Upravljanje velikim popisima i bibliotekama u sustavu SharePoint

Upravljanje velikim popisima i bibliotekama u sustavu SharePoint

Biblioteku ili popis sustava SharePoint možete koristiti ili pretraživati na mnogo načina, a da izbjegnete upozorenje o pragu prikaza popisa. Pohraniti možete do 30 milijuna stavki ili dokumenata na popisu ili u biblioteci sustava SharePoint. Primjenom sljedećih ideja pronaći ćete potrebne informacije i ostati unutar praga prikaza popisa od 5000 stavki. Da biste saznali više o samom pragu prikaza popisa, pročitajte odjeljak Pregled popisa i biblioteka s mnogo stavki.

Rad s ograničenjem praga prikaza popisa

SharePoint sadrži reguliranja i ograničenja resursa koja nadziru količinu podataka i propusnost kojima je moguće upravljati. Prag prikaza popisa po zadanom sadrži približno 5000 stavki, a postavljen je tako da korisnicima dopusti rad s velikim popisima, ali i zadrži dobre performanse. Tri su glavna načina rada s pragom prikaza popisa:

 • U svim verzijama sustava SharePoint brojem vraćenih stavki upravljajte pomoću indeksiranja, filtriranja, mapa i izvanmrežnih podataka.

 • U poslužiteljskim verzijama sustava SharePoint koristite Dnevni vremenski okvir s povećanim ograničenjima koji zakazuje administrator.

 • U poslužiteljskim verzijama sustava SharePoint administrator mreže može povećati ograničenje praga prikaza popisa.

To trajno ograničenje nije moguće promijeniti u sustavu SharePoint Online, a korisnicima na zajedničkim klijentima omogućuje dosljedno dobre performanse slanja upita. Da biste zaobišli ograničenje, istaknuli smo neke radnje koje možete izvršiti da bi upiti ostali unutar ograničenja.

Napomena: Povremeno možete vidjeti veliki broj vraćenih stavki u prikazu koji sustav generira.

I uz poslužitelje sustava SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 i 2010) zadan je prag prikaza popisa od 5000 stavki. No s obzirom na to da administratori mreže imaju veću kontrolu, Dnevni vremenski okvir moguće je postaviti kada su ograničenja uklonjena, čime se velikim upitima i ostalim zahtjevnim operacijama s podacima omogućuje izvršavanje. To je obično navečer kada većina korisnika ne koristi sustav. Administrator može, ako je to moguće, i povećati ograničenje.

Uz poslužiteljske verzije sustava SharePoint moguće je i promijeniti ograničenje. Takav potez predstavlja rizik jer veće ograničenje nekim ili svim korisnicima povećava mogućnost utjecanja na performanse.

Da biste provjerili koju verziju sustava SharePoint koristite, pročitajte članak Koju verziju sustava SharePoint koristim?

Ako vas je prag prikaza popisa blokirao, a ukupan broj stavki manji je od 20 000, u stupce možete dodati indekse. U svim verzijama sustava SharePoint možete stvoriti filtrirani prikaz s indeksom stupca radi smanjenja broja rezultata kada radite s velikim popisima ili bibliotekama. Stvaranje filtriranog prikaza s indeksiranim stupcem proces je koji se sastoji od dva koraka: stvaranja indeksa za stupac i stvaranja prikaza koji taj indeksirani stupac koristi radi filtriranja prikaza.

Dodatne informacije o indeksiranju stupaca potražite u članku Dodavanje indeksa u stupac sustava SharePoint.

Dodatne informacije o filtriranju stupaca potražite u članku Izmjena prikaza sustava SharePoint pomoću filtriranja.

Iako mape nisu potrebne za korištenje velikih popisa i biblioteka, možete ih koristiti radi jednostavnijeg organiziranja podataka i poboljšanja učinkovitosti pristupa podacima. Stvaranje mape po zadanom je omogućeno u bibliotekama dokumenata, ali ne na popisima. Dodatne informacije potražite u člancima Stvaranje mape na popisu i Stvaranje mape u biblioteci dokumenata.

Napomena: Ako u sustavu SharePoint Online koristite naredbu Premjesti u ili povlačenje i ispuštanje, premjestit će se i postojeći metapodaci.

Kada stvorite mapu, u pozadini stvarate interni indeks. Taj se interni indeks stvara i za korijensku mapu, odnosno najvišu razinu biblioteke ili popisa. Kada pristupate stavkama u mapi, zapravo koristite taj indeks da biste pristupili podacima. Imajte na umu da se podmape tih mapa računaju kao stavke (ali se stavke u tim podmapama ne računaju).

Čak i kada je ukupan broj stavki na popisu ili u biblioteci vrlo velik, brzina prikaza pojedinačne mape brza je barem koliko i prikaz koji filtrira ukupan broj stavki pomoću indeksiranog stupca. U nekim slučajevima sve je stavke na popisu ili u biblioteci moguće raspodijeliti u više mapa tako da nijedna mapa nema više od pet tisuća stavki.

