Összesítések a Power Pivot programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az összesítés az adatok összevonásának, összegzésének és csoportosításának egy módja. Amikor táblázatokból vagy egyéb adatforrásokból származó nyers adatokkal kezdi a munkát, az adatok gyakran strukturálatlanok, ami azt jelenti, hogy rengeteg részlet figyelhető ugyan meg, de az adatok semmilyen módon nincsenek rendszerezve vagy csoportosítva. Az összesítések vagy szerkezet ilyen hiánya megnehezítheti a minták észlelését az adatokban. Az adatmodellezés fontos része az olyan összesítések létrehozása, amelyek egyszerűbbé teszik, kivonatolják, illetve összegzik az adatok összefüggéseit, és ezzel választ nyújtanak egy konkrét üzleti kérdésre.

Leggyakoribb összesítések, például az átlag, a DARABSZÁM, DISTINCTCOUNT, MAX, MINvagy SZUM használatával létrehozhatja egy mérték automatikusan az AutoSzum funkcióval. Más típusú összesítések, például AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSvagy SUMXtartalmazó táblázatot adnak eredményül, és csak az Adatelemzési kifejezések (DAX)használatával létrehozott képlet.

A Power Pivot programban elérhető összesítések áttekintése

Csoportok kiválasztása összesítésre

Az adatokat összesítéskor olyan jellemzők szerint csoportosítja, mint például termék, ár, régió vagy dátum, majd egy olyan képletet ad meg, amely a csoportban található összes adattal működik. Amikor például egy év végösszegét határozza meg, összesítést hoz létre. Ha aztán ezt az évet az előző évvel összehasonlítva arányt hoz létre, és az éveket százalékos értékként jeleníti meg, egy másik típusú összesítésről van szó.

Az adatok csoportosításának módjára vonatkozó döntést az üzleti szempontból felvetődő kérdés határozza meg. Az összesítések például választ adhatnak a következő kérdésekre:

Elemszámok   Hány tranzakció volt egy hónap alatt?

Átlagok    Ebben a hónapban mennyi volt az átlagos értékesítés, értékesítő szerint?

Minimális és maximális értékek    Melyik értékesítési körzet teljesített a legjobb öt között az eladott egységek számát tekintve?

Az ilyen kérdésekre választ adó számítás létrehozásához olyan részletes adatokkal kell rendelkeznie, amelyek között szerepelnek a megszámlálandó vagy összesítendő számértékek, valamint a számadatoknak valamilyen módon kapcsolódniuk kell az eredmények rendszerezéséhez használni kívánt csoportokhoz is.

Ha az adatok már nem tartalmaz értéket, amely használható a csoportosításhoz, például egy termékkategória vagy a nevét a földrajzi területhez tartozik, ahol az tár található, érdemes lehet csoportok bevezetésére-adatokra mutató kategóriák hozzáadásával. Ha generál Excel csoportok, kell kézzel írja be vagy jelölje ki a csoportokat, az oszlopokat a munkalapon az egyéni használni kívánt. Azonban a relációs rendszerben hierarchiák, például a termékek kategóriák gyakran tárolódnak egy másik tábla, mint a FAKT vagy érték táblázat. Általában a kategória táblázat adatokhoz van csatolva a FAKT szerint bizonyos típusú billentyűt. Tegyük fel, keresse meg, hogy az adatok termékkulcsokat, de nem termékek vagy a termékkategóriák nevét tartalmazza-e. A kategória hozzáadása egy egyszerű Excel-munkafüzet, azt szeretné, hogy az az oszlop megfelelő kategórianevek tartalmazó másolásához. A Power Pivota termék kategória tábla importálása az adatmodellbe, a számadatokat tartalmazó tábla és a kategória terméklistában közötti kapcsolat létrehozása, és alkalmazni a kategóriákat, adatok csoportosítása, majd. További információ a táblák közötti kapcsolatok létrehozásacímű témakör tartalmaz.

Az összesítéshez használandó függvény kiválasztása

Miután azonosította és felvette a használni kívánt csoportosításokat, el kell döntenie, hogy az összesítéshez mely matematikai függvényeket fogja használni. Az összesítésekben többek között a következő matematikai és statisztikai műveletek használhatók: összegzés, átlagszámítás, minimum megállapítása, elemek megszámlálása. Ugyanakkor a Power Pivot lehetőséget nyújt egyéni összesítő képletek létrehozására is a Power Pivot és az Excel szokványos összesítési műveletei mellett.

Például az előző példában használtakkal azonos értékekből és csoportokból kiindulva olyan egyéni összesítéseket hozhat létre, amelyek választ adnak a következő kérdésekre:

Szűrt elemszámok   Hány tranzakció volt egy adott hónapban a hó végi karbantartási intervallum kizárásával?

Időbeli átlagértékeken alapuló arányok    Hány százalékkal növekedett vagy csökkent az értékesítés az előző év hasonló időszakához képest?

Csoportosított minimális és maximális értékek    Mely értékesítési körzetek érték el a legjobb eredményt az egyes termékkategóriákban, illetve az egyes termékpromóciókban?

