Uvod u slanje podataka obrasca

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka

Pregled

Slanje podataka u bazu podataka programa Access ili SQL Server

Slanje obrasca web-usluzi

Slanje podataka obrasca poslužitelju koji izvodi Microsoft Windows SharePoint Services

Slanje podataka obrasca u poruci e-pošte

Slanje podataka obrasca aplikaciji na web-poslužitelju

Slanje podataka obrasca pomoću datoteke podatkovne veze

Slanje podataka obrasca pomoću koda

Pregled

Kada koristite obrasce programa Microsoft Office InfoPath za sakupljanje podataka kao dio većeg poslovnog postupka, ti podaci u pravilu ne ostaju u obrascima koje korisnici ispunjavaju, nego se pomiču iz obrasca u obrazac do sljedećeg stadija poslovnog postupka, uglavnom do vanjskog izvora podataka kao što je baza podataka, web-usluga ili aplikacija na web-poslužitelju. Na primjer, zaposlenik može koristiti program InfoPath za ispunjavanje obrasca izvještaja o troškovima, zatim ga poslati web-usluzi gdje se taj obrazac može obraditi.

Obrazac programa InfoPath se šalje na vanjski izvor podataka

Za razliku od spremanja obrasca, kada korisnici biraju mjesto na koje će spremiti obrazac dok ga ispunjavaju, slanjem obrasca se šalju podaci obrasca na mjesto koje je određeno prilikom dizajniranja predloška obrasca koji je povezan s obrascem. Kada dizajnirate predložak obrasca i omogućujete slanje obrasca, možete odabrati slanje podataka koje korisnici unose u vaš obrazac na sljedeća mjesta:

 • Baza podataka programa Microsoft Office Access ili Microsoft SQL Server

 • Web-usluga

 • Poslužitelj na kojem se izvodi Microsoft Windows SharePoint Services

 • U poruci e-pošte

 • Aplikacija na web-poslužitelju

 • Prilagođena aplikacija za smještanje programa InfoPath

Određivanje mjesta na koje želite slati obrasce može povećati točnost i efikasnost poslovnih postupaka jer dopušta više kontrole nad tim postupcima. Prije nego korisnici pošalju podatke, InfoPath osigurava da su podaci u obrascima valjani i dopušta korisnicima ispravljanje podataka koji nisu valjani. Ova značajka osigurava slanje samo valjanih podataka na vanjske izvore podataka.

Uz dizajniranje obrasca tako da dopušta korisnicima slanje podataka na jedno mjesto, možete dizajnirati predložak obrasca tako da korisnici mogu slati podatke obrasca na više mjesta odjednom. Na primjer, možete dizajnirati predložak obrasca izvještaja o troškovima tako da kada korisnici pošalju svoje ispunjene obrasce, podaci iz obrazaca se šalju u bazu podataka, a kopija svakog ispunjenog obrasca se također šalje njihovom upravitelju u poruci e-pošte.

Svaki put kada dizajnirate predložak obrasca koji se može poslati na vanjski izvor podataka, InfoPath prema zadanim postavkama uključuje naredbu Pošalji u izborniku Datoteka, kao i gumb Pošalji na alatnoj traci Standardno. Ovisno o potrebama možete odabrati promjenu naziva naredbe Pošalji. Uz to, izravno u predložak obrasca možete umetnuti i gumb koji korisnici mogu pritisnuti za slanje svojih podataka obrasca kada završe s ispunjavanjem obrasca.

Predložak obrasca možete podesiti i tako da se dogodi nešto od navedenog kada se obrazac pošalje:

 • Postojeći obrazac se zatvara.

 • Postojeći obrazac se zatvara i otvara se novi, prazan obrazac.

 • Postojeći obrazac ostaje otvoren.

Dodatno možete napisati poruku koja određuje je li obrazac uspješno poslan, a pojavljuje se nakon što korisnici pošalju obrazac.

Vrh stranice

Slanje podataka u bazu podataka programa Access ili SQL Server

Obrasci programa InfoPath se često šalju u baze podataka, bilo da to služi ažuriranju jedne tablice zapisima kupca ili za složenije scenarije, poput mijenjanja više povezanih tablica u predložak obrasca izvještaja o troškovima. Predložak obrasca možete dizajnirati u programu InfoPath tako da se može poslati izravno u bazu podataka programa Access ili SQL Server bez potrebe korištenja skripte ili prilagođenog koda. Također, predložak obrasca možete poslati i drugim vrstama baza podataka pomoću prilagođenog koda ili slanjem obrasca web-usluzi koja je povezana s bazom podataka.

Kako bi obrazac poslali u bazu podataka programa Access ili SQL Server, morate dizajnirati predložak obrasca koji se temelji na toj bazi podataka. To osigurava slaganje izvor podataka ovog predloška obrasca sa strukturom baze podataka. Ako dodate vezu baze podataka postojećem predlošku obrasca, korisnici neće moći poslati ispunjene obrasce u bazu podataka jer se izvor podataka obrasca ne slaže sa strukturom baze podataka. Ako se predložak obrasca ne slaže sa strukturom baze podataka, InfoPath ne može ažurirati ispravna polja u bazi podataka tijekom slanja podataka.

