Odabir korisnika s kojima ćete zajednički koristiti datoteke
Suradnja
Suautorstvo u dokumentu
Suradnja
Mrežni sastanci putem servisa Teams prilikom suradnje na datoteci
Suradnja