Zajedničko korištenje kalendara programa Outlook s drugim korisnicima

Zajedničko korištenje kalendara programa Outlook s drugim korisnicima

Ako imate račun za Exchange, Microsoft 365 ili Outlook.com, možete uputiti pozivnicu za zajedničko korištenje drugim korisnicima da bi mogli pregledavati vaš kalendar na vlastitom popisu kalendara.

Zajedničko korištenje kalendara nije ograničeno na zadanu mapu kalendara koja je stvorena u svim profilima programa Outlook. Možete stvoriti dodatne mape kalendara i odabrati koje od tih mapa želite zajednički koristiti. Možete, primjerice, stvoriti mapu kalendara za određeni projekt i zajednički ga koristiti sa suradnicima. Ako želite, možete im dodijeliti dozvolu za izmjenu događaja i obveza u kalendaru.

Zajedničko korištenje kalendara Microsoft 365 ili Outlook.com s osobama unutar ili izvan tvrtke ili ustanove

 1. U mapi Kalendar na izborniku Polazno odaberite zajedničko korištenje kalendara.

  Zajedničko korištenje kalendara s drugom osobom
 2. Na padajućem izborniku odaberite kalendar koji želite zajednički koristiti.

 3. U dijaloškom okviru Svojstva kalendara kliknite Dodaj.

 4. Možete pretraživati osobe iz adresara ili upisati adrese e-pošte u okvir Dodavanje. Kada završite s dodavanjem imena u dijaloškom okviru Dodavanje korisnika , kliknite u redu.

 5. U dijaloškom okviru svojstva kalendara odaberite ime osobe ili adresu e-pošte, a zatim odaberite razinu detalja koje želite zajednički koristiti s osobom, a zatim kliknite u redu.

  Odaberite dozvole za svaku osobu.
 6. Osoba s kojom ste zajednički koristili Kalendar primit će pozivnicu za zajedničko korištenje putem e-pošte.

 7. Kada primatelj klikne prihvaćanje, prikazat će vam se zajednički kalendar na popisu kalendara.

Prikazuje se pogreška "ovaj kalendar nije moguće zajednički koristiti"

Ako vam se prikaže poruka koja kaže da se ovaj kalendar ne može zajednički koristiti, postoje tri moguća razloga.

 • Adresa e-pošte nije valjana.

 • Adresa e-pošte Microsoft 365 je grupa

 • Poruka e-pošte pripada vanjskom korisniku koji nije dio vaše tvrtke ili ustanove.

Koje dozvole osobe imaju u vašem kalendaru

Prilikom zajedničkog korištenja kalendara možete odabrati nekoliko različitih razina dozvola.

 • Može vidjeti kada sam zauzet. Osobe koje zajednički koriste kalendar s ovom razinom dozvola mogu vidjeti samo koje ste vrijeme dostupni, kao što je ovaj:

  Kako vaš kalendar izgleda na osobu s kojom ste je zajednički koristili.

 • Može pregledavati naslove i mjesta. Osobe koje zajednički koriste kalendar s ovom razinom dozvola vidjet će dostupnost i mjesto sastanka i sastanak, kao što je ovaj:

  Što vaš kalendar izgleda kao korisnik kada ga zajednički koristite s ograničenim pojedinostima.

 • Može prikazati sve pojedinosti. Osobe koje zajednički koriste kalendar s ovom razinom dozvola prikazat će sve pojedinosti o vašim obvezama, baš kao što vidite.

Prekid zajedničkog korištenja kalendara

U bilo kojem trenutku možete opozvati pristup kalendaru. Imajte na glavi da će za Microsoft 365 i korisnički Outlook biti moguće sinkronizirati i ukloniti prikaz u kalendar.

 1. Kliknite Kalendar.

 2. Kliknite Polazno > Dozvole kalendara.

 3. Na kartici dozvole kliknite ime korisnika, a zatim odaberite Ukloni.

 4. Kliknite U redu.

Zajedničko korištenje kalendara objavljivanjem na web-stranici

Ako imate pristup web-poslužitelju koji podržava protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), na njemu možete objaviti kalendar.

Napomena: Niste sigurni podržava li vaš poslužitelj WebDAV? Tu informaciju možete dobiti od administratora poslužitelja ili davatelja internetskih usluga.

 1. Kliknite Kalendar.

  Naredba Kalendar

 2. Kliknite Polazno > Objavi na internetu> Objavi na WebDAV poslužitelju.

  Napomene: 

  • Ako za račun e-pošte koristite Exchange, umjesto mogućnosti objavljivanja na WebDAV poslužitelju vidjet ćete mogućnost Objavi ovaj kalendar. To vam omogućuje objavljivanje kalendara izravno u sustavu Exchange Server. U prozoru koji se otvori odaberite željenu mogućnost objavljivanja pa kliknite Pokreni objavljivanje.

  • Ako koristite Microsoft 365, kalendar i dalje možete objavljivati na WebDAV poslužitelju, ali prvo morate ukloniti {Anonymous: CalendarSharingFreeBusySimple} iz pravilnika za zajedničko korištenje. Međutim, time ćete onemogućiti objavljivanje kalendara u sustavu Exchange. 

