Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Zajedničko korištenje bilježnica i suradnja na njima pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Omogućite zajedničko korištenje bilježnica i učinkovito surađujte sa suradnicima pomoću programa OneNote 2016 te tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona sustava Windows. Možete stvarati i kopije određenih bilješki, kao što su jedna stranica ili sekcija iz bilježnice, i omogućiti ih za zajedničko korištenje.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za OneNote za Windows.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj će temi biti riječi i o funkcijama čitača JAWS. Da biste saznali više o čitaču JAWS za Windows, pročitajte članak Vodič za brzi početak rada u čitaču JAWS za Windows.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

Sadržaj teme

Otvaranje programa OneNote 2016 i prijava

Ako želite omogućiti zajedničko korištenje bilježnice, morate je spremiti na OneDrive. Provjerite jeste li prijavljeni na Microsoftov račun prilikom korištenja programa OneNote.

 1. Da biste brzo otvorili OneNote, pritisnite Windows + Shift + N.

 2. Da biste se prijavili, pritisnite Alt + F. U Pripovjedaču ćete čuti: “File menu" (Izbornik Datoteka). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Backstage view. File info" (Prikaz Backstage. Podaci o datoteci). Zatim pritisnite Y2. U Pripovjedaču ćete čuti: “Selected Account tab item" (Odabrana je stavka kartice Račun). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Account" (Račun).

 3. Pritisnite S. U Pripovjedaču ćete čuti: "Prozor Računi. Type your email or phone number" (Prozor Računi. Unesite adresu e-pošte ili telefonski broj). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Account. Sign in to Office" (Račun. Prijava u Office).

 4. Upišite adresu e-pošte ili telefonski broj, a zatim pritisnite Enter. U Pripovjedaču ćete čuti: “Sign in PIN. Password, editing text" (PIN za prijavu. Lozinka, uređivanje teksta). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Lozinka, uređivanje. Upišite tekst".

 5. Upišite lozinku, a zatim pritisnite Enter.

  Napomena: Ako koristite račun tvrtke ili ustanove, a ne Microsoftov račun, postupak prijave može se malo razlikovati. Možda će vam, na primjer, trebati PIN ili pametna kartica.

Savjet: Ako se niste odjavili iz aplikacije OneNote 2016 zadnji put kada ste je koristili, aplikacija se otvara bez zahtjeva za prijavom.

Spremanje bilježnice na OneDrive

Ako želite omogućiti zajedničko korištenje bilježnice, provjerite sprema li se na OneDrive.

Spremanje nove bilježnice na OneDrive

Prilikom stvaranja nove bilježnice koju želite zajednički koristiti, spremite je izravno na OneDrive.

 1. Pritisnite Alt + F. U Pripovjedaču ćete čuti: “File menu" (Izbornik Datoteka). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Backstage view. File info tab" ( (Prikaz Backstage. Kartica Podaci o datoteci).

 2. Pritisnite N. U Pripovjedaču ćete čuti: “Selected. New tab item" (Odabrano. Nova stavka kartice). Ako koristite JAWS, čut ćete: “New tab" (Nova kartica).

 3. Da biste odabrali mjesto spremanja, pritisnite tabulator, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željeno mjesto servisa OneDrive.

 4. Da biste novoj bilježnici dodijelili naziv, pritisnite tabulator. Čut ćete: “Enter a notebook name" (Unesite naziv bilježnice). Upišite novi naziv bilježnice.

 5. Da biste stvorili bilježnicu, pritisnite Enter. U Pripovjedaču ćete čuti: “Microsoft OneNote dialog. Invite people button" (Dijaloški okvir Microsoft OneNote. Gumb Pozovite osobe). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Your notebook has been created. Would you like to share it with other people?" (Vaša je bilježnica stvorena. Želite li je omogućiti za zajedničko korištenje s drugim osobama?).

 6. Da biste omogućili zajedničko korištenje nove bilježnice s drugim osobama, pritisnite Enter.

Bit ćete preusmjereni na karticu Zajedničko korištenje gdje možete odabrati osobe s kojima želite zajednički koristiti bilješke. Da biste saznali više o zajedničkom korištenju bilježnice, pročitajte Zajedničko korištenje bilježnice.

Premještanje bilježnice na OneDrive

Ako imate bilježnicu koju želite zajednički koristiti, ali koja se ne sprema na OneDrive, možete je premjestiti.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite premjestiti otvorena.

