Uvoz podataka u program Business Contact Manager

Business Contact Manager za Outlook olakšava uvoz poslovnih zapisa pohranjenih u drugim programima, kao što je Excel, ili u mapi s kontaktima u programu Outlook.

U Business Contact Manager za Outlook možete uvesti poslovne zapise o poslovnim subjektima i poslovnim kontaktima i njihove prilagodbe i to pomoću čarobnjaka za uvoz poslovnih podataka.

Sadržaj članka

Bitne stavke prilikom uvoza

Odabir vrste datoteka za uvoz

Prilagodba

Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm)

Uvoz prilagodbi programa Business Contact Manager (.bcmx)

Uvoz iz druge aplikacije pomoću .csv datoteke; uvoz iz programa Microsoft Excel ili Microsoft Access

Uvoz mape s kontaktima iz programa Microsoft Outlook

Uvoz ACT! ili QuickBooks datoteke

Kad je riječ o određenim vrstama datoteka, čarobnjak će vas upitati želite li uvesti datoteku, a zatim će je uvesti. Kad je riječ o ostalim vrstama datoteka, morat ćete unijeti naziv datoteke koju želite uvesti i navesti na koji način želite da čarobnjak obradi određene zapise i prilagodbe. Ako uvozite datoteku programa Excel ili popis stavki proizvoda i usluga pomoću datoteke vrijednosti odvojenih zarezom (.csv), čarobnjak će vas provesti kroz postupak usklađivanja zaglavlja stupaca popisa koji uvozite s odgovarajućim poljima u programu Business Contact Manager (npr. Jedinična cijena, Službena adresa). Taj se postupak zove mapiranje.

Vrh stranice

Bitne stavke prilikom uvoza

Prije uvoza poslovnih podataka u Business Contact Manager za Outlook, imajte na umu sljedeće:

 • Prije uvoza datoteke obavezno sigurnosno kopirajte bazu podataka jer se taj postupak ne može poništiti.

 • Preporučujemo da prije uvoza datoteke usporedite njezina polja s poljima u zapisu poslovnog subjekta i poslovnog kontakta i napravite potrebne izmjene da bi polja u datoteci odgovarala poljima u zapisu programa Business Contact Manager za Outlook. Primjerice, u datoteci koju uvozite možda ćete morati razdvojiti podatke o adresi da bi odgovarali poljima Službena adresa – ulica, Službena adresa – grad i Službena adresa – država u programu Business Contact Manager za Outlook.

 • Kada Business Contact Manager za Outlook uvozi velike količine podataka, prozor stanja može netočno prikazivati tijek uvoza. Iako je prozor stanja prazan ili prikazuje poruku Ne reagira, Business Contact Manager za Outlook i dalje uvozi vaše podatke.

 • Business Contact Manager za Outlook podržava samo oblik datoteke Unicode. Ostali oblici datoteka, primjerice ANSI, nisu podržani.

Vrh stranice

Odabir vrste datoteka za uvoz

U Business Contact Manager za Outlook možete uvesti više različitih vrsta datoteka. Kliknite vrstu datoteke da biste pročitali upute o njezinu uvozu.

Vrsta datoteke

Opis

Podaci programa Business Contact Manager za Outlook (.bcm)

Svi podaci u programu Business Contact Manager za Outlook, uključujući poslovne subjekte, poslovne kontakte, prilike, poslovne projekte, projektne zadatke i njihovu povijest komunikacije. Obuhvaćene su i prilagodbe, marketinške aktivnosti i popisi stavki proizvoda i usluga.

Prilagodbe programa Business Contact Manager (.bcmx)

Obuhvaća prilagođene izglede, stranice i prikaze obrazaca; prilagođena izvješća i projektne predloške.

Napomena: Prilagodbe može uvesti samo vlasnik baze podataka.

Vrijednosti odvojene zarezom (.csv).

Popisi stavki proizvoda i usluga obično su u obliku .csv datoteke.

Obuhvaća podatke u obliku datoteke s vrijednostima razdvojenima zarezom (.csv). U .csv datoteku moguće je spremiti podatke iz gotovo svakog programa, pa podatke iz aplikacije možete spremiti u .csv datoteku i uvesti u Business Contact Manager za Outlook čak i ako oblik datoteke za aplikaciju nije naveden.

Radnja knjiga programa Excel (.xls, .xlsx)

Obuhvaća podatkovne datoteke u oblicima radne knjige programa Microsoft Excel.

Baza podataka programa Access (.mdb, .accdb)

Obuhvaća podatke u oblicima datoteka programa Microsoft Access.

