Upravljanje korisnicima servisa Yammer u cijelom životnom ciklusu sa servisa Office 365

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Nakon Yammer je aktiviran na klijentu Office 365 , kao Office 365 administrator možete kontrolirati životnog ciklusa za korisnike Yammer iz Office 365. Prilikom stvaranja korisnika u Office 365, oni mogu prijaviti na Yammer s svoja uvjerenja Office 365 . Kada korisnik izbriše s Office 365, oni se automatski deaktiviran ili obustavljeno na servisu Yammer. Kada se korisnik Vrati u Office 365, oni se ponovno aktivirati Yammer. Osim toga, svojstva profila korisnika (kao što su ime i odjela) iz Azure Active Directory će automatski popunjavaju u korisničkom profilu za Yammer , a promjene svojstva profila Azure Active Directory odrazit će se u Yammer kao i.

Stvaranje korisnika

Korisnici servisa Yammer stvaraju se čim se prijavljuju, umjesto da se stvaraju s masovnim ažuriranjima ili sinkronizacijom sa servisa Active Directory. Pogledajmo sada na sljedećem dijagramu kako se stvara korisnik servisa Yammer.

Dijagram koji se prikazuje kada administrator sustava Office 365 stvori korisnika. Korisnik se može prijaviti u Office 365 a zatim prijeći na Yammer iz pokretača aplikacija, nakon čega se stvara na servisu Yammer.

Postupak se sastoji od ovih koraka:

 1. Administrator sustava Office 365 stvara korisnika u sustavu Office 365.

 2. Korisnik se prijavljuje na Office 365 putem davatelja identiteta koji je konfiguriran za klijenta.

 3. Korisnik klika pločicu Yammer na pokretaču aplikacija da bi otvorio Yammer.

  Snimka zaslona pokretača aplikacija sustava Office 365 s prikazanim servisom Yammer
 4. Za korisnika sustava Office 365 stvara se novi korisnik servisa Yammer.

 5. Svojstva profila korisnika iz Azure Active Directory automatski se unose u korisničkom profilu za Yammer .

Korisniku

Administrator može blokirati korisnika u Office 365i korisnik će se odjavili iz Yammer. Sljedeći dijagram prikazuje kako to funkcionira:

Administrator sustava Office 365 blokira korisnika u sustavu Office 365, a zatim je korisnik prijavljen je iz servisa Yammer.

Postupak se sastoji od ovih koraka:

 1. Administrator sustava Office 365 postavlja korisnikove prijave status Blokirani.

  Željena akcija

  1. Na portalu za administratore sustava Office 365 odaberite korisnika, a zatim Uređivanje korisnika. Detalji o korisniku, kao sljedeće snimku zaslona prikazan je statusa prijave .

   Snimka zaslona s korisnicima statusa prijave u sustavu Office 365
  2. Odaberite Uređivanje pokraj statusa za prijavu za prebacivanje između dopuštene i Blokiranikao sljedeće snimku zaslona.

   Snimka zaslona s prijavom u dijaloški okvir stanja u sustavu Office 365
 2. Ova akcija teče u servisu Yammer, a odgovarajućih korisnik odjavili iz servisa Yammer (na svim uređajima). Kada se taj korisnik pokuša Prijava na Yammer ponovno s bilo kojeg uređaja, on će se zatražiti da Prijava pomoću vjerodajnica za Office 365. Međutim, korisnik nećete moći prijava jer njihove prijavu status postavljen na blokirani. Kao što je servisa Yammer provjeriti administratora, idite na područje administrator mreže i pogledajte aktivnosti odjeljku računa da biste potvrdili da korisnika servisa Yammer prijavljena, kao snimku zaslona sljedeće kojoj korisnik ima nema aktivne sesije servisa Yammer.

  Snimka zaslona aktivnosti računa za korisnika prikazuje bez aktivno sesije (odjavljen) na servisu Yammer

Brisanje korisnika

Ako zaposlenik napusti tvrtku, možete ga izbrisati iz sustava Office 365. Kada se korisnik izbriše iz sustava Office 365, deaktivira se odgovarajući korisnik servisa Yammer (što se naziva suspenzijom). To je prikazano na sljedećem dijagramu:

Dijagram koji prikazuje da kada administrator sustava Office 365 izbriše korisnika, korisnik se deaktivira na servisu Yammer. Nakon 30 dana korisnički se podaci brišu iz sustava Office 365, a nakon 90 dana korisnik se trajno uklanja sa servisa Yammer, no njegove poruke ostaju.