 2. Da biste premjestili bilježnicu na OneDrive, pritisnite Alt + F, a zatim pritisnite H. Ako koristite Pripovjedač, čut ćete: “Selected. Share tab" (Odabrano. Kartica Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete: "Share tab" (Kartica Zajedničko korištenje).

 3. Da biste odabrali mjesto, pritisnite tabulator, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željeno mjesto servisa OneDrive.

 4. Ako želite promijeniti naziv bilježnice prije spremanja na OneDrive, pritisnite tabulator. Čut ćete: “Enter a notebook name" (Unesite naziv bilježnice). Upišite novi naziv.

 5. Da biste premjestili bilježnicu, pritisnite Enter. Bilježnica će se spremiti na OneDrive. Čut ćete tijek sinkronizacije. Ako sinkroniziranje sa servisom OneDrive uspije, u Pripovjedaču ćete čuti: “Microsoft OneNote dialog. OK button" (Dijaloški okvir Microsoft OneNote, gumb U redu), a u čitaču JAWS čut ćete: “Your notebook is now syncing into the new location" (Vaša se bilježnica sada sinkronizira na novom mjestu). Pritisnite Enter.

Sada možete odabrati osobe s kojima želite zajednički koristiti bilješke. Da biste saznali više o zajedničkom korištenju bilježnice, pročitajte Zajedničko korištenje bilježnice.

Omogućivanje zajedničkog korištenja bilježnice

Odaberite bilježnicu za koju želite omogućiti zajedničko korištenje i pozovite druge osobe da surađuju na njoj.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena.

 2. Da biste omogućili zajedničko korištenje bilježnice, pritisnite Alt + F, a zatim pritisnite H. Ako koristite Pripovjedač, čut ćete: “Selected. Share tab" (Odabrano. Kartica Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete: “File. Share tab" (Datoteka. Kartica Zajedničko korištenje).

 3. Da biste pozvali osobe na suradnju putem e-pošte, pritisnite S. Čut ćete: “Share with people tab" (Kartica Zajedničko korištenje s osobama).

 4. Da biste dodali osobe koje želite pozvati, pritisnite Y1. Čut ćete: “Type a contact name" (Upišite ime kontakta). Upišite imena ili adrese e-pošte osoba koje želite pozvati.

 5. Prema zadanim postavkama pozvane osobe mogu uređivati vašu bilježnicu. Ako im želite omogućiti samo prikaz bilježnice, pritisnite Alt + H, potom Y4, a zatim tipku sa strelicom dolje. Čut ćete: “Can view" (Mogu pregledavati). Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

 6. Pritišćite tabulator dok ne čujete: “Share button" (Gumb Zajedničko korištenje), a zatim pritisnite Enter da biste omogućili zajedničko korištenje bilježnice.

Dohvaćanje veze bilježnice

Umjesto slanja pozivnica, suradnicima možete poslati vezu putem e-pošte ili izravne poruke.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena.

 2. Da biste omogućili zajedničko korištenje bilježnice, pritisnite Alt + F, a zatim pritisnite H. Ako koristite Pripovjedač, čut ćete: “Selected. Share tab" (Odabrano. Kartica Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete: “File. Share tab" (Datoteka. Kartica Zajedničko korištenje).

 3. Da biste dobili vezu za zajedničko korištenje bilježnice, pritisnite L. Čut ćete: “Get a sharing link tab" (Dohvaćanje veze za zajedničko korištenje).

 4. Odaberite što želite napraviti:

  • Da biste omogućili zajedničko korištenje, pritisnite Y4. U Pripovjedaču ćete čuti: "Disable link button" (Gumb Onemogući vezu). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Share. Get a sharing link. Create link" (Zajedničko korištenje. Dohvaćanje veze za zajedničko korištenje. Stvaranje veze). Da biste kopirali vezu, pritisnite tipku sa strelicom lijevo, a zatim pritisnite Control + C.

  • Da biste drugima dopustili samo pregledavanje bilježnice, pritisnite Y2. U Pripovjedaču ćete čuti: "Disable link button" (Gumb Onemogući vezu). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Share. Get a sharing link. Create link" (Zajedničko korištenje. Dohvaćanje veze za zajedničko korištenje. Stvaranje veze). Da biste kopirali vezu, pritisnite tipku sa strelicom lijevo, a zatim pritisnite Control + C.

Omogućivanje zajedničkog korištenja dijela bilješki

Ponekad želite omogućiti zajedničko korištenje samo određenog dijela bilješki, kao što je stranica ili sekcija. Da biste to učinili, možete izvesti stranicu ili sekciju koju želite zajednički koristiti na mjesto na servisu OneDrive.

