Vrste grafikona

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Značajke izrade grafikona u sustavu Office olakšava stvaranje privlačnih grafikona u programu Excel, a zatim je dodati u dokument.

Napomena : Dio sadržaja u ovoj temi možda ne vrijedi za neke jezike.

Mnoge vrste grafikona dostupnih da bi vam se prikazati podatke na načine koji su smisleni publici. Evo nekoliko primjera najčešće vrste grafikona i kako mogu se koristiti.

stupčasti grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na stupčastom grafikonu. U stupčastim grafikonima kategorije su obično organizirane duž vodoravne os , a vrijednosti duž okomite osi.

Stupčasti grafikoni su korisne da biste vidjeli kako će se podaci mijenjaju tijekom vremena ili da bi se prikazala usporedbi stavki.

Postoje sljedeće podvrste stupčastih grafikona:

 • Grupirani stupčasti grafikon     Uspoređuje vrijednosti u kategorijama. Grupirani stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u 2D okomitim pravokutnicima. Grupirani stupčasti 3D grafikonu prikazuje podatke pomoću 3D perspektive.

 • Složeni stupčasti grafikon     Prikazuje odnos pojedinačnih stavki i cjeline Usporedba doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. Složeni stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u 2D okomitim složenim pravokutnicima. 3D složeni stupčasti grafikon prikazuje podatke pomoću 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

 • 100% složeni stupčasti grafikon     Uspoređuje postotak doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. 100% složeni stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u 2D okomitim 100% složeni pravokutnika. 3D 100% složeni stupčasti grafikon prikazuje podatke pomoću 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

 • 3D stupčasti grafikon     Koristi tri osi koje možete promijeniti (vodoravna os, na okomitoj osi i osi dubine). Njima se uspoređuju podatkovne točke duž vodoravne osi dubine i.

Mogućnost Nedavno korištene boje

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na linijskom grafikonu. Linijski grafikoni mogu se prikazati podaci s vremenom, postavite od uobičajenih skaliranje i su stoga idealna za prikazivanje trendova u podacima u jednakim intervalima. U linijskom grafikonu ravnomjerno distributed podatke kategorije duž vodoravne osi, a ravnomjerno distributed svi podaci vrijednosti duž okomite osi.

Linijski grafikoni funkcionira i ako su natpisi kategorija tekst i predstavljanje po ravnomjerno raspoređenim vrijednosti kao što su mjeseci, tromjesečja ili poslovne godine.

Postoje sljedeće podvrste linijskih grafikona:

 • Linijski grafikon s oznakama ili bez njih     Prikazuje trendova tijekom vremena ili kategorija s određenim redoslijedom, osobito ako postoji više točaka podataka i redoslijedom u kojem su navedeni je važno. Ako postoji li više kategorija ili vrijednosti su djelomičnog, koristite linijski grafikon bez oznaka.

 • Složeni linijski grafikon s oznakama ili bez njih     Prikazuje trend doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili uređeni kategorije. Ako postoji li više kategorija ili vrijednosti su djelomičnog, koristite složeni linijski grafikon bez oznaka.

 • 100% složeni linijski grafikon prikazuje sa ili bez oznaka     Prikazuje se trend postotka doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili kategorija s određenim redoslijedom. Ako postoji li više kategorija ili vrijednosti su djelomičnog, koristite 100% složeni linijski grafikon bez oznaka.

 • 3D linijski grafikon     Prikazuje svakog retka ili stupca podataka kao 3D vrpce. 3D linijski grafikon sadrži vodoravno, okomitu i os dubine koje možete mijenjati.

Vrpca na vrhu stranice i točka unosa u prazan dokument

Podaci koji su organizirani u jednom stupcu ili retku samo na list programa Excel mogu se iscrtati na tortnom grafikonu. Tortni grafikoni prikazuju veličinu stavki u jednu niz podatakaproporcionalna zbroj stavki. Točke podataka na tortnom grafikonu prikazuju se u obliku postotka cijelog tortnog grafikona.

