Uvod u kontrole

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

U ovom se članku opisuju se različite vrste kontrola koje su dostupne u programu Access. Kontrole su dijelovi obrazac ili izvješće koje koristite za unos, uređivanje i prikaz podataka.

Vrste kontrola

Slijedi popis vrsta kontrole koje možete koristiti u bazama podataka za stolna računala programa Access.

Vrsta kontrole

Bilješke

Tekstni okvir

Koristiti kontrole tekstnog okvira za prikaz teksta, brojeva, datuma, vremena i dopisa polja. Tekstni okvir možete povezati s jednom od polja u podlozi tablice ili upita. Ako neka tekstni okvir koji je vezana uz polje ažurira, vrijednost u polju tablice ili upita u podlozi možete promijeniti tako da unesete novu vrijednost u tekstni okvir. Tekstni okvir možete koristiti i da bi se prikazao izračunate vrijednosti.

Oznaka

Koristiti kontrole natpisa koji sadrže fiksni tekst. Prema zadanim postavkama, kontrole koje mogu prikazivati podatke imati natpis kontrole automatski priložene. Koristite sljedeću naredbu da biste stvorili samostalni naljepnice za zaglavlja i uputa na obrascu.

Naredbeni gumb

Koristiti kontrole naredbenog gumba da biste aktivirali makronaredbe ili proceduru programa Visual Basic. Možete odrediti i adresu hiperveze koje Access otvara kad korisnik klikne gumb.

Kontrola kartice

Pomoću kontrola kartice da biste stvorili skup kartica stranica na obrazac. Svaka stranica može sadržavati broj drugih kontrola za prikaz informacija. Kontrolu kartice radi vrlo nalik mnogo mogućnost dijaloške okvire ili windows lista svojstava u programu Access – kad korisnik klikne neku drugu karticu, Access prikazuje kontrole koje se nalaze na toj kartici.

Veza

Pomoću mogućnosti kontrole vezu/hiperveze dodajte hipervezu u kontroli natpisa rešetke dizajna obrasca. Ova hiperveza može sadržavati na Uniform Resource Locator (URL) koja upućuje na mjesto na Internetu, na lokalni intranet ili na lokalni disk. Na datoteku na poslužitelju na lokalne mreže (LAN-a) ili na lokalnom računalu pogonima ga možete koristiti i naziv datoteke univerzalni imenovanja konvencija (UNC). Veza možda vodi na datoteku koju je web-stranicu ili čak i drugog objekta u trenutnu bazu podataka. Klikom na ovaj gumb u grupi kontrole na vrpci otvorit će se dijaloški okvir Umetanje hiperveze.

Web-pregledniku

Prikaz sadržaja web-stranica izravno u obrazac pomoću kontrole web-preglednika. Kontrole web-preglednika možete koristiti da biste prikazali, na primjer, kartu adresama koje su pohranjene u tablici. Polja u izvoru zapisa u obrazac pomoću svojstvo Izvor kontrole kontrole možete povezati kontrolu web-preglednika. Imajte na umu da ne možete imati kontrole povezane web-preglednika u odjeljku pojedinosti kontinuirani obrazac.

U programu Access 2010 i novijim verzijama dostupnih kontrole web-preglednika.

Navigacija

Pomoću navigacijskih kontrola pružaju jednostavan način da biste došli do različitih obrazaca i izvješća u bazi podataka. Navigacijski kontrola nudi sučelje slično ono što vidite na web-mjesta s kartice i gumbi za navigaciju web-mjesto. Imajte na umu da vam omogućuje navigacijsku kontrolu u odjeljku pojedinosti kontinuirani obrazac.

Kontrole za navigaciju dostupnih u programu Access 2010 i novijim verzijama.

Grupa mogućnosti

Pomoću mogućnosti grupnih kontrola sadrži jednu ili više preklopnih gumba, mogućnosti gumbe ili potvrdne okvire. (Pogledajte opise te kontrole kasnije u ovoj tablici). Zasebnom numeričku vrijednost možete dodijeliti svakom gumba ili potvrdni okvir koji se uključiti u grupu. Ako imate više od jedne potvrdni okvir ili gumb u grupi, možete odjednom odabrati samo jedan gumb ili potvrdni okvir, a vrijednost dodijeljene gumba ili potvrdni okvir postaje vrijednost za grupu mogućnosti. Ako pogrešno ste dodijelili jednaku vrijednost više potvrdni okvir ili gumb, sve gumbe ili potvrdne okvire koji imaju iste vrijednosti istaknut kada kliknete bilo koji od njih. Možete odabrati jednu od gumbe ili potvrdne okvire u grupi kao zadanu vrijednost za grupu. Ako povezivanje grupe mogućnosti polja u podlozi upita ili tablice, možete postaviti novu vrijednost u polju odabirom gumba ili potvrdnog okvira u grupi.

