Útmutató a táblakapcsolatokhoz

Útmutató a táblakapcsolatokhoz

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A jó adatbázis-tervezés egyik célja az, hogy megszüntesse az adatok redundanciáját (azt, hogy több helyen legyenek tárolva ugyanazok az adatok). E célból az adatokat több tematikus táblába kell elosztani, hogy egy tény csak egyszer legyen rögzítve. Ezután lehetővé kell tenni az Access alkalmazásnak, hogy a felosztott információkat újra összeállíthassa – ehhez pedig közös mezőket kell megadnia az egymással kapcsolatban álló táblákban. Ahhoz azonban, hogy ezt a lépést megfelelően végezhesse el, először meg kell értenie a táblák közötti kapcsolatokat, és csak ezután kell megadnia azokat az adatbázisban.

Tartalom

Bevezetés

Táblakapcsolatok típusai

Miért célszerű táblakapcsolatokat létrehozni?

A hivatkozási integritás fogalma

Táblakapcsolatok megtekintése

Táblakapcsolat létrehozása

Táblakapcsolat törlése

Táblakapcsolat módosítása

A hivatkozási integritás megőrzése

Bevezetés

Miután az adatbázis témáinak megfelelően létrehozta a táblákat, meg kell határoznia, hogy az Access szükség esetén milyen jelentéstartalom alapján állítsa össze az információt. Ehhez az egymással kapcsolatban lévő táblákban közös mezőket kell elhelyezni, majd meg kell adni a táblák közötti kapcsolatokat. Ezután létrehozhat lekérdezéseket, űrlapokat és jelentéseket, ha egyszerre több tábla adatait szeretné megjeleníteni. Az itt látható űrlap adatai például több táblából származnak.

Rendelések űrlap, amelyen egyszerre négy táblából származó kapcsolódó adatok jelennek meg

1. Az űrlap adatai a Vevők táblából...

2. ...a Rendelések táblából...

3. ...a Termékek táblából...

4. ...és a Rendelés részletei táblából származnak.

A vevő Számlázási cím mezőben található neve a Vevők táblából származik, a rendelés azonosítója és dátuma a Rendelések táblából, a terméknév a Termékek táblából, az egységár és mennyiség pedig a Rendelések részletei táblából. Az űrlapon megjelenítendő információk kinyerése érdekében a táblák között több kapcsolat áll fenn.

Az előbbi példában a négy tábla mezőit úgy kellett összehangolni, hogy azonos rend szerint írják le a tárolt adatokat. Ezt az összehangolást a táblák között létesített kapcsolatokkal kell megadni. A táblakapcsolat a kulcsmezők értékeit rendeli egymáshoz. A kulcsmezők mezőneve gyakran megegyezik a két táblában. A legtöbb esetben az egyik táblában szereplő kulcsrekord az úgynevezett elsődleges kulcs, amellyel minden rekord egyedileg azonosítható, a másik táblában pedig ez az idegen kulcs. Az alkalmazottak például hozzárendelhetők azokhoz a megrendelésekhez, amelyekért felelnek, ha kapcsolatot létesít az Alkalmazottak tábla Alkalmazott kód mezője és a Rendelések tábla azonos nevű mezője között.

Az Alkalmazottkód mező elsődleges kulcs az Alkalmazottak táblában és idegen kulcs a Rendelések táblában.

1. Az Alkalmazottkód mező mindkét táblában szerepel, az egyikben elsődleges kulcsként...

2. ...a másikban idegen kulcsként.

Vissza a lap tetejére

A táblakapcsolatok típusai

A táblakapcsolatoknak három típusát különböztethetjük meg az Accessben.

 • Egy a többhöz kapcsolat

  A következő példában adva van egy megrendeléseket nyilvántartó adatbázis, amely tartalmazza a Vevők táblát és a Rendelések táblát. Egy vevő tetszőleges számú megrendelést adhat fel. Ennek megfelelően a Vevők tábla egy vevőjéhez több megrendelést is társíthat a Rendelések táblában. A Vevők és a Rendelések tábla között tehát egy-a-többhöz kapcsolat áll fenn.

  Az adatbázisban úgy jelenítheti meg az egy-a-többhöz kapcsolatokat, hogy a kapcsolat „egy” oldalán található elsődleges kulcsot új mezőként (vagy mezőkként) hozzáadja a kapcsolat „több” oldalán található táblához. Ebben az esetben például egy új mezőt – a Vevők tábla azonosító mezőjét – ad a Rendelések táblához, és vevőazonosítónak nevezi. Az Access a Rendelések táblában található vevőazonosítóval azonosítja az egyes megrendelésekhez kapcsolódó vevőt.

