Zajedničko korištenje mapa zadataka s drugima

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ova značajka zahtijevaračun sustava Microsoft Exchange Server ili Microsoft Office 365. Većini kućnih i korisničkih računa ne koristite Microsoft Exchange ili Microsoft Office 365.

Kada se koristi s račun sustava Microsoft Exchange, zadaci možete zajednički koristiti. Zajedničko korištenje zadataka nije ograničen na samo zadanu mapu Zadaci koja je stvorena u svim profilima programa Outlook. Možete stvoriti dodatne mape zadataka i odabrati koje od tih mapa za zajedničko korištenje. Na primjer, možete stvoriti mapu zadataka za određeni projekt. Zatim možete razmjenjivati pristup mapi zadataka sa suradnicima da bi oni mogu pregledavati popis zadataka.

Zajedničko korištenje zadane mape zadataka s određenim ljudima

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati.

 1. Kliknite zadataka u navigacijskom oknu.

  Zadana mapa obično je u odjeljku Moji zadaciprikazuju kao Zadaci. Ako imate više mapa, provjerite jeste li odabrali zadanu mapu Zadaci .

 2. Kliknite mapa >zajedničko korištenje zadataka

 3. U okvir Prima unesite ime primatelja poziva za zajedničko korištenje.

  Provjerite je li potvrđen okvir Dopusti primatelju prikaz mape zadaci je.

 4. Ako želite, možete promijeniti Predmet.

 5. Možete zahtijevati dozvolu za pregledavanje primateljeve zadane mape Zadaci. Za to uključite potvrdni okvir Zatraži dozvolu za pregledavanje mape zadataka primatelja.

  Napomena: Ako želite zatražiti pristup mapi zadataka koja nije zadana mapa Zadaci, morate poslati poruku e-pošte u kojoj tražite dozvolu za pristup toj mapi.

 6. U tijelo poruke unesite informacije koje želite uključiti.

 7. Pritisnite Pošalji.

 8. Pregledajte dijaloški okvir potvrde, a zatim, ako je sve točno, pritisnite U redu.

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se za svaki profil programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati.

 1. Kliknite zadataka u navigacijskom oknu.

  Zadana mapa obično je u odjeljku Moji zadaciprikazuju kao Zadaci. Ako imate više mapa, provjerite jeste li odabrali zadanu mapu Zadaci .

 2. Kliknite mapa >dozvole za mapu.

 3. Na kartici Dozvole, u okviru Ime pritisnite Zadano.

 4. Pod Dozvole, na popisu Razina dozvole odaberite razinu dozvole.

  Objašnjenje razina dozvola

  Na ovoj razini prava (ili uloga)

  Možete

  Vlasnik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete mijenjati razine dozvola koje druge osobe imaju za mapu (ne odnosi se na delegate).

  Urednik izdanja

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. (Ne odnosi se na delegate).

  Urednik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape, te promijeniti i brisati datoteke koje ste stvorili (ne odnosi se na delegate).

  Autor

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje ste stvorili.

  Suradnik

  Stvarati samo stavke i datoteke. Sadržaj mape se ne pojavljuje. (Ne odnosi se na delegate).

  Pregledavatelj

  Čitati samo stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Obavljati aktivnosti koje odredi vlasnik mape. (Ne odnosi se na delegate).

  Ništa

  Nemate nikakve dozvole. Ne možete otvoriti datoteku.

  Prilagođene dozvole možete stvoriti uključivanjem potvrdnih okvira i mogućnosti u odjeljku Dozvole.

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati. Možete stvoriti dodatne mape zadataka koje se mogu preimenovati i brisati. Ovaj odjeljak sadrži upute za zajedničko korištenje mapa zadataka koje stvorite.

 1. Kliknite zadataka u navigacijskom oknu, a zatim desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite zajednički koristiti.

 2. Pokažite na zajedničko korištenje > zajedničko korištenje zadataka.

 3. U okvir Prima unesite naziv primatelja poruke poziva na zajedničko korištenje

 4. Ako želite, možete promijeniti Predmet.

 5. Možete dodijeliti dozvole primatelju za promjenu stavki zadataka uključivanjem potvrdnog okvira Primatelj može dodati, urediti i izbrisati stavke u ovoj mapi zadataka.