Kada dizajnirate predložak obrasca programa InfoPath koji se temelji na bazi podataka, obratite pažnju na sljedeće:

 • Kada povezujete predložak obrasca s više od jedne tablice u bazi podataka, tablice moraju biti povezane s ključnim poljima.

 • Velike datoteke, poput slika, crteža, OLE objekata, privitaka datoteke i vrste podataka Access Memo ili SQL, trebaju se izuzeti iz podatkovne veze. InfoPath ne podržava podatkovne veze s ovim velikim datotekama. Za izuzimanje određenih polja u bazi podataka koristite čarobnjak za povezivanje s podacima kako biste postavili podatkovnu vezu.

Možete odrediti mogu li se ovi slučajevi primijeniti čitanjem informacija iz okvira Sažetak na zadnjoj stranici čarobnjaka za povezivanje s podacima. Sažetak navodi je li slanje obrasca omogućeno, te ako je onemogućeno, Sažetak daje objašnjenje zašto.

Kada postavite podatkovnu vezu između predloška obrasca i baze podataka, možete prilagođavati druge mogućnosti slanja po želji. Na primjer, možete promijeniti tekst koji se pojavljuje na gumbu Pošalji u predlošku obrasca. Također možete promijeniti i poruke koje se prikazuju korisnicima kako bi se naznačilo je li obrazac uspješno poslan te možete odrediti želite li zadržati obrazac otvorenim nakon slanja.

Vrh stranice

Slanje obrasca web-usluzi

Bilo da koristite web-uslugu za uspostavljanje tijeka rada za poslovni postupak ili kao srednji sloj baze podataka, InfoPath olakšava stvaranje predložaka obrasca koji međudjeluju s web-uslugom. Čarobnjak za povezivanje s podacima u programu InfoPath vas vodi kroz postupke povezivanja predložaka obrasca s web-uslugom.

Postoje dvije uobičajene metode dizajniranja predloška obrasca koji šalje obrasce web-usluzi:

 • Povezivanje postojećeg predloška obrasca s web-uslugom

 • Dizajniranje novog predloška obrasca koji se temelji na web-usluzi

Objema metodama InfoPath stvara izvor podataka koji se temelji na shemi web-usluge. To omogućuje slanje podataka web-usluzi obrascima koji se temelje na predlošku obrasca.

Tehničke pojedinosti

Kada korisnici pošalju obrazac za web-servisa, obrazac se šalje kao Extensible Markup Language (XML) podatke u SOAP omotnici. SOAP omotnica funkcionira kao ulazni parametar za operaciju navedeni web-usluge. To možete usporediti za slanje obrasca pomoću HTTP, što rezultira XML dokumentom u zahtjevu HTTP POST.

Prije povezivanja predloška obrasca programa InfoPath s web-uslugom, uzmite u obzir sljedeće:

 • InfoPath se ne može povezivati s web-uslugom koja koristi pozivanje udaljene procedure (RPC) vrstu kodiranja. Podržano je samo kodiranje literala dokumenta.

 • Kada konfigurirate predložak obrasca tako da njegovi obrasci mogu slati podatke web-usluzi, možete odrediti da se samo podaci iz nekih grupa ili polja mogu poslati ili možete poslati sve podatke iz obrasca.

Kada je postavljena podatkovna veza s web-uslugom, možete predlošku obrasca dodati gumb Pošalji i prilagoditi ostale mogućnosti slanja po želji.

Vrh stranice

Slanje podataka obrasca poslužitelju koji izvodi Microsoft Windows SharePoint Services

Možete dizajnirati predložak obrasca koji šalje podatke poslužitelju koji izvodi Microsoft Windows SharePoint Services. Time možete spremiti i organizirati sve korisničke obrasce u biblioteku dokumenata. Uz to, korisnici mogu ispunjavati obrasce koji se temelje na predlošku obrasca izravno iz biblioteke dokumenata. Mogu i izvoziti podatke obrasca u Microsoft Office Excel ili spojiti podatke iz nekoliko obrazaca u jedan obrazac. Dodatno, kada omogućite slanje obrazaca izravno u biblioteku dokumenata, možete unaprijed definirati nazive datoteke za obrasce, bilo sa statičnim vrijednostima, vrijednostima temeljenima na podacima u obrascu ili uz pomoć formula.

Nakon konfiguriranja predloška obrasca da dopušta slanje obrasca u biblioteku dokumenata usluge SharePoint, obrascu možete dodati gumb Pošalji i prilagoditi druge mogućnosti slanja, kao što je tekst na gumbu Pošalji, poruke korisniku koje prikazuju je li obrazac uspješno poslan te želi li ostaviti obrazac otvorenim nakon slanja.