 1. Provjerite je li stranica ili sekcija koju želite zajednički koristiti aktivna. Izvesti možete samo trenutnu stranicu ili sekciju u bilježnici.

 2. Pritisnite Alt + F + S. U Pripovjedaču ćete čuti: “Selected. Export tab item" (Odabrano. Izvezite stavku kartice). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Backstage view. File. Export tab" (Prikaz Backstage. Datoteka. Kartica Izvoz).

 3. Odaberite što želite izvesti:

  • Da biste izvezli trenutnu stranicu kao datoteku programa OneNote (*.one), pritisnite P + O. Čut ćete: “Save as dialog" (Dijaloški okvir Spremi kao). Da biste spremali u drugim oblicima, pritisnite P, zatim pritisnite tabulator pa pritišćite tipke sa strelicom gore i dolje dok ne čujete željeni oblik.

  • Da biste izvezli trenutnu sekciju kao datoteku programa OneNote (*.one), pritisnite S + O. Čut ćete: “Save as dialog" (Dijaloški okvir Spremi kao). Da biste spremali u drugim oblicima, pritisnite S, zatim pritisnite tabulator pa pritišćite tipke sa strelicom gore i dolje dok ne čujete željeni oblik.

  Napomena: Bilješke možete izvesti u drugim oblicima: dokument programa Word (*.docx ili *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) ili web-stranica (*.mht).

 4. Ako želite promijeniti naziv datoteke, upišite naziv datoteke, a zatim pritisnite Enter da biste spremili.

 5. Sada možete spremljeni dokument zajednički koristiti s drugima. Da biste saznali kako zajednički koristiti datoteke servisa OneDrive s drugima, pročitajte odjeljak Zajedničko korištenje stavki pomoću kontekstnog izbornika u članku Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s aplikacijom OneDrive.

Prikaz autora, datuma i vremena ažuriranja

Sve promjene koje u zajedničkoj bilježnici primijene ostali autori automatski se ažuriraju na servisu OneDrive. Kada uređujete bilješke, možete provjeriti tko je autor ažuriranja i kada je ažuriranje primijenjeno.

 1. U tekstu koji je moguće uređivati pretražujte bilješke pomoću tipki sa strelicama gore i dolje. Čitač zaslona čita stavke dok pregledavate.

 2. Da biste provjerili tko je izvršio promjenu i kada, pritisnite Shift + F10, a zatim Shift + tabulator. Čut ćete ime autora te datum i vrijeme ažuriranja.

Vidi također

Umetanje sadržaja u bilježnice u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu OneNote 2016 za Windows

Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Omogućite zajedničko korištenje bilježnica i učinkovito surađujte sa suradnicima pomoću značajke VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu iOS, u programu OneNote za iOS.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da ste dodali račun e-pošte u telefon.

Sadržaj teme

Omogućivanje zajedničkog korištenja bilježnice

Kada stvorite novu bilježnicu, OneNote za iOS će je automatski spremiti na OneDrive, pa samo odaberite bilježnicu za koju želite omogućiti zajedničko korištenje i pozovite druge osobe da surađuju na njoj.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena u prikazu Sekcije.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share menu button" (Gumb izbornika Zajedničko korištenje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Invite people to notebook button" (Gumb Pozivanje drugih korisnika u bilježnicu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Type names or email addresses text field" (Tekstno polje Upišite imena ili adrese e-pošte), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Ako je ovo prvi put da omogućujete zajedničko korištenje bilježnice, možda će se prikazati skočni prozor sa zahtjevom za pristup kontaktima.

 5. Upišite adresu e-pošte osobe koju želite pozvati. Ako OneNote može pristupati vašim kontaktima, možete odabrati kontakt s padajućeg popisa koji se prikazuje dok upisujete adresu.

 6. S četiri prsta dodirnite donju polovicu zaslona. Čut ćete: "Return" (Natrag). Dodirnite zaslon dvaput.

  Savjet: Prema zadanim postavkama pozvane osobe mogu uređivati vašu bilježnicu. Ako želite da mogu samo pregledavati bilježnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Can Edit, switch button, on" (Može uređivati, prekidač, uključeno). Da biste isključili postavku, dvaput dodirnite zaslon.

 7. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Poruka e-pošte poslana je vašem suradniku s pozivnicom za rad na bilježnici.

 8. Da biste se vratili u prikaz Sekcije, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done" (Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Slanje stranice putem e-pošte

Ako želite drugima prikazati samo jednu stranicu u bilježnici, možete je poslati kao PDF privitak putem e-pošte.

