Összekötő vonalak, nyilak vagy pontok szerkesztése

Összekötő vonalak, nyilak vagy pontok szerkesztése

Az összekötők szerkesztését és kezelését nagy rugalmassággal végezheti. Szerkesztheti a vonalak vastagságát, stílusát és görbületét, szabályozhatja a végpontok és nyilak megjelenését, görbévé, szögletessé vagy egyenessé teheti az összekötőket, és számos különféle módon kezelheti a csatlakozási pontokat.

Tipp:    A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában szereplő parancsok a Visiót egy másik állapotba vagy üzemmódba helyezik, ami néha bevallottan zavaró lehet. A billentyűzet használatával kényelmesen válthat a Mutató Objektumok kijelölése (Ctrl+1) és az Összekötő Gombkép (Ctrl+3) eszköz között. Bármilyen eszközt (például Szövegterület vagy Csatlakozási pont) is használ, az Esc billentyűt a kívánt alkalommal lenyomva mindig visszatérhet a Mutató eszközhöz (kivéve a Visio 2010-ben).

Kapcsolódó műveletek   

Összekötők görbévé, szögletessé vagy egyenessé tétele

Nyilak és egyéb vonalvégződések hozzáadása összekötőhöz

Összekötő vastagságának, stílusának vagy görbületének módosítása

Összekötő nyíl irányának megfordítása

Összekötők vonalvezetése vagy metszésbe hozása

További módszerek a csatlakozási pontok használatára

Lásd még

Összekötők görbévé, szögletessé vagy egyenessé tétele

Módosíthat egy összekötőt, vagy megváltoztathatja az új összekötők alapértelmezett beállításait.

Összekötő módosítása

 1. Jelölje ki az összekötőt.

 2. A Tervezés lap Elrendezés csoportjában válassza az Összekötők elemet, majd válassza a Szögletes összekötő, az Egyenes összekötő vagy a Görbe összekötő lehetőséget.

Megjegyzés:    Csatlakozási pontokat nem vehet fel egyenes vagy szögletes összekötőkre, görbe összekötőkre azonban igen, a Ceruza eszközzel Gomb képe . További információ: Csatlakozási pont felvétele görbe összekötőre.

Az alapértelmezett beállítások módosítása új összekötők esetén

 • Ha az alapértelmezett összekötőt egyenessé vagy görbévé szeretné tenni:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:     Válassza a Fájl fület, válassza a Nyomtatás, majd az Oldalbeállítás lehetőséget, válassza az Elrendezés és vonalvezetés fület, és a Megjelenés listában válassza az Egyenes vagy a Görbe elemet.

  • 2010 esetén:    Válassza a Fájl fület, válassza a Nyomtatás, a Nyomtatási kép, majd az Oldalbeállítás lehetőséget, válassza az Elrendezés és vonalvezetés fület, és a Megjelenés listában válassza az Egyenes vagy a Görbe elemet.

  Megjegyzés:    Görbe összekötőt nem állíthat be alapértelmezettként.

Vissza a lap tetejére

Nyilak és egyéb vonalvégződések hozzáadása összekötőhöz

Az összekötőkre felvehet nyilakat, pontokat és egyéb vonalvégződéseket.

 1. Jelöljön ki egy összekötőt.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:     A Kezdőlap lap Alakzatstílusok csoportjában válassza a Vonal menügombot, majd a Vonalbeállítások parancsot.

  • 2010 esetén:    A Kezdőlap lap Alakzat csoportjában válassza a Vonal menügombot, majd a Nyilak parancsot.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:    Az Alakzatformázás panel Vonal csoportjában gondoskodjon arról, hogy a Folytonos vonal beállítás legyen kiválasztva, majd adja meg a típust, a méretet vagy a vonalvég típusát.

   Összekötő végeinek beállításai
  • 2010 esetén:    Válassza a További nyilak elemet a Vonal ablakban, adja meg a típust, a méretet vagy a vonalvég típusát, majd kattintson az OK gombra.

