ÁTLAGHA függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel ÁTLAGHA függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A megadott feltételnek eleget tévő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

Szintaxis

ÁTLAGHA(tartomány; kritérium; [átlag_tartomány])

Az ÁTLAGHA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat tartalmazza:

 • Tartomány:    Kötelező. Legalább egy átlagolandó cella; tartalmazhat számokat, neveket, tömböket vagy számokat tartalmazó hivatkozásokat.

 • Feltétel:    Kötelező. Az átlagolandó cellákat meghatározó, számként, kifejezésként, cellahivatkozásként vagy szövegként megadott feltétel, például: 32, "32", ">32", "alma" vagy B4.

 • Átlagtartomány:    Nem kötelező. A ténylegesen átlagolandó cellák. Ha nem adja meg, a függvény a tartományt használja.

Megjegyzések

 • A függvény figyelmen kívül hagyja a tartomány IGAZ vagy HAMIS értéket tartalmazó celláit.

 • Az ÁTLAGHA függvény figyelmen kívül hagyja az átlagtartományban található üres cellákat.

 • Ha a tartomány üres, vagy értéke szöveg, az ÁTLAGHA függvény a #ZÉRÓOSZTÓ! hibaértéket adja eredményül.

 • Az ÁTLAGHA függvény 0-nak tekinti a feltétel üres celláit.

 • Ha a tartomány egyetlen cellája sem tesz eleget a feltételnek, akkor az ÁTLAGHA eredménye a #ZÉRÓOSZTÓ! hibaérték lesz.

 • A kritérium argumentumban használhatjuk a helyettesítő karaktereket is: a kérdőjelet (?) és a csillagot (*). A kérdőjel egyetlen karaktert, míg a csillag tetszőleges számú karaktert helyettesíthet. Ha magát a helyettesítő karaktert keressük, írjunk tilde karaktert (~) eléje.

 • Az átlagtartomány argumentumnak nem feltétlenül kell a tartomány argumentummal azonos méretűnek és formájúnak lennie. Az átlagtartomány bal felső cellája lesz a ténylegesen átlagolandó cellatartomány első cellája, maga a kiértékelendő tartomány pedig a tartomány argumentum méretének és formájának megfelelő lesz. Példa:

Ha a tartomány argumentum:

És az átlagtartomány argumentum:

Ebben az esetben a ténylegesen kiértékelt cellák:

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Megjegyzés: Az ÁTLAGHA függvény a centrális tendenciát méri, amely megmutatja, hogy hol helyezkedik el egy statisztikai eloszlás számcsoportjának közepe. A centrális tendencia leggyakoribb három mérőszáma:

 • Átlag:     a számtani közép, számítása egy számcsoport tagjainak összeadásával, majd az összegnek a csoport elemeinek számával történő elosztásával végezhető. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 átlaga 30 osztva 6-tal, azaz 5.

 • Medián:     a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 mediánja 4.

 • Módusz:     egy számcsoporton belül a leggyakrabban előforduló szám. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 módusza például 3.

Számcsoporton belüli szimmetrikus eloszlás esetén a centrális tendencia e három mérőszáma megegyezik. Egyenetlen számeloszlás esetén eltérőek lehetnek.

Példák

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Az ingatlan értéke

Jutalék

10 000 000

700 000

20 000 000

1 400 000

30 000 000

2 100 000

40 000 000

2 800 000

Képlet

Leírás

Eredmény

=ÁTLAGHA(B2:B5;"<2300000")

A 2 300 000-nél kisebb értékű jutalékok átlaga. A négy jutalék közül három teljesíti ezt a feltételt, összértékük 4 200 000.

1 400 000

=ÁTLAGHA(A2:A5;"<25000000")

A 25 000 000-nál kisebb értékű ingatlanok átlaga. A négy ingatlanérték közül kettő teljesíti ezt a feltételt, összértékük 30 000 000.

15 000 000

=ÁTLAGHA(A2:A5;"<9500000")

A 9 500 000-nél kisebb értékű ingatlanok átlaga. Mivel 0 ingatlanérték teljesíti ezt a feltételt, az ÁTLAGHA függvény a #ZÉRÓOSZTÓ! hibát adja vissza, mivel 0-val próbál meg osztani.

#ZÉRÓOSZTÓ!

=ÁTLAGHA(A2:A5;">25000000";B2:B5)

A 25 000 000-nál nagyobb értékű ingatlanok jutalékainak átlaga. Két jutalék teljesíti ezt a feltételt, összértékük 4 900 000.

2 450 000

2. példa

Régió

Nyereség (ezer)

Kelet

45 678

Nyugat

23 789

Észak

-4789

Dél (új iroda)

0

Közép-nyugat

9678

Képlet

Leírás

Eredmény

=ÁTLAGHA(A2:A6;"=*nyugat";B2:B6)

A nyugati és a közép-nyugati régió nyereségének átlaga.

16 733,5

=ÁTLAGHA(A2:A6;"<>*(új iroda)";B2:B6)

Az új irodák kivételével az összes regionális iroda nyereségének átlaga.

18 589

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×