 3. U okvir Mjesto unesite mjesto WebDAV poslužitelja, odaberite sve ostale željene mogućnosti objavljivanja pa kliknite U redu.

Omogućivanje zajedničkog korištenja kalendara putem e-pošte

Ako ne želite nekome dati dozvole za zajedničko korištenje kalendara i vidjeti ažuriranja, možete e-poštom poslati statičnu kopiju kalendara za određeni datumski raspon. Primatelj će moći vidjeti događaje u vašem kalendaru prilikom slanja e-pošte, ali ne i ažuriranja koja izvršite nakon slanja poruke e-pošte.

Napomena: Ova značajka više nije dostupna u programu Outlook za Microsoft 365.  

 1. Kliknite Kalendar.

  Naredba Kalendar

 2. Kliknite Polazno > Pošalji kalendar e-poštom.

  Kliknite Pošalji kalendar e-poštom na kartici Polazno

 3. U okvirima Kalendar i Raspon datuma odaberite kalendar i vremensko razdoblje za koje želite omogućiti zajedničko korištenje. Odaberite, primjerice, samo Danas ili Sljedećih 7 dana.

  Odaberite željene mogućnosti u okvirima Kalendar i Raspon datuma

 4. Postavite sve ostale željene mogućnosti pa kliknite U redu.

 5. U novu poruku e-pošte koja će se otvoriti u polje Prima dodajte primatelja poruke pa kliknite Pošalji.

Osoba kojoj ste poslali kalendar u poruci će vidjeti snimku zaslona s kalendarom.

Primjer kalendara poslanog e-poštom

Poruka obuhvaća i priloženu datoteku iCalendar (.ics) koju primatelj može otvoriti u programu Outlook ili nekom drugom programu za kalendare. Kada primatelj klikne datoteku iCalendar, ona će se u programu Outlook prikazati kao novi kalendar koji može pogledati usporedno sa svojim. Može povlačiti obveze i sastanke iz jednog kalendara u drugi te pronaći termin koji vam oboma odgovara.

Rješavanje problema s zajedničkim korištenjem kalendara

Ako nemate mogućnost zajedničkog korištenja kalendara (zasivljena je), to je zato što je administrator/IT Support za vašu tvrtku postavio pravilo da bi osobe onemogućilo zajedničko korištenje kalendara.

Vidi također

Zajedničko korištenje kalendara

Informacije o kalendaru možete zajednički koristiti s drugim korisnicima pomoću programa Outlook 2010 na tri načina:

 • Putem e-pošte

 • Računi sustava Microsoft Exchange Server

 • Objavljivanje kalendara na internetu

Što želite učiniti?

Zajedničko korištenje kalendara putem e-pošte

Zajedničko korištenje kalendara pomoću računa sustava Microsoft Exchange Server

Zajedničko korištenje kalendara objavljivanjem na internetu

Zajedničko korištenje kalendara putem e-pošte

Kalendari koji se dijele putem e-pošte dolaze u primateljevu ulaznu poštu kao privitke poruke e-pošte, uz brzu snimku kalendara u tijelu poruke. Brzu sliku kalendara možete uređivati prije slanja. Možete, primjerice, promijeniti fontove ili istaknuti dane ili obveze.

Da biste kalendar slali e-poštom, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi zajedničko korištenje kliknite kalendar e-pošte.

 2. U okviru Kalendar kliknite kalendar koji želite pozvati.

 3. U okviru raspon datuma kliknite vremensko razdoblje koje želite prikazati u kalendaru.

 4. Unesite ili odaberite sve druge željene mogućnosti, a zatim kliknite u redu.

Outlook 2010 korisnik koji primi kalendar putem e-pošte može odabrati otvaranje brze snimke kalendara u programu Outlook. Na taj način možete prikazati brzu fotografiju kalendara i postojeći kalendar primatelja u načinu koji je jedan uz jedan ili način preklapanja kalendara.

Zajedničko korištenje kalendara pomoću računa sustava Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server omogućuje zajedničko korištenje kalendara s drugim korisnicima koji imaju račune za Exchange. Kalendare možete pregledavati samo drugi osobama kojima ste odobrili dozvole. Ako vam osoba čija kalendar želite otvoriti nije odobrila dozvolu za prikaz, Outlook će zatražiti da zatražite potrebnu dozvolu.

Kada prvi put pristupite zajedničkom kalendaru, kalendar se dodaje na popis zajednički kalendari u okno za navigaciju, gdje mu možete pristupiti kada ga sljedeći put želite prikazati.

Zajedničko korištenje kalendara s drugim korisnicima sustava Exchange:

 1. Na kartici Polazno u grupi zajedničko korištenje kliknite zajedničko korištenje kalendara.

 2. U pozivnici za zajedničko korištenje koji će se prikazati unesite osobu s kojom želite zajednički koristiti stavku u okviru Prima .

