Uvod u upite

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kada želite pregledati, dodati, promijeniti ili izbrisati podatke iz baze podataka, preporučuje se korištenje upita.

Pomoću upita možete odgovoriti na određena pitanja o podacima na koja bi izravnim pregledom podataka u tablici bilo teško odgovoriti. Upite možete koristiti da biste filtrirali podatke, izvršili izračune s podacima i saželi podatke. Upite možete koristiti i da biste automatizirali zadatke upravljanja podacima i pregledali promjene u podacima prije potvrde tih promjena.

Korištenje upita olakšava mnoge zadatke baze podataka

Sadržaj članka

Pregled

Pogledajte podskup podataka u tablici

Istodobni pregled podataka iz više tablica

Zamolite varijacije pitanje pomoću parametara pomoću upita

Izračuni koji se temelje na podacima

Pogledajte zažetih ili zbrojenih podataka

Stvaranje nove tablice pomoću podataka iz druge tablice

Dodavanje podataka u tablicu pomoću podataka iz druge tablice

Promjena podataka u automatiziranog način

Brisanje podataka automatiziranog način

Pregled

Upit je zahtjev za rezultatima podataka, za akcijom na podacima ili oboje. Upit možete koristiti da biste odgovorili na jednostavno pitanje, izveli izračun, kombinirali podatke iz različitih tablica ili dodali, promijenili ili izbrisali podatke u tablici. Upiti koje koristite za dohvaćanje podataka iz tablice ili za izvođenje izračuna nazivaju se upiti za odabir. Upiti koji dodaju, mijenjaju ili brišu podatke nazivaju se akcijski upiti.

U ovom članku nalaze se osnovne informacije o upitima i primjeri različitih vrsta upita. Dodatne informacije o svakoj vrsti upita potražite u pomoći ili kliknite veze u odjeljku Vidi također u ovom članku.

Upit možete koristiti i da biste pripremili podatke za obrazac ili izvješće. U dobro dizajniranoj bazi podataka podaci koje želite predstaviti pomoću obrasca ili izvješća često su smješteni u nekoliko različitih tablica. Pomoću upita možete sastaviti podatke koje želite koristiti prije dizajniranja obrasca ili izvješća.

Dodatne informacije o korištenju upita da biste pripremili podatke za obrasce i izvješća potražite u odjeljku Vidi također ili pretražite pomoć.

Napomena: U ovom članku koristite bazu podataka koja je stvorena pomoću predloška baze podataka Northwind 2007.

Pokaži mi kako postaviti Northwind 2007

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Novo.

 2. U lijevom oknu u odjeljku Kategorije predložakakliknite Lokalni predlošci.

 3. U odjeljku Lokalni predlošcikliknite Northwind 2007, a zatim kliknite Stvori.

 4. Slijedite upute na stranici Northwind Traders (na kartici objekta Početni zaslon) da biste otvorili bazu podataka, a zatim zatvorite prozor dijaloškog okvira za prijavu.

Vrh stranice

Pogled na podskup podataka u tablici

Ponekad ćete htjeti pregled svih podataka iz tablice, ali ponekad, preporučujemo vam da biste pregledali podatke samo iz određenih polja ili želite pregledati podatke samo ako je neka polja ispunjavaju određene kriterije. Da biste pregledali podataka pomoću kriterija, koristite upit s izdvajanjem.

Pretpostavimo da želite pregledati popis proizvoda i njihovih cijena. Možete stvoriti upit koji vraća informacije o proizvodu i cijeni pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na kartici Tablice dvokliknite Proizvodi.

 4. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 5. U tablici Proizvodi dvokliknite Naziv proizvoda i Prodajna cijena da biste ta polja dodali u upit rešetka za dizajniranje.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje popis proizvoda i njihove cijene.

Vrh stranice

Istovremeni pregled podataka iz više tablica

Tablica u bazi podataka dobro osmišljena nose logičke odnose jedni s drugima. Postoji te odnose na temelju polja koja tablice imaju zajedničke. Kad želite pregled podataka iz povezane tablice, koristite upit s izdvajanjem.

Pretpostavimo da želite pregledati narudžbe kupaca koji žive u određeni grad. Podatke o narudžbama i podatke o klijentima spremaju se u dvjema tablicama u istu bazu podataka. Svaka tablica ima polje ID klijenta, koje čini odnos preslikavanja jednog člana na više njih između dviju tablica. Možete stvoriti upit koji vraća narudžbe za kupce u određeni Grad, na primjer, Las Vegas, pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na kartici Tablice dvokliknite Kupci i Narudžbe.

