Uvoz ili povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access

Uvoz ili povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Podatke iz jedne baze podataka programa Access možete prenijeti u drugu na različite načine. Kopiranje i lijepljenje je najjednostavniji način, ali uvoz i povezivanje omogućuju veću kontrolu i fleksibilnost nad podacima koji vam daju te putem kako prenijeti podatke u odredišnoj bazi podataka.

U ovom se članku objašnjava način uvoza ili povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access.

Što vas zanima?

Upoznavanje s uvozom i povezivanje s podacima iz druge baze podataka programa Access

Uvoz podataka iz druge baze podataka programa Access

Povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access

Upoznavanje s uvozom i povezivanje s podacima iz druge baze podataka programa Access

Kada uvezete iz druge baze podataka, Access stvara kopiju podataka u odredišnoj bazi podataka bez promjene izvora. Tijekom operacije uvoza možete odabrati objekte koje želite kopirati, odrediti način uvoza tablice i upite, navedite hoće li treba uvesti odnose između tablica i tako dalje.

Možda želite da biste uvezli podatke, primjerice da biste stvorili neke tablice koje su slične tablice koje se nalaze u drugoj bazi podataka. Možda želite da biste kopirali cijelu tablicu ili samo tablicu definicije da biste izbjegli ručno dizajniranje svake od ovih tablica. Ako se odlučite za uvoz samo definiciju tablice, dobit ćete praznu tablicu. Drugim riječima, polja i svojstva polja kopiraju u odredišnoj bazi podataka, ali ne i podatke u tablici. Druga prednost uvoza (u usporedbi s operacijom kopiranja-lijepljenja) je da možete uvesti odnose između tablica zajedno sa samim tablicama.

Ako je vaš cilj da biste dodali zapisa iz jedne baze podataka u postojeću tablicu u drugoj bazi podataka, razmislite o uvozu zapisa u novu tablicu, a zatim stvorite upit s dodavanjem. Tijekom operacije uvoza ne možete dodavati zapise postojećoj tablici. Dodatne informacije o upitima s dodavanjem potražite u članku Dodavanje zapisa u tablicu pomoću upita s dodavanjem.

Možda ćete morati povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access, ako vaša tvrtka ili ustanova koristi nekoliko baze podataka programa Access, ali podaci u nekim tablicama, kao što su zaposlenici, moraju se dijeliti između različitih baza podataka. Umjesto Ponavljanje tablice u svakoj takvoj bazi podataka, možete zadržati u tablici u jednoj bazi podataka i veze na njega iz druge baze podataka. Druga radna grupa ili odjel moraju imati mogućnost da biste dodali i koristiti podatke u bazu podataka, ali želite nastaviti strukturu tablice.

Uvoz podataka iz druge baze podataka programa Access

Postupak uvoza podataka slijedi ove općenite korake:

 • Priprema za operaciju uvoza

 • Pokrenite čarobnjak za uvoz

 • Po želji spremanje postavki uvoza kao specifikacije uvoza za kasnije ponovno korištenje

Sljedeći koraci objašnjavaju kako izvesti svaku akciju.

Priprema za operaciju uvoza

 1. Pronađite izvorišne baze podataka i odredite objekte koje želite uvesti.

  Ako je baza podataka izvor .mdb ili .accdb datoteka, možete uvesti tablice, upite, obrasce, izvješća, makronaredbe i moduli. Ako je izvorišna datoteka programa .mde i .accde datoteke, možete uvesti samo tablice.

 2. Ako je ovo prvi put su uvoz podataka iz baze podataka programa Access, potražite u sljedećoj su tablici neke korisne savjete.

  Element

  Opis

  Više objekata

  Možete uvesti više objekata u jednoj operaciji uvoza.

  Novi objekt

  Svaki operacije uvoza stvara novi objekt u odredišnoj bazi podataka. Nije moguće pisanje preko postojećeg objekta ili dodali zapise u postojeću tablicu pomoću operacije uvoza.

