Zaštita baze podataka programa Access 2007

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku objašnjava kako učiniti baze podataka programa Microsoft Office Access 2007 sigurnijima. U njemu se objašnjavaju pojmovi koje je potrebno razumjeti prije pravilne upotrebe sigurnosnih značajki programa Office Access 2007 i načina upotrebe alata u programu Access za povećanje sigurnosti baza podataka.

U ovom članku

Što je novo u programu Office Access 2007 sigurnost

Korištenje baze podataka programa Office Access 2007 pouzdanog mjesta

Pakiranje, potpisivanje i distribucija baze podataka programa Office Access 2007

Omogućivati onemogućeni sadržaj prilikom otvaranja baze podataka

Šifriranje baze podataka programa Office Access 2007 pomoću lozinke baze podataka

Način funkcioniranja sigurnosti s bazama podataka starijih verzija programa Access otvorenih u programu Access 2007 Office

Izvođenje nesigurnih izraza (onemogućivanje izdvojeni način rada)

Što je novo u sigurnosti programa Office Access 2007

Office Access 2007 omogućuje poboljšan model sigurnosti kojim se pojednostavljuje postupak primjene sigurnosti na bazu podataka i otvaranja baze podataka s omogućenim postavkama sigurnosti.

Napomena: Iako model i tehnike koji se spominju u ovom članku poboljšavaju sigurnost, najsigurnija način za zaštitu podataka je spremanje tablica na poslužitelju, kao što je na računalo sa sustavom Windows SharePoint Services 3.0i obrasce i izvješća na lokalna računala ili mreže zajedničko korištenje. Informacije o korištenju baze podataka programa Access s Windows SharePoint Services 3.0potražite u člancima Izvoz tablice ili upita na web-mjesto sustava SharePoint i Uvoz iz ili povezivanje podataka s popisa sustava SharePoint.

Slijedi popis novosti u području sigurnosti programa Office Access 2007:

 • Mogućnost pregledavanja podataka čak i kada ne želite omogućiti bilo koji kod onemogućeni dio koda programa Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ili komponente u bazi podataka. U programu Microsoft Office Access 2003, ako je razina sigurnosti postavljena na Visoko, trebali ste potpisati kodom i odrediti bazu podataka kao pouzdanu prije nego ste dobili mogućnosti pregledavanja podataka. U Office Access 2007 možete otvoriti baze podataka i pregledavati podatke prije odluke o omogućavanju baze podataka.

 • Veća lakoća upotrebe. Ako postavite datoteke baze podataka (u novi oblik datoteke Office Access 2007 ili u starijim oblicima datoteke) na pouzdanom mjestu, kao što su zajedničku mapu ili na mrežu označavate kao sigurne te datoteke će otvorite i pokrenuti bez prikazivanja poruka upozorenja ili s pitanjem Omogućavanje bilo sadržaja koji je onemogućen. Osim toga, ako otvorite bazu podataka iz starijih verzija programa Access, kao što je .mdb ili .mde datoteke u Office Access 2007, a te baze podataka su digitalno potpisane i Odlučili ste izdavača, te datoteke će se izvoditi bez potrebe za donositi odluke o pouzdanosti. Međutim, imajte na umu da VBA koda u bazi podataka traje neće se pokrenuti dok pouzdanog izdavača pa ćete pokrenuti ako postane digitalni potpis koji nisu valjani. Postaje potpis nije valjan kada netko osim osobe koja je potpisan neovlašteno sadržaj baze podataka. Dodatne informacije o prijavi baze podataka potražite u odjeljku način funkcioniranja sigurnosti s bazama podataka starijih verzija programa Access otvorenih u programu Access 2007 Office.

  Ako niste sigurni trebate li certifikat smatrati pouzdanim, u članku Kako znati je li digitalni potpis pouzdan navedene su općenite upute o provjeri datuma i ostalih stavki certifikata radi provjere njegove valjanosti.

 • Centar za pouzdanost. Centar za pouzdanost postaje dijaloški okvir koji predstavlja jedno mjesto za postavljanje i promjena postavki sigurnosti za Access. Da biste stvorili ili promijenili pouzdana mjesta, a da biste postavili sigurnosne mogućnosti za Office Access 2007pomoću centra za pouzdanost. Te postavke utječu na način nove i postojeće baze podataka ponašaju prilikom otvaranja u tu instancu programa Access. Centar za pouzdanost sadrži i logiku za procjenu komponenti u bazi podataka i za određivanje je li sigurni da biste otvorili bazu podataka ili li centar za pouzdanost trebali biste onemogućiti bazu podataka i omogućuju vam da odlučite omogućiti. Informacije o korištenju centra za pouzdanost s programom Access potražite u članku korištenje baze podataka programa Office Access 2007 na pouzdanom mjestu u nastavku ovog članka.

  Općenite informacije o korištenju centra za pouzdanost potražite u članku Prikaz postavki sigurnosti i zaštite privatnosti u centru za pouzdanost.