Prijelom stranice

Pomoću prijeloma stranice za razdvajanje između stranica obrasca za više stranica.

Kombinirani okvir

Pomoću kontrole kombiniranog okvira sadrži popis potencijalnih vrijednosti za kontrole i na koji se može uređivati tekstni okvir. Da biste stvorili popis, možete unijeti vrijednosti za svojstvo izvor retka kombiniranog okvira. Možete odrediti i tablice ili upita kao izvor vrijednosti na popisu. Access prikazuje trenutno odabranu vrijednost u tekstni okvir. Nakon što pritisnete strelicu desno od kombiniranog okvira, Access prikazuje vrijednosti na popisu. Odaberite novu vrijednost na popisu da biste ponovno postavi vrijednost u kontroli. Ako povezivanje kombiniranog okvira u polje tablice ili upita u podlozi, vrijednost u polju možete promijeniti tako da odaberete novu vrijednost na popisu. Povezivanje kombiniranog okvira polje s više vrijednosti, Access će prikazati popis s potvrdnim okvirima korisniku da biste odabrali više vrijednosti. Možete povezati više stupaca na popisu, a možete sakriti jedan ili više stupaca na popisu tako da postavite širinu stupca na 0. Stvarna vrijednost u kontroli možete povezati takvih pisača. Kada je zatvoren popis više stupaca, Access prikazuje vrijednost u prvom stupcu čije širina je veći od 0. Access prikazuje sve stupce osim nule širina kada otvorite popis.

Crta

Da biste dodali retke u obrazac ili izvješće da biste poboljšali izgled, poslužite se kontrolama redak.

Preklopni gumb

Držite pomoću kontrole gumba za uključivanje i isključivanje programa/isključivanje true i false ili da/ne vrijednost. Kada kliknete gumb za uključivanje i isključivanje, njegovom vrijednošću postaje -1 (da biste se odnositi na, true ili da), a gumb prikazan pritisnutim. Ponovno kliknite gumb i njezina vrijednost postaje 0 (predstavljaju isključivanje false ili bez) i vraća gumb za normalni. Možete uključiti preklopni gumb u grupi mogućnosti i dodijeliti gumb jedinstvena numerička vrijednost. Ako stvorite grupu s više kontrola, odabir nove preklopni gumb uklanja sve odabranu preklopni gumb, gumb mogućnosti ili potvrdni okvir u toj grupi (osim ako druge gumbe ili potvrdne okvire u grupi i imaju iste vrijednosti). Ako preklopni gumb povezati s nekim poljem tablice ili upita u podlozi, možete se prebacivati vrijednost polja tako da kliknete gumb za uključivanje i isključivanje.

Okvir s popisom

Pomoću kontrola okvir popisa sadrži popis potencijalnih vrijednosti za kontrolu. Da biste stvorili popis, možete unijeti vrijednosti u svojstvo izvor retka u okviru s popisom. Možete odrediti i tablice ili upita kao izvor vrijednosti na popisu. Okviri popisa uvijek su otvorene i pristup ističe trenutno odabranu vrijednost u okviru s popisom. Odaberite novu vrijednost na popisu da biste ponovno postavi vrijednost u kontroli. Ako se okvir s popisom povezali s nekim poljem tablice ili upita u podlozi, vrijednost u polju možete promijeniti tako da odaberete novu vrijednost na popisu. Ako se okvir s popisom povezali s poljem s više vrijednosti, Access prikazuje popis s potvrdnim okvirima korisniku da biste odabrali više vrijednosti. Možete povezati više stupaca na popisu, a možete sakriti jedan ili više stupaca na popisu tako da postavite širinu stupca na 0. Stvarna vrijednost u kontroli možete povezati takvih pisača. Access prikazuje sve stupce osim nule širina prilagođava definirani širinu kontrole. Ako je slobodne kontrole okvira popisa, možete omogućiti korisnika da biste odabrali više vrijednosti na popisu (naziva se i okvira s popisom za višestruki odabir).

Četverokut

Da biste dodali pravokutnika ispunjeni ili prazan obrazac da biste poboljšali izgled, poslužite se kontrolama pravokutnik. Ova kontrola, na primjer, možete koristiti da biste vizualno grupirati različitih kontrola.

