Uvod u kontrole

Svi obrasci programa InfoPath koje ispunjavaju korisnici temelje se na predlošku obrasca. Možete koristiti Microsoft Office InfoPath kako biste dizajnirali i objavili interaktivne predloške obrazaca koji su jednostavni za korištenje. Predložak obrasca određuje izgled i ponašanje izvedenog obrasca.

Korisnici kod ispunjavanja obrazaca unose informacije upisivanjem teksta u tekstne okvire, pritiskom stavki na popisu, odabirom potvrdnih okvira i izvođenjem drugih akcija. Grafički objekti korisničkog sučelja s kojima radi korisnik nazivaju se kontrole. Možete koristiti kontrole kako biste prikazali podatke ili izbore, izveli akciju ili olakšali čitanje korisničkog sučelja obrasca.

Uz standardne kontrole kao što su tekstni okviri i okviri popisa InfoPath uključuje nekoliko novih kontrola kao što su ponavljajuće tablice, grupe izbora ili neobavezne sekcije. Te vrste kontrola vam dopuštaju dizajniranje fleksibilnog predloška obrasca koji odgovara vašim korisnicima. Na primjer, u predlošku obrasca izvještaja o troškovima možete koristiti ponavljajuću tablicu kako biste dopustili korisnicima da unesu samo onoliko stavki troškova koliko im je potrebno.

Informacije koje korisnici unose u kontrolu spremaju se u izvor podataka obrasca. Kada dizajnirate predložak obrasca obično koristite okno zadatka Kontrole za umetanje kontrola, iako kontrole možete umetnuti povlačenjem polje i grupa iz okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca.

Možete prilagoditi izgled kontrole, uključujući font, boju i poravnanje teksta u kontroli, zadanu vrijednost kontrole, te vrsta podatka i druga svojstva kao što su zaslonski opis koji se pojavljuju kada korisnik zaustavi pokazivač na kontroli. Možete prilagoditi i ponašanja kontrole kao što su sposobnost filtriranja informacija ili odgovaranja na pravilo.

Savjet: Kako biste pregledali svojstva za kontrolu, dvaput pritisnite kontrolu u predlošku obrasca.

U ovom članku

Kontrole i izvor podataka

Načini umetanja kontrola u predložak obrasca

Vrste kontrola

Pitanje kompatibilnosti

Kontrole i izvor podataka

Gotovo sve kontrole u obrascu programa Microsoft Office InfoPath pridružene su ili vezati na izvor podataka podataka predloška obrasca. Većina kontrola, uključujući tekstne okvire, potvrdne okvire i okvire popisa, vezana je za polja u izvoru podataka. Ako kontrola nije vezana za izvor podataka ili ako nije vezana ispravno, informacije koje se unesu u tu kontrolu ne mogu se ispravno spremiti u datoteku temeljnog obrasca (.xml).

Kada dizajnirate predložak obrasca programa InfoPath možete odabrati automatsko stvaranje polja u izvoru podataka svaki put kada umetnete kontrolu ili možete sami ručno vezati svaku kontrolu na postojeće polje.

U sljedećem primjeru dizajner obrasca umetnuo je tekstni okvir Prezime u predložak obrasca. Tekstni okvir vezan je s poljem prezime u izvoru podataka predloška obrasca.

Relationship between control on form template and field in data source

Kod ispunjavanja obrasca koji se temelji na ovom predlošku obrasca korisnik unosi svoje prezime u tekstni okvir Prezime. InfoPath sprema te podatke kao Extensible Markup Language (XML), kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Data entered in the text box is saved as XML

Vrsta kontrole i njoj pridruženo polje zajedno određuju vrstu informacija koje korisnici mogu unijeti u kontrolu i način unosa tih informacija. Na primjer, ako imate kontrolu birača podataka u predlošku obrasca koja je vezana za polje s vrsta podatka datum, korisnici u tu kontrolu mogu unijeti samo datume. Ako u tu kontrolu pokušaju unijeti drugu vrstu podataka, kao što je ime ili adresa, InfoPath će prikazati pogrešku provjere valjanosti podataka.

Napomena: Uz glavni izvor podataka za predložak obrasca možete stvoriti podatkovna veza na XML dokumente, baze podataka, web-usluge, te biblioteke i popise usluge Microsoft Windows SharePoint Services. Te podatkovne veze su sekundarni izvor podataka koji se mogu koristiti za popunjavanje okvira popisa i pružanje vrijednosti za tekstne okvire i druge kontrole.

