Üres adatlap megnyitása

Ez a cikk azt ismerteti, hogy hogyan lehet megnyitni egy új, üres adatbázist a Microsoft Office Access 2007 alkalmazásban. Ismerteti továbbá a gyorstervezés használatát: ez egy olyan új eszköz, amellyel az adatlap jelentős részeit vizuális módon, a táblatervező igénybevétele nélkül lehet megtervezni.

Tartalom

Üres adatlapok megnyitása

Új üres adatlap létrehozása új adatbázisban

Üres adatlap hozzáadása meglévő adatbázishoz

Sablonon alapuló adatlap hozzáadása meglévő adatbázishoz

A melléklet és OLE objektum adattípusok beállítása

Keresőmező hozzáadása adatlaphoz

Új adatlap hozzákapcsolása az adatbázis többi részéhez

Mező adattípusának módosítása

Mezők kezelése adatlapon

Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz manuális adatbevitel esetén?

Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz az adatok beillesztése esetén?

Üres adatlapok megnyitása

Az adatlap a táblában vagy lekérdezés eredményeiben található adatok vizuális ábrázolása. Az adatlapok hasonlítanak a Microsoft Office Excel 2007-munkalapokra, de egyes esetekben más a működésük. Például az adatlap mezőibe általában csak egy rekordot vehet fel, és meg kell adni az adott mező adattípusát, például dátum és idő vagy Igen/nem érték. A mező korlátokat szabhat az adatok méretére vagy hosszúságára vonatkozóan is; ez alapértelmezés szerint nincs így az Office Excel 2007 alkalmazásban. Egyes szövegmezőkbe például legfeljebb 256 karaktert vihet be.

Új adatlap-szolgáltatások

Az Office Access 2007 alkalmazás leegyszerűsíti a táblák megtervezésének folyamatát. Megnyithat vele egy üres adatlapot (táblát), és végrehajthatja a legtöbb olyan tervezési feladatot, amelyet az előző verziókban csak a táblatervezővel tudott megtenni. Például egy új adatlap létrehozása után az új tábla legtöbb mezőjének adattípusát beállíthatja úgy is, hogy a mezőkbe adatokat visz be manuálisan vagy beillesztéssel. Ha például dátumot ír egy mezőbe, akkor az Access automatikusan Dátum/idő adattípusúra állítja a mezőt. Ha szöveget, például egy nevet ír be, az Access a Szöveg adattípust alkalmazza a mezőre és így tovább.

A mezőneveket is beállíthatja és módosíthatja a táblatervező használata nélkül, és új mezőket vehet fel úgy, hogy – a nyelvi beállításoktól függően – a rácstól jobbra vagy balra lévő üres oszlopba szöveget ír. Megjelenítési formátumokat is adhat a mezőkhöz, például a Félkövér vagy a Dőlt formázási paranccsal; ezt a feladatot is a táblatervezőben kellett elvégezni az előző verziókban.

Megjegyzés: Végül bár az Access megkönnyíti és meggyorsítja a táblák létrehozását, az új táblák mégis megfelelnek az adatbázis-tervezés szabályainak.

Ezekről a szabályokról Az adatbázisok tervezésének alapjai című témakörben található további tájékoztatás.

Egy üres adatlap megnyitásának folyamata

Amikor megnyit egy üres adatlapot, egy új, üres táblát ad az adatbázishoz. Új tábla létrehozása nélkül nem nyithat meg üres adatlapot. Miután az Access betöltötte az új adatlapot, nagy vonalakban a következő lépéseket kell követni:

 • Elnevezheti a mezőket, vagy elfogadhatja az Access által kínált alapértelmezett neveket.

 • Beírhatja manuálisan az adatokat a mezőkbe, vagy beillesztheti az adatokat. Ebben a verzióban már nem kell előzőleg beállítani az adattípust minden mezőnél, mert amikor gépel, az Access kikövetkezteti az adattípust a beírt adat fajtája alapján. Ha például az új tábla első mezőjébe egy nevet ír, az Access Szöveg adattípusúra állítja a mezőt. Ha a következő mezőbe egy dátumot ír, akkor az Access Dátum/idő adattípusúra állítja stb. Ha további tájékoztatást szeretne kapni az adattípusokról, amelyeket az Access beállít az adatbevitel során, tanulmányozza a jelen cikk Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz manuális adatbevitel esetén? és Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz az adatok beillesztése esetén? című szakaszát.

  Megjegyzés: Egyes adattípusokat nem állíthat be egyszerűen az adatok beillesztésével. Nem állíthatja be például a Melléklet és az OLE-objektum adattípust fájlok üres mezőbe történő beillesztésével. Ezenkívül nem hozhat létre keresőmezőt sem egy adatlistának egy mezőbe történő beillesztésével. Ezeknek az adattípusoknak a használatáról bővebben A melléklet és az OLE-objektum adattípus beállítása és a Keresőmező hozzáadása adatlaphoz című szakaszban olvashat.

 • Ha később módosítani szeretné a mezőhöz beállított adattípust, használhatja az Access által nyújtott eszközöket.

Hogyan befolyásolják a tervezési szabályok az adatlapokat?

