Upravljanje oblicima unosa podataka pomoću maski za unos

Upravljanje oblicima unosa podataka pomoću maski za unos

Ispravan unos podataka u bazu podataka programa Access za računala možete olakšati tako da omogućite maske za unos za polja s podacima koji su uvijek oblikovani na određeni način. Masku za unos, primjerice, možete koristiti da biste bili sigurni da drugi korisnici u polje za broj telefona unose ispravno oblikovane brojeve telefona.

Maska za unos utječe samo na način na koji Access prihvaća podatke – ona ne mijenja način na koji se podaci pohranjuju, čime upravljaju vrsta podataka polja i druga svojstva. Dodatne informacije o načinu pohrane podataka potražite u članku Uvod u vrste podataka i svojstva polja.

Važno:  Ovaj se članak odnosi isključivo na baze podataka programa Access za računala. Web-aplikacije i web-baze podataka programa Access ne podržavaju maske za unos.

Sadržaj članka

O maskama za unos

Znakovi koji definiraju maske za unos

Kada izbjegavati maske za unos u programu Access

Dodavanje maske za unos u polje tablice pomoću čarobnjaka maske za unos

Stvaranje prilagođenih maski za unos

Primjeri maski za unos

Korištenje maski za unos za adrese e-pošte

O maskama za unos

Maska za unos niz znakova je koji označava oblik valjane vrijednosti za unos. Maske za unos možete koristiti u poljima tablica, poljima upita i kontrolama na obrascima i izvješćima. Maska za unos pohranjuje se kao svojstvo objekta.

Masku za unos koristite kada je važna dosljednost oblika unesenih vrijednosti. Masku za unos, primjerice, možete koristiti s poljem u koje se pohranjuju brojevi telefona tako da Access traži unos deset znamenaka. Ako netko unese broj telefona bez pozivnog broja, Access neće zapisati podatke dok se ne doda pozivni broj.

Tri dijela maske za unos

Maske za unos sastoje se od jednog obveznog i dva neobavezna dijela. Dijelovi su odvojeni točkom sa zarezom. Svrha svakog dijela navedena je u nastavku:

 • Prvi je dio obavezan. On sadrži znakove ili niz maske (niz znakova) s rezerviranim mjestima i doslovnim podacima kao što su zagrade, točke i spojnice.

 • Drugi dio nije obavezan, a odnosi se na ugrađene znakove maske i način na koji se pohranjuju u polju. Ako drugi dio postavite na 0, znakovi se spremaju s podacima, a ako ga postavite na 1, znakovi se samo prikazuju te se ne pohranjuju. Ako drugi dio postavite na 1, uštedjet ćete prostor za pohranu baze podataka.

 • Ni treći dio maske za unos nije obavezan, a označava jedan znak ili razmak koji se koristi kao rezervirano mjesto. Access po zadanom koristi donju crticu (_). Ako želite koristiti drugi znak, upišite ga u treći dio maske.

Ovo je, primjerice, maska za unos telefonskih brojeva u američkom obliku: (999) 000-000;0;-:

 • Maska koristi dva znaka za rezervirano mjesto, 9 i 0. Brojka 9 označava dodatnu znamenku (zbog koje unos pozivnog broja nije obavezan), a svaka 0 označava obaveznu znamenku.

 • 0 u drugom dijelu maske za unos označava da će se znakovi maske pohraniti s podacima.

 • Treći dio maske za unos označava da će se umjesto donje crtice (_) kao znak za rezervirano mjesto koristiti spojnica (-).

Znakovi koji definiraju maske za unos

U sljedećoj su tablici navedeni znakovi rezerviranih mjesta i slovni znakovi za masku za unos te je objašnjeno kako ona određuje unos podataka:

Znak

Objašnjenje

0

Korisnik mora upisati znamenku (od 0 do 9).

9

Korisnik može upisati znamenku (od 0 do 9).

#

Korisnik može upisati znamenku, razmak, znak plus ili znak minus. Ako korisnik preskoči unos, Access upisuje prazan prostor.

N

Korisnik mora upisati neko slovo.

?

Korisnik može upisati neko slovo.

A

Korisnik mora upisati neko slovo ili znamenku.

a

Korisnik može upisati neko slovo ili znamenku.

&

Korisnik mora upisati neki znak ili razmak.

C

Korisnik može upisati znakove ili razmake.

