Zaokretni podaci u zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

U programu Excel ne možete zaokretati podataka zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona tako da promijenite raspored polja podataka. Pomoću popisa polja zaokretne tablice, možete dodati, prerasporediti ili ukloniti polja da biste prikazali podatke u zaokretnoj tablici ili zaokretnom grafikonu točno onako kako želite.

Promjene koje napravite u popisu polja zaokretne tablice se prema zadanom automatski ažuriraju u prikazu izvješća. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupanja velikoj količini vanjskih podataka, privremeno možete prijeći na ručno ažuriranje.

Kad stvorite zaokretnu tablicu, Excel će prikazati popis polja zaokretne tablice da biste u nju mogli dodavati polja, prema potrebi ih razmještati i mijenjati njihov položaj ili ih ukloniti iz zaokretne tablice. Popis polja zaokretne tablice prema zadanom prikazuje dva odjeljka:

 • Odjeljak polja na vrhu za dodavanje polja u zaokretnu tablicu i uklanjanje polja iz nje

 • Odjeljak izgleda na dnu koji služi za razmještanje i promjenu položaja polja

  PivotTable Field list

Popis polja zaokretne tablice možete usidriti na bilo kojoj strani prozora programa Excel i promijeniti mu širinu. Popis polja zaokretne tablice možete i odsidriti te mu u tom slučaju možete mijenjati i visinu i širinu.

Ako ne vidite popis polja zaokretne tablice, kliknite bilo gdje unutar zaokretne tablice.

Ako zatvorite popis polja zaokretne tablice, možete ga ponovno prikazati. Desnom tipkom miša kliknite zaokretnu tablicu, a zatim kliknite Pokaži popis polja. Možete i kliknuti Popis polja na vrpci (Alati za zaokretne tablice, kartica Mogućnosti, grupa Prikaz za zaokretnu tablicu; Alati zaokretnog grafikona, kartica Analiza, grupa Prikaži/sakrij za zaokretni grafikon).

Ako ne vidite polja koja želite koristiti u popisu polja zaokretne tablice, osvježiti zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona da biste prikazali sve nova polja, izračunata polja, mjere, izračunate mjere ili dimenzije koje ste dodali od posljednje operacije ( Alati za zaokretne tablice, kartica Mogućnosti , grupa Podaci ).

Nije važno da biste razumjeli kako funkcionira na popisu polja zaokretne tablice i načine na koje možete urediti različite vrste polja tako da možete postići rezultate koje želite kada stvarate rasporeda polja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona.

Kako radi popis polja zaokretne tablice

1. Vanjski izvor podataka sadrži strukturirane podatke organizirane kao jedno ili više polja (također se nazivaju stupcima) koja se prikazuju na popisu polja.

2. premjestite polje u području filtra izvješća na popisu polja, čime se istovremeno premješta polje u područje filtra izvješća zaokretne tablice.

3. premjestite polje u područje natpisa stupca na popisu polja, čime se istovremeno premješta polje u područje oznaka stupaca u zaokretnoj tablici.

4. premjestite polje u područje natpisa retka na popisu polja, čime se istovremeno premješta polje u područje oznaka redaka u zaokretnoj tablici.

5. premjestite polje u područje vrijednosti na popisu polja, čime se istovremeno premješta polje u područje vrijednosti u zaokretnoj tablici.

Da biste stvorili izgled polja, koristite sljedeće upute za premještanje polja Vrijednost, Naziv i Dimenzije iz odabira polja u četiri područja izvješća u odjeljku izgleda.

 • Polja vrijednosti    Ako potvrdite okvir samo za brojčano polje, ono se po zadanom premješta u područje Vrijednosti.

 • Polja redaka i stupaca    U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više nego jedan put, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Mjera    U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mjere) organizirane u hijerarhiju dimenzije, hijerarhijama i razinama. Kliknite Proširi Okvir s plusom i sažimanje Okvir s minusom gumbi dok ne pronađete željena polja.

  U područja Natpisi redaka, Natpisi stupaca i Filtri izvješća možete premjestiti samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove.

  U područje Vrijednosti možete premjestiti samo mjere, izračunate mjere i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve).

Popis polja zaokretne tablice sadrži pet različitih prikaza dizajniranih i optimiziranih za različite vrste zadataka zaokretne tablice.