Potvrdni okvir

Koristiti kontrolu potvrdnog okvira na čuvanje programa/isključivanje true i false ili da/ne vrijednost. Kad odaberete potvrdni okvir, njegovom vrijednošću postaje -1 (da biste se odnositi na, true ili da), a kvačica u okvir. Ponovno uključite potvrdni okvir i njezina vrijednost postaje 0 (predstavljaju isključivanje false ili bez), a kvačicu nestat će iz okvira. Možete uključiti potvrdnog okvira u grupi mogućnosti i dodjeljivati potvrdite okvir jedinstvena numerička vrijednost. Ako stvorite grupu s više kontrola, novi potvrdite okvir uklanja sve odabranu preklopni gumb, gumb mogućnosti ili potvrdni okvir u toj grupi (osim ako druge gumbe ili potvrdne okvire u grupi i imaju iste vrijednosti). Ako potvrdite okvir povezati s nekim poljem tablice ili upita u podlozi, možete se prebacivati vrijednost polja tako da kliknete potvrdni okvir.

Okvir slobodnog objekta

Koristite slobodnog okvira objekta da biste dodali objekta iz druge aplikacije koja podržava značajke object linking and embedding (OLE). Objekt postaje dio obrasca, nije dio podataka iz tablice ili upita u podlozi. Možete dodati slike, zvukove, grafikone i slajdova da biste poboljšali obrazac. Ako je objekt grafikon, možete odrediti upita kao izvora podataka za grafikon, a prikaz grafikona možete povezati s trenutnom zapisu u obrascu prema vrijednosti polja.

Privitak

Koristite kontrolu privitka povezati to polje privitka u podatke u podlozi. Koristite tu kontrolu, na primjer, za prikaz slike ili druge privitaka. U prikazu obrasca, kontrola prikazuje dijaloški okvir Upravljanje privicima u kojoj možete priložiti, brisanje i prikaz više privitka datoteke spremljene u polje u podlozi.

Gumb mogućnosti

Držite pomoću kontrole gumba mogućnosti (ponekad se zove i Kontrola izbornog gumba) programa/isključivanje true i false ili da/ne vrijednost. Kad odaberete gumb mogućnosti, njegovom vrijednošću postaje -1 (da biste se odnositi na, true ili da), a Ispunjeni krug prikazuje u centru za gumb. Odaberite gumb ponovno njegovom vrijednošću postaje 0 (predstavljaju isključivanje false ili bez) i nestaje Ispunjeni krug. Možete uključiti gumb mogućnosti u grupi mogućnosti i dodijeliti gumb jedinstvena numerička vrijednost. Ako stvorite grupu s više kontrola, odaberite novi gumb mogućnosti uklanja sve odabranu preklopni gumb, gumb mogućnosti ili potvrdni okvir u toj grupi (osim ako druge gumbe ili potvrdne okvire u grupi imaju i jednaku vrijednost). Ako gumb mogućnosti povezati s nekim poljem tablice ili upita u podlozi, možete se prebacivati vrijednost polja tako da kliknete gumb mogućnosti.

Podobrasca/podizvješća

Pomoću kontrola podobrasca/podizvješća da biste ugradili drugog obrasca ili izvješća u trenutnom obrascu. Da biste prikazali podatke iz tablice ili upita koji je povezan s podacima u glavni obrazac možete koristiti podobrazac ili podizvješće. Access zadržava vezu između glavni obrazac i podobrazac ili podizvješće umjesto vas.

Vezani okvir objekta

Vezani okvir objekta omogućuje prikaz i uređivanje polje OLE objekta iz temeljnih podataka. Access može prikazati Većina slike i grafova izravno na obrascu. Za ostale objekte, Access prikazuje ikonu aplikacije u kojem je stvorena objekt. Na primjer, ako je objekt zvukovni objekt stvorene u snimač zvuka Windows, vidjet ćete ikonu zvučnik na obrascu.

Slika

Da biste postavili statične slike na obrazac pomoću kontrole slike. Ne možete uređivati sliku na obrascu, ali Access sprema u obliku koji je vrlo učinkovitog za aplikaciju brzine i veličina. Ako želite da biste koristili sliku kao na cijelu pozadinu obrasca, možete postaviti svojstva obrasca slike.

Grafikon

Koristite kontrolu grafikona da biste dodali grafikona na obrascu rešetke. Klikom na taj gumb i postavite kontrolu na obrascu pokreće se čarobnjak za grafikone koji vas vodi kroz potrebne korake za stvaranje novog grafikona.

ActiveX

Da biste otvorili dijaloški okvir u kojem sve ActiveX kontrole u instaliran na vašem sustavu, koristite gumb ActiveX kontrolu. Možete odabrati jednu od kontrole i pa kliknite u redu da biste dodali kontrolu u rešetku dizajna obrasca. Sve ActiveX kontrole funkcioniraju s programom Access.