   Nyílvégek

Vissza a lap tetejére

Összekötő vastagságának, stílusának vagy görbületének módosítása

 1. Jelöljön ki egy összekötőt.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:     A Kezdőlap lap Alakzatstílusok csoportjában válassza a Vonal menügombot, majd a Vonalbeállítások parancsot.

  • 2010 esetén:    A Kezdőlap lap Alakzat csoportjában válassza a Vonal menügombot, majd a Vonalbeállítások parancsot.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:     Az Alakzatformázás panel Vonal csoportjában adja meg a vastagságot, a stílust vagy a görbületet.

   Összekötőstílusok beállításai
  • 2010 esetén:    A Vonal ablakban adja meg a vastagságot, a stílust vagy a görbületet, és kattintson az OK gombra.

   Vonalvastagság és más beállítások

Vissza a lap tetejére

Összekötő nyíl irányának megfordítása

Ha meg szeretné változtatni egy összekötő irányát, vegyen fel egy új nyilat az összekötő nyíl nélküli végére, és távolítsa el a meglévő nyilat a másik végéről.

 1. Jelöljön ki egy összekötőt.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:     A Kezdőlap lap Alakzatstílusok csoportjában válassza a Vonal menügombot, majd a Vonalbeállítások parancsot.

  • 2010 esetén:    A Kezdőlap lap Alakzat csoportjában válassza a Vonal menügombot, majd a Vonalbeállítások parancsot.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Visio Online 2. csomag, 2016, 2013 esetén:    Az Alakzatformázás panel Vonal csoportjában válassza a

   • Kezdő nyíl típusa lehetőséget, és végezze el a 4. lépést.

   • Záró nyíl típusa lehetőséget, és végezze el a 4. lépést.

   Nyilak megfordítási beállításai
  • 2010 esetén:    A Vonal ablakban válassza a

   • Kezdő nyíl típusa lehetőséget, és végezze el a 4. lépést.

   • Záró nyíl típusa lehetőséget, és végezze el a 4. lépést.

   Kezdő és záró nyilak
 4. Ha a kijelölt összekötő elején és végén hozzáadna, módosítana vagy eltávolítana egy nyilat, válasszon egy nyilat, vagy válassza a Nincs lehetőséget a nyílmenüben.

  A Nyílstílus menüben válasszon egy nyílstílust, vagy válassza a Nincs értéket.

Vissza a lap tetejére

Összekötők vonalvezetése vagy metszésbe hozása

A legtöbb esetben az összekötők alapértelmezett viselkedése megfelelő. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nagyobb szabályozást szeretne a diagramon szereplő összekötők vonalvezetése és metszésbe hozása tekintetében.

Tipp:    A Nagyítás funkcióval jobban láthatja az apró részleteket, és pontosabban végezheti a szabályozást: Nagyítás (ALT+F6), Kicsinyítés (ALT+SHIFT+F6) és Igazítás az ablak méretéhez (CTRL+SHIFT+W).

 • Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Ha egy összekötőt egy másik összekötőhöz szeretne kapcsolni, vegye fel az összekötőt egy alakzatra, majd húzza az összekötőt a másik összekötőre.

   Csatlakozás összekötőhöz
  • Egy összekötő vonalvezetéséhez jelölje ki az összekötőt, majd húzza az egyik középpontját egy új helyre.

   Összekötő átirányítása
  • Ha egy összekötőt képpontonként szeretne módosítani, jelölje ki az összekötőt, majd nyomja le a Shift+nyílbillentyű billentyűkombinációt a kívánt iránynak megfelelően.

   Összekötő áthelyezése képpontokként

Megjegyzés:    Ha fadiagramot szeretne létrehozni, olvassa el a Fadiagram létrehozása című témakört.

Vissza a lap tetejére

További módszerek a csatlakozási pontok használatára

Az alábbi szakaszokban számos módszert megismerhet a csatlakozási pontok szabályozására.