Összesítések képletekhez és kimutatásokhoz adása

Ha van általános elképzelése arról, hogyan kellene az adatokat ésszerűen csoportosítani, és hogy milyen értékeket kíván használni, eldöntheti, hogy kimutatást állít össze, vagy egy táblázaton belül hoz létre számításokat. A Power Pivot kibővíti és továbbfejleszti az Excelben az összesítések – például összegzés, elemszámlálás vagy átlagszámítás – létrehozására vonatkozó beépített képességeket. A Power Pivot modulban egyéni összesítések is létrehozhatók a Power Pivot-ablakban vagy az Excel kimutatási területén.

  • Számított oszlopban olyan összesítések is létrehozhatók, amelyek számításba veszik az aktuális sorkörnyezetet. Így beolvashatók egy másik táblázat kapcsolódó sorai, majd az azokban található értékek összegezhetők, megszámlálhatók, illetve átlagolhatók.

  • Mértékdinamikus összesítések, amelyek a képletben definiált szűrők, mind az a kimutatás és szeletelők, oszlopfejlécek és a sor kijelölt által megszabott szűrőket is létrehozhat. Az AutoSzum funkcióval vagy a képlettel mértékek használata szabványos összesítéseket hozhat létre a Power Pivot . Létrehozhat implicit mértékek használata szabványos összesítéseket kimutatásban az Excel is.

Csoportosítások felvétele kimutatásba

Amikor kimutatást tervez, akkor úgy csoportosíthatja az adatokat, hogy a csoportosításokat, kategóriákat vagy hierarchiákat jelentő mezőket a kimutatás oszlop- és sorterületeire húzza. A numerikus értékeket tartalmazó mezőket húzza aztán az értékek területére, hogy azok megszámlálásra kerülhessenek, átlagot lehessen belőlük számítani, vagy összegezve lehessenek.

Ha egy kimutatáshoz kategóriákat ad hozzá, de a kategóriaadatok nem kapcsolódnak a tényadatokhoz, hiba történhet, illetve furcsa eredmények születhetnek. A Power Pivot általában a kapcsolatok automatikus észlelésével és felajánlásával próbálja megoldani a problémát. További információ: Kapcsolatok használata kimutatásokban.

A mezőket a szeletelőkre is húzhatja, ha bizonyos adatcsoportokat szeretne kiválasztani megtekintésre. A szeletelők segítségével interaktív módon csoportosíthatók, rendezhetők és szűrhetők az eredmények a kimutatásokban.

Csoportosítások használata a képletekben

Csoportosítások és kategóriák használatával is összesíthetők a táblákban tárolt adatok, ha kapcsolatokat létesít a táblák között, majd olyan képleteket hoz létre, amelyek e kapcsolatok felhasználásával keresik meg az egymáshoz kapcsolódó értékeket.

Más szóval, ha olyan képletet kíván létrehozni, amely kategóriák alapján csoportosítja az értékeket, akkor előbb egy kapcsolatot kell létesíteni a részletes adatokat tartalmazó táblázat és a kategóriákat tartalmazó táblázat között, majd ezután készíthető el a képlet.

További információ a kereséseket alkalmazó képletek létrehozásáról: Keresések PowerPivot-képletekben

Szűrők használata az összesítésekben

Egy új Power Pivot a funkció az azt jelenti, hogy a szűrők alkalmazása oszlopok és táblázatok az adatokat, nem csak a felhasználói felületen és belül egy kimutatásra vagy egy diagram, hanem az összesítések kiszámításához használt nagyon képletekben. Szűrők számított oszlopokban, mind az s a képletekben használható.

A DAX nyelv új összesítő függvényeiben például nem csupán azokat az értékeket lehet megadni, amelyek alapján az összegzést vagy elemszámlálást végezni kell, hanem teljes táblázatokat is fogadnak argumentumként. Ha az adott táblán nem alkalmazott szűrőt, az összesítő függvény a tábla megadott oszlopában található összes értékét feldolgozza. A DAX rendszerben a táblán dinamikus vagy statikus szűrőt hozhat létre, így az összesítés a szűrő állapota és az aktuális környezet függvényében az adatok egy eltérő részhalmazán működik.

A feltételek és szűrők képleteken belüli együttes használatával olyan összesítések hozhatók létre, amelyek a képletekben megadott értékek függvényében változóak, illetve amelyek a kimutatásban kijelölt sor- és oszlopfejlécektől függenek.

További információ: Adatok szűrése képletekben.

Az Excel és a DAX összesítési függvényeinek összehasonlítása

Az alábbi táblázat felsorol néhány szabványos, Excel-féle összesítő függvényt, és megadja a függvények Power Pivot modulbeli megvalósítására mutató hivatkozásokat. Ezeknek a függvények a DAX-féle változata jórészt megegyezik az Excelben használatos változatával, a szintaxisban és bizonyos típusú adatok kezelésében vannak kisebb eltérések.

Szabványos összesítő függvények

Függvény

Rendeltetése

AVERAGE

Az oszlopban található számok átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

AVERAGEA

Az oszlopban található összes érték átlagát (számtani közepét) adja eredményül. Szöveg és nem numerikus értékek kezelésére is alkalmas.

