Értékek megszámolása egy munkalapon

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Számolás vs. összeadás A számlálás az adatelemzés szerves részét képezi, akár a vállalat egyik részlegének dolgozóit, akár a negyedévenként eladott egységek számát számolja össze. Az Excel számos technikát kínál az adatokat tartalmazó cellák, sorok és oszlopok megszámolásához.

Az alábbi cikk a legjobb választásban segít azáltal, hogy átfogóan összefoglalja a módszereket, információt biztosít, amely alapján eldöntheti, melyik technikát használja, valamint részletes cikkekre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A számlálást nem szabad összetéveszteni az összegzéssel. További információ a cellák, oszlopok és sorok értékeinek összegzéséről: Értékek összegzése cellákban, oszlopokban és sorokban.

Tartalom

Egyszerű darabszámolás

Oszlopban vagy sorban lévő cellák megszámolása beépített parancs segítségével

Tartományban lévő cellák megszámolása függvénnyel

Oszlopban lévő cellák megszámolása tagolás alkalmazásával

Oszlopban vagy sorban lévő cellák megszámolása Kimutatás segítségével

Listában vagy Excel-táblázat oszlopában lévő cellák megszámolása függvénnyel

Számlálás egy vagy több feltétel alapján

Tartományban lévő cellák megszámolása egyetlen feltétel alapján

Oszlopban lévő cellák megszámolása egyetlen vagy több feltétel alapján

Tartományban lévő cellák megszámolása több feltétel alapján, egyetlen függvény vagy több függvény kombinációjának használatával

Üres értékeket tartalmazó adatok megszámlálása

Tartományban lévő nem üres cellák megszámolása függvénnyel

Listában lévő nem üres cellák megszámolása függvénnyel

Összefüggő tartományban lévő üres cellák megszámolása függvénnyel

Különálló tartományokban lévő üres cellák megszámolása függvények kombinációjával

Értékek egyedi előfordulásainak megszámlálása

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása kimutatás segítségével

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása egy feltétel alapján a DARABTELI függvénnyel

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása több feltétel alapján, egy több függvény kombinációjából álló tömbképlet használatával

Listaoszlopban lévő egyedi értékek megszámolása az Irányított szűrővel

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása egy tartományban egy vagy több feltétel alapján összetett képlettel

Speciális esetek (az összes cella és a szavak megszámolása)

Tartományban lévő cellák teljes számának kiszámítása függvényekkel

Tartományban lévő szavak megszámolása összetett képlet segítségével

Számítások és számlálások megjelenítése az állapotsoron

Egyszerű darabszámolás

Egy tartomány vagy táblázat értékeinek számát egy egyszerű képlettel, egy gombra kattintva vagy egy munkalap-függvénnyel is összeszámolhatja.

Az Excel a az Excel állapotsoris megjelenítheti a kijelölt cellák számát. Tekintse meg a számítások megjelenítése, száma az állapotsoron további információt. Az értékek, az állapotsoron látható, ha szeretné az adatok gyors áttekintést, és időt adja meg a képletek nincs is hivatkozhat.

Oszlopban vagy sorban lévő cellák megszámolása beépített parancs segítségével

Miután kiválasztotta a cellák azon tartományát, amelyek legalább egy numerikus értéket tartalmaznak, használja az AutoSzum parancs Darabszám funkcióját, majd a Kezdőlap fül Szerkesztés csoportjában kattintson az AutoSzum melletti nyílra. Kattintson a Darabszám elemre. Az Excel a kiválasztott tartomány melletti cellában megadja a tartományban szereplő numerikus értékek számát. Ez az eredmény vízszintes tartomány esetében általában egy jobb oldali cellában, függőleges tartománynál pedig egy alsó cellában található.

A Darabszám Autoszum parancs használata

Az oldal tetejére

Tartományban lévő cellák megszámolása függvénnyel

Egy tartomány numerikus értékeinek megszámolásához használja a DARAB függvényt egy képletben. A következő példában az A2:A5 tartomány három számot (5, 32 és 10) és egy szöveges értéket („hello”) tartalmaz. A DARAB függvényt az alábbi módon használja egy képletben: =DARAB(A2:A5). Az eredmény 3, a tartományban található numerikus értékek száma.

