Összekötők hozzáadása az alakzatokhoz a Visióban

Összekötők hozzáadása az alakzatokhoz a Visióban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Visio megkönnyíti a rajzokban található alakzatok összekapcsolását. Az Automatikus összekapcsolás funkcióval már a hozzáadás pillanatában összekapcsolhatja az alakzatokat. A már meglévő alakzatok esetében pedig használhatja az Összekötő eszközt.

Kapcsolattípusok

Az összekötő kétféle kapcsolattípust rendelhet az alakzatokhoz: pontok közötti és dinamikus kapcsolatot. A pontok közötti kapcsolatok az alakzat egy adott pontjához rögzítik az összekötőt, amely akkor sem mozdul el, ha az alakzatot áthelyezik vagy elforgatják. Dinamikus kapcsolat esetén az összekötők szabadon mozoghatnak egy alakzatokon, így amikor egy alakzatot áthelyez vagy elforgat, az összekötő ahhoz a csatlakozási ponthoz kapcsolódik, amely a legközelebb található az eredetileg megadott csatlakozási ponthoz.

Az alábbi ábrán az A alakzatot pontok közötti kapcsolat köti a C alakzathoz, azaz akárhová helyezi is át a C alakzatot, az A alakzatból kiinduló összekötő mindig a C alakzat ugyanazon pontjához lesz kapcsolva. Ezzel szemben a B alakzatot dinamikus kapcsolat köti a C alakzathoz, ezért a B alakzatból kiinduló összekötő a C alakzat legközelebbi csatlakozási pontjához kapcsolódik.

„A” pontok közötti összekötéssel kapcsolódik „C”-hez, míg „B” dinamikus összekötéssel kapcsolódik „C”-hez.

Beállíthatja, hogy bármelyik összekötő vagy végén lévő kapcsolat típusát. Alakzatok összekapcsolása az automatikus összekapcsolás funkció használatával történik, ha mindkét dinamikus kapcsolatot fog is. Ha manuális választja, ahol összekötő csatolva van-e egy alakzatot, megadhatja a kapcsolat típusát.

Alakzat automatikus összekapcsolása hozzáadáskor

Beállíthatja, hogy az alakzatok hozzáadásakor a Visio automatikusan összekapcsolja őket. Ez különösen folyamatábrák készítésekor lehet hasznos.

Az alábbi eljárást követve felvehet a rajzra egy olyan alakzatot, amelyet a Visio automatikusan összekapcsol egy meglévő alakzattal.

Megjegyzés : Az eljárás végrehajtásához az Automatikus összekapcsolás funkciónak bekapcsolt állapotban kell lennie. A Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában ellenőrizze, hogy be van-e jelölve az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet.

Vegyen fel egy alakzatot, és automatikusan csatlakoztatása egy létező alakzatra

 1. Ha az oldalon még nincs alakzat, az Alakzatok ablakból húzzon egy alakzatot az oldalra.

 2. Mutasson a kiinduló alakzatra, amíg az Automatikus összekapcsolás nyilai meg nem jelennek.

  Ha az Automatikus összekapcsolás funkció aktív, az alakzatokra mutatva megjelenítheti az összekötő nyilakat.

  Ha nem látja az Automatikus összekapcsolás nyilait, ellenőrizze a Nézet lapon, hogy be van-e jelölve az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet.

 3. Mutasson arra a nyílra, amely a hozzáadni kívánt alakzatnak megfelelő irányba mutat.

  Az Automatikus összekapcsolás funkció nyilaira mutatva megjelenik egy eszköztár a felvehető alakzatokkal.

  A megjelenő minipult tartalmazza a Gyorsalakzatok rajzsablon első négy gyorsalakzatát. Ha a minipulton rámutat egy alakzatra, akkor az oldalon a Visio megjeleníti az alakzat mintáját.

 4. Kattintson a hozzáadni kívánt alakzatra.

 5. A folytatáshoz mutasson az Automatikus összekapcsolás egyik nyilára az újonnan hozzáadott alakzaton. Ezzel egy új alakzatot vehet fel, amelyet a program szintén automatikusan össze fog kapcsolni.

  Az újonnan elhelyezett alakzatokra mutatva megjelennek az Automatikus összekapcsolás funkció nyilai, amelyekkel újabb alakzatot vehet fel.

Megjegyzés : Ha azt szeretné, hogy egy másik alakzatot a megjelenő minipulton, húzza az alakzatot az alakzatok ablakból a lapon be. Csatlakozás az alakzatot, a következő szakaszban leírt módszert.