 • Több a többhöz kapcsolat

  Most nézzük a Termékek és a Rendelések tábla közötti kapcsolatot. Egyetlen megrendelés több termékre is szólhat. Ugyanakkor egy termék több megrendelésben is szerepelhet. Ezért a Rendelések tábla egyes rekordjaihoz több rekord is kapcsolódhat a Termékek táblában. Ugyanígy a Termékek tábla egyes rekordjaihoz a Rendelések tábla több rekordja is kapcsolódhat. Az ilyen kapcsolatot több-a-többhöz kapcsolatnak nevezik. Jegyezze meg, hogy a meglévő több-a-többhöz kapcsolatok csak úgy ismerhetők fel, ha mindkét oldalukat megvizsgálja.

  Ha ábrázolni szeretne egy több a többhöz kapcsolatot, létre kell hoznia egy harmadik táblát (egy úgynevezett illesztőtáblát), amely a több a többhöz kapcsolatot két egy a többhöz kapcsolatra bontja le. Mindkét tábla elsődleges kulcsát elhelyezze a harmadik táblában. Így a harmadik tábla rögzíti a kapcsolat minden előfordulását (példányát). A Rendelések és a Termékek tábla között például több a többhöz kapcsolat áll fenn, amely a Rendelés részletei táblában, két egy a többhöz kapcsolattal adható meg. Minden rendelésben több termék szerepelhet, és minden termék több rendelésben is megjelenhet.

 • Egy az egyhez kapcsolat

  Egy-az-egyhez kapcsolat esetén az első tábla minden egyes rekordjához legfeljebb egy rekord kapcsolódhat a második táblában, és a második tábla minden egyes rekordjához is csak legfeljebb egy rekord kapcsolódhat az első táblában. Ilyen kapcsolatot ritkán használnak, mert az így kapcsolódó információkat leggyakrabban egy táblában tárolják. Az egy-az-egyhez kapcsolat akkor lehet hasznos, ha egy sok rekordból álló táblát több kisebb, könnyebben kezelhető táblára kíván felosztani, ha egy tábla valamely részét biztonsági megfontolásból külön kívánja tárolni, vagy ha az egyik táblában olyan adatokat szeretne tárolni, amelyek csak a főtábla bizonyos rekordjaira érvényesek. Ha egy ilyen kapcsolatot hoz létre, a két táblában lennie kell egy közös mezőnek.

Vissza a lap tetejére

Miért célszerű táblakapcsolatokat létrehozni?

Táblakapcsolatokat kétféleképpen hozhat létre: közvetlenül a Kapcsolatok ablakban, vagy úgy, hogy áthúz egy mezőt a Mezőlista ablaktáblából. Az Access a táblakapcsolatok alapján állapítja meg, hogy miként illessze a táblákat, amikor szükség van rájuk egy adatbázis-objektumban. Több oka is van annak, hogy más adatbázis-objektumok (űrlapok, lekérdezések és jelentések) létrehozása előtt miért érdemes táblakapcsolatokat létrehozni.

 • A táblakapcsolatok információval szolgálnak a lekérdezéstervekhez

  Ha több táblából származó rekordokkal dolgozik, gyakran kell létrehoznia olyan lekérdezést, amely összeilleszti a táblákat. A lekérdezés megfelelteti az első tábla elsődlegeskulcs-mezőjében lévő értékeket egy, a második táblában lévő idegenkulcs-mezőnek. Ha például azokat a sorokat szeretné eredményül kapni, amelyek felsorolják egy-egy vevő minden megrendelését, akkor egy olyan lekérdezést kell létrehoznia, amely a Vevők táblát a Rendelések táblával illeszti össze a vevőt azonosító mező alapján. A Kapcsolatok ablakban manuálisan megadhatja az illesztendő mezőket. Ha azonban már meg van adva egy kapcsolat a táblák között, akkor az Access lehetővé teszi az alapértelmezett illesztés használatát a meglévő táblakapcsolat alapján. Ha továbbá valamelyik lekérdezési varázslót használja, akkor az Access már megadott táblakapcsolatokból származó információ alapján intelligens választási lehetőségeket ad, és előre beállítja a tulajdonságokat a megfelelő alapértelmezett értékekkel.

 • A táblakapcsolatok információval szolgálnak az űrlap- és jelentéstervekhez

  Űrlap vagy jelentés tervezésekor az Access a már megadott táblakapcsolatokból származó információk alapján ad intelligens választási lehetőségeket, és ennek alapján állítja be a tulajdonságok megfelelő alapértelmezett értékét.

 • A táblakapcsolatok adják azt az alapot, amelynek segítségével előírhatja a hivatkozási integritás megőrzését, és így megakadályozhatja az árvarekordok jelenlétét az adatbázisban. Az árvarekord olyan rekord, amely nem létező rekordra hivatkozik, például egy olyan megrendelésrekord, amely egy nem létező vevőrekordra hivatkozik.