1

2

3

4

5

6

A

Mintaérték

1

80,64

hello

10:

=DARAB (A2:A5)

További információt a DARAB függvény cikk „A nem összefüggő sorban vagy oszlopban található, számokat tartalmazó cellák megszámolása” című szakaszában talál.

Az oldal tetejére

Oszlopban lévő cellák megszámolása tagolás alkalmazásával

Egy oszlop adatainak csoportosításához és összegzéséhez használja a Részösszeg parancsot (az Adatok lapon a Vázlat csoportban).

Ha az adatok listában helyezkednek el, és azok oszlopértékek szerint logikusan csoportosíthatók, tagolást készíthet az adatok csoportosításához és összegzéséhez.

A Részösszeg parancs vázlatba csoportosítja az adatokat

Ahogy az ábra is mutatja, az értékesítés összegei régiók szerint vannak csoportosítva, és könnyen áttekinthető, hogy mind a Kelethez, mind a Nyugathoz négy negyedéves érték tartozik. Ráadásul az egyes régiókra vonatkozó értékeket is összesítette a program, és egy végösszeget is kiszámolt.

További információ a következő cikkekben található:

Az oldal tetejére

Oszlopban vagy sorban lévő cellák megszámolása a kimutatási funkció segítségével

Hozzon létre egy kimutatás-ot, amely összesíti az adatait, és az adatok megtekintéséhez használni kívánt kategóriák kiválasztását lehetővé téve segít az elemzésben.

Egy adattartomány vagy egy Excel táblázat egy celláját kiválasztva gyorsan létrehozhat egy Kimutatást, ha a Táblázatok csoport Beillesztés lapján a Kimutatás elemre kattint.

A Kimutatás erősségét szemlélteti, hogy ha megfigyeli, a következő példában az eladási adatoknál sok sor található (valójában 40 sornyi adat található, de az ábra csak a sorok egy részét mutatja). Az adatok nincsenek összegezve, nincsenek részösszegek és nincs végösszeg.

A kimutatásban használt adatok

Egy ugyanezekre az adatokon alapuló Kimutatáson már látszanak a részösszegek, a végösszegek, és már egy pillantásra tömör összefoglalást biztosít.

Kimutatott és összegzett adatok a kimutatásban

A Kimutatások létrehozása és a velük való munka megkívánja, hogy előkészítse az adatokat, és ismernie kell néhány fogalmat.

Az első lépésekhez az alábbi cikkek nyújtanak részletes segítséget:

Az oldal tetejére

Listában vagy Excel-táblázat oszlopában lévő cellák megszámolása függvénnyel

Ha egy Excel táblázatban vagy cellák tartományában meg szeretné számolni az értékek számát, használja a RÉSZÖSSZEG függvényt egy képletben.

A RÉSZÖSSZEG függvénnyel szabályozhatja, hogy a rejtett sorokat beszámítsa-e a program az eredménybe vagy sem. A függvény azonban mindig figyelmen kívül hagyja a szűrt sorokat.

Ha például az alábbi táblázat hét értékére alkalmazza ezt a függvényt (az A2-től A8-ig terjedő cellákra), az eredmény 7 lesz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Eladott egység

2500

8

12

80,64

27,72

100,8

A Föld................................................................................................... 16

=RÉSZÖSSZEG(2,A2:A8)

A képletben a „2” rész határozza meg, hogy a függvénynek a SZUM függvényt kell használnia az A2:A8 tartomány értékeinek megszámolásához, és hogy minden rejtett sort is bele kell számítania. Az eredmény (az A9 cellában) 7.

Ha elrejtette a 4, 5 és 6 sorokat és nem szeretné, ha belekerülnének a számolásba, akkor a RÉSZÖSSZEG függvényt kissé eltérően kell használnia. A képletben megadott „2” helyett adjon meg „102”-t, amely paranccsal az Excel figyelmen kívül hagyja a rejtett sorokat. Munkalapja hasonlóan festhet (ha a 4, 5 és 6 sorok rejtve vannak):

1

2

3

7

8

9

A

Eladott egység

2500

8

100,8

A Föld................................................................................................... 16

=RÉSZÖSSZEG(102,A2:A8)

A függvény ebben az esetben a 4 eredményt hozza, azaz az oszlopban szereplő, nem rejtett cellák számát, amelyek értékeket tartalmaznak.