Tipp:    A Nagyítás funkcióval jobban láthatja az apró részleteket, és pontosabban végezheti a szabályozást: Nagyítás (ALT+F6), Kicsinyítés (ALT+SHIFT+F6) és Igazítás az ablak méretéhez (CTRL+SHIFT+W).

A csatlakozási pontok áttekintése

A csatlakozási pontok az alakzatokon megtalálható speciális pontok, amelyekhez „hozzákapcsolhatók” az összekötők vagy más alakzatok. Ha egy összekötőt vagy alakzatot egy csatlakozási ponthoz kapcsol, azok akkor is összekapcsolva maradnak, ha az alakzatot áthelyezi.

A csatlakozási pontok akkor válnak láthatóvá, amikor Ön megkísérli összekapcsolni az egyik alakzatot a másikkal. Az alakzathoz tartozó csatlakozási pontok olyankor jelennek meg, amikor az egérmutatót az Összekötő eszközzel az alakzat közelében tartja, vagy ha bármelyik összekötő végpontját egy olyan alakzat közelébe húzza, amelyhez csatlakozási pontok tartoznak.

Csatlakozási pontokat tartalmazó kör mellett lévő Összekötő eszköz

Megjegyzés:    A csatlakozási pont nem az egyetlen olyan hely, ahol összekapcsolhatja az összekötőket. Az összekötőket (és a vonalakat) alakzatcsúcsokhoz, az alakzatok fogópontjaihoz és geometriájához is rögzítheti. További információ: Az Illesztés és kapcsolás párbeszédpanel.

Pontok közötti vagy dinamikus kapcsolatok használata

Az összekötő kétféle kapcsolattípust rendelhet az alakzatokhoz: pontok közötti és dinamikus kapcsolatot. Az összekötők mindkét végéhez bármelyik típusú kapcsolat tartozhat, és ezek akár különbözők is lehetnek. Ha az Automatikus összekapcsolás funkciót használja az alakzatok összekapcsolásához, az összekötő mindkét végén dinamikus kapcsolat jön létre. Ha kézzel választja ki, hogy egy alakzaton hová kapcsolódjon az összekötő, Ön adhatja meg a kapcsolattípust.

Az alábbi ábrán az A alakzatot pontok közötti kapcsolat köti a C alakzathoz, azaz akárhová helyezi is át a C alakzatot, az A alakzatból kiinduló összekötő mindig a C alakzat ugyanazon pontjához lesz kapcsolva. Ezzel szemben a B alakzatot dinamikus kapcsolat köti a C alakzathoz, ezért a B alakzatból kiinduló összekötő a C alakzat legközelebbi csatlakozási pontjához kapcsolódik.

Az „A” pontok közötti összekötéssel kapcsolódik a „C”-hez, míg a „B” dinamikus összekötéssel kapcsolódik a „C”-hez.

Pontok közötti kapcsolat létrehozása   

A pontok közötti kapcsolatok az alakzat egy adott pontjához rögzítik az összekötőt, amely akkor sem mozdul el, ha az alakzatot áthelyezik vagy elforgatják.

 1. Húzzon egy csatlakozási pontot az első alakzatról egy, a második alakzaton lévő csatlakozási pontra.

 2. Az összekötő végpontjai az alakzatok összekapcsolásakor zöldre váltanak.

Egy összekötőt az alakzat adott pontjához kapcsolva a ponthoz rögzítheti azt.

Dinamikus kapcsolat létrehozása    

Dinamikus kapcsolat esetén az összekötők szabadon mozoghatnak az alakzatokon, így amikor Ön áthelyez vagy elforgat egy alakzatot, az összekötő ahhoz a csatlakozási ponthoz fog kapcsolódni, amely a legközelebb van az eredetileg megadott csatlakozási ponthoz.