Prilikom organiziranja velikog popisa ili biblioteke pomoću mapa važno je imati na umu sljedeće:

 • Mapa može sadržavati više stavki od praga prikaza popisa, ali da biste izbjegli blokiranje, svejedno morate koristiti filtrirani prikaz koji se temelji na indeksima stupaca.

 • Ako odaberete mogućnost Prikaži sve stavke bez mapa u odjeljku Mape kada stvarate ili mijenjate prikaz na tom popisu ili u toj biblioteci, morate koristiti filtar utemeljen na jednostavnom indeksu da ne biste dosegli Prag prikaza popisa.

 • Često je korisno da zadani prikaz prikazuje sve dostupne mape bez filtriranja da bi korisnici prilikom umetanja novih stavki mogli odabrati odgovarajuću mapu. Prikazivanje svih mapa smanjuje vjerojatnost da će se stavka neispravno dodati izvan mapa popisa ili biblioteke. Za razliku od biblioteka, ne postoji automatiziran način za premještanje stavki iz jedna mape na popisu u drugu.

Napomena: Ako stavke premjestite u koš za smeće sustava SharePoint, te će se stavke i dalje brojati prilikom utvrđivanja prekoračuje li izraz filtra prag prikaza popisa. Ako očistite koš za smeće, te se stavke neće više brojati. Da biste saznali više, pročitajte Pražnjenje koša za smeće i vraćanje datoteka.

Da biste datoteke premještali između mapa u biblioteci, pročitajte članak Premještanje ili kopiranje mape, datoteke ili veze u biblioteci dokumenata.

Za brisanje velikih popisa potrebni su resursi baze podataka koje prag prikaza popisa može blokirati. Da biste izbjegli blokiranje, pokušajte izbrisati velike popise tijekom dnevnog vremenskog okvira. Ako postupak brisanja traje dulje od predviđenog, brisanje će se nastaviti do dovršetka, neovisno o drugim korisnicima. Omogućite dovoljno vremena.

Da biste saznali više o brisanju popisa, pročitajte članak Brisanje popisa u sustavu SharePoint.

Izvanmrežna sinkronizacija, vanjski podaci i upravljanje podacima u programu Access

Prebacivanje podataka u izvanmrežni način rada često je praktičnije i učinkovitije kada sinkronizirate s vlastitim računalom. Ovisno o podacima popisa s kojima radite, koristiti možete Excel, Access ili Outlook. Uz sustave Enterprise Resource Planning (ERP), OData i web-servise možete koristiti vanjsko upravljanje podacima, ovisno o servisu sustava SharePoint.

Promjene možete unijeti na stolnom ili prijenosnom računalu, a zatim, kada podatke vratite u mrežni način rada, jednostavno i učinkovito sinkronizirati promjene i riješiti sukobe. Rad s velikim popisima pomoću izvanmrežne sinkronizacije u svrhu "čišćenja", analiziranja ili prijave podataka pridonosi smanjenju opterećenja aktivnosti baze podataka i minimizira korištenje resursa sustava SharePoint.

Podatke popisa možete koristiti u izvanmrežnom načinu, a promjene sinkronizirati kada se vratite u mrežni način rada pomoću nekoliko proizvoda sustava Microsoft Office. Da biste ih izvezli, morat ćete instalirati aplikacije, ili Office 365 ili Office za stolna računala.

Microsoft Access       Access može upravljati većim brojem redaka podataka od sustava SharePoint, a dostupno vam je mnogo naprednih alata za rukovanje tim podacima. Rad s podacima u programu Access i sinkroniziranje uz SharePoint omogućuju vam rad s većim skupovima podataka.

Većinu nativnih popisa programa Access možete čitati i pisati povezivanjem s njima, a Access dobro funkcionira s gotovo svim vrstama podataka sustava SharePoint. Povezivanje vam omogućuje pristup podacima na popisu sustava SharePoint da biste mogli stvoriti dvosmjernu vezu radi prikaza i uređivanja najnovijih podataka na popisu sustava SharePoint i u bazi podataka programa Access. Access stvara kopiju popisa sustava SharePoint (ili ga replicira) u tablici programa Access. Nakon stvaranja tablice programa Access u programu Access možete raditi s podacima popisa programa Access do njegova ograničenja od dva gigabajta (ne računajući eventualne privitke koji nisu lokalno spremljeni). Access k tome još i predmemorira podatke popisa na klijentu, koristi učinkovitu predmemoriju s trenutačnim zapisivanjem smještenu u memoriji i prenosi samo promijenjene stavke popisa, što sve ubrzava upite i ažuriranja. Dijaloški okvir za razrješenje sukoba pridonosi jednostavnijem upravljanju sukobljenim ažuriranjima.

Ako je aktivirana značajka Access Services, možete obrađivati znatno više podataka od količine određene pragom prikaza popisa – po zadanom do 50 000 stavki. Access podatke s popisa ili iz biblioteke automatski obrađuje u malim serijama, a zatim ih ponovno sastavlja. Tom se tehnikom omogućuje rad sa znatno većom količinom podataka nego što je prag prikaza popisa te bez negativnog učinka na druge korisnike web-mjesta sustava SharePoint. Dodatne informacije potražite u odjeljku Korištenje značajke Access Services u nastavku.