 6. U tijelo poruke unesite informacije koje želite uključiti.

 7. Pritisnite Pošalji.

 8. Pregledajte dijaloški okvir potvrde, a zatim, ako je sve točno, pritisnite U redu.

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati. Možete stvoriti dodatne mape zadataka koje se mogu preimenovati i brisati. Ovaj odjeljak sadrži upute za zajedničko korištenje mapa zadataka koje stvorite.

 1. Kliknite zadataka u navigacijskom oknu, a zatim desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite zajednički koristiti.

 2. Pokažite na zajedničko korištenje > dozvole za mapu.

 3. Na kartici Dozvole, u okviru Ime pritisnite mogućnost Zadano.

 4. Pod Dozvole, na popisu Razina dozvole odaberite razinu dozvole.

  Objašnjenje razina dozvola

  Na ovoj razini prava (ili uloga)

  Možete

  Vlasnik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete mijenjati razine dozvola koje druge osobe imaju za mapu (ne odnosi se na delegate).

  Urednik izdanja

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. (Ne odnosi se na delegate).

  Urednik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape, te promijeniti i brisati datoteke koje ste stvorili (ne odnosi se na delegate).

  Autor

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje ste stvorili.

  Suradnik

  Stvarati samo stavke i datoteke. Sadržaj mape se ne pojavljuje. (Ne odnosi se na delegate).

  Pregledavatelj

  Čitati samo stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Obavljati aktivnosti koje odredi vlasnik mape. (Ne odnosi se na delegate).

  Ništa

  Nemate nikakve dozvole. Ne možete otvoriti datoteku.

  Prilagođene dozvole možete stvoriti uključivanjem okvira i mogućnosti u odjeljku Dozvole.

Kada se koristi s račun sustava Microsoft Exchange, zadaci možete zajednički koristiti. Zajedničko korištenje zadataka nije ograničen na samo zadanu mapu Zadaci koja je stvorena u svim profilima programa Outlook. Možete stvoriti dodatne mape zadataka i odabrati koje od tih mapa za zajedničko korištenje. Na primjer, možete stvoriti mapu zadataka za određeni projekt. Zatim možete razmjenjivati pristup mapi zadataka sa suradnicima da bi oni mogu pregledavati popis zadataka.

Za bolje iskustvo sa zajedničkim korištenjem zadataka, uključujući delegiranje vlasništva zadataka, preporučamo korištenje funkcionalnost zadatka programa Windows SharePoint Services 3.0. SharePoint zadaci se mogu pregledavati unutar programa Microsoft Office Outlook 2007.

Savjet: Bilo koja poruka, kontakt ili zadatak u programu Outlook mogu se označiti kao privatni, tako da drugi ne mogu vidjeti stavku kod zajedničkog korištenja mapa.

Zajedničko korištenje zadataka izvodi se putem poruka e-pošte s pozivima na zajedničko korištenje. Pozivi na zajedničko korištenje nude primatelju pristup vašoj mapi zadataka. Kada šaljete poziv na zajedničko korištenje za svoju zadanu mapu Zadaci možete od primatelja tražiti da svoju zadanu mapu Zadaci postavi za zajedničko korištenje.

Napomena: Ako želite zatražiti pristup mapi zadataka koju je stvorio primatelj  — mapi koja nije zadana mapa Zadaci — morate poslati poruku e-pošte u kojoj tražite pristup za korištenje te mape. Primatelj vam tada može poslati poziv na zajedničko korištenje za mapu zadataka koja nije zadana.

Zajedničko korištenje zadane mape zadataka s određenim ljudima

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati.

 1. U mapi Zadaci u navigacijskom oknu pritisnite Zajedničko korištenje mape Moji zadaci.

  Napomena: Ako koristite navigacijsko oknu u prikazu Minimizirano, u navigacijskom oknu pritisnite Navigacijsko okno, a zatim pritisnite Zajedničko korištenje mape Moji zadaci.

 2. U okvir Prima unesite ime primatelja poziva za zajedničko korištenje.

 3. Ako želite, možete promijeniti Predmet.

 4. Možete zahtijevati dozvolu za pregledavanje primateljeve zadane mape Zadaci. Za to uključite potvrdni okvir Zatraži dozvolu za pregledavanje mape zadataka primatelja.