Vrh stranice

Načini umetanja kontrola u predložak obrasca

Kada dizajnirate predložak obrasca možete koristiti okno zadatka Kontrole kako biste umetnuli kontrole. Možete odabrati automatsko stvaranje izvora podataka predloška obrasca kada umetnete kontrolu, pa će polje ili grupa biti automatski stvoreni u izvoru podataka za svaku kontrolu koju dodate. Umjesto toga možete odabrati vezanje svake kontrole s postojećim poljem ili grupom u izvoru podataka predloška obrasca. Ako odaberete ovu mogućnost, računalo će tražiti od vas da odaberete polje ili grupu iz izvora podataka kada umetnete kontrolu.

Savjet: Za prebacivanje između automatskog stvaranja izvora podataka i vezanja kontrola s postojećim poljem ili grupom, koristite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole.

Kontrolu možete umetnuti povlačenjem polja ili grupa iz okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca. Svaki put kada povučete polje ili grupu u svoj predložak obrasca InfoPath vam predlaže kontrolu koja najbolje odgovara polju ili grupi. Na primjer, ako polje ima vrstu podataka datum, InfoPath predlaže birač datuma.

Vrh stranice

Vrste kontrola

Okno zadatka Kontrole uključuje više od 30 različitih kontrola koje možete dodati u predložak obrasca. Te kontrole mogu se grupirati u sljedeće kategorije:

 • Standardne kontrole

 • Ponavljajuće i neobavezne kontrole

 • Kontrole datoteke i slike

 • Napredne kontrole

 • Prilagođene kontrole

Sljedeće tablice opisuju svrhu svake kontrole.

Standardne kontrole

Standardne kontrole uključuju kontrole koje su povezane s prikupljanjem i prikazivanjem informacija. Ove kontrole uključuju tekstne okvire, okvire popisa, potvrdne okvire i gumbe.

Kontrola

Ikona

Opis

Tekstni okvir

Slika gumba

Najčešće korištena kontrola u obrascu. Korisnici mogu unijeti bilo koju vrstu neoblikovanog teksta u tekstni okvir, kao što su rečenice, imena, brojevi, datumi i vremena. Tekstni okviri ne mogu sadržavati oblikovani tekst.

Okvir obogaćenog teksta

Button image

Kontrola koja sadrži oblikovani tekst, uključujući podebljani tekst i tekst u kurzivu, te različite fontove, veličine i boje fonta. Uz to, korisnici mogu u okvir obogaćenog teksta umetnuti slike, popise i tablice.

Okvir s padajućim popisom

Button Image

Kontrola koja predstavlja korisnicima popis izbora u okviru. Kako bi odabrali stavku na popisu korisnici moraju pritisnuti strelicu za otvaranje popisa izbora. Izbori mogu doći iz popisa koji stvarate ručno, iz vrijednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrijednosti iz podatkovne veze na XML dokument, bazu podataka, web-uslugu ili biblioteku ili popis usluge Microsoft Office SharePoint Services.

Kombinirani okvir

Button Image

Kontrola koja korisnicima predstavlja popis izbora u okviru iz kojeg korisnici odabiru odgovarajuću stavku ili unose svoju stavku. Izbori mogu doći iz popisa koji stvarate ručno, iz vrijednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrijednosti iz podatkovne veze na XML dokument, bazu podataka, web-uslugu ili biblioteku ili popis usluge Microsoft Office SharePoint Services.

Okvir popisa

slika gumba

Kontrola koja korisnicima predstavlja popis izbora u okviru iz kojeg korisnici odabiru odgovarajuću stavku. Izbori mogu doći iz popisa koji stvarate ručno, iz vrijednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrijednosti iz podatkovne veze na XML dokument, bazu podataka, web-uslugu ili biblioteku ili popis usluge Microsoft Office SharePoint Services.

Birač datuma

Button image

Kontrola koja sadrži okvir u koji korisnici mogu unijeti datume i gumb kalendara koji dopušta korisnicima da odaberu datum.

Potvrdni okvir

Slika gumba

Kontrola koja dopušta korisnicima da postave vrijednost da/ne ili istinito/neistinito dodavanjem ili uklanjanjem kvačice iz malog kvadratnog okvira.