További tudnivalókért olvassa el az alábbi cikkeket: A RÉSZÖSSZEG függvény és Az Excel-táblázat adatainak összesítése.


Az oldal tetejére

Számlálás egy vagy több feltétel alapján

Több munkalapfüggvénnyel meghatározott feltételeknek (vagy szempontoknak) megfelelő tartomány celláit is megszámolhatja.

Tartományban lévő cellák megszámolása egyetlen feltétel alapján

A DARABTELI függvénnyel számolja meg azokat a cellákat, amelyek megfelelnek egy feltételnek (azaz szempontnak). A következő példában a függvény megkeresi az A2:A8 tartományban szereplő, 20-nál nagyobb értékeket, amelyeknek száma 3. Megjegyzendő, hogy a „>20” feltételnek idézőjelek között kell szerepelnie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Eladott egység

2500

8

12

80,64

27,72

100,8

A Föld................................................................................................... 16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

További információt A DARABTELI függvény című témakörben talál.

Az oldal tetejére

Oszlopban lévő cellák megszámolása egyetlen vagy több feltétel alapján

Ha meg szeretne felelni a megadott feltételeknek, használja az AB.DARAB adatbázis-függvényt.

Akkor használja az AB.DARAB függvényt, ha az értékek egy oszlopszerű listában helyezkednek el, és beágyazott függvény alkalmazása helyett kényelmesebbnek találja a feltételek külön cellatartományban való definiálását.

Az alábbi példában tegyük fel, hogy meg kívánja keresni azokat a 2008. március utáni hónapokat (a márciust is beleértve), amelyekben több mint 400 egységet sikerült eladni. A táblán látható, hogy két hónap felel meg ennek a feltételnek: április (442) és június (405).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a következő folyamat nem intuitív, de működik. Fontos, hogy pontosan kövesse az utasításokat, és az adatokat az itt ismertetett módon rendezze el a munkalapon. Másolja ki az adatokat a táblázatból, és illessze be őket egy munkalap A1 cellájába. Az eredmény a B13 cellában jelenik meg.

Adjon hozzá egy további, az értékesítési adatokhoz hasonlóan elrendezett cellatartományt, amely az A1-B7 cellákban található. A hozzáadott cellatartomány az A10-B11 cellákból áll, ugyanazokat az oszlopcímkéket tartalmazza („Értékesítés egységekben” és „Hónap vége”), valamint egy feltételt minden oszlopcímke alatti sorban (A11 és B11 cellák).

Ezután írja be a képletet egy üres cellába (helyzete nem befolyásol semmit, de ebben a példában a képlet a B13 cellába került). A képlet ebben a példában az AB.DARAB függvényt használja az alábbiak szerint: =AB.DARAB(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

10:

11

12

13

A

B

Értékesítés egységekben

Hónap vége

339

1/31/2008

270

2/29/2008

314

3/31/2008

442

4/30/2008

336

5/31/2008

405

6/30/2008

Értékesítés egységekben

Hónap vége

=">400"

=">=3/31/2008"

=AB.DARAB(A1:B7,,A10:B11)

Az AB.DARAB függvény megvizsgálja az A2-A7 tartomány adatait, alkalmazza az A11 és B11 cellákban talált feltételeket, és a mindkét feltételt kielégítő sorok (5. és 7. sor) számát adja eredményül, azaz 2-t.

További információt Az AB.DARAB függvény című témakörben talál.

Az oldal tetejére

Tartományban lévő cellák megszámolása több feltétel alapján, egyetlen függvény vagy több függvény kombinációjának használatával

Használja a DARABHATÖBB függvényt, vagy a SARABSZÁM és a HA függvények kombinációját.

A DATABELI függvény használata egy cellatartományban

Ezen az ábrán az látható, ahogy a DARABHATÖBB függvény használatával azokat az autókat keressük, amelyek 250 lóerőt produkálnak, de az autópályán átlagosan több mint 25 mérföldet képesek megtenni egy gallon üzemanyaggal. A függvény eredménye 2, a mindkét feltételnek megfelelő sorok száma (3. és 4. sor).

Megjegyzés: A DARABHATÖBB függvénynél minden feltételt idézőjelek közé kell tenni ("") – például "< 250", "> 25", vagy akár "240".