 1. Da biste promijenili prikaz, kliknite gumb prikaza Popis polja na vrhu popisa polja zaokretne tablice.

  PivotTable Field List View button

 2. S popisa odaberite jedan od sljedećih prikaza:

Polja i zone u stogu

To je zadani prikaz i dizajniran je za mali broj polja.

Polja i zone jedni kraj drugih

Taj je prikaz dizajniran za dodavanje i uklanjanje polja kad svako od područja sadrži više od četiri polja.

Samo odjeljak polja

Taj je prikaz dizajniran samo za dodavanje i uklanjanje velikog broja polja.

Samo zone (2 puta 2)

Taj je prikaz dizajniran samo za preuređivanje velikog broja polja.

Samo zone (1 puta 4)

Taj je prikaz dizajniran samo za preuređivanje velikog broja polja.

Savjet    U prikazima polja i područja sekcije složeni i polja i područja sekcije tako da usporednu možete prilagoditi širinu i visinu svake sekcije tako da postavite pokazivač miša na razdjelnik sekciju dok se pokazivač promijeni u okomitu Dvostruka strelica Okomita dvostruka strelica ili vodoravna dvostruka strelica Vodoravna dvostruka strelica , tako da povučete dvostruka strelica prema gore ili prema dolje ili ulijevo ili udesno na željeno mjesto, te zatim kliknete dvostruka strelica ili pritisnite tipku ENTER.

Kada stvorite zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, spremni ste za dodavanje polja koja sadrže podatke koje želite prikazati u izvješću. Obično odabrati jedno polje za svako područje u odjeljku rasporeda. Međutim, da biste vidjeli različite vrijednosti u određenom polju, možete i dodati više kopija polje u područje vrijednosti .

Ako Zaokretna tablica je povezano s vanjskim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete filtrirati jedno ili više polja prije nego što dodate polja izvješće, čime se olakšava smanjiti na vrijeme potrebno za ažuriranje izvješća.

U popisu polja zaokretne tablice možete dodati polja u zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon ako učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste u određeno područje odjeljka izgleda postavili polje, u okviru Odabir polja koja će se dodati izvješću potvrdite okvir polja koja želite. Tada ćete kasnije moći razmjestiti polja ako to želite.

  Napomena    Prema zadanim postavkama nebrojčana polja dodaju se u područje Natpisi redaka , brojčana polja dodaju se u područje vrijednosti , a datum Online Analytical Processing (OLAP) i hijerarhije vremena dodaju se u područje Natpisi stupaca .

 • Da biste polje postavili u određeno područje odjeljka izgleda, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće desnom tipkom miša kliknite naziv polja, a zatim kliknite Dodaj u filtar izvješća, Dodaj u natpis stupca, Dodaj u natpis retka ili Dodaj u vrijednosti.

 • Da biste polje povukli u područje odjeljka izgleda, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće kliknite i držite polje, a zatim ga povucite iz odjeljka polja u odjeljak izgleda koji želite.

U zaokretnu tablicu koja se temelji na podatke na radnom listu programa Excel ili vanjskih podataka iz izvora podataka koji nisu Online Analytical Processing OLAP, trebali biste više puta dodavanja istog polja u područje vrijednosti . To možete učiniti li vrsta podataka nije numerička ili numerička. Na primjer, možda želite usporediti izračuna jedno po drugo, kao što su bruto i Neto dobit margine, minimalne i maksimalne prodaje ili broji klijenta i postotka zbroja klijenata.

 1. U popisu polja zaokretne tablice, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće kliknite i držite polje, a zatim ga povucite u područje Vrijednosti u odjeljku izgleda.

 2. Ponavljajte prvi korak sve dok ne stvorite željeni broj kopija tog polja u području Vrijednosti.

 3. U zaokretnoj tablici, u svakoj kopiji polja promijenite funkciju sažetka ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Savjet    Možete promijeniti i naziv kopirane polja u zaokretnoj tablici sam.

Napomene    

 • Kada u područje Vrijednosti dodajete dva ili više polja, bez obzira na to jesu li to kopije istog polja ili različita polja, popis polja automatski u područje Vrijednosti dodaje natpis Stupac Vrijednosti. To polje možete koristiti za pomicanje položaja polja u području Vrijednosti prema gore ili prema dolje. Natpis stupca Vrijednosti možete i premjestiti u područje Natpisi stupaca ili područja Natpisi redaka. Međutim, Natpis stupca Vrijednosti ne možete dodati u područje Filtri izvješća.