Amikor megnyit egy adatlapot, és hozzálát a kitöltéséhez, ne feledje, hogy a relációs adatbázisoknak meg kell felelniük bizonyos tervezési szabályoknak, és ezeket a tervezési szabályokat be kell tartani az adatlapok létrehozása során. A tervezési szabályok tárgyalása túlmutat a jelen cikk keretein.

Ha nem ismeri az adatbázis-tervezés szabályait, olvassa el Az adatbázis-tervezés alapjai című témakört.

Hogyan ad új elsődleges kulcsot az Access az új adatlapokhoz?

Az Access alapértelmezés szerint minden új adatlaphoz létrehoz egy „Azonosító” nevű elsődleges kulcs mezőt, és a Mező adattípusát Számláló típusra állítja. Szintén alapértelmezés szerint elrejti ezt a mezőt Adatlap nézetben, de bármikor megjelenítheti, ha valamelyik oszlopfejlécre kattint a jobb gombbal, majd az Oszlopok megjelenítése menüpontot választja, és az Oszlopok megjelenítése párbeszédpanellel megjeleníti a rejtett mezőt. Az alábbi ábrán az Oszlopok megjelenítése párbeszédpanel látható, egy új tábla esetén:

Az Oszlopok megjelenítése párbeszédpanel

Ezenkívül akkor is megjelenítheti az Azonosító mezőt vagy bármely más rejtett mezőt, ha a táblát megnyitja Tervező nézetben, vagy ha megtekinti a táblamezők listáját a Mezőlista ablaktáblában. Az ablaktábla használatáról az Új adatlap hozzákapcsolása az adatbázis többi részéhez című szakaszban találhat további tájékoztatást.

Vissza a lap tetejére

Új üres adatlap létrehozása új adatbázisban

Ha egyszerű adatbázist kell létrehozni, például névjegylistát készít, akkor létrehozhat egy új adatbázist egy üres adatlappal. Az Office Access 2007 az előző verzióknál gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a folyamatot, mivel az új tábla létrehozásához nem kell használni a tervező nézetet. Jegyezze meg, hogy a keresőmezők létrehozásán kívül bármilyen táblatervezési feladatot elvégezhet. A keresőmezők létrehozásáról a Keresőmező hozzáadása adatlaphoz című szakaszban olvashat.

Új tábla létrehozása az adatbázisban

 1. Indítsa el az Access alkalmazást, majd a Microsoft Access – első lépések lapon, az Új üres adatbázis csoportban kattintson az Üres adatbázis gombra.

 2. AzÜres adatbázis csoportban, a Fájlnév mezőben adja meg az új adatbázis nevét. Az új adatbázis helyének módosításához kattintson a mappaikonra. Ha befejezte, kattintson a Létrehozás gombra.

  Az Access létrehozza az új adatbázist, és megnyit egy Tábla1 nevű táblát Adatlap nézetben.

  Új, üres tábla egy új adatbázisban

 3. Az adatlapon kattintson duplán az első oszlopfejlécre (Arra a színezett mezőre, amelyen az Új mező felvétele felirat látható), és írjon be egy nevet a mező számára.

 4. Kattintson a következő oszlopfejlécre, vagy a nyílbillentyűkkel vigye a fókuszt a következő fejlécre, majd írjon be a mező kívánt nevét. Ismételje meg ezt az eljárást mindaddig, amíg be nem fejezte a tábla mezőinek létrehozását.

 5. A mezőnév alatti első üres sorban adja meg a megfelelő adatot.

  Az Access a beírt adatból határozza meg a mező adattípusát. Ha például egy dátumot ír be, az Access a mező adattípusát Dátum/Idő típusra állítja.

  Fontos: Ne feledje, hogy egy mező csak egyféle típusú adatot tartalmazhat. Így például a dátummezők nem tartalmazhatnak vevőneveket, és az árakat tartalmazó mező sem tartalmazhat telefonszámokat.

  Ha további tájékoztatást szeretne kapni az adattípusokról, amelyeket az Access beállít az adatbevitel során, tanulmányozza a jelen cikk Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz manuális adatbevitel esetén? és Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz az adatok beillesztése esetén? című szakaszát.

 6. Kattintson a Mentés gombra.

  Billentyűparancs  Nyomja meg a CTRL+S billentyűket.

  Ezzel megjeleníti a Mentés másként párbeszédpanelt.

 7. Írja be az új tábla nevét a Táblanév mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzések: 

  • Amikor az Access létrehoz egy táblát, felvesz egy Azonosító nevű elsődleges kulcs mezőt, és Számláló adattípusúra állítja. Az Access alapértelmezés szerint elrejti a mezőt. A mező megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal valamelyik oszlopfejlécre, kattintson az Oszlopok megjelenítése parancsra, majd az Oszlopok megjelenítése párbeszédpanellel jelenítse meg az oszlopot.

   vagy

   Kattintson a tábla dokumentumfülére az egér jobb gombjával, majd válassza a Tervező nézet parancsot.

  • Az elsődleges kulcs csak úgy módosítható vagy törölhető, ha megnyitja a táblát Tervező nézetben. Erről az Elsődleges kulcs hozzáadása, beállítása, módosítása és eltávolítása című cikkben található tájékoztatás.

  • Ha most ismerkedik az Access alkalmazással, és nem járatos az adatbázis-tervezésben, és nem tudja, miért van szükség elsődleges kulcsokra, tanulmányozza Az adatbázisok tervezésének alapjai című cikket.

