ÜKtgE mezők

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az ÜKtgE (ütemezett költségeltérés) mező különbséget jeleníti meg a költség feltételek és a alapterv egy tevékenység aktuális állapota közötti, összes hozzárendelt erőforrás, vagy egy hozzárendelés alapköltségeit az állapotdátumig vagy a mai dátumig bezárólag. ÜKtgE segítségével jelölje be a tevékenység vagy hozzárendelés van-e a ütemezés költségeket. Ezeket a mezőket az időfázisos verziója időfázisokra elosztva értékek megjelenítése.

ÜKtgE mezők több kategóriába sorolhatók.

Adattípus:    pénznem mező

ÜKtgE (tevékenységmező)

Bejegyzéstípus    Számított

Számítás módja:    ÜKtgE munka tervezett költsége közötti különbség (EMTVK) elvégzett és a tervezett költség ütemezett munka (ÜMTVK). Microsoft Office Project számítja az ÜKtgE az alábbi képlettel történik:

ÜKtgE = EMTvK - ÜMTvK

Ajánlott használati módok    Az ÜKtgE mező felvétele egy tevékenység lap határozza meg, hogy a tevékenység vagy az eredeti tervezettnél a költség feltételek mögött van-e.

Példa    Az "Árajánlat készítése" tevékenység az alapterv volt a tevékenység ütemezett június 1 munka (költségére $500) 50 óra befejezéséhez. Június 1-jén azonban a tevékenység készültségi csak 80 százalék volt. Az EMTVK ehhez a feladathoz értéke $400 ($ 500 80 %). Az ÜMTVK $500. Az ÜKtgE ezért - 100 Ft-os, a költség feltételek jelezve, hogy mennyi a tevékenység el van maradva az alapterv.

Megjegyzések:    Amennyiben az ütemezett költségeltérés pozitív, a tevékenység költség szempontjából túllépte az alaptervet. Ha az ÜKtgE negatív, a tevékenység a ráfordított költségek szempontjából elmarad az alaptervtől. Az ütemezett költségeltérés pénzmennyiségben van megadva, akárcsak a KtgE (költségeltérés) mező. Ez megkönnyíti az ÜKtgE és a KtgE ugyanazon diagramon való ábrázolását.

ÜKtgE (erőforrásmező)

Bejegyzéstípus    Számított

Számítás módja:    Az ÜKtgE érték az EMTvK és az ÜMTvK érték különbsége. A Microsoft Office Project a következőképpen számítja ki az ÜKtgE értékét:

ÜKtgE = EMTvK - ÜMTvK

Ajánlott használati módok:    Ha az ÜKtgE mezőt egy Erőforrás laphoz adja, a mező értékéből megállapíthatja, hogy a tevékenység költségben kifejezve elmarad-e az alaptervtől, vagy pedig az előtt jár.

Példa:    Az alapterv szerint Andrásnak 50 órányi munkával kell elkészülnie június 1-re, 1000 Ft / óra díjért. Június 1-jén azonban András még csak a munka 80 százalékát végezte el. Az elvégzett munka tervezett költsége András hozzárendeléseinél 40 000 Ft (az 50 000 Ft 80 százaléka), az ütemezett munka tervezett költsége pedig 50 000 Ft. Az ütemezett költségeltérés így -10 000 Ft, ami költségben kifejezve jelzi, hogy az erőforrás mennyivel maradt el az alaptervi ütemezéstől.

Megjegyzések:    Amennyiben az ütemezett költségeltérés pozitív, az erőforrás tevékenységei költség szempontjából túllépték az alaptervet. Ha az ÜKtgE negatív, az erőforrás tevékenységei a ráfordított költségek szempontjából elmaradtak az alaptervtől. Az ütemezett költségeltérés pénzmennyiségben van megadva, akárcsak a KtgE (költségeltérés) mező. Ez megkönnyíti az ÜKtgE és a KtgE ugyanazon diagramon való ábrázolását.

