Vođenje sastanka u ulozi izlagača

Pomoću mogućnosti za upravljanje sudionicima i sadržajem u programu Lync Online možete voditi produktivan sastanak bez ometanja.

Važno:  Ako niste organizator sastanka ili glavni izlagač, morate imati na umu da mnoge od tih mogućnosti mogu utjecati na to što drugi mogu vidjeti, čuti ili raditi tijekom sastanka. Preporučuje se da ulogu izlagača koristite s oprezom.

Što vas zanima?

Upravljanje sudionicima

Prikaz ili skrivanje popisa sudionika

Uključivanje i isključivanje zvuka sudionika

Promjena ovlasti izlagača ili sudionika tijekom sastanka

Dopuštanje ili uskraćivanje pristupa osobama iz predvorja

Započinjanje zasebnog razgovora s jednim sudionikom ili više njih

Pozivanje drugih sudionika u sastanak

Rad sa sadržajem sastanka

Prijenos ili priprema sadržaja prije sastanka

Prikaz već prenesenog sadržaja sastanka

Zajedničko korištenje programa ili radne površine

Prijenos datoteke programa PowerPoint za prezentaciju

Prijenos privitaka koje sudionici mogu pogledati i spremiti

Dodavanje opaski u prezentaciju programa PowerPoint ili na zaslonsku ploču

Dodavanje zaslonske ploče ili ankete u sastanak

Prikaz ili skrivanje prostora za sadržaj

Izmjena dozvola za sadržaj

Promjena mogućnosti dodavanja opaski u prezentacije programa PowerPoint

Određivanje sudionika koji mogu privatno gledati sadržaj sastanka

Promjena osoba koje imaju pristup sadržaju sastanka

Promjena osoba koje mogu prikazivati i spremati privitke

Dodavanje videoprikaza u sastanak

Završavanje ili napuštanje sastanka

Napuštanje i završavanje sastanka

Napuštanje sastanka koji i dalje traje

Upravljanje sudionicima

Većinu zadataka upravljanja sastankom možete izvršiti klikom desnom tipkom miša na jednu osobu ili više njih na popisu sudionika ili pak putem izbornika Mogućnosti sudionika gumb Mogućnosti sudionika u programu Lync .

Prikaz ili skrivanje popisa sudionika

 • U prozoru razgovora kliknite izbornik Mogućnosti sudionika, a zatim Prikaži popis sudionika.

Preporučujemo da tijekom sastanaka ostavite uključen prikaz popisa sudionika da biste mogli pratiti tko je prisutan, tko govori i tko možda ima poteškoća sa zvukom ili zajedničkim korištenjem. No katkad ćete možda morati sakriti popis sudionika da biste, primjerice, pregledali dugačak razgovor izravnim porukama.

Uključivanje i isključivanje zvuka sudionika

 • Da biste za neku osobu ili više njih upravljali zvukom, kliknite imena tih osoba desnom tipkom miša na popisu sudionika pa kliknite Isključi zvuk ili Uključi zvuk.

  Važno:  Zvuk možete uključiti i isključiti za sudionike koji za audiokomunikaciju koriste Lync. Zvuk sudionika koji su u zvuk sastanka uključeni putem telefona, tj. onih koji koriste značajku Nazovi me programa Lync putem koje sastanak programa Lync naziva telefonski broj ili se pak uključuju u sastanak biranjem, ne možete isključiti ni uključiti. (osobe povezane telefonom mogu na tipkovnici telefona pritisnuti tipke *1 da bi pristupile tonskim naredbama za audioznačajke koje obuhvaćaju uključivanje i isključivanje zvuka).

Promjena ovlasti izlagača ili sudionika tijekom sastanka

 • Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na popisu sudionika desnom tipkom miša kliknite jednog sudionika ili više njih, a zatim kliknite Proglasi izlagačem odnosno Izradi sudionika.

  • Kliknite izbornik Mogućnosti sudionika, a zatim Učini sve sudionicima.

   Savjet:  Tu mogućnost odaberite kad ima previše izlagača pa to ometa tijek sastanka.

Dopuštanje ili uskraćivanje pristupa osobama iz predvorja

Predvorje sastanka funkcionira samo za sudionike koji se u sastanak uključuju putem VoIP-a. Sudionici koji se u sastanak uključuju biranjem putem telefona zaobići će predvorje sastanka.

 • Dopuštanje ili odbijanje pristupa osobama iz predvorja

  • U odjeljku Predvorje na popisu sudionika kliknite Uključi sve ili Uskrati svima.

  • Na popisu sastanka uz ime svake osobe kliknite Uključi odnosno Uskrati.