Microsoft Excel        Popise sustava SharePoint možete izvesti u tablicu programa Excel, čime se stvara jednosmjerna podatkovna veza između tablice programa Excel i popisa sustava SharePoint.

Istaknut je gumb Izvezi u Excel sustava SharePoint na vrpci
Izvoz u Excel u sustavu SharePoint 2016 ili 2013

Excel će vam omogućiti i rad s velikim popisima bez blokiranja. Uz to, Excel možete sinkronizirati pomoću sustava SharePoint i programa Access da biste iskoristili prednosti obje platforme.

Kada ažurirate svoje podatke s popisa sustava SharePoint i osvježite podatke u tablici Excel, Microsoft Excel će zamijeniti podatke programa Excel najnovijim podacima s popisa sustava SharePoint i prebrisati sve promjene koje ste izvršili u toj tablici programa Excel.

Popis sustava SharePoint Online s istaknutom mogućnošću Izvezi u Excel
Izvoz u Excel u sustavu SharePoint Online

Kada se podaci nalaze u tablici programa Excel, možete iskoristiti mnoge značajke analize podataka programa Microsoft Excel, kao što su napredni i fleksibilni radni listovi, izvješća zaokretnih tablica, grafikoni profesionalnog izgleda i mini grafikoni, uvjetno oblikovanje s ikonama, trake podataka i ljestvice u bojama te sofisticirane operacije analiza "što ako".

Ako je aktivirana značajka Access Services, možete obrađivati znatno više podataka od količine određene pragom prikaza popisa – po zadanom do 50 000 stavki. Dodatne informacije potražite u odjeljku Korištenje značajke Access Services u nastavku.

Microsoft Outlook        Pomoću programa Microsoft Outlook možete čitati i upisivati kontakte, zadatke, kalendar i popise rasprava te sinkronizirati biblioteke dokumenata. Možete, primjerice, izvanmrežno raditi s popisima standardnih i projektnih zadataka, pregledavati ih, ažurirati i dodjeljivati nove zadatke te ih ponovno vratiti na mrežu i sinkronizirati bez zatvaranja programa Outlook. U programu Outlook možete i na učinkovitiji način spremati, zajednički koristiti te organizirati kontakte sustava SharePoint.

Vrh stranice

Pretpostavimo da ste u programu Access sastavljanjem tablica s povezanim popisima pomoću značajke Access Services stvorili web-bazu podataka zajedno s upitima, obrascima, izvješćima i makronaredbama te ste je objavili na web-mjestu sustava SharePoint. Te su web-baze podataka nadograđene, pa ih i dalje možete koristiti i mijenjati, a od predloška možete stvarati i nove, no ne iz programa Access 2013.

Aplikaciju programa Access u sustavu SharePoint možete stvoriti bez korištenja koda. Aplikacija sustava SharePoint fokusirano je rješenje koje jednostavno možete distribuirati i staviti na tržište. Aplikacija je zapravo praktičan i drugačiji način pakiranja, distribucije, pokretanja, nadziranja i povlačenja rješenja. Da biste saznali više, pročitajte članak Stvaranje aplikacije programa Access.

Za razliku od aplikacije web-baze podataka programa Access koja podatke pohranjuje na popise sustava SharePoint, aplikacija programa Access podatke pohranjuje u bazu podataka sustava SQL Server neovisno od proizvoda sustava SharePoint pa se na nju ne odnosi prag prikaza popisa sustava SharePoint. Time se znatno poboljšava skalabilnost rješenja programa Access te se omogućuje učinkovito obrađivanje zapisa čiji broj može dostizati i milijune. Baza podataka sustava SQL Server za korisnike sustava SharePoint Server može se konfigurirati tako da se nalazi unutar vatrozida tvrtke ili ustanove. Za mrežne korisnike ta je baza podataka zapravo baza podataka sustava SQL Server Azure s besplatnim računom i prostorom za pohranu. Da biste saznali više o sustavu Azure, pročitajte članak Početna stranica sustava Microsoft Azure.

Naposljetku, i dalje možete sinkronizirati podatke između popisa sustava SharePoint i tablice programa Access te oba skupa podataka održavati ažurnima. Takva je sinkronizacija dvosmjerna. Promjene izvršene na podacima popisa u programu Access prenose se na popis sustava SharePoint, a promjene izvršene na popisu sustava SharePoint preuzimaju se u Access na vašem računalu. Da biste saznali više, pročitajte Uvoz podataka s popisa sustava SharePoint ili povezivanje s njima.

Okvir za pretraživanje sustava SharePoint i rješenja centra za dokumente

Dokumente i stavke u velikoj biblioteci odnosno na velikom popisu možete pronaći i pomoću okvira Pretraživanje biblioteke ili popisa u koji unosite ključnu riječ ili frazu. Pretraživanje u sustavu SharePoint ima vlastite mehanizme za indeksiranje pa zato nije podložno ograničenju praga prikaza popisa i ostalim povezanim ograničenjima.