 • U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više puta, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Drugi način za dodavanje isto polje u područje vrijednosti je pomoću formule (naziva se i izračunato polje) koja se koristi to polje u formuli.

 • Na popisu polja zaokretne tablice u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće položite pokazivač miša na naziv polja, a zatim kliknite padajuću strelicu filtra pokraj naziva polja.

  Na izborniku Filtar odaberite željene mogućnosti.

Na popisu polja zaokretne tablice možete preurediti postojeća polja ili promijeniti njihov položaj pomoću jednog od četiri područja na dnu sekcije izgleda:

Zaokretna tablica

Opis

Vrijednosti

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Natpisi stupaca

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Natpisi stupaca

Koristi se za prikazivanje polja na vrhu izvješća. Stupac nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog stupca neposredno iznad njega.

Filtar izvješća

Koristi se za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Zaokretni grafikon

Opis

Vrijednosti

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Polje osi (kategorije)

Koristi se za prikazivanje polja kao osi grafikona.

Polja legende (nizovi)

Koristi se za prikazivanje polja u legendi grafikona.

Filtar izvješća

Koristi se za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Da biste preuredili polja u zaokretnoj tablici, kliknite naziv polja u jednom od područja, a zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Premjesti gore

Premješta polje prema gore za jedan položaj u području.

Premjesti dolje

Premješta polje prema dolje za jedan položaj u području.

Premjesti na početak

Premješta polje na početak područja.

Premjesti na kraj

Premješta polje na kraj područja.

Premjesti u filtar izvješća

Premješta polje u područje filtra izvješća.

Premjesti u natpise redaka

Premješta polje u područje Natpisi redaka.

Premjesti u natpise stupaca

Premješta polje u područje Natpisi stupaca.

Premjesti u vrijednosti

Premješta polje u područje Vrijednosti.

Postavke polja Vrijednosti, Postavke polja

Prikazuje dijaloške okvire Postavke polja ili Postavke polja vrijednosti . Dodatne informacije o svakoj postavci, kliknite gumb Pomoć slika gumba pri vrhu dijaloškog okvira.

Savjet    Možete također kliknuti i držati naziv polja i zatim odvući polje između sekcija polja i izgleda te između različitih područja.

Da biste uklonili polje, u popisu polja zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

 • U okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće poništite potvrdni okvir polja koje želite ukloniti.

  Napomena    Poništavanjem potvrdnog okvira uklonit ćete sve instance polja iz izvješća.

 • U području izgleda kliknite polje koje želite ukloniti, a zatim Ukloni polje.

 • U području izgleda kliknite i držite polje koje želite ukloniti, a zatim ga odvucite izvan popisa polja zaokretne tablice.

Promjene koje napravite u popisu polja zaokretne tablice se prema zadanom automatski ažuriraju u prikazu izvješća. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupanja velikoj količini vanjskih podataka, privremeno možete prijeći na način rada za ručno ažuriranje. Način rada za ručno ažuriranje omogućuje vam brzo dodavanje, premještanje i uklanjanje polja u popisu polja zaokretne tablice. Izvješće, međutim, nećete moći koristiti sve dok ne prijeđete natrag u način rada za automatsko ažuriranje.

 1. Da biste omogućili ručno ažuriranje zaokretne tablice, na dnu popisa polja zaokretne tablice, potvrdite okvir Odgodi ažuriranje izgleda .

  Upozorenje    Nakon što postavite izgled izvješća na ručno ažuriranje, zatvaranja popis polja zaokretne tablice, promjenom samo polja prikazu ili izađite iz programa Excel odbacuje sve promjene koje ste napravili u zaokretnu tablicu bez potvrde.

 2. U popisu polja zaokretne tablice unesite željene promjene rasporeda polja, a zatim ažurirajte ručno ažurirati izgleda u zaokretnoj tablici.

 3. Kada završite s unošenjem promjena u izgled izvješća u oknu Popis polja, poništite okvir Odgodi ažuriranje izgleda da biste se vratili na automatsko ažuriranje.

Napomena    Zaokretna tablica započinje automatsko ažuriranje prilikom svakog otvaranja radne knjige.