  Amikor adatbázist tervez, az információkat táblákba osztja. A táblák mindegyikének van egy elsődleges kulcsa. Ezután a kapcsolódó táblákhoz idegen kulcsokat ad, amelyek az elsődleges kulcsokra hivatkoznak. Ezek az elsődleges kulcs-idegen kulcs párok alkotják a táblakapcsolatok és a többtáblás lekérdezések alapját. Fontos, hogy ezek az elsődleges kulcs-idegen kulcs hivatkozások szinkronban maradjanak. A táblakapcsolatoktól függő hivatkozási integritással garantálható, hogy a hivatkozások szinkronizálva maradjanak.

Vissza a lap tetejére

A hivatkozási integritás fogalma

Adatbázis tervezésekor tulajdonképpen tematikus táblákba rendezi az adatbázis információit az adatok redundanciájának minimalizálása végett. Ezután lehetővé teszi az Access alkalmazásnak, hogy az adatokat összeállíthassa. Ennek érdekében közös mezőket helyez a kapcsolódó táblákba. Ha például egy-a-többhöz kapcsolatot szeretne létrehozni, akkor vegye az „egy” tábla elsődleges kulcsát, és további mezőként adja hozzá a „több” táblához. Az Access úgy egyesíti az adatokat, hogy veszi a „több” táblában lévő értéket, és megkeresi a megfelelő értéket az „egy” táblában. Ezzel a megoldással a „több” táblában lévő értékek az „egy” táblában lévő megfelelő értékekre hivatkoznak.

Például egy a többhöz kapcsolat van a Szállítók és a Rendelések tábla között, és törölni szeretné egy szállítót. Ha a törölni kívánt szállítónak vannak megrendelései a Rendelés táblában, akkor ezek a megrendelések „árvákká” válnak a szállító rekord törlésekor. A megrendelések továbbra is tartalmazni fognak egy szállítóazonosítót, de az azonosító már nem lesz érvényes, mivel az a rekord, amelyre hivatkozik, már nem létezik.

A hivatkozási integritásnak az a célja, hogy megakadályozza az árvarekordok létrejöttét és megőrizze a hivatkozások közötti összhangot, hogy ez a hipotetikus helyzet soha ne jöhessen létre.

A hivatkozási integritást úgy tudja megőrizni, hogy engedélyezi egy táblakapcsolatra (a lépésről lépésre haladó leírás A hivatkozási integritás megőrzése című szakaszban található). Miután engedélyezte, az Access megakadályoz minden olyan műveletet, amely ennél a táblakapcsolatnál veszélyeztetné a hivatkozási integritást. Ez azt jelenti, hogy az Access tiltja a hivatkozás céljának frissítését, valamint az eltávolítását eredményező törlést is. Lehetséges azonban, hogy valóban szükséges az elsődleges kulcs módosítása egy olyan szállító esetén, amelynek megrendelései vannak a Rendelések táblában. Ilyen esetben valójában arra van szükség, hogy az Access egyetlen művelet részeként automatikusan frissítse az érintett mezőket. Így az Access garantálja, hogy a frissítés teljes legyen, és az adatbázis nem marad inkonzisztens állapotban – tehát úgy, hogy néhány sor frissült, mások pedig nem. Az ilyen esetekre szolgál az AccessKapcsolt mezők kaszkádolt frissítése funkciója. Ha engedélyezi a hivatkozási integritás megőrzését, és a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget választja, majd frissít egy elsődleges kulcsot, az Access automatikusan frissíti az elsődleges kulcsra hivatkozó összes mezőt.

Szüksége lehet egy sor és minden hozzá kapcsolódó rekord törlésére is – például egy Szállító sor és minden, a szállítóhoz kapcsolódó rendelés törlésére. Az ilyen esetekre nyújtja az Access a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése lehetőséget. Ha engedélyezi a hivatkozási integritást, és bejelöli a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzetet, majd töröl egy rekordot a kapcsolat elsődleges kulcs oldaláról, az Access automatikusan törli az elsődleges kulcsra hivatkozó összes rekordot.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolatok megtekintése

A táblakapcsolatok megtekintéséhez kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok parancsára. Megnyílik a Kapcsolatok ablak, és megjeleníti az összes létező kapcsolatot. Ha még nincsenek megadva táblakapcsolatok, akkor a Kapcsolatok ablak első megnyitásakor az Access üzenetet jelenít meg, hogy adjon táblát vagy lekérdezést az ablakhoz.

A Kapcsolatok ablak megnyitása

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Megnyitás kategóriára.

