Vrste podataka u podatkovnim modelima

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

U podatkovnom modelu svaki stupac ima dodijeljenu vrstu podataka u kojoj se navodi kakve podatke može sadržavati taj stupac: cijele brojeve, decimalne brojeve, tekst, novčane podatke, datume i vremena i slično. Vrsta podataka također određuje koje se vrste operacija mogu izvoditi na stupcu i koliko je memorije potrebno za spremanje vrijednosti u stupcu.

Ako koristite dodatak Power Pivot , možete promijeniti vrstu podataka u stupcu. Bilo bi dobro da biste to učinili ako stupca s datumima uvezeni kao niz, ali morate biti nešto drugo. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje vrste podataka stupca u Power Pivot.

Sadržaj članka

Sažetak vrsta podataka

Vrsta tabličnih podataka

Pretvorba vrste IMPLICITNIH i eksplicitnih podataka u DAX formulama

Tablica IMPLICITNIH pretvorbi podataka

Zbrajanje (+)

Oduzimanje (-)

Množenje (*)

Dijeljenja (/)

Operatori usporedbe

Rukovanje praznim vrijednostima, praznim nizovima i nultim vrijednostima

Sažetak vrsta podataka

U tablici u nastavku navedene su vrste podataka koje podržava podatkovni model. Kada uvezete podatke ili upotrijebite vrijednost u formuli, čak i kao prvotni izvor podataka sadrži drugu vrstu podataka, podaci se pretvaraju u jednu od tih vrsta podataka. Vrijednosti koje nastaju kao rezultati formula također su u jednoj od tih vrsta podataka.

Vrsta podataka u programu Excel

Vrsta podataka u DAX-u

Opis

Cijeli broj

64-bitna (osmobajtna) cjelobrojna vrijednost 1, 2

Brojevi koji nemaju decimalnih mjesta. Cijeli brojevi mogu biti pozitivni ili negativni, ali moraju biti cijeli brojevi između -9 223 372 036 854 775 808 (-2^63) i 9 223 372 036 854 775 807 (2^63-1).

Decimalni broj

64-bitni (osmobajtni) realni broj 1, 2

Realni su brojevi oni koji mogu imati decimalna mjesta. Među realne brojeve pripada cijeli niz vrijednosti:

negativne vrijednosti od -1,79E +308 do -2,23E -308

nula

pozitivne vrijednosti od 2,23E -308 do 1,79E +308;

no broj znamenki iza decimalnog zareza ograničen je na 15 znamenki

TRUE/FALSE

Booleove vrijednosti

Vrijednost mora biti "true" ili "false".

Tekst

Niz

Podatkovni niz Unicode znakova. Mogu biti nizovi, brojevi ili datumi pretvoreni u tekstni oblik.

Maksimalna duljina niza iznosi 268 435 456 Unicode znakova (256 megaznakova) ili 536 870 912 bajtova.

Datum

Datum/vrijeme

Datumi i vremena u prihvaćenom obliku datuma-vremena.

Valjani su svi datumi nakon 1. siječnja 1900.

Valuta

Valuta

Vrsta valutnih podataka dopušta vrijednosti između -922 337 203 685 477,5808 i 922 337 203 685 477,5807 s fiksnom preciznošću od četiri decimalne znamenke.

Nije dostupno

Prazna vrijednost

Prazna je vrijednost vrsta podataka u DAX-u koja predstavlja i zamjenjuje vrijednost null u sustavu SQL. Praznu vrijednost možete stvoriti pomoću funkcije BLANK i testirati postojanje praznih vrijednosti pomoću logičke funkcije ISBLANK.

1 DAX formule ne podržavaju vrste podataka manje od ovih navedenih u tablici.

2 Ako pokušate uvesti podatke s vrlo velikim brojčanim vrijednostima, uvoz može biti neuspješan uz sljedeću poruku o pogrešci:

Pogreška u memoriji baze podataka: stupac '<naziv stupca>' tablice '<naziv tablice>' sadrži vrijednost '1,7976931348623157e+308' koja nije podržana. Operacija je otkazana.

Ta se pogreška javlja jer Power Pivot vrijednost koristi za prikaz vrijednosti null. Vrijednosti sa sljedećeg popisa sinonimi su za vrijednost null:

Vrijednost

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Uklonite vrijednost iz podataka i ponovno pokušajte uvesti podatke.

Vrsta tabličnih podataka

DAX koristi vrstu podataka tablice u mnoge funkcije, kao što su zbrajanja i izračunima inteligencije vremena. Neke funkcije zahtijevaju referencu u tablicu Ostale funkcije vraćaju tablicu koja se zatim može koristiti kao ulaz drugih funkcija. U neke funkcije koje je potrebno tablice u obliku unosa možete odrediti izraza koji se procjenjuje kao u tablicu za neke funkcije potreban je referenca Osnovna tablica. Informacije o preduvjetima za određene funkcije potražite u članku Referenca za DAX funkcije.

Pretvorba implicitne i eksplicitne vrste podataka u DAX formulama

Svaka DAX funkcija zahtijeva da se kao ulazni i izlazni podaci koristi određena vrsta podataka. Primjerice, neke funkcije za neke argumente zahtijevaju cijele brojeve, a za druge datume; neke funkcije zahtijevaju tekst ili tablice.

Ako su podaci u stupcu koji je naveden kao argument nekompatibilni s vrstom podataka koju zahtijeva funkcija, DAX će u većini slučajeva javiti pogrešku. No kad god je to moguće, DAX će pokušati implicitno pretvoriti podatke u odgovarajuću vrstu. Na primjer:

  • Možete unijeti datum kao niz, a DAX će raščlaniti niz i pokušati ga pretvoriti u jedan od oblika datuma i vremena sustava Windows.