Vissza a lap tetejére

Üres adatlap hozzáadása meglévő adatbázishoz

Amikor egy új adatlapot (táblát) ad egy meglévő adatbázishoz, akkor a tábla önálló marad mindaddig, amíg hozzá nem kapcsolja más, már meglévő táblákhoz. Tegyük fel például, hogy nyomon kell követni egy kormányhivatal rendeléseit. Ennek érdekében az értékesítési adatbázishoz ad egy Kormánykapcsolatok nevű táblát. Ahhoz, hogy ki tudja használni a relációs adatbázisokban rejlő lehetőségeket – ha például meg szeretné keresni egy adott kapcsolat által leadott rendeléseket –, meg kell teremteni a kapcsolatot az új tábla és a rendelési adatokat tartalmazó tábla (táblák) között.

Az adatbázisok tervezéséről és a táblakapcsolatokról további információ olvasható Az adatbázisok tervezésének alapjai és a Kapcsolat létrehozása, módosítása és törlése című témakörben.

Ne feledje továbbá, hogy a Melléklet és az OLE-objektum típusú mezőket manuálisan kell az új táblához adni az Adattípus listával (az Adatok lapon, az Adattípus és formázás csoportban) vagy a táblatervezővel. A melléklet és az OLE-objektum adattípus beállítása szakasz lépései ismertetik, hogy hogyan vehet fel ilyen típusú mezőket.

Adatlap hozzáadása egy adatbázishoz

 1. Nyissa meg a módosítani kívánt adatbázist.

 2. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a Tábla gombra.

  Az Access menüszalagja

  Az Access felvesz egy új, üres táblát és megnyitja Adatlap nézetben.

  Új adatlap egy meglévő adatbázishoz adva

 3. Az adatlapon kattintson duplán az első oszlopfejlécre (Arra a színezett mezőre, amelyen az Új mező felvétele felirat látható), és írjon be egy nevet a mezőnek.

 4. Kattintson a következő mezőre, vagy a nyílbillentyűk segítségével vigye a fókuszt a következő mezőre, és írjon be a mező kívánt nevét. Ismételje meg ezt az eljárást mindaddig, amíg be nem fejezte a tábla mezőinek létrehozását.

 5. A mezőnév alatti első üres sorban adja meg a megfelelő adatot.

  Az Access a beírt adatból határozza meg a mező adattípusát. Ha például egy dátumot ír be, az Access a mező adattípusát Dátum/Idő típusra állítja.

  Ha további tájékoztatást szeretne kapni az adattípusokról, amelyeket az Access beállít az adatbevitel során, tanulmányozza a jelen témakör Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz manuális adatbevitel esetén? című szakaszát.

 6. Kattintson a Mentés gombra.

  Billentyűparancs  Nyomja meg a CTRL+S billentyűket.

  Ezzel megjeleníti a Mentés másként párbeszédpanelt.

 7. Írja be az új tábla nevét a Táblanév mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Sablonon alapuló adatlap hozzáadása meglévő adatbázishoz

Az üres táblákon túl az Office Access 2007 alkalmazásban sablonon alapuló táblákat is használhat. Minden sablonon alapuló tábla megfelel az Office Access 2007 egy adatbázissablonjának. Például felvehet egy olyan táblát, amely Eszköz, Kapcsolat és Probléma adatok elfogadására készült. A sablonon alapuló táblákkal rövidebb idő alatt tud létrehozni kis adatbázisokat, mivel nem kell elnevezni a mezőket és beállítani az adattípusokat.

A folytatáshoz ne feledje, hogy sablonon alapuló táblát csak már meglévő adatbázishoz lehet hozzáadni.

Sablonon alapuló tábla hozzáadása egy adatbázishoz

 1. Nyissa meg a módosítani kívánt adatbázist.

 2. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a Táblasablonok gombra, majd válasszon egyet a listán szereplő sablonok közül.

  Az Access menüszalagja

  Az Access megnyitja az új táblát Adatlap nézetben. Az új tábla minden mezője tartalmaz egy nevet és egy adattípust, és beviheti az adatokat további műveletek nélkül.

 3. Adja meg az adatokat.

 4. Kattintson a Mentés gombra.

  Billentyűparancs  Nyomja meg a CTRL+S billentyűket.

  Ezzel megjeleníti a Mentés másként párbeszédpanelt.

 5. Írja be az új tábla nevét a Táblanév mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

A melléklet és OLE objektum adattípusok beállítása

Amikor Adatlap nézetben hoz létre új táblát, a legtöbb adattípust beállíthatja úgy, hogy a mező első sorába adatot ír. Ezt a módszert azonban nem lehet használni a Melléklet és az OLE-objektum adattípus esetén; ezeket az adattípusokat manuálisan kell beállítani az Adatok lapon található Adattípus beállítása listával vagy a táblatervezővel. A szakasz lépései ismertetik, hogyan lehet használni ezt a két módszert az adattípusok beállítására.

Az Adattípus beállítása lista használata

 1. A navigációs ablakban kattintson duplán a módosítani kívánt táblára.

  Ezzel megnyitja a táblát Adatlap nézetben nézetben.