 3. Unesite ili odaberite sve druge željene mogućnosti, baš kao da šaljete poruku e-pošte.

Primatelj prikazuje obavijest e-poštom koja vam je omogućila zajedničko korištenje kalendara. Možete zatražiti i da primatelj zajednički koristi svoj kalendar sustava Exchange s vama.

Savjet: Ako želite zajednički koristiti kalendar koji ste stvorili, a to nije zadani kalendar, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite naziv kalendara, a zatim kliknite zajedničko korištenje naziva kalendara.

Zajedničko korištenje kalendara objavljivanjem na internetu

Zadani Outlook 2010 kalendar možete objaviti na internetu, što omogućuje više osoba da ga pregledavaju. Objavljivanje internetskog kalendara ne zahtijeva ni izdavač ni korisnik da koristi račun sustava Exchange.

 • Objavi na Outlook.com    Kalendar programa Outlook možete zajednički koristiti s drugim korisnicima tako da ga objavite na servisu Outlook.com.

Da biste zajednički koristili Kalendar programa Outlook na servisu Outlook.com, najprije ga spremite kao iCalendar (. ICS datoteku), uvezite je u Outlook.com, a zatim je podijelite s osobama koje ga moraju vidjeti.

Spremite kalendar u obliku. ICS datoteke tako da odaberete kalendar u programu Outlook, kliknete datoteka > Spremi kalendar, a zatim odaberete vrstu datoteke oblika iCalendar .

Nemate račun za Outlook.com? Naučite stvoriti jednu na servisu Outlook.com.

 • Objava na WebDAV poslužitelju    Ako imate pristup web-poslužitelju koji podržava protokol za svjetski široki web distribuira autorstvo i Versioning (WebDAV), možete odabrati da objavite kalendare na tom poslužitelju.

U zadanom kalendaru na kartici Polazno u grupi zajedničko korištenje kliknite Objavi na internetu, a zatim kliknite Objavi na WebDAV poslužitelju

Vaš davatelj internetskih usluga (ISP) može pružiti značajke i alate kojima će vam omogućiti objavu kalendara kao web-stranice. Obratite se davatelju internetskih usluga da biste provjerili je li vam ta značajka dostupna.

Vidi također

Otvaranje kalendara sustava Exchange drugog korisnika

Omogućivanje drugim osobama da upravljaju vašom poštom i kalendarom

Stvaranje, prikaz ili brisanje grupe kalendara

Upravljanje poštom i stavkama kalendara druge osobe

Možete zajednički koristiti jednokratnu kopiju kalendara koja se ne ažurira pod nazivom brze snimke kalendara ili zajednički koristiti kalendare koji se mogu ažurirati tako da ih objavite na web-mjestima koja podržavaju protokol WebDAV.

Što želite učiniti?

Zajedničko korištenje kalendara s drugim korisnicima sustava Exchange

Za tu je značajku potrebno koristiti Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 račun. Većina kućnih i osobnih računa ne koristi Microsoft Exchange.  Dodatne informacije o računima sustava Microsoft Exchange i načinu na koji možete odrediti koja se verzija sustava Exchange povezuje s vašim računom potražite u članku veze u odjeljku Vidi također.

Sadržaj odjeljka

Informacije o traženju pristupa zajedničkom kalendaru nekog drugog kontakta potražite u članku Otvaranje kalendara sustava Exchange druge osobe.

Zajedničko korištenje zadane mape kalendara s određenim osobama

Zadana mapa kalendara u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ovu mapu nije moguće preimenovati ni izbrisati.

 • U kalendaruu okno za navigaciju kliknite Omogući zajedničko korištenje mog kalendara.

  Napomena: Ako koristite Navigacijsko okno u odjeljku minimizirani prikaz, u navigacijskom oknu kliknite Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, a potom Omogući zajedničko korištenje mog kalendara.

  Dijaloški okvir Zajedničko korištenje kalendara

  1. Unesite ime osobe kojoj želite dodijeliti Access da biste prikazali svoj kalendar.

  2. Upišite predmet poruke e-pošte.

  3. kliknite ovaj potvrdni okvir da biste primatelju dodijelili dozvolu za prikaz kalendara.

  4. kliknite ovaj potvrdni okvir da biste naveli da želite da zatražite od primatelja da Omogući zajedničko korištenje kalendara s vama. To nije obavezno.

 • U okvir Primatelj unesite ime primatelja poruke pozivnice za zajedničko korištenje.

 • U okvir predmet upišite predmet poruke e-pošte.

 • Osim toga, možete zatražiti dozvolu da biste pogledali zadanu mapu kalendara primatelja. Da biste to učinili, potvrdite okvir Zatraži dozvolu za prikaz kalendara primatelja .

  Napomena: Ako želite zatražiti pristup mapi kalendara koja nije zadana mapa kalendara , morate poslati poruku e-pošte u kojoj se traži dozvola za tu određenu mapu. Ta mogućnost zahtjeva pristup samo primateljevoj zadanoj mapi kalendara .

 • U tijelo poruke upišite sve informacije koje želite uvrstiti.

 • Kliknite Pošalji.