 4. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

  Imajte na umu u retku, pod nazivom spoj koji povezuje ID polje u tablici Kupci u polje ID kupca u tablici Narudžbe. Ovaj redak prikazuje odnos između dvije tablice.

 5. U tablici Kupci dvokliknite Tvrtka i Grad da biste ta polja dodali u rešetku dizajna upita.

 6. U rešetki dizajna upita u stupcu Grad poništite potvrdni okvir u retku Prikaz.

 7. U retku Kriteriji stupca Grad upišite "Las Vegas" (uključuje jednostrukim navodnicima).

  Poništite potvrdni okvir Pokaži sprječava prikazivanje grad u rezultatima upita, a zatim upišete "Las Vegas" u retku kriterij određuje želite li vidjeti samo zapise kojima je vrijednost polja Grad Las Vegas. U ovom slučaju upit vraća samo korisnici koji se nalaze u Las Vegas – tvrtke L i Tvrtka AA.

  Polje ne morate prikazati da biste ga koristili s kriterijem.

 8. U tablici Narudžbe dvokliknite ID narudžbe i Datum narudžbe da biste ta polja dodali u sljedeća dva stupca rešetke dizajna upita.

 9. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje popis narudžbi za kupce u Las Vegasu.

 10. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit.

  Pojavit će se dijaloški okvir Spremanje u obliku.

 11. U okvir Naziv upita upišite narudžbe po gradu, a zatim kliknite u redu.

Vrh stranice

Postavljanje raznih pitanja korištenjem parametara uz upite

Ponekad će vam zatrebati upit koji je nešto drukčiji od postojećeg upita. Izvorni upit možete promijeniti da bi koristio nove kriterije, no ako često želite pokretati varijacije određenog upita, preporučuje se korištenje parametra upita. Kada pokrenete parametar upita, upit traži vrijednosti polja, a zatim unesene vrijednosti koristi za stvaranje kriterija za upit.

U prethodnom primjeru, stvorite upit koji vraća narudžbe za korisnike koji se nalaze u Las Vegas. Upit kojim se od vas zatražiti da odredite grad prilikom svakog pokretanja upita pomoću sljedećeg postupka možete izmijeniti:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Kliknite traku zatvarača da biste prikazali navigacijsko okno.

  Napomena: Ovaj korak nije potreban ako je navigacijsko okno prikazano.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite upit pod nazivom Narudžbe po gradu (koji ste stvorili u prethodnom odjeljku), a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna.

 4. U rešetki dizajna upita u retku Kriteriji stupca grad izbrišite "Las Vegas", a zatim upišite [za koji city?].

  Niz [za koji city?] je pitanje s parametrom. Uglate zagrade naznačiti da želite da se upit za traženje unosa parametra i teksta (u tom slučaju za koji grad?) je pitanja koja se prikazuje upit.

  Napomena: Kao tekst u okviru za unos parametra nije moguće koristiti točku (.) i uskličnik (!).

 5. Potvrdite okvir u retku Prikaz stupca Grad tako da rezultati upita prikazuju grad.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Upit traži unos vrijednosti za Grad.

 7. Upišite New York, a zatim pritisnite tipku ENTER.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje narudžbe za kupce u New Yorku.

  No, što ako ne znate koje vrijednosti navesti? Da bi parametar bio fleksibilniji, koristite zamjenske znakove kao dio unosa:

 8. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 9. U rešetki dizajna upita u retku Kriteriji stupca Grad upišite kao što su [za koji city?] & "*".

  U unosu parametra ključna riječ Like, znak & i zvjezdica (*) u navodnicima korisniku omogućuju unos kombinacije znakova, uključujući zamjenske znakove, da bi se vratili razni rezultati. Na primjer, ako korisnik upiše *, upit vraća sve gradove, ako korisnik upiše L, upit vraća sve gradove koji počinju slovom "L", a ako korisnik upiše *s*, upit vraća sve gradove koji sadrže slovo "s".

 10. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Kada se upit zatraži, upišite Newi pritisnite ENTER.