Az oldalon lévő alakzatok összekapcsolása

Az Automatikus összekapcsolás funkcióval vagy az Összekötő eszközzel természetesen a már a rajzon szereplő alakzatokat is összekapcsolhatja.

Amikor csatlakoztatja az alakzatokat, megteheti kétféle kapcsolatok: a csatlakozási pont -, dinamikus kapcsolatot. Az ilyen típusú kapcsolatok további információkért lásd a fenti kapcsolatok típusai.

Pontok közötti kapcsolat létrehozásához, azaz ha az összekötőt az alakzat adott pontjához szeretné illeszteni, végezzen húzási műveletet az első alakzat megfelelő csatlakozási pontjából a másik alakzat megfelelő csatlakozási pontjába. Az alakzatok összekapcsolódásakor az összekötő végpontjai zöld színre váltanak.

Az alakzat konkrét pontjához kapcsolva az összekötőt a ponthoz rögzítheti azt.
Az alakzat konkrét pontjához kapcsolva az összekötőt a ponthoz rögzítheti azt.

Dinamikus kapcsolat létrehozásához, azaz ha azt szeretné, hogy az összekötő automatikusan egy alakzat közelebb eső pontjaihoz csatlakozzon, helyezze az Összekötő eszközt az első alakzat közepe fölé, és várjon, amíg az alakzat körül meg nem jelenik egy zöld téglalap. Az egérgombot lenyomva tartva húzza a mutatót a másik alakzat közepére. Amikor a második alakzat körül is megjelenik a zöld téglalap, engedje fel az egérgombot.

Az alakzathoz kapcsolva dinamikusan mozgathatja az összekötőt az alakzat különböző pontjai között.
Az alakzathoz kapcsolva dinamikusan mozgathatja az összekötőt az alakzat különböző pontjai között.

Meglévő alakzatok összekapcsolása az automatikus összekapcsolás funkcióval

 1. Mutasson a kiinduló alakzatra, amíg az automatikus összekapcsolás nyilai meg nem jelennek.

  Ha az Automatikus összekapcsolás funkció aktív, az alakzatokra mutatva megjelenítheti az összekötő nyilakat.
 2. Kattintson az Automatikus összekapcsolás egyik nyilára, és húzza az összekötő végpontját egy másik alakzatra. Ha dinamikus kapcsolatot szeretne létrehozni, akkor az alakzat közepére, ha pedig pontok közötti kapcsolatot, akkor az alakzat egyik csatlakozási pontjára húzza az összekötőt.

  Ha az Automatikus összekapcsolás nyilára helyezi az egérmutatót, megjelenik az alakzat mintája, de ezt figyelmen kívül hagyhatja; ha a célhelyére húzza a mutatót, a minta eltűnik.

Alakzatok összekapcsolása az összekötő eszközzel

 1. Kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában található Összekötő gombra.

  Az Összekötő eszközzel pontok közötti kapcsolatot hozhat létre az alakzatok között az összekötő két végénél.
 2. Kattintson egy alakzatra, majd kösse össze azt egy másik alakzattal.

 3. Amikor elkészült, a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Mutatóeszköz gombra.

Rövid feladatlista

Feladat

Művelet

Az összekötő típusának módosítása szögletesre, egyenesre vagy görbére

Kattintson a jobb gombbal az összekötőre, majd a helyi menüből válassza ki az összekötő típusát (szögletes, egyenes vagy görbe).

Az alakzatok igazítása és a térköz beállítása úgy, hogy az összekötők rendezett hatást keltsenek

Jelölje ki az összes igazítani kívánt alakzatot, majd a Kezdőlap lap Elrendezés csoportjában kattintson az Igazítás > Automatikus igazítás, vagy a Pozíció > Automatikus térköz elemre. Több alakzatot is kijelölhet egyszerre, ha lenyomva tartja a Ctrl billentyűt, miközben a kívánt alakzatokra kattint, vagy használhatja a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjának Kijelölés lehetőségét.

Kapcsolat módosítása dinamikusról pontok közötti kapcsolatra vagy fordítva

Jelölje ki az összekötőt, majd húzza el a végpontját az alakzattól. Helyezze az összekötőt egy megadott pontra pontok közötti kapcsolat, vagy az alakzat közepére dinamikus kapcsolat létrehozásához.

Az Automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása

Az Automatikus összekapcsolás funkciót az összes Visio-rajzon vagy csak az aktív rajzon is be- és kikapcsolhatja.

Kapcsolja be az automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása az aktív diagramon

 • A Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában jelölje be az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelölést.