Razumijevanje povezivanja s kontrolama

Kontrole se povezana, slobodne ili izračunava:

  • Povezana kontrola    Kontrola čiji izvor podataka je polje u tablici ili upitu naziva povezane kontrole. Povezane kontrole koristite za prikaz vrijednosti koji dolaze iz polja u bazi podataka. Vrijednosti mogu biti tekst, datumi, brojevi, vrijednosti Da/ne, slike ili grafikoni. Tekstni okvir koji prikazuje prezime zaposlenika, na primjer, možda se ti podaci iz polja Prezime u tablici Zaposlenici.

  • Slobodna kontrola    Kontrola koja nema izvor podataka (kao što je polje ili izraz) naziva slobodnu kontrolu. Da biste prikazali informacije, slike, crte ili pravokutnika koristite slobodne kontrole. Ako, na primjer, natpis koji prikazuje naziv obrasca je slobodnu kontrolu.

  • Kontrola izračuna    Kontrola čiji izvor podataka je izraz, a ne u polje naziva kontroli izračuna. Odredite vrijednost koju želite koristiti kao izvor podataka u kontroli definiranjem izraz. Izraz može biti kombinacija operatora (kao što su = i + ), kontrola imena, nazive polja, funkcije koje vraćaju jednu vrijednost i konstante. Sljedeći izraz, primjerice, izračunava cijenu artikla s popustom od 25 posto tako što vrijednost u polju Jedinična cijena množi s konstantnom vrijednošću (0,75).

= [Jedinična cijena] * 0,75

Izraz može koristiti podatke iz polja u obrazac ili izvješće pozadinske tablice ili upita ili podatke iz druge kontrole na obrascu ili izvješću.

Napomena: Izračuni mogu izvršavati i u tablicama dodavanjem izračunatih polja ili u upitima tako da unesete izraz u retku polje rešetke upita. Možete zatim povezati obrasce i izvješća te tablice ili upite, a izračuna koji se pojavljuju se na obrasce i izvješća bez potrebe za stvaranje kontrole izračuna.

Kada stvorite obrazac ili izvješće, je vjerojatno najučinkovitiji dodati i rasporediti povezane kontrole, osobito ako one čine većinu kontrola na objekt. Ne možete dodati u slobodne i kontrole izračuna korištenjem alata u grupi kontrole na kartici Dizajn u prikazu izgleda ili prikaz dizajna za dovršenje dizajna.

Kontrolu povezujete s poljem određivanjem polja iz kojeg kontrola dohvaća podatke. Možete stvoriti kontrolu koja je povezana s odabranim poljem povlačenjem polja iz okna Popis polja na obrazac ili izvješće. U oknu Popis polja prikazuje polja tablice ili upita u podlozi obrasca. Da biste prikazali okno Popis polja , otvorite objekt u prikazu izgleda ili prikaz dizajna, a zatim na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja. Kada dvaput pritisnete polje u oknu Popis polja , Access dodaje odgovarajuću vrstu kontrole za to polje objekt.

Osim toga, polja možete povezati s kontrolom tako da upišete naziv polja u samu (Ako je objekt otvoren u prikazu dizajna) kontrolu ili u okvir svojstva Izvor kontrole u listu svojstava kontrole. List svojstava definira karakteristike kontrole, kao što su njegov naziv, izvora podataka i oblika. Da biste prikazali ili sakrili list svojstava, pritisnite tipku F4.

Pomoću okna Popis polja je najbolji način stvaranja povezane kontrole iz dva razloga:

  • Access automatski ispunjava kontrole natpisa priložene uz naziv polja (ili opis definiran za to polje u pozadinskoj tablici ili upitu), pa ne morate unositi natpis kontrole sami.

  • Access automatski postavlja mnoga svojstva kontrole na odgovarajuće vrijednosti prema svojstva polja u pozadinskoj tablici ili upitu (kao što su svojstva oblik, decimalna mjestai Maska za unos ).

Ako ste već stvorili slobodnu kontrolu i želite povezati s poljem, postavite vrijednost u kontrolu u okvir svojstva Izvor kontrole na naziv polja . Detalje o svojstvo Izvor kontrole , pritisnite F1 dok je pokazivač u svojstva padajućeg popisa.

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Automatski Poravnajte kontrole na obrascu

Stvaranje kontrole izračuna

Postavljanje redoslijeda kartica za kontrole

Postavljanje zadanih vrijednosti za polja ili kontrole

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×