 • Manji broj poruka upozorenja. Starije verzije programa Access prisiljavale su korisnika da se bavi različitim porukama upozorenja — dovoljno je spomenuti dva, sigurnost makronaredbi i način memorije za testiranje. Po unaprijed zadanom, ako otvorite bazu podataka programa Office Access 2007 izvan sigurnog mjesta, prikazat će se samo jedan alat nazvan Traka s porukama.

  Traka za poruke

  Ako ste sigurni da možete vjerovati bazi podataka, možete koristiti traku poruke za omogućavanje svih onemogućenih komponenti — akcijskih upita (upiti koji pripajaju, brišu ili mijenjaju podatke), makronaredbi, ActiveX kontrola, izraza (funkcija koje se svode na jednu vrijednost) i VBA koda — kada otvorite bazu podataka koja sadrži jednu ili više navedenih komponenti.

 • Novi načini potpisivanja i distribuiranja datoteka stvorenih u Office Access 2007 obliku datoteke. U starijim verzijama programa Access korišten je Visual Basic Editor za primjenu sigurnosne potvrde na pojedinačne komponente baze podataka. U programu Office Access 2007 baza podataka se pakira, a zatim potpisuje i distribuira paket. Ako izdvojite bazu podataka iz potpisanog paketa na pouzdano mjesto, baza podataka se izvodi bez prikazivanja trake poruke. Ako izdvojite bazu podataka iz potpisanog paketa na nepouzdano mjesto, ali vjerujete potvrdi paketa, a potpis je valjan, nije potrebno odlučivati o pouzdanosti. Kada pakirate i potpišete nepouzdanu bazu podataka, odnosno bazu podataka koja sadrži digitalni potpis koji nije valjan, morate prilikom svakog otvaranja koristiti traku poruke za dodjelu pouzdanosti bazi podataka, osim ako je niste smjestili na pouzdano mjesto.

 • Snažniji algoritam za šifriranje baza podataka u Office Access 2007 obliku datoteke koje koriste značajku lozinke baze podataka. Šifriranjem baze podataka "zaključavaju" se podaci u tablicama i sprječava čitanje podatak od strane neovlaštenih osoba.

 • Novi podrazred akcija makronaredbi koje se izvode kada je baza podataka onemogućena. To su sigurnije makronaredbe s mogućnostima rukovanja pogreškama. Također je moguće uložiti makronaredbe (čak i one koji sadrže akcije koje Access onemogućuje) izravno u bilo koji obrazac, izvješće ili svojstvo kontrole koji bi logično trebalo raditi s modulom VBA koda ili makronaredbe iz starije verzije programa Access.

  Dodatne informacije o makronaredbama potražite u članku Osnove makronaredbi u programu Access 2007.

I na kraju, upamtite sljedeća pravila postupka:

 • Ako bazu podataka otvorite na pouzdanom mjestu, sve komponente bit će pokrenute bez potrebe za donošenjem odluke o pouzdanosti.

 • Ako zapakirate, potpišete i uvedete bazu podataka iz ranijih verzija Accessa (.mdb ili .mde datoteka), sve komponente bit će pokrenute bez potrebe za donošenjem odluka o pouzdanosti ako baza podataka sadrži valjani digitalni potpis pouzdanog izdavača i ako vjerujete potvrdi.

 • Ako prijavite se i implementacija bazama podataka nepouzdanih mjesto, centar za pouzdanost Onemogući bazu podataka prema zadanim postavkama, a morate odabrati želite li omogućiti svaki put kada otvorite bazu podataka. Dodatne informacije potražite u odjeljku Omogući onemogućenog sadržaja prilikom otvaranja baze podataka.

Office Access 2007 i sigurnost na razini korisnika

Office Access 2007 ne omogućuje postavke sigurnosti na razini korisnika za baze podataka stvorene u novom obliku datoteke (datoteke .accdb i .accde). Međutim, ako otvorite bazu podataka iz ranije verzije programa Access u Office Access 2007 i na njoj su primijenjene postavke sigurnosti na razini korisnika, te postavke će i dalje raditi.

Ako pretvorite bazu podataka iz starije verzije programa Access s postavkama sigurnosti na razini korisnika u novi format datoteke, Access automatski uklanja postavke sigurnosti i primjenjuje pravila za sigurnost na datotekama vrste .accdb ili .accde.

Na kraju, ne zaboravite kako svi korisnici u bilo koje vrijeme mogu vidjeti sve objekte baze podataka nakon što otvorite bazu podataka stvorenu u programu Office Access 2007.

