Uvod u podatkovne veze

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Podatkovna veza je dinamičkih veza između obrasca programa Microsoft Office InfoPath i vanjskog izvora podataka koji se sprema ili pruža podatke za taj obrazac. Izvor podataka je skup polja i grupe koje definiranje i spremanje podataka za obrazac. Kontrole su povezane s polja i grupe u izvoru podataka i prikaz podataka korisnicima.

Obrazac može imati jednu primarnu podatkovnu vezu, koja se zove glavna podatkovna veza, ali može imati jednu ili više sekundarnih podatkovnih veza. Ovisno o vašim ciljevima za obrazac podatkovna veza može slati upit ili podatke obrasca na vanjski izvor podataka, kao što je baza podataka programa Microsoft SQL Server ili web-usluga.

U ovom članku

Pregled podatkovnih veza

Rad s glavnom podatkovne veze

Rad s sekundarne podatkovne veze

Spremanje podataka za izvanmrežni rad

Zahtjevi za povezivanje s vanjskim izvorima podataka

Pregled podatkovnih veza

Podatkovna veza je dinamička veza između obrasca i izvora podataka koji sprema ili pruža podatke za taj obrazac. Obrazac može imati samo jednu primarnu podatkovnu vezu, koja se naziva glavna podatkovna veza, ali može imati jednu ili više sekundarnih podatkovnih veza. Glavna podatkovna veza definira glavni izvor podataka za obrazac. XML shema opisuje kako su podaci spremljeni u glavnom izvoru podataka obrasca. Samo jedna glavna podatkovna veza može postojati za obrazac i stvara se automatski kada stvorite predložak obrasca temeljen na vanjskom izvoru podataka. Nema ograničenja za broj sekundarnih podatkovnih veza predloška obrasca.

Ovisno o vašim ciljevima za obrazac, možete stvoriti glavnu ili sekundarnu podatkovnu vezu na vanjski izvor podataka, kao što je baza podataka programa Microsoft SQL Server ili web-usluga. Vanjski izvor podataka je izvor podataka koji šalje podatke ili učitava podatke iz obrasca koji se temelji na vašem predlošku obrasca. InfoPath radi sa sljedećim vanjskim izvorima podataka:

 • Microsoft Office Access baza podataka

 • Microsoft SQL Server baza podataka

 • Web-usluga

 • Biblioteka dokumenata ili popis na poslužitelju na kojem se izvodi Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML datoteka

Možete stvoriti tri vrste podatkovnih veza na vanjski izvor podataka: samo slanje upita o podacima, samo slanje podataka ili slanje upita i podataka. Podatkovna veza za upit prima podatke iz izvora podataka i sprema podatke u obrascu. Podatkovna veza za slanje šalje podatke iz obrasca u izvor podataka, u aplikaciju na web-poslužitelju, u biblioteku dokumenata koja izvodi Microsoft Windows SharePoint Services ili u poruci e-pošte. Podatkovna veza za upit i slanje prima i šalje podatke iz izvora podataka. Kada stvorite podatkovnu vezu morate odrediti koju vrstu podatkovne veze trebate. Na primjer, možete stvoriti podatkovnu vezu koja radi jedno od sljedećeg:

 • Šalje upit o podacima bazi podataka

 • Šalje podatke obrasca u poruci e-pošte

 • Šalje podatke obrasca u aplikaciju na web-poslužitelju

 • Šalje podatke obrasca u prilagođenu aplikaciju koja koristi kontrolu XmlFormView

 • Šalje upit ili podatke kroz prilagođeni programski kod, kao što je C#, Microsoft Visual Basic .NET ili Microsoft JScript.

 • Koristi postavke veze spremljene u biblioteci podatkovne veze na poslužitelju koji izvodi Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Šalje upit ili podatke na Human Workflow Services na poslužitelju Microsoft BizTalk Server 2004 ili BizTalk Server 2006

Vrsta veze koju koristite ovisi o vašim ciljevima za obrazac i vrsti vanjskog izvora podataka s kojim želite povezati obrazac.