Mapa s kontaktima u programu Outlook (.pst)

Obuhvaća kontakte u obliku datoteke programa Microsoft Outlook (.pst). Ako se baza podataka programa Business Contact Manager zajednički koristi, svaki korisnik može uvesti svoje kontakte iz programa Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

Odnosi se na podatke spremljene u obliku datoteka aplikacije ACT!. Business Contact Manager za Outlook obuhvaća alat za pretvaranje podataka koji omogućuje pretvaranje podataka iz aplikacije ACT! u .bcm oblik prije uvoza.

Napomene: Ako ste odabrali oblike datoteka aplikacije ACT! (.dbf. .pad) ili QuickBooks (.IIF) kliknite Pretvori podatke da biste pretvorili podatke u oblik datoteke programa Business Contact Manager (.bcm). Taj alat omogućuje uvoz navedenih vrsta datoteka. Slijedite upute u alatu.

 • Da biste mogli uvesti podatke u obliku datoteke ACT!, morate imati instaliranu aplikaciju ACT! na računalu.

QuickBooks (.IIF)

Uvesti možete bilo koju verziju datoteka aplikacije QuickBooks u .iif obliku. Business Contact Manager za Outlook obuhvaća alat za pretvaranje podataka koji omogućuje pretvaranje datoteke aplikacije QuickBooks u .bcm oblik prije uvoza.

Savjet: Ako se podaci spremaju u oblik datoteke koji nije naveden u čarobnjaku za uvoz poslovnih podataka, spremite ih kao datoteku vrijednosti odvojenih zarezom, a zatim je uvezite u bazu podataka programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Prilagodba

Prilagodba je promjena koju ste napravili u programu Business Contact Manager za Outlook. Prilagodbe mogu imati mnogo oblika. Kada na radnom prostoru stvorite novu karticu, to je prilagodba. Kada stvorite nove obrasce ili pak dodate polja i sekcije iz postojećih obrazaca ili ih uklonite, to su prilagodbe. Prilagodbe obuhvaćaju i korisnički definirana polja, prilagođena izvješća i predloške poslovnih projekata. Ako u programu Business Contact Manager za Outlook mijenjate zadane obrasce i polja, vjerojatno je riječ o prilagodbi.

Vrh stranice

Dodatne informacije o uvozu prilagodbi

Dva su načina uvoza prilagodbi u Business Contact Manager za Outlook. Jedan je putem .bcm datoteke. Ta vrsta datoteke ne sadrži samo zapise poslovnih podataka već i prilagodbe zapisa, obrazaca i izvješća. Drugi je način uvoza prilagodbi putem datoteke oblika .bcmx. Ta vrsta datoteke ne sadrži poslovne podatke, već samo prilagodbe programa Business Contact Manager za Outlook. To je korisno kada želite prilagoditi podatke koje već imate, a da ih pritom ne prebrišete niti im što dodate.

Kad uvozite prilagodbe iz .bcm ili .bcmx datoteke, zamijenite ćete postavke u odredišnoj bazi podataka prilagodbama pohranjenima u datoteci. No postoje iznimke:

 • Ako odredišna baza podataka sadrži prilagodbe koje ne postoje u .bcmx datoteci, primjerice novu vrsta zapisa temeljenu na poslovnom kontaktu, te će se prilagodbe sačuvati.

 • Ako .bcmx datoteka sadrži prilagođenu vrstu polja Odnos, ali u odredišnoj bazi podataka ne postoji odgovarajuća vrsta podataka na koju se to polje odnosi, ono neće biti dodano u bazu podataka.

Vrh stranice

Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm)

Ta vrsta datoteke sadržava zapise poslovnih podataka i prilagodbe zapisa, obrazaca i izvješća.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager, a zatim gumb Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite Uvezi iz datoteke.

  Otvorit će se čarobnjak za uvoz poslovnih podataka.

 4. Unesite mjesto i naziv .bcm datoteke ili kliknite Pregledaj Da biste pronašli datoteku.

 5. Kliknite Dalje.

  prozor za odabir mogućnosti uvoza

 6. Odaberite na koji način želite rukovati dupliciranim zapisima. Možete odabrati sljedeće:

  • Ne uvozi duplicirane zapise. Ne uvoze se duplicirani zapisi uvezene datoteke, pa se ne mijenjaju ni postojeći zapisi.

  • Uvezi duplicirane zapise kao nove zapise. Uvoze se duplicirani zapisi uvezene datoteke i dobivaju drugačiji, srodan naziv, pa se ne mijenjaju postojeći zapisi.