Razmotrite korištenje tortnog grafikona kada imate samo jedan niz podataka koji želite prikazati, nijedna vrijednost koju želite prikazati nije negativna, gotovo nijedna vrijednost koju želite prikazati nije jednaka nuli, nemate više od sedam kategorija , i kategorije predstavljaju dijelove cijelog tortnog grafikona.

Postoje sljedeće podvrste tortnih grafikona:

 • Tortni grafikon     Prikazuje se doprinos svake vrijednosti ukupnom zbroju u obliku 2D i 3D. Možete izvući isječaka tortnog grafikona ručno da biste istaknuli isječke.

 • Tortni dio tortnog ili trakastog dijela tortnog grafikona     Prikazuje tortnim grafikonima korisnički definirane vrijednosti koje su izvučene iz glavnog tortnog grafikona i prikazane u sekundarnom tortnom grafikonu ili u složeni trakasti grafikon. Ove vrste grafikona su korisne kad želite da biste olakšali malih isječaka u glavnom tortni grafikon da biste mogli razlikovati.

 • Prstenasti grafikon     Kao što je tortni grafikon prstenasti grafikon prikazuje i odnos dijelova prema cjelini. Međutim, može sadržavati više od jednog niza podataka. Svaki Nazovi na prstenastom grafikonu predstavlja niz podataka. Prikazuje podatke u zazvoni, pri čemu svaki Nazovi predstavlja nizova podataka. Ako postotaka prikazuju se u natpisa nad podacima, svaki Nazovi će zbrojiti 100%.

  prstenasti grafikon

Trakasti grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na trakastom grafikonu.

Trakasti grafikoni koristi se za prikaz usporedbe između pojedinačnih stavki.

Postoje sljedeće podvrste trakastih grafikona:

 • Grupirani trakasti i 3D Grupirani trakasti grafikon     Uspoređuje vrijednosti u kategorijama. U grupiranom trakastom grafikonu kategorije su obično organizirane duž okomite osi, a vrijednosti duž vodoravne osi. Grupirani trakasti grafikon u 3D obliku prikazuje vodoravne pravokutnike u 3D obliku. Prikaz podataka na tri osi.

 • Složeni trakasti i 3D složeni trakasti grafikon     Prikazuje odnos pojedinačnih stavki i cjeline. Složeni trakasti grafikon u 3D obliku prikazuje vodoravne pravokutnike u 3D obliku. Prikaz podataka na tri osi.

 • 100% složeni trakasti grafikon i 100% složeni trakasti grafikon u 3D obliku     Uspoređuje postotak doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. 100% složeni trakasti grafikon u 3D obliku prikazuje vodoravne pravokutnike u 3D obliku. Prikaz podataka na tri osi.

Uvod u kontrole

Podaci koji su organizirani u stupce i retke na listu programa Excel mogu se iscrtati u xy (raspršeni) grafikon. Raspršeni grafikon ima dvije osi vrijednosti. Prikazuje jedan skup numeričke podatke duž vodoravne osi (osi x), a drugi okomitoj osi (osi y). Ove vrijednosti kombiniraju u pojedinačne točke podataka i prikazuje ih u nepravilnim vremenskim razmacima ili klastere.

Raspršeni grafikoni prikazuju odnose između brojčanih vrijednosti u nekoliko skupova podataka ili crtanja dvije grupe brojeva kao jedan niz xy koordinata. Raspršeni grafikoni obično se koriste za prikaz i Usporedba numeričke vrijednosti, kao što su znanstvenom, Statistika i inženjerskih podataka.

Postoje sljedeće podvrste raspršenih grafikona:

 • Raspršeni grafikon     Prikazuje parove vrijednosti. Koristite raspršeni grafikon s oznakama podataka, ali bez crta ako imate više točaka podataka, a povezane crtama bi podatke teže čitati. Tu vrstu grafikona možete koristiti i kada nemate da bi se prikazala povezivanje točaka podataka.

 • Grafikon raspršeni s izglađenim crtama i grafikon raspršeni s izglađenim crtama i oznakama     Prikazuje glatke krivulje koja povezuje točke podataka. Izglađenim crtama može se prikazati sa ili bez oznaka. Ako postoji više točaka podataka, koristite krivulja bez oznaka.