Podatkovne veze za upit

Podatkovne veze za upit dohvaća podatke iz vanjskog izvora podataka i sprema podatke u polja u izvoru podataka glavnu ili sekundarnu obrasca. Zatim možete kontrole vezati ta polja radi prikazivanja podataka u obrascu. Podatkovne veze za upit možete stvoriti na sljedeće načine:

 • Dizajniranjem predloška obrasca koji se temelji na bazi podataka, web-usluzi ili postavkama spremljenim u biblioteci veza. Struktura vanjskog izvora podataka zatim definira glavni izvor podataka za obrazac.

 • Izmjenom postojećeg predloška obrasca dodavanjem sekundarne podatkovne veze koja šalje upite bazi podataka, web-usluzi, biblioteci ili popisu usluge SharePoint ili XML datoteci.

Kada dizajnirate novi predložak obrasca koji se temelji na bazi podataka, web-usluzi ili postavkama u biblioteci veza, možete stvoriti podatkovnu vezu za upit koja postaje glavna podatkovna veza za obrasce koji se temelje na tom predlošku obrasca. Možete definirati samo jednu podatkovnu vezu za upit kao glavnu podatkovnu vezu za predložak obrasca. Ako morate poslati upit na više izvora podataka, možete stvoriti sekundarnu vezu podataka koja šalje upit na te izvore podataka. Više o sekundarnim podatkovnim vezama ćete saznati kasnije u ovom članku.

Kada dodate sekundarnu vezu podataka koja šalje upit o podacima za vaš predložak obrasca, možete odrediti treba li InfoPath koristiti podatkovnu vezu svaki put kada korisnik otvori obrazac ili nakon određenih događaja kada korisnik ispuni obrazac, kao što je pritisak gumba za prikazivanje popisa mogućnosti. Kako biste koristili podatkovnu vezu nakon određenih događaja, koristite jednu od sljedećih metoda:

 • Umetnite kontrolu gumba koja osvježava podatke u obrascu.

 • Dodajte pravilo za korištenje podatkovne veze kada postoji uvjet u obrascu.

 • Napišite prilagođeni kod za određene događaje.

Podatkovne veze za slanje

Kada korisnici pošalju obrazac, podaci iz tog obrasca se šalju kroz podatkovnu vezu za slanje na vanjski izvor podataka. Možete konfigurirati predložak obrasca da dopusti korisnicima slanje podataka kroz sljedeće vrste vanjskih izvora podataka:

 • Microsoft Office Access baza podataka

 • Microsoft SQL Server baza podataka

 • Web-usluga

Možete dodati sekundarne podatkovne veze koje šalju podatke na sljedeće načine:

 • Šalju podatke u biblioteku dokumenata koja izvodi Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Šalju podatke obrasca u poruci e-pošte.

 • Šalju podatke obrasca aplikaciji na web-poslužitelju.

Možete stvoriti podatkovnu vezu za slanje na sljedeće načine:

 • Dizajniranjem novog predloška obrasca koji se temelji na bazi podataka, web-usluzi ili postavkama spremljenim u biblioteci veza na poslužitelju koji izvodi Office SharePoint Server 2007. Struktura vanjskog izvora podataka zatim definira glavni izvor podataka za obrazac.

 • Izmjenom postojećeg obrasca dodavanjem sekundarne podatkovne veze, a zatim konfiguriranjem predloška obrasca da dopusti korisnicima slanje svojih obrazaca kroz ovu sekundarnu podatkovnu vezu.

  Savjet: Kada dizajnirate predložak obrasca koji se temelji na bazi podataka programa Office Access ili SQL Server, InfoPath automatski konfigurira podatkovnu vezu za slanje podataka ako baza podataka ispuni određene zahtjeve. Za dodatne informacije o tim zahtjevima pogledajte sekciju Vidi također. Možete odabrati onemogućavanje značajke Pošalji ako želite da vaši korisnici pošalju svoje dovršene obrasce korištenjem druge vrste podatkovne veze za slanje.

U većini slučajeva ćete konfigurirati jednu podatkovnu vezu za slanje kao glavnu akciju za predložak obrasca za slanje. Međutim, možete dizajnirati predložak obrasca tako da korisnici mogu poslati svoje dovršene obrasce na više mjesta pomoću pravila ili prilagođeni kod. Na primjer, možete konfigurirati predložak obrasca da biste korisnicima omogućili slanje dovršene obrazaca za web-servisa, kao i putem poruke e-pošte. Obično Konfiguriranje predloška obrasca za slanje svih podataka u obrazac. Međutim, ako koristite prilagođeni kod za slanje podataka obrasca ili konfigurirate predložak obrasca da dopusti obrascu slanje podataka u web-uslugu, možete poslati dio obrasca podataka.