Gumb mogućnosti

Slika gumba

Kontrola koja dopušta korisnicima da biraju iz skupa izbora koji se međusobno isključuju. Kada je odabran jedan gumb mogućnosti drugi su gumbi isključeni. Grupa gumba mogućnosti vezana je na jedno polje u izvoru podataka, a svaki gumb mogućnosti sprema različitu vrijednost u to polje.

Gumb

Button image

Kontrola koja se koristi za akcije kao što su slanje obrasca ili slanje upita bazi podataka. Gumb možete pridružiti pravilima ili prilagođenom kodu koji se izvodi kada korisnik pritisne gumb.

Sekcija

Button Image

Kontrola koja je spremnik za druge kontrole. Sekcije mogu uključivati bilo koju kontrolu koja je popisana u oknu zadatka Kontrole, uključujući druge sekcije.

Ponavljajuće i neobavezne kontrole

Ponavljajuće i neobavezne kontrole uključuju kontrole popisa, ponavljajuće tablice, ponavljajuće sekcije i neobavezne sekcije. Te kontrole dopuštaju korisnicima da umetnu stavke popisa, retke, skupove zapisa i neobavezne informacije kod ispunjavanja obrasca.

Kontrola

Ikona

Opis

Neobavezna sekcija

Button image

Kontrola koja je spremnik za druge kontrole i korisna je za uključivanje dodatnih informacija koje ne moraju ispuniti svi korisnici. Kod ispunjavanja obrasca koji uključuje neobaveznu sekciju korisnici mogu odabrati žele li uključiti neobaveznu sekciju u obrazac.

Ponavljajuća sekcija

Button Image

Kontrola koja je spremnik za druge kontrole i korisna je za predstavljanje zapisa na temelju podataka, kao što su zapisi baze podataka zaposlenika. Kod ispunjavanja obrasca koji uključuje ponavljajuću sekciju korisnici mogu dodati dodatne pojave ponavljajuće sekcije.

Ponavljajuća tablica

Button image

Kontrola koja prikazuje ponavljajuće informacije u tabličnoj strukturi. Svaka stavka pojavljuje se u novom retku u ponavljajućom tablici. Kod ispunjava obrasca korisnici po potrebi mogu dodati ili izbrisati stavke u ponavljajućoj tablici. Ponavljajuće tablice mogu sadržavati druge kontrole.

Vodoravna ponavljajuća tablica

Button image

Kontrola koja prikazuje ponavljajuće informacije u tabličnoj strukturi. Svaka stavka pojavljuje se u novom stupcu u ponavljajućoj tablici. Kod ispunjavanja obrasca korisnici mogu po potrebi dodati ili izbrisati stupce u ponavljajućoj tablici. Vodoravna ponavljajuća tablica može sadržavati druge kontrole.

Matrica/detalj

Button image

Kontrola koja je zapravo skup ponavljajućih kontrola koje su izravno povezane jedna s drugom. Kontrola matrica je uvijek ponavljajuća tablica, a kontrola detalj može biti ponavljajuća tablica ili ponavljajuća sekcija. Kontrole matrica/detalj pomažu korisnicima da učinkovitije rade s velikim količinama podataka. Na primjer, ako vaš predložak obrasca prikazuje slogove baze podataka zaposlenika, možete odrediti da se u kontroli matrica pojavljuje samo podskup informacija o svakom zaposleniku. Tako da kada korisnik odabere slog (redak) u kontroli matrica, kontrola detalj može prikazati detaljnije informacije o zaposleniku.

Popis s grafičkim oznakama

Button image

Kontrola koja dopušta korisnicima da po potrebi dodaju ili izbrišu stavke popisa s grafičkim oznakama u obrascu. Kontrole popisa s grafičkim oznakama su dobar način uključivanja jednostavnog teksta koji se ponavlja, kao što je popis stavki akcija u predlošku obrasca dnevnog reda sastanka.

Numerirani popis

Button image

Kontrola koja dopušta korisnicima da po potrebi dodaju ili izbrišu stavke numeriranog popisa u obrascu. Kontrole numeriranog popisu su dobar način za uključivanje jednostavnog teksta koji se ponavlja i označava neku vrstu redoslijeda, kao što je popis stavki dnevnog reda u predlošku obrasca dnevnog reda sastanka.

Obični popis

Button image

Kontrola koja dopušta korisnicima da po potrebi dodaju ili izbrišu stavke popisa u obrascu. Kontrole običnog popisa su dobar način uključivanja jednostavnog teksta koji se ponavlja, kao što je popis imena sudionika u predlošku obrasca zahtjeva za sastankom.