Drugo rješenje za upravljanje velikim bibliotekama stvaranje je i korištenje web-mjesta centra za dokumente. Web-mjesto centra za dokumente, osmišljeno za upravljanje dokumentima, nudi značajke kao što su prijava i odjava datoteka, tijekovi rada, filtri i prikazi.

Na stranici sustava SharePoint obično se nalaze dva okvira za pretraživanje: pretraživanje web-mjesta pri vrhu stranice i određeni okvir za pretraživanje popisa ili biblioteke. Kada koristite okvir Pretraživanje popisa ili biblioteke, progresivno možete proširiti opseg operacije pretraživanja:

 • Početni opseg pretraživanja po zadanom obuhvaća sve stavke u trenutnom prikazu te eventualne podmape. Rezultati se prikazuju kao stupci koje možete dalje filtrirati i sortirati. Ako je prekoračen prag prikaza popisa, neće se prikazivati svi rezultati.

 • Ako ne pronađete to što tražite, opseg pretraživanja možete proširiti te obuhvatiti cijeli popis i sve podmape bez obzira na trenutni prikaz ili prag prikaza popisa.

 • Opseg možete proširiti i na cijelo web-mjesto. U tom će se slučaju rezultati prikazivati na standardnoj stranici pretraživanja web-mjesta. Rezultate zatim možete suziti pomoću ploče za sužavanje rezultata na kojoj ih možete filtrirati prema, primjerice, autoru dokumenta ili datumu stvaranja stavke popisa. Možete čak koristiti i Booleovu sintaksu te logičke operatore da biste sastavili složenije upite.

Napomene: 

 • Okvir Pretraživanje dostupan je samo za popise i biblioteke koji se prikazuju kao prikazi renderirani na klijentu. Premda se okvir Pretraživanje po zadanom prikazuje, svojstvom web-dijela prikaza popisa Okvir za pretraživanje u odjeljku okna s alatima Razno možete sakriti okvir Pretraživanje. Da biste saznali više o svojstvima web-dijela, pročitajte članak Korištenje popisa i ostalih web-dijelova.

 • Svojstvo popisa "Prikazivanje okvira za pretraživanje" u odjeljku Razno

Web-mjesto centra za dokumente možete koristiti da biste stvorili i pohranili veliku količinu dokumenata te upravljali njima. Centar za dokumente utemeljen je na predlošku web-mjesta i osmišljen tako da služi kao središnje spremište za upravljanje raznim dokumentima. Značajke kao što su navigacija metapodacima i stablom, vrste sadržaja i web-dijelovi korisnicima olakšavaju organiziranje i dohvaćanje dokumenata na učinkovit i smislen način. Da biste saznali više o korištenju predložaka web-mjesta, pročitajte članak Stvaranje i korištenje predložaka web-mjesta.

Administratori sadržaja mogu brzo konfigurirati navigaciju utemeljenu na metapodacima da bi dobro funkcionirala sa svim bibliotekama bez eksplicitnog stvaranja indeksa, ali mogu i dobiti pomoć prilikom stvaranja dodatnih indeksa radi poboljšanja performansi šireg skupa filtara i prikaza. Da biste saznali više, pročitajte članak Korištenje web-mjesta centra za dokumente.

Web-mjesto centra za dokumente možete koristiti kao okruženje za izradu ili arhiviranje sadržaja.

 • U okruženju za izradu sadržaja korisnici aktivno prijavljuju i odjavljuju datoteke te stvaraju strukture mapa za te datoteke. Omogućen je rad s verzijama, a može postojati do deset starijih verzija svakog dokumenta. Korisnici često prijavljuju i odjavljuju dokumente, a tijekovi rada mogu pridonijeti automatizaciji akcija na dokumentima.

 • U arhivi sadržaja ili bazi znanja korisnici ne stvaraju sadržaj. Korisnici samo gledaju ili prenose dokumente. Arhive sadržaja često sadrže po jednu verziju svakog dokumenta, a web-mjesto može obuhvaćati milijune datoteka. U najčešćem slučaju, primjerice ako je riječi o centru za tehničku podršku velike tvrtke ili ustanove, 10 000 korisnika pristupa sadržaju, većinom radi čitanja. Podskup od 3000 do 4000 korisnika možda prenosi novi sadržaj na web-mjesto.

Korištenje osobnih prikaza, relacijskih popisa i RSS sažetaka sadržaja

Da biste dodatno poboljšali sveukupne performanse sustava i izbjegli dosezanje praga ili ograničenja, razmislite želite li koristiti osobne prikaze, relacijske popise ili RSS sažetke sadržaja.

Osobni prikazi    Osobama koje surađuju na velikom popisu ili biblioteci možete oduzeti dozvolu Upravljanje osobnim prikazima jer je stvaranje prikaza koji ispravno koriste indeks stupca složenije za velike popise i biblioteke. Uklanjanjem te dozvole korisnicima možete onemogućiti stvaranje prikaza koji obuhvaća sve stavke i koji može negativno utjecati na performanse ostatka web-mjesta. Da biste saznali više o dozvolama, pročitajte članak Uređivanje dozvola za popis ili biblioteku.