Podatkovne veze za upit i slanje

Kada dizajnirate predložak obrasca koji se temelji na bazi podataka ili web-usluzi možete stvoriti podatkovnu vezu koja može prikupiti podatke iz ili poslati podatke u bazu podataka ili web-uslugu. Ako dizajnirate predložak obrasca koji se temelji na bazi podataka, podatkovna veza može prikupljati ili slati podatke. Međutim, kako bi obrasci temeljeni na ovom predlošku obrasca poslali podatke u bazu podataka, moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

 • Ne dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom.

 • Sve tablice u glavnoj podatkovnoj vezi moraju sadržavati primarni ključ, jedinstveno ograničenje ili jedinstveni indeks.

 • Sve tablice u upitu moraju imati jednostavan hijerarhijski odnos.

 • Polja podataka u glavnom izvoru podataka obrasca ne mogu spremiti velike binarne vrste podataka.

Dodatne informacije o tim preduvjetima u Zahtjevi za povezivanje s vanjskim izvorima podataka u nastavku ovog članka.

Podatkovna veza koja može primiti podatke od ili poslati podatke u web-uslugu ista je kao i podatkovna veza za upit i podatkovna veza za slanje koje su spojene u jednu podatkovnu vezu.

Vrh stranice

Rad s glavnom podatkovnom vezom

Glavna podatkovna veza uspostavlja vezu s glavnim izvorom podataka za obrazac. XML shema opisuje strukturu za spremanje podataka u glavnom izvoru podataka za obrazac. Možete dizajnirati izvor podataka korištenjem okna zadatka Izvor podataka ili možete pustiti programu InfoPath da automatski stvori izvor podataka dok dodajete kontrole u predložak obrasca. Možete dizajnirati predložak obrasca na temelju vanjskog izvora podataka koji definira strukturu glavnog izvora podataka. Predložak obrasca može imati samo jednu glavnu podatkovnu vezu.

Ako se glavna podatkovna veza poveže s vanjskim izvorom podataka, način rada s glavnom podatkovnom vezom ovisit će o vrsti izvora podataka s kojim se povezuje.

Baze podataka    Prilikom dizajniranja predloška obrasca koji se temelji na bazu podataka, InfoPath stvara glavnu podatkovnu vezu koja i po želji šalje podatke toj bazi podataka. Ako će se obrazac ispunjavati samo pomoću programa InfoPath i baza podataka zadovoljava preduvjete navedene u odjeljku Zahtjevi za povezivanje s vanjskim izvorima podataka , InfoPath automatski stvara podatkovnu vezu za slanje i konfigurira obrasca predložak da biste korisnicima omogućili slanje obrazaca. Ako je obrazac će ispunjavati pomoću preglednika, InfoPath stvorite podatkovnu vezu s bazom podataka. Podatkovne veze koje šalju podatke u bazu podataka nisu podržane u predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom.

Savjet: Ako će se obrazac ispunjavati korištenjem preglednika i ako želite poslati podatke u bazu podataka, možete to učiniti povezivanjem obrasca s web-uslugom koja šalje podatke u bazu podataka.

Web-usluga     Kada dizajnirate predložak obrasca temeljen na web-usluzi možete stvoriti glavnu podatkovnu vezu koja šalje upit i podatke, samo šalje upit o podacima ili samo šalje podatke. Ako odaberete slanje podataka, InfoPath automatski konfigurira predložak obrasca da dopusti korisnicima da pošalju svoje obrasce. Možete odrediti želite li poslati samo dio ili sve podatke obrasca. Ako se šalje samo dio podataka, možete odrediti koja polja u određenoj grupa treba poslati, ovisno o zahtjevima web-usluge.