 1. Otvorite stranicu bilježnice koju želite poslati putem e-pošte.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Page actions button" (Gumb Akcije stranice) pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Email page button" (Gumb Pošalji stranicu e-poštom) pa dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "To text field" (U tekstno polje) pa dvaput dodirnite zaslon.

 5. Upišite adresu e-pošte primatelja. Ako OneNote može pristupati vašim kontaktima, možete odabrati kontakt s padajućeg popisa koji se prikazuje dok upisujete adresu.

  Polje predmeta automatski se ispunjava naslovom stranice.

 6. S četiri prsta dodirnite donju polovicu zaslona. Čut ćete: "Return" (Natrag). Dodirnite zaslon dvaput.

 7. S četiri prsta dodirnite gornju polovicu zaslona. Čut ćete: "Cancel button" (Gumb Odustani).

 8. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send button" (Gumb Pošalji), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Poruka e-pošte će se poslati, izbornik će se zatvoriti, a vi ćete se vratiti na prikaz stranice.

Dohvaćanje veze bilježnice

Umjesto slanja pozivnica izravno iz programa OneNote za iOS, suradnicima možete poslati vezu putem e-pošte ili izravne poruke.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena u prikazu Sekcije.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share menu button" (Gumb izbornika Zajedničko korištenje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Copy link to Notebook button" (Gumb Kopiraj vezu u bilježnicu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Ako želite omogućiti zajedničko korištenje veze na bilježnicu samo za prikaz, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "View only" (Samo prikaz).

  • Ako želite omogućiti zajedničko korištenje veze na bilježnicu za prikaz i uređivanje, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "View and edit" (Prikaz i uređivanje)

 4. Dodirnite zaslon dvaput. Čut ćete: "Retrieving link for sharing" (Dohvaćanje veze za zajedničko korištenje).

  Dijaloški će se okvir zatvoriti, a vi ćete se vratiti u prikaz Sekcije.

Veza će se sada kopirati u međuspremnik i možete je zalijepiti u poruku e-pošte ili izravnu poruku koju šaljete suradniku.

Sakrivanje podataka o autoru

OneNote za iOS po zadanom prikazuje inicijale ostalih autora uz područje teksta, a VoiceOver ih čita u načinu čitanja.

 1. U prikazu popisa bilježnica programa OneNote za iOS, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Settings button" (Gumb Postavke). Dodirnite zaslon dvaput.

  Savjet: Ako niste u prikazu popisa bilježnica, s četiri prsta dodirnite gornju polovicu zaslona. VoiceOver će reći da se vraćate, a nakon toga izgovorit će "Back button" (Gumb Natrag). Da biste se vratili natrag jednu razinu, dvaput dodirnite zaslon. Fokus će ostati na gumbu Natrag, stoga možete jednostavno dvaput dodirivati zaslon dok ne čujete "Settings button" (Gumb Postavke).

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Edit and view button" (Gumb Uređivanje i prikaz), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Hide authors, switch button, off" (Sakrij autore, prekidač, isključeno). Da biste uključili postavku, dvaput dodirnite.

 4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Back button" (Gumb Natrag), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Čut ćete: "Close button" (Gumb Zatvori). Da biste se vratili u prikaz najviše razine, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Umetanje sadržaja u bilježnice u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Koristite OneNote za Android uz TalkBack, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Android, da biste omogućili zajedničko korištenje bilježnica (putem servisa OneDrive) i stranica radi učinkovite suradnje sa suradnicima.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

 • Provjerite jeste li uključili TalkBack prije pokretanja programa OneNote za Android.

Sadržaj teme

Omogućivanje zajedničkog korištenja bilježnice

Kada stvorite novu bilježnicu, OneNote za Android će je automatski spremiti na OneDrive. Ako na mobitelu imate aplikaciju OneDrive, možete je koristiti za zajedničko korištenje cijele bilježnice.

 1. Kada stvorite bilježnicu koju želite zajednički koristiti u programuOneNote, otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Da biste pronašli datoteke i mape na servisu OneDrive, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne začujete naziv željene stavke. Datoteke programa OneNote izgovorit će se na sljedeći način: "Bilježnica, <naziv bilježnice>". Da biste otvorili stavku, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Kada dođete do bilježnice koju želite zajednički koristiti, prelazite prstom udesno. Začut ćete sljedeće: "Naredbeni gumb Datoteka". Da biste otvorili izbornik, dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne začujete "Zajedničko korištenje". Otvorit će se izbornik Zajedničko korištenje.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne začujete "Pozovi osobe", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "Uređivanje osoba radi zajedničkog korištenja, okvir za uređivanje".

