Vodič za brzi početak rada u programu Visio 2016

Pomoću programa Visio možete vizualno prenijeti kompleksne informacije iz više izvora podataka:

 • Brzo stvarajte profesionalne dijagrame tijeka, vremenske crte, karte postupka, organizacijske grafikone, dijagrame informatičke arhitekture, tlocrte i drugo.

 • Ažurirajte podatkovne točke dijagrama putem izravne veze između elemenata dijagrama i izvora podataka.

 • Pomoću grafika podataka pojednostavnite i poboljšajte vizualizaciju kompleksnih informacija.

 • Prikazujte i zajednički koristite najažurnije dijagrame programa Visio s gotovo bilo kojeg mjesta uz Visio Online.

 • Prikazujte dijagrame i radite s njima u pokretu uz Visio Viewer za iOS.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje dijagram stvoren u programu Visio 2016.

Odabir predloška

Visio sadrži više od 75 vrsti predložaka.

 1. Otvorite Visio.

  Ako je Visio već otvoren, odaberite Datoteka > Novo.

 2. Odaberite ili potražite predložak:

  • Odaberite ISTAKNUTI predložak ili predložak iz neke druge kategorije.

  • Pretražite predloške na internetu Gumb Pokreni pretraživanje ili odaberite neko od predloženih pretraživanja.

   Napomena : Kategorije Softver, Strojarstvo i Baza podataka dostupne su samo u programima Visio 2016 Professional i Visio Pro za Office 365.

 3. Ako se pojavi upit, odaberite mjerne jedinice.

 4. Odaberite Stvori.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje šest minijatura dijagrama na stranici Kategorija dijagrama toka.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje zaslon Okomiti dijagram toka s prikazanim mogućnostima predložaka i mjernih jedinica.

Dodavanje oblika

 1. U oknu Oblici odaberite kategoriju:

  Dodatni oblici, Brzi oblici, ...

 2. Odaberite oblik i povucite ga na stranicu za crtanje.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje okno Oblici za elektrotehnički dijagram.

Dodavanje i automatsko povezivanje oblika

 1. Držite pokazivač na obliku dok se oko njega ne pojave strelice za automatsko povezivanje.

  Ako ne vidite strelice za automatsko povezivanje, odaberite Prikaz > Automatsko povezivanje.

 2. Postavite pokazivač na strelicu koja pokazuje u smjeru u kojem želite dodati oblik, a potom na maloj alatnoj traci odaberite oblik.

  Ako želite umetnuti oblik koji se ne nalazi na maloj alatnoj traci, povucite ga iz okna Oblici na strelicu za automatsko povezivanje.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje okno Oblici i stranica dijagrama s prikazanim oblikom, strelicama značajke automatskog povezivanja i mala alatna traka.

Povezivanje oblika

 1. Odaberite Polazno > Poveznik.

 2. Povucite poveznik od jednog oblika do drugog.

 3. Kad završite, odaberite Alat za pokazivanje.

Alat za povezivanje omogućuje povezivanje s oblicima s vezom u točki na svakom kraju.

Dodavanje teksta u oblik

 1. Odaberite oblik.

 2. Upišite tekst.

 3. Kad završite, kliknite izvan oblika ili pritisnite Esc.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuju dva oblika na stranici dijagrama. Jedan je oblik aktivan za unos teksta.

Oblikovanje oblika

 1. Odaberite oblik koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno odaberite neku od mogućnosti:

  • Stilovi oblika – odaberite stil

  • Ispuna – odaberite boju, mogućnost Bez ispune ili Više boja. Da bi vam se prikazale sve mogućnosti, odaberite Mogućnosti ispune

  • Crta – odaberite boju, debljinu ili vrstu crte. Da bi vam se prikazale sve mogućnosti, odaberite Mogućnosti crte.

  • Efekti – odaberite efekt: Sjena, Odraz, Sjaj, Meki rubovi, Kosina, 3D rotacija

Oblikovanje oblika u programu Visio

Snimka zaslona na kojoj se prikazuju dva povezana oblika s različitim oblikovanjem na dijagramu programa Visi.

Dodavanje teksta na stranicu za crtanje

 1. Odaberite Polazno > Gumb alata za tekst Tekst ili pritisnite Ctrl + 2.

 2. Povucite da biste nacrtali tekstni okvir.

 3. Upišite tekst.

 4. Kliknite izvan tekstnog okvira ili pritisnite Esc.

 5. Kad završite s dodavanjem teksta, odaberite Polazno > Gumb pokazivača Alat za pokazivanje ili pritisnite Ctrl + 1.

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje, uređivanje, premještanje ili rotiranje teksta u programu Visio.

Alati programa Visio

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje okvir za unos teksta na stranici dijagrama.

Primjena tema i varijanti

Stvorite crtež programa Visio profesionalnog izgleda.

 1. Na kartici Dizajn odaberite neku od tema.

  Zadržite pokazivač na svakoj temi da biste vidjeli njezin pretpregled.

 2. Odaberite neku od varijanti.

Da biste vidjeli više tema i varijanti, odaberite Više Slika gumba .

Vrpca s temama programa Visio

Vrpca s varijantama programa Visio

Odabir pozadine

 1. Odaberite Dizajn > Pozadine.

 2. Odaberite pozadinu:

  • puna

  • okomiti, vodoravni, kutni i centrirani prijelaz

  • svijet

  • oduševljenje

  • tijek

  • tehnički

  • valuta

Boja pozadine mijenja se u skladu s temom i varijantom.

Pozadine programa Visio

Pomoć za Visio

 1. Odaberite Recite što želite učiniti.

 2. Upišite s čime vam je potrebna pomoć.

 3. U rezultatima pretraživanja odaberite jedan od rezultata pretraživanja ili odaberite Pristup pomoći za , a potom temu pomoći.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje alat Recite mi što želite učiniti s prikazanim rezultatima za pojam Povezivanje.
Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×