Započinjanje zasebnog razgovora s jednim sudionikom ili više njih

 • Odaberite osobu ili više njih na popisu sudionika pa desnom tipkom miša kliknite odabrana imena, a zatim kliknite željenu mogućnost kontakta.

Pozivanje drugih sudionika u sastanak

Da biste putem programa Lync Online pozvali druge sudionike, učinite sljedeće.

 1. (neobavezno) Da biste za osobe koje želite pozvati promijenili mogućnosti pristupa ili izlagača, učinite sljedeće:

  • U prozoru sastanka ili grupnog razgovora programa Lync Online kliknite Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka.

  • U dijaloškom okviru Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka kliknite gumb Mogućnosti sastanka.

  • Po potrebi promijenite mogućnosti sastanka. Detalje potražite u članku Promjena mogućnosti sastanka tijekom sastanka.

 2. Kliknite izbornik Mogućnosti sudionika, a zatim Pozovi prema imenu ili telefonskom broju.

Da biste druge sudionike pozvali putem poruke e-pošte, učinite sljedeće:

 1. Kliknite izbornik Mogućnosti sudionika, a zatim Pozovi prema adresi e-pošte.

 2. (neobavezno) Da biste za osobe koje želite pozvati promijenili mogućnosti pristupa ili izlagača, u pozivnici za sastanak kliknite Mogućnosti sastanka. Detalje potražite u članku Postavljanje mogućnosti mrežnog sastanka.

Vrh stranice

Rad sa sadržajem sastanka

Sadržaj sastanka u programu Lync Online prikazuje se desno od popisa sudionika u području koje se naziva faza. Ako ste aktivni izlagač, s prezentacijama programa Microsoft PowerPoint, zaslonskim pločama i anketama tijekom sastanka radite u tom području. Kad zajednički koristite program ili radnu površinu, i ostali sudionici u tom području vide zajednički sadržaj.

Prijenos ili priprema sadržaja prije sastanka

Prije početka sastanka učinite sljedeće:

 1. U odjeljku Kalendar klijenta Microsoft Office Outlook za razmjenu poruka i suradnju otvorite pozivnicu za sastanak koji ste zakazali, a zatim kliknite Uključite se u mrežni sastanak.

 2. U prozoru razgovora učinite jedno ili sve od sljedećeg:

  • Kliknite izbornik Zajedničko korištenje da biste omogućili zajedničko korištenje radne površine ili programa, prenijeli prezentaciju programa PowerPoint, dodali zaslonsku ploču ili stvorili novu anketu.

  • Kliknite gumb Dodaj ili prikaži privitke da biste prenijeli datoteku.

Detalje potražite u odgovarajućem postupku u nastavku teme.

Prikaz već prenesenog sadržaja sastanka

 • U prozoru sastanka kliknite Zajedničko korištenje, postavite pokazivač na Nedavni sadržaj, a zatim kliknite sadržaj koji želite prikazati.

Zajedničko korištenje programa ili radne površine

Prijenos datoteke programa PowerPoint za prezentaciju

 1. U prozoru sastanka kliknite Zajedničko korištenje, a zatim Prezentacija programa PowerPoint.

 2. Odaberite datoteku koju želite dodati, a zatim kliknite Prenesi. Detalje potražite u članku Održavanje prezentacije programa PowerPoint.

Prijenos privitaka koje sudionici mogu pogledati i spremiti

Da biste prenijeli dokument čiju kopiju sudionici mogu spremiti na vlastita računala, učinite sljedeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite gumb Dodaj ili prikaži privitke.

 2. U dijaloškom okviru PriviciDodaj privitke.

 3. Odaberite datoteku koju želite dodati, a zatim kliknite Prenesi.

Dodavanje opaski u prezentaciju programa PowerPoint ili na zaslonsku ploču

 • U prostoru sadržaja sastanaka u donjem lijevom kutu na alatnoj traci za opaske kliknite željeni alat za opaske.

Svi sudionici sastanka mogu na zaslonsku ploču ili na slajd programa PowerPoint dodati opaske na sljedeće načine:

 • pomoću laserskog pokazivača, točke u boji s oznakom vašeg imena

 • umetanjem crta ili oblika

 • dodavanjem teksta

 • crtanjem ili isticanjem pomoću olovke

 • dodavanjem žiga strelice, kvačice ili znaka X

 • umetanjem grafičke datoteke

Detalje o alatima za opaske potražite u članku Suradnja na zaslonskoj ploči.