 6. Putem zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte osobe koju želite pozvati. Kada završite, povlačite prstom po zaslonu dok ne začujete "Gotovo", a zatim ga podignite (i dvaput dodirnite zaslon ako je potrebno).

  Napomena: Tipkovnicu možete pronaći istraživanjem stavki na zaslonu. Da biste istraživali, postavite prst na zaslon i prelazite njime po zaslonu. Kada dođete do neke stavke, TalkBack će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku, podignite prst kada ste na njoj. Ovisno o postavkama uređaja, možda ćete morati dvaput dodirnuti zaslon da biste umetnuli znak.

 7. Prema zadanim postavkama pozvane osobe mogu uređivati vašu bilježnicu. Ako želite da mogu samo pregledavati bilježnicu, prelazite prstom udesno dok ne začujete "Potvrđeno, Dopusti uređivanje, potvrdni okvir". Da biste isključili postavku, dvaput dodirnite zaslon.

 8. Prelazite prstom ulijevo dok ne začujete "Pošalji" pa dvaput dodirnite zaslon.

  Poruka e-pošte poslana je vašem suradniku s pozivnicom za rad na bilježnici. Izbornik Zajedničko korištenje zatvorit će se.

Slanje stranice putem e-pošte

Ako želite drugima prikazati samo jednu stranicu u bilježnici, pošaljite je putem e-pošte programa Outlook za Android.

 1. U programu OneNote otvorite stranicu bilježnice koju želite poslati putem e-pošte.

 2. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Gumb Dodatne mogućnosti", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne začujete "Zajedničko korištenje stranice", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se dijaloški okvir Zajedničko korištenje kao.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste zajednički koristili stranicu kao PDF privitak u poruci e-pošte, prelazite prstom udesno dok ne začujete "PDF" pa dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste zajednički koristili stranicu kao obični tekst u tijelu poruke, prelazite prstom udesno dok ne začujete "PDF" pa dvaput dodirnite zaslon.

  Prelazite prstom udesno dok ne začujete "Outlook", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Nova poruka otvara se u programu Outlook za Android s fokusom na polju Prima. Začut ćete sljedeće: "Uređivanje, Prima, polje".

  .

 5. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte primatelja.

  Napomena: Polje predmeta automatski se ispunjava naslovom stranice.

 6. Da biste poslali poruku e-pošte, prelazite prstom ulijevo dok ne začujete "Pošalji" pa dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Da biste saznali više o sastavljanju i slanju poruka e-pošte u programu Outlook za Android pročitajte Stvaranje i slanje poruka e-pošte.

 7. Poruka e-pošte je poslana, Outlook će se zatvoriti, a fokus će se premjestiti na prikaz stranice u programu OneNote.

Dohvaćanje veze bilježnice

Ako na mobitelu koristite aplikaciju OneDrive, suradnicima možete poslati vezu putem e-pošte ili izravne poruke, a ne trebate slati pozivnice za zajedničko korištenje bilježnice.

 1. Na servisu OneDrive pomaknite se do bilježnice koju želite zajednički koristiti. A zatim prelazite prstom udesno dok ne začujete sljedeće: "Naredbeni gumb Datoteka". Da biste otvorili izbornik, dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne začujete "Gumb izbornika Zajedničko korištenje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne začujete "Zajedničko korištenje". Otvorit će se izbornik Zajedničko korištenje.

 4. Po zadanom, generirat ćete prikaz i urediti vezu na bilježnicu. Ako želite omogućiti zajedničko korištenje veze na bilježnicu samo za prikaz, prelazite prstom udesno dok ne začujete: "Padajući popis, Osobe unutar tvrtke Microsoft mogu uređivati". Dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom udesno dok ne začujete: "Osobe unutar tvrtke Microsoft mogu pregledavati." Da biste odabrali, dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste stvorili i kopirali vezu za zajedničko korištenje u međuspremnik, prelazite prstom udesno dok ne začujete "Kopiraj vezu", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Izbornik Zajedničko korištenje zatvorit će se, a nova će se veza sada kopirati u međuspremnik i možete je zalijepiti u poruku e-pošte ili izravnu poruku koju šaljete suradniku.