Relacijski popisi     Kada stvorite odnose popisa pomoću stupaca s vrijednostima, jedinstvenih stupaca i nametnutog relacijskog ponašanja (referencijalnog integriteta), možete dosegnuti Prag prikaza popisa i biti blokirani u sljedećim okolnostima:

 • Ako neki stupac na postojećem popisu koji sadrži više stavki od vrijednosti praga prikaza popisa postavite kao jedinstven (imajte na umu da se operacija dodavanja jedne stavke zbog koje popis premašuje prag prikaza popisa obično ne blokira).

 • Ako popis ima više stavki nego što je određeno pragom prikaza popisa, a uključite Kaskadno brisanje ili Ograniči brisanje za polje s vrijednostima na tom popisu.

RSS sažeci sadržaja     Nakon što se u središnjoj administraciji i na razini zbirke web-mjesta omogući podrška za RSS, možete omogućiti i konfigurirati podršku za RSS za razne vrste popisa i biblioteka. Kada korisnici pristupe RSS sažetku sadržaja popisa ili biblioteke, podaci se dohvaćaju s popisa. Zadani prikaz RSS-a ograničava broj stavki koje se vraćaju, ovisno o datumu zadnje izmjene stavke pomoću filtra na stupcu Izmijenjeno. Ako popis ili biblioteka sadrži puno stavki, a korisnici pristupaju RSS sažetku sadržaja, dobro je indeksirati stupac Izmijenjeno. Broj dohvaćenih stavki možete i smanjiti tako da promijenite broj stavki i broj dana za koje se promjene uvrštavaju u RSS sažetak sadržaja.

Da biste saznali više o upravljanju RSS sažecima sadržaja, pročitajte članak Upravljanje RSS sažecima sadržaja za web-mjesto ili zbirku web-mjesta. Da biste saznali kako dodati RSS sažetak sadržaja, pročitajte članak Stvaranje upozorenja i pretplate na RSS sažetak sadržaja.

Samo administratori sustava SharePoint Server

Te operacije mogu izvršavati samo SharePoint ili administratori mreže i administratori farmi u poslužiteljskim verzijama sustava SharePoint.

Dnevni vremenski okvir administratorima omogućuje određivanje razdoblja tijekom kojega svi korisnici mogu izvršavati neograničen broj operacija, a to je obično kada je sustav manje opterećen.

Iako su prikazi primarni način dohvaćanja stavki s popisa ili iz biblioteke, dostupne su naredbe i operacije sustava SharePoint koje je bolje izvršavati tijekom dnevnog vremenskog okvira.

Dodavanje i brisanje indeksa

Dodavanje i izmjena stupca popisa

Brisanje i kopiranje mapa

Promjena postavki sigurnosti za popis ili biblioteku

Spremanje popisa s njegovim sadržajem kao predložak

Brisanje web-mjesta

Vraćanje ili brisanje stavki iz koša za smeće

Te naredbe i operacije mogu prestati funkcionirati ako prekorače pragove i ograničenja web-mjesta prilikom dohvaćanja popisa podataka tijekom uobičajenog vremena. Ako ih izvršavate bez ograničenja tijekom dnevnog vremenskog okvira, može izbjeći kvar i utjecaj na ostale korisnike.

Da biste postavili dnevni vremenski okvir, morate postaviti vrijeme početka i trajanje. Prilikom postavljanja vremena i trajanja morate znati da ako netko pokrene dugotrajni upit ili operaciju tijekom određenog razdoblja, nastavit će se izvršavati do dovršetka, neovisno je li unutar tog razdoblja ili nije.

 1. Kao administrator prijavite se u Središnju administraciju.

 2. Odaberite Upravljanje aplikacijama > Upravljanje web-aplikacijama.

  Središnja administracija s odabranom mogućnošću Upravljaj web-aplikacijama
 3. Odaberite aplikaciju da biste postavili ili promijenili postavku Dnevni vremenski okvir.

 4. Na vrpci u općim postavkama kliknite strelicu prema dolje da biste pristupili izborniku, a zatim kliknite Reguliranje resursa.

  Odabrano je reguliranje resursa aplikacije Središnja administracija.
 5. Promijenite Dnevni vremenski okvir, a zatim postavite vrijeme i trajanje koje želite koristiti.

  Stranica s postavkama aplikacije Središnja administracija s istaknutom mogućnošću Dnevni vremenski okvir
 6. Kada završite, kliknite OK.

Ako niste razvojni inženjer ili pak nemate praktičan pristup resursima za razvojne inženjere za izvršavanje tih operacija umjesto vas, možete ih odgoditi u dnevnom vremenskom okviru. Da biste saznali kada je dnevni vremenski okvir zakazan, obratite se administratoru.

Napomena: SharePoint Online ne podržava promjenu praga prikaza popisa.