Office Access 2007 sigurnosna arhitektura

Za razumijevanje sigurnosne arhitekture programa Office Access 2007 potrebno je znati kako baza podataka programa Access nije datoteka u istom smislu kao i radna knjiga programa Microsoft Office Excel 2007 ili dokument programa Microsoft Office Word 2007. Umjesto toga, baza podataka programa Access je skup objekata — tablica, obrazaca, upita, makronaredbi, izvješća i tako dalje — koji za pravilno funkcioniranje često ovise jedan o drugom. Na primjer, ako stvorite obrazac za unos podataka, ne možete unositi ili spremati podatke s tim obrascem osim ako ne vežete (povežete) kontrole u obrascu s tablicom.

Nekoliko komponenti programa Access predstavljaju sigurnosne rizike, uključujući akcijske upite (upiti koji umeću, brišu ili mijenjaju podatke), makronaredbe, izraze (funkcije koje vraćaju jednu vrijednost) te VBA kod. Za poboljšanje sigurnosti podataka, Office Access 2007 i Centar sigurnosti izvršavaju skup sigurnosnih provjera pri svakom otvaranju baze podataka. Postupak se odvija na sljedeći način:

 • Kada se datoteka s nastavkom .accdb ili .accde otvori u programu Office Access 2007, Access mjesto baze podataka dostavlja Centru sigurnosti. Ako je mjesto pouzdano, baza podataka se izvodi sa svim funkcijama. Ako otvorite bazu podataka iz starije verzije programa Access u Office Access 2007, Access dostavlja mjesto te detalje digitalnog potpisa primijenjenog na tu bazu podataka, ako postoje.

  Centar sigurnosti provjerava te "dokaze" radi procjene pouzdanosti baze podataka i potom obavještava Access na koji način otvoriti tu bazu podataka. Access će onemogućiti bazu podataka ili će je otvoriti sa svim funkcijama.

  Napomena: Ne zaboravite kako postavke koje ste vi ili administrator sustava odabrali u Centru sigurnosti kontroliraju odluke o pouzdanosti koje se donose kada Access otvara bazu podataka.

  Dodatne informacije o korištenju centra za pouzdanost potražite u članku Prikaz vlastitih sigurnosnih postavki privatnosti u centru za pouzdanost.

 • Ako Sigurno središte onemogući bilo koji sadržaj, pojavljuje se Traka s porukom pri otvaranju baze podataka.

  Traka za poruke

  Za omogućavanje sadržaja koji je onemogućen pritisnite Mogućnosti, a zatim odaberite mogućnosti u prikazanom dijaloškom okviru. Program Access omogućuje sadržaj koji je onemogućen, a baza podataka se otvara sa svim funkcijama. U drugom slučaju onemogućene komponente neće raditi.

 • Ako otvorite bazu podataka stvorenu u ranijem formatu datoteke (.mdb ili .mde format datoteke), a ta baza podataka nije potpisana i pouzdana, Access po zadanome onemogućuje sav izvršni sadržaj.

Razumijevanje onemogućenog načina rada

Kada Centar sigurnosti ocijeni bazu podataka kao nepouzdanu, Office Access 2007 tu bazu podataka otvara u onemogućenom načinu rada — to znači isključuje sav izvršni sadržaj. To se odnosi na baze podataka stvorene u novom Office Access 2007 obliku datoteke te datoteke stvorene u ranijim verzijama programa Access.

Office Access 2007 onemogućuje sljedeće komponente:

 • VBA kod i sve reference u VBA kodu, plus sve nesigurne izraze.

 • Nesigurne akcije u svim makronaredbama. "Nesigurne" akcije su sve akcije koje bi korisniku omogućile promjenu baze podataka ili pristup resursima izvan baze podataka. Međutim, akcije koje Access onemogućuje ponekad se mogu smatrati "sigurnima." Na primjer, ako vjerujete osobi koja je stvorila bazu podataka, možete vjerovati i svim nesigurnim akcijama makronaredbi.

 • Nekoliko vrsta upita:

  • akcijski upiti    Oni dodaju, ažuriraju i brišu podatke.

  • upiti jezika za definiranje podataka (DDL)     Koriste se za stvaranje ili izmjenu objekata u bazi podataka, kao što su tablice i procedure.

  • SQL prolazni upiti    Ti upiti šalju naredbe izravno u poslužitelj baze podataka koji podržava standard Open Database Connectivity (ODBC). Prolazni upiti rade s tablicama na poslužitelju bez korištenja modula baze podataka programa Access.

 • ActiveX kontrole.