. , : ; - /

Znakovi s rezerviranim mjestom za decimale i tisućinke, razdjelnici za datum i vrijeme. Koji znak ćete odabrati ovisi o regionalnim postavkama sustava Microsoft Windows.

>

Svi znakovi koji slijede pretvorit će se u velika slova.

<

Svi znakovi koji slijede pretvorit će se u mala slova.

!

Maska za unos se popunjava slijeva nadesno umjesto zdesna nalijevo.

\

Znakovi koji odmah slijede prikazat će se kakvi jesu.

""

Znakovi u dvostrukim navodnicima prikazat će se kakvi jesu.

Kada izbjegavati maske za unos u programu Access

Iako su vrlo korisne, maske za unos nisu prikladne u svakoj situaciji. Ne koristite ih ako:

 • osobe ponekad moraju unijeti podatke koji ne odgovaraju maski. Maska za unos ne dopušta iznimke.

 • planirate koristiti kontrolu birača datuma s poljem Datum/vrijeme. Maske za unos nisu kompatibilne s kontrolom birača datuma.

Dodavanje maske za unos u polje tablice pomoću čarobnjaka maske za unos

Maske za unos možete koristiti s poljima koja su postavljena za sljedeće vrste podataka: tekst, broj (osim oznake ReplicationID), valuta i datum/vrijeme.

Napomena: Ako za polje datuma i vremena koristite masku za unos, kontrola alata za odabir datuma postaje nedostupna za to polje.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim Prikaz dizajna na izborničkom prečacu.

 2. Kliknite polje u koje želite dodati masku za unos.

 3. U odjeljku Svojstva polja na kartici Općenito kliknite okvir svojstva Maska za unos.

 4. Da biste pokrenuli čarobnjak za maske za unos, kliknite Sastavi Gumb sastavljača .

 5. Na popisu maski za unos, odaberite vrstu maske koju želite dodati.

  Čarobnjak za maske za unos u bazu podataka programa Access za stolna računala

 6. Kliknite Isprobaj pa unesite datum da biste testirali prikaz maske.

 7. Da biste zadržali masku za unos bez promjena, kliknite Dalje.

 8. Odaberite željenu mogućnost spremanja podataka.

 9. Kliknite Završi i spremite promjene.

Dodavanje maske za unos upitu

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite upit koji želite promijeniti, a zatim kliknite Prikaz dizajna na izborniku prečaca.

 2. U rešetki dizajna upita postavite pokazivač na stupac polja koje želite promijeniti.

  Pokazivač možete postaviti u bilo koji redak tog polja.

 3. Pritisnite F4 za otvaranje lista svojstava za to polje.

 4. U odjeljku Svojstva polja na kartici Općenito kliknite okvir svojstva Maska za unos.

 5. Da biste pokrenuli čarobnjak za maske za unos, kliknite gumb Sastavi Gumb sastavljača , a zatim slijedite upute u čarobnjaku.

Dodavanje maske za unos u kontrolu na obrascu ili izvješću

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće koje želite promijeniti i kliknite Prikaz dizajna na izborniku prečaca.

 2. Desnom tipkom miša kliknite kontrolu koju želite promijeniti i zatim kliknite Svojstva na izborniku prečaca.

 3. Na kartici Sve kliknite okvir svojstva Maska za unos.

 4. Da biste pokrenuli čarobnjak za maske za unos, kliknite gumb Sastavi Gumb sastavljača , a zatim slijedite upute u čarobnjaku.

Stvaranje prilagođenih maski za unos

Iako čarobnjak za maske za unos omogućuje stvaranje maske za unos za najčešća oblikovanja, katkad maske za unos morate prilagoditi svojim potrebama. Maske za unos možete prilagoditi promjenom unaprijed definiranih maski u čarobnjaku za maske za unos ili ručnom promjenom svojstva maske za unos za polje na koje želite primijeniti masku.

Prilagodba maski za unos u čarobnjaku za maske za unos

 1. Otvorite objekt u prikazu dizajna pa kliknite polje u koje želite dodati prilagođenu masku za unos.

 2. Da biste pokrenuli čarobnjak za maske za unos, kliknite Sastavi Gumb sastavljača .

 3. Kliknite Uredi popis.

  Pojavit će se dijaloški okvir Prilagođavanje čarobnjaka maske za unos.