 • Raspršeni grafikon s ravnim crtama i raspršeni grafikon s ravnim crtama i oznakama     Prikazuje ravnih crta koje povezuju između točaka podataka. Ravne crte se mogu prikazati sa ili bez oznaka.

 • Mjehuričasti grafikon i mjehurićasti grafikon s 3D efektom    Mjehuričasti grafikon je vrsta xy (raspršeni) grafikon, pri čemu je veličina mjehurića predstavlja vrijednost treće varijable. Uspoređuje skupove tri vrijednosti umjesto dvaput. Treća vrijednost određuje veličinu mjehurića. Možete odabrati da biste prikazali mjehurića u obliku 2D ili s 3D efektom.

  mjehuričasti grafikon

područje grafikona

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na površinskim grafikonima. Tako da prikazuje zbroj prikazanih vrijednosti površinski grafikon prikazuje i odnos dijelova prema cjelini.

Površinski grafikoni naglašavaju veličinu mijenjaju tijekom vremena i mogu se koristiti da biste privukli pažnju ukupnu vrijednost preko trend. Ako, na primjer, podaci koji predstavljaju profita tijekom vremena mogu se iscrtati na površinskim grafikonima da biste istaknuli ukupna dobit.

Postoje sljedeće podvrste površinskih grafikona:

 • Površinski grafikon     Prikazuje trend vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka. 3D površinski grafikoni koriste tri osi (vodoravnu, okomitoj osi i dubine) koje možete mijenjati. Općenito govoreći, preporučujemo da koristite linijskog grafikona umjesto nonstacked područje grafikona jer podaci iz drugog niza biti prekriti podatke iz jednog niza.

 • Složeni površinski grafikon     Prikazuje trend doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka. Složeni površinski grafikon u 3D obliku prikazuje se na isti način, ali koristi 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

 • 100% složeni površinski grafikon     Prikazuje se trend postotka doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka. 100% složeni površinski grafikon u 3D obliku prikazuje se na isti način, ali koristi 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

burzovni grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke u određenom redoslijedu na listu programa Excel mogu se iscrtati na burzovnom grafikonu.

Kao što mu naziv govori, burzovni grafikon najčešće se koristi da bi se prikazala kretanja cijena dionica. Međutim, možda na grafikonu se koristiti i za znanstvene podatke. Na primjer, burzovni grafikon možete koristiti da biste naznačili Prikaz dnevnih ili godišnjih Promjena temperature.

Postoje sljedeće podvrste burzovnih grafikona:

 • Najviša-najniža-završna burzovni grafikon     Prikazuje cijena dionica. Zahtijeva tri niza vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: visoka, najniža i zatim završna.

 • Burzovni grafikon Početna-najviša-najniža-završna     Zahtijeva četiri niza vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: otvori, visoka, najniža i zatim završna.

 • Burzovni grafikon Opseg-najviša-najniža-završna     Zahtijeva četiri niza vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: opseg, visoka, najniža i zatim završna. Mjeri opseg pomoću dvije osi vrijednosti: jednu za stupce koji mjere opseg, a drugo za cijena dionica.

 • Burzovni grafikon glasnoću-Početna-najviša-najniža-završna     Zahtijeva pet nizova vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: opseg, otvaranje, visoka, najniža i završna.

Plošni grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na plošnom grafikonu. Kao topografskoj karti, boje i uzorke označili područja koja su u istom rasponu vrijednosti.

Plošni grafikon je koristan kada želite pronaći optimalnih kombinaciju između dva skupa podataka.

Postoje sljedeće podvrste plošnih grafikona:

 • 3D plošni grafikon     Prikazuje vrijednosti duž dvije dimenzije kao neprekinute krivulje. Boja traka u plošni grafikon predstavljaju nizova podataka. Predstavljaju razliku između vrijednosti. Ovaj grafikon prikazuje 3D prikaz podataka, što može zamisliti kao gumeni list Rastegnuto putem 3D stupčasti grafikon. Obično se koristi za prikaz odnosa između velikih količina podataka koji se inače može teško vidjeti.

 • 3D plošni grafikon sa žičanim modelom     Prikazuje samo retke. 3D plošni grafikon sa žičanim modelom nije lako čitati, no ta je vrsta grafikona praktična za brže iscrtavanje velikih skupova podataka.