A DARABTELI függvénnyel megszámolhatja, hogy egyetlen érték hányszor jelenik meg egy tartományban. Például ha azt szeretné megtudni, hogy hány alkalommal jelenik meg a 70 érték az A2-A40 tartományban, használja a következő képletet: =DARABTELI(A2:A40,70).

További információt az alábbi cikkekben talál: Egy érték előfordulásainak megszámolása és A DARABTELI függvény.


Az oldal tetejére

Üres értékeket tartalmazó adatok megszámlálása

A munkalapfüggvényekkel megszámolhatja az adatot tartalmazó vagy üres cellákat.

Tartományban lévő nem üres cellák megszámolása függvénnyel

A DARAB2 függvénnyel megszámolhatja egy tartományban az értékeket tartalmazó cellákat.

Cellák számlálásakor előfordulhat, hogy az üres cellákat figyelmen kívül szeretné hagyni, mert csak az értéket tartalmazó cellák bírnak jelentéssel. Lehetséges például, hogy azokat az értékesítőket szeretné megszámolni, akik az adott térségben legalább egy üzletet kötöttek.

Az alábbi példában a Nyugati régió eladásai oszlop értékeire alkalmazva a függvényt az eredmény 3 lesz.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

b.

Üzletkötő

Nyugati régió eladásai

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

800 000

=DARAB2(B2:B7)

Mivel a B3, a B4 és B6 cellák üresek, a DARAB2 függvény figyelmen kívül hagyja őket. Csak a 24000, 31000 és 8000 értékeket tartalmazó cellákat veszi figyelembe. Az eredmény (a B8 cellában) 3.

További tudnivalókért olvassa el az alábbi cikkeket: Nem üres cellák megszámolása és A DARAB2 függvény.

Az oldal tetejére

Listában lévő nem üres cellák megszámolása függvénnyel

Az AB.DARAB2 függvénnyel számolja össze egy adatbázis vagy lista adott feltételeknek megfelelő rekordok oszlopaiban a nem üres cellákat.

Az alábbi példában az AB.DARAB2 függvény a A4:B9 tartományban található adatbázis azon rekordjait számolja össze, amelyek megfelelnek az A1:B2 feltételtartományban megadott feltételeknek. Ezek a feltételek a következők: a termékazonosító értéke legyen nagyobb vagy egyenlő 4000-el, és a minősítések értéke legyen nagyobb vagy egyenlő 50-nel. Csak egyetlen rekord felel meg mindkét feltételnek a 7. sorban.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Termékazonosító

Minősítések

=">=4000"

=">=50"

Termékazonosító

Minősítések

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

48

=AB.DARAB2(a4:B9,"Minősítések",a1:B2)

További információt Az AB.DARAB2 függvény című témakörben talál.

Az oldal tetejére

Összefüggő tartományban lévő üres cellák megszámolása függvénnyel

A DARABÜRES függvénnyel megszámolhatja az üres cellák számát egy összefüggő tartományban (a cellák akkor összefüggők, ha az összes egymást követve csatlakozik egymáshoz). Ha egy cella üres szöveget eredményül adó képletet tartalmaz (""), az a cella is beleszámít az eredménybe.

Megjegyzés: Cellák számlálásakor előfordulhat, hogy az üres cellákat is fel szeretné venni az eredménybe, mert azok is jelentéssel bírnak. Lehetséges például, hogy az adott térségben működő értékesítőket szeretné megszámolni függetlenül attól, hogy kötöttek-e üzletet vagy sem.

További információt A DARABÜRES függvény című témakörben talál.

Az oldal tetejére

Különálló tartományokban lévő üres cellák megszámolása függvények kombinációjával

Használja a SZUM függvény és a HA függvény kombinációját. Általában ehhez a HA függvényt használja egy tömbképlet tömbképletben annak kiderítésére, hogy az egyes hivatkozott cellák tartalmaznak-e értéket, majd összesíti a függvény eredményeként kapott HAMIS értékek számát.

További információt a Tudásbázis következő cikkében talál: XL: Mikor érdemes a SZUM(HA()) képletet használni a DARABÜRES() függvény helyett.

Az oldal tetejére

Értékek egyedi előfordulásainak megszámlálása

Egy tartomány egyedi értékeit megszámolhatja egy Kimutatással, a DARABTELI függvénnyel, függvények kombinációjával, vagy az Irányított szűrés párbeszédpanellel.