 2. Jelöljön ki egy új mezőt.

  Az új mezők alapértelmezés szerint az adatlap jobb vagy bal oldalán találhatók ( a Windows területi és nyelvi beállításaitól függően), és a fejléc: Új mező felvétele.

  Adatlap új mezője

  Megjegyzés: Új mezőt kell kijelölni. Meglévő mező adattípusát nem módosíthatja Melléklet vagy OLE-objektum típusra.

 3. Ha OLE-objektum mezőt ad hozzá, kattintson duplán a fejlécssorra, majd adja meg az új mező nevét. Melléklet mező esetén ugorhat a következő lépésre, mivel ha Melléklet mezőt vesz fel, az Access egy iratkapcsot ábrázoló ikonra cseréli le a fejlécet.

 4. Kattintson a fejléc alatt lévő első üres adatsorra.

 5. Kattintson az Adatok lap Adattípus és formázás csoportjában az Adattípus beállítása lista (a csoport tetején lévő lista) mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza az OLE-objektum vagy a Melléklet típust.

  Az adattípusok listája

  Ha Melléklet adattípust állít be, az Access beállítja, hogy a fejléc egy iratkapocs ikont jelenítsen meg: Új táblamező, Melléklet adattípussal

 6. Mentse a módosításokat.

 7. Ha adatokat szeretne felvenni a mezőbe, kattintson duplán az első üres sorban, és használja a Mellékletek párbeszédpanelt a fájl megkereséséhez.

  A mellékletek adatbázisban történő csatolásáról Fájlok és grafikus elemek csatolása az adatbázis rekordjaihoz című témakörben található bővebb információ.

A táblatervező nézet használata

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban arra a táblára, amelyet módosítani szeretne, majd kattintson a helyi menü Tervező nézet parancsára.

 2. A Mezőnév oszlopban jelöljön ki egy üres sort, majd írja be az új mező nevét.

  Megjegyzés: Új mezőt kell kijelölnie. Meglévő mező adattípusát nem módosíthatja Melléklet vagy OLE-objektum típusra.

 3. Az Adattípus oszlopban kattintson az új mező neve melletti lefelé mutató nyílra, majd válassza a Melléklet vagy az OLE-objektum értéket a listából.

 4. Mentse a módosításokat.

A fájloknak az adatlap rekordjaihoz való csatolásáról a Fájlok és grafikus elemek csatolása az adatbázis rekordjaihoz című cikkben található további információ.

Vissza a lap tetejére

Keresőmező hozzáadása adatlaphoz

A keresőmező a másik olyan adattípus, amelyet manuálisan kell beállítani az új adatlapokon. A keresőmezők lista formában jelenítenek meg egy értékhalmazt. Elmondható, hogy amikor egy Access-adatbázisban kiválaszt egy elemet egy legördülő listáról, akkor keresőlistát használ. Kétféle típusú keresőlistát lehet létrehozni.

 • Táblaalapú listák:     lekérdezéseket használnak az értékek más táblákból való beolvasásához. A lekérdezés abban a táblában található, amely az új adatlap alapja. Tábla alapú listát akkor hoz létre, ha olyan értékeket kell használni, amelyek az adatbázisban máshol találhatók. Tegyük fel például, hogy van egy adatbázis a vevőszolgálati problémákról. A problémainformáció az egyik táblában található, de a problémákkal foglalkozó személyek listája egy másik listában van, és ennek a táblának az adatai gyakran változnak. A tábla alapú listák használata megkímél attól, hogy a hosszú névlistát manuálisan kelljen beírni, és a legaktuálisabb adatokat nyújtja. Egy tábla alapú lista adatainak feltöltéséhez használhatja a tábla adatait vagy egy másik lekérdezés eredményéül kapott adatokat.

 • Értékalapú listák:     viszonylag rövid listák, amelyek olyan elemekből állnak, amelyeket csak egy helyen használ az adatbázisban. Tegyük fel például, hogy az Access alkalmazást a vállalat eszközeivel kapcsolatos információk tárolására és kezelésére használja. Létrehozhat egy Állapot (vagy hasonló) nevű keresőmezőt, és lehetővé teheti, hogy a felhasználók válasszanak egy listából, melynek elemei: jó, kielégítő, elégtelen stb. Értéklistát úgy hozhat létre, hogy közvetlenül az adatlap alapjául szolgáló táblába írja a lista elemeit.

Amikor az új adatlaphoz ad egy táblaalapú keresőlistát, az Access létrehoz egy kapcsolatot az új adatlap alapjául szolgáló tábla és a között a tábla között, amelyből a keresőmező beolvassa az adatokat. Az eredményül kapott keresőmező is idegen kulccsá válik, vagyis olyan oszloppá, amely a másik tábla elsődleges kulcs értékeinek felel meg. Ha most ismerkedik az Access alkalmazással, és nem járatos az adatbázis-tervezésben, és további információra van szüksége a kapcsolatokról, az elsődleges kulcsokról és az idegen kulcsokról, tanulmányozza Az adatbázisok tervezésének alapjai című cikket.

Végül egy érték vagy tábla alapú keresőlistát felvehet varázsló segítségével, vagy manuálisan a táblatervezőben. A varázsló kínálja a legkönnyebb és leggyorsabb módszert a keresőmezők létrehozására. Így e szakasz lépései azt ismertetik, hogy hogyan kell használni ezt a módszert.