Vidi također

Umetanje sadržaja u bilježnice u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Navigacija programom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Omogućite zajedničko korištenje bilježnica i učinkovito surađujte sa suradnicima pomoću tipkovnice i značajke Pripovjedač, ugrađenog čitača zaslona sustava Windows, u programu OneNote za Windows 10. Možete stvarati i kopije određenih bilješki te omogućiti njihovo zajedničko korištenje.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za OneNote za Windows 10.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj će temi biti riječi i o funkcijama čitača JAWS. Da biste saznali više o čitaču JAWS za Windows, pročitajte članak Vodič za brzi početak rada u čitaču JAWS za Windows.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

Sadržaj teme

Otvaranje programa OneNote

 1. Provjerite jeste li na uređaju prijavljeni na Microsoftov račun.

 2. Da biste otvorili OneNote, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows pa upišite „onenote”. Zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "OneNote. Pouzdana aplikacija iz trgovine Microsoft Store.” Zatim pritisnite Enter.

Omogućivanje zajedničkog korištenja bilježnice

Kada stvorite novu bilježnicu, OneNote za Windows 10 će je automatski spremiti na OneDrive, pa samo odaberite bilježnicu za koju želite omogućiti zajedničko korištenje i pozovite druge osobe da surađuju na njoj.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena u načinu uređivanja.

 2. Da biste otvorili navigacijsko okno za bilježnice, pritisnite Ctrl + G.

 3. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na bilježnicu koju želite otvoriti. Kada pronađete odgovarajuću bilježnicu, pritisnite Esc. Otvorit će bilježnica.

 4. Da biste bilježnicu omogućili za zajedničko korištenje, pritisnite Alt + H. Pripovjedač će izgovoriti “Selected, Home tab item" (Odabrano, stavka kartice Polazno". Ako koristite JAWS, čut ćete: “Home tab" (Kartica Polazno). Zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: “Share button" (Gumb Zajedničko korištenje). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali. Otvorit će se kartica Zajedničko korištenje. U Pripovjedaču ćete čuti: “Send a copy hyperlink" (Pošalji hipervezu kopije). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Send a copy link" (Pošalji vezu kopije).

 5. Da biste pozvali osobe na suradnju putem e-pošte, pritisnite tabulator, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete "This notebook" (Ova bilježnica) i naziv bilježnice. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali.

 6. Pritisnite tabulator. Pripovjedač će izgovoriti: “Type email addresses, editing" (Upišite adrese e-pošte, uređivanje). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Type email addresses, edit. Type in text” (Upišite adrese e-pošte, uređivanje. Upišite tekst).

 7. Upišite adresu e-pošte osobe koju želite pozvati.

 8. Prema zadanim postavkama pozvane osobe mogu uređivati vašu bilježnicu. Ako želite da mogu samo pregledavati bilježnicu, pritisnite tabulator. U Pripovjedaču ćete čuti: "Can edit" (Može uređivati). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Combo box. Can edit" (Kombinirani okvir. Može uređivati). Dvaput pritisnite tipku sa strelicom dolje. Čut ćete: “Can view" (Mogu pregledavati). Potom pritisnite Enter.

 9. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Share button" (Gumb Zajednički koristi) pa pritisnite razmaknicu da biste omogućili zajedničko korištenje bilježnice.

 10. Da biste zaustavili zajedničko korištenje bilježnice s nekom osobom, na kartici Zajedničko korištenje pritišćite tabulator dok ne čujete ime jednog od suradnika. Zatim se pomoću tipke sa strelicom gore ili dolje pomaknite do osobe kojoj želite onemogućiti zajedničko korištenje. Pritisnite razmaknicu, a zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: “Stop sharing button" (Gumb Prestanak zajedničkog korištenja). Pritisnite razmaknicu da biste prestali zajednički koristiti.

Zajedničko korištenje stranice

Ponekad želite omogućiti zajedničko korištenje određenog dijela bilješki. Da biste to učinili, možete stvoriti vezu na stranicu bilježnice za zajedničko korištenje.

Napomena: Ako koristite račun tvrtke ili obrazovne ustanove, možda nećete moći omogućiti zajedničko korištenje stranice. Upotrijebite Microsoftov račun.

 1. Provjerite je li stranica koju želite zajednički koristiti aktivna. Vezu za zajedničko korištenje možete stvoriti samo za trenutnu stranicu u bilježnici.

 2. Da biste otvorili određenu stranicu, pritisnite Ctrl + Shift + G i otvorite navigaciju sekcije. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv sekcije. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na sekciju sa stranicom koju želite zajednički koristiti.