Prilikom otvaranja baze podataka programa Access mogu pokušati učitati dodatke – programi koji proširuju funkcionalnost programa Access ili otvorene baze podataka. Možda želite pokrenuti čarobnjake koji stvaraju objekte otvorene baze podataka. Kada se učitava dodatak ili pokrene čarobnjak, Access prosljeđuje dokaz centar za pouzdanost koji olakšava dodatne odluke o pouzdanosti i omogućuje ili onemogućuje objekt ili akciju. Kad god centar za pouzdanost Onemogući baze podataka i Neslaganje s tom, traka za poruke gotovo uvijek možete koristiti da biste omogućili sadržaj. Dodaci predstavljaju iznimku od tog pravila. Ako u centru za pouzdanost (u oknu Dodaci ) potvrdite okvire Potreban nastavak aplikacije potpiše pouzdan izdavač , vas Access zatraži da omogućite dodatak, no taj postupak ne uključuje traka za poruke. Informacije o korištenju centra za pouzdanost potražite u članku korištenje baze podataka programa Office Access 2007 na pouzdanom mjestu u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Korištenje baze podataka programa Office Access 2007 na pouzdanom mjestu

Kada smjestite bazu podataka programa Office Access 2007 na pouzdano mjesto, sav VBA kod, makronaredbe i sigurni izrazi se pri otvaranju baze podataka izvode. Pri otvaranju baze podataka nije potrebno donositi odluke o pouzdanosti.

Postupak korištenja baze podataka programa Office Access 2007 na pouzdanom mjestu odvija se sljedećim općenitim koracima:

 1. Korištenje Centra sigurnosti za pronalaženje ili stvaranje pouzdanog mjesta.

 2. Spremanje, premještanje ili kopiranje baze podataka programa Office Access 2007 na pouzdano mjesto.

 3. Otvaranje i korištenje baze podataka.

Sljedeća skupina koraka objašnjava kako pronaći ili stvoriti pouzdano mjesto i zatim tamo dodati bazu podataka.

Pokretanje Centra sigurnosti

 • Pritisnite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa Access.

  Napomena: Nije potrebno otvoriti bazu podataka.

  Pojavit će se dijaloški okvir Mogućnosti programa Access.

 • Pritisnite Centar sigurnosti, a pod Microsoft Office Access Centar sigurnosti, pritisnite Postavke Centra sigurnosti.

 • Pritisnite Pouzdana mjesta, a zatim jedno od sljedećeg:

  • Zabilježite put do jednog ili više pouzdanih mjesta.

  • Stvorite novo pouzdano mjesto. Kako biste to postigli, pritisnite Dodavanje novog mjesta, a zatim dovršite mogućnosti u dijaloškom okviru Microsoft Office pouzdano mjesto.

   Dodatne informacije o stvaranju pouzdanog mjesta potražite u članku Stvaranje, uklanjanje, i promjena pouzdanog mjesta za datoteke.

Postavljanje baze podataka na pouzdano mjesto

 • Koristite se vašom omiljenom tehnikom za premještanje ili kopiranje datoteke baze podataka na pouzdano mjesto. Na primjer, možete koristiti aplikaciju Windows Explorer za kopiranje ili premještanje datoteke ili možete otvoriti datoteku u programu Access i spremiti je na pouzdano mjesto.

Otvaranje baze podataka na pouzdanom mjestu

 • Vaša omiljena tehniku možete koristiti za otvaranje datoteke. Na primjer, možete pronaći i dvokliknite datoteku u programu Windows Explorer ili, ako je instaliran Access, možete kliknuti Gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office da biste pronašli i otvorite datoteku.

Vrh stranice

Pakiranje, potpisivanje i distribuiranje baze podataka programa Office Access 2007

Office Access 2007 olakšava lako i brzo za potpisivanje i distribucija baze podataka. Kada stvorite vrstu datoteke .accdb ili .accde datoteke, možete pakirati, primijeniti digitalni potpis paketa i distribucija potpisanog paketa drugim korisnicima. Alat za spakirati i potpisati stavlja bazu podataka u datoteke programa Access implementacije (.accdc), potpisuje datoteku, a zatim smješta potpisanog paketa na mjestu koje ste odredili. Korisnici mogu izdvojiti bazu podataka iz paketa i raditi izravno u bazi podataka (ne u datoteku paketa).

U nastavku rada imajte na umu sljedeće činjenice:

 • Pakiranje i potpisivanje baze podataka načini su jamčenja pouzdanosti. Prilikom pakiranja i potpisivanja baze podataka potpisom se potvrđuje da baza podataka nije izmijenjena nakon stvaranja paketa.

 • Nakon izdvajanja baze podataka iz paketa više neće postojati povezanost između potpisanog paketa i izdvojene baze podataka.

 • Možete koristiti alat za spakirati i potpisati samo s bazama podataka spremljena u obliku datoteke Office Access 2007 . Access 2007 nudi alate za potpisivanje i distribucija baze podataka stvorene u starijem obliku datoteke. Morate koristiti alat za digitalni potpis koji odgovara obliku datoteke baze podataka koju koristite.

 • Paketu možete dodati samo jednu bazu podataka.

 • Tim se postupkom digitalni potpis stavlja na paket koji sadrži cijelu bazu podataka, a ne samo makronaredbe i module.

 • Postupkom se zapakirana datoteka sažima da bi se smanjilo vrijeme preuzimanja.

 • Baze podataka možete izdvojiti iz datoteka paketa koje se nalaze na poslužiteljima Windows SharePoint Services 3.0.