 11. Upit se pokreće, a zatim prikazuje narudžbe za kupce u New Yorku.

Određivanje vrste podataka parametra

Odredite koju vrstu podataka parametar prihvaća. Vrstu podataka požete postaviti za sve parametre, no posebno je važno postaviti vrstu podataka za brojčane podatke te podatke o valuti ili datumu/vremenu. Kada navedete vrstu podataka koje parametar prihvaća, korisnici vide korisnije poruke o pogrešci ako unesu pogrešnu vrstu podataka, npr. unos teksta kada se očekuje valuta.

Napomena: Ako je parametar postavljen tako da prihvaća tekstne podatke, svi se unosi interpretiraju kao tekst i ne prikazuju se poruke o pogrešci.

Da biste naveli vrstu podataka za parametre u upitu, koristite sljedeći postupak:

 1. Kada je upit otvoren u prikazu Dizajn, na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Parametri.

 2. U dijaloškom okviru Parametri upita, u stupcu Parametar upišite unos za svaki parametar za koji želite navesti vrstu podataka. Provjerite podudara li se svaki parametar s unosom koji koristite u retku Kriteriji u rešetki dizajna upita.

 3. U stupcu Vrsta podataka odaberite vrstu podataka za svaki parametar.

Vrh stranice

Izračuni koji se temelje na podacima

Tablice se najčešće ne koriste za spremanje izračunatih vrijednosti koje se temelje na podacima u istoj bazi podataka. Na primjer, tablica Detalji narudžbi u bazi podataka Northwind 2007 ne sprema podzbrojeve proizvoda jer se podzbrojevi za sve navedene proizvode izračunavaju pomoću podataka koji su spremljeni u poljima Količina, Jedinična cijena i Popust u tablici Detalji narudžbi.

Ponekad izračunate vrijednosti mogu postati zastarjele jer su to vrijednosti koje se temelje na promjeni. Na primjer, ne želite spremiti nečiju dob u tablicu jer biste svake godine morali ažurirati vrijednost. Umjesto toga spremate datum rođenja osobe, a zatim koristite izraz u upitu da biste izračunali dob osobe.

Sljedeći postupak koristite da biste stvorili upit koji izračunava podzbrojeve proizvoda na temelju podataka iz tablice Detalji narudžbi.

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na kartici Tablice dvokliknite Detalji narudžbe.

 4. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 5. U tablici Detalji narudžbi dvokliknite ID proizvoda da biste dodali to polje u prvi stupac rešetke dizajna upita.

 6. U drugom stupcu rešetke desnom tipkom miša kliknite redak Polje, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zumiranje.

 7. U okvir Zumiranje upišite ili zalijepite sljedeće:

  SUBTOTAL: ([Količina] * [Jedinična cijena])-([Količina] * [Unit Price]*[Discount])

  Kliknite U redu.

  To je izračunato polje. Izračunato polje množi količinu svakog proizvoda po jediničnoj cijeni za taj proizvod, množi količinu svakog proizvoda po jediničnoj cijeni i popust za taj proizvod, a zatim oduzima ukupni popust od ukupne jedinične cijene.

 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje popis proizvoda i podzbrojeva po narudžbi.

 9. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit, a zatim upit nazovite Podzbrojevi proizvoda.

Vrh stranice

Pogled na sažete podatke ili zbrajanje podataka

Kada tablice koristite da biste zapisali transakcije ili spremili brojčane podatke koji se redovito pojavljuju, korisno je te podatke pregledati skupno, npr. u obliku zbroja ili prosjeka.

Microsoft Office Access 2007 sadrži nove značajke, redak zbroja, koji omogućuje vam da pregledate jednostavne prikupljanje podataka u bilo kojem podatkovni list. Dodajte redak s ukupnim zbrojem upit Podzbrojevi proizvoda koji ste stvorili u prethodnom primjeru pomoću sljedećeg postupka:

 1. Pokrenite upit Podzbrojevi proizvoda, a zatim rezultate ostavite otvorenima u prikaz podatkovnog lista.

 2. Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Ukupni zbrojevi.

  Na dnu podatkovnog lista pojavljuje se novi redak s riječi Ukupni zbroj u prvom stupcu.

 3. Kliknite ćeliju u zadnjem retku podatkovnog lista pod nazivom Ukupni zbroj.

  Primijetite da se u ćeliji pojavila strelica.

 4. Kliknite strelicu da biste prikazali dostupne funkcije zbrajanja.

  Budući da stupac sadrži tekstne podatke, samo su dva odabira: Ništa i Broj.