  Napomena: Ako želite zatražiti pristup mapi zadataka koja nije zadana mapa Zadaci, morate poslati poruku e-pošte u kojoj tražite dozvolu za pristup toj mapi.

 5. U tijelo poruke unesite informacije koje želite uključiti.

 6. Pritisnite Pošalji.

 7. Pregledajte dijaloški okvir potvrde, a zatim, ako je sve točno, pritisnite U redu.

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se za svaki profil programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati.

 1. Pod Zadaci, u navigacijskom oknu pritisnite desnom tipkom miša zadanu mapu Zadaci.

  Ona se u pravilu nalazi pod Moji zadaci, prikazana kao Zadaci.

 2. Ako koristite navigacijsko oknu u prikazu Minimizirano, u navigacijskom oknu pritisnite Navigacijsko okno, a zatim pritisnite desnom tipkom miša zadanu mapu Zadaci.

  Ona se u pravilu nalazi pod Moji zadaci, prikazana kao Zadaci.

 3. Pritisnite Promjena dozvola za zajedničko korištenje.

 4. Na kartici Dozvole, u okviru Ime pritisnite Zadano.

 5. Pod Dozvole, na popisu Razina dozvole odaberite razinu dozvole.

  Objašnjenje razina dozvola

  Na ovoj razini prava (ili uloga)

  Možete

  Vlasnik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete mijenjati razine dozvola koje druge osobe imaju za mapu (ne odnosi se na delegate).

  Urednik izdanja

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. (Ne odnosi se na delegate).

  Urednik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape, te promijeniti i brisati datoteke koje ste stvorili (ne odnosi se na delegate).

  Autor

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje ste stvorili.

  Suradnik

  Stvarati samo stavke i datoteke. Sadržaj mape se ne pojavljuje. (Ne odnosi se na delegate).

  Pregledavatelj

  Čitati samo stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Obavljati aktivnosti koje odredi vlasnik mape. (Ne odnosi se na delegate).

  Ništa

  Nemate nikakve dozvole. Ne možete otvoriti datoteku.

  Prilagođene dozvole možete stvoriti uključivanjem potvrdnih okvira i mogućnosti u odjeljku Dozvole.

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati. Možete stvoriti dodatne mape zadataka koje se mogu preimenovati i brisati. Ovaj odjeljak sadrži upute za zajedničko korištenje mapa zadataka koje stvorite.

 1. U mapi Zadaci, u navigacijskom oknu, pritisnite desnom tipkom miša mapu zadataka koju želite zajednički koristiti.

  Napomena: Ako koristite navigacijsko okno u prikazu Minimizirano, u navigacijskom oknu pritisnite Navigacijsko okno, a zatim desnom tipkom miša pritisnite mapu zadatka koju želite zajednički koristiti.

 2. Kliknite naziv mape za zajedničko korištenje.

 3. U okvir Prima unesite naziv primatelja poruke poziva na zajedničko korištenje

 4. Ako želite, možete promijeniti Predmet.

 5. Možete dodijeliti dozvole primatelju za promjenu stavki zadataka uključivanjem potvrdnog okvira Primatelj može dodati, urediti i izbrisati stavke u ovoj mapi zadataka.

 6. U tijelo poruke unesite informacije koje želite uključiti.

 7. Pritisnite Pošalji.

 8. Pregledajte dijaloški okvir potvrde, a zatim, ako je sve točno, pritisnite U redu.

Zadana mapa Zadaci u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ta mapa se ne može preimenovati ili izbrisati. Možete stvoriti dodatne mape zadataka koje se mogu preimenovati i brisati. Ovaj odjeljak sadrži upute za zajedničko korištenje mapa zadataka koje stvorite.

 1. U mapi Zadaci u navigacijskom oknu pritisnite desnom tipkom miša mapu koju želite zajednički koristiti.

  Napomena: Ako koristite navigacijsko okno u prikazu Minimizirano, u navigacijskom oknu pritisnite Navigacijsko okno, a zatim desnom tipkom miša pritisnite mapu zadatka koju želite zajednički koristiti.