  Uvoz povezane tablice

  Ako je tablica izvora (na primjer, Zaposlenici1 u bazi podataka prodaja) zapravo povezanu tablicu (tablicu koja je povezana tablica Zaposlenici u bazi podataka plaće), trenutni operacije uvoza zamjenjuje operacije povezivanja. Na kraju postupka, vidjet ćete povezanu tablicu (pod nazivom, na primjer, Zaposlenici1) koja je povezana s početnom izvornom tablicom (Zaposlenici u bazi podataka plaće).

  Preskakanje polja i zapisa

  Prilikom uvoza podataka iz tablice ili upita ne možete preskakati određena polja ili zapise. Međutim, ako ne želite uvesti zapisa u tablici, možete odabrati da biste uvezli samo definiciju tablice.

  Odnosi

  Možete uvesti odnose između tablica izvora.

  Definicija tablice

  Možete odabrati da biste uvezli cijelu tablicu ili samo tablicu definicija. Kada uvezete samo definiciju, Access stvara tablicu koja sadrži s istim poljima kao izvorišnu tablicu, ali bez podataka.

  Polje vrijednosti

  Ako je polje u izvornoj tablici traži vrijednosti u drugoj tablici ili upitu, morate uvesti povezanu tablicu ili upit ako želite da se odredišno polje prikazuje vrijednosti pretraživanja. Ako ste uvezli povezanu tablicu ili upit, odredišno polje prikazat će samo vrijednosti ID-a.

  Upiti

  Upit možete uvesti kao upita ili kao tablicu. Ako uvezete upita kao upita, morate uvesti tablice u podlozi.

 3. Zatvorite izvornu bazu podataka. Provjerite imaju li nijedan korisnik je otvoriti u ekskluzivnom načinu.

 4. Otvorite odredišnu bazu podataka. Provjerite nije li baza podataka samo za čitanje i imate potrebne dozvole za dodavanje objekata i podataka u bazu podataka.

  Ako je izvorna baza podataka zaštićena lozinkom, morat ćete unesite lozinku prilikom svakog ga koristiti kao izvor za operaciju uvoza.

  Napomena: Ako želite uvesti podatke u novu bazu podataka, morate stvoriti praznu bazu podataka koja sadrži sve tablice, obrasce ili izvješća prije pokretanja operacije uvoza.

  Operacije uvoza prebrisati ili mijenjati sve postojeće tablice ili objekte. Ako neki objekt s istim nazivom kao i izvorni objekt već postoji u odredišnoj bazi podataka, Access dodaje broj (1, 2, 3 i tako dalje) da biste naziv objekta uvoz. Na primjer, ako uvozite tablicu Problemi s bazom podataka koja već sadrži tablicu pod nazivom problemi, uvezena tablica će se Problemi1. Ako naziv Problemi1 već koristi, novu tablicu će se Problemi2 i tako dalje.

  Nije važno Imajte na umu da ako želite da biste dodali zapise u izvornoj tablici tablice u odredišnoj bazi podataka, koristite upit s dodavanjem umjesto izvođenja operacije uvoza. Dodatne informacije o upitima s dodavanjem potražite u članku Dodavanje zapisa u tablicu pomoću upita s dodavanjem.

Uvoz podataka

 1. Mjesto Čarobnjak za uvoz razlikuje malo o verziji programa Access. Odaberite korake koji odgovara verziji programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju sustava Office 365 pretplatničku verziju programa Access, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite Novi izvor podataka > Iz baze podataka > programa Access.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite Access.

  • Ako koristite Access 2007, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz kliknite Access.

 2. Dohvaćanje vanjskih podataka - bazu podataka programa Access uvoz i povezivanje otvara se čarobnjak.

  Snimka zaslona s mogućnosti Dohvati vanjske podatke - bazu podataka programa Access čarobnjak za uvoz

 3. U tekstni okvir naziv datoteke unesite naziv izvorišne baze podataka ili kliknite Pregledaj da biste prikazali dijaloški okvir Otvaranje datoteke .

 4. Odaberite Uvoz tablice, upite, obrasce, izvješća, makronaredbe i module u trenutnu bazu podataka , a zatim kliknite u redu.

  Otvorit će se dijaloški okvir Uvoz objekata .

  Odaberite objekte za uvoz u dijaloškom okviru Uvoz objekata

 5. U dijaloškom okviru Uvoz objekata koji se nalazi na kartici tablice odaberite tablice koje želite uvesti. Ako želite uvesti upita, kliknite karticu upiti i odaberite upite koje želite uvesti.

