and Minor units are the smallest (such as days or hours).

 3. On the Format tab, click the shapes and labels that you want to use on the task bars, milestones, and summary bars, and then click OK.

If you aren't sure what formatting to choose, just accept the default choices. You can change the formatting later.

A chart frame up close

After you set up a Gantt chart, a generic chart frame appears.

The frame is like a blank canvas on which you can paint the details of your schedule:

 • In the Task Name column, click a cell, and then type to replace the generic text with a specific task name. You can add more tasks as your project progresses.

 • Initially, the dates in the Start and Finish columns reflect the start date that you specified for the project. To change the date, click a cell, and then type.

 • The Duration column updates automatically as you type new start and finish dates. You can also type one of the dates and the duration to indicate the length of a task.

 • In the Timescale (the area labeled 2000 with months shown below), Major units are on top, and Minor units are on the bottom. The timescale starts and ends with the start and finish dates that you specified. As you add task start and end dates or durations, task bars appear in the area below the timescale, and the area expands.

To record additional data about each task, you can add more columns. For example, you can add a Resource column so your Gantt chart reflects who is responsible for each task.

Top of Page

Adatok hozzáadása Gantt-diagramhoz

You can fill the frame with data that reflects the details of your project schedule. You can add and refine the following schedule elements:

Tasks

Milestones

Summary tasks

Dependencies (Linked tasks)

Data columns

Timescale

Feladatok

Gantt-diagram adatoszlopai

A Gantt-diagramokon mindegyik tevékenységhez egy-egy sor tartozik a diagram keretében. Amikor beírja a tevékenységek megnevezését a Tevékenység neve oszlop celláiba, a tevékenységek időtartama tevékenységsávként jelenik meg az időskála alatti területen.

Cél

Teendő

Tevékenység nevének módosítása

 • Kattintson a tevékenységet tartalmazó cellára a Tevékenység neve oszlopban, és írja be az új nevet.

Tevékenység időtartamának beállítása vagy módosítása

 • Kattintson a módosítani kívánt dátumot vagy időtartamot tartalmazó cellára a Gantt-diagram keretében, majd írja be az új információt.

Az időtartamot a következőképpen írhatja be:

 • 1h for 1 hour

 • 1d for 1 day

 • 1w for 1 week

 • 1m for 1 month

Add new tasks at the bottom of the Gantt chart

 • Select the Gantt chart frame by clicking the solid line that surrounds the chart. To create new task rows, drag the green selection handle at the lower center of the frame.

Add a new task between two existing tasks

 • Right-click any cell in the row that you want a new task row to appear above, and then click New Task on the shortcut menu.

Százalékos készültségjelzők hozzáadása a tevékenységekhez

 1. Right-click the shaded portion at the top of the column to the left of where you want a percent complete column to appear, and then click Insert Column on the shortcut menu.

 2. Kattintson az Oszloptípus területen a Készültségi %: lehetőségre, majd az OK gombra.

 3. Ahogyan halad a tevékenységgel, írja be a készültség százalékos értékét az új oszlopba. A tevékenységsávban megjelenik a százalékos készültségjelző.

Tevékenység törlése

 • Right-click any cell in the row that represents the task you want to delete, and then click Delete Task on the shortcut menu.

Change the way a task bar looks

 • Right-click the task bar, and then click Task Options on the shortcut menu. From the list, click the options you want, and then click OK.

Mérföldkövek

Mérföldkő a Gantt-diagramon

Mivel a mérföldkövek az ütemezésben inkább jelentős eseményt jelölnek, nem tevékenységet, időtartamukat állítsa nullára.

Cél

Teendő

Új mérföldkő hozzáadása

 1. Drag a Milestone shape from the Gantt Chart Shapes stencil onto the Gantt chart frame, and drop it between the cells containing the task names for the tasks that you want the milestone to follow and precede.

 2. Kattintson a jobb gombbal a mérföldkőnek megfelelő sor Kezdés oszlopában található cellára, és válassza a megjelenő helyi menü Dátum szerkesztése parancsát.

 3. Type the date that you want, and then click OK. The date in the Finish column changes to match the date in the Start column, and the Duration is set to zero (0).

Meglévő tevékenység átalakítása mérföldkővé

 • Type a duration of zero (0) in the Duration column of the row representing the task that you want to convert to a milestone.

A mérföldkövekhez tartozó jel megjelenésének módosítása

 • Kattintson a jobb gombbal a mérföldkő jelére, majd a megjelenő helyi menüben válassza a Tevékenység beállításai parancsot. Adja meg a kívánt beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Mérföldkő törlése

 • Right-click any cell in the row that represents the milestone that you want to delete, and then click Delete Task on the shortcut menu.