Kad stvorite zaokretnu tablicu, Excel će prikazati popis polja zaokretne tablice da biste u nju mogli dodavati polja, prema potrebi ih razmještati i mijenjati njihov položaj ili ih ukloniti iz zaokretne tablice. Popis polja zaokretne tablice prema zadanom prikazuje dva odjeljka:

 • Odjeljak polja na vrhu za dodavanje polja u zaokretnu tablicu i uklanjanje polja iz nje

 • Odjeljak izgleda na dnu koji služi za razmještanje i promjenu položaja polja

  PivotTable Field list

Popis polja zaokretne tablice možete usidriti na bilo kojoj strani prozora programa Excel i promijeniti mu širinu. Popis polja zaokretne tablice možete i odsidriti te mu u tom slučaju možete mijenjati i visinu i širinu.

Ako ne vidite popis polja zaokretne tablice, kliknite bilo gdje unutar zaokretne tablice.

Ako zatvorite popis polja zaokretne tablice, možete ga prikazati ponovno. Kontrola kliknite zaokretnu tablicu, a zatim kliknite Pokaži popis polja. Možete kliknuti i Popis polja na kartici Analiza zaokretne tablice .

Ako ne vidite polja koja želite koristiti u popisu polja zaokretne tablice, osvježavanje zaokretne tablice da biste prikazali sve nova polja, izračunata polja, mjere, izračunate mjere ili dimenzije koje ste dodali od posljednje operacije: Analiza zaokretne tablice > Osvježi.

Da biste stvorili izgled polja, koristite sljedeće upute za premještanje polja Vrijednost, Naziv i Dimenzije iz odabira polja u četiri područja izvješća u odjeljku izgleda.

 • Polja vrijednosti    Ako potvrdite okvir samo za brojčano polje, ono se po zadanom premješta u područje Vrijednosti.

 • Polja redaka i stupaca    U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više nego jedan put, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Mjera    U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mjere) organizirane u hijerarhiju dimenzije, hijerarhijama i razinama. Kliknite Proširi Okvir s plusom i sažimanje Okvir s minusom gumbi dok ne pronađete željena polja.

  U područja Natpisi redaka, Natpisi stupaca i Filtri izvješća možete premjestiti samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove.

  U područje Vrijednosti možete premjestiti samo mjere, izračunate mjere i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve).

Kada stvorite zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, spremni ste za dodavanje polja koja sadrže podatke koje želite prikazati u izvješću. Obično odabrati jedno polje za svako područje u odjeljku rasporeda. Međutim, da biste vidjeli različite vrijednosti u određenom polju, možete i dodati više kopija polje u područje vrijednosti .

Ako Zaokretna tablica je povezano s vanjskim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete filtrirati jedno ili više polja prije nego što dodate polja izvješće, čime se olakšava smanjiti na vrijeme potrebno za ažuriranje izvješća.

U popisu polja zaokretne tablice možete dodati polja u zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon ako učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste polje smjestili u određeno područje odjeljka rasporeda, u okviru Polja zaokretne tablice odaberite potvrdni okvir željeno polje. Polja možete razmjestiti kasnije ako želite.

  Napomena    Prema zadanim postavkama nebrojčana polja dodaju se u područje Natpisi redaka , brojčana polja dodaju se u područje vrijednosti , a datum Online Analytical Processing (OLAP) i hijerarhije vremena dodaju se u područje Natpisi stupaca .

 • Da biste povukli polje u područje u odjeljku rasporeda u okviru Polja zaokretne tablice kliknite i držite polja, a zatim ga odvucite iz odjeljka polja u odjeljku izgled koji želite.

U zaokretnu tablicu koja se temelji na podatke na radnom listu programa Excel ili vanjskih podataka iz izvora podataka koji nisu Online Analytical Processing OLAP, trebali biste više puta dodavanja istog polja u područje vrijednosti . To možete učiniti li vrsta podataka nije numerička ili numerička. Na primjer, možda želite usporediti izračuna jedno po drugo, kao što su bruto i Neto dobit margine, minimalne i maksimalne prodaje ili broji klijenta i postotka zbroja klijenata.

 1. Na popisu polja zaokretne tablice, u okviru Polja zaokretne tablice , kliknite i držite polja, a zatim je povucite u područje vrijednosti u odjeljku rasporeda.

 2. Ponavljajte prvi korak sve dok ne stvorite željeni broj kopija tog polja u području Vrijednosti.

 3. U zaokretnoj tablici, u svakoj kopiji polja promijenite funkciju sažetka ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Savjet    Možete promijeniti i naziv kopirane polja u zaokretnoj tablici sam.