Keresőmező hozzáadása Adatlap nézetben

 1. A navigációs ablakban kattintson duplán a módosítani kívánt táblára.

  Az Access megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

 2. Kattintson az Adatok lap Vezérlők és mezők csoportjának Keresőoszlop parancsára.

  Elindul a Keresés varázsló.

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat.

  • Táblaalapú lista létrehozása:    

   1. Válassza a Szeretném, ha a keresőoszlop vezérlőelem megkeresné az adott értékeket a táblában vagy a lekérdezésben értéket, és kattintson a Tovább gombra.

   2. A Nézet részben válasszon egy lehetőséget, válassza ki a táblát vagy lekérdezést, majd az eredményül kapott kattintson a Tovább gombra.

    Ha például egy táblából szeretne értékeket használni a keresőmezőben, kattintson a Táblák elemre. Ha lekérdezést szeretne használni, kattintson a Lekérdezések elemre. Ha meg szeretné tekinteni az adatbázisban lévő össze tábla és lekérdezés listáját, kattintson a Mindkettő gombra.

   3. A keresőlistában feltüntetni kívánt mezőket vigye át az Elérhető mezők ablaktábláról a Kijelölt mezők ablaktáblára, majd kattintson a Tovább gombra.

   4. Szükség szerint válasszon ki egy vagy több rendezési szempontként használni kívánt mezőt, majd kattintson a Tovább gombra.

   5. Szükség szerint állítsa be a keresőmező egyes oszlopainak szélességét, majd kattintson a Tovább gombra.

   6. Szükség szerint a Milyen címkét szeretne adni a keresőoszlop vezérlőelemnek címke alatt adjon meg egy nevet a szövegbeviteli mezőben.

   7. Szükség szerint jelölje be a Több érték engedélyezése jelölőnégyzetet.

    Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egynél több elemet jelöljön ki és tároljon a listából.

   8. Kattintson a Befejezés gombra. Ha az Access kéri a tábla mentésének jóváhagyását, kattintson az Igen gombra.

    Az Access hozzáadja a kereső lekérdezést az új táblához. Alapértelmezés szerint a lekérdezés a megadott mezőket olvassa be, valamint a forrástábla elsődleges kulcsértékeit. Ezután az Access a keresőmező adattípusát a forrástábla elsődleges kulcsmezőjének típusára állítja. Ha például a forrástábla elsődleges kulcsmezője Számláló adattípusú, az Access a keresőmezőt Szám adattípusra állítja be.

   9. Térjen vissza Adatlap nézetbe, menjen a keresőmezőbe, és válassza ki a lista egyik elemét.

  • Értékalapú lista létrehozása:    

   1. Válassza a Begépelem a szükséges értékeket. lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

   2. Az Oszlopok száma mezőben adja meg a listában megjeleníteni kívánt oszlopok számát, majd menjen az első üres cellába, és vigyen be egy értéket.

    Amikor megadja az első értéket, megjelenik egy újabb üres cella az aktuális cella alatt.

   3. Amikor befejezi az első érték megadását, a TAB vagy a le gombbal vigye a fókuszt a következő cellára, és adjon meg egy másik értéket.

   4. Ismételje meg a 2. és 3. lépést addig, amíg el nem készül a listával, majd kattintson a Tovább gombra.

   5. Ha szeretné, nevet is adhat az új mezőnek, majd kattintson a Befejezés gombra.

Keresőmező hozzáadása Tervező nézetben

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal az adatlap alapjául szolgáló táblára, majd kattintson a helyi menü Tervező nézet parancsára.

 2. Jelölje ki a konvertálni kívánt mezőt.

  vagy

  Jelölje ki egy üres sort, és a Mezőnév oszlopban adja meg az új mező nevét.

 3. Kattintson az Adattípus oszlopban a lefelé mutató nyílra, és jelölje ki a Keresés varázsló elemet.

  Megjelenik a Keresés varázsló.

 4. Kövesse a varázsló utasításait, az előző szakaszban foglaltakhoz hasonlóan.

Megjegyzés: Amikor létrehoz egy keresőmezőt, használhatja a többértékű lista nevű új funkciót. A többértékű listákról és az őket megalapozó technológiáról (az úgynevezett többértékű mezőkről) a Több érték tárolását lehetővé tevő keresőmező felvétele vagy módosítása, az Útmutató a többértékű mezőkhöz és a Több értéket tároló lista használata című cikkben található további tájékoztatás.

Vissza a lap tetejére

Új adatlap hozzákapcsolása az adatbázis többi részéhez

Az új adatlapban lévő adatok alapértelmezés szerint el vannak szigetelve az adatbázis többi adatától egészen addig, amíg létre nem hoz legalább egy kapcsolatot az adatlap alapjául szolgáló tábla és az adatbázis többi táblája között. Az Office Access 2007 leegyszerűsíti a kapcsolatok létrehozásának folyamatát, mivel egy munkaablakból áthúzhat mezőket egy nyitott adatlapra.

Az új technikával kétféle típusú kapcsolatot lehet létrehozni.