 3. Da biste otvorili navigaciju za stranicu, pritisnite Ctrl + Alt + G. Čut ćete naziv stranice. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na stranicu koju želite zajednički koristiti. Kada pronađete odgovarajuću stranicu, pritisnite razmaknicu da biste otvorili način uređivanja stranice.

 4. Da biste omogućili zajedničko korištenje stranice, pritisnite Alt + H. Pripovjedač će izgovoriti “Selected, Home tab item" (Odabrano, stavka kartice Polazno". Ako koristite JAWS, čut ćete: “Home tab" (Kartica Polazno). Zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: “Share button" (Gumb Zajedničko korištenje). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali. Otvorit će se kartica Zajedničko korištenje. U Pripovjedaču ćete čuti: “Send a copy hyperlink" (Pošalji hipervezu kopije). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Send a copy link" (Pošalji vezu kopije).

 5. Da biste stvorili vezu za zajedničko korištenje stranice, pritisnite tabulator, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete “This page" (Ova stranica) i naslov stranice. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali.

 6. Pritisnite tabulator. Čut ćete: “Create button" (Gumb Stvori). Da biste stvorili vezu, pritisnite razmaknicu.

 7. Da biste kopirali vezu, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Copy button" (Gumb Kopiraj). Da biste kopirali, pritisnite razmaknicu.

  Napomena: Osobe koje prime vezu mogu samo pregledavati stranicu.

 8. Da biste zaustavili zajedničko korištenje stranice, na kartici Zajedničko korištenje pritišćite tabulator dok ne čujete: “Anyone with the link can view the page" (Svi s vezom mogu pregledavati stranicu). Pritisnite razmaknicu. Čut ćete: “Stop sharing button" (Gumb Prestanak zajedničkog korištenja). Zatim pritisnite razmaknicu da biste odabrali.

Slanje kopije putem e-pošte

OneNote za Windows 10 omogućuje vam jednostavno slanje kopije bilješki putem e-pošte.

 1. Provjerite je li stranica koju želite zajednički koristiti u načinu za uređivanje.

 2. Da biste poslali kopiju stranice, pritisnite Alt + H. Pripovjedač će izgovoriti: “Selected, Home tab item" (Odabrano, stavka kartice Polazno). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Home tab" (Kartica Polazno). Zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: “Share button" (Gumb Zajedničko korištenje). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali. Otvorit će se kartica Zajedničko korištenje. U Pripovjedaču ćete čuti: “Send a copy hyperlink" (Pošalji hipervezu kopije). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Send a copy link" (Pošalji vezu kopije).

 3. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali. Pripovjedač će izgovoriti: “Share window" (Prozor Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Share, app list" (Zajedničko korištenje, popis aplikacija).

 4. Da biste kopiju poslali putem e-pošte, pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: “Mail" (Pošta). Zatim pritisnite razmaknicu da biste odabrali.

 5. Otvorit će se aplikacija Pošta za Windows 10 s fokusom na polju Prima u koje možete upisati adrese e-pošte osoba kojima želite poslati kopiju. Da biste saznali kako poslati poruku e-pošte pomoću čitača zaslona, pročitajte Pisanje i slanje nove poruke e-pošte u aplikaciji Pošta za Windows 10 pomoću čitača zaslona.

Vidi također

Umetanje sadržaja u bilježnice u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona u programu OneNote

Navigacija programom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Omogućite zajedničko korištenje bilježnica i učinkovito surađujte sa suradnicima pomoću programa OneNote Online te tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona sustava Windows.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 predstavljaju se postupno pretplatnicima na Office 365, pa je moguće da vaša aplikacija još nema te značajke. Da biste saznali kako možete brže dobiti značajke, uključite se u program Office Insider.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci za OneNote Online.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite čitač zaslona ugrađen u Windows – Pripovjedač. Da biste saznali više o upotrebi Pripovjedača, idite na Cjelovit vodič kroz Pripovjedač.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se OneNote Online koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na OneNote Online.

Sadržaj teme

Omogućivanje zajedničkog korištenja bilježnice

Odaberite bilježnicu za koju želite omogućiti zajedničko korištenje i pozovite druge osobe da surađuju na njoj.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena u programu OneNote Online.

 2. Pritisnite Ctrl + F6. Čut ćete: "List of Microsoft services button" (Gumb Popis Microsoftovih servisa).

 3. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Share button" (Gumb Zajedničko korištenje), a zatim pritisnite Enter. Čut ćete "Dialog share" (Dijaloški okvir Zajedničko korištenje), a nakon toga naziv računa i "Focus on Enter names or email addresses, editing" (Fokus na Unos imena ili adresa e-pošte, uređivanje).