 1. Helyezze az Összekötő eszközt az első alakzat közepe fölé, amíg az alakzat körül meg nem jelenik egy zöld keret.

 2. Az egérgombot lenyomva tartva húzza az alakzatot a második alakzat közepére.

 3. Amikor a második alakzat körül megjelenik egy zöld keret, engedje fel az egérgombot.

Az alakzathoz kapcsolva dinamikusan mozgathatja az összekötőt az alakzat különböző pontjai között.

Csatlakozási pont hozzáadása alakzathoz

Ha az alakzathoz, amelyre összekötőt vagy alakzatot szeretne felvenni, a megfelelő helyen nem tartozik csatlakozási pont, felvehet egyet.

 1. Jelölje ki az alakzatot.

 2. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Csatlakozási pont Gombkép gombra.

 3. Ha a csatlakozási pontok nem láthatók, jelölje be a Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában a Csatlakozási pontok jelölőnégyzetet.

 4. Nyomja le a Ctrl billentyűt, és kattintson arra a helyre, ahol csatlakozási pontot kíván elhelyezni. Az új csatlakozási pontot hozzáadásakor automatikusan kijelöli a program.

 5. A normál szerkesztési módhoz való visszatéréshez kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában a Mutatóeszköz Objektumok kijelölése gombra.

Csatlakozási pont felvétele görbe összekötőre

Ha további rugalmasságot szeretne biztosítani a görbe összekötők módosításakor, felvehet csatlakozási pontokat. Ezt csak a görbe összekötőkkel teheti meg, az egyenes vagy a szögletes összekötőkkel nem.

 1. Jelölje ki a görbe összekötőt.

 2. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában, az egyszerű rajzeszközöket tartalmazó legördülő listában kattintson a Ceruza A Ceruza eszköz elemre.

 3. Ha a csatlakozási pontok nem láthatók, jelölje be a Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában a Csatlakozási pontok jelölőnégyzetet.

 4. Nyomja le a Ctrl billentyűt, és kattintson arra a helyre, ahol csatlakozási pontot kíván elhelyezni. Az új csatlakozási pontot hozzáadásakor automatikusan kijelöli a program.

 5. A normál szerkesztési módhoz való visszatéréshez kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában a Mutatóeszköz Objektumok kijelölése gombra.

Alakzat csatlakozási pontjának áthelyezése

Ha nem elégedett a csatlakozási pont helyével, áthelyezheti.

 1. Jelölje ki az alakzatot.

 2. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában válassza a Csatlakozási pont Gombkép gombot.

 3. Ha a csatlakozási pontok nem láthatók, jelölje be a Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában a Csatlakozási pontok jelölőnégyzetet.

 4. Nyomja le a Ctrl billentyűt, és húzza az áthelyezni kívánt csatlakozási pontot a megfelelő helyre.

 5. A normál szerkesztési módhoz való visszatéréshez kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában a Mutatóeszköz Objektumok kijelölése gombra.

Ha problémát okoz a csatlakozási pontot pontosan a kívánt helyre áthelyeznie, próbáljon meg más illesztési beállításokat használni. További információ: Az illesztés erősségének beállítása vagy az illesztés kikapcsolása.

Csatlakozási pont törlése

Néha előfordul, hogy útban van egy csatlakozási pont. Ebben az esetben törölheti azt.

 1. Jelölje ki a törölni kívánt csatlakozási ponttal rendelkező alakzatot.

 2. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Szövegterület gombra 4. felirat .

 3. Ha nem lát csatlakozási pontot, jelölje be a Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában a Csatlakozási pontok jelölőnégyzetet.

 4. Kattintson a törölni kívánt csatlakozási pontra. A csatlakozási pont ekkor bíbor színűre változik.

 5. Nyomja le a Delete billentyűt.

 6. A normál szerkesztési módhoz való visszatéréshez kattintson a Kezdőlap lap Eszközök csoportjában a Mutatóeszköz Objektumok kijelölése gombra.

Csatlakozási pontok elrejtése

Néha a diagram láthatóságának javításához szükség lehet a csatlakozási pontok elrejtésére.

