Összesítések a Power Pivot programban

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Összesítések hatékonyan becsukása, ebből a témakörből vagy csoportosításával. Nyers adatokból a táblák vagy más adatforrásokból indításakor adatai gyakran egyszerű, azaz a részletek rengeteg van, de azt nem rendezett, vagy valamilyen módon csoportosítva. Összesítések vagy szerkezet hiánya előfordulhat, hogy megnehezítik mintázatok az adatok felderítésére. Egy fontos adatmodellezése része egyszerűsítése, absztrakt vagy a kérdésre adott válasz meghatározott üzleti mintázatok összegzés összesítések meghatározásához.

Leggyakoribb összesítések, például az átlag, a DARABSZÁM, DISTINCTCOUNT, MAX, MINvagy SZUM használatával létrehozhatja egy mérték automatikusan az AutoSzum funkcióval. Más típusú összesítések, például AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSvagy SUMXtartalmazó táblázatot adnak eredményül, és csak az Adatelemzési kifejezések (DAX)használatával létrehozott képlet.

A Power Pivot programban elérhető összesítések áttekintése

Csoportok kiválasztása összesítésre

Az adatokat összesítéskor olyan jellemzők szerint csoportosítja, mint például termék, ár, régió vagy dátum, majd egy olyan képletet ad meg, amely a csoportban található összes adattal működik. Amikor például egy év végösszegét határozza meg, összesítést hoz létre. Ha aztán ezt az évet az előző évvel összehasonlítva arányt hoz létre, és az éveket százalékos értékként jeleníti meg, egy másik típusú összesítésről van szó.

Az adatok csoportosításának módjára vonatkozó döntést az üzleti szempontból felvetődő kérdés határozza meg. Az összesítések például választ adhatnak a következő kérdésekre:

Megszámolja   Hány tranzakció volt egy adott hónapban?

Átlagok    Mi volt az átlagos értékesítés, értékesítő szerint ebben a hónapban?

Minimális és maximális értékek    Melyik értékesítési körzet teljesített a legjobb öt eladott egységek számát tekintve?

Az ilyen kérdésekre választ adó számítás létrehozásához olyan részletes adatokkal kell rendelkeznie, amelyek között szerepelnek a megszámlálandó vagy összesítendő számértékek, valamint a számadatoknak valamilyen módon kapcsolódniuk kell az eredmények rendszerezéséhez használni kívánt csoportokhoz is.

Ha az adatok már nem tartalmaz értéket, amely használható a csoportosításhoz, például egy termékkategória vagy a nevét a földrajzi területhez tartozik, ahol az tár található, érdemes lehet csoportok bevezetésére-adatokra mutató kategóriák hozzáadásával. Ha generál Excel csoportok, kell kézzel írja be vagy jelölje ki a csoportokat, az oszlopokat a munkalapon az egyéni használni kívánt. Azonban a relációs rendszerben hierarchiák, például a termékek kategóriák gyakran tárolódnak egy másik tábla, mint a FAKT vagy érték táblázat. Általában a kategória táblázat adatokhoz van csatolva a FAKT szerint bizonyos típusú billentyűt. Tegyük fel, keresse meg, hogy az adatok termékkulcsokat, de nem termékek vagy a termékkategóriák nevét tartalmazza-e. A kategória hozzáadása egy egyszerű Excel-munkafüzet, azt szeretné, hogy az az oszlop megfelelő kategórianevek tartalmazó másolásához. A Power Pivota termék kategória tábla importálása az adatmodellbe, a számadatokat tartalmazó tábla és a kategória terméklistában közötti kapcsolat létrehozása, és alkalmazni a kategóriákat, adatok csoportosítása, majd. További információ a táblák közötti kapcsolatok létrehozásacímű témakör tartalmaz.

Az összesítéshez használandó függvény kiválasztása

Miután azonosította és felvette a használni kívánt csoportosításokat, el kell döntenie, hogy az összesítéshez mely matematikai függvényeket fogja használni. Az összesítésekben többek között a következő matematikai és statisztikai műveletek használhatók: összegzés, átlagszámítás, minimum megállapítása, elemek megszámlálása. Ugyanakkor a Power Pivot lehetőséget nyújt egyéni összesítő képletek létrehozására is a Power Pivot és az Excel szokványos összesítési műveletei mellett.

Például az előző példában használtakkal azonos értékekből és csoportokból kiindulva olyan egyéni összesítéseket hozhat létre, amelyek választ adnak a következő kérdésekre:

Szűrt megszámolja   Hány tranzakció volt egy adott hónapban a hó végi karbantartási intervallum kizárásával?

Időbeli átlagértékeken arányok    Mi történt a hány százalékkal növekedett vagy csökkent az értékesítés az előző év hasonló időszakához képest?

Csoportosításra minimális és maximális értékek    Mely értékesítési körzetek érték el a legjobb eredményt az egyes termékkategóriákban, illetve az egyes termékpromóciókban?