 • Pregledajte dijaloški okvir Potvrda, a zatim, ako je točno, kliknite u redu.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje zadane mape kalendara sa svima

Zadana mapa kalendara u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ovu mapu nije moguće preimenovati ni izbrisati.

 1. U kalendaruu navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite zadanu mapu kalendara .

  To se obično nalazi u kalendarui prikazuje se kao Kalendar.

  Napomena: Ako koristite Navigacijsko okno u odjeljku minimizirani prikaz, u navigacijskom oknu kliknite Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, desnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite zajednički koristiti, a zatim kliknite zajedničko korištenje naziva kalendara.

  To se obično nalazi u odjeljku Moji kalendari i prikazuje se kao Kalendar.

 2. Kliknite Promjena dozvola za zajedničko korištenje.

 3. Na kartici dozvole u okviru naziv kliknite zadano.

 4. U odjeljku dozvolena popisu razina dozvola kliknite razinu dozvola.

  Uz ovu razinu dozvola (ili ulogu)

  možeš

  Vlasnik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete promijeniti razine dozvola koje drugi korisnici imaju za mapu. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Urednik izdanja

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Uređivač

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape i mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Autor

  Stvarati i čitati stavke i datoteke te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate.

  Suradnik

  Stvaranje samo stavki i datoteka. Sadržaj mape se ne prikazuje. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Pregledavatelj

  Pročitajte samo stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavanje aktivnosti koje definira vlasnik mape. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Nema

  Nemate dozvolu. Mapu ne možete otvoriti.

  Prilagođene dozvole možete stvoriti tako da odaberete odgovarajuće potvrdne okvire i mogućnosti u odjeljku dozvole.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje prilagođene mape kalendara s određenim osobama

Zadana mapa kalendara u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ovu mapu nije moguće preimenovati ni izbrisati. Možete stvarati dodatne mape kalendara, a te se mape mogu preimenovati ili brisati. U ovom se odjeljku sadrže upute za zajedničko korištenje mapa kalendara koje stvarate.

 1. U kalendaruu navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite mapu kalendara koju želite zajednički koristiti.

  Napomena: Ako koristite Navigacijsko okno u odjeljku minimizirani prikaz, u navigacijskom oknu kliknite Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, desnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite zajednički koristiti, a zatim kliknite zajedničko korištenje naziva kalendara.

 2. Kliknite zajedničko korištenje naziva mape.

 3. U okvir Prima u pozivnici za zajedničko korištenje unesite ime primatelja.

 4. Ako želite, promijenite predmet.

 5. Osim toga, ako želite, dodijelite dozvole primatelju da biste promijenili stavke kalendara tako da potvrdite okvirPrimatelj može dodavati, uređivati i brisati stavke u ovom kalendaru .

 6. U tijelo poruke upišite sve informacije koje želite uvrstiti.

 7. Kliknite Pošalji.

 8. Pregledajte dijaloški okvir Potvrda, a zatim, ako je točno, kliknite u redu.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje prilagođene mape kalendara sa svima

Zadana mapa kalendara u programu Outlook stvara se u svakom profilu programa Outlook. Ovu mapu nije moguće preimenovati ni izbrisati. Možete stvarati dodatne mape kalendara, a te se mape mogu preimenovati ili brisati. U ovom se odjeljku sadrže upute za zajedničko korištenje mapa kalendara koje stvarate.

 1. U kalendaruu navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite mapu kalendara koju želite zajednički koristiti.

  Napomena: Ako koristite Navigacijsko okno u odjeljku minimizirani prikaz, u navigacijskom oknu kliknite Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, desnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite zajednički koristiti, a zatim kliknite zajedničko korištenje naziva kalendara.

 2. Kliknite Promjena dozvola za zajedničko korištenje.

 3. Na kartici dozvole u okviru naziv kliknite zadano.

 4. U odjeljku dozvolena popisu razina dozvola kliknite razinu dozvola.

  Uz ovu razinu dozvola (ili ulogu)

  možeš

  Vlasnik

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete promijeniti razine dozvola koje drugi korisnici imaju za mapu. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Urednik izdanja

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Uređivač

  Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

  Autor izdanja

  Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape i mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Autor

  Stvarati i čitati stavke i datoteke te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate.

  Suradnik

  Stvaranje samo stavki i datoteka. Sadržaj mape se ne prikazuje. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Pregledavatelj

  Pročitajte samo stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavanje aktivnosti koje definira vlasnik mape. (Ne primjenjuje se na delegate)

  Nema

  Nemate dozvolu. Mapu ne možete otvoriti.

  Prilagođene dozvole možete stvoriti tako da odaberete odgovarajuće potvrdne okvire i mogućnosti u odjeljku dozvole.

Vrh stranice

Opoziv ili promjena pristupa drugih osoba u mape kalendara

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili opozvati nečiju dozvolu pristupa u mape kalendara.

 1. U kalendaruu navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite mapu kalendara za koju želite promijeniti dozvole.