 2. Jelölje ki és nyissa meg az adatbázist.

 3. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjának Kapcsolatok pontjára.

  Ha az adatbázis tartalmaz kapcsolatokat, megjelenik a Kapcsolatok ablak. Ha az adatbázisban nincsenek kapcsolatok, és először nyitja meg a Kapcsolatok ablakot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Zárja be a párbeszédpanelt a Bezárás gombbal.

 4. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Ekkor megjelenik az adatbázis összes definiált kapcsolata. Vegye észre, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tulajdonságok párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

A táblakapcsolatot egy, a táblák között húzódó kapcsolatvonal jelzi a Kapcsolatok ablakban. Azok a kapcsolatok, amelyek nem őrzik meg a hivatkozási integritást, a kapcsolatot adó közös mezőket összekötő vékony vonalként jelennek meg. Ha a vonalra kattintva kijelöli a kapcsolatot, a vonal megvastagszik, így jelezve, hogy ki van jelölve. Ha előírja a hivatkozási integritás megőrzését erre a kapcsolatra, akkor a vonal két vége vastagabb lesz, továbbá az 1 szám jelenik meg a vonal vastag részénél a kapcsolat egyik oldalán, a végtelen szimbólum () pedig a vonal vastag részénél a másik oldalon.

Ha a Kapcsolatok ablak aktív, a menüszalagon az alábbi parancsok állnak rendelkezésre.

A Tervezés lap Eszközök csoportjában:

 • Kapcsolatok szerkesztése:    Ez a parancs megnyitja a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelt. Ha kijelöl egy kapcsolatvonalat, a Kapcsolatok szerkesztése parancsra kattintva módosíthatja a táblakapcsolatot. Azt is megteheti, hogy duplán kattint a kapcsolatvonalra.

 • Elrendezés törlése:    Ez a parancs eltávolítja a táblákat és a kapcsolatokat a Kapcsolatok ablakból. Vegye észre, hogy ez a parancs csak elrejti a táblákat és a kapcsolatokat, de nem törli őket.

 • Kapcsolatjelentés:    Ez a parancs létrehoz egy jelentést, amelyben fel vannak tüntetve az adatbázisban lévő táblák és kapcsolatok. A jelentésben csak azok a táblák és kapcsolatok láthatók, amelyek nincsenek elrejtve a Kapcsolatok ablakban.

A Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában:

 • Tábla megjelenítése:    Ez a parancs megnyitja a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja a Kapcsolatok ablakban megtekinteni kívánt táblákat és lekérdezéseket.

 • Tábla elrejtése:    Ez a parancs elrejti a kijelölt táblát a Kapcsolatok táblában.

 • Közvetlen kapcsolatok:    Ez a parancs megjeleníti a kijelölt tábla összes kapcsolatát és a kapcsolódó táblákat a Kapcsolatok táblában, ha még nincsenek megjelenítve.

 • Minden kapcsolat:    Ez a parancs megjeleníti az adatbázis összes kapcsolatát és a kapcsolódó táblákat a Kapcsolatok ablakban. Vegye észre, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tulajdonságok párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

 • Bezárás:    Ez a parancs bezárja a Kapcsolatok ablakot. Ha módosította a Kapcsolatok ablak elrendezését, akkor a program rákérdez, hogy szeretné-e menteni a módosításokat.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat létrehozása

A táblakapcsolatokat a Kapcsolatok ablakkal hozhatja létre, illetve úgy, hogy a Mezőlista ablaktábláról áthúz egy mezőt egy adatlapra. Amikor kapcsolatot hoz létre két tábla között, nem szükséges, hogy megegyezzen a közös mezők neve, bár ez a legtöbbször így van. Fontosabb ennél, hogy a mezők adattípusának azonosnak kell lennie. Ha azonban az elsődlegeskulcs-mező Számláló típusú, az idegenkulcs-mező lehet egy Szám típusú mező, amennyiben a két mező Mezőméret tulajdonsága megegyezik. A Számláló és a Szám mezőt például abban az esetben kapcsolhatja össze, ha mindkettőnek Hosszú egész a Mezőméret tulajdonsága. Ha a közös mezők Szám típusúak, a Mezőméret tulajdonságuk beállításának is meg kell egyeznie.

Táblakapcsolat létrehozása a Kapcsolatok ablakban

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Megnyitás kategóriára.

 2. Jelölje ki, és nyissa meg az adatbázist.

 3. Az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 4. Ha még nem definiált kapcsolatot, a Tábla megjelenítése párbeszédpanel automatikusan megjelenik. Ha nem jelenne meg, a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Tábla megjelenítése gombra.