Prag prikaza popisa služi pružanju performansi svim korisnicima i zaštiti poslužitelja od nenamjernog preopterećenja tijekom upita. Prag prikaza popisa može u aplikaciji Središnja administracija mijenjati administrator samo u poslužiteljskim verzijama sustava SharePoint. Preporučujemo vam da ga ne mijenjate da biste izbjegli slabljenje performansi. SharePoint Online ne dopušta administratorima promjenu praga prikaza popisa radi zaštite korisnika na drugim klijentima od problema s performansama prilikom dohvaćanja velikih skupova podataka. Da biste upravljali upitima, koristite indekse, filtre i mape.

Ako imate samo nekoliko upita koji zahtijevaju povećanje praga prikaza popisa, razmislite o korištenju dnevnog vremenskog okvira izvan radnog vremena.

Upozorenje: Ne preporučuje se promjena praga prikaza popisa ako postoje drugi korisnici jer će veće vrijednosti oslabiti performanse. Stvaranjem prevelike vrijednosti korisnicima se uzrokuju visoka latencija ili pogreške ili pak rušenje poslužitelja.

Napomena: Središnja administracija dostupna je samo uz instalacije poslužiteljske verzije sustava SharePoint.

Ako zaista želite promijeniti prag prikaza popisa, pratite sljedeće upute. Upute su standardne za verzije od SharePoint 2010 do SharePoint 2016, no korisničko se sučelje može neznatno razlikovati. Aplikacija Središnja administracija odvojena je od vašeg web-mjesta sustava SharePoint. Da bi joj se pristupalo, potrebna su prava administratora farmi. Prag prikaza popisa možete promijeniti samo u poslužiteljskim verzijama programa SharePoint.

 1. Kao administrator prijavite se u Središnju administraciju.

 2. Odaberite Upravljanje aplikacijama > Upravljanje web-aplikacijama.

  Središnja administracija s odabranom mogućnošću Upravljaj web-aplikacijama
 3. Odaberite aplikaciju da biste promijenili prag prikaza popisa.

 4. Na vrpci u općim postavkama kliknite strelicu prema dolje da biste pristupili izborniku, a zatim kliknite Reguliranje resursa.

  Odabrano je reguliranje resursa aplikacije Središnja administracija.
 5. Vrijednost Prag prikaza popisa (prva vrijednost na popisu) promijenite u razumnu vrijednost.

 6. Kliknite U redu.

Na stranici za reguliranje resursa dostupne su dodatne postavke koje ćete kao administrator htjeti upoznati.

 • Prag prikaza popisa za revizore i administratore:    ovo je po zadanom "više ograničenje". Upiti koje pokrenu revizor ili administrator za koje je izričito (programski) potreban zahtjev za nadjačavanje praga prikaza popisa bit će podložno ovom ograničenju. To je, po zadanom, 20 000, a ne 5000 za prag prikaza popisa. Podizanje ograničenja ima iste posljedice kao i podizanje praga prikaza popisa. Prilikom promjene te vrijednosti, potrebno je izvršiti povezane promjene. Da biste saznali više, pročitajte članak Programsko korištenje nadjačavanja modela objekta za prag prikaza popisa.

 • Nadjačavanje objektnog modela:    ako obično koristite prilagođeni kod u implementaciji i trebate nadjačati prag prikaza popisa na više ograničenje, pametno je dopustiti nadjačavanje objektnog modela te revizoru ili administratoru dati dozvole za aplikaciju koja će izvršiti upite. Ta je postavka po zadanom uključena, ali možete je onemogućiti ako vam ne treba. Dobar primjer primjene jest ako ste implementirali neki kod koji će izvršiti predmemoriranje većeg skupa rezultata kojima će se često pristupati nekoliko minuta. Ako ne planirate predmemorirati sadržaj, a planirate često izvršavanje tih upita, ne preporučujemo vam korištenje ove metode za zaobilaženje praga prikaza popisa jer će to negativno utjecati na performanse poslužitelja. Ukratko: koristite pažljivo.

 • Prag pretraživanja prikaza popisa:    ova značajka ograničava broj pridruživanja koja upit može izvršiti. Time se izjednačava broj polja Traženje, Osoba/grupa ili Status tijeka rada uvrštenih u upit. Prikaz koji, na primjer, prikazuje šest stupaca traženja i filtrira tri različita stupca traženja koristi devet traženja. Ako je prag traženja prikaza popisa postavljen na 8, takva će postavka uzrokovati pogrešku. Ne preporučuje se povećanje broja iznad 8.

  Microsoft je testiranjem pokazao da postoji ozbiljno nepostupno pogoršanje performansi koje se pojavljuje kada je više od osam spajanja. U tom se trenutku propusnost poslužitelja znatno smanjuje, a upit koristi neproporcionalno veliku količinu resursa sustava SQL Server, što negativno utječe na sve korisnike koji koriste istu bazu podataka. Da biste saznali više, pročitajte odjeljak o stupcima za traženje i prikazima popisa uz članku Rezultati testa performansi i kapaciteta i preporuke

 • Dnevni vremenski okvir za velike upite:    ova značajka omogućuje postavljanje vremena svaki dan kada korisnici mogu koristiti velike upite bez dosezanja ograničenja. Obratite pažnju na nekoliko činjenica prije nego što odlučite koje ćete vrijeme postaviti:

  • Da biste utjecali na najmanji broj korisnika, vrijeme postavite tijekom vremena smanjenog opterećenja ili kada očekujete najmanje opterećenje. Ako odaberete vrijeme usred radnog vremena većine korisnika, to će utjecati čak i na one koji ne koriste veliki popis.