  A Nézet lapon az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja, a jel törlésével inaktiválhatja az Automatikus összekapcsolás funkciót.

Megjegyzés : Ha az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet nem látható, a következő lépésekkel ellenőrizze, hogy az Automatikus összekapcsolás funkció nincs-e kikapcsolva az összes diagramon.

Kapcsolja be az automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása az összes diagramon

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. A Visio beállításai párbeszédpanelen kattintson a Speciális kategóriára.

 3. Az Automatikus összekapcsolás funkció bekapcsolásához a Szerkesztés csoportban jelölje be az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzetet. Az Automatikus összekapcsolás kikapcsolásához törölje a jelölőnégyzet jelölését.

  Az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja, a jel törlésével inaktiválhatja az automatikus összekapcsolást az összes diagramon és rajzon.
 4. Kattintson az OK gombra.

Lásd még

Nyilak, pontok és egyéb vonalvégződések hozzáadása összekötőhöz

A csatlakozási pont eszköz használatával hozzáadása, áthelyezése vagy törlése a csatlakozási pontok

Alakzat automatikus összekapcsolása hozzáadáskor

Beállíthatja, hogy az alakzatok hozzáadásakor a Visio automatikusan összekapcsolja őket. Ez különösen folyamatábrák készítésekor lehet hasznos.

Az alábbi eljárást követve felvehet a rajzra egy olyan alakzatot, amelyet a Visio automatikusan összekapcsol egy meglévő alakzattal.

 1. Ha az oldalon még nincs alakzat, az Alakzatok ablakból húzzon egy kezdő alakzatot az oldalra.

 2. Tartsa a mutatót mutasson a kiinduló alakzatra, amíg a kék automatikus összekapcsolás funkció nyilai jelennek meg az alakzat körül.

 3. Mutasson arra a nyílra, amely a hozzáadni kívánt alakzatnak megfelelő irányba mutat.

  A megjelenő minipult tartalmazza a Gyorsalakzatok rajzsablon első négy gyorsalakzatát. A sablonban kiválasztott alakzat mintaképe megjelenik az oldalon.

 4. A minipulton lévő alakzatok mintaképének megtekintéséhez mutasson a kívánt alakzatra.

 5. Kattintson a hozzáadni kívánt alakzatra.

Ha másik alakzatot szeretne használni, húzza el a mutatót az automatikus összekapcsolási nyílról, és a mintakép eltűnik. Ezután az Alakzatok munkaablakból húzza a megfelelő alakzatot az oldalra.

Rövid feladatlista

Feladat

Művelet

A rajzsablon gyorsalakzatainak módosítása

Nyissa meg a rajzsablont, és helyezze a gyorsalakzatokat a kívánt sorrendbe. A Gyorsalakzatok területen elhelyezhet új, illetve eltávolíthat onnan régi alakzatokat.

Annak módosítása, hogy mely alakzatok jelenjenek meg a minipulton

A Gyorsalakzatok rajzsablonon jelölje ki azt az alakzatot a Gyorsalakzatok csoportban, amelyet meg szeretne jeleníteni a minipulton. A csoport a kijelölt alakzattal együtt megjelenik a minipulton.

Más lehetőségként az elsőként megjeleníteni kívánt alakzatokat tartalmazó rajzsablont húzással elhelyezheti közvetlenül a Gyorsalakzatok címsáv alá. A többi rajzsablon sorrendjét úgy módosíthatja, hogy feljebb vagy lejjebb húzza őket az Alakzatok ablakban; ezek a Gyorsalakzatok rajzsablonon ugyanebben a sorrendben helyezkednek el.

Az oldalon lévő alakzatok összekapcsolása

Alakzatok, már a rajzot, az automatikus összekapcsolás funkcióval vagy az összekötő eszközzel lehet csatlakozni.

Alakzatok összekapcsolása az Automatikus összekapcsolás funkcióval

 1. Tartsa a mutatót a alakzat felett, amíg az alakzat körül nem jelennek a kék automatikus összekapcsolás funkció nyilai.

 2. Kattintson az Automatikus összekapcsolás egyik nyilára, majd húzza az összekötő végpontját egy másik alakzathoz. Ha dinamikus kapcsolatot szeretne létrehozni, akkor húzza az összekötőt az alakzat közepére. Ha pontok közötti kapcsolattal szeretné összekapcsolni a két alakzatot, húzza az összekötőt az alakzat csatlakozási pontjainak egyikére.

  Ha a kék nyílra helyezi a mutatót, megjelenik az alakzat mintaképe, de ezt figyelmen kívül hagyhatja – ha elhúzza a mutatót, a mintakép eltűnik.