Kada dizajnirate predložak obrasca koji se temelji na bazi podataka ili web-usluzi InfoPath stvara glavni izvor podataka s poljima upita, poljima podataka i grupama koje odgovaraju načinu na koji su podaci spremljeni u bazi podataka ili u web-usluzi. Polje upita sadrži vrijednosti koje se koriste u slanju upita za preuzimanje podataka iz baze podataka korištenjem podatkovne veze za upit. Rezultati upita spremaju se u polja podataka koja se mogu uređivati kada korisnik otvori obrazac. Kada korisnik pošalje obrazac podaci u poljima podataka se šalju korištenjem podatkovne veze za slanje. Ne možete izmijeniti ta polja i grupe zbog toga što polja i grupe u glavnom izvoru podataka moraju odgovarati načinu na koji su podaci spremljeni u vanjskom izvoru podataka. Međutim, možete dodati polja ili grupe u korijensko polje u glavnom izvoru podataka.

Kako biste omogućili korisnicima da pregledavaju, odabiru, uređuju ili šalju podatke u poljima podataka, možete vezati kontrole kao što su tekstni okviri i potvrdni okviri s poljima u obrascu. Ako želite poslati upit i prikazati dodatne vrijednosti koje korisnici mogu odabrati kao izbor, možete vezati kontrolu kao što je okvir popisa s poljima upita. Ako želite da korisnici odaberu vrijednost s popisa možete vezati kontrolu kao što je okvir popisa s poljem podataka, a zatim postaviti svojstva kontrole da prikazuju vrijednosti iz sekundarnog izvora podataka ili ponavljajućeg polja u glavnom izvoru podataka.

Vrh stranice

Rad sa sekundarnim podatkovnim vezama

Sekundarna podatkovna veza povezuje obrazac s vanjskim izvorom podataka. Sekundarne podatkovne veze su korisne kada trebate poslati upit ili podatke obrasca u vanjski izvor podataka koji nije vanjski izvor podataka u glavnoj podatkovnoj vezi ili kada želite da korisnici pošalju podatke u više vanjskih izvora podataka. Nema ograničenja za broj sekundarnih podatkovnih veza.

Sekundarna podatkovna veza može poslati upit ili podatke u sljedeće vrste vanjskih izvora podataka:

 • Office Access baza podataka

 • SQL Server baza podataka

 • Web-usluga

 • Biblioteka dokumenata ili popis na poslužitelju koji izvodi Windows SharePoint Services

 • XML datoteka

Korištenjem sekundarnih podatkovnih veza možete omogućiti korisnicima da pošalju podatke obrasca u aplikaciju na web-poslužitelju, u biblioteku dokumenata na poslužitelju koji izvodi Windows SharePoint Services ili putem poruke e-pošte.

Ako stvorite sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje upit o podacima, obrazac po zadanom koristi tu podatkovnu vezu kod otvaranja. Ovu podatkovnu vezu možete koristiti tako da konfigurirate predložak obrasca na sljedeće načine:

 • Dodavanjem gumba za osvježavanje u predložak obrasca koji korisnici mogu pritisnuti za slanje upita.

 • Dodavanjem pravila u predložak obrasca za slanje upita u izvor podataka korištenjem ove podatkovne veze.

 • Dodavanjem prilagođenog koda u predložak obrasca koji šalje upit.

Kada dodate sekundarnu podatkovnu vezu u obrazac InfoPath automatski stvara sekundarni izvor podataka s poljima podataka i grupama koje odgovaraju načinu na koji su podaci spremljeni u vanjskom izvoru podataka. Ovo pomaže kod osiguravanja integriteta podataka. Ne možete izmijeniti polja i grupe u sekundarnom izvoru podataka.

Vrh stranice

Spremanje podataka za izvanmrežno korištenje

Kada dodate sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje upit o podacima u vanjski izvor podataka možete konfigurirati vezu da spremi rezultate upita na računalu korisnika. Ovo omogućava korisnicima da ispune obrazac na svojim računalima kada nisu povezani s mrežom. To je izvanmrežni rad.

Ako konfigurirate sekundarnu podatkovnu vezu na ovaj način, upit se šalje vanjskom izvoru podataka dok je računalo korisnika priključeno na mrežu. Rezultati upita se zatim spremaju u sekundarni izvor podatka obrasca i pojavljuju u obrascu kada korisnik ispuni obrazac. Podaci se predmemoriraju svaki put kada korisnik izvede novi upit, tako da su podaci ažurirani što je više moguće.