Összesítések képletekhez és kimutatásokhoz adása

Ha van általános elképzelése arról, hogyan kellene az adatokat ésszerűen csoportosítani, és hogy milyen értékeket kíván használni, eldöntheti, hogy kimutatást állít össze, vagy egy táblázaton belül hoz létre számításokat. A Power Pivot kibővíti és továbbfejleszti az Excelben az összesítések – például összegzés, elemszámlálás vagy átlagszámítás – létrehozására vonatkozó beépített képességeket. A Power Pivot modulban egyéni összesítések is létrehozhatók a Power Pivot-ablakban vagy az Excel kimutatási területén.

  • Számított oszlopfigyelembe véve az aktuális sor környezetben kapcsolódó sorokat beolvashatja egy másik táblából, és kattintson a SZUM, megszámolása vagy ezeket az értékeket a kapcsolódó sorokat az átlagos összesítéseket hozhat létre.

  • Mértékdinamikus összesítések, amelyek a képletben definiált szűrők, mind az a kimutatás és szeletelők, oszlopfejlécek és a sor kijelölt által megszabott szűrőket is létrehozhat. Az AutoSzum funkcióval vagy a képlettel mértékek használata szabványos összesítéseket hozhat létre a Power Pivot . Létrehozhat implicit mértékek használata szabványos összesítéseket kimutatásban az Excel is.

Csoportosítások felvétele kimutatásba

Amikor kimutatást tervez, akkor úgy csoportosíthatja az adatokat, hogy a csoportosításokat, kategóriákat vagy hierarchiákat jelentő mezőket a kimutatás oszlop- és sorterületeire húzza. A numerikus értékeket tartalmazó mezőket húzza aztán az értékek területére, hogy azok megszámlálásra kerülhessenek, átlagot lehessen belőlük számítani, vagy összegezve lehessenek.

Kategóriák felvétele egy kimutatást, de a kategória adatai nem kapcsolódik az FAKT adatokat, ha jelenhet meg, hogy hibát vagy jellemző eredmények. Javítsa ki a problémát, automatikus észlelésével és javaslat kapcsolatok általában megpróbálja a Power Pivot . További információ a kimutatások kapcsolatok használatacímű rész tartalmaz.

A mezőket a szeletelőkre is húzhatja, ha bizonyos adatcsoportokat szeretne kiválasztani megtekintésre. A szeletelők segítségével interaktív módon csoportosíthatók, rendezhetők és szűrhetők az eredmények a kimutatásokban.

Csoportosítások használata a képletekben

Csoportosítások és kategóriák használatával is összesíthetők a táblákban tárolt adatok, ha kapcsolatokat létesít a táblák között, majd olyan képleteket hoz létre, amelyek e kapcsolatok felhasználásával keresik meg az egymáshoz kapcsolódó értékeket.

Más szóval, ha olyan képletet kíván létrehozni, amely kategóriák alapján csoportosítja az értékeket, akkor előbb egy kapcsolatot kell létesíteni a részletes adatokat tartalmazó táblázat és a kategóriákat tartalmazó táblázat között, majd ezután készíthető el a képlet.

További információt a kereséseket alkalmazó képletek létrehozásáról: keresések a Power Pivot képleteibenmegtekintése

Szűrők használata az összesítésekben

Egy új Power Pivot a funkció az azt jelenti, hogy a szűrők alkalmazása oszlopok és táblázatok az adatokat, nem csak a felhasználói felületen és belül egy kimutatásra vagy egy diagram, hanem az összesítések kiszámításához használt nagyon képletekben. Szűrők számított oszlopokban, mind az s a képletekben használható.

A DAX nyelv új összesítő függvényeiben például nem csupán azokat az értékeket lehet megadni, amelyek alapján az összegzést vagy elemszámlálást végezni kell, hanem teljes táblázatokat is fogadnak argumentumként. Ha az adott táblán nem alkalmazott szűrőt, az összesítő függvény a tábla megadott oszlopában található összes értékét feldolgozza. A DAX rendszerben a táblán dinamikus vagy statikus szűrőt hozhat létre, így az összesítés a szűrő állapota és az aktuális környezet függvényében az adatok egy eltérő részhalmazán működik.

A feltételek és szűrők képleteken belüli együttes használatával olyan összesítések hozhatók létre, amelyek a képletekben megadott értékek függvényében változóak, illetve amelyek a kimutatásban kijelölt sor- és oszlopfejlécektől függenek.

További tudnivalókért lásd: Adatok szűrése képletekben.

Az Excel és a DAX összesítési függvényeinek összehasonlítása

Az alábbi táblázat felsorol néhány szabványos, Excel-féle összesítő függvényt, és megadja a függvények Power Pivot modulbeli megvalósítására mutató hivatkozásokat. Ezeknek a függvények a DAX-féle változata jórészt megegyezik az Excelben használatos változatával, a szintaxisban és bizonyos típusú adatok kezelésében vannak kisebb eltérések.

Szabványos összesítő függvények

Függvény

Rendeltetése

ÁTLAG

Az oszlopban található számok átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTLAGA

Az oszlopban található összes érték átlagát (számtani közepét) adja eredményül. Szöveg és nem numerikus értékek kezelésére is alkalmas.