 • Konturni grafikon     Plošni grafikoni prikazati odozgo, slično kao 2D topografskoj karte. U Konturni grafikon traka boja predstavljaju specifične raspone vrijednosti. Redaka u Konturni grafikon povezuju interpolirane točke jednake vrijednosti.

 • Konturni grafikon sa žičanim modelom     Plošni grafikoni prikazati odozgo. Bez boje traka na površini, grafikon sa žičanim modelom prikazuje samo retke. Konturni grafikon sa žičanim modelom nisu lako čitati. Preporučujemo vam da umjesto toga koristite 3D plošni grafikon.

Umetanje tekstnog okvira s kartice Umetanje

Polarnom grafikonu, svaka kategorija ima svoju os vrijednosti koja izlazi iz središnju točku. Crte povezuju sve vrijednosti u jednom nizu.

Polarni grafikoni koristite da biste usporedili zbirne vrijednosti nekoliko nizova podataka.

Postoje sljedeće podvrste polarnih grafikona:

 • Polarni grafikon     Prikazuje promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku.

 • Polarni s prikazanim oznakama    Prikazuje promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku s oznakama.

 • Filled Polarni grafikon     Prikazuje promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku, a ispunjava područje prekriveno skupovima nizova podataka pomoću boje.

Grafikon karte možete koristiti za usporedbu vrijednosti i prikaz kategorija svim zemljopisnim regijama. Koristite kad imate zemljopisnim područjima u vašim podacima, kao što je država/regija, država, counties ili poštanske brojeve.

Grafikon s kartom programa Excel s podacima vrijednosti Grafikon s kartom programa Excel po kategorijama

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje grafikona karte.

Ljevkasti grafikoni prikazuju vrijednosti iz više faza procesa.

Ljevkasti grafikon prikazuje prodajni kanal; faze su navedene u prvom stupcu, a vrijednosti u drugom

Obično vrijednosti smanjenje postupno, dopustite traka u oblik sličan je lijevak. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje Ljevkasti grafikon.

Grafikon karte pruža hijerarhijski prikaz podataka i jednostavan način da biste usporedili različite razine Kategorizacija. Grafikona prikazuje kategorije po boji i Blizina i možete jednostavno prikazati veliku količinu podataka koji će biti teško s drugim vrstama grafikona. Grafikon karte mogu se prikazati kada unutar hijerarhijske strukture nalaze prazne ćelije (prazno) i grafikoni karte su dobar za usporedbu proporcije unutar hijerarhije.

Primjer grafikona karte u obliku stabla u sustavu Office 2016 za Windows

Hijerarhijski ugniježđeni grafikoni nemaju podvrste.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje grafikona karte.

Prstenasti grafikon idealna je za prikaz hijerarhijskih podataka, a mogu se prikazati kada postoje prazne ćelije (prazno) unutar hijerarhijske strukture. Svaku razinu hijerarhije predstavlja jednu Nazovi ili kruga s unutarnje krug kao vrh hijerarhije. Prstenasti grafikon bez hijerarhijske podatke (jednu razinu kategorija), izgleda slično prstenasti grafikon. Međutim, prstenasti grafikon s više razina kategorije prikazuje kako vanjski zazvoni odnose se na unutarnji zazvoni. Prstenasti grafikon je učinkovitijeg pri prikazuje kako jedan Nazovi dolazi do oštećenja u njegov prateći komada.

Slika zrakastog grafikona u sustavu Office 2016 za Windows

Koncentrični grafikoni nemaju podvrste.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje koncentričnog grafikona.

Grafikon u obliku vodopada prikazuje tekući zbroj financijskih podataka kao što su vrijednosti dodane ili oduzete. To je korisno za objašnjenje kako početnu vrijednost utječe niza pozitivne i negativne vrijednosti. Stupci su kodirana tako da možete brzo znati pozitivan iz negativni brojevi bojom.

Primjer grafikona u obliku vodopada

Pozitivno-negativni grafikoni nemaju podvrste.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje grafikona u obliku vodopada.