  • Ažuriraj postojeće zapise. Ako postoje duplicirani zapisi, a zapis koji uvozite sadrži drugačije ili dodatne podatke, ažurira se podudarni zapis.

   Snimka zaslona sa skupom zadanih programa

   Do dupliciranja dolazi kada se naziv zapisa koji uvozite podudara s nazivom postojećeg zapisa.

 7. Odaberite na koji način želite rukovati prilagodbama. Možete odabrati sljedeće:

  • Uvezi prilagođene izglede (obrasce, stranice i prikaze). Izgled postojećih obrazaca, stranica i prikaza zamjenjuje se obrascima, stranicama i prikazima iz datoteke koja se uvozi.

  • Ne uklanjaj polja iz postojećeg izgleda obrasca. Obrasci, stranice i prikazi iz datoteke koja se uvozi neće ukloniti nijedno polje koje se trenutno koristi u postojećoj bazi podataka. Sva se nova polja iz uvezene datoteke dodaju na obrasce, stranice ili prikaze.

   Odabir ćelija i oznaka kraja ćelije

 8. Odaberite sve dodatne stavke koje želite uvrstiti u uvoz. Možete odabrati sljedeće:

  • Povijest komunikacije

  • Proizvodi (i usluge)

  • Prilagođena izvješća

  • Projektni predlošci

 9. Kliknite Uvezi.

Vrh stranice

Uvoz prilagodbi programa Business Contact Manager (.bcmx)

Prilagodba je promjena koju ste unijeli u Business Contact Manager za Outlook da biste ga prilagodili svojim potrebama. Datoteka s nastavkom .bcmx sadrži samo prilagodbe, ne i poslovne podatke kao što su poslovni subjekti, poslovni kontakti ili potencijalni klijenti.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager, a zatim gumb Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite Uvezi iz datoteke.

  Otvorit će se čarobnjak za uvoz poslovnih podataka.

 4. Da biste pronašli datoteku, unesite mjesto i naziv .bcmx datoteke ili kliknite Pregledaj.

  Naziv .bcmx datoteke koju uvozite prikazat će se u okviru Datoteka za uvoz.

 5. Kliknite Uvezi.

  Business Contact Manager za Outlook uvest će vaše podatke. Kada uvoz bude dovršen, zatražit će se od vas da pregledate poruke o uvozu i moguće pogreške zabilježene u datoteci zapisnika. Datoteku zapisnika možete pregledati tako da kliknete Prikaži zapisnik.

Vrh stranice

Uvoz iz druge aplikacije pomoću .csv datoteke; uvoz iz programa Microsoft Excel ili Microsoft Access

Datotečni oblik .csv jednostavan je, ali snažan oblik za prijenos podataka iz jednog programa u drugi. Mnogi programi mogu čitati .csv datoteke, uključujući Excel.

Tu vrstu datoteke možete koristiti i za uvoz popisa stavki proizvoda i usluga. Da bi se takav popis mogao uvesti, mora biti strukturiran na određeni način. Dodatne informacije o problemima na koje morate obratiti pažnju prije uvoza popisa stavki proizvoda i usluga potražite u članku Uvoz popisa stavki proizvoda i usluga.

Ako podatke imate u datoteci programa Excel ili Access, uvezite ih pomoću sljedećeg postupka.

Sadržaj odjeljka

Prvi korak: odabir .csv datoteke ili datoteke programa Excel ili Access koju želite uvesti

Drugi korak: mapiranje polja

Uvoz popisa stavki proizvoda i usluga

Uvoz popisa

Otklanjanje pogrešaka prilikom uvoza .csv datoteke

Prvi korak: odabir .csv datoteke ili datoteke programa Excel ili Access koju želite uvesti

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager, a zatim gumb Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite Uvezi iz datoteke.

  Otvorit će se čarobnjak za uvoz poslovnih podataka.

 4. Da biste pronašli datoteku, unesite mjesto i naziv .csv datoteke ili datoteke programa Excel ili Access ili kliknite Pregledaj.

  Datoteka je navedena u okviru Datoteka za uvoz.

 5. Kliknite Dalje.

 6. Odaberite na koji način želite rukovati dupliciranim zapisima. Možete odabrati sljedeće:

  • Ne uvozi duplicirane zapise. Ne uvoze se duplicirani zapisi uvezene datoteke, pa se ne mijenjaju ni postojeći zapisi.