DARABSZÁM

Megszámolja egy oszlopban szereplő numerikus értékek számát.

DARAB2

Megszámolja egy oszlopban található nem üres értékek számát.

MAX

Az adott oszlopban található legnagyobb numerikus értéket adja vissza.

MAXX

A legnagyobb értéket adja eredményül egy táblázatra kiértékelt kifejezéssorozat értékei közül.

MIN

Az adott oszlopban található legkisebb numerikus értéket adja vissza.

MINX

A legkisebb értéket adja eredményül egy táblázatra kiértékelt kifejezéssorozat értékei közül.

ÖSSZEG

Összeadja az oszlopban szereplő összes számot.

Összesítő függvények a DAX rendszerben

A DAX rendszer olyan összesítő függvényeket tartalmaz, amelyeknél megadható az összesítés végrehajtási helyeként alkalmazandó táblázat. Tehát nem csupán összeadják vagy átlagolják egy oszlop értékeit, hanem ezekkel a függvényekkel az összesítendő adatokat dinamikusan meghatározó kifejezés hozható létre.

A következő táblázat a DAX rendszerben használható összesítő függvények listáját tartalmazza.

Függvény

Rendeltetése

AVERAGEX

Kiszámítja egy teljes táblában kiértékelt kifejezéssorozat átlagát.

COUNTAX

Egy teljes táblában kiértékelt kifejezéssorozat darabszámát adja meg.

DARABÜRES

Megszámolja egy oszlopban szereplő üres értékek számát.

COUNTX

Egy tábla sorainak teljes számát adja meg.

COUNTROWS

Beágyazott táblafüggvény – például szűrő – által eredményül adott sorokat számol meg.

SUMX

Egy táblázatra kiértékelt kifejezéssorozat összegét adja meg.

Különbségek a DAX és az Excel összesítési függvényei között

Bár az Excel mint megegyező nevű ezeket a funkciókat, Power Pivota memóriában található elemző motor csatlakozást, és van már újraírásra táblázatokkal és oszlopokkal működnek. DAX-képlet nem használhatja az Excel-munkafüzet, és ez fordítva is igaz. Ezek csak akkor használható Power Pivot ablakban, Power Pivot adatokon alapuló kimutatásokban. Is Bár a függvények azonos nevek, a vezérlő viselkedése is némileg eltérő lehet. További információ az témakörökben egyes függvény hivatkozást.

Az összesítésben az oszlopok kiértékelése is eltérő módon történik ahhoz képest, ahogy az Excel kezeli az összesítéseket. Egy példa segíthet ennek szemléltetésében.

Tegyük fel, hogy a Sales (Értékesítés) tábla Amount (Összeg) oszlopának értékeit szeretné összeadni, így a következő képletet hozza létre:

=SUM('Sales'[Amount])

A legegyszerűbb lehetőséget választja a függvény a egyetlen szűretlen oszlopából olvas be értékeket, és az eredmény ugyanaz, mint az Excelben, amely egyszerűen csak az értékek mennyiség oszlopnak. Azonban a Power Pivot, a képlet értelmezett miközben"érték beolvasása összeg az értékesítés táblában minden egyes sorára, majd összegzi a talált egyedi értékeket. Power Pivot kiértékeli minden egyes sorára eredményhalmaz, amelyen az összesítés végrehajtott minden egyes sorához egy egyetlen skaláris értéket számít ki és végrehajtja a ezeket az értékeket egy összesítést. Ezért a képlet eredményét eltérő lehet táblázattá alkalmazott szűrők, vagy ha az értékek kiszámított egyéb összesítéseket, előfordulhat, hogy szűrhető alapján. További tudnivalókért lásd: környezet a DAX-képletekben.

A DAX rendszer időbeliintelligencia-függvényei

Mellett az előző szakaszban ismertetett táblázat összesítő függvények DAX van összesítő függvények, amelyek a dátumok és időpontok adja meg, beépített időintelligencia megadására. Ezek a függvények kapcsolódó értékeket, és értékek összesítése időtartományok használatával. Értékek is hasonlíthatja – dátumtartományok keresztül.

A következő táblázat az összesítésekben használható időbeliintelligencia-függvényeket sorolja fel.

Függvény

Rendeltetése

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Kiszámít egy értéket a megadott időszak naptár szerinti utolsó napján.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Kiszámít egy értéket az adott időszakot megelőző időszak naptár szerinti utolsó napján.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Kiszámít egy értéket az időszak első napjával kezdődő és a megadott dátumoszlopban szereplő legutolsó dátummal véget érő időszakra vonatkozóan.

A többi függvény időintelligencia függvény szakaszában (Időbeliintelligencia-függvények) függvényeket a dátumok vagy az egyéni tartományok használata összesítési a dátumok lekéréséhez használható. Például a DATESINPERIOD függvény segítségével dátumtartományok vissza, és használatával adott dátumok halmazának másik függvény argumentumaként kiszámítanak egy egyéni összesítést az csak azokat a dátumokat.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×