 5. Odaberite Broj.

  Sadržaj ćelije mijenja se u Ukupni zbroj da bi se zbrojile vrijednosti stupca.

 6. Kliknite susjednu ćeliju (drugi stupac).

  Primijetite da se u ćeliji pojavila strelica.

 7. Kliknite strelicu, a zatim Zbroj.

  Polje prikazuje zbroj vrijednosti stupca.

 8. Upit ostavite otvorenim u prikazu podatkovne tablice.

Stvaranje upita o ukupnim zbrojevima za složenije sažetke

Redak zbroja na podatkovnom listu vrlo je praktična, ali za složenije pitanja, koristite upit ukupnih zbrojeva. Upit ukupnih zbrojeva je upit s izdvajanjem koji omogućuje vam da biste grupirali i sažeti podatke. Na primjer, pretpostavimo da želite vidjeti Ukupna prodaja po proizvodu. U upit ukupnih zbrojeva Sum, a zatim je funkcija zbrajanja, možete koristiti da biste vidjeli Ukupna prodaja po proizvodu.

Da biste izmijenili upit o podzbrojevima proizvoda i tako pomoću njega zbrojili podzbrojeve proizvoda po proizvodu, koristite sljedeći postupak:

 1. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

  Otvara se upit o podzbrojevima proizvoda u prikazu Dizajn.

 2. U grupi Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Zbrojevi.

  U rešetki dizajna upita prikazuje se redak Ukupni zbrojevi.

  Napomena: Iako imaju slične nazive, redak Ukupni zbrojevi u rešetki dizajna upita i redak Ukupni zbroj u podatkovnom listu nisu jednaki:

  • U rešetki dizajna podatke možete grupirati po vrijednostima polja pomoću retka Ukupni zbrojevi.

  • Redak podatkovnog lista Ukupni zbroj možete dodati rezultatima upita o ukupnim zbrojevima.

  • Kada u rešetki dizajna koristite redak Ukupni zbrojevi, morate odabrati funkciju zbrajanja za svako polje. Ako ne želite izvesti izračun na polju, grupirajte po poljima.

 3. U drugom stupcu rešetke dizajna u retku Ukupni zbroj odaberite Zbroj s padajućeg popisa.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje popis proizvoda s podzbrojevima.

 5. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit. Upit ostavite otvorenim.

Stvaranje unakrsnog upita radi dodavanja druge razine grupiranja

Pretpostavimo da želite pregledati podzbrojeve proizvoda, no želite i zbrojiti po mjesecima tako da svaki redak prikazuje podzbrojeve za proizvod, a svaki stupac podzbrojeve proizvoda za mjesec. Da biste prikazali podzbrojeve za proizvod i prikazali podzbrojeve proizvoda za mjesec, koristite unakrsni upit.

Upit o podzbrojevima proizvoda možete ponovno izmijeniti tako da upit vraća retke podzbrojeva proizvoda, a stupci mjesečne podzbrojeve.

 1. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 2. U grupi Postavljanje upita kliknite Prikaz tablice.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Narudžbe, a zatim Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Unakrsno.

  U rešetki dizajna redak Prikaz je skriven, a redak Unakrsno prikazan.

 5. U trećem stupcu rešetke dizajna desnom tipkom miša kliknite redak Polje, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zumiranje. Otvara se okvir Zumiranje.

 6. U okvir Zumiranje upišite ili zalijepite sljedeće:

  MONTH: "Month" & DatePart ("m", [Order Date])

 7. Kliknite U redu.

 8. U retku Unakrsno odaberite sljedeće vrijednosti s padajućeg popisa: Zaglavlje retka za prvi stupac, Vrijednost za drugi stupac i Zaglavlje stupca za treći stupac.

 9. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Pokreće se upit te prikazuje podzbrojeve proizvoda, skupno po mjesecu.

 10. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit.

Vrh stranice

Stvaranje nove tablice pomoću podataka iz drugih tablica

Da biste stvorili novu tablicu iz podataka koji su spremljeni u drugim tablicama, koristite upit sa stvaranjem tablice.

Ako, na primjer, pretpostavimo da želite slanje podataka za Chicago narudžbe u Chicagu partneru koji koriste Access da biste pripremili izvješća. Umjesto slanja svih podataka o narudžbi, želite ograničiti podatke koje šaljete Podaci specifični za narudžbe u Chicagu.