Podaci iscrtani u grafikonu histograma prikazuju učestalosti unutar distribucije. Svaki stupac grafikona naziva se interval, koji možete upotrijebiti za daljnju analizu podataka.

Primjer histograma

Vrsta grafikona histograma

 • Histogram    Grafikon histograma prikazuje distribuciju podataka grupiranih u intervale učestalosti.

  Grafikon histograma na podvrsti grafikona histograma
 • Paretov grafikon    Paretov grafikon sortirani je histogram, sa stupcima sortiranima silaznim redoslijedom i linijom koja predstavlja kumulativni ukupni postotak.

  Podvrsta Paretovog grafikona na popisu raspoloživih grafikona histograma

Dodatne informacije o dostupna je za Histogram i Pareto grafikona.

Grafikon s okvirima i poveznicama prikazuje raspodjelu podataka po kvartilu uz istaknute srednje i ekstremne vrijednosti. Okviri mogu sadržavati crte koje se protežu okomito. Te crte označavaju promjenjive vrijednosti izvan gornjih i donjih kvartila, a točke izvan tih crta smatraju se netipičnim vrijednostima. Tu vrstu grafikona koristite kada imate veći broj skupova podataka koji su na neki način povezani.

Ogledni grafikon s okvirima i poveznicama

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje okvir i pravokutni grafikon.

Mnoge vrste grafikona dostupnih da bi vam se prikazati podatke na načine koji su smisleni publici. Evo nekoliko primjera najčešće vrste grafikona i kako mogu se koristiti.

stupčasti grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na stupčastom grafikonu. U stupčastim grafikonima kategorije su obično organizirane duž vodoravne os , a vrijednosti duž okomite osi.

Stupčasti grafikoni su korisne da biste vidjeli kako će se podaci mijenjaju tijekom vremena ili da bi se prikazala usporedbi stavki.

Postoje sljedeće podvrste stupčastih grafikona:

 • Grupirani stupčasti grafikon     Uspoređuje vrijednosti u kategorijama. Grupirani stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u 2D okomitim pravokutnicima. Grupirani stupčasti 3D grafikonu prikazuje podatke pomoću 3D perspektive.

 • Složeni stupčasti grafikon     Prikazuje odnos pojedinačnih stavki i cjeline Usporedba doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. Složeni stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u 2D okomitim složenim pravokutnicima. 3D složeni stupčasti grafikon prikazuje podatke pomoću 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

 • 100% složeni stupčasti grafikon     Uspoređuje postotak doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. 100% složeni stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u 2D okomitim 100% složeni pravokutnika. 3D 100% složeni stupčasti grafikon prikazuje podatke pomoću 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

 • 3D stupčasti grafikon     Koristi tri osi koje možete promijeniti (vodoravna os, na okomitoj osi i osi dubine). Njima se uspoređuju podatkovne točke duž vodoravne osi dubine i.

 • Valjkasti, stožasti, i piramidalni grafikon     Dostupno u iste vrste grupirani, složeni, 100% složeni i 3D grafikonu koje služe za pravokutni stupčastim grafikonima. Prikaz i Usporedba podataka na isti način. Jedina razlika je što se ove vrste grafikona prikazuju valjkasti, stožasti i piramidalni oblici umjesto pravokutnika.

Mogućnost Nedavno korištene boje

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na linijskom grafikonu. Linijski grafikoni mogu se prikazati podaci s vremenom, postavite od uobičajenih skaliranje i su stoga idealna za prikazivanje trendova u podacima u jednakim intervalima. U linijskom grafikonu ravnomjerno distributed podatke kategorije duž vodoravne osi, a ravnomjerno distributed svi podaci vrijednosti duž okomite osi.

Linijski grafikoni funkcionira i ako su natpisi kategorija tekst i predstavljanje po ravnomjerno raspoređenim vrijednosti kao što su mjeseci, tromjesečja ili poslovne godine.

Postoje sljedeće podvrste linijskih grafikona:

 • Linijski grafikon s oznakama ili bez njih     Prikazuje trendova tijekom vremena ili kategorija s određenim redoslijedom, osobito ako postoji više točaka podataka i redoslijedom u kojem su navedeni je važno. Ako postoji li više kategorija ili vrijednosti su djelomičnog, koristite linijski grafikon bez oznaka.