Vrh stranice

Slanje podataka obrasca u poruci e-pošte

Upotreba programa za e-poštu jedan je od najjednostavnijih i najuobičajenijih načina postavljanja radnog tijeka za poslovni postupak. Možete dizajnirati predložak obrasca u programu InfoPath koji dopušta korisnicima pritisak gumba Pošalji na alatnoj traci Standardno u izborniku Datoteka za slanje ispunjenih obrazaca bilo u privitku ili u tijelu poruke e-pošte. Adresa e-pošte, redak predmeta i datoteka privitka se mogu unaprijed definirati kada dizajnirate predložak obrasca — bilo sa statičnim vrijednostima, vrijednostima temeljenima na unosu u obrazac ili pomoću formule. Na primjer, predložak obrasca možete dizajnirati tako da se ispunjeni obrasci automatski šalju u poruci e-pošte s unaprijed definiranim retkom predmeta na adresu e-pošte koja se temelji na unosu u obrazac. Uz to, možete odrediti nazive dinamičkih datoteka za obrazac, na temelju podataka koji su korisnici unijeli u obrazac.

Za slanje obrazaca u porukama e-pošte korisnici moraju na računalima imati instaliran Microsoft Office Outlook 2003 ili Microsoft Office Outlook 2007. Korisnici koji ispunjavaju obrasce u web-pregledniku ne trebaju Outlook za slanje obrazaca u poruci e-pošte.

Nakon konfiguriranja predloška obrasca tako da dopušta slanje obrasca u poruci e-pošte, možete predlošku obrasca dodati gumb Pošalji na alatnu traku Standardno i naredbu Pošalji u izbornik Datoteka te prilagoditi druge mogućnosti slanja, kao što je tekst koji se pojavljuje na gumbu Pošalji, poruke korisniku koje prikazuju je li obrazac uspješno poslan i želite li ostaviti obrazac otvorenim nakon slanja.

Vrh stranice

Slanje podataka obrasca aplikaciji na web-poslužitelju

Ako imate postojeće stranice Active Server Pages (ASP) ili drugog koda na web-poslužitelju koji može obrađivati XML podatke, možete dizajnirati predložak obrasca tako da korisnici mogu slati ispunjene obrasce tom web-poslužitelju pomoću HTTP POST metode. Kada konfigurirate predložak obrasca da biste korisnicima omogućili slanje obrazaca na taj način, InfoPath stvara poruku koja sadrži podatke iz obrasca i šalje tu poruku na web-poslužitelj. Prilikom dizajniranja predloška obrasca za slanje podataka na web-poslužitelj, možete dodati gumb Pošalji u predložak obrasca, navedite tekst koji se pojavljuje na gumb Pošalji , prilagodite poruke koje se prikazuju korisnicima da biste naznačili ako obrazac uspješno poslan i navedite hoće li zadržati obrazac otvorenim nakon slanja.

Vrh stranice

Slanje podataka obrasca pomoću datoteke podatkovne veze

U programu Microsoft Office InfoPath 2007 također imate mogućnost stvaranja XML datoteke, poznatije kao podatkovne datoteke, koja uključuje sve potrebne postavke za podatkovnu vezu. Tu datoteku možete spremiti u biblioteku podatkovnih veza na Microsoft Office SharePoint Server 2007 web-mjestu, zatim dizajnirati nekoliko predložaka obrasca koji koriste istu XML datoteku za konfiguraciju podatkovne veze. Korištenje podatkovne veze podrazumijeva da, ako se bilo što s podatkovnom vezom promijeni — na primjer, ako se promijeni mjesto vanjskih izvora podataka —možete radije jednom ažurirati datoteku podatkovne veze nego ažurirati podatkovnu vezu u svakom pojedinom predlošku obrasca. Svi predlošci obrasca koji koriste datoteku podatkovne veze će se automatski ažurirati s novim postavkama.

Datoteka podatkovne veze može sadržavati postavke koje određuju način na koji korisnici mogu slati podatke obrasca. Predložak obrasca možete dizajnirati kako biste koristili postavke u ovoj datoteci podatkovne veze. Nakon konfiguriranja predloška obrasca tako da dopušta slanje obrasca, možete dodati naredbu Pošalji u izbornik Datoteka i gumb Pošalji u alatnu traku Standardno u obrascu koji se temelji na predlošku obrasca, zatim prilagoditi druge mogućnosti slanja, kao što je tekst koji se pojavljuje na gumbu i naredbi Pošalji, poruke koje se prikazuju korisniku da je obrazac uspješno poslan i želite li ostaviti obrazac otvorenim nakon slanja.

Vrh stranice

Slanje podataka obrasca pomoću koda

Za stvaranje napredne funkcionalnosti za slanje podataka obrasca u predlošku obrasca, možete upisati upravljani kod pomoću programa Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET ili skripte. Na primjer, predlošku obrasca možete dodati funkcije koje omogućuju slanje obrasca na više od jednog mjesta odjednom ili na vanjski izvor podataka koji nije podržan u programu InfoPath.

Savjet : Ako ne možete konfigurirati predložak obrasca kako bi korisnicima dopustili slanje obrazaca vanjskim izvorima podataka pomoću mogućnosti podatkovne veze programa InfoPath, ovu značajku možete koristiti za upisivanje vlastite implementacije podatkovne veze na taj vanjski izvor podataka.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×