  Da biste poništili odabrani objekt, kliknite objekt.

 6. Kliknite Mogućnosti da biste odredili dodatne postavke.

  U sljedećoj tablici opisane utjecaj svake mogućnosti rezultata operacije.

  Element

  Opis

  Potvrdni okvir Odnosi

  Odaberite da biste uvezli odnose između odabranih tablica.

  Potvrdni okvir Izbornici i alatne trake

  Odaberite da biste uvezli prilagođene izbornike i alatne trake koje postoje u izvornoj bazi podataka. Izbornici i alatne trake prikazuju se na kartici Dodaci.

  Potvrdni okvir Specifikacije uvoza/izvoza

  Odaberite da biste uvezli bilo koju specifikaciju uvoza ili izvoza koja postoji u izvornoj bazi podataka.

  Potvrdni okvir Grupe navigacijskog okna

  Odaberite da biste uvezli prilagođene grupe navigacijskog okna koje postoje u izvornoj bazi podataka.

  Gumb mogućnosti Definicije i podaci

  Odaberite da biste uvezli strukturu i podatke svih odabranih tablica.

  Gumb mogućnosti Samo definicija

  Odaberite da biste uvezli samo polja u odabranim tablicama. Izvorni zapisi neće biti uvezeni.

  Gumb mogućnosti Kao upiti

  Odaberite da biste uvezli odabrane upite kao upite. U tom slučaju nemojte zaboraviti uvesti sve temeljne tablice s upitima.

  Gumb mogućnosti Kao tablice

  Odaberite da biste uvezli upite kao tablice. U tom slučaju ne trebate uvesti temeljne tablice.

 7. Kliknite U redu da biste završili postupak.

  Access kopira podatke i prikazuje poruka o pogrešci Ako naiđe na probleme. Ako operacija uspije uvesti podatke, Početna stranica čarobnjaka omogućuje spremanje pojedinosti operacije kao specifikacije uvoza za buduću upotrebu.

Povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access

Povezivanje omogućuje povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka bez uvoza, pa možete pregledati i promijeniti najnovije podatke u izvornoj i odredišnoj bazi podataka bez stvaranja i održavanja dviju kopija iste podatke. Možete povezati samo s tablicama u drugoj bazi podataka programa Access. Ne možete povezati upite, obrasce, izvješća, makronaredbe ili module.

Prilikom povezivanja s tablicom u bazi podataka programa Access, Access stvara novu tablicu pod nazivom povezana tablica koja se održava vezu izvor zapisa i polja. Sve promjene koje napravite s podacima u izvorišnoj bazi podataka odražavaju se u povezanoj tablici u odredišnoj bazi podataka i obrnuto. Međutim, nije moguće promijeniti struktura povezane tablice u odredišnoj bazi podataka. Drugim riječima, ne možete mijenjati povezanu tablicu kao što su Dodavanje ili brisanje polja ili izmjena vrste podataka polja.

Povezivanje s podacima u drugoj bazi podataka programa Access postupak slijedi ove općenite korake:

 • Priprema za operaciju veze

 • Pokretanje čarobnjaka za povezivanje

Sljedeći koraci objašnjavaju kako izvesti svaku akciju.

Priprema za povezivanje tablica u bazi podataka programa Access

 1. Pronađite izvorišne baze podataka.

  Format datoteke može biti MDB, MDE, ACCDB ili ACCDE. Ako je izvorna baza podataka zaštićena lozinkom, zatražit će se da unesete lozinku tijekom operacije povezivanja.

 2. Odredite tablice u koju se želite povezati. Možete povezati s tablicama, ali ne možete povezati s upite, obrasce, izvješća, makronaredbe ili module. Ako je ovo prvi put povezujete tablice u drugu bazu podataka programa Access, potražite u sljedećoj su tablici neke korisne savjete.

  Element

  Opis

  Više objekata

  Možete stvoriti veze s više tablica u jednu operacije povezivanja. Za svaku tablicu izvora stvara se povezana tablica.