 • Az új adatlap alapjául szolgáló táblához hozzáadhat egy idegen kulcs mezőt. Ezzel az új adatlap egy egy-a-többhöz kapcsolat több oldalára kerül.

 • Megoszthatja az új adatlap elsődleges kulcs értékeit egy másik táblával. Ezzel az új adatlap egy egy-a-többhöz kapcsolat egy oldalára kerül.

Akár az egyik, akár a másik fajta kapcsolatot hozza létre, a Keresés varázslóval hozza létre a tábla alapú keresőmezőt. A következő lépések ismertetik, hogyan hozhatja létre az egyik és a másik típusú kapcsolatot.

Fontos:    A táblák közötti kapcsolat sikeres létrehozásához járatosnak kell lennie az adatbázis-tervezésben.

Az adatbázis-tervezésről és a kapcsolatokról Az adatbázisok tervezésének alapjai, az Elsődleges kulcs hozzáadása, beállítása, módosítása és eltávolítása, az Útmutató a táblakapcsolatokhoz és a Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése című témakörben található bővebb tájékoztatás.

Idegen mező kulcs hozzáadása az új adatlaphoz

 1. Nyissa mag az adatlapot Adatlap nézetben, ha még nincs nyitva. Ehhez a navigációs ablakban kattintson duplán a táblára.

 2. Kattintson az Adatok lap Vezérlők és mezők csoportjának Mezők felvétele parancsára.

  Megjelenik a Mezőlista munkaablak, és felsorolja az adatbázis többi tábláját.

 3. Bontsa ki a használni kívánt tábla bejegyzését.

 4. Húzza az elsődleges kulcsmezőt a Mezőlistáról a megnyitott adatlap két meglévő mezője közé. Az egérkurzor I alakú mutatóvá változik, ha egy megfelelő helyre húzta az új mezőt.

  Mező áthúzása a Mezőlistáról és elengedése két oszlop között

  Ha elengedte az új mezőt, elindul a Keresés varázsló.

 5. Folytassa a következő lépéscsoporttal a folyamat befejezéséhez.

A kapcsolatot a Keresés varázslóval állíthatja elő.

 1. A keresőlistában feltüntetni kívánt mezőket vigye át az Elérhető mezők ablaktábláról a Kijelölt mezők ablaktáblára, majd kattintson a Tovább gombra.

 2. Szükség szerint jelöljön ki egy vagy több rendezési szempontként használni kívánt mezőt, majd kattintson a Tovább gombra.

 3. Ha szükséges, állítsa be a keresőmező egyes oszlopainak szélességét, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Szükség szerint a Milyen címkét szeretne adni a keresőoszlop vezérlőelemnek címke alatt adjon meg egy nevet a szövegbeviteli mezőben.

 5. Szükség szerint jelölje be a Több érték engedélyezése jelölőnégyzetet.

  Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a listából egynél több elemet jelöljön ki és tároljon.

 6. Kattintson a Befejezés gombra. Ha az Access kéri a tábla mentésének jóváhagyását, kattintson az Igen gombra.

  Az Access hozzáadja a kereső lekérdezést az új táblához. Alapértelmezés szerint a lekérdezés a megadott mezőket olvassa be, valamint a forrástábla elsődleges kulcsértékeit. Ezután az Access a keresőmező adattípusát a forrástábla elsődleges kulcsmezőjének típusára állítja. Ha például a forrástábla elsődleges kulcsmezője Számláló adattípusú, az Access a keresőmezőt Szám adattípusra állítja be.

Az új adatlap elsődleges kulcsát egy másik táblához adhatja.

 1. Ha az új adatlap meg van nyitva, zárja be.

 2. A navigációs ablakban kattintson duplán arra a táblára, amelyhez hozzá szeretne adni az új idegen kulcsot.

 3. Kattintson az Adatok lap Vezérlők és mezők csoportjának Mezők felvétele parancsára.

  Megjelenik a Mezőlista munkaablak, és felsorolja az adatbázis többi tábláját, beleértve az új adatlapot is.

 4. Kattintson a munkaablakon az új adatlaphoz tartozó bejegyzés mellett lévő pluszjelre, majd húzza át az elsődleges kulcs mezőt (a mező neve alapértelmezés szerint Azonosító) a munkaablakból az nyitott adatlapra, majd engedje el a megfelelő helyen.

  Alapértelmezés szerint az új mezőt az adatlap két meglévő mezője közé kell húzni. Az egérkurzor I alakú mutatóra változik, ha egy megfelelő helyre húzta az új mezőt.

  Mező áthúzása a Mezőlistáról és elengedése két oszlop között

  Ha elengedte az új mezőt, elindul a Keresés varázsló.

 5. Hajtsa végre az előző lépéscsoportot a Keresés varázsló befejezéséhez.

Vissza a lap tetejére

Mező adattípusának módosítása

Ha Adatlap nézetben hoz létre egy táblát, előfordulhat, hogy az adatbevitel nyomán az Access rossz adattípust választ. Például beírta egy amerikai stílusú irányítószám első öt jegyét, és az Access szám adattípusra állította be a mezőt, így nem tud bevinni más országbeli irányítószámokat. Úgy oldhatja meg a problémát, hogy megváltoztatja a mező adattípusát.

