Web-dio preglednika stranica

Pomoću web-dijela preglednika stranica možete prikazati web-stranicu, datoteku ili mapu na stranici web-dijela. Da biste se povezali sa sadržajem, unesite hipervezu, put datoteke ili naziv mape.

Napomene: 

 • Web-dio preglednika stranica možete koristiti samo u web-pregledniku koji podržava HTML element IFRAME.

 • Za prikaz datoteke ili mape potreban je Microsoft Internet Explorer.

Sadržaj članka

Načini upotrebe web-dijela preglednika stranica

Način prikaza web-stranice unutar stranice web-dijela pomoću web-dijela preglednika stranica

Prilagođena svojstva web-dijela preglednika stranica

Zajednička svojstva web-dijelova

Načini upotrebe web-dijela preglednika stranica

Pomoću web-dijela preglednika stranica možete prikazati sljedeće:

 • omiljeni internetski izvor vijesti u zasebnom odjeljku sa sažecima vijesti na stranici web-dijela

 • popis aktivnih datoteka radne grupe na mrežnom poslužitelju, koje želite redovito prikazivati

 • dokument ili proračunsku tablicu koja se često koristi

Vrh stranice

Način prikaza web-stranice unutar stranice web-dijela pomoću web-dijela preglednika stranica

Povezani sadržaj web-dijela preglednika stranica odvojen je od ostalog sadržaja stranice web-dijela pomoću HTML elementa IFRAME. Taj element jamči da HTML elementi koji se prikazuju kao sadržaj u web-dijelu preglednika stranice neće doći u sukob s drugim HTML elementima na stranici web-dijela. Primjerice, stranica web-dijela možda već sadrži HTML element FORM, pa se ne bi pravilno prikazivala da i povezani sadržaj sadrži HTML element FORM koji nije unutar HTML elementa IFRAME.

Web-dio preglednika stranica sadržaj prikazuje asinkrono u odnosu na ostatak stranice. To znači da možete prikazati i koristiti druge web-dijelove na stranici ako je vezi potrebno predugo da vrati sadržaj.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva web-dijela preglednika stranica

Prilagođena svojstva web-dijela preglednika stranica navedena su u nastavku.

Napomena: U osobnom prikazu ne možete prikazati ni uređivati nijedno od ovih prilagođenih svojstava.

Svojstvo

Opis

Grupa Web-stranica, Mapa ili Datoteka

Određuje vrstu sadržaja koji želite prikazati u web-dijelu preglednika stranica.

Odaberite nešto od sljedećeg:

 • Web-stranica     Tu mogućnost odaberite ako želite prikazati web-stranicu kao sadržaj web-dijela preglednika stranica. Ta mogućnost automatski unosi http:// (Hypertext Transfer Protocol) u tekstni okvir Veza te skriva gumb Pregledaj ako je vidljiv. To je zadana vrijednost.

 • Mapa     Tu mogućnost odaberite ako želite prikazati popis datoteka u nekoj mapi. Tom se mogućnošću skriva gumb Pregledaj ako je vidljiv.

 • Datoteka     Odaberite tu mogućnost da biste prikazali sadržaj datoteke. Tom se mogućnošću uključuje i prikaz gumba Pregledaj ispod tekstnog okvira Veza. Datoteka se otvara u zasebnom prozoru preglednika ili unutar web-dijela ako aplikacija koja otvara datoteku podržava umetnutu aktivaciju za tu datoteku u prozoru preglednika.

Veza

Time se određuje koja će se hiperveza, mapa ili datoteka povezati sa sadržajem koji želite prikazati u web-dijelu preglednika stranice:

 • Ako ste prethodno odabrali mogućnost Web-stranica, morate unijeti valjanu hipervezu. Dva su protokola hiperveza koja možete koristiti, a to su:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol sa zaštitom privatnosti, koji koristi enkripciju SSL (Secure Sockets Layer, https://)

   Možete koristiti apsolutni ili relativni URL. No ne možete koristiti put datoteke.

 • Ako ste prethodno odabrali mogućnost Mapa, morate unijeti valjanu lokalnu ili mrežnu mapu. Za prikaz mape potreban je Microsoft Internet Explorer.

 • Ako ste prethodno odabrali mogućnost Datoteka, morate unijeti valjani put datoteke. za prikaz datoteke potreban je Microsoft Internet Explorer. Datoteku možete pronaći i tako da kliknete Pregledaj.

Vrh stranice

Zajednička svojstva web-dijelova

Svi web-dijelovi imaju zajednički skup svojstava koja određuju njihov izgled i dodatne značajke.

Napomena: Zajednička svojstva web-dijelova koja se prikazuju u oknu s alatom mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom odjeljku, i to iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu s alatom vidjeli odjeljak Dodatno, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Razvojni inženjer web-dijela za određeni web-dio može odrediti da se neka zajednička svojstva ne prikazuju ili u odjeljcima Izgled, Raspored i Dodatno u oknu s alatom stvoriti te prikazati dodatna svojstva koja se ne navode na popisu u nastavku.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu onemogućiti ili sakriti svojstva web-dijela.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Određuje naslov web-dijela koji se prikazuje na njegovoj naslovnoj traci.