  • Pokušajte održati razumni vremenski okvir da bi ga korisnici mogli iskoristiti za ispravljanje popisa bez obraćanja administratoru.

  • Operacije pokrenute tijekom tog razdoblja neće se prekinuti kada vremenski okvir završi. U obzir uzmite vrijeme potrebno da korisnik izbriše veliki popis točno prije kraja vremenskog okvira.

  • U obzir uzmite različite vremenske zone. To je osobito važno ako su vaša tvrtka ili ustanova ili pak korisnici jako geografski raspršeni te zajednički koriste poslužitelj sustava SharePoint kojim se hostira s jednog mjesta. 18.00 moglo bi odgovarati vama, ali ne i korisnicima u, na primjer, Sydneyu u Australiji.

 • Prag jedinstvenih dozvola popisa:    ovo je broj jedinstvenih dozvola dopuštenih po popisu. Ako koristite mapu za koju želite prekinuti nasljeđivanje dozvola i postaviti druge dozvole za nju (i sve stavke unutar nje), računat će se kao 1 za prag jedinstvenih dozvola popisa. Za razliku od praga prikaza popisa i ostalih postavki, ovaj prag ne aktivira prikaz sadržaja ili izvršavanje neke druge operacije, nego izričito promjena dozvola.

  Ako si to možete dozvoliti, preporučuje se smanjenje tog broja. Broj je, po zadanom, postavljen na 50 000, a to je mnogo jedinstvenih dozvola. Vaš će popis vrlo vjerojatno naići na probleme s dozvolama prije nego što dosegne taj broj, stoga je pametno unaprijed podesiti taj broj u skladu s vašim okruženjem.

Pregled popisa i biblioteka s mnogo stavki

Prag prikaza popisa pomoći će pri održavanju dosljednih performansi svim korisnicima s upitima za pozadinu baze podataka. Ovdje su navedene informacije o ograničenjima, načinu funkcioniranja i načinu promjene vrijednosti praga prikaza popisa.

Važno: Prag prikaza popisa nije moguće promijeniti u sustavu SharePoint Online. U sustavu SharePoint Online nema mogućnosti stvaranja dnevnog vremenskog okvira. Te su značajke dostupne samo u sustavima SharePoint 2016, SharePoint 2013 i SharePoint 2010.

Da bi se smanjilo nadmetanje pri pristupu bazi podataka, SQL Server, pozadinska baza podataka za SharePoint, često koristi zaključavanje na razini retka da bi se jamčilo točno ažuriranje bez nepovoljnog utjecaja na ostale korisnike koji pristupaju ostalim recima. No ako operacija čitanja ili pisanja u bazi podataka, primjerice upit, uzrokuje istovremeno zaključavanje više od 5000 redaka, tada je učinkovitije da SQL Server privremeno zaključa cijelu bazu podataka dok se operacija baze podataka ne dovrši.

Napomena: Stvarni broj nije uvijek 5000 i može se razlikovati ovisno o web-mjestu, količini aktivnosti u bazi podataka te konfiguraciji web-mjesta.

Kada je cijela tablica zaključana, ostali korisnici ne mogu pristupiti tablici. Ako se to događa prečesto, korisnici će primijetiti slabljenje performansi sustava. Zato su pragovi i ograničenja ključni za smanjivanje posljedica operacija baze podataka koje intenzivno koriste resurse te za uravnoteživanje potreba svih korisnika.

Na sljedećem su dijagramu sažeto prikazani ključni događaji koji se odvijaju u pozadini prilikom pristupa velikoj količini stavki na popisu ili u biblioteci.

Veliki popisi i biblioteke

 1. Podaci s popisa ili biblioteke iz zbirke web-mjesta pohranjuju se u tablicu baze podataka sustava SQL Server koja koristi upite, indekse i zaključavanja radi održavanja svih performansi, zajedničkog korištenja i točnosti.

 2. Filtrirani prikazi s indeksima stupaca (i ostale operacije) stvaraju upite baze podataka koji prepoznaju podskup stupaca i redaka i vraćaju ga na računalo.

 3. Pragovi i ograničenja olakšavaju reguliranje operacija i uravnoteživanje resursa za korisnike koji im istovremeno pristupaju.

 4. Razvojni programeri s odgovarajućim ovlastima mogu koristiti objektne modele da bi privremeno povećali pragove i ograničenja za prilagođene aplikacije uz poslužiteljske verzije sustava SharePoint.

 5. Administratori mogu odrediti posebno razdoblje u kojemu svi korisnici mogu bez ograničenja izvršavati operacije tijekom vremena smanjenog opterećenja uz poslužiteljske verzije sustava SharePoint.

 6. Zaposlenici zaduženi za informacije mogu koristiti odgovarajuće prikaze, stilove i ograničenja stranica da bi ubrzali prikaz podataka na stranici.