Összefoglaló tevékenységek:

Gantt-diagram összefoglaló és alárendelt tevékenységekkel

Összefoglaló tevékenységet használhat olyan esetben, amikor több alárendelt tevékenységet egy gyűjtőtevékenység alatt kíván egyesíteni.

Cél

Teendő

Create a summary task with subordinate tasks

 1. Add a summary task and subordinate tasks or milestones to the Gantt chart.

 2. To select a subordinate task, click a cell containing the task name. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you click.

 3. Right-click one of the selected tasks, and then click Indent on the shortcut menu.

Összefoglaló tevékenység időtartamának beállítása

 1. Kattintson az első alárendelt tevékenység sorának Kezdés oszlopában található cellájára, majd írja be az adott tevékenység kezdési dátumát.

 2. Ugyanennél az alárendelt tevékenységnél kattintson a Befejezés oszlopban található cellára, és írja be a tevékenység befejező dátumát.

 3. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést minden alárendelt tevékenység esetében.

Amikor az összes alárendelt tevékenységhez megadta az időtartamadatokat, az összefoglaló tevékenység időtartamát a program automatikusan kitölti.

Demote (Indent) a task

 • Right-click the name of the task that you want to demote, and then click Indent on the shortcut menu.

Tevékenység előléptetése (kihúzása)

 • Right-click the name of the task that you want to promote, and then click Outdent on the shortcut menu.

Az összefoglaló tevékenységsáv megjelenésének módosítása

 1. Right-click the task bar of a summary task that you want to change, and then click Task Options on the shortcut menu.

 2. Az Összefoglaló sávok csoportban válassza ki a sávok elején és végén használni kívánt szimbólumokat, majd kattintson az OK gombra.

Függőségek (összekapcsolt tevékenységek)

Mérföldkő a Gantt-diagramon

Amikor a Gantt-diagramban az egyik tevékenységet egy másiktól függővé teszi, a két tevékenységsávot egy nyíl köti össze. Ha megváltoztatja egy olyan tevékenység dátumát vagy időtartamát, amelyiktől másik tevékenység függ, a tőle függő tevékenység dátumai is megváltoznak.

Cél

Teendő

A tevékenységek közötti függőségek beállítása

 1. Select the tasks and milestones between which you want to set dependencies by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. Right-click one of the selected tasks, and then click Link Tasks on the shortcut menu.

A tevékenységek közötti függőségek megszüntetése

 1. Select the tasks with dependencies that you want to break by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. Right-click one of the selected tasks, and then click Unlink Tasks on the shortcut menu.

A függőséget jelölő nyilak stílusának módosítása

 • With the Gantt chart open, right-click the drawing page, and then click S Type Connectors on the shortcut menu.

Data columns

A project schedule is built from task-specific data. The accumulation of task start dates and durations determines the finish date for the project. In a Visio Gantt chart, you store task data in data columns.

If you want to record and display additional task data in a Gantt chart, you can add new columns. For example, you may want to add a column for task notes in which you can describe complex or unique tasks, a column for resources to list the people responsible for completing each task, or a column for percent complete to track what percentage of each task has been completed.


Gantt-diagram adatoszlopai

By default, when you create a new Gantt chart, the chart contains Task Name, Start, Finish, and Duration columns. You can rearrange the existing columns, add new ones, and delete columns you no longer need.

Cél

Teendő

Meglévő oszlop átnevezése

 • Kattintson az átnevezni kívánt oszlop fejlécére, és írjon be új nevet.

Előre elkészített adatoszlop hozzáadása

 1. Right-click the heading of the column to the left of where you want the new column to appear, and then click Insert Column on the shortcut menu.

 2. Az Oszloptípus listában kattintson a hozzáadni kívánt adatok típusának megfelelő adattípusra, és kattintson az OK gombra.

Saját tervezésű új adatoszlop hozzáadása

 1. Right-click the heading of the column to the left of where you want the new column to appear, and then Click Insert Column on the shortcut menu.

 2. Az Oszloptípus listában kattintson a majdani adatok formátumának megfelelő egyik felhasználó által definiált oszlopra (például Felhasználó által megadott tizedes tört, Felhasználó által megadott szöveg vagy Felhasználó által megadott időpont), majd kattintson az OK gombra.

 3. Nevezze el az oszlopot.

Megjegyzés: Egynél több szövegoszlop hozzáadása esetén mindegyik esetben kattintson másik felhasználó által definiált típusra. Kattintson például a Felhasználó által megadott szöveg 1 beállításra az első oszlopnál, a Felhasználó által megadott szöveg 2 beállításra a második oszlopnál és így tovább.