Napomene    

 • Kada u područje Vrijednosti dodajete dva ili više polja, bez obzira na to jesu li to kopije istog polja ili različita polja, popis polja automatski u područje Vrijednosti dodaje natpis Stupac Vrijednosti. To polje možete koristiti za pomicanje položaja polja u području Vrijednosti prema gore ili prema dolje. Natpis stupca Vrijednosti možete i premjestiti u područje Natpisi stupaca ili područja Natpisi redaka. Međutim, Natpis stupca Vrijednosti ne možete dodati u područje Filtri izvješća.

 • U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više puta, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Drugi način za dodavanje isto polje u područje vrijednosti je pomoću formule (naziva se i izračunato polje) koja se koristi to polje u formuli.

Da biste uklonili polje, u popisu polja zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

 • U okviru Polja zaokretne tablice , poništite potvrdni okvir polja koje želite ukloniti.

  Napomena    Poništavanjem potvrdnog okvira uklonit ćete sve instance polja iz izvješća.

 • U području izgleda kliknite i držite polje koje želite ukloniti, a zatim ga odvucite izvan popisa polja zaokretne tablice.

Kad stvorite zaokretnu tablicu, Excel će prikazati popis polja zaokretne tablice da biste u nju mogli dodavati polja, prema potrebi ih razmještati i mijenjati njihov položaj ili ih ukloniti iz zaokretne tablice. Popis polja zaokretne tablice prema zadanom prikazuje dva odjeljka:

 • Odjeljak polja na vrhu za dodavanje polja u zaokretnu tablicu i uklanjanje polja iz nje

 • Odjeljak izgleda na dnu koji služi za razmještanje i promjenu položaja polja

Da biste otvorili popis polja zaokretne tablice, desnom tipkom miša kliknite zaokretnu tablicu, a zatim kliknite Pokaži popis polja.

Ako ne vidite polja koja želite koristiti u popisu polja zaokretne tablice, osvježiti zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona da biste prikazali sve nova polja, izračunata polja, mjere, izračunate mjere ili dimenzije koje ste dodali od posljednje operacije. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite zaokretnu tablicu i odaberite Osvježi.

Da biste stvorili izgled polja, koristite sljedeće upute za premještanje polja Vrijednost, Naziv i Dimenzije iz odabira polja u četiri područja izvješća u odjeljku izgleda.

 • Vrijednosti    Ako ste odabrali potvrdni okvir samo za numeričko polje prema zadanim postavkama, premješta u područje vrijednosti .

 • Reci i stupci    Možete dodati samo jednom polju filtara, RETKEili STUPCE područja, hoće li se vrsta podataka nije numerička ili numerička. Ako pokušate dodati više puta isto polje – na primjer, za RETKE i STUPCE područja u odjeljku rasporeda – polje automatski uklanjaju iz područja izvorne i postavili u programu Publisher.

Kada stvorite zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, spremni ste za dodavanje polja koja sadrže podatke koje želite prikazati u izvješću. Obično odabrati jedno polje za svako područje u odjeljku rasporeda. Međutim, da biste vidjeli različite vrijednosti u određenom polju, možete i dodati više kopija polje u područje vrijednosti .

Ako Zaokretna tablica je povezano s vanjskim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete filtrirati jedno ili više polja prije nego što dodate polja izvješće, čime se olakšava smanjiti na vrijeme potrebno za ažuriranje izvješća.

U popisu polja zaokretne tablice možete dodati polja u zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon ako učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste polje smjestili u određeno područje odjeljka rasporeda, u okviru Odabir polja odaberite potvrdni okvir za polje koje želite. Polja možete razmjestiti kasnije ako želite.

  Napomena: Prema zadanim postavkama nebrojčana polja dodaju se u područje REDAKA , brojčana polja dodaju se u područje vrijednosti , a datum Online Analytical Processing (OLAP) i hijerarhije vremena dodaju se u područje STUPACA .

 • Da biste polje smjestili u određeno područje odjeljka rasporeda, u okviru Odabir polja postavite pokazivač na naziv polja i zatim crvena strelica padajućeg izbornika pokraj nameclick polje Naziv polja, a zatim Premjesti u filtar izvješća , Premjestite u oznaku stupca, premjestite u oznaku retkaili Premještanje vrijednosti.

 • Da biste polje povukli u područje odjeljka izgleda, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće kliknite i držite polje, a zatim ga povucite iz odjeljka polja u odjeljak izgleda koji želite.