  Napomena: Ako koristite Navigacijsko okno u odjeljku minimizirani prikaz, u navigacijskom oknu kliknite Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, desnom tipkom miša kliknite kalendar za koji želite promijeniti dozvole, a zatim kliknite Promijeni dozvole za zajedničko korištenje.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Opoziv ili promjena dozvola pristupa za sve    

   1. Na kartici dozvole u okviru naziv kliknite zadano.

   2. U odjeljku dozvolena popisu razina dozvola kliknite nijedna da biste poništili dozvole ili bilo koju drugu mogućnost da biste promijenili dozvole.

    Uz ovu razinu dozvola (ili ulogu)

    možeš

    Vlasnik

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete promijeniti razine dozvola koje drugi korisnici imaju za mapu. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Urednik izdanja

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Uređivač

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

    Autor izdanja

    Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape i mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Autor

    Stvarati i čitati stavke i datoteke te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate.

    Suradnik

    Stvaranje samo stavki i datoteka. Sadržaj mape se ne prikazuje. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Pregledavatelj

    Pročitajte samo stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavanje aktivnosti koje definira vlasnik mape. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Nema

    Nemate dozvolu. Mapu ne možete otvoriti.

    Prilagođene dozvole možete stvoriti tako da odaberete odgovarajuće potvrdne okvire i mogućnosti u odjeljku dozvole.

  • Opoziv ili promjena dozvola za jednu osobu    

   1. Na kartici dozvole u okviru naziv kliknite ime osobe čije dozvole pristupa želite promijeniti.

   2. U odjeljku dozvolena popisu razina dozvola kliknite nijedna da biste poništili dozvole ili bilo koju drugu mogućnost da biste promijenili dozvole.

    Uz ovu razinu dozvola (ili ulogu)

    možeš

    Vlasnik

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. Kao vlasnik mape možete promijeniti razine dozvola koje drugi korisnici imaju za mapu. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Urednik izdanja

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke te stvarati podmape. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Uređivač

    Stvarati, čitati, mijenjati i brisati sve stavke i datoteke.

    Autor izdanja

    Stvarati i čitati stavke i datoteke, stvarati podmape i mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Autor

    Stvarati i čitati stavke i datoteke te mijenjati i brisati stavke i datoteke koje stvarate.

    Suradnik

    Stvaranje samo stavki i datoteka. Sadržaj mape se ne prikazuje. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Pregledavatelj

    Pročitajte samo stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavanje aktivnosti koje definira vlasnik mape. (Ne primjenjuje se na delegate)

    Nema

    Nemate dozvolu. Mapu ne možete otvoriti.

    Prilagođene dozvole možete stvoriti tako da odaberete odgovarajuće potvrdne okvire i mogućnosti u odjeljku dozvole.

   3. Ponovite drugi korak za svaku osobu čiju dozvolu pristupa želite izmijeniti.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje kalendara pomoću pristupa delegiranju

Primjerice, ako vam asistent pomogne upravljati ulaznom papirnatom poštom, možete koristiti Microsoft Outlook da biste drugoj osobi, poznatoj kao delegat, primili i odgovorili na zahtjeve za sastanak ili odgovore te poslali poruke e-pošte u vaše ime. Možete i odobriti dodatne dozvole koje delegatu omogućuju čitanje, stvaranje i potpunu kontrolu nad stavkama u poštanski sandučić sustava Exchange.

Delegirani pristup napredna je značajka nego samo zajedničko korištenje mapa programa Outlook. Ako želite dodijeliti dodatne dozvole, kao što je dopuštanje delegiranju mogućnosti stvaranja poruka e-pošte ili odgovaranje na zahtjeve za sastanak u vaše ime, morate koristiti pristup delegiranju.

Napomene: 

 • Kao upravitelj, vaša pošta mora biti isporučena u poštanski sandučić na poslužitelju sustava Exchange, a ne na datoteka osobne mape (.pst) na računalu.

 • Vi i delegat morate koristiti istu verziju sustava Office Outlook.

 1. Na izborniku Alati kliknite mogućnosti, a zatim karticu Delegati .

 2. Kliknite Dodaj.

 3. U okvir Natipkajte naziv ili odaberite s popisa unesite naziv delegata kojem želite dodijeliti dozvole.

  Da biste istodobno dodali više delegata, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim kliknite njihova imena na popisu naziv . Dozvole koje odaberete primijenit će se na sve delegate.

 4. Kliknite Dodaj, zatim u redu, a potom vrstu dozvole za svaku mapu programa Outlook u koju želite da delegat ima pristup.

 5. Ako želite da vaš delegat vidi stavke koje ste označili kao privatne, potvrdite okvir delegat može vidjeti moje privatne stavke .

Napomena: Dodatne informacije o pristupu delegiranju potražite u odjeljku Vidi također .

Vrh stranice

Zajedničko korištenje kalendara s svima

Bez obzira na to koristite li račun za Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili Windows Live Mail, možete zajednički koristiti podatke iz kalendara s svima koji imaju pristup e-pošti ili internetu. U ovom odjeljku:

Spremanje kalendara u obliku datoteke programa Ialendar

Objava kalendara na web-poslužitelju

Spremanje kalendara kao web-stranice

Slanje kalendara putem e-pošte

Spremanje kalendara u obliku datoteke programa Ialendar

 1. U kalendaruodaberite kalendar da biste ga učinili aktivnim kalendarom u prikazu.

 2. Na izborniku Datoteka kliknite Spremi kao.

 3. U tekstni okvir naziv datoteke upišite naziv datoteke Ialendar. To bi trebalo biti jednostavno prepoznavanje i smisleno ime za vas i vaše primatelje.