 • Složeni linijski grafikon s oznakama ili bez njih     Prikazuje trend doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili uređeni kategorije. Ako postoji li više kategorija ili vrijednosti su djelomičnog, koristite složeni linijski grafikon bez oznaka.

 • 100% složeni linijski grafikon prikazuje sa ili bez oznaka     Prikazuje se trend postotka doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili kategorija s određenim redoslijedom. Ako postoji li više kategorija ili vrijednosti su djelomičnog, koristite 100% složeni linijski grafikon bez oznaka.

 • 3D linijski grafikon     Prikazuje svakog retka ili stupca podataka kao 3D vrpce. 3D linijski grafikon sadrži vodoravno, okomitu i os dubine koje možete mijenjati.

Vrpca na vrhu stranice i točka unosa u prazan dokument

Podaci koji su organizirani u jednom stupcu ili retku samo na list programa Excel mogu se iscrtati na tortnom grafikonu. Tortni grafikoni prikazuju veličinu stavki u jednu niz podatakaproporcionalna zbroj stavki. Točke podataka na tortnom grafikonu prikazuju se u obliku postotka cijelog tortnog grafikona.

Razmotrite korištenje tortnog grafikona kada imate samo jedan niz podataka koji želite prikazati, nijedna vrijednost koju želite prikazati nije negativna, gotovo nijedna vrijednost koju želite prikazati nije jednaka nuli, nemate više od sedam kategorija , i kategorije predstavljaju dijelove cijelog tortnog grafikona.

Postoje sljedeće podvrste tortnih grafikona:

 • Tortni grafikon     Prikazuje se doprinos svake vrijednosti ukupnom zbroju u obliku 2D i 3D. Možete izvući isječaka tortnog grafikona ručno da biste istaknuli isječke.

 • Tortni dio tortnog ili trakastog dijela tortnog grafikona     Prikazuje tortnim grafikonima korisnički definirane vrijednosti koje su izvučene iz glavnog tortnog grafikona i prikazane u sekundarnom tortnom grafikonu ili u složeni trakasti grafikon. Ove vrste grafikona su korisne kad želite da biste olakšali malih isječaka u glavnom tortni grafikon da biste mogli razlikovati.

 • Razrezanog tortnog grafikona     Prikazuje doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju uz naglašavanje pojedinačnih vrijednosti. Razrezani tortni grafikoni mogu se prikazati u 3D obliku. Možete promijeniti postavku razdijeljeni tortni za sve isječke i pojedinačne isječke. Međutim, ne možete premještati isječke razrezanog tortnog ručno.

Trakasti grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na trakastom grafikonu.

Trakasti grafikoni koristi se za prikaz usporedbe između pojedinačnih stavki.

Postoje sljedeće podvrste trakastih grafikona:

 • Grupirani trakasti grafikon     Uspoređuje vrijednosti u kategorijama. U grupiranom trakastom grafikonu kategorije su obično organizirane duž okomite osi, a vrijednosti duž vodoravne osi. Grupirani trakasti grafikon u 3D obliku prikazuje vodoravne pravokutnike u 3D obliku. Prikaz podataka na tri osi.

 • Složeni trakasti grafikon     Prikazuje odnos pojedinačnih stavki i cjeline. Složeni trakasti grafikon u 3D obliku prikazuje vodoravne pravokutnike u 3D obliku. Prikaz podataka na tri osi.

 • 100% složeni trakasti grafikon i 100% složeni trakasti grafikon u 3D obliku     Uspoređuje postotak doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. 100% složeni trakasti grafikon u 3D obliku prikazuje vodoravne pravokutnike u 3D obliku. Prikaz podataka na tri osi.

 • Vodoravni valjkasti, stožasti, i piramidalni grafikon     Dostupno u istom grupirane, složene i 100% složeni vrsta grafikona koje služe za pravokutni trakaste grafikone. Prikaz i Usporedba podataka na isti način. Jedina razlika je što se ove vrste grafikona prikazuju valjkasti, stožasti i piramidalni oblici umjesto vodoravnih pravokutnika.

područje grafikona

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na površinskim grafikonima. Tako da prikazuje zbroj prikazanih vrijednosti površinski grafikon prikazuje i odnos dijelova prema cjelini.

