Upravljanje redoslijedom prednosti pravila uvjetnog oblikovanja

Kada za neki raspon ćelija koristite formule s uvjetnim oblikovanjem, korisno je znati kojim se redoslijedom ta pravila procjenjuju, što se događa ako nastane sukob dvaju ili više pravila, kako kopiranje i lijepljenje može utjecati na procjenu pravila, kako promijeniti redoslijed procjene pravila te kada dovršiti procjenu pravila.

Sva pravila uvjetnog oblikovanja u radnoj knjizi stvarate, brišete i pregledavate putem dijaloškog okvira Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja. (Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje, a potom Upravljanje pravilima.)

Izbornik Uvjetno oblikovanje na kojem je istaknuta mogućnost Upravljanje pravilima

Ako se na raspon ćelija primjenjuje više pravila uvjetnog oblikovanja, ta se pravila procjenjuju prema redoslijedu prvenstva (odozgo prema dolje), onako kako su navedena u ovom dijaloškom okviru.

Sljedeći primjer sadrži datume isteka za ID značke. Želimo žutom bojom pozadine označiti značke koje istječu u roku od 60 dana, ali još nisu istekle, a crvenom bojom značke koje su istekle.

Uvjetno oblikovani podaci

U ovom su primjeru žutom bojom označene ćelije s ID brojevima zaposlenika kojima datumi certifikacije istječu u roku od 60 dana, a crvenom bojom ID brojevi zaposlenika kojima je certifikacija istekla. Pravila su prikazana na sljedećoj slici.

Pravila uvjetnog oblikovanja

Prvo pravilo (ako je uvjet pravila True, pozadina ćelije označava se crvenom bojom) testira podatkovnu vrijednost u stupcu B u odnosu na trenutni datum (dobiva se pomoću funkcije TODAY u formuli). Formulu je potrebno dodijeliti prvoj podatkovnoj vrijednosti u stupcu B, odnosno vrijednosti B2. Formula za to pravilo glasi =B2<TODAY(). Ona se koristi za testiranje ćelija u stupcu B (ćelija u rasponu B2:B15). Ako se za neku ćeliju u stupcu B dobije vrijednost True, pozadina odgovarajuće ćelije u stupcu A (primjerice, ćelija A5 odgovara ćeliji B5, A11 odgovara ćeliji B11) potom se boji crvenom bojom. Kada se prvo pravilo primijeni na sve ćelije navedene u odjeljku Primjenjuje se na sljedeće:, testira se drugo pravilo. Ta formula provjerava je li razmak svih vrijednosti u stupcu B u odnosu na trenutni datum manji od 60 dana (pretpostavimo, primjerice, da je trenutni datum 11.8.2010.). Između vrijednosti u ćeliji B4, 4.10.2010. i trenutnog datuma manje je od 60 dana te stoga rezultat pravila ima vrijednost True, a pozadina ćelije označava se žutom bojom. Formula za to pravilo glasi =B2<TODAY()+60. Ćelije koje je pravilo s najvišom hijerarhijom na popisu najprije označilo crvenom bojom ne procjenjuju se.

Pravilo koje se nalazi više na popisu ima prednost pred pravilom koje se nalazi niže na popisu. Nova se pravila po zadanom uvijek dodaju na vrh popisa te stoga imaju prednost. Preporučujemo da pazite na redoslijed pravila. Redoslijed važnosti možete promijeniti pomoću strelica Premjesti gore i Premjesti dolje u dijaloškom okviru.

Strelice za premještanje gore i dolje

U rasponu ćelija više pravila uvjetnog oblikovanja može imati vrijednost True. Evo kako se ta pravila primjenjuju u slučajevima kada nisu u sukobu te u slučajevima kada jesu u sukobu:

Kada pravila nisu u sukobu     Ako jedno pravilo, na primjer, oblikuje ćeliju podebljanim fontom, a drugo pravilo oblikuje istu ćeliju crvenom bojom, ćelija se oblikuje i podebljanim fontom i crvenom bojom. Budući da između ta dva oblikovanja nema sukoba, primjenjuju se oba pravila.

Kada su pravila u sukobu    Jedno pravilo, na primjer, boju fonta ćelije postavlja na crveno, a drugo pravilo na zeleno. Budući da su ta dva pravila u sukobu, samo se jedno može primijeniti. Primjenjuje se pravilo koje ima prvenstvo (koje se nalazi više na popisu u dijaloškom okviru).