  A Tábla megjelenítése párbeszédpanel megjeleníti az adatbázis összes tábláját és lekérdezését. Ha csak a táblákat szeretné látni, kattintson a Táblák fülre. Ha csak a lekérdezéseket szeretné látni, kattintson a Lekérdezések fülre. Ha a táblákat és a lekérdezéseket is meg szeretné jeleníteni, kattintson a Mindkettő fülre.

 5. Jelöljön ki egy vagy több táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Hozzáadás gombra. Ha már nem szeretne több táblát és lekérdezést adni a Kapcsolat táblához, kattintson a Bezárás gombra.

 6. Húzzon át egy mezőt (tipikusan az elsődlegeskulcs-mezőt) az egyik tábláról a másik tábla közös mezőjére (az idegen kulcs mezőjére). Ha több mezőt szeretne áthúzni, előbb a CTRL billentyűt lenyomva tartva sorban jelölje ki őket.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 7. Győződjön meg arról, hogy azoknak a mezőknek a neve látható, amelyek közösek a két táblában. Ha valamelyik mezőnév helytelen, kattintson rá, és válasszon ki egy új mezőnevet a listából.

  Ha meg szeretné őrizni a kapcsolat hivatkozási integritását, jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet. A hivatkozási integritásról A hivatkozási integritás fogalma és A hivatkozási integritás megőrzése című szakaszban talál további információt.

 8. Kattintson a Létrehozás gombra.

  A program berajzol egy kapcsolatvonalat a két tábla közé. Ha bejelölte a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet, a vonal két vége vastagabb. Ezenkívül a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzet bejelölése esetén az 1 szám jelenik meg a vonal vastag részénél a kapcsolat egyik oldalán, a végtelen szimbólum () pedig a vonal vastag részénél a másik oldalon.

  Megjegyzések: 

  • Egy az egyhez kapcsolat létrehozása:    A közös mezőknek (általában az elsődleges és az idegenkulcs-mezőknek) egyedi indexűnek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a mezőknek az Indexelt tulajdonságát Igen (nem lehet azonos) értékre kell állítani. Ha mindkét mezőnek egyedi az indexe, az Access egy-az-egyhez kapcsolatot hoz létre.

  • Egy a többhöz kapcsolat létrehozása:    A kapcsolat „egy” oldalán lévő mezőnek (tipikusan az elsődlegeskulcs-mezőnek) egyedi indexe kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy ezen mező Indexelt tulajdonságát Igen (nem lehet azonos) értékre kell állítani. A „több” oldalon lévő mezőnek nem szabad egyedi indexűnek lennie. A „több” oldalon lévő mezőnek lehet indexe, de lehetővé kell tennie az ismétlődést. Ez azt jelenti, hogy ezen mező Indexelt tulajdonságát vagy a Nem, vagy az Igen (lehet azonos) értékre kell állítani. Ha az egyik mezőnek egyedi az indexe, a másiknak pedig nem, az Access egy-a-többhöz kapcsolatot hoz létre.

Táblakapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblában

Az Access alkalmazásban úgy adhat mezőt egy Adatlap nézetben megnyitott táblához, hogy áthúzza a Mezőlista ablaktáblából. A Mezőlista ablaktábla a kapcsolódó táblákban és a többi (nem kapcsolódó) táblában található mezőket mutatja. Ha egy „másik 0148” (nem kapcsolódó) táblából húz át egy mezőt, és így futtatja a Keresés varázslót, automatikusan egy-a-többhöz kapcsolat jön létre a Mezőlista ablaktáblában lévő tábla és a között a tábla között, amelyikre a mezőt húzta. Ez az Access által létrehozott kapcsolat alapértelmezés szerint nem őrzi meg a hivatkozási integritást. Ha meg szeretné őrizni a hivatkozási integritást, szerkesztenie kell a kapcsolatot. További információt a Táblakapcsolat módosítása című szakaszban talál.

Nyisson meg egy táblát Adatlap nézetben.

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban arra a táblára, amelyhez hozzá szeretné adni a mezőt és létre kívánja hozni a kapcsolatot, majd kattintson a Megnyitás parancsra.

A Mezőlista ablaktábla megnyitása

 • Nyomja le az ALT+F8 billentyűkombinációt.

  Megnyílik a Mezőlista ablaktábla.

A Mezőlista ablaktábla felsorolja az adatbázis összes tábláját, kategóriákba csoportosítva. Ha Adatlap nézetben dolgozik egy táblával, az Access két kategóriában jeleníti meg a mezőket a Mezőlista ablaktáblában: ezek a Kapcsolódó táblákban rendelkezésre álló mezők és a Más táblákban rendelkezésre álló mezők. Az első kategóriában azok a táblák találhatók, amelyek kapcsolatban vannak az éppen megnyitott táblával. A második kategória azokat a táblákat jeleníti meg, amelyek nincsenek kapcsolatban a táblával.