Površinski grafikoni naglašavaju veličinu mijenjaju tijekom vremena i mogu se koristiti da biste privukli pažnju ukupnu vrijednost preko trend. Ako, na primjer, podaci koji predstavljaju profita tijekom vremena mogu se iscrtati na površinskim grafikonima da biste istaknuli ukupna dobit.

Postoje sljedeće podvrste površinskih grafikona:

 • Površinski grafikon     Prikazuje trend vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka. 3D površinski grafikoni koriste tri osi (vodoravnu, okomitoj osi i dubine) koje možete mijenjati. Općenito govoreći, preporučujemo da koristite linijskog grafikona umjesto nonstacked područje grafikona jer podaci iz drugog niza biti prekriti podatke iz jednog niza.

 • Složeni površinski grafikon     Prikazuje trend doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka. Složeni površinski grafikon u 3D obliku prikazuje se na isti način, ali koristi 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

 • 100% složeni površinski grafikon     Prikazuje se trend postotka doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka. 100% složeni površinski grafikon u 3D obliku prikazuje se na isti način, ali koristi 3D perspektive. 3D perspektive nije pravi 3D grafikon jer je treća vrijednost osi (osi dubine) ne koristi.

Uvod u kontrole

Podaci koji su organizirani u stupce i retke na listu programa Excel mogu se iscrtati u xy (raspršeni) grafikon. Raspršeni grafikon ima dvije osi vrijednosti. Prikazuje jedan skup numeričke podatke duž vodoravne osi (osi x), a drugi okomitoj osi (osi y). Ove vrijednosti kombiniraju u pojedinačne točke podataka i prikazuje ih u nepravilnim vremenskim razmacima ili klastere.

Raspršeni grafikoni prikazuju odnose između brojčanih vrijednosti u nekoliko skupova podataka ili crtanja dvije grupe brojeva kao jedan niz xy koordinata. Raspršeni grafikoni obično se koriste za prikaz i Usporedba numeričke vrijednosti, kao što su znanstvenom, Statistika i inženjerskih podataka.

Postoje sljedeće podvrste raspršenih grafikona:

 • Raspršeni grafikon s oznakama samo     Prikazuje parove vrijednosti. Koristite raspršeni grafikon s oznakama podataka, ali bez crta ako imate više točaka podataka, a povezane crtama bi podatke teže čitati. Tu vrstu grafikona možete koristiti i kada nemate da bi se prikazala povezivanje točaka podataka.

 • Grafikon raspršeni s izglađenim crtama i grafikon raspršeni s izglađenim crtama i oznakama     Prikazuje glatke krivulje koja povezuje točke podataka. Izglađenim crtama može se prikazati sa ili bez oznaka. Ako postoji više točaka podataka, koristite krivulja bez oznaka.

 • Raspršeni grafikon s ravnim crtama i raspršeni grafikon s ravnim crtama i oznakama     Prikazuje ravnih crta koje povezuju između točaka podataka. Ravne crte se mogu prikazati sa ili bez oznaka.

mjehuričasti grafikon

Mjehuričasti grafikon je vrsta xy (raspršeni) grafikon, pri čemu je veličina mjehurića predstavlja vrijednost treće varijable.

Postoje sljedeće podvrste mjehuričastih grafikona:

 • Mjehuričasti grafikon i mjehurićasti grafikon s 3D efektom     Uspoređuje skupove tri vrijednosti umjesto dvaput. Treća vrijednost određuje veličinu mjehurića. Možete odabrati da biste prikazali mjehurića u obliku 2D ili s 3D efektom.

burzovni grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke u određenom redoslijedu na listu programa Excel mogu se iscrtati na burzovnom grafikonu.

Kao što mu naziv govori, burzovni grafikon najčešće se koristi da bi se prikazala kretanja cijena dionica. Međutim, možda na grafikonu se koristiti i za znanstvene podatke. Na primjer, burzovni grafikon možete koristiti da biste naznačili Prikaz dnevnih ili godišnjih Promjena temperature.