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása kimutatás segítségével

kimutatás segítségével megjeleníthet összegeket, és kiszámíthatja az egyedi értékek előfordulásainak számát.

További információt az Egy érték előfordulásainak megszámolása cikk „Több érték előfordulásainak megszámolása kimutatás segítségével” című szakaszában talál.

Az oldal tetejére

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása egy feltétel alapján a DARABTELI függvénnyel

A DARABTELI függvénnyel megszámolhatja, hányszor szerepel egy érték egy tartományban.

A következő példában a DARABTELI függvény eredménye 2, azaz a 250 érték előfordulásának száma az A2:A7 tartományban.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Eladott egység

245

250

250

NINCS ADAT

=DARABTELI(A2:A7,250)

További információt az Egy érték előfordulásainak megszámolása cikk „Egyetlen érték előfordulásainak megszámolása egy tartományban” című szakaszában talál.

Az oldal tetejére

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása több feltétel alapján, egy több függvény kombinációjából álló tömbképlet használatával

Használja a SZUM függvényt a HA függvénnyel. Általában ehhez a HA függvényt használja egy tömbképlet tömbképletben annak kiderítésére, hogy a több feltételből álló szempontok teljesülnek-e, majd összesíti a függvény eredményeként kapott IGAZ értékek számát.

A következő példában a HA függvény megvizsgálja az A2:A10 tartomány minden celláját, és meghatározza, hogy azok tartalmazzák-e az Andrews vagy a Chai nevet. Az IGAZ értékek visszaadásának számát a SZUM függvénnyel összesíti, amelynek eredménye 7. A példát másolja és illessze be egy munkalap A1 cellájába. Miután beillesztette a példát, látni fogja, hogy az A11 cella #ÉRTÉK! hibát jelez. Ahhoz, hogy a képlet működjön, tömbképletté kell alakítania az F2 gomb, majd a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombináció lenyomásával. A 7-es szám ezek után megjelenik az A11 cellában.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

10

A

b.

Üzletkötő

Számla

Andrews

150000

Chai

110000

Andrews

110000

Chai tea

4000

Hansen

800 000

Chai

600 000

Hansen

14000

Andrews

700 000

1 200 000

Képlet

Leírás (eredmény)

= SZUM(HA((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Andrews vagy Chai számláinak száma (7)

További információt az Egy érték előfordulásainak megszámolása cikk „Több szöveg vagy számérték előfordulásainak megszámolása függvény segítségével” című szakaszában talál.

További tippeket a Tudásbázis alábbi cikkében talál:

Az oldal tetejére

Listaoszlopban lévő egyedi értékek megszámolása speciális szűréssel

Az Irányított szűrés párbeszédpanel használatával egy adatokat tartalmazó oszlopban megkeresheti az egyedi értékeket. Az értékeket helyben szűrheti, vagy kinyerheti és új helyre illesztheti be őket. Ezután a SOROK függvényt használhatja az új tartományban található egyedi értékek összeszámolására.

Megjegyzések: 

 • Ha az adatokat helyben szűri, az értékek nem törlődnek a munkalapról, de egy vagy több sor rejtett lehet. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Törlés elemre, hogy az értékek újra megjelenjenek.

 • Ha csak szeretné gyorsan áttekinteni az egyedi értékek számát, az Irányított szűrés használata után válassza ki az adatokat (akár a szűrt, akár a másolt adatokat), és tekintse meg az állapotsort. A Darab értéknek az állapotsoron egyeznie kell az egyedi értékek számával.

Az Adatok lap Rendezés és szűrés lapjának Speciális elemével megkeresheti az egyedi értékeket.

Az alábbi ábrán látható, hogyan használhatja a speciális szűrőt, hogy az egyedi rekordokat egy új helyre másolja a munkalapon.

Egyedi értéklista létrehozása másik listából az Irányított szűrés funkcióval

Az alábbi ábrán a C oszlop az A oszlop tartományából átmásolt öt egyedi értéket tartalmazza.

Az A oszlopban található eredeti értékek, és az oszlop egyedi értékei a C oszlopban

További információt az Egyedi értékek megszámolása ismétlődések között cikk „Egyedi értékek megszámolása szűrővel” szakaszában talál.