Okvir popisa višestrukog izbora

Button image

Kontrola koja korisniku predstavlja popis izbora koji se pojavljuju kao popis potvrdnih okvira s klizačem. Korisnici mogu odabrati onoliko potvrdnih okvira koliko im je potrebno i čak mogu dodati prilagođene unose, ovisno o tome kako je dizajniran predložak obrasca.

Kontrole datoteke i slike

Možete dizajnirati predložak obrasca tako da korisnici mogu umetati privitke datoteka ili slike kod ispunjavanja obrazaca koji se temelje na vašem predlošku obrasca. Korisnici koji ispune obrazac programa InfoPath na tablet računalu imaju pogodnost posebne kontrole rukom crtane slike koja im dopušta da stvore i spreme rukom crtane crteže.

Kontrola

Ikona

Opis

Datoteka u privitku

Slika gumba

Kontrola koja dopušta korisnicima da prilože datoteke svojim obrascima. Svaka kontrola privitka datoteke dopušta prilaganje jedne datoteke, a ako je potrebno možete ograničiti vrstu datoteke. Ako korisnici žele priložiti više datoteka, možete umetnuti kontrolu privitka datoteke u ponavljajuću kontrolu.

Slika

Button image

Kontrola koja se može uključiti u predložak obrasca kao statični element, kao što je naslov ili pozadina ili može dopustiti korisnicima da umetnu sliku kao dio obrasca. Kontrole slika mogu spremiti sliku u samom obrascu ili na adresi (Jedinstveni lokator resursa (URL)) koja pokazuje na mjesto gdje je slika spremljena.

Rukom crtana slika

Button image

Kontrola koja dopušta korisnicima tablet računala da dodaju rukom crtane crteže svojim obrascima, unutar same kontrole ili na vrhu slike pozadine.

Napredne kontrole

Napredne kontrole su kontrole koje se koriste rjeđe od standardnih kontrola ili se koriste samo u posebnim okolnostima.

Kontrola

Ikona

Opis

Hiperveza

Slika gumba

Kontrola koja se može koristiti kao veza na URL. Na primjer, predložak obrasca koji prikazuje informacije o popisu proizvoda može uključivati hiperveze na web-stranice koje sadrže informacije o proizvodima. Kontrole hiperveza mogu pokazivati na web-poslužitelj na intranetu ili Internetu.

Okvir izraza

Button image

Kontrola teksta samo za čitanje. Možete koristiti okvire izraza za prikazivanje teksta samo za čitanje, prikazivanje vrijednosti druge kontrole u obrascu ili stvaranje formula na temelju XML Path Language (XPath) izraza.

Okomita oznaka

Button image

Natpis teksta samo za čitanje koji se pojavljuje okomito na vašem predlošku obrasca. Okomiti natpisi se često koriste kao naslovi stupaca u ponavljajućim tablicama.

Pokretno područje

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole, zadržava nepromjenjivu veličinu i uključuje trake klizača tako da korisnici mogu koristiti klizače kako bi vidjeli informacije koje su izvan prikaza na zaslonu. Pokretna područja su osobito korisna kada sekcija obrasca sadrži puno podataka, a korisnici ih ne moraju sve vidjeti odjednom.

Vodoravno područje

Button Image

Kontrola koja sadrži druge kontrole i koja se može koristiti za postavljanje drugih kontrola jednih pored drugih u predlošku obrasca.

Grupa izbora

Button image

Kontrola koja sadrži dvije ili više sekcija odabira koje sadrže druge kontrole. Svaka sekcija izbora u grupi izbora služi kao jedna mogućnost u skupu međusobno isključivih izbora. Kod ispunjavanja obrasca korisnici mogu zamijeniti zadanu sekciju izbora s različitim sekcijama izbora. Na primjer, u predlošku obrasca prijave za posao možete koristiti grupu izbora koja dopušta korisnicima da unesu kućni ili poslovni telefonski broj.

Ponavljajuća grupa izbora

Button image

Kontrola koja prikazuje dvije ili više sekcija izbora u ponavljajućoj strukturi. Kod ispunjavanja obrasca korisnici po potrebi mogu dodati, izbrisati ili zamijeniti dodatne ponavljajuće grupe izbora. Na primjer, u predlošku obrasca s informacijama o zaposleniku možete koristiti ponavljajuću grupu izbora kako biste dopustili korisnicima da unesu više kontakata za hitne slučajeve. Za svaki kontakt korisnik može zamijeniti informacije o kućnoj adresi s informacijama o adresi posla.