Postoje sljedeće podvrste burzovnih grafikona:

 • Najviša-najniža-završna burzovni grafikon     Prikazuje cijena dionica. Zahtijeva tri niza vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: visoka, najniža i zatim završna.

 • Burzovni grafikon Početna-najviša-najniža-završna     Zahtijeva četiri niza vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: otvori, visoka, najniža i zatim završna.

 • Burzovni grafikon Opseg-najviša-najniža-završna     Zahtijeva četiri niza vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: opseg, visoka, najniža i zatim završna. Mjeri opseg pomoću dvije osi vrijednosti: jednu za stupce koji mjere opseg, a drugo za cijena dionica.

 • Burzovni grafikon glasnoću-Početna-najviša-najniža-završna     Zahtijeva pet nizova vrijednosti poredanih točno određenim redoslijedom: opseg, otvaranje, visoka, najniža i završna.

Plošni grafikon

Podaci koji su organizirani u stupce ili retke na listu programa Excel mogu se iscrtati na plošnom grafikonu. Kao topografskoj karti, boje i uzorke označili područja koja su u istom rasponu vrijednosti.

Plošni grafikon je koristan kada želite pronaći optimalnih kombinaciju između dva skupa podataka.

Postoje sljedeće podvrste plošnih grafikona:

 • 3D plošni grafikon     Prikazuje vrijednosti duž dvije dimenzije kao neprekinute krivulje. Boja traka u plošni grafikon predstavljaju nizova podataka. Predstavljaju razliku između vrijednosti. Ovaj grafikon prikazuje 3D prikaz podataka, što može zamisliti kao gumeni list Rastegnuto putem 3D stupčasti grafikon. Obično se koristi za prikaz odnosa između velikih količina podataka koji se inače može teško vidjeti.

 • 3D plošni grafikon sa žičanim modelom     Prikazuje samo retke. 3D plošni grafikon sa žičanim modelom nije lako čitati, no ta je vrsta grafikona praktična za brže iscrtavanje velikih skupova podataka.

 • Konturni grafikon     Plošni grafikoni prikazati odozgo, slično kao 2D topografskoj karte. U Konturni grafikon traka boja predstavljaju specifične raspone vrijednosti. Redaka u Konturni grafikon povezuju interpolirane točke jednake vrijednosti.

 • Konturni grafikon sa žičanim modelom     Plošni grafikoni prikazati odozgo. Bez boje traka na površini, grafikon sa žičanim modelom prikazuje samo retke. Konturni grafikon sa žičanim modelom nisu lako čitati. Preporučujemo vam da umjesto toga koristite 3D plošni grafikon.

prstenasti grafikon

Kao što je tortni grafikon prstenasti grafikon prikazuje i odnos dijelova prema cjelini. Međutim, može sadržavati više od jednog niza podataka. Svaki Nazovi na prstenastom grafikonu predstavlja niz podataka.

Postoje sljedeće podvrste prstenastih grafikona:

 • Prstenasti grafikon     Prikazuje podatke u zazvoni, pri čemu svaki Nazovi predstavlja nizova podataka. Ako postotaka prikazuju se u natpisa nad podacima, svaki Nazovi će zbrojiti 100%.

 • Razrezane prstenasti grafikon     Prikazuje doprinosa svake vrijednosti ukupnom zbroju uz naglašavanje pojedinačnih vrijednosti. Međutim, mogu sadržavati više od jednog niza podataka.

Umetanje tekstnog okvira s kartice Umetanje

Polarnom grafikonu, svaka kategorija ima svoju os vrijednosti koja izlazi iz središnju točku. Crte povezuju sve vrijednosti u jednom nizu.

Polarni grafikoni koristite da biste usporedili zbirne vrijednosti nekoliko nizova podataka.

Postoje sljedeće podvrste polarnih grafikona:

 • Polarni grafikon     Prikazuje promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku.

 • Filled Polarni grafikon     Prikazuje promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku, a ispunjava područje prekriveno skupovima nizova podataka pomoću boje.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Stvaranje grafikona

Uređivanje podataka na grafikonu

Dodavanje sekundarne osi na grafikonu

Stvaranje organizacijskog grafikona

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×