InfoPath razmatra parametre upita kod odlučivanja o tome jesu li spremljeni podaci odgovarajući za dani upit. Kada stvorite podatkovnu vezu možete odabrati želite li u obrascu prikazati zadani skup spremljenih podataka u slučaju da izvor podataka nije dostupan. Trebali biste razmotriti jesu li podaci iz upita odgovarajući za sve korisnike ili bi obrazac trebao prikazati podatke koji su posebni za svakog korisnika. Na primjer, ako su podaci koje vraća upit temeljeni na korisnikovom identitetu ili ulozi, korištenje zadanog skupa podataka koji je konfiguriran u vrijeme dizajniranja umjesto korištenja rezultata upita može dati neispravne podatke za tog korisnika.

Vrh stranice

Zahtjevi za povezivanje na vanjske izvore podataka

InfoPath podržava podatkovne veze na sljedeće vanjske izvore podataka:

 • Office Access baza podataka

 • SQL Server baza podataka

 • Web-usluga

 • Biblioteka dokumenata ili popis na poslužitelju na kojem se izvodi Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML datoteka

Sljedeće sekcije pružaju više informacija i zahtjeva za veze na svaki od ovih vanjskih izvora podataka.

Baza podataka programa Microsoft Office Access ili SQL Server

InfoPath podržava podatkovne veze na baze podataka programa Access i SQL Server. Za spajanje na drugu vrstu baze podataka možete koristiti web-uslugu koja radi s tom bazom podataka.

Obrazac može slati upit o podacima u bazu podatka kroz glavnu ili sekundarnu podatkovnu vezu i nema ograničenja na broj tablica baze podataka za podatkovnu vezu. Prva tablicu koju odaberete je primarna tablica. Bilo koja tablica koju dodate nakon toga mora sadržavati polje koje je povezano s primarnom tablicom. InfoPath pokušava postaviti ovaj odnos uspoređivanjem naziva polja u te dvije tablice. Kada stvarate podatkovnu vezu možete odabrati korištenje tog odnosa ili dodati svoj vlastiti odnos tablica.

Obrazac možete poslati podatke u bazu podataka putem obrasca glavnu podatkovnu vezu ako predložak obrasca koji se temelji na obrazac i baza podataka zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Predložak obrasca je ne predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom    InfoPath će stvoriti podatkovnu vezu za slanje u glavnu podatkovnu vezu ako dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom. Da biste korisnicima omogućili slanje podataka u obrazac koji se temelji na predlošku obrasca kompatibilnog s preglednikom, koristite web-servisom koji funkcionira s bazom podataka.

 • Lijeva tablica u svaki par povezanih tablica u glavni izvor podataka sadrži primarni ključ    Barem jedno od odnosa za svaki par povezanih tablica mora sadržavati primarnog ključa s lijeva tablica.

 • Nema podatkovnih polja u glavnom izvoru podataka obrasca spremišta na velike binarne vrste podataka    InfoPath će onemogućiti podatkovnu vezu ako upit ne uključuje polja koja mogu pohraniti na velike binarne vrste podataka, kao što su slike, slike, OLE objekte, privitke, vrsta podataka memo Office Access ili vrstu podataka tekst SQL.

Ako predložak obrasca i baza podataka zadovoljavaju ove uvjete, InfoPath stvara podatkovnu vezu za slanje i konfigurira predložak obrasca da dopusti korisnicima slanje obrazaca. Možete onemogućiti podatkovnu vezu za slanje u glavnoj podatkovnoj vezi ako želite da korisnici svoje podatke obrasca pošalju korištenjem druge podatkovne veze.

Ako dizajnirate predložak obrasca koji se temelji na bazi podatka, InfoPath stvara glavni izvor podataka koji sadrži polja upita i polja podataka koja odgovaraju načinu na koji su podaci spremljeni u bazu podatka. InfoPath dodaje gumbe Izvedi upit i Novi zapis u zadani prikaz predloška obrasca. Kada korisnik pritisnite gumb Izvedi upit InfoPath šalje upit s podacima u polju upita u bazu podataka. Gumb Novi zapis čisti podatke koji se trenutno nalaze u obrascu i postavlja kontrole koje su vezane za polja podataka na zadanu vrijednost za polje podataka. Kada korisnik pošalje podatke u bazu podataka bilo koja promjena podataka u poljima podataka mijenja odgovarajuće zapise u bazi podataka. Ako korisnik izbriše podatke iz polja podataka, odgovarajući zapis se briše iz baze podataka. Bilo koji podaci koji su dodani u polja podataka ažuriraju odgovarajuća polja ili dodaju odgovarajuće zapise u bazu podataka.