 • A Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában törölje a jelet a Csatlakozási pontok jelölőnégyzetből.

Szöveg hozzáadása csatlakozási pont mellett

Közvetlenül a csatlakozási pontokra nem tud szöveget felvenni. Az alakzatra azonban felvehet szöveget, amelyet aztán a csatlakozási pont mellé helyezhet.

 1. Jelölje ki azt az alakzatot, amelyhez szöveget szeretne hozzáadni, és kezdjen el gépelni. A beírt szöveg megjelenik az alakzatban.

 2. Jelölje ki az áthelyezendő szöveget.

  A körben lévő szöveg ki van jelölve
 3. A kijelölt szöveget húzással helyezze át a kívánt helyre.

  A mutatóeszköz áthelyezi a kijelölt szöveget

  A Visio automatikusan a Mutató Objektumok kijelölése eszközre vált, amikor Ön az egérmutatót a kijelölt szöveg fölé viszi.

Csatlakozási pont bemenő, kimenő vagy kétirányúvá alakítása

A bemenő és a kimenő irányú csatlakozási pontokkal szabályozhatja, hogy milyen összekötővégpontok legyenek használatban az alakzatokon.

 1. Jelölje ki az alakzatot.

 2. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Csatlakozási pont Gombkép gombra.

 3. Ha a csatlakozási pontok nem láthatók, jelölje be a Nézet lap Vizuális segédelemek csoportjában a Csatlakozási pontok jelölőnégyzetet.

 4. Ha kimenő vagy kétirányú csatlakozási pontot szeretne, kattintson a jobb gombbal a csatlakozási pontra, és kattintson az alábbiak egyikére:

  • Bemenő:     Az esetek többségében bemenő irányú csatlakozási pont szükséges. A bemenő csatlakozási pontok az összekötők végpontjait és a kétdimenziós alakzatok kimenő, illetve kétirányú csatlakozási pontjait vonzzák magukhoz.

  • Kimenő:     Ha egy kétdimenziós alakzatot szeretne egy másik alakzathoz kapcsolni, kimenő irányú csatlakozási pont szükséges. A kimenő irányú csatlakozási pontokat a bemenő irányú csatlakozási pontok vonzzák.

  • Kétirányú:     Ha egy alakzat esetében nem tudja, hogy hogyan szeretné azt más alakzatokhoz kapcsolni, akkor kétirányú csatlakozási pontra van szükség.

Vissza a lap tetejére

A csatlakozási pontok használata

Az alábbi szakaszokban számos módszert megismerhet a csatlakozási pontok szabályozására.

A csatlakozási pontok áttekintése

Alakzat négy csatlakozási ponttal

Alakzat négy csatlakozási ponttal

Csatlakozási pontok hozzáadása

Ha az alakzathoz, amelyhez összekötőt vagy alakzatot szeretne kapcsolni, a megfelelő helyen nem tartozik csatlakozási pont, egyszerűen felvehet egyet.

 1. Ha nem láthatók a csatlakozási pontok, kattintson a Nézet menü Csatlakozási pontok elemére.

 2. Jelölje ki az alakzatot.

  Megjegyzés: Ha először nem jelöli ki az alakzatot, nem tud csatlakozási pontot hozzáadni. Az alakzat akkor van kijelölve, ha körülötte egy zöld, szaggatott vonalas szegély látható.

 3. Kattintson a Csatlakozási pont eszközre Gombkép .

  Ha nem látja a Csatlakozási pont eszközt, kattintson a lefelé mutató nyílra az Összekötő eszköz Gombkép mellett, majd kattintson a Csatlakozási pont eszközre Gombkép .

 4. Nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson arra a helyre, ahol csatlakozási pontot kíván hozzáadni.

 5. Ha kimenő vagy kétirányú csatlakozási pontot szeretne, kattintson a jobb gombbal a csatlakozási pontra, és válassza a Bemenő, a Kimenő vagy a Kétirányú parancsot.