Koraci u sljedećim odjeljcima objašnjavaju kako stvoriti potpisanu datoteku paketa te kako iz potpisane datoteke paketa izdvojiti i koristiti bazu podataka.

Stvaranje potpisanog paketa

 1. Otvorite bazu podataka koju želite zapakirati i potpisati.

 2. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , kliknite Objavi, a zatim spakirati i potpisati.

  Pojavit će se dijaloški okvir Odabir certifikata.

 3. Odaberite digitalni certifikat, a zatim kliknite U redu.

  Pojavit će se dijaloški okvir Stvaranje Microsoft Office Access potpisanog paketa.

 4. Na popisu Spremi u odaberite mjesto za potpisani paket baze podataka.

 5. U dijaloški okvir Naziv datoteke unesite naziv potpisanog paketa, a zatim kliknite Stvori.

  Access stvara .accdc datoteku i postavlja je na odabrano mjesto.

Izdvajanje i korištenje potpisanog paketa

 • Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

  Pojavit će se dijaloški okvir Otvori.

 • Za vrstu datoteke odaberite Microsoft Office Access potpisani paketi (*.accdc).

 • Na popisu Potraži u pronađite mapu koja sadrži .accdc datoteku, odaberite tu datoteku, a zatim kliknite Otvori.

 • Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako potvrdite pouzdanost sigurnosnog certifikata za potpisivanje paketa implementacije sadržaja, pojavit će se dijaloški okvir Izdvoji bazu podataka u. Prijeđite na sljedeći korak.

  • Ako ne potvrdite pouzdanost sigurnosnog certifikata, pojavit će se sljedeća poruka.

   poruka savjeta

   Ako bazu podataka smatrate pouzdanom, kliknite Otvori. Ako sve certifikate tog davatelja smatrate pouzdanima, kliknite Sve od ovog izdavača smatraj pouzdanim. Prikazat će se dijaloški okvir Izdvoji bazu podataka u.

   Napomena: Ako za potpisivanje paketa baze podataka upotrijebite samopotpisani certifikat te prilikom otvaranja tog paketa kliknete Vjeruj svemu od izdavača, paketi potpisani pomoću vaših samopotpisanih certifikata uvijek će se smatrati pouzdanima.

 • Ako želite, na popisu Spremi u odaberite mjesto za spremanje izdvojene baze podataka, a zatim u okvir Naziv datoteke upišite drugi naziv za izdvojenu bazu podataka.

  Savjet: Ako bazu podataka izdvojite na pouzdano mjesto, njezin će sadržaj automatski biti omogućen kad god je otvorite. Ako odaberete nepouzdano mjesto, neki od sadržaja baze podataka mogu biti onemogućeni prema zadanom.

 • Kliknite U redu.

Ako niste sigurni trebate li certifikat smatrati pouzdanim, u članku Kako znati je li digitalni potpis pouzdan navedene su općenite upute o provjeri datuma i ostalih stavki certifikata radi provjere njegove valjanosti.

Vrh stranice

Omogućavanje sadržaja koji je onemogućen prilikom otvaranja baze podataka

Po zadanim postavkama, Access onemogućuje sav izvršni sadržaj u bazi podataka osim ako vjerujete bazi podataka ili ste postavili bazu podataka na pouzdano mjesto. Kada otvorite bazu podataka, Access onemogućuje sadržaj i prikazuje traku poruke.

Traka za poruke

Za razliku od programa Access 2003 Office Access 2007 ne prikazuje skup modalnih dijaloških okvira (dijaloški okviri koji zahtijevaju donošenje odluka prije nego što možete učiniti nešto) kada otvorite bazu podataka. Međutim, ako želite da se Office Access 2007 da biste vratili način funkcioniranja, možete dodati ključ registra i prikazati stariji Modalni dijaloški okvir. Na kraju u ovom se odjeljku objašnjava kako Promjena ključa registra.

Bez obzira na način funkcioniranja programa Access prilikom otvaranja baze podataka, ako ta baza podataka dolazi od pouzdanog izdavača, možete omogućiti izvršne komponente u datoteci.

Dodjela statusa pouzdanosti bazi podataka

 1. Na traci s porukama pritisnite Mogućnosti.

  Pojavit će se dijaloški okvir Sigurnosne odrednice paketa Microsoft Office.

 2. Odaberite Omogući ovaj sadržaj, a zatim pritisnite U redu.

Ako ne vidite traku poruke

 • Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Traka s porukama.

Važno: Ako slijedite navedene korake, Access će omogućiti sav sadržaj koji je onemogućen, uključujući i potencijalno štetan kod, sve do zatvaranja baze podataka. Ako štetan kod izazove štetu na podacima ili računalu, Access tako nastalu štetu ne može popraviti.

Zatvaranje baze podataka

 • Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim kliknite Zatvori bazu podataka.