Ako želite povezati obrazac s bazom podataka, a glavna podatkovna veza za obrazac je već stvorena, možete dodati sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje upit bazi podataka. Kada dodate sekundarnu podatkovnu vezu InfoPath stvara sekundarni izvor podataka s poljima upita, poljima podataka i grupama koje odgovaraju poljima u tablicama baze podataka. Možete odabrati više tablica baze podataka i stvoriti odnose tablica kao i u glavnoj podatkovnoj vezi.

Kada stvorite sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje upit o podacima možete konfigurirati vezu da šalje upit svaki put kada korisnik otvori obrazac ili možete učiniti jedno od sljedećeg kako biste poslali upit:

 • Dodati gumb koji korisnici mogu pritisnuti kako bi osvježili podatke iz podatkovne veze.

 • Stvoriti pravilo koje šalje upit korištenjem podatkovne veze.

 • Napisati prilagođeni kod koji šalje upit kada se izvede.

Web-usluga

Obrazac može poslati upit ili podatke u web-uslugu kroz glavnu ili sekundarnu podatkovnu vezu. InfoPath se pridržava sljedećih standarda za veze na web-usluge:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP je komunikacijski protokol koji definira XML poruke koje se koriste za komunikaciju s web-uslugom.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL je standard XML sheme koji se koristi za opisivanje mjesta, komunikacijskih protokola i sučelja web-usluzi. InfoPath može raditi samo s web-uslugama stila dokument-literal.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI je usluga imenika koja opisuje web-usluge koje nudi tvrtka.

Kada dizajnirate novi predložak obrasca koji se temelji na web-usluzi InfoPath stvara glavnu podatkovnu vezu na web-uslugu, a zatim stvara glavni izvor podataka koji sadrži polja upita, polja podataka i grupe koje odgovaraju XML shemi web-usluge.

Ako konfigurirate predložak obrasca da koristi drugi postupak u istoj web-usluzi ili želite koristiti drugu web-uslugu, možete dodati sekundarnu podatkovnu vezu u predložak obrasca. Kada dodate sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje upit o podacima InfoPath stvara sekundarni izvor podataka s poljima i grupama koje odgovaraju shemi web-usluge. Ako dodate sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje podatke, možete konfigurirati vezu da šalje sve ili samo neke podatke iz obrasca, ovisno o parametrima u web-usluzi.

Kada stvorite glavnu ili sekundarnu podatkovnu vezu na web-uslugu možete odrediti šalje li veza samo upit o podacima, samo podatke ili upite i podatke zajedno. Ako veza šalje upit o podacima, InfoPath dodaje gumb Izvedi upit u predložak obrasca. Kada korisnik pritisne gumb Izvedi upit InfoPath šalje upit s podacima u poljima podataka u web-uslugu. Ako podatkovna veza šalje podatke, InfoPath omogućuje značajku Slanje za obrazac. Kada konfigurirate podatkovnu vezu za slanje InfoPath određuje koje podatke zahtjeva web-usluga. Na temelju tih informacija možete odrediti koja polja u predlošku obrasca trebaju poslati svoje podatke web-usluzi.

Biblioteka dokumenata ili popis na web-mjestu usluge SharePoint

Obrazac može poslati podatke kroz sekundarnu podatkovnu vezu u biblioteku dokumenata ili u popis na poslužitelju koji izvodi Windows SharePoint Services. Obrazac može poslati podatke u biblioteku dokumenata na poslužitelju. Ne možete se povezati s bibliotekom ili popisom kroz glavnu podatkovnu vezu.

Ako stvorite sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje podatke iz biblioteke dokumenata ili popisa, InfoPath stvara sekundarnu podatkovnu vezu za obrazac koji odgovara stupcima u biblioteci dokumenata ili popisu.