ÜKtgE (hozzárendelés-mező)

Bejegyzéstípus    Számított

Számítás módja:    Az ütemezett költségeltérés (ÜKtgE) az EMTvK és az ÜMTvK értékének különbsége. A Microsoft Office Project a következőképpen számítja ki az ÜKtgE értékét:

ÜKtgE = EMTvK - ÜMTvK

Ajánlott használati módok:    Annak megállapításához, hogy egy hozzárendelés az alaptervi ütemezéshez képest költségben kifejezve késik vagy előrébb tart, az ÜKtgE mezőt adja hozzá a Tevékenység kihasználtsága vagy az Erőforrás kihasználtsága nézet lap részéhez. A két érték összehasonlításával látható, hogy a tevékenységek az alaptervi ütemezést túllépték vagy elmaradtak attól.

Példa:    Az alapterv szerint András június 1-jén nyolc órát dolgozik egy tevékenységen 1000 Ft / óra díjért. Az ütemezés módosítása miatt a hozzárendelés most június 2-re van ütemezve. Június 1-jén András hozzárendelésének ÜMTvK értéke 8000 Ft, EMTvK értéke pedig 0 Ft, mivel András tényleges munka nem végzett. Az ütemezett költségeltérés így -8000 Ft, ami költségben kifejezve jelzi, hogy a hozzárendelés elmaradt az ütemezéstől.

Megjegyzések:    Amennyiben az ütemezett költségeltérés pozitív értékű, a hozzárendelés költségben kifejezve az alapütemezés előtt jár. Ha az ÜKtgE negatív, a hozzárendelés a ráfordított költségek szempontjából elmarad az alapütemezéstől. Az ütemezett költségeltérés pénzmennyiségben van megadva, akárcsak a KtgE (költségeltérés) mező. Ez megkönnyíti az ÜKtgE és a KtgE ugyanazon diagramon való ábrázolását.

ÜKtgE (időfázisos tevékenységmező)

Bejegyzéstípus    Számított

Számítás módja:    Az ÜKtgE érték az EMTvK és az ÜMTvK érték különbsége. A Microsoft Office Project a következőképpen számítja ki az ÜKtgE értékét:

ÜKtgE = EMTvK - ÜMTvK

Ajánlott használati módok:    Adja hozzá az ÜKtgE mezőt a Tevékenység kihasználtsága nézet időfázisos részéhez annak meghatározásához, hogy a tevékenység költségben kifejezve elmarad-e az alaptervtől, vagy pedig az előtt jár. Mivel a Project nyilvántartja az EMTvK és az ÜMTvK időfázis-értékeit, az ÜKtgE időfázis-értékei is rendelkezésre állnak.

Példa     Az "Árajánlat készítése" tevékenység az alapterv volt a tevékenység ütemezett 50 munkaórák (költségére $500) június 1 befejezéséhez. Június 1-jén azonban a tevékenységen a készültségi szint csak 80 százalék volt. Az EMTVK ehhez a feladathoz értéke $400 ($ 500 80 %). Az ÜMTVK $500. Az ÜKtgE ezért - 100 Ft-os, a költség feltételek jelezve, hogy mennyi a tevékenység el van maradva az alapterv.

Megjegyzések:    Ha az ÜKtgE pozitív értéket, a tevékenység értelmez költség tervezettnél van. Ha az ÜKtgE Százalék értéke negatív, a tevékenység maradva az ütemtervtől értelmez költség van. ÜKtgE pénznemegységek kezeléséhez, a KtgE (költségeltérés) mezőben használja ugyanazt a mértékegységet van megadva. Ezzel megkönnyíti az ÜKtgE ábrázolni, és a költségeltérés (KtgE) az azonos diagrama.