Postupak se sastoji od ovih koraka:

 1. Administrator briše korisnika iz Office 365, kao što je prikazano u sljedećim snimku zaslona:

  Snimka zaslona s prikazanom naredbom za brisanje korisnika u administraciji sustava Office 365.
 2. Brisanje korisnika u sustavu Office 365 prelijeva se u Yammer, pa se odgovarajući korisnik servisa Yammer deaktivira na servisu Yammer. Konkretno, taj postupak ima isti učinak kao i da u administraciji servisa Yammer odaberete Ukloni korisnike, a zatim odaberete Deaktiviraj tog korisnika, kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona:

  Snimka zaslona s prikazanim načinima korisnika u servisu Yammer.

  Korisnici koji su deaktvirani (ili suspendirani) na taj način prikazuju se na stranicama administracije na servisu Yammer kao da ih je deaktivirao System Administrator, (što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona):

  Snimka zaslona koja prikazuje kako administrator sustava uklanja korisnika.
 3. Kada izbrišete korisnika na servisu Office 365, korisnik postaje neaktivan. Nakon približno 30 dana korisnički se podaci brišu trajno. Dodatne informacije potražite u članku Brisanje ili vraćanje korisnika.

 4. Slično tome, kada se korisnik deaktivira na servisu Yammer, on postaje neaktivan na servisu Yammer. Nakon približno 90 dana deaktivirani korisnici trajno se uklanjaju, ali njihove se poruke na servisu Yammer čuvaju. Da biste saznali više, pročitajte članak Uklanjanje korisnika.

Vraćanje korisnika

Administrator korisnika može vratiti i u sustavu Office 365, pa će se on reaktivirati na servisu Yammer. To je prikazano na sljedećem dijagramu:

Dijagram koji prikazuje da kada administrator sustava Office 365 vrati korisnika, korisnik se tada ponovno aktivira na servisu Yammer.

Postupak se sastoji od ovih koraka:

 1. Administrator Office 365 može vratiti izbrisanog korisnika u Office 365 kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona:

  Snimka zaslona s prikazanom naredbom za vraćanje korisnika u administraciji za Office 365.
 2. Ta se radnja prelijeva na Yammer, pa se prethodno deaktivirani korisnik servisa Yammer reaktivira.

Ažuriranje profila korisnika servisa Yammer iz servisa Azure Active Directory

Office 365 koristi servis u oblaku Azure Active Directory (Azure AD) za upravljanje korisnicima. Možete upravljati korisnicima izravno u oblak ili pomoću Azure AD Connect možete stvarati i sinkronizirati korisnika/grupe iz lokalnog okruženja. Pristupanje Office 365 korisnika koji su novi korisnik YammerYammer prvi put pomoću vjerodajnica Azure AD , stvaranja Yammer korisnika, a korisničkog profila Yammer je popunjen Azure AD korisničkim svojstvima. I nakon uređivanja korisnikovu svojstva profila u Azure AD, se ažuriraju u postojećem korisniku Yammer profila. Recimo, odjel korisnika promijeniti u Azure AD, ta promjena odrazit će se u Yammer kao i.

Korisnici imaju profil u oba Office 365 i Yammer.

 • Da biste pogledali svoj profil Office 365, korisnici mogu na svoje slike profila kliknite i odaberite o meni.

  Snimka zaslona izbornika za račun korisnika u sustavu Office 365

  Omogućuje ih prikaz i uređivanje svoj korisnički profil za Office 365.

  Snimka zaslona stranice Uređivanje pojedinosti za korisnika na servisu Yammer.
 • Da biste pogledali svoj profil Yammer, korisnici mogu odabrati Postavke, a zatim Prikaz profila.

  Snimka zaslona postavku prikaz profila na servisu Yammer

  Omogućuje ih prikaz i uređivanje svoj korisnički profil za Yammer.

  Snimka zaslona Uređivanje profila korisnika servisa Yammer

Postoji nekoliko stvari ključa da biste se informirali o kako se ažuriraju Yammer korisničkim profilima iz Azure Active Directory.

