Zaključavanje i otključavanje određenih dijelova zaštićenog radnog lista

Zaključavanje i otključavanje određenih dijelova zaštićenog radnog lista

Kada zaštitite radni list, sve su ćelije prema zadanim postavkama zaključane, što znači da ih nije moguće uređivati. Da biste omogućili uređivanje ćelija i ostavili tek neke ćelije zaključanima, možete otključati sve ćelije pa potom zaključati samo specifične ćelije i raspone prije no što zaštitite radni list. Određenim korisnicima možete omogućiti i uređivanje specifičnih raspona u zaštićenom radnom listu.

Što vas zanima?

Zaključavanje određenih ćelija i raspona u zaštićenom radnom listu

Otključavanje raspona na zaštićenom radnom listu da bi ih korisnici mogli uređivati

Zaključavanje određenih ćelija i raspona u zaštićenom radnom listu

 1. Ako je radni list zaštićen, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Pregled u grupi Promjene kliknite Ukloni zaštitu lista.

   Uklanjanje zaštite lista

   Kada je radni list zaštićen, naredba Zaštiti list mijenja se u Ukloni zaštitu lista.

  2. Ako se pojavi upit, unesite lozinku da biste uklonili zaštitu radnog lista.

 2. Odaberite cijeli radni list klikom na gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

 3. Na kartici Polazno u grupi Font kliknite pokretač dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija – Font. Možete i pritisnuti Ctrl + Shift + F ili Ctrl + 1.

  Pokretač dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

  Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 4. Na kartici Zaštita poništite potvrdni okvir Zaključano, a zatim kliknite U redu.

  Time ćete otključati sve ćelije na radnom listu kada zaštitite radni list. Sada možete odabrati konkretne ćelije koje želite zaključati.

 5. Na radnom listu odaberite samo one ćelije koje želite zaključati.

 6. Ponovno otvorite dijaloški okvir Oblikovanje ćelija (Ctrl + Shift + F).

 7. Ovaj put na kartici Zaštita potvrdite okvir Zaključano, a zatim kliknite U redu.

 8. Na kartici Pregled u grupi Promjene kliknite Zaštiti list.

  Zaštita lista

 9. Na popisu Dozvoli svim korisnicima ovog radnog lista: odaberite elemente koje će korisnici smjeti mijenjati.

  Dodatne informacije o elementima radnog lista

  Elementi radnog lista

  Potvrdni okvir koji je potrebno poništiti

  Korisnicima se onemogućuje

  Biranje zaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati zaključane ćelije.

  Biranje nezaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati nezaključane ćelije, a zatim se pomoću tabulatora kretati po nezaključanim ćelijama na zaštićenom radnom listu.

  Oblikovanje ćelija

  Promjena mogućnosti u dijaloškim okvirima Oblikovanje ćelija ili Uvjetno oblikovanje. Ako ste uvjetno oblikovanje primijenili prije nego ste zaštitili radni list, ono će se nastaviti mijenjati kad korisnik unese vrijednost koja zadovoljava neki drugi uvjet.

  Oblikovanje stupaca

  Korištenje naredbi za oblikovanje stupaca, što obuhvaća širinu stupca ili skrivanje stupaca (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Oblikovanje redaka

  Korištenje naredbi za oblikovanje redaka, što obuhvaća promjenu visine redaka ili skrivanje redaka (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Umetanje stupaca

  Umetanje stupaca.

  Umetanje redaka

  Umetanje redaka.

  Umetanje hiperveza

  Umetanje novih hiperveza, čak i u otključane ćelije.

  Brisanje stupaca

  Brisanje stupaca.

  Ako je brisanje stupaca onemogućeno, a umetanje stupaca nije, korisnik može umetnuti stupce, ali ih potom ne može izbrisati.

  Brisanje redaka

  Brisanje redaka.

  Ako je brisanje redaka onemogućeno, a umetanje redaka nije, korisnik može umetnuti retke, ali ih potom ne može izbrisati.

  Sortiranje

  Korištenje naredbi za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

  Korisnici ne mogu sortirati raspone koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje automatskog filtra

  Korištenje padajućih strelica za promjenu filtra na rasponima kad su primijenjeni automatski filtri.

  Korisnici ne mogu primijeniti ni ukloniti automatske filtre na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje izvješća zaokretne tablice

  Oblikovanje, promjena rasporeda, osvježavanje i sve izmjene izvješća zaokretne tablice ili stvaranje novih izvješća.