Napomena:  Alati za opaske nisu dostupni za zajednički sadržaj. Ako zajednički koristite radnu površinu ili program, drugi moraju zatražiti dozvolu za mijenjanje sadržaja za koji ste vi omogućili zajedničko korištenje.

Dodavanje zaslonske ploče ili ankete u sastanak

 • U prozoru sastanka kliknite Zajedničko korištenje, a zatim Nova zaslonska ploča ili Nova anketa.

Detalje potražite u člancima Suradnja na zaslonskoj ploči i Provođenje ankete.

Prikaz ili skrivanje prostora za sadržaj

 • U prozoru razgovora kliknite Zajedničko korištenje, a zatim Pokaži fazu.

Vrh stranice

Izmjena dozvola za sadržaj

Za zajednički sadržaj možete promijeniti tko što može s njime raditi.

Promjena mogućnosti dodavanja opaski u prezentacije programa PowerPoint

 1. U prozoru razgovora kliknite Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka.

 2. U dijaloškom okviru Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka kliknite gumb Mogućnosti sastanka.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti mrežnog sastanka u odjeljku Ovlasti promijenite mogućnost Dodavanje primjedaba u prezentacije u Samo izlagači, Svi ili Nitko.

Određivanje sudionika koji mogu privatno gledati sadržaj sastanka

Drugi izlagači po zadanom mogu privatno pregledavati sadržaj sastanka, a da time ne utječu na sadržaj koji se prikazuje ostalim sudionicima. Drugi izlagači mogu slajdove programa PowerPoint koje prikazujete listati vlastitim tempom ili se pak prebaciti na neku drugu stavku s popisa sadržaja.

Da biste promijenili mogućnosti privatnog prikaza sadržaja sastanka, učinite sljedeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka.

 2. U dijaloškom okviru Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka kliknite gumb Mogućnosti sastanka.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti mrežnog sastanka u odjeljku Ovlasti promijenite mogućnost Prikaži privatno u Samo izlagači, Svi ili Nitko.

Napomena:  Zajedničke radne površine ili programi ne mogu se prikazivati privatno.

Promjena osoba koje imaju pristup sadržaju sastanka

Prošireni pristup sadržaju sastanka po zadanom imaju samo izlagači. Da biste to promijenili, učinite sljedeće:

 • Na popisu sadržaja kliknite strelicu uz stavku koju želite promijeniti, postavite pokazivač na Učini dostupnim za, a potom kliknite Organizatori, Izlagači ili Svi.

Kad odaberete mogućnost Izlagači ili Svi, osobe iz te kategorije mogu s prezentacijama programa PowerPoint, zaslonskim pločama i anketama činiti sljedeće:

 • spremiti lokalnu kopiju zajedno s opaskama ili bez njih

 • promijeniti prikaz prostora za sadržaj u sastanku

 • promijeniti naziv sadržaja ili ga ukloniti

 • svima dati prošireni pristup sadržaju sastanka

Promjena osoba koje mogu prikazivati i spremati privitke

Privitke sastanka po zadanom svi sudionici sastanka mogu spremati i prikazivati. Da biste to promijenili, učinite sljedeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite gumb Dodaj ili prikaži privitke.

 2. Kliknite strelicu desno od sadržaja koji želite promijeniti, postavite pokazivač na Učini dostupnim za, a potom kliknite Organizatori, Izlagači ili Svi.

Vrh stranice

Dodavanje videoprikaza u sastanak

Da biste u sastanak dodali videoprikaz, učinite sljedeće:

 • U prozoru za razgovor kliknite Videozapis.

Vrh stranice

Završavanje ili napuštanje sastanka

Sastanak možete završiti i tako iz njega isključiti sve sudionike, a možete i samo zatvoriti prozor da bi ostali mogli nastaviti sa sastankom.

Napuštanje i završavanje sastanka

 • U prozoru sastanka kliknite Mogućnosti sudionika, a zatim Ukloni sve i završi sastanak. Time se zatvara prozor te se svi isključuju iz sastanka, uključujući one sudionike koji su se uključili biranjem.

Snimka zaslona s gumbom Završi sastanak

Napuštanje sastanka koji i dalje traje

 • Samo zatvorite prozor razgovora ili sastanka. Ostali mogu ostati povezani i nastaviti sastanak.

  Važno:  Preporučujemo da koristite mogućnost Ukloni sve i završi sastanak da biste izbjegli troškove nastale kod davatelja usluga audiokonferencija ako se neki sudionici zaborave isključiti iz zvuka sastanka. Iznimka je jedino kad želite ostalim sudionicima omogućiti da nastave sastanak programa Lync bez vas.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×