U zaokretnu tablicu koja se temelji na podatke na radnom listu programa Excel ili vanjskih podataka iz izvora podataka koji nisu Online Analytical Processing OLAP, trebali biste više puta dodavanja istog polja u područje vrijednosti . To možete učiniti li vrsta podataka nije numerička ili numerička. Na primjer, možda želite usporediti izračuna jedno po drugo, kao što su bruto i Neto dobit margine, minimalne i maksimalne prodaje ili broji klijenta i postotka zbroja klijenata.

 1. Na popisu polja zaokretne tablice, u okviru Odabir polja kliknite i držite polja, a zatim je povucite u područje vrijednosti u odjeljku rasporeda.

 2. Ponavljajte prvi korak sve dok ne stvorite željeni broj kopija tog polja u području Vrijednosti.

 3. U zaokretnoj tablici, u svakoj kopiji polja promijenite funkciju sažetka ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Savjet: Možete promijeniti i naziv kopirane polja u zaokretnoj tablici sam.

Napomene: 

 • Kada u područje Vrijednosti dodajete dva ili više polja, bez obzira na to jesu li to kopije istog polja ili različita polja, popis polja automatski u područje Vrijednosti dodaje natpis Stupac Vrijednosti. To polje možete koristiti za pomicanje položaja polja u području Vrijednosti prema gore ili prema dolje. Natpis stupca Vrijednosti možete i premjestiti u područje Natpisi stupaca ili područja Natpisi redaka. Međutim, Natpis stupca Vrijednosti ne možete dodati u područje Filtri izvješća.

 • U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više puta, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Drugi način za dodavanje isto polje u područje vrijednosti je pomoću formule (naziva se i izračunato polje) koja se koristi to polje u formuli.

 • Na popisu Polja zaokretne tablice , u okviru Odabir polja postavite pokazivač na naziv polja, zatim kliknite crvena strelica padajućeg izbornika pokraj naziva polja i odaberite Filtar.

Na popisu Polja zaokretne tablice ili Zaokretnog grafikona možete prerasporediti postojećih polja ili premještanje tih polja pomoću neke od četiri područja pri dnu odjeljka rasporeda:

Zaokretna tablica

Opis

FILTRI

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

STUPCI

Koristite za prikazivanje polja na vrhu izvješća. Stupac nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog stupca neposredno iznad njega.

RECI

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

VRIJEDNOSTI

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Zaokretni grafikon

Opis

FILTRI

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

LEGENDE (SKUP)

Koristite za prikazivanje polja u legendi grafikona.

OS (CAEGORIES)

Koristite za prikazivanje polja kao osi grafikona

VRIJEDNOSTI

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Da biste preuredili polja u zaokretnoj tablici, kliknite naziv polja u jednom od područja, a zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Premjesti gore

Premješta polje prema gore za jedan položaj u području.

Premjesti dolje

Premješta polje prema dolje za jedan položaj u području.

Premjesti na početak

Premješta polje na početak područja.

Premjesti na kraj

Premješta polje na kraj područja.

Premjesti u filtar izvješća

Premješta polje u područje filtra izvješća.

Premjesti u natpise redaka

Premješta polje u područje Natpisi redaka.

Premjesti u natpise stupaca

Premješta polje u područje Natpisi stupaca.

Premjesti u vrijednosti

Premješta polje u područje Vrijednosti.

Postavke polja Vrijednosti, Postavke polja

Prikazuje dijaloške okvire Postavke polja ili Postavke polja vrijednosti .

Savjet: Možete također pritisnuti i držati naziv polja i zatim odvući polje između sekcija polja i izgleda te između različitih područja.

Da biste uklonili polje, na popisu polja, učinite nešto od sljedećeg:

 • U okviru Odabir polja poništite okvir polja koje želite ukloniti.

  Napomena: Poništite potvrdni okvir uklanjaju se sve instance polja iz izvješća.

 • U području izgleda kliknite polje koje želite ukloniti, a zatim Ukloni polje.

 • U području izgleda kliknite i držite polje koje želite ukloniti, a zatim ga odvucite izvan popisa polja zaokretne tablice.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Pogledajte i sljedeće

Stvaranje zaokretne tablice

Slaganje polja u zaokretnoj tablici pomoću popisa polja

Stvaranje zaokretnog grafikona

Korištenje rezača za filtriranje podataka

Stvaranje vremenske trake zaokretne tablice radi filtriranja datuma

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×