Az Access két módot kínál az adattípus módosítására. Használhatja az Adatok lap parancsait, vagy használhatja a táblatervezőt. A következő lépések azt ismertetik, hogy hogyan használhatja az egyik és a másik módszert.

Fontos:    Az adattípusok módosítása azt eredményezheti, hogy az Access törli a meglévő adatokat. Ha például egy Szöveg mezőt Szám adattípusúra módosít, és a szöveg nem csak számokat, hanem betűket is tartalmaz, akkor az Access törli a meglévő adatokat, mivel a szövegkaraktereken nem tud számításokat elvégezni.

A menüszalag parancsainak használata az adattípus módosításához

 1. A navigációs ablakban kattintson duplán a módosítani kívánt táblára.

  Ekkor a tábla megnyílik Adatlap nézetben.

 2. Jelölje ki a módosítani kívánt mezőt.

 3. Az Adatok lap Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a beállításokat a csoport tetején lévőAdattípus beállítása listából.

  Megjegyzés: The Ribbon is part of the Microsoft Office Fluent felhasználói felület.

 4. Ha az Access a változtatás megerősítését kéri, csak akkor kattintson az Igen gombra, ha biztos abban, hogy folytatni kívánja a műveletet.

 5. Mentse a módosításokat.

A táblatervező használata az adattípus módosításához

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt táblára, majd kattintson a helyi menü Tervező nézet parancsára.

 2. Kattintson az Adattípus oszlopra, és válassza ki az új adattípust.

 3. Ha az Access a változtatás megerősítését kéri, csak akkor kattintson az Igen gombra, ha biztos abban, hogy folytatni kívánja a műveletet.

 4. Mentse a módosításokat.

Vissza a lap tetejére

Mezők kezelése adatlapon

Több táblakezelési feladatot is végrehajthat úgy, hogy a jobb gombbal a fejlécsorra kattint, és a helyi menüből kiválasztja a megfelelő parancsot. Beilleszthet például egy mezőt egy konkrét helyre, törölhet vagy átnevezhet egy mezőt, illetve megjeleníthet vagy elrejthet egy oszlopot, és elindíthatja a Keresés varázslót, és keresőmezővé alakíthat egy oszlopot.

A helyi menü parancsainak használata

 • Kattintson a jobb gombbal egy oszlopfejlécre, és válasszon egy parancsot a helyi menüből.

  Az alábbi ábrán a helyi menü látható:

  A táblamezők helyi menüje

Vissza a lap tetejére

Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz manuális adatbevitel esetén?

Amikor létrehoz egy új adatlapot, az Access adattípust rendel minden mezőhöz, amikor első alkalommal adatot visz a mezőbe. A következő táblázat felsorolja azokat az adatfajtákat, amelyeket bevihet, és azt az adattípust, amelyet az Access az adott esetben alkalmaz.

Megjegyzés: A Melléklet és az OLE objektum adattípus nem állítható be úgy, hogy adatot visz be egy üres mezőbe. Az adattípusok beállításáról a jelen témakör A melléklet és OLE objektum adattípusok beállítása című szakaszában található tájékoztatás.

Ha beírja a következőt:

Az Office Access 2007 a következő típusú mezőt hozza létre:

János

Szöveg

Legfeljebb 256 karakter hosszúságú szöveg vagy szöveg és számok.

Feljegyzés.

Megjegyzés: A Rich Text formátum engedélyezéséhez nem használható a gyorstervezés. A Rich Text formázás engedélyezéséről az Adat bevitele és szerkesztése Rich Text formátumot támogató vezérlőelembe vagy oszlopba című cikkben található tájékoztatás.

http://www.contoso.com

Az Access a következő internetes protokollokat ismeri fel: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy az Access felismerje a protokollt, és beállítsa a Hiperhivatkozás adattípust, a protokoll neve után egy szóköztől eltérő karakternek kell következnie.

Hiperhivatkozás

50000

Szám, Hosszú egész

50 000

Szám, Hosszú egész

50 000,99

Szám, Dupla

50000,389

Szám, Dupla

2006/12/31

A Windows Regionális és területi beállításokban megadott dátum- és időformátumok határozzák meg, hogy az Access hogyan formázza meg a dátum- és időadatokat.

Hogyan kell elvégezni vagy módosítani ezeket a beállításokat?

Windows Vista rendszerben:    

 1. Kattintson a Start gombra Gombkép , majd a Vezérlőpult parancsra.

 2. Ha alapértelmezett nézetben használja a Vezérlőpultot, kattintson duplán az Óra, nyelv és terület elemre.

  vagy

  Ha a klasszikus nézetet használja, kattintson a

  Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 4. Kattintson a módosítani kívánt beállításokat tartalmazó fülre, és végezze el a módosításokat. Ha például a számformátum egy részét vagy egészét kívánja megváltoztatni, kattintson a Szám fülre, és módosítsa a kívánt beállításokat. Az egyes beállítások súgóját a Súgó (?) gombra, majd az adott beállításra kattintva érheti el.

Microsoft Windows XP rendszerben (klasszikus nézet esetén)    

 1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

 2. A Vezérlőpulton kattintson duplán a Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 4. Kattintson a módosítani kívánt beállításokat tartalmazó fülre, és végezze el a módosításokat. Ha például a számformátum egy részét vagy egészét kívánja megváltoztatni, kattintson a Szám fülre, és módosítsa a kívánt beállításokat. Az egyes beállítások súgóját a Súgó (?) gombra, majd az adott beállításra kattintva érheti el.