Prilikom uređivanja radnog lista, možete kopirati i lijepiti vrijednosti ćelija koje imaju uvjetna oblikovanja, ispunjavati raspon ćelija pomoću uvjetnih oblikovanja ili koristiti Prenositelja oblikovanja. Ovi postupci mogu utjecati na prvenstvo u primjeni pravila uvjetnog oblikovanja na sljedeći način: za odredišne ćelije se stvara novo pravilo uvjetnog oblikovanja temeljeno na izvornim ćelijama.

Ako vrijednosti ćelija s uvjetnim oblikovanjem kopirate i lijepite na radni list otvoren u drugoj instanci programa Excel (drugi proces Excel.exe koji je istovremeno pokrenut na računalu), u toj se drugoj instanci ne stvara nikakvo pravilo uvjetnog oblikovanja niti se u nju kopira oblikovanje.

Ako vrijednost pravila oblikovanja za raspon ćelija ima vrijednost True, ono ima prednost pred postojećim ručnim oblikovanjem. Ručno oblikovanje primijenite pomoću gumba u grupi Font na kartici Polazno (Excel 2016/2013) ili u grupi Ćelije na kartici Polazno (Excel 2010/2007). Ako izbrišete pravilo uvjetnog oblikovanja, ručno oblikovanje ćelija se zadržava.

Ručno oblikovanje nije navedeno u dijaloškom okviru Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja niti se koristi za određivanje prvenstva.

Da biste postigli kompatibilnost s verzijama programa Excel starijima od verzije Excel 2007, radi simulacije izgleda uvjetnog oblikovanja u starijim verzijama programa Excel koje ne podržavaju više od tri pravila za uvjetno oblikovanje ili više pravila primijenjenih na isti raspon potvrdite okvir Stani ako je istinito u dijaloškom okviru Upravljanje pravilima.

Ako za neki raspon ćelija, primjerice, imate više od tri pravila uvjetnog oblikovanja, a radite s verzijom programa Excel starijom od verzije Excel 2007, ta verzija programa Excel izvršava sljedeće akcije:

 • procjenjuje samo prva tri pravila

 • primjenjuje prvo pravilo u redoslijedu koje ima vrijednost True

 • zanemaruje pravila koja su niže u redoslijedu ako imaju vrijednost True

U sljedećoj su tablici sažeti svi mogući uvjeti za prva tri pravila:

Ako je

Pravilo

I ako je

Pravilo

I ako je

Pravilo

Tada je

Jedan

True

Dva

True ili False

Tri

True ili False

Prvo se pravilo primjenjuje, a drugo i treće zanemaruju.

Jedan

False

Dva

True

Tri

True ili False

Primjenjuje se drugo pravilo, a treće se zanemaruje.

Jedan

False

Dva

False

Tri

True

Primjenjuje se treće pravilo.

Jedan

False

Dva

False

Tri

False

Ne primjenjuje se nijedno pravilo.

Možete potvrditi ili poništiti potvrdni okvir Stani ako je istinito da biste promijenili zadano ponašanje:

 • Da biste procijenili samo prvo pravilo, potvrdite okvir Stani ako je istinito za prvo pravilo.

 • Da biste procijenili samo prvo i drugo pravilo, potvrdite okvir Stani ako je istinito za drugo pravilo.

Okvir Stani ako je istinito ne možete potvrditi ili poništiti ako pravilo unosi oblikovanje pomoću podatkovne trake, ljestvice boja ili skupa ikona.

Uređivanje redoslijeda pravila uvjetnog oblikovanja

 1. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Izbornik Uvjetno oblikovanje na kojem je istaknuta mogućnost Upravljanje pravilima

  Prikazuju se pravila uvjetnog oblikovanja za trenutni odabir, uključujući vrstu pravila, oblikovanje, raspon ćelija na koje se pravilo primjenjuje i postavku Zaustavi ako je istinito

  Ako ne vidite željeno pravilo, u okviru popisa Prikaži pravila oblikovanja za provjerite je li odabran točan raspon ćelija, radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

 2. Odaberite pravilo. Istovremeno može biti odabrano samo jedno pravilo.

 3. Da biste odabrano pravilo premjestili prema gore u određivanju prava prvenstva, kliknite Premjesti gore. Da biste odabrano pravilo premjestili prema dolje u određivanju prava prvenstva, kliknite Premjesti dolje.

  Strelice za premještanje gore i dolje

 4. Ako želite zaustaviti primjenu pravila na određenom pravilu, potvrdite okvir Stani ako je istinito.

Treba li vam dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Pogledajte i ovo

Dodavanje, promjena i brisanje uvjetnih oblika

Kopiranje uvjetnog oblikovanja

Uklanjanje uvjetnog oblikovanja

Primjena uvjetnog oblikovanja pomoću formule

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×