 4. Prijeđite na novi zapis u dijaloškom okviru i upišite novi opis u tekstni okvir Opis.

 5. U tekstni okvir Maska za unos upišite znakove i rezervirana mjesta pomoću dopuštenih znakova s popisa u tablici.

 6. Kliknite strelicu dolje Vrsta maske i odaberite odgovarajuću vrstu maske.

 7. Kliknite Zatvori. Na popisu se prikazuje nova maska za unos.

Prilagodba maski za unos iz postavke svojstva polja

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite objekt, a zatim Prikaz dizajna na izborničkom prečacu.

 2. Kliknite polje u kojem želite stvoriti prilagođenu masku za unos.

 3. U području Svojstva polja kliknite tekstni okvir Maska za unos, a potom upišite prilagođenu masku.

 4. Pritisnite CTRL+S da biste spremili promjene.

Morate ručno unijeti definiciju maske za unos za polja Broj i Valuta.

Primjeri maski unosa

Primjeri u sljedećoj tablici prikazuju neke načine moguće upotrebe maski za unos.

Ova maska za unos

Nudi vrste vrijednosti

Bilješke

(000) 000-0000

(206) 555-0199

U ovom slučaju morate unijeti pozivni broj jer dio maske (000, u zagradama) koristi rezervirano mjesto 0.

(999) 000-0000!

(206) 555-0199
( ) 555-0199

U ovom slučaju, dio s pozivnim brojem koristi znak 9 za rezervirano mjesto, pa pozivni broj nije obavezan. Zbog uskličnika (!) se maska puni slijeva nadesno.

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

Omogućava zamjenu posljednje četiri znamenke broja telefona, napisanom američkim načinom, slovima. Obratite pažnju da je u dijelu za pozivni broj znak rezerviranog mjesta 0 pa je stoga upisivanje pozivnog broja obavezno.

#999

- 20
2000

Bilo koji pozitivan ili negativan broj, ne dulji od četiri znamenke i bez razdjelnika tisućica ili decimalnih mjesta.

>L????L?000L0

GREENGR339M3
Maa R 452B7

Kombinacija obaveznih (L) i neobaveznih (?) slova i obaveznih brojeva (0). Znak veće-od navodi korisnika na unos velikih slova. Za korištenje ove vrste maske unosa morate postaviti brstu podataka polja tablice na Tekst ili Dopis.

00000-9999

98115-
98115-3007

Obavezni poštanski broj i neobavezni dio.

>L<??????????????

Marija
Poljak

Ime ili prezime, automatski počinje velikim slovom.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

ISBN broj knjige sa slovnim tekstom, obaveznim prvim i posljednjim znamenkama te bilo kojom kombinacijom slova i znakova između tih znamenki.

>LL00000-0000

DB51392-0493

Kombinacija obaveznih slova i znakova, svi pisani velikim slovima. Ovu vrstu maske za unos koristite kako biste, na primjer, korisnicima pomogli ispravno upisati brojeve dijelova ili druge obrasce za stanje zaliha.

Korištenje maski za unos za adrese e-pošte

Budući da adrese e-pošte sadrže širok raspon znakova, maske za unos nisu prikladan alat za pravilan unos adresa e-pošte. Umjesto toga preporučujemo svojstva kao što su pravilo provjere valjanosti i tekst provjere valjanosti.

Pravilo provjere valjanosti prikazano u sljedećoj tablici jamči unos adrese e-pošte s jednim ili više znakova iza kojih slijedi "@", zatim jedan ili više znakova, pa točka i potom jedan ili više znakova. Dopuštena je adresa, primjerice, tom@example.com, ali ne i tom@example,com ili tom@example. Ako upišete adresu e-pošte koja ne odgovara pravilu provjere valjanosti, Access neće prihvatiti unos te će prikazati poruku u tekstu provjere valjanosti. Ako ne upišete tekst u okvir svojstva Tekst provjere valjanosti, Access će prikazati generičku poruku.

Svojstvo

Postavka

Pravilo provjere valjanosti

je null ILI ((jednako "*?@?*.?*") I (nije jednako "*[ ,;]*"))

Tekst provjere valjanosti (dodatno)

Upišite adresu e-pošte sa znakom "@" i punim nazivom domene (primjerice, "luka@contoso.com").

Dodatne informacije o pravilima provjere valjanosti te detaljne postupke potražite u članku Ograničenje unosa podataka pomoću pravila provjere valjanosti.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×