  Uređivanje objekata

  Sljedeće:

  • Promjena grafičkih objekata, što obuhvaća mape, ugrađene grafikone, oblike, tekstne okvire i kontrole koje niste otključali prije no što ste zaštitili radni list. Na primjer, ako radni list sadrži gumb koji pokreće makronaredbu, gumb možete kliknuti da biste pokrenuli makronaredbu, ali ga ne možete izbrisati.

  • Unos bilo kakvih promjena, npr. oblikovanja, u ugrađeni grafikon. Grafikon će se nastaviti ažurirati kad promijenite izvorišne podatke.

  • Dodavanje ili uređivanje komentara.

  Uređivanje scenarija

  Prikaz scenarija koje ste sakrili, promjene na scenarijima za koje ste spriječili promjene te brisanje tih scenarija. Korisnici mogu mijenjati vrijednosti u ćelijama s promjenama ako te ćelije nisu zaštićene te dodavati nove scenarije.

  Elementi lista grafikona

  Okvir koji je potrebno potvrditi

  Korisnicima se onemogućuje

  Sadržaj

  Mijenjanje stavki koje su dio grafikona, poput nizova podataka, osi i legendi. Na grafikonu će se i dalje odražavati promjene koje unesete u izvorišne podatke.

  Objekti

  Mijenjanje grafičkih objekata,  uključujući oblike, tekstne okvire i kontrole , osim ako ne otključate objekte prije no što zaštitite list grafikona.

 10. U okvir Lozinka za uklanjanje zaštite lista upišite lozinku za list i kliknite U redu, a potom ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

  • Lozinka nije obavezna. Ako ne upišete lozinku, bilo koji korisnik može ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.

  • Odaberite lozinku koju ćete moći zapamtiti jer ako je izgubite, nećete moći pristupiti zaštićenim elementima radnog lista.

Vrh stranice

Otključavanje raspona na zaštićenom radnom listu da bi ih korisnici mogli uređivati

Da biste određenim korisnicima dali dozvolu za uređivanje raspona na zaštićenom radnom listu, na računalu mora biti Microsoft Windows XP ili noviji te računalo mora biti u domeni. Da ne biste morali koristiti dozvole za koje je potrebna domena, možete i odrediti lozinku za raspon.

 1. Odaberite radni list koji želite zaštititi.

 2. Na kartici Pregled u grupi Promjene kliknite Dopusti korisnicima uređivanje raspona.

  Omogućivanje uređivanja promjena korisnicima

  Ta je naredba dostupna samo ako radni list nije zaštićen.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali novi raspon koji se može uređivati, kliknite Novo.

  • Da biste izmijenili postojeći raspon koji se može uređivati, potvrdite okvir Rasponi otključani lozinkom kada je list zaštićen, a zatim kliknite Izmijeni.

  • Da biste izbrisali raspon koji se može uređivati, potvrdite okvir Rasponi otključani lozinkom kada je list zaštićen, a zatim kliknite Izbriši.

 4. U okvir Naslov upišite naziv raspona koji želite otključati.

 5. U okvir Odnosi se na ćelije upišite znak jednakosti (=), a zatim upišite referencu raspona koji želite otključati.

  Možete kliknuti i gumb Sažmi dijalog, odabrati raspon na radnom listu pa ponovno kliknuti gumb Sažmi dijalog da biste se vratili u dijaloški okvir.

 6. Za pristup putem lozinke u okvir Lozinka za raspon upišite lozinku koja omogućuje pristup rasponu.

  Ako namjeravate koristiti dozvole pristupa, ne morate određivati lozinku. Korištenjem lozinke možete vidjeti korisničke vjerodajnice svih ovlaštenih osoba koje uređuju raspon.

 7. Za dozvole za pristup kliknite Dozvole, a potom Dodaj.

 8. U okvir Upišite nazive objekata za odabir (primjeri) upišite imena korisnika kojima želite dopustiti uređivanje raspona.

  Da bi vam se prikazao točan način unosa korisničkih imena, kliknite primjeri. Da biste provjerili točnost imena, kliknite Provjeri imena.

 9. Kliknite U redu.

 10. Da biste odredili vrstu dozvole za korisnike koje ste odabrali, u okviru Dozvole odaberite ili poništite potvrdne okvire Dopusti ili Nemoj dopustiti, a potom kliknite Primijeni.

 11. Dvaput kliknite U redu.

  Ako računalo to od vas zatraži, upišite lozinku koju ste odredili.

 12. U dijaloškom okviru Dozvola korisnicima za uređivanje raspona kliknite Zaštiti list.

 13. Na popisu Dozvoli svim korisnicima ovog radnog lista: odaberite elemente koje će korisnici smjeti mijenjati.

  Dodatne informacije o elementima radnog lista

  Elementi radnog lista

  Potvrdni okvir koji je potrebno poništiti

  Korisnicima se onemogućuje

  Biranje zaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati zaključane ćelije.