Pri ponovnom otvaranju baze podataka, ponovo s pojavljuje traka poruke. Na tom mjestu traku poruke može zatvoriti tako što onemogućen sadržaj ostavite u tom stanju ili traku sakrijete. Obje akcije imaju isti učinak — sav onemogućeni sadržaj ostaje u tom stanju.

Onemogućivanje stanja

 1. Na traci s porukama pritisnite Mogućnosti.

  Pojavit će se dijaloški okvir Sigurnosne odrednice paketa Microsoft Office.

 2. Odaberite Zaštita od nepoznatog sadržaja (preporučeno), a zatim pritisnite U redu.

  Program Access onemogućuje sve potencijalno opasne komponente.

Skrivanje trake poruke

 • Bez donošenja odluke o pouzdanosti, pritisnite gumb Zatvori (X) u gornjem kutu trake poruke.

  Traka poruke se zatvara.

Prikazivanje trake poruke

 • Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Traka s porukama. Također možete zatvoriti i ponovo otvoriti bazu podataka za prikaz trake poruke.

Dodavanje ključa registra za prikaz modalnih dijaloških okvira

Oprez      Netočno uređivanje registra može ozbiljno oštetiti operacijski sustav i zahtijevati ponovnu instalaciju. Microsoft ne može jamčiti rješavanje problema koji mogu nastati zbog netočnog uređivanja registra. Prije uređivanja registra izradite sigurnosne kopije vrijednih podataka. Najažurnije informacije o korištenju i zaštiti registra računala potražite u pomoći za Microsoft Windows.

 1. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start, a zatim Pokreni.

 2. U okvir Otvori upišite regedit, a zatim pritisnite tipku ENTER.

  Pokreće se Uređivač registra.

 3. Proširite mapu HKEY_CURRENT_USER i prijeđite do sljedećeg ključa registra:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. U desnom oknu Uređivača registra, pritisnite desnom tipkom miša na prazno područje, pokažite na Novo i pritisnite DWORD Vrijednost. Pojavit će se nova, prazna DWORD vrijednost.

 5. Za vrijednost upišite sljedeći naziv: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Dvostruko pritisnite na novu vrijednost.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje vrijednosti DWORD.

 7. U polju Podaci vrijednosti, promijenite vrijednost 0 u 1, a zatim pritisnite U redu.

 8. Zatvorite uređivač registra.

Sada se kod otvaranja baze podataka koja sadrži nesiguran sadržaj pojavljuje serija dijaloških okvira umjesto trake poruke. Za povratak na izvorni način funkcioniranja ponovite ove korake i promijenite vrijednost 1 u 0.

Vrh stranice

Korištenje lozinke baze podataka za šifriranje baze podataka programa Office Access 2007

Alat za šifriranje u programu Office Access 2007 kombinira i poboljšava dva starija alata  — kodiranje i lozinke baze podataka. Kada za šifriranje baze podataka koristite lozinku baze podataka, svi podaci postaju nečitljivi za druge alate, a korisnici su prisiljeni unositi lozinku za korištenje baze podataka. Šifriranje koje se koristi u Office Access 2007 temelji se na snažnijem algoritmu od onog u prethodnim verzijama programa Access.

Šifriranje korištenjem lozinke baze podataka

 1. Bazu podataka koju želite šifrirati otvorite u isključivom načinu.

  Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom načinu

  • Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

  • U dijaloškom okviru Otvori, dođite do datoteke koju želite otvoriti, a zatim otvorite datoteku.

  • Kliknite strelicu pored gumba Otvori, a zatim kliknite Otvori isključivo.

   otvaranje datoteke u isključivom načinu

 2. Na kartici Alati baze podataka u grupi Alati baze podataka kliknite Šifriraj pomoću lozinke.

  Pojavit će se dijaloški okvir Postavljanje lozinke baze podataka.

 3. Unesite svoju lozinku u okvir Lozinka, a zatim je ponovite u polju Potvrdi.

  Napomene: 

  • Koristite jaku lozinku u kojoj ćete kombinirati velika i mala slova, brojeve i simbole. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Miro27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova.

  • Izrazito je bitno upamtiti lozinku jer Microsoft zaboravljenu lozinku ne može dohvatiti. Spremite lozinke koje zapišete na sigurno mjesto udaljeno od podataka zaštićenih tim lozinkama.

 4. Kliknite U redu.

Dešifriranje i otvaranje baze podataka

 1. Otvorite šifriranu bazu podataka načinom kojim obično otvarate bilo koju drugu bazu podataka.

  Pojavit će se dijaloški okvir Potrebna je lozinka.

 2. Upišite lozinku u okvir Unesi lozinku baze podataka, a zatim kliknite U redu.

Uklanjanje lozinke

 • Na kartici Alati baze podataka u grupi Alati baze podataka kliknite Dešifriranje baze podataka.

  Pojavljuje se dijaloški okvir Ukloni lozinku baze podataka.

 • Upišite lozinku u okvir Lozinka te kliknite U redu.