ÜKtgE (időfázisos erőforrásmező)

Bejegyzéstípus    Számított

Számítás módja:    Az ÜKtgE érték az EMTvK és az ÜMTvK érték különbsége. A Microsoft Office Project a következőképpen számítja ki az ÜKtgE értékét:

ÜKtgE = EMTvK - ÜMTvK

Ajánlott használati módok:    Adja hozzá az ÜKtgE mezőt az Erőforrás kihasználtsága nézet időfázisos részéhez annak meghatározásához, hogy az erőforrás költség szempontjából alapütemezése előtt jár-e, vagy el van-e maradva attól. Mivel a Project nyilvántartja az EMTvK és az ÜMTvK időfázis-értékeit, az ÜKtgE időfázis-értékei is rendelkezésre állnak.

Példa:    Az alapterv szerint Andrásnak 50 órányi munkával kell elkészülnie június 1-re, 1000 Ft / óra díjért. Június 1-jén azonban András még csak a munka 80 százalékát végezte el. Az elvégzett munka tervezett költsége András hozzárendeléseinél 40 000 Ft (az 50 000 Ft 80 százaléka), az ütemezett munka tervezett költsége pedig 50 000 Ft. Az ütemezett költségeltérés így -10 000 Ft, ami költségben kifejezve jelzi, hogy az erőforrás mennyivel maradt el az alaptervi ütemezéstől.

Megjegyzések:    Ha az ÜKtgE pozitív, az erőforrás tevékenységekhez költség pedig tervezettnél vannak. Ha az ÜKtgE Százalék értéke negatív, az erőforrás tevékenységekhez maradva az ütemtervtől értelmez költség vannak. ÜKtgE pénznemegységek kezeléséhez, a KtgE (költségeltérés) mezőben használja ugyanazt a mértékegységet van megadva. Ezzel megkönnyíti az ÜKtgE ábrázolni, és a költségeltérés (KtgE) az azonos diagrama.

ÜKtgE (időfázisos hozzárendelés-mező)

Bejegyzéstípus    Számított

Számítás módja:    Az ÜKtgE érték az EMTvK és az ÜMTvK érték különbsége. A Microsoft Office Project a következőképpen számítja ki az ÜKtgE értékét:

ÜKtgE = EMTvK - ÜMTvK

Ajánlott használati módok:    Adja hozzá az ÜKtgE mezőt a Tevékenység kihasználtsága vagy az Erőforrás kihasználtsága nézet időfázisos részéhez annak meghatározásához, hogy a hozzárendelés költség szempontjából az alapütemezés előtt jár-e, vagy el van-e maradva attól. Az összehasonlítással kimutatható, hogy a tevékenységek az alaptervhez képest gyorsabban vagy lassabban haladnak-e. Mivel a Project nyilvántartja az EMTvK és az ÜMTvK időfázis-értékeit, az ÜKtgE időfázis-értékei is rendelkezésre állnak.

Példa:    Az alapterv szerint András június 1-jén nyolc órát dolgozik egy tevékenységen 1000 Ft / óra díjért. Az ütemezés módosítása miatt a hozzárendelés most június 2-re van ütemezve. Június 1-jén András hozzárendelésének ÜMTvK értéke 8000 Ft, EMTvK értéke pedig 0 Ft, mivel András tényleges munkát nem végzett. Az ütemezett költségeltérés így -8000 Ft, ami költségben kifejezve jelzi, hogy a hozzárendelés elmaradt az ütemezéstől.

Megjegyzések:    Amennyiben az ütemezett költségeltérés értéke pozitív, a hozzárendelés költségben kifejezve az alapütemezés előtt jár. Ha az ÜKtgE negatív, a hozzárendelés a ráfordított költségek szempontjából elmarad az alapütemezéstől. Az ütemezett költségeltérés pénzmennyiségben van megadva, akárcsak a KtgE (költségeltérés) mező. Ez megkönnyíti az ÜKtgE és a költségeltérés (KtgE) ugyanazon diagramon való ábrázolását.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×