  Povezane tablice kao izvora

  Ne možete povezati tablicu koja je već povezane tablice u bazi podataka izvora.

  Ako, na primjer, ako je tablica Zaposlenici1 s kojom se želite povezati u bazi podataka Prodaja zapravo povezana tablica koja je povezana tablica Zaposlenici u bazi podataka plaće, tablicu Zaposlenici1 ne možete koristiti u bazi podataka prodaja kao izvorišnu tablicu. Umjesto toga treba veza izravno u tablici Zaposlenici u bazi podataka Plaće.

  Novu ili postojeću tablicu

  Svaka operacija povezivanja stvara novu povezanu tablicu za svaku tablicu izvora. Ne može prebrisati ili dodati u postojeću tablicu pomoću operacije povezivanja.

  Odnosi

  Ako odaberete više tablica izvora, odnose između tablica automatski se prenose u odredišnoj bazi podataka. Međutim, nije moguće promijeniti ili izbrisati odnos u odredišnoj bazi podataka.

  Polje vrijednosti

  Ako je polje u izvornoj tablici traži vrijednosti u drugoj tablici, morate Imajte na umu da biste se povezali s povezanom tablicom ako želite da se odredišno polje prikazuje vrijednosti pretraživanja. Ako se ne povezujete povezanu tablicu ili upit, odredišno polje prikazuje samo vrijednosti ID-a.

 3. Zatvorite izvornu bazu podataka. Provjerite je li nijedan drugi korisnik ne može otvoriti u ekskluzivnom načinu bazu podataka.

 4. Otvorite odredišnu bazu podataka. Provjerite je li da odredišna baza podataka nije samo za čitanje i imate potrebne dozvole za dodavanje objekata i podataka u bazu podataka.

  Napomena: Ako želite da biste stvorili veze u novu bazu podataka, morate stvoriti praznu bazu podataka (onaj koji sadrži sve tablice, obrasce ili izvješća) prije pokretanja postupka vezu.

  Operacija prebrisati ili mijenjati sve postojeće tablice ili objekte. Ako neki objekt s istim nazivom kao i izvorni objekt već postoji u odredišnoj bazi podataka, Access dodaje broj (1, 2, 3 i tako dalje) na naziv povezane tablice. Na primjer, ako je veza na tablici teme iz baze podataka koja već sadrži tablicu pod nazivom problemi povezanu tablicu će se Problemi1. Ako naziv Problemi1 već koristi, novu tablicu će se Problemi2 i tako dalje.

  Imajte na umu da ako želite da biste dodali zapise u izvornoj tablici tablice u odredišnoj bazi podataka, umjesto izvođenja operacije povezivanja potrebno je koristiti upit s dodavanjem.

  Dodatne informacije o upitima s dodavanjem potražite u članku Dodavanje zapisa u tablicu pomoću upita s dodavanjem.

Povezivanje s podacima

 1. Mjesto čarobnjaka za povezivanje razlikuje malo o verziji programa Access. Odaberite korake koji odgovara verziji programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju sustava Office 365 pretplatničku verziju programa Access, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite Novi izvor podataka > Iz baze podataka > programa Access.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite Access.

  • Ako koristite Access 2007, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz kliknite Access.

 2. Dohvaćanje vanjskih podataka - bazu podataka programa Access uvoz i povezivanje otvara se čarobnjak.

  Snimka zaslona s mogućnosti Dohvati vanjske podatke - bazu podataka programa Access čarobnjak za uvoz

 3. U tekstni okvir naziv datoteke unesite naziv izvorišne baze podataka ili kliknite Pregledaj da biste prikazali dijaloški okvir Otvaranje datoteke .

 4. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatim kliknite u redu.

  Otvorit će se dijaloški okvir Povezivanje tablica .

  Odaberite tablicu da biste se povezali povezivanje tablica u dijaloškom okviru

 5. U dijaloškom okviru Poveži tablice odaberite tablice koje želite povezati.

  Da biste poništili odabir, kliknite tablicu.

 6. Kliknite U redu da biste završili postupak.

  Access stvara povezane tablice.

 7. Otvorite povezane tablice u prikazu podatkovne tablice da biste bili sigurni da su podaci izgledom.

Dodatne informacije

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×