Az oldal tetejére

Tartományban lévő egyedi értékek megszámolása egy tartományban egy vagy több feltétel alapján összetett képlettel

Kombinálja a HA, SZUM, GYAKORISÁG, HOL.VAN és HOSSZ függvényeket.

További információt az Egyedi értékek megszámolása ismétlődések között cikk „Egyedi értékek megszámolása függvényekkel” szakaszában talál.

További tájékoztatást az Egyedi elemek számának megállapítása egy listában című cikkben talál.

Az oldal tetejére

Speciális esetek (az összes cella és a szavak megszámolása)

A cellák vagy a szavak számát egy tartományban a munkalapfüggvények számos kombinációjával megszámolhatja.

Tartományban lévő cellák teljes számának kiszámítása függvényekkel

Tegyük fel, hogy egy nagy számolótábla méretét szeretné meghatározni, hogy eldönthesse, manuális vagy automatikus számítást alkalmazzon a munkafüzetben. Az adott tartományban található összes cella számához egy olyan képletet kell használnia, amely összeszorozza a SOROK és az OSZLOPOK függvények értékét.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

Egy példa másolása

 1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.

 2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

  Megjegyzés: A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

  Példa kijelölése a súgóban

  Példa kijelölése a súgóban

 3. Nyomjuk le a CTRL+C billentyűkombinációt.

 4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.

 5. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomjuk meg a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintsunk a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Régió

Hónap

Értékesítés

Kelet

Jan.

18 000 $

Kelet

Febr.

23 000 $

Kelet

Márc.

19 000 $

Képlet

Leírás (eredmény)

=SOROK(A2:C4) * OSZLOPOK(A2:C4)

A tartományban lévő cellák teljes száma (9)

Az oldal tetejére

Tartományban lévő szavak megszámolása összetett képlet segítségével

Használja a SZUM, HA, HOSSZ és HELYETTE függvények kombinációját egy tömbképlet tömbképletben. A következő példa bemutatja egy összetett képlet eredményét, amely egy 7 cellából álló tartományban található szavakat keresett meg (amelyben 3 cella üres). Néhány cella kezdő vagy záró szóközöket tartalmaz. A TRIM és a HELYETTE függvények eltávolítják ezeket a plusz közöket a számolás előtt.

Másolja ki az alábbi táblázat A2-A11 celláinak szövegét. Mielőtt a munkalapon az A1 cellába illeszti a szöveget, módosítsa az A oszlop szélességét, hogy körülbelül 100 legyen.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

10:

27,72

A

Szöveges karakterlánc

Hat szó és négy záró szóköz    

   Hat szó és négy kezdő szóköz

Nyolc szó, néhány vessző és két záró szóköz  

A függvény néhány karaktert figyelmen kívül hagy, mint például a vesszőket vagy a pontokat.

Képlet

=SZUM(HA(HOSZZ(TRIM(A2:A8))=0,0,HOSSZ(TRIM(A2:A8))-HOSZZ(HELYETTE(A2:A8," ",""))+1))

Miután a szöveget beillesztette a munkalap A1 cellájába, jelölje ki az A11 cellát, nyomja le az F2 billentyűt, és nyomja le a SHIFT + CTRL + ENTER billentyűkombinációt, hogy a képletet tömbképletként adja meg. A helyes eredmény, 29, az A11 cellában jelenik meg.

Az oldal tetejére

Számítások és számlálások megjelenítése az állapotsoron

Ha egy vagy több cella van kijelölve, az Excel állapotsorában információt láthat a cellákban szereplő adatokról. Ha például kiválaszt négy cellát a munkalapon, és azok a 2 és 3 értékeket, egy szöveges karakterláncot (például a „felhő” szót) és a 4-es számot tartalmazzák, az alábbi értékek mindegyike megjeleníthető egyszerre az állapotsoron: Átlag, Darab, Numerikus cellák száma, Minimum, Maximum és Összegzés. Kattintson a jobb gombbal az állapotsorra az értékek elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez. A következő ábrán ezek az értékek láthatók.

A kijelölt cellák számításait és számát mutató állapotsor

Megjegyzés: Az Excel korábbi verzióiban ugyanezek az értékek jeleníthetők meg az állapotsoron, de egyszerre csak egy értéket láthatott.

Az oldal tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×