Adatoszlopok törlése (elrejtése)

 • Right-click the heading of the column that you want to delete (hide), and then click Hide Column on the shortcut menu.

Megjegyzés:  When you delete, or hide, a column from the chart, the data from the column is preserved in a file. To show the column again later, right-click a column heading, and then click Insert Column on the shortcut menu. From the list, select the column that you want to show again, and then click OK.

Adatoszlopok áthelyezése

 1. Kattintson az áthelyezni kívánt oszlop fejlécére.

 2. Húzza az oszlopot máshová.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha az oszlopot egy másik oszlop bal oldalára szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát a másik oszlop középvonalától balra helyezze.

  • Ha az oszlopot egy másik oszlop jobb oldalára szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát a másik oszlop középvonalától jobbra helyezze.

  • Ha az oszlopot az időskála területétől jobbra szeretné áthelyezni, az áthelyezendő oszlop középvonalát az időskála területének középvonalától jobbra helyezze.

Megjegyzés: If the timescale region is long, you may have to zoom out to move the column past the region's midpoint. To zoom out, on the View menu, point to Zoom, and then click the zoom level that you want.

Időskála

Az időskála a projekt kezdetét jelentő dátumtól a végéig tartó időszak fő és kis léptékekkel megjelenített skálája. Az időskálához megadhatja az időléptékeket, kezdő és befejező dátumát, valamint a nem munkanapnak tekintett napokat.

Gantt-diagram adatoszlopai

You can scroll to a particular date or task on the timescale, and you can change the width of the timescale region and display more dates.

Cél

Action to take

A kezdési vagy a befejezési dátum, illetve mindkét dátum módosítása

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Date Options on the shortcut menu.

 2. Under Timescale range, select a new start or end date or time, and then click OK.

Időegységek módosítása

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Date Options on the shortcut menu.

 2. Under Time units, select the Major units and Minor units that you want, and then click OK.

Nem munkanapnak tekintett napok beállítása

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Configure Working Time on the shortcut menu.

 2. Select the options that you want for Working days and Working time, and then click OK.

Görgetés adott tevékenységhez vagy mérföldkőhöz

 1. Select the task or milestone that you want to scroll to by clicking in the cell containing the task name.

 2. On the Gantt Chart toolbar, click the Scroll To Task button.

Megjegyzés:  If you don't see the Gantt Chart toolbar, on the View menu, point to Toolbars, and then click Gantt Chart.

Görgetés adott dátumhoz

In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click one of the following on the shortcut menu:

 • Scroll to Finish Date, to scroll to the end of the timescale.

 • Scroll One Unit Left, to scroll one minor unit to the left.

 • Scroll One Unit Right, to scroll one minor unit to the right.

 • Scroll to Start Date, to scroll to the beginning of the timescale.

Az időskála-terület szélességének megváltoztatása

 1. Click once in the gray area at the top of the timescale region, and then click again to select the timescale column.

 2. Drag the green selection handle on the right side of the column in either direction until the region is the width that you want.

Több időegység megjelenítése

 1. A Gantt-diagram keretét körülölelő egybefüggő vonalra kattintva jelölje ki a keretet.

 2. Drag the green selection handle at the right-center of the frame toward the right.

Megjegyzés: Amikor több időegység megjelenítése céljából kibővíti az időskálát, a projekthez kapcsolódó befejezési dátumot is módosítja.

Top of Page

Print a large Gantt chart

Unless you are creating a schedule for a small project, your Gantt chart is likely to extend beyond the boundaries of one standard printer page. The following table describes some printing problems you may encounter and steps you can take before you print that will help you get the results you expect.

Problem

Sol ution

Teendő

Only part of the Gantt chart is printed.

Make sure the entire chart fits on a drawing page.

 1. Kattintson a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára.

 2. Click the Page Size tab, click Size to fit drawing contents, and then click OK.

The printed page and drawing page orientations are not the same.

Change the printer page orientation.

 1. Kattintson a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára.

 2. Click the Print Setup tab, click the orientation you want, and then click OK.

You don't know how many pages the chart will be printed across.

Preview how the drawing will be printed before you print it.

 • On the File menu, click Print Preview.

You don't know where the page breaks will occur.

Turn on page breaks to see how many pages the chart will tile across.

 • On the View menu, click Page Breaks. Gray lines on the chart indicate where the page breaks will occur.

The breaks between the printed pages occur at awkward places.

Change the margin settings to control the overlap between pages. The larger the margins, the larger the overlap between pages.

 1. Kattintson a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára.

 2. A Nyomtatóbeállítás lapon kattintson a Beállítás gombra.

 3. Type the margin settings that you want, and then click OK twice.

Top of Page

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×