 2. Pritisnite Promjena dozvola za zajedničko korištenje.

 3. Na kartici Dozvole, u okviru Ime pritisnite Zadano.

 4. Pod Dozvole, na popisu Razina dozvole odaberite razinu dozvole.

  Objašnjenje razina dozvola

  Na ovoj razini prava (ili uloga)

  Možete

  Vlasnik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete mijenjati razine dozvola koje druge osobe imaju za mapu (ne odnosi se na delegate).

  Urednik izdanja

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. (Ne odnosi se na delegate).

  Urednik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape, te promijeniti i brisati datoteke koje ste stvorili (ne odnosi se na delegate).

  Autor

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje ste stvorili.

  Suradnik

  Stvarati samo stavke i datoteke. Sadržaj mape se ne pojavljuje. (Ne odnosi se na delegate).

  Pregledavatelj

  Čitati samo stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Obavljati aktivnosti koje odredi vlasnik mape. (Ne odnosi se na delegate).

  Ništa

  Nemate nikakve dozvole. Ne možete otvoriti datoteku.

  Prilagođene dozvole možete stvoriti potvrđivanjem okvira i mogućnosti u odjeljku Dozvole.

U bilo koje vrijeme možete promijeniti ili oduzeti nečiju dozvolu pristupa svojoj mapi zadataka.

 1. U mapi Zadaci u navigacijskom oknu pritisnite desnom tipkom miša mapu za koju želite promijeniti dozvole.

  Napomena: Ako koristite navigacijsko okno u prikazu Minimizirano, u navigacijskom oknu pritisnite Navigacijsko okno, a zatim pritisnite desnom tipkom miša mapu zadataka za koju želite promijeniti dozvole.

 2. Pritisnite Promjena dozvola za zajedničko korištenje.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Promjena dozvola za sve   

   1. Na kartici Dozvole, u okviru Ime pritisnite Zadano.

   2. Pod Dozvole, na popisu Razina dozvole odaberite razinu dozvole.

    Objašnjenje razina dozvola

    Pomoću ovog permissi na razini (ili uloga)

    Možete

    Vlasnik

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete mijenjati razine dozvola koje druge osobe imaju za mapu (ne odnosi se na delegate).

    Urednik izdanja

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. (Ne odnosi se na delegate).

    Urednik

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

    Autor izdanja

    Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape, te promijeniti i brisati datoteke koje ste stvorili (ne odnosi se na delegate).

    Autor

    Stvarati i čitati stavke i datoteke, te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje ste stvorili.

    Suradnik

    Stvarati samo stavke i datoteke. Sadržaj mape se ne pojavljuje. (Ne odnosi se na delegate).

    Pregledavatelj

    Čitati samo stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Obavljati aktivnosti koje odredi vlasnik mape. (Ne odnosi se na delegate).

    Ništa

    Nemate nikakve dozvole. Ne možete otvoriti datoteku.

    Prilagođene dozvole možete stvoriti uključivanjem okvira i mogućnosti u odjeljku Dozvole.

  • Promjena dozvola za jednu osobu   

   1. Na kartici Dozvole u okviru Ime pritisnite ime osobe čiji pristup želite promijeniti.

   2. Pod Dozvole, na popisu Razina dozvole odaberite razinu dozvole.

    Objašnjenje razina dozvola

    Na ovoj razini prava (ili uloga)

    Možete

    Vlasnik

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete mijenjati razine dozvola koje druge osobe imaju za mapu (ne odnosi se na delegate).

    Urednik izdanja

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke, te stvarati podmape. (Ne odnosi se na delegate).

    Urednik

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

    Autor izdanja

    Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape, te promijeniti i brisati datoteke koje ste stvorili (ne odnosi se na delegate).

    Autor

    Stvarati i čitati stavke i datoteke, te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje ste stvorili.

    Suradnik

    Stvarati samo stavke i datoteke. Sadržaj mape se ne pojavljuje. (Ne odnosi se na delegate).

    Pregledavatelj

    Čitati samo stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Obavljati aktivnosti koje odredi vlasnik mape. (Ne odnosi se na delegate).

    Ništa

    Nemate nikakve dozvole. Ne možete otvoriti datoteku.

    Prilagođene dozvole možete stvoriti uključivanjem potvrdnih okvira i mogućnosti koje želite pod Dozvole.

   3. Ponovite korak 2 za svaku popisanu osobu čiji pristup želite izmijeniti.

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×