  Biranje nezaključanih ćelija

  Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je odabran potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici će moći odabrati nezaključane ćelije, a zatim se pomoću tabulatora kretati po nezaključanim ćelijama na zaštićenom radnom listu.

  Oblikovanje ćelija

  Promjena mogućnosti u dijaloškim okvirima Oblikovanje ćelija ili Uvjetno oblikovanje. Ako ste uvjetno oblikovanje primijenili prije nego ste zaštitili radni list, ono će se nastaviti mijenjati kad korisnik unese vrijednost koja zadovoljava neki drugi uvjet.

  Oblikovanje stupaca

  Korištenje naredbi za oblikovanje stupaca, što obuhvaća širinu stupca ili skrivanje stupaca (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Oblikovanje redaka

  Korištenje naredbi za oblikovanje redaka, što obuhvaća promjenu visine redaka ili skrivanje redaka (kartica Polazno, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).

  Umetanje stupaca

  Umetanje stupaca.

  Umetanje redaka

  Umetanje redaka.

  Umetanje hiperveza

  Umetanje novih hiperveza, čak i u otključane ćelije.

  Brisanje stupaca

  Brisanje stupaca.

  Ako je brisanje stupaca onemogućeno, a umetanje stupaca nije, korisnik može umetnuti stupce, ali ih potom ne može izbrisati.

  Brisanje redaka

  Brisanje redaka.

  Ako je brisanje redaka onemogućeno, a umetanje redaka nije, korisnik može umetnuti retke, ali ih potom ne može izbrisati.

  Sortiranje

  Korištenje naredbi za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

  Korisnici ne mogu sortirati raspone koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje automatskog filtra

  Korištenje padajućih strelica za promjenu filtra na rasponima kad su primijenjeni automatski filtri.

  Korisnici ne mogu primijeniti ni ukloniti automatske filtre na zaštićenom radnom listu, bez obzira na tu postavku.

  Korištenje izvješća zaokretne tablice

  Oblikovanje, promjena rasporeda, osvježavanje i sve izmjene izvješća zaokretne tablice ili stvaranje novih izvješća.

  Uređivanje objekata

  Sljedeće:

  • Promjena grafičkih objekata, što obuhvaća mape, ugrađene grafikone, oblike, tekstne okvire i kontrole koje niste otključali prije no što ste zaštitili radni list. Na primjer, ako radni list sadrži gumb koji pokreće makronaredbu, gumb možete kliknuti da biste pokrenuli makronaredbu, ali ga ne možete izbrisati.

  • Unos bilo kakvih promjena, npr. oblikovanja, u ugrađeni grafikon. Grafikon će se nastaviti ažurirati kad promijenite izvorišne podatke.

  • Dodavanje ili uređivanje komentara.

  Uređivanje scenarija

  Prikaz scenarija koje ste sakrili, promjene na scenarijima za koje ste spriječili promjene te brisanje tih scenarija. Korisnici mogu mijenjati vrijednosti u ćelijama s promjenama ako te ćelije nisu zaštićene te dodavati nove scenarije.

  Elementi lista grafikona

  Okvir koji je potrebno potvrditi

  Korisnicima se onemogućuje

  Sadržaj

  Mijenjanje stavki koje su dio grafikona, poput nizova podataka, osi i legendi. Na grafikonu će se i dalje odražavati promjene koje unesete u izvorišne podatke.

  Objekti

  Mijenjanje grafičkih objekata,  uključujući oblike, tekstne okvire i kontrole , osim ako ne otključate objekte prije no što zaštitite list grafikona.

 14. U okviru Lozinka za uklanjanje zaštite lista unesite lozinku, kliknite U redu, a zatim ponovno upišite lozinku da biste je potvrdili.

 • Lozinka nije obavezna. Ako ne upišete lozinku, bilo koji korisnik može ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.

 • Odaberite lozinku koju ćete lako zapamtiti jer izgubite li lozinku, nećete moći pristupiti zaštićenim elementima na radnom listu.

 • Pripada li ćelija jednom rasponu ili većem broju njih, korisnici koji imaju dozvolu za uređivanje bilo kojeg od tih raspona moći će urediti ćeliju.

 • Pokuša li korisnik urediti više ćelija odjednom, a ima dozvolu za uređivanje samo nekih od tih ćelija, od njega će se zatražiti da odabere i uredi ćelije jednu po jednu.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×