Microsoft Windows XP rendszerben (kategórianézet esetén)

 1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

  Megjelenik a Vezérlőpult.

 2. Kattintson a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások hivatkozásra.

  Megjelenik a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson A számok, dátumok és az idő formátumának módosítása hivatkozásra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 4. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 5. Kattintson a módosítani kívánt beállításokat tartalmazó fülre, és végezze el a módosításokat. Ha például a számformátum egy részét vagy egészét kívánja megváltoztatni, kattintson a Számok fülre, és módosítsa a kívánt beállításokat. Az egyes beállítások súgóját a Súgó (?) gombra, majd az adott beállításra kattintva érheti el.

Dátum/idő

2006. december 31.

Megjegyzés: Az Access nem ismeri fel a napok nevét (hétfő, kedd stb.), ezek bevitele nem állítja az Adattípust Dátum/idő értékre. Egy hónap nevét kell megadni.

Dátum/idő

10:50:23

Dátum/idő

10:50 de.

Dátum/idő

17:50

Dátum/idő

12,50 Ft

Az Access azt a pénznemszimbólumot ismeri fel, amelyet a Windows Területi és nyelvi beállításaiban megadott.

Hogyan kell elvégezni vagy módosítani ezeket a beállításokat?

Windows Vista rendszerben:    

 1. Kattintson a Start gombra Gombkép , majd a Vezérlőpult parancsra.

 2. Ha alapértelmezett nézetben használja a Vezérlőpultot, kattintson duplán az Óra, nyelv és terület elemre.

  vagy

  Ha a klasszikus nézetet használja, kattintson a

  Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 3. A Formátumok lap Jelenlegi formátum címkéje alatt kattintson a Formátum testreszabása gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 4. Kattintson a Pénznem lapra, majd a Pénznem jele listában válassza ki a használni kívánt pénznemjelet. Az egyes beállítások súgóját a Súgó (?) gombra, majd az adott beállításra kattintva érheti el.

Microsoft Windows XP rendszerben (klasszikus nézet esetén)    

 1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

  Megjelenik a Vezérlőpult.

 2. A Vezérlőpulton kattintson duplán a Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 4. Kattintson a Pénznem lapra, majd a Pénznem jele listában válassza ki a használni kívánt pénznemjelet. Az egyes beállítások súgóját a Súgó (?) gombra, majd az adott beállításra kattintva érheti el.

Microsoft Windows XP rendszerben (kategórianézet esetén)    

 1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

  Megjelenik a Vezérlőpult.

 2. Kattintson a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások hivatkozásra.

  Megjelenik a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson A számok, dátumok és az idő formátumának módosítása hivatkozásra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 4. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 5. Kattintson a Pénznem lapra, majd a Pénznem jele listában válassza ki a használni kívánt pénznemjelet. Az egyes beállítások súgóját a Súgó (?) gombra, majd az adott beállításra kattintva érheti el.

Pénznem

21,75

Szám, Dupla

123,00%

Szám, Dupla

3,46E+03

Szám, Dupla

Vissza a lap tetejére

Hogyan rendel az Access adattípust a mezőkhöz az adatok beillesztése esetén?

Amikor adatokat illeszt egy új adatlapba, akkor előfordulhat, hogy vegyes vagy nem egységes típusú adatokat illeszt be a mezőbe vagy mezőkbe. Tegyük fel például, hogy beilleszt néhány oszlopnyi névjegyadatot, és az adat különféle országokból származó irányítószámokat is tartalmaz, tehát rekordok és számok keverékét.

Az adatok beillesztésekor az Access feldolgozza az egyes rekordokat (az oszlop sorait), és adattípust állapít meg minden rekordhoz. Az Access ezután megpróbálja kiválasztani azt az adattípust, amely minden információt tárol a rekordok elvesztése és csonkolása nélkül. Ez azzal járhat, hogy az Access egy átfogó adattípust alkalmaz a mezőre.

Ez a lista néhány példát tartalmaz, melyek azt mutatják, hogyan választja ki az Access az adattípusokat.

 • Ha az Access vegyes adattípusokat talál, a mezőt általában Szöveg típusúra állítja, mivel a szövegmezők biztosítják a legnagyobb rugalmasságot.

 • Ha az Access számokat és egy pénznemszimbólumot talál vegyesen, akkor a Szám adattípust állítja be, és törli a pénznemszimbólumot. Így jobb lehetőségek vannak a rendezésre és a szűrésre, és több összesítő függvény lehet alkalmazni. Ha pénznemszimbólumot szeretne, alkalmazhat egy pénznemformátumot a szám mezőre, vagy Pénznem adattípusúra konvertálhatja a mezőt.

 • Ha olyan adatot illeszt be, amelyben többféle pénznemszimbólum található, az Access a Szöveg adattípust alkalmazza a mezőre, és megőrzi a szimbólumokat.

 • Ha olyan időpontokat és dátumokat másol be, amelyek megjelenítési formátuma különböző (például 2005/12/14 és 2005. december 14.), akkor az Access a Dátum/idő adattípust és az általános dátumformátumot alkalmazza.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×