  • Az esetek többségében bemenő irányú csatlakozási pont szükséges. A bemenő csatlakozás „magához vonzza” az összekötők végpontjait és a kétdimenziós alakzatok kimenő, illetve kétirányú csatlakozási pontjait.

  • Ha kétdimenziós alakzatot szeretne másik alakzathoz rögzíteni, kimenő irányú csatlakozási pont szükséges. A kimenő irányú csatlakozási pont „vonzódik” a bemenő irányú csatlakozási pontokhoz.

  • Ha egy alakzatról nem tudja, hogyan szeretné más alakzatokhoz rögzíteni, kétirányú csatlakozási pontra van szükség.

 6. A hagyományos szerkesztéshez való visszatéréshez kattintson a Mutató eszközre Mutató gomb .

Szöveg hozzáadása csatlakozási pont mellett

Közvetlenül a csatlakozási pontokra sajnos nem tud szöveget felvenni. Az alakzatra azonban felvehet szöveget, amelyet aztán a csatlakozási pont mellé helyezhet.

 1. Jelölje ki az alakzatot.

 2. Kezdjen el gépelni. A beírt szöveg megjelenik az alakzatban.

 3. Kattintson a Szövegterület eszközre 4. felirat .

  Ha nem látja a Szövegterület eszközt, kattintson a lefelé mutató nyílra a Szöveg eszköz Szöveg gomb mellett, majd kattintson a Szövegterület eszközre 4. felirat .

 4. Húzza a szöveget a kívánt helyre.

Tipp: Ha az alakzathoz vezérlőfogópont Vezérlőfogópont képe – sárga rombusz tartozik, annak húzásával gyorsan áthelyezheti az alakzat szövegét.

Csatlakozási pontok áthelyezése

Ha nem elégedett a csatlakozási pont helyével, áthelyezheti.

 1. Jelölje ki az alakzatot.

  Megjegyzés: Ha először nem jelöli ki az alakzatot, nem tudja áthelyezni a csatlakozási pontot. Az alakzat akkor van kijelölve, ha körülötte egy zöld, szaggatott vonalas szegély látható.

 2. Kattintson a Csatlakozási pont eszközre Gombkép .

  Ha nem látja a Csatlakozási pont eszközt, kattintson a lefelé mutató nyílra az Összekötő eszköz Gombkép mellett, majd kattintson a Csatlakozási pont eszközre Gombkép .

 3. Húzza az áthelyezni kívánt csatlakozási pontot a megfelelő helyre.

  Ha nem láthatók csatlakozási pontok, kattintson a Nézet menü Csatlakozási pontok elemére.

 4. A hagyományos szerkesztéshez való visszatéréshez kattintson a Mutató eszközre Mutató gomb .

Ha problémát okoz a csatlakozási pontot pontosan a kívánt helyre áthelyeznie, próbáljon meg más illesztési beállításokat használni:

 • Az Eszközök menüben kattintson az Illesztés és kapcsolás elemre, majd az Általános lap Illesztés csoportjában adja meg a kívánt beállításokat.

Csatlakozási pontok törlése vagy elrejtése

Időnként előfordulhat, hogy a csatlakozási pontok útban vannak. Ha ez történik, két választási lehetősége van: vagy törli, vagy elrejti őket.

Alakzat csatlakozási pontjának törlése

 1. Jelölje ki az alakzatot.

  Megjegyzés: Ha először nem jelöli ki az alakzatot, nem tudja törölni a csatlakozási pontot. Az alakzat akkor van kijelölve, ha körülötte egy zöld, szaggatott vonalas szegély látható.

 2. Kattintson a Csatlakozási pont eszközre Gombkép .

  Ha nem látja a Csatlakozási pont eszközt, kattintson a lefelé mutató nyílra az Összekötő eszköz Gombkép mellett, majd kattintson a Csatlakozási pont eszközre Gombkép .

 3. Kattintson a törölni kívánt csatlakozási pontra. A csatlakozási pont ekkor bíbor színűre változik.

  Ha nem láthatók csatlakozási pontok, kattintson a Nézet menü Csatlakozási pontok elemére.