Alakzatok összekapcsolása az Összekötő eszközzel

 1. Kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában található Összekötő gombra.

 2. Kattintson egy alakzatra, majd kösse össze azt egy másik alakzattal.

Ha az összekötőt az alakzat adott pontjához szeretné illeszteni, az első alakzat megfelelő csatlakozási pontjából húzza azt a másik alakzat megfelelő csatlakozási pontjába. Az alakzatok összekapcsolásakor az összekötő végpontjainak színe piros lesz. Ezt pontok közötti kapcsolatnak hívják.

Ha azt szeretné, hogy az alakzat mozgatásakor az összekötő is együtt mozogjon vele, helyezze az Összekötő eszközt az első alakzat közepére, amíg egy piros téglalap nem jelenik meg az alakzat körül. Tartsa lenyomva az egér gombját, és húzza a mutatót a másik alakzat közepére. Amikor a második alakzat körül is megjelenik a piros téglalap, engedje fel az egérgombot. Így dinamikus kapcsolat jön létre.

Rövid feladatlista

Feladat

Művelet

Az összekötő típusának módosítása szögletesre, egyenesre vagy görbére

Kattintson a jobb gombbal az összekötőre, majd válassza ki az összekötő kívánt típusát a helyi menüben.

Az alakzatok igazítása és a térköz beállítása úgy, hogy az összekötők rendezett hatást keltsenek

Az összes kijelölése az igazítás és a Kezdőlap lapon kattintson az automatikus igazítás és térköz menüpontra. Több alakzat választhat, a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson az összes őket, vagy Válassza a beállítások egyikének használatával.

Kapcsolat módosítása dinamikusról pontok közötti kapcsolatra vagy fordítva

Jelölje ki az összekötőt, majd húzza el a végpontját az alakzattól. Helyezze az összekötőt egy megadott pontra pontok közötti kapcsolat, vagy az alakzat közepére dinamikus kapcsolat létrehozásához.

Az Automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása

Az Automatikus összekapcsolás funkciót az összes Visio-rajzon vagy csak az aktív rajzon be- és kikapcsolhatja.

Az Automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása az aktív diagramon

 • A Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában jelölje be az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

Ha az Automatikus összekapcsolás jelölőnégyzet nem látható, ellenőrizze, hogy az Automatikus összekapcsolás funkció nincs-e kikapcsolva az összes diagramon. Ennek lépéseit a következő szakaszban találhatja.

Az Automatikus összekapcsolás funkció be- és kikapcsolása az összes diagramon

 1. Kattintson a Fájl > Beállítások parancsra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára.

 3. Az Automatikus összekapcsolás funkció bekapcsolásához a Szerkesztés csoportban jelölje be az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzetet. A funkció kikapcsolásához törölje a jelölőnégyzetből a jelet.

Lásd még

Nyilak, pontok és egyéb vonalvégződések hozzáadása összekötőhöz

Hozzáadása, áthelyezése vagy törlése a csatlakozási pontok

Alakzatok összekapcsolása az automatikus összekapcsolás funkcióval

Beállíthatja, hogy az alakzatok hozzáadásakor a Visio automatikusan összekapcsolja őket. Ez különösen folyamatábrák készítésekor lehet hasznos.

Az alábbi eljárást követve felvehet a rajzra egy olyan alakzatot, amelyet a Visio automatikusan összekapcsol egy meglévő alakzattal.

Az automatikus összekapcsolás funkció használata közben húzza az alakzatok elhelyezése az oldalon

 1. Húzzon egy alakzatot egy rajzsablonról a rajzlapra, és helyezze el egy másik alakzat közelében.

  Egy másik alakzat közelében elhelyezett alakzat

 2. Az egér gombját továbbra is lenyomva húzza a mutatót az egyik kék háromszög fölé. A háromszög sötétkékre változik.

  Mutató a kék háromszög felett

 3. Engedje fel az egérgombot. Az alkalmazás elhelyezi az alakzatot a rajzlapon, felvesz egy összekötőt, és összekapcsolja a két alakzatot.

  A kék háromszögre kattintva a program egy összekötőt vesz fel, és a két alakzatot összekapcsolja

Tipp : Ha nincs megelégedve, húzza az alakzatokat, érhet el ugyanazt az eredményt első jelöljön ki egy alakzatot a rajzsablonról cellákra mutatva egy alakzatot a a rajz, és válassza a kék háromszög, amely az alakzat közelében jelenik meg.