Vrh stranice

Način rada sigurnosti s bazama podataka iz starijih verzija programa Access otvorenih u Office Access 2007

Kad otvorite bazu podataka stvorenu u starijoj verziji programa Access, sve sigurnosne značajke primijenjene u toj bazi podataka još uvijek će raditi. Na primjer, ako ste primijenili značajku sigurnost na razini korisnika na bazu podataka, ta značajka će raditi u Office Access 2007.

Po zadanim postavkama, Access otvara sve starije nepouzdane baze podataka u načinu rada Onemogućeno i zadržava ih u tom stanju. Kod svakog otvaranja starije baze podataka možete omogućiti sav onemogućeni sadržaj, primijeniti digitalni potpis korištenjem certifikata pouzdanog izdavača ili postaviti bazu podataka na pouzdano mjesto.

Važno: Koraci iz ovog odjeljka ne primjenjuju se na baze podataka koje koriste jedan od novih datotečnih oblika.

Starija od Office Access 2007za baze podataka možete primijeniti digitalni potpis komponente u bazi podataka. Digitalni potpis potvrđuje da sve makronaredbe, moduli koda i druge izvršne komponente u bazi podataka potječu od potpisnika te da nitko ih jer je potpisan bazu podataka.

Da biste potpisali bazu podataka, potreban vam je digitalni certifikat. Ako stvarate baze podataka za komercijalnu distribuciju, certifikat morate pribaviti od ustanove za izdavanje komercijalnih certifikata (CA). Ustanove za izdavanje certifikata provjeravaju osobe koje stvaraju sadržaje (npr. baze podataka) da bi potvrdili njihov ugled.

Dodatne informacije o ustanovama za izdavanje certifikata koje pružaju usluge za Microsoftove proizvode potražite u odjeljku Vidi također.

Ako bazu podataka želite koristiti za osobne ili ograničene scenarije radne grupe, Microsoft Office Professional 2007 sadrži alat za stvaranje samopotpisanih certifikata. U koracima u sljedećim odjeljcima objašnjeno je kako instalirati i koristiti alat SelfCert.exe te kako njime stvoriti samopotpisani certifikat.

Stvaranje samopotpisanog certifikata

 1. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start, pokažite na Svi programi, zatim na Microsoft Office, pa na Alati sustava Microsoft Office, a potom kliknite Digitalni potpis za VBA projekte.

  -ili-

  Pronađite mapu koja sadrži vaše Office Professional 2007 programske datoteke. Zadana mapa je pogon: \Programske datoteke\Microsoft Office\Office12. U toj mapi pronađite i dvokliknite SelfCert.exe.

  Pojavit će se dijaloški okvir Stvaranje digitalnog potpisa.

 2. U okvir Naziv certifikata upišite naziv novog testnog certifikata.

 3. Dvostruko pritisnite U redu.

Napomena: Ako ne vidite naredbu Digitalni certifikat za VBA projekte ili ne možete pronaći SelfCert.exe, možda ćete morati instalirati SelfCert.

Potpisivanje baze podataka pomoću koda

Napomena: Imajte na umu da se ovi koraci primjenjuju samo kada koristite baze podataka u Office Access 2007 koje koriste jedan od starijim oblicima datoteke baze podataka, kao što je .mdb datoteku. Da biste se prijavili novijih baza podataka, u odjeljku pakiranje, potpisivanje i distribucija baze podataka programa Office Access 2007.

 1. Otvorite bazu podataka koju želite potpisati.

 2. Na kartici Alati baze podataka u grupi Makronaredbe kliknite Visual Basic da biste pokrenuli Visual Basic Editor.

  Tipkovni prečac  Pritisnite ALT+F11.

 3. U prozoru preglednika projekta odaberite bazu podataka ili projekt programa Visual Basic for Applications (VBA) koji želite potpisati.

 4. Na izborniku Alati kliknite Digitalni potpis.

  Pojavit će se dijaloški okvir Digitalni potpis.

 5. Kliknite Odaberi da biste odabrali testni certifikat.

  Pojavit će se dijaloški okvir Odabir certifikata.

 6. Odaberite certifikat koji želite primijeniti.

  Ako ste slijedili korake iz prethodnog odjeljka, odaberite certifikat koji ste stvorili pomoću alata SelfCert.

 7. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Samopotpisani certifikat, a zatim kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Digitalni potpis.

Savjeti za potpisivanje starijih verzija baza podataka

 • Ako korisnike svog rješenja želite spriječiti da slučajno promijene VBA projekt i time vaš potpis učine nevažećim, prije potpisivanja zaključajte VBA projekt.

  Napomena: Zaključavanjem VBA projekta ne onemogućuje se drugim korisnicima zamjena digitalnog potpisa nekim drugim potpisom. Administratori tvrtke mogu ponovno potpisati predloške i dodatke te tako odrediti što korisnici smiju pokrenuti na svojim računalima.