  • Uvezi duplicirane zapise kao nove zapise. Uvoze se duplicirani zapisi uvezene datoteke i dobivaju drugačiji, srodan naziv, pa se ne mijenjaju postojeći zapisi. Do dupliciranja dolazi kada se naziv zapisa koji uvozite podudara s nazivom postojećeg zapisa.

 7. Kliknite Dalje.

Vrh stranice

Drugi korak: mapiranje polja

Sada ćete uskladiti zaglavlja stupaca (polja) u datoteci koju uvozite s odgovarajućim poljima u programu Business Contact Manager Taj se postupak zove mapiranje.

 1. Mapirajte .csv datoteku ili datoteku programa Excel ili Access.

  • .csv datoteka    

   Ako je potrebno, potvrdite okvir za .csv datoteku koju želite uvesti.

  • datoteka programa Excel    

   Naveden je svaki list programa Excel koji radna knjiga tog programa sadrži. Potvrdite okvir za svaki list koji želite uvesti.

   Ako radna knjiga programa Excel sadrži podatke samo na jednom listu (bez obzira na to koliko listova postoji u datoteci), potvrdite okvir samo za taj jedan list.

  • datoteka programa Access    

   Navode se tablice sadržane u datoteci programa Access. Potvrdite okvir za svaku tablicu koju želite uvesti.

   Ako baza podataka programa Access sadrži podatke samo na jednom listu ili u jednoj tablici (bez obzira na to koliko tablica postoji u datoteci), potvrdite okvir samo za tu jednu tablicu.

 2. U okviru Uvezi kao kliknite vrstu zapisa koji uvozite, primjerice poslovni subjekt ili poslovni kontakt.

 3. Kliknite Mapiraj.

  Dijaloški okvir za prezentaciju

 4. Da biste mapirali polja, učinite sljedeće:

  • Da biste ručno mapirali polja, s popisa Polja za uvoz (1) povucite polje koje želite mapirati do polja na popisu Dostupna polja.

  • Da bi Business Contact Manager za Outlook mapirao polja umjesto vas, kliknite Automatsko mapiranje (2). Zatim se pomaknite po popisu Dostupna polja i provjerite mapiranje.

  • Da biste polja mapirali kao i prije, kliknite Koristi prethodno mapiranje (3).

  • Da biste stvorili novo polje i u njega mapirali polje iz uvezene datoteke, kliknite Mapiraj u novo polje (4).

 5. Ponavljajte sve dok popis Polja za uvoz ne bude prazan.

 6. Ako želite izmijeniti mapiranje, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili mapiranje pojedinačnog polja, odvucite mapirano polje s popisa Dostupna polja na popis Polja za uvoz.

  • Da biste očistili sva mapiranja, kliknite Očisti mapiranje. Zatim pokušajte ponovno mapirati polje.

 7. Kad odaberete mogućnosti mapiranja, kliknite U redu, a zatim Uvezi.

  Business Contact Manager za Outlook uvest će vaše podatke. Kada uvoz bude dovršen, zatražit će se od vas da pregledate poruke o uvozu i moguće pogreške zabilježene u datoteci zapisnika. Datoteku zapisnika možete pregledati tako da kliknete Prikaži zapisnik.

Savjet:  Ponekad se nakon uvoza datoteke programa Excel neki telefonski brojevi ne prikazuju. To već poznat problem. Pokušajte otvoriti datoteku u programu Excel 2010, a zatim je spremiti kao .csv datoteku pomoću naredbe Spremi kao. Zatim u programu Business Contact Manager za Outlook možete ponovno uvesti .csv datoteku.

Vrh stranice

Uvoz popisa stavki proizvoda i usluga

Da biste uvezli popis stavki proizvoda i usluga, on mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Mora biti u obliku .csv datoteke. Ako popis stavki proizvoda i usluga možete otvoriti u programu Excel, možete ga spremiti u obliku .csv datoteke pomoću naredbe Spremi kao.

 • Mora sadržavati najmanje tri stupca propisanim redoslijedom.

Organizacija popisa stavki proizvoda i usluga u odgovarajuće stupce

Da biste pravilno uvezli .csv datoteku koja sadrži popis stavki proizvoda i usluga, ona se mora sastojati od najmanje triju, a najviše pet stupaca raspoređenih na sljedeći način:

Raspored s tri stupca

Naziv stavke

Opis

Jedinična cijena

Raspored s četiri stupca

Naziv stavke

Opis

Jedinična cijena

Količina

Raspored s pet stupaca

Naziv stavke

Opis

Jedinična cijena

Količina

Jedinični trošak

Bez obzira na to koji raspored odaberete, prvi redak u .csv datoteci mora biti zaglavlje stupca vašeg popisa.