Az automatikus összekapcsolás funkció használata a lapon lévő alakzatok

 1. Az egérmutatót a kapcsolódás akívánt alakzatra.

  Mutató a kapcsolat kezdőpontjaként használni kívánt alakzat felett

 2. Vigye az egérmutatót a kék háromszög, amely az alakzatot, amelyhez csatlakozni szeretne, amely a legközelebb esik.

  Az összekapcsolni kívánt alakzathoz legközelebb lévő kék háromszög felett álló egérmutató

  A háromszög, azzal kikapcsolja sötétkék, és egy piros jelenik meg az alakzatot, amelyhez csatlakozni szeretne, körül.

  Megjegyzés : Ha egy piros keret nem jelenik meg, amelyhez csatlakozni szeretne, amely az alakzat körül, az alakzat messzebb is lehet. Az alakzat áthelyezéséhez közelebbi, és próbálkozzon újra, az összekötő eszközzel.

 3. Kattintson a kék háromszögre. Összekötők hozzáadása és két alakzatot a kék.

  A kék háromszögre kattintva a program egy összekötőt vesz fel, és a két alakzatot összekapcsolja

Automatikus összekapcsolás engedélyezése vagy tiltása

Engedélyezheti vagy letiltja az automatikus összekapcsolás funkciót az összes Visio-rajzon vagy csak az aktuális rajz. Az összes rajzok:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. Kattintson az Általános beállítások fülre.

 3. A rajz ablak beállítások csoportban jelölje be az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzetet.

Az aktuális rajz csak:

 • A szokásos eszköztáron kattintson az Automatikus összekapcsolás funkció eszközt.

  Megjegyzés : Ha az Automatikus összekapcsolás funkció eszközre kattintás az automatikus összekapcsolás funkció nem engedélyezi, győződjön meg arról, hogy az Automatikus összekapcsolás engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, a Beállítások párbeszédpanelen.

Alakzatok összekapcsolása az összekötő eszközzel funkcióval

A legtöbb rugalmas módjai hozzáadása és kapcsolása az összekötő egyik rajzolja meg a szokásos eszköztáron az összekötő eszközzel Gombkép használatával.

 1. A Normál eszköztáron Gombkép kattintson az Összekötő eszközre.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ahhoz, hogy az összekötőt az alakzat konkrét pontjához, húzza át a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X kattintson az első alakzatnak a második alakzat csatlakozási pontot. Az összekötő végpontok pirosra össze az alakzatokat, ha. Pontok közötti kapcsolat Link. Pontok közötti kapcsolatot az összekötő marad ugyanaz a csatlakozási pontok együtt az alakzatok áthelyezésekor.

  • Ahhoz, hogy az összekötő áthelyezése a legközelebbi elérhető csatlakozási pontot, vigye az összekötő eszközzel az alakzat közepére történő első mindaddig, amíg egy piros jelenik meg az alakzat körül. Tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a második alakzat közepére. Ha egy piros jelenik meg a második alakzat köré, engedje fel az egérgombot. A kapcsolat átalakítása alakzatok Link. Alakzatok kapcsolatot az összekötő maradjon együtt minden egyes alakzatra az alakzatok vagy az egyik áthelyezésekor a legközelebbi elérhető csatlakozási pontok áthelyezésével. Ha nincs csatlakozási pontok, az összekötő lép a legközelebbi diákat.

   Megjegyzés : Alakzatok, ahol az összekötő egyik végén csatlakozik csatlakozási pontot, és másik végét az összekötő csatlakozik az alakzatot (vagy fordítva) közötti kapcsolatok is létrehozhat.

 3. A hagyományos szerkesztéshez való visszatéréshez kattintson a Normál eszköztár Mutató gomb Mutató eszközére.

  Megjegyzések: 

  • Összekötő alakzat hozzáadása több alakzat, meg kell hozzáadnia több összekötők; Nincs "elágaztatási" összekötő-alakzat nem.

  • Ha hozhat létre a pontok közötti kapcsolat és kapcsolása az összekötő pontosan megfelelő helyre nehéz egyszerre problémákat, próbálja meg más illesztési, és kapcsolása beállítások:

  • Kattintson az eszközök menü kattintson az Illesztés és kapcsolás, és kattintson az Általános lapon jelölje ki a kívánt beállításokat.

   Ha mértani alakzat, egy fogópontot vagy alakzatcsúcs kapcsolás a rendszer automatikusan hozzáadja csatlakozási pontot, ha egy már nem létezik.

Lásd még

Nyilak, pontok és egyéb vonalvégződések hozzáadása összekötőhöz

Csatlakozási pontok hozzáadása, áthelyezése vagy törlése

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×