Ako stvorite sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje podatke u biblioteku dokumenata i želite da ta podatkovna veza za slanje bude glavna akcija slanja za predložak obrasca, morate omogućiti značajku Slanje za predložak obrasca i pridružiti ju podatkovnoj vezi korištenjem dijaloškog okvira Mogućnosti slanja (izbornik Alati, naredba Mogućnosti slanja). Po zadanom se svi podaci u obrascu šalju kroz podatkovnu vezu za slanje. Ako želite poslati samo neke podatke, možete napisati prilagođeni kod za predložak obrasca koji će vam to omogućiti.

XML datoteka

Obrazac može poslati upit o podacima kroz sekundarnu podatkovnu vezu u XML datoteku. Na primjer, možete spremiti radni list programa Microsoft Office Excel u XML datoteku, a zatim koristiti sekundarnu podatkovnu vezu za slanje upita i prikazivanje podataka iz te datoteke u obrascu. Možete koristiti sekundarnu podatkovnu vezu za slanje upita o podacima u XML datoteku kako biste pronašli podatke iz aplikacije na web-poslužitelju koja vraća XML, kao što je Microsoft ASP.NET aplikacija, Common Gateway Interface (CGI) skripta ili aplikacija koja koristi Internet Server Application Programming Interface (ISAPI).

Aplikacija na web-poslužitelju

Možete stvoriti sekundarnu vezu podataka koja šalje podatke u aplikaciju na web-poslužitelju, kao što je ASP.NET aplikacija, CGI skripta ili aplikacija koja koristi ISAPI. Kako biste poslali podatke u aplikaciju na web-poslužitelju, morate konfigurirati predložak obrasca da dopusti korisnicima slanje podataka obrasca i mogućnosti slanja za podatkovnu vezu tako da odaberete Web-poslužitelj (HTTP) u dijaloškom okviru Mogućnosti slanja (izbornik Alati, naredba Mogućnosti slanja).

Napomena: Obrazac može imati samo jednu podatkovnu vezu koja šalje podatke u aplikaciju na web-poslužitelju. Ne možete konfigurirati predložak obrasca da dopusti obrascima da koriste pravilo za slanje podataka u aplikaciju na web-poslužitelju.

Postavke veze u biblioteci podatkovnih veza

Ako nekoliko obrazaca koristi iste ili slične podatkovne veze, razmislite o spremanju tih postavki za svaku podatkovnu vezu u datoteci podatkovne veze u biblioteci podatkovnih veza na poslužitelju koji izvodi Office SharePoint Server 2007. Datoteka podatkovne veze je XML datoteka koja sadrži informacije o vezi za jedan vanjski izvor podataka i ima .xml ili .udcx nastavak naziva datoteke. Kada korisnik otvori obrazac koji se povezuje s datotekom podatkovne veze InfoPath koristi postavke u toj datoteci za povezivanje s vanjskim izvorom podataka. Prednosti korištenja datoteke podatkovne veze uključuju sljedeće:

 • Više obrazaca može koristiti istu datoteku podatkovne veze, pa nema potrebe za stvaranje iste podatkovne veze ispočetka za svaki obrazac.

 • Ako se promijene mjesto ili postavke veze za vanjski izvor podatka, morate ažurirati samo datoteku podatkovne veze, a ne svaki predložak obrasca.

 • Datoteka podatkovne veze može sadržavati alternativne informacije o provjeri autentičnosti koje poslužitelj može koristiti kada korisnik ispuni obrazac pomoću preglednika.

 • Obrasci koji se ispunjavaju u pregledniku bez razine sigurnosti puna pouzdanost mogu se povezati na računalo u drugoj domeni ako sve podatkovne veze u obrascu koriste datoteke podatkovne veze.

Kako biste povezali obrazac s datotekom podatkovne veze, datoteka se mora spremiti u biblioteku podatkovne veze na poslužitelju koji izvodi Office SharePoint Server 2007 i mora pratiti format datoteke Universal Data Connection (UDC) verzije 2.0.

Napomena: UDC 2.0 format datoteke je nadskup formata verzije 1.0 koji je koristio Microsoft Office FrontPage. InfoPath ne može koristiti datoteku podatkovne veze u formatu verzije 1.0. Za dodatne informacije o bibliotekama podatkovnih veza i datotekama podatkovne veze pogledajte sekciju Vidi također.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×