Možete izraditi upit s odabiranjem koji sadrži podatke o narudžbama u Chicagu, a zatim koristiti taj upit s odabiranjem da biste stvorili novu tablicu pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Da biste pokrenuli upit sa stvaranjem tablice, možda ćete morati omogućiti sadržaj baze podataka korištenjem traka za poruke koje se prikazuje ispod vrpce (dio Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office) ako je baza podataka nepouzdanih kad ga otvorite.

  Pokaži mi kako omogućiti baze podataka

  1. Na Traci poruke, kliknite Mogućnosti.

   Otvara se dijaloški okvir Mogućnosti sigurnosti Microsoft Officea.

  2. Kliknite Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite U redu.

  Napomena: Ako se baza podataka nalazi na pouzdanom mjestu, traka za poruke ne pojavljuje se, a omogućivanje sadržaja nije potrebno.

 3. Zatvorite obrazac dijaloškog okvira za prijavu.

 4. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 5. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Detalji narudžbe, a zatim Narudžbe.

 6. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 7. U tablici Narudžbe dvokliknite ID kupca i Grad utovara da biste dodati ta polja u rešetku dizajna.

 8. U tablici Detalji narudžbe dvokliknite ID narudžbe, ID proizvoda, Količina, Jedinična cijena i Popust da biste ta polja dodali u rešetku dizajna.

 9. U stupcu Grad utovara dizajnerske rešetke, poništite okvir u retku Pokaži . U redak kriterij upišite 'Chicago' (uključuje jednostrukim navodnicima).

  Provjerite rezultate upita prije nego što ih iskoristite za stvaranje tablice.

 10. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

 11. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit.

  Pojavit će se dijaloški okvir Spremanje u obliku.

 12. U okvir Naziv upita upišite Upit za narudžbe u Chicagu, a zatim kliknite u redu.

 13. Na kartici Početna stranica u grupi Pogledi kliknite Pogled, a zatim Pogled dizajna.

 14. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Stvaranje tablice.

  Pojavit će se dijaloški okvir Stvaranje tablice.

 15. U dijaloškom okviru Izrada tablice u okvir Naziv tablice upišite Narudžbe u Chicagu, a zatim kliknite u redu.

 16. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

 17. U dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Da da biste potvrdili.

  Stvorena je nova tablica, a tablica se pojavljuje u navigacijskom oknu.

  Napomena: Ako već postoji tablica koja ima naziv koji ste naveli, ta se tablica briše prije pokretanja upita.

 18. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Budući da tablica Narudžbe u Chicagu postoji, pojavljuje se dijaloški okvir s upozorenjem.

 19. Kliknite Ne da biste poništili akciju i zatvorili dijaloški okvir.

Vrh stranice

Dodavanje podataka u tablicu pomoću podataka iz drugih tablica

Upit s dodavanjem možete koristiti za dohvat podataka iz jedne ili više tablica i dodavanje tih podatka u drugu tablicu.

Pretpostavimo da ste stvorili tablicu za zajedničko korištenje s poslovnim suradnikom u Chicagu, no saznali ste da suradnik radi i s klijentima na području Milwaukeeja. Prije omogućivanja zajedničkog korištenja tablice sa suradnikom u tablicu želite dodati retke koji sadrže podatke o području Milwaukeeja.

Možete dodati Milwaukee područje podataka u tablici Narudžbe u Chicagu koji ste stvorili u prethodnom primjeru pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite upit pod nazivom "Upit o narudžbama u Chicagu" u prikazu Dizajn.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite upit s dodavanjem. Otvorit će se dijaloški okvir Dodavanje .

 3. U dijaloškom okviru Dodavanje kliknite strelicu u okviru Naziv tablice, a zatim s padajućeg popisa odaberite Narudžbe u Chicagu.

 4. Kliknite U redu.

  Dijaloški okvir Dodavanje se zatvara. U rešetki dizajna nestaje redak Prikaz, a pojavljuje se redak Dodaj u.

 5. U rešetki dizajna u retku Kriteriji stupca Grad isporuke izbrišite 'Chicago', a zatim upišite 'Milwaukee'.

 6. U retku Dodaj u odaberite odgovarajuće polje za svaki stupac.

  U ovom primjeru vrijednosti retka Dodaj u moraju se podudarati s vrijednostima retka Polje, no to nije obavezno da bi upiti s dodavanjem funkcionirali.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

Vrh stranice

Automatizirana promjena podataka

Upit s ažuriranjem možete koristiti da biste promijenili podatke u tablicama i da biste unijeli kriterije po kojima se određuje koji će se reci ažurirati. Upit s ažuriranjem pruža priliku za pregled ažuriranih podataka prije izvođenja ažuriranja.