 4. Nyomja le a DELETE billentyűt.

 5. A hagyományos szerkesztéshez való visszatéréshez kattintson a Mutató eszközre Mutató gomb .

Csatlakozási pont elrejtése

 • A Nézet menüben kattintson a Csatlakozási pontok elemre.

Vissza a lap tetejére

Nyilak és egyéb vonalvégződések hozzáadása összekötőhöz

Az összekötőkre felvehet különböző elemeket, például nyilakat, pontokat és egyéb vonalvégződéseket.

 1. Jelöljön ki egy összekötőt.

 2. Kattintson a Formátum menü Vonal parancsára.

 3. A Vonalvégződések csoportban válassza ki a kívánt típusú és méretű vonalvégződést.

 4. Kattintson az OK gombra.

Tipp: A Formátum eszköztáron elérhető Vonalvégződések eszközt is használhatja.

Összekötők görbévé, szögletessé vagy egyenessé tétele

Összekötő módosítása a diagramon

 1. Kattintson a jobb gombbal az összekötőre.

 2. Kattintson a Szögletes összekötő, az Egyenes összekötő vagy a Görbe összekötő elemre.

Megjegyzés:    Fogópontokat nem vehet fel egyenes vagy szögletes összekötőkre, görbe összekötőkre azonban igen, a Ceruza eszközzel Gomb képe .

Az alapértelmezett beállítások módosítása új összekötők esetén

 • Ha az alapértelmezett összekötőt egyenessé vagy görbévé szeretné alakítani, kattintson a Fájl menü Oldalbeállítások parancsára, kattintson az Elrendezés és vonalvezetés fülre, majd a Megjelenés listában kattintson az Egyenes vagy a Görbe elemre.

Összekötő nyíl irányának megfordítása

Ha meg szeretné változtatni egy összekötő irányát, vegyen fel egy új nyilat az összekötő nyíl nélküli végére, és távolítsa el a meglévő nyilat a másik végéről.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt összekötőt.

 2. A Kezdőlap lap Alakzat csoportjában kattintson a Vonal elemre, és a Nyilak lehetőséget választva nyissa meg a Nyilak menüt.

  Az Alakzatstílusok panel Vonal elemére kattintva nyissa meg a menüt, és válassza a Nyilak lehetőséget.
 3. A Nyilak menüben kattintson a További nyilak elemre.

  Kattintson a További nyilak elemre a Nyilak menü alján.

  A Visio ekkor megjeleníti az Alakzatformázás munkaablakot úgy, hogy a Vonal csoport van kibontva.

 4. Ha a kijelölt összekötő elején szeretne hozzáadni, módosítani vagy eltávolítani egy nyilat, jelölje ki a nyilat, vagy válassza a Nincs lehetőséget a Kezdő nyíl típusa nyílmenüben.

  A kijelölt összekötő vonalon nyilat helyezhet el, majd módosíthatja és törölheti azt.

  A nyílmenükben a jelenleg kijelölt nyílstílus vagy a Nincs lehetőség látható a kijelölt összekötőnél.

  A Nyílstílus menüben válasszon egy nyílstílust, vagy válassza a Nincs értéket.
 5. Ha a kijelölt összekötő végén szeretne hozzáadni, módosítani vagy eltávolítani egy nyilat, jelölje ki a nyilat, vagy válassza a Nincs lehetőséget a Záró nyíl típusa nyílmenüben.

Lásd még

Összekötő szövegének hozzáadása és szerkesztése

Összekötők hozzáadása az alakzatokhoz

Összekötők kapcsolása vagy kapcsolásának megszüntetése

Egyéni összekötő létrehozása

Összekötők metszéspontjainak hozzáadása vagy eltávolítása

Visio – oktatás

Minden, amit az asztali Visio-összekötőkről tudni érdemes (a Visio-csapat blogja)

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×