A Mezőlista ablaktáblában ha a tábla neve melletti pluszjelre (+) kattint, láthatóvá válik a táblában elérhető mezők listája. Ha egy mezőt hozzá kíván adni a táblához, kattintással és húzással vigye át a kívánt mezőt a Mezőlista munkaablakból az Adatlap nézetben látható táblába.

Mező hozzáadása és kapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblából

 1. A tábla mezőlistájának megjelenítéséhez a Mezőlista ablaktábla Más táblákban rendelkezésre álló mezők területén kattintson a kívánt tábla neve melletti pluszjelre (+).

 2. Húzza a kívánt mezőt a Mezőlista ablaktábláról az Adatlap nézetben megnyitott táblába.

 3. Ha megjelenik a kurzorvonal, engedje el a mezőt.

  Elindul a Keresés varázsló.

 4. Kövesse a Keresés varázsló utasításait.

  A mező megjelenik az Adatlap nézetben látható táblában.

Ha egy másik (nem kapcsolódó) táblából húz át egy mezőt, és így hajtja végre a Keresés varázsló lépéseit, automatikusan egy-a-többhöz kapcsolat jön létre a Mezőlista ablaktáblában lévő tábla és a között a tábla között, amelyikre a mezőt húzta. Ez az Access által létrehozott kapcsolat alapértelmezés szerint nem őrzi meg a hivatkozási integritást. A hivatkozási integritás megőrzéséhez szerkesztenie kell a kapcsolatot. További információt a Táblakapcsolat módosítása című szakaszban talál.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat törlése

Táblakapcsolat törléséhez törölnie kell a kapcsolatvonalat a Kapcsolatok táblában. Vigye a kurzort pontosan a vonal fölé, majd rákattintással jelölje ki a vonalat. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve. Miután kijelölte a kapcsolatvonalat, nyomja le a DELETE billentyűt. Megjegyzendő, hogy amikor törli a kapcsolatot, egyúttal a kapcsolat esetleges hivatkozási integritási támogatását is eltávolítja. Ennek eredményeképpen az Access a továbbiakban nem fogja automatikusan megakadályozni az árvarekordok létrehozását a kapcsolat „több” oldalán.

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjának Kapcsolatok pontjára.

  Megjelenik a Kapcsolatok ablak. Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok ablakot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Bezárás gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is.

 3. Kattintson a törölni kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Nyomja meg a DELETE billentyűt.

  – vagy –

Kattintson a jobb gombbal, és kattintson a Törlés parancsra.

 • Előfordulhat, hogy az Access megjeleníti a Biztosan véglegesen törölni szeretné a kijelölt kapcsolatot az adatbázisból? üzenetet. Ha megjelenik ez a megerősítést kérő üzenet, kattintson az Igen gombra.

Megjegyzés: Ha a táblakapcsolatban használt táblák bármelyike használatban van – egy másik személy vagy folyamat, esetleg egy nyitott adatbázis-objektum, például űrlap használja – nem tudja törölni a kapcsolatot. Ahhoz, hogy törölni tudja a kapcsolatot, először be kell zárnia azokat a nyitott objektumokat, amelyek ezeket a táblákat használják.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat módosítása

Ha egy táblakapcsolatot módosítani szeretne, jelölje ki a Kapcsolat ablakban, majd szerkessze. Vigye a kurzort pontosan a kapcsolatvonal fölé, majd rákattintással jelölje ki a vonalat. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve. Ha a kapcsolatvonal ki van jelölve, kattintson rá duplán, vagy kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Kapcsolatok szerkesztése parancsára. Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

A szükséges módosítások elvégzése a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjának Kapcsolatok pontjára.

  Megjelenik a Kapcsolatok ablak. Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok ablakot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Bezárás gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is.

 3. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

 5. Változtassa meg, amit szeretne, majd kattintson az OK gombra.

  A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanellel megváltoztathatja a táblák közötti kapcsolatokat: módosíthatja a kapcsolat két oldalán lévő táblákat, lekérdezéseket és mezőket. Beállíthatja az illesztés típusát is, illetve megőrizheti a hivatkozási integritást, és kaszkádolási beállítást is választhat. Az illesztés típusáról és beállításáról további információt talál Az illesztés típusának beállítása című szakaszban. A hivatkozási integritás megőrzésének mikéntjéről és a kaszkádolási lehetőségekről a Hivatkozási integritás megőrzése című szakaszban olvashat részletesen.