 4. Upišite imena ili adrese e-pošte osoba koje želite pozvati. Imena ili adrese razdvojite zarezom ako ih je više.

 5. Pritisnite tabulator. Čut ćete: "Can edit, editable combo box" (Može uređivati, kombinirani okvir koji se može uređivati). Ako želite suradnicima omogućiti samo prikaz bilježnice, pritisnite Alt + tipka sa strelicom dolje, a zatim ponovno tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Can view" (Može pregledavati). Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

 6. Pritisnite tabulator. Čut ćete: "Include a personal message with this invitation (Optional), dot, edit" (Dodajte osobnu poruku u pozivnicu (neobavezno), dot, uređivanje). Ako želite poslati poruku s pozivnicom, sada je napišite.

 7. Da biste bilježnicu omogućili za zajedničko korištenje, pritisnite Alt + S.

Dohvaćanje veze bilježnice

Umjesto slanja pozivnica iz programa OneNote Online, suradnicima možete poslati vezu putem e-pošte ili izravne poruke.

 1. Provjerite je li bilježnica koju želite omogućiti za zajedničko korištenje otvorena u programu OneNote Online.

 2. Pritisnite Ctrl + F6. Čut ćete: "List of Microsoft services button" (Gumb Popis Microsoftovih servisa).

 3. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Share button" (Gumb Zajedničko korištenje), a zatim pritisnite Enter. Čut ćete "Dialog share" (Dijaloški okvir Zajedničko korištenje), a nakon toga naziv računa i "Focus on Enter names or email addresses, editing" (Fokus na Unos imena ili adresa e-pošte, uređivanje).

 4. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Get a link, link" (Dohvaćanje veze, veza), a zatim pritisnite Enter.

 5. Čut ćete: "Edit link - account in your organization required" (Uređivanje veze – potreban je račun u tvrtki ili ustanovi). Ako želite promijeniti vezu u ograničenu vezu ili vezu za pregledavanje, pritisnite Enter, a zatim pomoću tipke sa strelicom gore ili dolje pronađite željenu mogućnost i pritisnite Enter da biste potvrdili odabir.

  Savjet: Veze za uređivanje i pregledavanje može otvoriti svaka osoba s računom u tvrtki ili ustanovi. Ograničene veze mogu otvoriti samo određene osobe.

 6. Pritisnite tabulator. Čitač zaslona čita adresu veze. Pritisnite Ctrl + C da biste kopirali vezu u međuspremnik, a zatim je kopirajte u poruku e-pošte ili izravnu poruku koju šaljete suradnicima.

 7. Nakon kopiranja veze pritisnite Alt + C da biste zatvorili dijaloški okvir.

Provjera podataka o prisutnosti suradnika

OneNote Online omogućuje vam provjeru rade li istovremeno i druge osobe na bilježnici.

 1. Dok pregledavate zajedničku bilježnicu u programu OneNote Online, pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete: "Home tab item" (Stavka kartice Polazno).

 2. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Give feedback to Microsoft, button" (Pošaljite povratne informacije Microsoftu), a zatim još jedanput pritisnite tabulator da biste provjerili pregledavaju li trenutno suradnici bilježnicu.

  • Ako suradnik pregledava bilježnicu, čut ćete njegovo ime, a zatim "Is also here, button collapsed" (Je ovdje, sažeti gumb). Ako pritisnete Enter, čitač zaslona reći će vam koji dio vaš suradnik pregledava, na primjer "This page" (Ova stranica).

  • Ako nitko drugi ne pregledava bilježnicu, čut ćete: "It's just you here now, button collapsed, disabled" (Sada ste samo vi ovdje, sažeti gumb, onemogućeno).

 3. Da biste se vratili u područje teksta bilježnice, pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete: "Editing area, editing" (Područje za uređivanje, uređivanje).

Savjet: Da biste prikazali podatke o autoru uz područje teksta, pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete "Home tab item" (Stavka kartice Polazno), a zatim pritisnite W. Čut ćete: "Selected, View tab item" (Odabrano, stavka kartica Prikaz). Da biste prikazali podatke o autoru, pritisnite S.

Vidi također

Umetanje sadržaja u bilježnice u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Organiziranje bilježnica, sekcija i stranica u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u web-aplikaciji OneNote Online

Osnovni zadaci u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Navigacija programom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×