Visina

Određuje visinu web-dijela.

Širina

Određuje širinu web-dijela.

Stanje vizualnog okvira

Određuje prikazuje li se na stranici cijeli web-dio kada korisnik otvori stranicu web-dijela. Stanje vizualnog okvira po zadanom je postavljeno na Normalno i prikazuje se cijeli web-dio. Kada se stanje postavi na Minimizirano, prikazuje se samo naslovna traka.

Vrsta vizualnog okvira

Određuje prikazuju li se naslovna traka i obrub okvira web-dijela.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Određuje vidi li se web-dio kada korisnik otvori stranicu web-dijela. Ako je okvir potvrđen, web-dio vidljiv je samo prilikom dizajniranja stranice, a naslovu je pridodan nastavak (skriveno).

Web-dio možete sakriti ako ga želite koristiti da biste prenijeli podatke na drugi web-dio putem veze s web-dijelom, ali ne želite prikazati taj web-dio.

Smjer

Određuje smjer teksta u sadržaju web-dijela. Arapski je, primjerice, jezik koji se piše zdesna nalijevo dok se engleski i većina europskih jezika pišu slijeva nadesno. Ta postavka možda nije dostupna u svim vrstama web-dijelova.

Zona

Određuje zonu na stranici web-dijela u kojoj se web-dio nalazi.

Napomena: Zone na stranici web-dijela ne navode se u okviru s popisom ako nemate dozvolu za promjenu zone.

Indeks zone

Određuje položaj web-dijela u zoni ako ona sadrži više web-dijelova.

Da biste odredili redoslijed, u tekstni okvir upišite pozitivan cijeli broj.

Ako su web-dijelovi zone poredani odozgo prema dolje, vrijednost 1 označava da se taj web-dio prikazuje pri vrhu zone. Ako su web-dijelovi u zoni poredani slijeva nadesno, vrijednost 1 označava da se taj web-dio prikazuje na lijevoj strani zone.

Kada, primjerice, web-dio dodate u praznu zonu poredanu odozgo prema dolje, indeks zone jest 0. Kada dodate sljedeći web-dio na dno zone, indeks zone tog web-dijela jest 1. Da biste drugi web-dio premjestili na vrh zone, upišite 0, a zatim za prvi web-dio upišite 1.

Napomena: Svaki web-dio u zoni mora imati jedinstvenu vrijednost indeksa zone. Promjenom vrijednosti indeksa zone trenutnog web-dijela možete promijeniti i vrijednost indeksa zone drugih web-dijelova u zoni.

Napredno

Svojstvo

Opis

Dopusti minimiziranje

Određuje je li web-dio moguće minimizirati.

Dopusti zatvaranje

Određuje je li moguće ukloniti web-dio sa stranice web-dijelova.

Dopusti skrivanje

Određuje je li web-dio moguće sakriti.

Dopusti promjenu zone

Određuje je li web-dio moguće premjestiti u drugu zonu.

Dopusti veze

Određuje smije li se web-dio povezivati s drugim web-dijelovima.

Dopusti uređivanje u osobnom prikazu

Određuje mogu li se svojstva web-dijela mijenjati u osobnom prikazu.

Način izvoza

Određuje razinu podataka koju je za web-dio dopušteno izvesti. Dostupnost te postavke ovisi o konfiguraciji.

URL adresa naslova

Određuje URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o web-dijelu. Ta se datoteka prikazuje u zasebnom prozoru web-preglednika prilikom klika na naslov web-dijela.

Opis

Određuje zaslonski opis koji se pojavljuje kada pokazivač miša zadržite na naslovu ili ikoni web-dijela. Vrijednost tog svojstva koristi se prilikom traženja web-dijelova pomoću naredbe Traži na izborniku Traženje web-dijelova u oknu s alatom u sljedećim galerijama web-dijelova: Web-mjesto, Virtualni poslužitelj i Stranica web-dijela.

URL adresa pomoći

Određuje mjesto datoteke koja sadrži pomoć za web-dio. Pomoć se prikazuje u zasebnom prozoru klikom na naredbu Pomoć na izborniku web-dijelova.

Način pomoći

Određuje način na koji preglednik prikazuje sadržaj pomoći za neki web-dio.

Odaberite nešto od sljedećeg:

 • Obavezan otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu.

 • Neobavezan otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik ne mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu. To je zadana vrijednost.

 • Navigacija otvara web-stranicu u trenutnom prozoru preglednika.

Napomena: Iako prilagođeni web-dijelovi komponente Microsoft ASP.NET podržavaju to svojstvo, zadane teme pomoći za Windows SharePoint Services 3.0 otvaraju se samo u zasebnom prozoru preglednika.

URL adresa slike ikone kataloga

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona web-dijela na popisu web-dijelova. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

URL adresa slike ikone naslova

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci web-dijela. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

Poruka pogreške pri uvozu

Određuje poruku koja se pojavljuje u slučaju problema s uvozom web-dijela.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×