Primjer za Excel

Evo na koji se način popis s dvije stavke može prikazivati u programu Excel. Sastoji se od retka sa zaglavljem iza kojeg slijedi po jedan redak za svaku stavku.

Naziv stavke

Opis

Jedinična cijena

Lanac za bicikl

Titanijski, 48-inčni

56,50

Boca za vodu

Kristalno plava

11,75

Primjer za Blok za pisanje

Ako datoteku uređujete u uređivaču teksta kao što je Blok za pisanje (a ne u programu Microsoft Excel), za svaku stavku koju uvozite stvorite zaseban redak u datoteci i zarezima odvojite stavke u svakom retku, bez razmaka prije i poslije zareza.

Naziv stavke,Opis,Jedinična cijena
Lanac za bicikl,Titanijski 48-inčni,56,50
Boca za vodu,Kristalno plava,11,75

Savjet:  Ako se pojavi poruka da postoji neodgovarajući broj stupaca u ulaznoj datoteci, možda ste dodali previše zareza u jedan ili više redaka. Da biste to izbjegli, svakako slijedite jedan od rasporeda stupaca spomenutih ranije u članku.

Imajte na umu da prvi redak .csv datoteke mora biti zaglavlje stupca.

Vrh stranice

Uvoz popisa

Kad dovršite pripremu .csv datoteke, možete je uvesti, dodati stavke postojećem popisu stavki proizvoda i usluga ili zamijeniti postojeći popis uvezenim stavkama.

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Prilagodba kliknite Proizvodi i usluge.

 3. U dijaloškom okviru Proizvodi i usluge kliknite Uvezi.

 4. Da biste pronašli datoteku, unesite mjesto i naziv .csv datoteke ili kliknite Pregledaj.

 5. Kliknite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Zamijeni postojeći popis stavkama iz ove datoteke. To uklanja postojeći popis stavki proizvoda i usluga i zamjenjuje ga s popisom stavki koji uvozite.

  • Dodaj stavke u ovoj datoteci na postojeći popis.

   Važno: Uvoze ne možete poništiti. Preporučujemo da prije nastavka sigurnosno kopirate svoje podatke.

 6. Kliknite Uvezi.

 7. Kad uvoz datoteke bude dovršen, kliknite Zatvori.

Vrh stranice

Otklanjanje pogrešaka prilikom uvoza .csv datoteke

Ako se uvoz stavke proizvoda i usluga prekine ili se pojavi pogreška, uzrok su vjerojatno nepravilno oblikovani podaci u .csv datoteci, simboli valute ili duplicirane stavke na postojećem popisu.

Provjera oblikovanja .csv datoteke

Sljedeći problemi vezani uz oblikovanje mogu uzrokovati poruke o pogreškama prilikom uvoza .csv datoteke.

Uzrok

Rješenje

Stupci nemaju zaglavlja.

Dodajte zaglavlje stupca svakoj vrsti podataka. Uvoz podataka bit će jednostavniji ako koristite zaglavlje stupca koje trenutno postoji u bazi podataka programa Business Contact Manager.

Oznake ili zaglavlja stupaca nisu jedinstveni.

Provjerite postoje li duplicirane oznake ili zaglavlja i uredite ih da budu različiti. Primjerice, ako postoje dvoje oznake ili zaglavlja naziva Telefonski broj, neka jedan bude Telefonski broj 1, a drugi Telefonski broj 2.

.csv datoteke sadrži znakove koji se ne mogu ispisivati.

Znakovi koji se ne mogu ispisivati uključuju prijelome retka, stranice ili sekcije. Prije uvoza provjerite jesu li svi izbrisani i pokušajte ponovno uvesti datoteku.

Datoteka koja se uvozi sadrži pogrešan broj stupaca.

Datoteka mora sadržavati najmanje tri stupca prema sljedećem redoslijedu: Naziv stavke, Opis, Jedinična cijena.

Vrh stranice

Smjernice za interpunkcijske znakove i novčane vrijednosti

Cijene i količina proizvoda ne mogu sadržavati simbole valute ni interne interpunkcijske znakova kao što su točke ili zarezi. No za valutu možete koristiti decimalni znak. Na primjer:

 • Za bilo koji iznos koji je cijeli broj, uključujući i valutu, unesite 10000, ne iznos sa zarezom ili decimalnim zarezom.