Važno: Akcijski upit nije moguće poništiti. Preporučuje se izrada sigurnosnih kopija svih tablica koje ćete ažurirati pomoću upita s ažuriranjem.

U prethodnom primjeru, dodaje retke u tablici Narudžbe u Chicagu. U tablici Narudžbe u Chicagu polje ID proizvoda prikazuje brojčani ID proizvoda. Da biste podatke korisnijim izvješća, preporučujemo vam da biste zamijenili ID-a proizvoda s nazivima proizvoda. Da biste zamijenili ID-a proizvoda, morate najprije promijeniti vrstu podataka polja ID proizvoda za tablicu Narudžbe u Chicagu od broja u tekst, tako da se polje ID proizvoda možete prihvatiti nazive proizvoda.

Vrijednosti u tablici Narudžbe u Chicagu možete ažurirati pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite tablicu Narudžbe u Chicagu u prikazu dizajna.

 2. U retku ID proizvoda promijenite vrstu podataka iz Broj u Tekst.

 3. Spremite i zatvorite tablicu Narudžbe u Chicagu.

 4. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 5. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Narudžbe u Chicagu, a zatim Narudžbe.

 6. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Upit s ažuriranjem.

  U rešetki dizajna nestaju reci Sortiranje i Prikaz, a pojavljuje se redak Ažuriraj na.

 8. U tablici Narudžbe u Chicagu dvokliknite ID proizvoda da biste to polje dodali u rešetku dizajna.

 9. U rešetki dizajna u redak Ažuriraj na stupca ID proizvoda upišite ili zalijepite sljedeće:

  [Proizvod]. [Product Name]

  Savjet: Upit s ažuriranjem možete koristiti da biste izbrisali vrijednosti polja pomoću praznog niza "" ili vrijednosti NULL u retku Ažuriraj na.

 10. U redak Kriteriji upišite ili zalijepite sljedeće:

  [ID proizvoda] Kao što su ([Proizvodi]. [ ID])

  Ključna riječ Like potrebna je jer polja koja uspoređujete sadrže različite vrste podataka (ID proizvoda su tekstni podaci, a ID brojčani).

 11. Prikazom upita u prikazu podatkovnog lista možete pregledati vrijednosti koje će upit s ažuriranjem promijeniti.

  Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Prikaz, a zatim Prikaz podatkovne tablice.

  Upit vraća popis ID-ova proizvoda koji će se ažurirati.

 12. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Kada otvorite tablicu Narudžbe u Chicagu, vidjet ćete da su brojčane vrijednosti u polju ID proizvoda zamijenjene nazivom proizvoda iz tablice Proizvodi.

Vrh stranice

Automatizirano brisanje podataka

Upit s brisanjem koristite da biste izbrisali podatke iz tablica i unijeli kriterije prema kojima se određuje koji se reci brišu. Upit s brisanjem pruža priliku za pregled redaka koji će se izbrisati prije izvršavanja brisanja.

Pretpostavimo da pripremate za slanje (ažurira u prethodnom primjeru) tablicu Narudžbe u Chicagu u vašem poslovanju Chicago povezati i Primijetit ćete neke retke sadrže broj prazna polja. Želite ukloniti te retke koji sadrže prazna polja prije no što pošaljete u tablici. Nije moguće samo otvorite tablicu i ručno izbrisati retke, ali vam može biti korisno za korištenje upita za brisanje ako postoji više od nekoliko redaka koji želite izbrisati, a imate Očisti kriterije za koju želite izbrisati retke.

Upit možete koristiti da biste izbrisali retke u tablici Narudžbe u Chicagu koji nemaju vrijednost za ID narudžbe pomoću sljedećeg postupka:

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Narudžbe u Chicagu.

 3. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Brisanje.

  U rešetki dizajna nestaju reci Sortiranje i Prikaz, a pojavljuje se redak Brisanje.

 5. U tablici Narudžbe u Chicagu dvokliknite ID narudžbe da biste ga dodali u rešetku.

 6. U rešetki dizajna u retku Kriteriji stupca ID narudžbe upišite Je Null.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati pritisnite Izvedi.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×