  • Možete zbrojiti TRUE + 1 i dobiti rezultat 2 jer se TRUE implicitno pretvara u broj 1 pa se provodi operacija 1+1.

  • Ako ste zbrojili vrijednosti dvaju stupaca i jedna je vrijednost prikazana kao tekst ("12") a druga kao broj (12), DAX će implicitno pretvoriti niz u broj, a zatim zbrojiti vrijednosti da bi se dobio numerički rezultat. Sljedeći izraz vraća broj 44: = "22" + 22

  • Ako pokušate povezati jedan broj s drugim, Excel će ih pretvoriti u nizove i povezati ih. Sljedeći izraz daje rezultat "1234": = 12 & 34

Sljedeća tablica sadrži sažetak implicitne pretvorbe tipova podataka koja se događa u formulama. Kad god je to moguće Excel provodi implicitnu pretvorbu ako to zahtijeva određena operacija.

Tablica implicitnih pretvorbi podataka

Vrsta pretvorbe koja će biti provedena ovisi o operatoru koji dohvaća potrebne vrijednosti prije izvođenja odgovarajuće operacije. U tablicama su navedeni operatori i pretvorba koja će biti provedena nad svakom vrstom podataka u stupcu kada je ona združena s vrstom podataka u retku koji je presijeca.

Napomena: U tablice nisu uvrštene tekstne vrste podataka. Kada je broj prikazan u tekstnom obliku, Power Pivot u nekim će slučajevima pokušati odrediti vrstu broja i prikazati ga kao broj.

Zbrajanje (+)

Operator (+)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

REAL

REAL

REAL

REAL

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Primjerice, ako se u operaciji zbrajanja koristi realni broj u kombinaciji s podatkom o valuti, obje se vrijednosti pretvaraju u vrijednost REAL i rezultat je također REAL.

Oduzimanje (-)

U sljedećoj je tablici zaglavlje retka umanjenik (lijeva strana), a zaglavlje stupca umanjitelj (desna strana).

Operator (-)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Primjerice, ako se u operaciji oduzimanja koristi datum u kombinaciji s bilo kojom drugom vrstom podataka, obje se vrijednosti pretvaraju u datume i rezultat je također datum.

Napomena: Podatkovni modeli podržavaju i unarni operator - (minus), no taj operator ne mijenja vrstu podataka operanda.

Množenje (*)

Operator (*)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

INTEGER

CURRENCY

CURRENCY

REAL

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

Primjerice, ako se u operaciji množenja koristi cijeli broj u kombinaciji s realnim brojem, oba se broja pretvaraju u realne brojeve i rezultat je također vrijednost REAL.

Dijeljenje (/)

U sljedećoj je tablici zaglavlje retka djeljenik, a zaglavlje stupca djelitelj.

Operator (/)

(Redak/stupac)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

INTEGER

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Datum/vrijeme

REAL

REAL

REAL

REAL

Primjerice, ako se u operaciji dijeljenja koristi cijeli broj u kombinaciji s valutnom vrijednosti, oba se broja pretvaraju u realne brojeve i rezultat je također realan broj.

Operatori usporedbe

U izrazima usporedbe Booleove vrijednosti smatraju se višima od vrijednosti niza, a vrijednosti niza smatraju se višima od numeričkih vrijednosti i vrijednosti datuma/vremena; brojevi i vrijednosti datuma/vremena smatraju se jednakovrijednima. Za Booleove vrijednosti i vrijednosti niza ne obavlja se implicitna pretvorba; BLANK ili prazna vrijednost pretvaraju se u 0/""/false ovisno o vrsti podataka druge vrijednosti u usporedbi.

Sljedeći DAX izrazi ilustriraju takvo ponašanje:

=IF(FALSE() > "true", "Izraz istinit", "Je izraz neistinit"), vraća "izraz istinito"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), vraća "Izraz istinit".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), vraća "Je izraz neistinit"

Pretvorba se izvodi implicitno za numeričke vrste podataka i vrste datuma/vremena, kako je opisano u sljedećoj tablici:

Operator usporedbe

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datum/vrijeme

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Datum/vrijeme

REAL

REAL

REAL

Datum/vrijeme

Vrh stranice

Rad s praznim vrijednostima, praznim nizovima i nultim vrijednostima

U DAX-u su null, prazna vrijednost, prazna ćelija ili vrijednost koja nedostaje prikazani istom novom vrstom vrijednosti, BLANK. Prazne vrijednosti možete stvoriti i pomoću funkcije BLANK ili testirati postojanje praznih vrijednosti pomoću funkcije ISBLANK.

Način rada s praznim vrijednostima u operacijama kao što su zbrajanje ili pridruživanje ovisi o pojedinim funkcijama. Sljedeća tablica daje sažetak razlika između formula u DAX-u i programu Microsoft Excel s gledišta rada s praznim vrijednostima.

Izraz

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (nula)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (nula)

5/BLANK

Beskonačno

Pogreška

0/BLANK

Nije broj

Pogreška

BLANK/BLANK

BLANK

Pogreška

FALSE OR BLANK

FALSE

FALSE

FALSE AND BLANK

FALSE

FALSE

TRUE OR BLANK

TRUE

TRUE

TRUE AND BLANK

FALSE

TRUE

BLANK OR BLANK

BLANK

Pogreška

BLANK AND BLANK

BLANK

Pogreška

Detalje o tome kako određena funkcija ili operator rukuje praznim vrijednostima potražite u članku u pojedinačnim temama za svaku od DAX funkcija u odjeljku DAX funkcija.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×