  Uz Dodatne mogućnostiprikazuje se Sažetak naziva kalendara, raspona datuma i pojedinosti. Ako ste zadovoljni ovim sažetkom, prijeđite na osmi korak, u suprotnom nastavite s korakom 4.

 4. Kliknite Više mogućnosti.

 5. Na popisu raspon datuma odaberite iznos kalendarskih podataka koji želite uvrstiti u datoteku programa Ialendar ili kliknite Navedite datume da biste unijeli prilagođeni raspon datuma.

  Napomena: Ako odaberete veliki raspon datuma ili odaberete cijeli kalendar, mogli biste stvoriti veliku Ialendar datoteku.

 6. Na popisu detalj odaberite količinu pojedinosti koja će se prikazati primateljima. Po zadanom je odabrana samo mogućnost Raspoloživost . Nijedna od mogućnosti ne obuhvaća stavke koje su odabrane kao privatne, osim ako ne promijenite mogućnost privatnost u dodatnim mogućnostima.

 7. Ako želite, kliknite Prikaz da biste vidjeli Dodatne mogućnosti.

  • Uvrštavanje pojedinosti o stavkama označenim privatnim      Ta mogućnost zahtijeva da detalj bude postavljen na ograničene pojedinosti ili sve detalje. Bit će uključene i privatne stavke, no više neće biti zajedničkih informacija.

  • Uvrštavanje privitaka unutar stavki kalendara      Ta mogućnost zahtijeva da detalj bude postavljen na sve pojedinosti. Obuhvaćeni su svi privici u stavkama kalendara, kao što su proračunske tablice.

   Napomena: To može znatno povećati veličinu datoteke programa Ialendar.

 8. Kliknite U redu, a zatim Spremi.

  Ako kalendar ne sadrži stavke, prikazat će vam se dijaloški okvir s mogućnošću otkazivanja spremanja datoteke Ialendar.

Vrh stranice

Objava kalendara na poslužitelju WebDAV

Kalendare možete objavljivati i zajednički koristiti s drugim korisnicima tako da ih objavite na WebDAV poslužitelju. To je korisno ako želite zajednički koristiti kalendare i podatke o dostupnosti s drugima, ali ne koristite softversku aplikaciju, kao što je Exchange.

Poslužitelj za koji objavljujete kalendar mora podržavati protokol za upravljanje svjetskim širokim web-programom za autorstvo i Versioning (WebDAV). Ne podržavaju svi web-poslužitelji WebDAV. Čak i ako možete koristiti File Transfer Protocol (FTP) ili izravno spremanje na put univerzalne konvencije imenovanja (UNC), kao što je \\server\teamdocuments to ne znači da je WebDAV dostupan.

WebDAV je produžetak HTTP-a koji vam omogućuje stvaranje i izmjenu dokumenata na web-poslužitelju. Administrator poslužitelja ili davatelj internetskih usluga (ISP) može vam reći je li WebDAV podržan na poslužitelju koji želite koristiti.

 1. U kalendaruu okno za navigaciju desnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite zajednički koristiti.

 2. Na izborniku prečaca pokažite na Objavi na internetu, a zatim kliknite Objavi na WebDAV poslužitelju.

 3. U okvir mjesto unesite mjesto WebDAV poslužitelja i mape.

 4. Pokraj značajke vremenski rasponodaberite broj dana za koje želite zajednički koristiti kalendar.

 5. Pokraj Pojedinostikliknite strelicu i odaberite količinu pojedinosti za zajedničko korištenje. Ako želite, potvrdite okvir Prikaz vremena unutar moje radne sate samo da biste ograničili zajedničke detalje na radno vrijeme navedene u programu Outlook.

  Pojedinosti kalendara

  Ovaj će se kalendar po zadanom periodički ažurirati. Promjene kalendara objavljuju se na poslužitelju WebDAV tijekom sljedećeg ručnog ili automatskog slanja/primanja. Po zadanom postoji interval od 30 minuta između svakog slanja/primanja za svaku grupu slanja/primanja. Ako Interval automatskog slanja/primanja promijenite na manje od 20 minuta, ažuriranjem kalendara na WebDAV poslužitelju šalju se minimalni interval od 20 minuta.

  Da biste prenijeli ovaj kalendar, a zatim nikad ne omogućavate ažuriranja, kliknite Napredno, a zatim jedno prijenos: ažuriranja se neće prenijeti.

 6. Kliknite U redu.

Kada zajednički koristite kalendar, ikona kalendara u navigacijskom oknu mijenja se kao što je prikazano u nastavku.