 • Za cijene s ostatkom, unesite decimalni zarez, primjerice 10,50, ako je riječ o cijeni od 10 dolara i 50 centi.

Način rukovanja s dupliciranim zapisima

Možda vam se prikaže poruka o pogrešci tijekom uvoza popisa stavki proizvoda i usluga ako uvozite stavke koje se već nalaze u programu Business Contact Manager za Outlook, a niste naznačili želite li da duplikati prebrišu postojeće stavke. Poruka o pogrešci u datoteci zapisnika pogrešaka upućuje na to da se stavka ili stavke već nalaze u programu Business Contact Manager za Outlook.

Da biste ispravili pogrešku, ponovno uvezite nove stavke proizvoda ili usluga. U dijaloškom okviru Uvoz stavki proizvoda i usluga kliknite Zamijeni postojeći popis stavkama iz ove datoteke. Stavke na trenutnom popisu stavki proizvoda i usluga zamijenit će se stavkama iz datoteke koju uvozite.

odjeljak s mogućnostima uvoza

Kada popis ponovno uvezete, nećete naići na pogreške s dupliciranim stavkama.

Vrh stranice

Uvoz mape s kontaktima iz programa Microsoft Outlook

Uz samo nekoliko klikova Business Contact Manager za Outlook možete popuniti mnoštvom poslovnih kontakata uvozom mape s kontaktima iz programa Outlook.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager, a zatim gumb Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite Uvezi kontakte programa Outlook.

  Otvorit će se čarobnjak za uvoz poslovnih podataka.

 4. Čarobnjak će navesti zadanu mapu s kontaktima kao mapu za uvoz. Da biste uvezli neku drugu mapu s kontaktima, kliknite Pregledaj. Kliknite mapu s kontaktima koju želite uvesti pa kliknite U redu.

 5. Odaberite na koji način želite rukovati dupliciranim zapisima.

  Možete odabrati sljedeće:

  • Ne uvozi duplicirane zapise. Ne uvoze se duplicirani zapisi uvezene datoteke, pa se ne mijenjaju ni postojeći zapisi.

  • Uvezi duplicirane zapise kao nove zapise. Uvoze se duplicirani zapisi uvezene datoteke i dobivaju drugačiji, srodan naziv, pa se ne mijenjaju postojeći zapisi.

   Do dupliciranja dolazi kada se naziv zapisa koji uvozite podudara s nazivom postojećeg zapisa.

 6. Kliknite Uvezi.

Savjet: Da biste u Business Contact Manager za Outlook uvezli podatke servisa Windows Live Mail, najprije morate dodati svoj račun servisa Windows Live Mail u Outlook.

Vrh stranice

Uvoz datoteke aplikacije ACT! ili QuickBooks

Ako poslovne podatke imate u obliku datoteke aplikacije ACT! ili QuickBooks, možete je uvesti u Business Contact Manager za Outlook pomoću alata za pretvaranje podataka i čarobnjaka za uvoz poslovnih podataka. Alat za pretvaranje podataka pretvara podatke iz datoteka aplikacija ACT! ili QuickBooks u oblik koji Business Contact Manager za Outlook može čitati.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager, a zatim gumb Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite Uvezi iz drugih aplikacija.

 4. U čarobnjaku za uvoz poslovnih podataka kliknite Pretvori podatke. Otvorit će se alat za pretvaranje podataka. Kliknite Dalje.

 5. Kliknite verziju za ACT! ili QuickBooks, a zatim kliknite Dalje.

 6. Da biste pronašli datoteku, unesite mjesto i naziv datoteke ili kliknite Pregledaj, a zatim Dalje.

 7. Odaberite potvrdne okvire uz kategorije podataka koje želite pretvoriti. Na popisu Odredište odaberite vrstu zapisa programa Business Contact Manager za Outlook u koju želite pretvoriti podatke pa kliknite Dalje.

 8. Odaberite korisnički definirana polja koja želite uvrstiti u pretvaranje podataka, a zatim kliknite Dalje.

 9. Kliknite Pregledaj da biste odabrali mjesto za pretvorenu datoteku, unesite joj naziv pa kliknite Spremi. Kliknite Dalje.

 10. Kliknite Dalje. Kad pretvaranje završi, zatvorite alat za pretvaranje podataka.

 11. Sada možete uvesti pretvorene podatke, slijedeći postupak opisan u odjeljku Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm).

  Savjet: Odabrane mogućnosti prilagodbi možete zanemariti jer se one ne odnose na pretvorene podatke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×