 • Kad digitalno potpisujete VBA projekt, razmotrite mogućnost postavljanja vremenske oznake da bi drugi mogli provjeriti valjanost vašeg potpisa i nakon što certifikat korišten za potpis istekne. Dodatne informacije o VBA sigurnosti i vremenskim oznakama potražite u odjeljku Microsoft Office Online.

Napomena: Imajte na umu da se ovi koraci primjenjuju samo kada koristite baze podataka u Office Access 2007 stvorenih u starijim verzijama programa Access. Da biste se prijavili novijih baza podataka, u odjeljku pakiranje, potpisivanje i distribucija baze podataka programa Office Access 2007.

Instaliranje SelfCert.exe

 1. Pokrenite Office Professional 2007 CD za postavljanje ili drugi medij za instalaciju.

 2. U Instalaciji, kliknite Dodaj ili ukloni značajke, a zatim kliknite Nastavi.

  Napomena: Ako radite u okolini kojoj je Office Professional 2007 instaliran na zasebnim računalima od strane IT administratora, a ne putem CD-a, učinite sljedeće:

  1. U sustavu Microsoft Windows, kliknite gumb Start, a zatim Upravljačka ploča.

  2. Dvokliknite Dodaj ili ukloni programe.

  3. Odaberite 2007 Microsoft Office, a zatim kliknite Promijeni.

   Instalacija započinje.

  4. Kliknite Dodaj ili ukloni značajke, a zatim kliknite Nastavi.

  5. Nastavite u sljedećim koracima.

 3. Proširite čvorove Microsoft Office i Zajedničke značajke sustava Office klikom na znak plusa (+) koji se nalazi pored njih.

 4. Kliknite Digitalni potpis za VBA projekte.

 5. Kliknite Pokreni s mog računala.

 6. Kliknite Nastavi da biste instalirali komponentu.

 7. Nakon završetka instalacije kliknite Zatvori, a zatim se vratite na prvi niz koraka ovog odjeljka.

Vrh stranice

Izvođenje nesigurnih izraza (isključivanje načina memorije za testiranja)

Kada u bazu podataka dodajete izraz i zatim bazi podataka vjerujte ili je postavite u sigurno mjesto, Access taj izraz izvodi u operativnom okružju pod nazivom memorija za testiranje (sandbox). Program Access tako postupa s bazama podataka koje su stvorene ili u Office Access 2007 ili u starijim verzijama Access formata datoteka. Program Access omogućuje način memorije za testiranje po zadanom, a taj način uvijek onemogućuje nesigurne izraze, čak i kada vjerujete bazi podataka. Dodatne informacije o izrazima koje način memorije za testiranje onemogućuje pronađite u članku na web-mjestu Microsoft Office Online About Microsoft Jet Expression Service sandbox mode.

Ako vjerujete bazi podataka i želite izvoditi izraz koji način memorije za testiranja onemogućuje, taj izraz možete izvoditi promjenama u ključu registra i onemogućavanjem načina memorije za testiranje. Nemojte zaboraviti kako za korištenje ovih koraka najprije trebate vjerovati bazi podataka.

Sljedeći crtež prikazuje proces odlučivanja koji trebate slijediti za izvođenje nesigurnih izraza.

Postupak odlučivanja u načinu rada s memorijom za testiranje

Oprez      Netočno uređivanje registra može ozbiljno oštetiti operacijski sustav i zahtijevati ponovnu instalaciju. Microsoft ne može jamčiti rješavanje problema koji mogu nastati zbog netočnog uređivanja registra. Prije uređivanja registra izradite sigurnosne kopije vrijednih podataka. Najažurnije informacije o korištenju i zaštiti registra računala potražite u pomoći za Microsoft Windows.

Ako ne poznate način rada registra ili ne želite mijenjati ključeve registra, obratite se osobi koja to zna ili razmislite o pretvorbi baze podataka iz starije verzije programa Access u format datoteke programa Office Access 2007. Za mijenjanje vrijednosti registra potrebne su vam ovlasti administratora na računalu.

Promjena ključa registra

Važno: Da biste dopustili izvođenje nesigurnih izraza u svim instancama programa Access i za sve korisnike računala, pratite sljedeće korake.

 1. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start, a zatim Pokreni.

 2. U okvir Otvori upišite regedit, a zatim pritisnite tipku ENTER.

  Pokrenut će se uređivač registra.

 3. Proširite mapu HKEY_LOCAL_MACHINE i prijeđite do sljedeće ključa registra:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

 4. U desnom oknu uređivača registra, dvostruko pritisnite vrijednost SandboxMode.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje vrijednosti DWORD.

 5. U polju Podaci vrijednosti promijenite vrijednost iz 3 u 2, a zatim kliknite U redu.

 6. Zatvorite uređivač registra.

Važno    Imajte na umu da, ako bazu podataka ne smatrate pouzdanom, Access će onemogućiti sve nesigurne izraze bez obzira jeste promijenite li tu postavku registra.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×