Popisi i biblioteke imaju određena maksimalna ograničenja, kao što je navedeno u tablici.

Značajka

Najveće dopušteno ograničenje

Broj stavki na popisu ili u biblioteci

30 milijuna

Veličina stavke datoteke ili privitka stavke

10 GB

Sljedeća tablica sadrži sažetak informacija o reguliranju resursa i ograničenjima kojih morate biti svjesni. Reguliranja i ograničenja postavljaju se na stranici Reguliranje resursa u središnjoj administraciji u poslužiteljskim verzijama sustava SharePoint. Obratite se administratoru da biste saznali više o specifičnim ograničenjima i zahtjevima za vaše web-mjesto.

Napomena: Radi jednostavnijeg upravljanja, ograničenja i regulacije resursa navedeni u nastavku ne odnose se na administratora.

Napomena: Nisu sve postavke dostupne putem korisničkog sučelja i samo uz poslužiteljske verzije sustava SharePoint.

Prag
ili ograničenje

Zadana
vrijednost

Opis

Prag prikaza popisa

5.000

Određuje najveći dopušteni broj stavki popisa ili biblioteke koje operacija baze podataka, primjerice upit, može odjedanput obraditi. Operacije koje premašuju to ograničenje blokiraju se.

Da biste imali dovoljno vremena za stvaranje alternativnih planova, na stranici Postavke moglo bi se prikazati upozorenje kada popis prekorači 3000 stavki. Upozorenje sadrži vezu na ovu temu pomoći.

Jedinstveno ograničenje dozvola

50.000

Određuje najveći dopušteni broj jedinstvenih dozvola za popis ili biblioteku.

Kada prekinete nasljeđivanje dozvola za stavku ili mapu, to se smatra jednom jedinstvenom dozvolom i time je broj jedinstvenih dozvola za jedan bliži ograničenju. Ako pokušate dodati stavku kojom biste premašili to ograničenje, nećete to moći učiniti.

Ograničenje veličine retka

6

Određuje najveći dopušteni broj redaka tablice u bazi podataka koji se koriste za stavku popisa ili u biblioteke. Da bi bilo mjesta za široke popise s puno stupaca, svaka se stavka proteže preko nekoliko redaka interne tablice, maksimalno do šest redaka i 8000 bajtova (bez privitaka).

Ako imate popis s puno malih stupaca, npr. neki koji sadrži stotine stupaca s vrijednostima Da/Ne, mogli biste premašiti to ograničenje, pa u tom slučaju na popis ne biste mogli dodati još stupaca s tim vrijednostima, ali biste još uvijek mogli dodavati stupce neke druge vrste.

Administratori to ograničenje mogu postaviti samo ako koristite objektni model, no ne i putem korisničkog sučelja.

Prag pretraživanja prikaza popisa

12

Određuje najveći dopušteni broj operacija spajanja, npr. onih koje su utemeljene na pretraživanju, osobi/grupi ili stupcima stanja tijeka rada.

Ako se za upit koristi više od osam stupaca, operacija se blokira. No pomoću maksimalnog prikaza, koji je moguće postaviti putem objektnog modela, moguće je programski odabrati stupce koji će se koristiti.

Veličina praga prikaza popisa za revizore i administratore

20 000

Određuje najveći dopušteni broj stavki popisa ili biblioteke koje operacija baze podataka, primjerice upit, može odjedanput obraditi kada je koristi revizor ili administrator s odgovarajućim dozvolama. Ta je postavka vezana uz postavku Dopusti prekoračenje objektnog modela.

Dopusti prekoračenje objektnog modela

D

Određuje mogu li razvojni inženjeri izvršavati operacije baze podataka, npr. upite, za koje je potrebno nadjačavanje postavke Prag prikaza popisa većom vrijednošću ograničenja, koja je određena postavkom Prag prikaza popisa za revizore i administratore. Administrator mora omogućiti nadjačavanje objektnog modela, a zatim razvojni inženjeri s odgovarajućom dozvolom mogu programski zatražiti korištenje višeg praga popisa za svoj upit da bi mogli iskoristiti tu mogućnost.

Dnevni vremenski okvir

Ništa

Određuje razdoblje tijekom kojeg se pragovi i ograničenja resursa zanemaruju. Administrator može konfigurirati termin tijekom razdoblja smanjenog opterećenja sustava u koracima od 15 minuta ukupno do 24 sata, na primjer od 18.00 do 22.00 ili od 1.30 do 5.15.

Ako se operacija ili upit baze podataka započet u svakodnevnom terminu ne dovrši u navedenom vremenskom okviru, nastavlja se izvoditi dok se ne dovrši (ili dojavi pogrešku).

Napišite nam komentar

Je li vam ovaj članak bio koristan? Ako jest, napišite nam to pri dnu stranice. Ako nije, recite nam što vas je zbunjivalo ili što je nedostajalo. Na temelju vaših povratnih informacija još ćemo jedanput provjeriti činjenice i ažurirati ovaj članak. Navedite SharePoint, operacijski sustav i verzije preglednika koje koristite.

Ažurirano: srpanj 2017.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×