Dijeljeni kalendar

Vrh stranice

Spremanje kalendara kao web-stranice

Kalendar možete spremiti kao web-stranicu, a zatim ga zajednički koristiti s drugima. Možete, primjerice, knjižiti kalendar s značajnim datumima projekta kao stranicom na intranetu vaše tvrtke ili raspored igre nogometnog tima kao stranicu na osobnom web-mjestu. Zatim možete jednostavno uputiti druge sudionike u kalendar distribuiranjem njegovog URL-a.

Kada kalendar spremite kao web-stranicu, možete navesti datume početka i završetka kalendara te želite li uvrstiti pojedinosti o obvezama unesene u tekstni odjeljak obveze. Možete dodati i pozadinu.

Ako vam davatelj internetskih usluga (ISP) pruža web-mjesto ili mjesto za zajedničko korištenje datoteka s javnošću, možete zajednički koristiti svoj kalendar kao web-stranicu.

 1. U kalendaruodaberite kalendar da biste ga učinili aktivnim kalendarom u prikazu.

 2. Na izborniku datoteka kliknite Spremi kao web-stranicu.

 3. U odjeljku Trajanjeunesite datum u okvire Datum početka i Datum završetka . Kliknite strelicu prema dolje za kalendar.

  Zadana je vrijednost sadašnji i sljedeći mjesec.

 4. U odjeljku mogućnostimožete odabrati da uvrstite pojedinosti o obvezama ili odaberite grafiku pozadine za web-stranicu koju stvarate.

 5. U odjeljku Spremi kaou tekstnom okviru naslov kalendara upišite naziv koji želite da se prikazuje kao naslov web-stranice.

 6. Za naziv datotekedođite do mjesta na koje želite spremiti web-stranicu, a zatim upišite naziv datoteke.

 7. Web-stranica po zadanom se otvara u web-pregledniku nakon klika na Spremi. Ako ne želite vidjeti web-stranicu, poništite potvrdni okvir Otvori spremljenu web-stranicu u pregledniku .

 8. Kliknite Spremi.

  Napomena: U nekim web-preglednicima, kao što je Microsoft Windows Internet Explorer, stranica se možda neće prikazati kao što bi trebala jer je aktivan sadržaj blokiran. Ako na vrhu vidite InfoTraku, kliknite tekst, zatim Dopusti blokirani sadržaj, a zatim da.

Vrh stranice

Slanje kalendara putem e-pošte

Kopiju kalendara možete poslati bilo kome u poruci e-pošte. Kalendar je sadržan kao privitak, a prikazuje se i unutar tijela poruke. Vi odlučujete koji su datumi obuhvaćeni i količina pojedinosti.

 • U kalendaruu navigacijskom oknu kliknite Pošalji kalendar putem e-pošte.

Napomena: Ako koristite Navigacijsko okno u odjeljku minimizirani prikaz, u navigacijskom oknu kliknite Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, desnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite zajednički koristiti, a zatim kliknite Pošalji kalendar putem e-pošte.

 • Na popisu Kalendar odaberite kalendar koji želite pozvati. Po zadanom je odabran zadani Kalendar . Ovo je kalendar programa Outlook koji se koristi za prikaz vaših informacija o slobodnom/zauzetom vremenu drugim korisnicima te gdje su prihvaćeni zahtjevi za sastanak.

 • Na popisu raspon datuma odaberite iznos kalendarskih podataka koji želite uvrstiti u poruku ili kliknite Navedite datume da biste unijeli prilagođeni raspon datuma.

Napomena: Ako odaberete veliki raspon datuma ili odaberete cijeli kalendar, mogli biste stvoriti veliku poruku.

 • Na popisu detalj odaberite količinu pojedinosti koja će se prikazati primateljima. Po zadanom je odabrana samo mogućnost raspoloživost . Nijedna od mogućnosti ne obuhvaća stavke koje su odabrane kao privatne, osim ako ne promijenite mogućnost privatnost u dodatnim mogućnostima.

  Popis detalja u dijaloškom okviru Slanje kalendara e-poštom

  1. Ako želite, možete ograničiti informacije koje su u poruci uključene u radno vrijeme tako da potvrdite okvir samo vrijeme za prikaz unutar mog radnog vremena. Da biste promijenili radno vrijeme, kliknite Postavi radno vrijeme.

  2. Ako želite, da biste vidjeli dodatne mogućnosti, kliknite Prikaz.

   • Uvrštavanje pojedinosti o stavkama označenim privatnim   Ta mogućnost zahtijeva da detalj bude postavljen na ograničene pojedinosti ili sve detalje. Postojanje privatnih stavki je obuhvaćeno, no više se ne dijele više informacija.

   • Uvrštavanje privitaka unutar stavki kalendara    Ta mogućnost zahtijeva da detalj bude postavljen na sve pojedinosti. Obuhvaćeni su svi privici u stavkama kalendara, kao što su proračunske tablice.

   • Prikaz e-pošte    Možete uvrstiti dnevni raspored ili popis događaja.