Sekcija izbora

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole i koja bi se uvijek trebala pojaviti unutar grupe izbora ili ponavljajuće grupe izbora. Sekcije izbora su korisne kada trebate dodati više izbora postojećoj grupi izbora. Ako umetnete sekciju izbora bilo gdje osim u grupu izbora, InfoPath automatski umeće sekciju izbora u novu grupu izbora.

Ponavljajuća rekurzivna sekcija

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole i može se umetnuti sama u sebe. Možete koristiti ponavljajuću rekurzivnu sekciju za stvaranje hijerarhijskog sadržaja kao što je struktura.

Prilagođene kontrole

Možete koristiti čarobnjak za dodavanje prilagođene kontrole kako biste prilagođenu kontrolu, uključujući Microsoft ActiveX kontrola i dijelove predložaka, učinili dostupnima u programu InfoPath. Prilagođena kontrola nije po zadanom uključena u InfoPath.

Kontrola

Opis

Dio predloška

Prilagođeni skup kontrola koji uključuje izgled, postavke svojstava i neke aspekte ponašanja kontrole, koji se može spremiti i ponovno koristiti u više predložaka obrazaca. Nakon što stvorite dio predloška, možete koristiti čarobnjak za dodavanje prilagođene kontrole kako biste uvezli dio predloška u dizajnerski način za korištenje u predlošku obrasca.

ActiveX kontrola

Kontrola koja nije uključena u InfoPath, ali se može dodati u oknu zadatka Kontrole. Možete odabrati iz postojećih ActiveX kontrola koje su registrirane na vašem računalu ili možete koristiti prilagođenu kontrolu koju ste razvili kako bi odgovorili na posebne potrebe vašeg posla. Na primjer, ako razvijate predloške obrasca za korištenje u financijskom okruženju, možete razviti ActiveX kontrolu koja dopušta prikazivanje informacija s burze dionica u predlošku obrasca. Nakon što stvorite ili pronađete ActiveX kontrolu možete koristiti čarobnjak za dodavanje prilagođene kontrole kako biste uveli kontrolu u načinu dizajna radi korištenja u predlošku obrasca.

Vrh stranice

Pitanje kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u InfoPathu, možete odabrati određeni način kompatibilnosti da biste dizajnirali predložak obrasca kompatibilan s nekim preglednikom. Ako se predložak obrasca kompatibilan s preglednikom objavi na poslužitelju koji izvodi InfoPath Forms Services, onda je obrasce omogućene za preglednik i temeljene na predlošku obrasca moguće pogledati u web-pregledniku. Prilikom dizajniranja predloška obrasca koji je kompatibilan s preglednikom, određene kontrole u oknu zadatka Kontrole nisu dostupne jer ih nije moguće prikazati u web-pregledniku. Sljedeće kontrole nisu podržane u predlošcima obrazaca kompatibilnim s preglednikom:

 • Kombinirani okvir

 • Okviri popisa s višestrukim izborom

 • Kontrole matrica/detalj

 • Kontrole popisa s grafičkim oznakama, numeriranih popisa i običnih popisa

 • Kontrole slike i rukom crtane slike

 • Kontrole rukom crtane slike

 • Okomiti natpisi

 • Pokretna područja

 • Vodoravna područja

 • Vodoravne ponavljajuće tablice

 • Grupe izbora, ponavljajuće grupe izbora i kontrole ponavljajuće sekcije

 • Ponavljajuće rekurzivne sekcije

 • ActiveX kontrole

Možete dizajnirati dio predloška i predloške obrazaca programa Microsoft Office InfoPath 2007 koji su kompatibilni s programom Microsoft Office InfoPath 2003. ActiveX kontrole nisu podržane u dijelovima predloška i zato su skrivene u oknu zadatka Kontrole. Kombinirani okviri i okviri popisa s višestrukim izborom nisu podržani u predlošcima obrazaca koji su kompatibilni s ranijim verzijama. Kada korisnici otvore predložak obrasca u programu InfoPath 2003 kombinirani okviri pojavljuju se kao okviri s padajućim popisom, a okviri popisa s višestrukom izborom pojavljuju se kao popisi s grafičkim oznakama.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×