Az illesztés típusának beállítása

Táblakapcsolat definiálásakor a kapcsolat jellemzői információkkal szolgálnak a lekérdezéstervekhez. Ha például meghatároz egy kapcsolatot két tábla között, majd a két táblát alkalmazó lekérdezést hoz létre, a kapcsolatban megadott mezők alapján az Access automatikusan kiválasztja az alapértelmezett egyező mezőket. A lekérdezésben felülbírálhatja ezeket a kezdeti, alapértelmezett értékeket, de a kapcsolatban megadott értékek gyakran helyesnek bizonyulnak. Mivel a legegyszerűbb adatbázisoktól eltekintve gyakran fog több táblában lévő adatokat egyeztetni és összeállítani, időtakarékosnak és hatékonynak bizonyulhat a kapcsolatok létrehozásával beállítani az alapértelmezett értékeket.

A több táblás lekérdezések úgy egyesítik több tábla adatait, hogy egyeztetik a közös mezőkben lévő értékeket. Illesztésnek nevezik azt a műveletet, amely az egyeztetést és az egyesítést végzi. Tegyük fel például, hogy vevők rendeléseit szeretné megjeleníteni. Létrehoz egy lekérdezést, amely a Vevők és a Rendelések táblát illeszti a Vevőkód mező alapján. A lekérdezés eredménye csak azoknak a soroknak a vevő- és rendelésinformációit tartalmazza, amelyeknek megtalálta a megfelelőjét.

A kapcsolatoknál beállítható egyik érték az illesztés típusa. Az illesztés típusa mondja meg az Access alkalmazásnak, hogy mely rekordokat tartalmazzon a lekérdezés eredménye. Vegyünk például megint egy lekérdezést, amely a Vevők és a Rendelések táblát illeszti a Vevőkód közös mező alapján. Az illesztés alapértelmezett típusát (amelyet szoros illesztésnek hívnak) használva a lekérdezés csak azokat a Vevő és Rendelés sorokat adja vissza, amelyekben megegyezik a közös mezők (amelyeket illesztett mezőknek is hívnak) értéke.

Ha azonban minden Vevőt meg szeretne jeleníteni – még azokat is, akik idáig nem rendeltek, ehhez meg kell változtatnia az illesztés típusát szoros illesztésről az úgynevezett bal oldali laza illesztésre. A bal oldali laza illesztés a kapcsolat bal oldalán lévő tábla minden sorát visszaadja, a jobb oldalán lévők közül pedig csak az egyezőeket. A jobb oldali laza illesztés a jobb oldal összes sorát visszaadja, a bal oldalon lévők közül pedig csak az egyezőeket.

Megjegyzés: Ebben az esetben a „bal” és a „jobb” szó a táblák Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen látható helyzetére utal, és nem a Kapcsolatok ablakban elfoglalt helyükre.

Célszerű átgondolni, hogy a táblákat illesztő lekérdezés eredményét hogyan szeretné a leggyakrabban használni, és ennek megfelelően beállítani az illesztés típusát.

Az illesztés típusának beállítása

 1. A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen kattintson az Illesztés típusa gombra.

  Megjelenik az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanel.

 2. Jelölje be a három választógomb valamelyikét, és kattintson az OK gombra.

Az alábbi táblázat (a Vevők és a Rendelések tábla felhasználásával) az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen található három választási lehetőséget, az általuk használt illesztést és azt mutatja, hogy a táblák minden sorát vagy csak az egyezőeket szerepelteti-e az alkalmazás.

Választógomb

Relációs illesztés

Bal oldali tábla

Jobb oldali tábla

1. Csak olyan sorok kerüljenek bele, amelyeknél az illesztett mezők mindkét táblában egyenlőek.

Szoros illesztés

Egyező sorok

Egyező sorok

2. „Rendelések” MINDEN rekordja és „Vevők” azon rekordjai, ahol az illesztett mezők azonosak.

Bal oldali laza illesztés

Minden sor kijelölése

Egyező sorok

3. „Vevők” MINDEN rekordja és „Rendelések” azon rekordjai, ahol az illesztett mezők azonosak.

Jobb oldali laza illesztés

Egyező sorok

Minden sor kijelölése

Amikor a 2. vagy a 3. lehetőséget választja, a kapcsolatvonalon megjelenik egy nyíl. Ez a nyíl a kapcsolat azon oldalára mutat, amely csak az egyező sorokat mutatja.

Az illesztés módosítása az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjának Kapcsolatok pontjára.

  Megjelenik a Kapcsolatok ablak. Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok ablakot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Bezárás gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, és fel van tüntetve a kapcsolatvonal is.

 3. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 5. Kattintson az Illesztés típusa gombra.

 6. Az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen jelölje be a három választógomb valamelyikét, és kattintson az OK gombra.