  3. Kliknite U redu.

  4. U okvir Prima unesite ime osobe kojoj želite proslijediti informacije o pretplati.

  5. U tijelo poruke unesite sve podatke koje želite uvrstiti.

  6. Kliknite Pošalji.

Kalendar se prikazuje primatelju unutar tijela poruke. Priložena iCalendar datoteka s datotečnim nastavkom. ICS može se otvoriti i u mnogim programima kalendara, uključujući Outlook.

Primjer kalendara primljenog pomoću značajke slanja kalendara e-poštom

Kada se u programu Outlook primi privitak. ICS datoteka, primatelj će se zatražiti da otvori kalendar. Datoteka. ICS kalendara otvorit će se kao novi kalendar u programu Outlook. Kada se otvori kao kalendar programa Outlook, primatelj može pregledavati primljene kalendarske prikaze u usporednim i preklapajućem prikazu. Primatelj može i odvući stavke kalendara iz primljenih kalendara u drugi kalendar programa Outlook.

Vrh stranice

Objava kalendara u sustavu Office Online

Kalendare programa Outlook možete zajednički koristiti tako da ih objavite u sustavu Microsoft Office Online. Office Online nudi besplatan način zajedničkog korištenja kalendara i omogućuje vam kontrolu nad osobama koje im imaju pristup. Osim toga, možete objavljivati i pregledavati kalendare na sustavu Office Online čak i ako ne koristite račun za Exchange. Korištenje sustava Office Online odličan je način za zajedničko korištenje podataka o kalendaru ako koristite POP3 ili IMAP račune e-pošte, najčešće vrste računa e-pošte za osobne ili male tvrtke.

 1. U kalendaruu navigacijskom oknudesnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite objaviti.

  Napomena: Ako koristite okno za navigaciju u minimiziranom prikazu, u navigacijskom oknukliknite gumb Kalendar Slika gumba , zatim Navigacijsko okno, a potom desnom tipkom miša kliknite kalendar koji želite objaviti.

  Savjet: Ako želite objaviti zadani kalendar, u navigacijskom oknukliknite Objavi moj kalendar , a zatim prijeđite na treći korak.

 2. Na izborniku prečaca pokažite na Objavi na internetu, a zatim kliknite Objavi u Office Online.

 3. Ako je ovo prvi put da ste objavili kalendar u sustavu Office Online, morate se registrirati za Office Online pomoću računa za Windows Live ID. Ako nemate besplatan račun za Windows Live ID, možete ga stvoriti. Slijedite upute na zaslonu.

 4. Pokraj značajke vremenski rasponodaberite broj dana za koje želite zajednički koristiti kalendar.

  Snimka raspona datuma

 5. Pokraj Pojedinostikliknite strelicu i odaberite količinu pojedinosti za zajedničko korištenje. Ako želite, potvrdite okvir Prikaz vremena unutar moje radne sate samo da biste ograničili zajedničke detalje na radno vrijeme navedene u programu Outlook.

  Pojedinosti kalendara

 6. Pokraj mogućnosti dozvoleodaberite jesu li podatke iz kalendara moguće pregledavati samo određene osobe ili ih pretražuje i pregledavati bilo tko tko koristi Office Online.

  • Samo pozvani korisnici mogu pregledavati ovaj kalendar      Ako kliknete tu mogućnost, otvorit će se poruka e-pošte za zajedničko korištenje programa Outlook kada se kalendar objavi u sustavu Office Online. Poruci e-pošte za zajedničko korištenje možete poslati svaku osobu kojoj želite dodijeliti pristup kalendaru. Poruka o podjeli automatski sadrži vezu na kalendar i možete upisati poruku ako želite.

  • Svatko može pregledavati i pretraživati ovaj kalendar u sustavu Office Online      Ako kliknete tu mogućnost, svatko tko zna vezu s vašim kalendarom može ga prikazati. Osobama nije potreban račun za Windows Live ID za prijavu na servis. Osim toga, korisnici sustava Office Online mogu pronaći ovaj kalendar prilikom traženja kalendara.

 7. Ako objavljujete kalendar koji bilo tko može pregledavati i pretraživati, u okvir Opis upišite opis kalendara. Te informacije pomažu ostalim korisnicima sustava Office Online da pronađu vaš kalendar.

  Ovaj će se kalendar po zadanom periodički ažurirati. Promjene kalendara objavljuju se u sustavu Office Online tijekom sljedećeg ručnog ili automatskog slanja/primanja. Po zadanom postoji interval od 30 minuta između svakog slanja/primanja za svaku grupu slanja/primanja . Ako Interval automatskog slanja/primanja promijenite na manje od 20 minuta, ažuriranjem kalendara na web-mjestu Office Online šalju se minimalni interval od 20 minuta.

  Da biste prenijeli ovaj kalendar, a zatim nikad ne omogućavate ažuriranja, kliknite Napredno, a zatim jedno prijenos: ažuriranja se neće prenijeti.

 8. Kliknite U redu.

Kada zajednički koristite kalendar, ikona kalendara u navigacijskom oknu mijenja se kao što je prikazano u nastavku.

Dijeljeni kalendar

Pridruženi članak

Omogućivanje drugim osobama da upravljaju vašom poštom i kalendarom

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×