COUNT

Megszámolja egy oszlopban szereplő numerikus értékek számát.

COUNTA

Megszámolja egy oszlopban található nem üres értékek számát.

MAX

Az adott oszlopban található legnagyobb numerikus értéket adja vissza.

MAXX

A legnagyobb értéket adja eredményül egy táblázatra kiértékelt kifejezéssorozat értékei közül.

MIN

Az adott oszlopban található legkisebb numerikus értéket adja vissza.

MINX

A legkisebb értéket adja eredményül egy táblázatra kiértékelt kifejezéssorozat értékei közül.

SUM

Összeadja az oszlopban szereplő összes számot.

Összesítő függvények a DAX rendszerben

A DAX rendszer olyan összesítő függvényeket tartalmaz, amelyeknél megadható az összesítés végrehajtási helyeként alkalmazandó táblázat. Tehát nem csupán összeadják vagy átlagolják egy oszlop értékeit, hanem ezekkel a függvényekkel az összesítendő adatokat dinamikusan meghatározó kifejezés hozható létre.

A következő táblázat a DAX rendszerben használható összesítő függvények listáját tartalmazza.

Függvény

Rendeltetése

AVERAGEX

Kiszámítja egy teljes táblában kiértékelt kifejezéssorozat átlagát.

COUNTAX

Egy teljes táblában kiértékelt kifejezéssorozat darabszámát adja meg.

COUNTBLANK

Megszámolja egy oszlopban szereplő üres értékek számát.

COUNTX

Egy tábla sorainak teljes számát adja meg.

COUNTROWS

Beágyazott táblafüggvény – például szűrő – által eredményül adott sorokat számol meg.

SUMX

Egy táblázatra kiértékelt kifejezéssorozat összegét adja meg.

Különbségek a DAX és az Excel összesítési függvényei között

Bár az Excel mint megegyező nevű ezeket a funkciókat, Power Pivota memóriában található elemző motor csatlakozást, és van már újraírásra táblázatokkal és oszlopokkal működnek. DAX-képlet nem használhatja az Excel-munkafüzet, és ez fordítva is igaz. Ezek csak akkor használható Power Pivot ablakban, Power Pivot adatokon alapuló kimutatásokban. Is Bár a függvények azonos nevek, a vezérlő viselkedése is némileg eltérő lehet. További információ az témakörökben egyes függvény hivatkozást.

Az összesítésben az oszlopok kiértékelése is eltérő módon történik ahhoz képest, ahogy az Excel kezeli az összesítéseket. Egy példa segíthet ennek szemléltetésében.

Tegyük fel, hogy a Sales (Értékesítés) tábla Amount (Összeg) oszlopának értékeit szeretné összeadni, így a következő képletet hozza létre:

=SUM('Sales'[Amount])

A legegyszerűbb esetben a függvény beolvassa az értékeket egyetlen szűretlen oszlopból, és az eredmény megegyezik az Excel által kiszámított eredménnyel, amely mindig egyszerűen összeadja az Amount (Összeg) oszlop értékeit. A Power Pivot azonban a következőképpen értelmezi a képletet: „olvasd be az értéket a Sales (Értékesítés) tábla mindegyik sorának Amount (Összeg) oszlopából, majd add össze az értékeket”. A Power Pivot kiértékeli mindegyik sort, amelyre vonatkozóan az összesítés történik, és mindegyik sorhoz kiszámít egy skaláris értéket, majd ezeket az értékeket összesíti. Ezért a képlet eredményei eltérőek lehetnek, ha szűrőket alkalmaztak a táblára, vagy ha az értékek kiszámítása más, esetleg szűrt összesítések alapján történik. További információ: Környezet a DAX-képletekben

A DAX rendszer időbeliintelligencia-függvényei

Az előző szakaszban ismertetett táblázatösszesítő függvények mellett a DAX rendszer olyan összesítő függvényeket is tartalmaz, amelyek a megadott dátumok és időpontok felhasználásával beépített időbeli intelligenciát biztosítanak. Ezek a függvények dátumtartományok használatával olvassák be az értékeket, illetve összesítik azokat. Az értékek dátumtartományok között is összevethetők.

A következő táblázat az összesítésekben használható időbeliintelligencia-függvényeket sorolja fel.

Függvény

Rendeltetése

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Kiszámít egy értéket a megadott időszak naptár szerinti utolsó napján.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Kiszámít egy értéket az adott időszakot megelőző időszak naptár szerinti utolsó napján.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Kiszámít egy értéket az időszak első napjával kezdődő és a megadott dátumoszlopban szereplő legutolsó dátummal véget érő időszakra vonatkozóan.

Az időbeli intelligenciával kapcsolatos függvényeket ismertető szakaszban (Időbeliintelligencia-függvények) említett további függvények összesítésekben használható dátumok vagy egyéni dátumtartományok beolvasására szolgálnak. Például a DATESINPERIOD függvény használatával beolvashat egy dátumtartományt, majd az eredményül kapott dátumok halmazát egy másik függvény argumentumaként használva készíthet egyéni összesítést csak az adott dátumokra vonatkozóan.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×