 7. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

A hivatkozási integritás megőrzése

A hivatkozási integritás használatának az a célja, hogy megakadályozza az árvarekordok létrejöttét és szinkronban tartsa a hivatkozásokat, hogy ne keletkezhessenek már nem létező rekordokra hivatkozó rekordok. A hivatkozási integritás megőrzéséhez engedélyezni kell azt az adott táblakapcsolathoz. Miután engedélyezte, az Access megakadályoz minden olyan műveletet, amely ennél a táblakapcsolatnál veszélyeztetné a hivatkozási integritást. Az Access tiltani fogja a hivatkozás céljának frissítését, valamint az eltávolítását eredményező törlést is. Ha azt szeretné, hogy az Access a hivatkozás mentén továbbítsa a frissítést és törlést úgy, hogy minden kapcsolódó tábla egybehangzóan változzon, akkor tanulmányozza át A kaszkádolt beállítások megadása című részt.

A hivatkozási integritás be- és kikapcsolása

 1. A Kapcsolatok ablakban kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 2. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 1. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet.

 2. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Miután engedélyezte a hivatkozási integritás megőrzését, a következő szabályok lépnek érvénybe:

 • A kapcsolódó tábla idegen kulcs mezőjébe nem lehet olyan értéket beírni, amely nem létezik az elsődleges tábla elsődlegeskulcs-mezőjében – ez árvarekordok létrejöttéhez vezetne.

 • Nem lehet az elsődleges táblából olyan rekordot törölni, amelyhez tartoznak rekordok egy kapcsolódó táblában. Nem törölheti például egy alkalmazott rekordját az Alkalmazottak táblából, ha ahhoz az alkalmazotthoz rendelések tartoznak a Rendelések táblában. Választhatja azonban azt a megoldást, hogy egy művelettel töröl egy elsődleges rekordot és az összes hozzá kapcsolódó rekordot, a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzet bejelölésével.

 • Nem lehet az elsődleges táblában elsődlegeskulcs-értéket módosítani, ha ez árvarekordokat eredményezne. Nem változtathatja meg például egy rendelés számát a Rendelések táblában, ha ahhoz a rendeléshez tételek tartoznak a Rendelés részletei táblában. Választhatja azonban azt a megoldást, hogy egy művelettel frissít egy elsődleges rekordot és az összes hozzá kapcsolódó rekordot, a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzet bejelölésével.

  Megjegyzések: Ha nehézségei adódnak a hivatkozási integritás engedélyezésével, vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy meg lehessen őrizni a hivatkozási integritást:

  • Az elsődleges tábla egyező mezőjének elsődleges kulcsnak vagy egyedi indexűnek kell lennie.

  • A közös mezőknek azonos adattípusúaknak kell lenniük. Az egyetlen kivétel a Számláló típusú mező – ez lehet kapcsolódó mezője egy olyan, Szám típusú mezőnek, amelynek a Mezőméret tulajdonsága Hosszú egész értékre van állítva.

  • Mindkét táblának ugyanahhoz az Access-adatbázishoz kell tartoznia. A hivatkozási integritás megőrzését nem lehet csatolt táblákra engedélyezni. Ha azonban a forrástáblák Access-formátumúak, megnyithatja az őket tároló adatbázist, és abban engedélyezheti a hivatkozási integritás megőrzését.

A kaszkádolási beállítások megadása

Előfordulhat olyan helyzet, hogy a kapcsolat „egy” oldalán lévő értéket meg szeretne változtatni. Ilyen esetben szükséges, hogy az Access egyetlen művelet részeként automatikusan frissítse az érintett mezőket. Így a frissítés teljesen lezajlik, és az adatbázis nem marad inkonzisztens állapotban – tehát úgy, hogy néhány sor frissült, míg mások nem. Az Access a probléma elkerülésére a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget nyújtja. Ha engedélyezi a hivatkozási integritás megőrzését, és a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget választja, majd frissít egy elsődleges kulcsot, az Access automatikusan frissíti az elsődleges kulcsra hivatkozó összes mezőt.

Szüksége lehet egy sor és minden hozzá kapcsolódó rekord törlésére is – például egy Szállító sor és a szállítóhoz kapcsolódó összes rendelés törlésére. Az ilyen esetekre nyújtja az Access a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése lehetőséget. Ha engedélyezi a hivatkozási integritást, és engedélyezi a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése beállítást, az Access automatikusan törli az elsődleges kulcsra hivatkozó mezőket, amikor törli az elsődleges kulcsot tartalmazó rekordot.

A kaszkádolt frissítés, illetve törlés be- vagy kikapcsolása

 1. A Kapcsolatok ablakban kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 2. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 1. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet.

 2. Jelölje be a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése vagy a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzetet, vagy mindkettőt.

 3. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha az elsődleges kulcs Számláló típusú mező, akkor a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzet bejelölésének nincs hatása, mert Számláló mező értéke nem módosítható.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×