 • Ažuriranja korisničkog profila su jednosmjerna:    Jednosmjerna iz Azure ADYammersu ažuriranja. Sve korisničke profile promjene izvršene u Yammer se neće ažurirati natrag na Azure AD.

 • Azure AD prebrisuje Yammer korisničkog profila uređivanja:    čak i kad Yammer korisnički profili bili popunjeni iz Azure AD, korisnici mogu urediti njihova korisničkog profila servisa Yammer, na primjer, promijenite njihove titule. Promjene se automatski prebrisati. Sljedeći put svojstava ažurirati promijeniti u Azure ADte promjene prebrisat ćete sve promjene u Yammer. Postoji bez konfiguracija u Yammer korisnicima onemogućite mogu ažurirati svoj profil Yammer .

 • Možete upravljati ažuriranjima pomoću Azure AD Connect:    ako želite da korisnici da biste odredili svojstva koja želite ažurirati s njihovim lokalnog imenika Azure AD, oni možete stvoriti tako da konfigurirate alat za Azure AD Connect .

 • Ažuriranja za adrese e-pošte u Azure AD odražavaju se na servisu Yammer:    ažuriranja korisničke e-poštom u Azure AD se ažuriraju u Yammer. Ažurirani e-pošte domene mora podudarati neku od domena na mreži Yammer .

 • Što se događa ako korisnik servisa Yammer nema adresu e-pošte:    Ako nijedan od e-pošte za korisnika ne odgovara domene na mreži Yammer ili ako je korisnik nema bilo koje adrese e-pošte u Azure AD, korisnički profil Yammer ažurira da biste označili da korisnik nema e-pošte, tako da znaju kojima rade kolege te (Ako korisnik postavi pokazivač miša iznad neke osobe u Yammer, prikazat će se na plutajućoj kartici osoba imati poruke e-pošte).

Office 365 administrator možete urediti svojstva korisnika iz Centar za administratore sustava Office 365.

Da biste uredili svojstva korisnika u sustavu Office 365
 1. Centar za administratore sustava Office 365, prijeđite na odjeljak korisnici i odaberite ili traženje korisnika, kao što je prikazano u sljedećim snimku zaslona.

  Snimka zaslona uređivanje okvir korisnika u sustavu Office 365
 2. Uz korisničko ime da biste pogledali ili promijenili svojstva, primjerice adresu e-pošte i zaslonsko imeodaberite Uređivanje .

  Stranici svojstava korisnika u sustavu Office 365

Azure AD obnavlja sljedeća svojstva Yammer :

Svojstvo u Azure AD

Svojstvo u Yammer

 1. Adresa e-pošte

 2. Ime

 3. Prezime

 4. Poslovna titula

 5. Odjel

 6. Ured

 7. Telefon za Office

 8. Mobilni telefon

 1. E-pošta

 2. Ime

 3. Prezime

 4. Poslovna titula

 5. Odjel

 6. Mjesto

 7. Službeni telefon

 8. Mobilni telefon

U Office 365, vidjet ćete svojstva korisnika koji će se ažurirati za Yammer u dijaloškim okvirima sljedeće:

 • Dijaloški okvir Uređivanje adrese e-pošte

  Snimka zaslona polja profila adresa e-pošte u sustavu Office 365
 • Dijaloški okvir Uređivanje podataka za kontakt

  Snimka zaslona polja profila koji se sinkroniziraju na servisu Yammer

U Yammer, vidjet ćete svojstva korisnika koji će se ažurirati za Yammer na stranici profila . U sljedećim se odjeljcima su tih svojstava:

 • Osnove i informacije o sekcijama

  Snimka zaslona polja profila koji se sinkroniziraju na servisu Yammer
 • U odjeljku kontakta

  Snimka zaslona polja telefonskih brojeva koji se sinkroniziraju na servisu Yammer

Mogu li koristiti alat za sinkronizaciju direktorija na servisu Yammer?

Preporučujemo da se klijenti servisa Yammer prebace na ovo dosljedno sučelje između sustava Office 365 i servisa Yammer kako bi upravljali životnim ciklusom svih svojih korisnika. Ono je mnogo praktičnije od zasebnog upravljanja korisnicima, a to je i dugoročno usmjerenje servisa Yammer. Ako trenutno koristite alat za sinkronizaciju direktorija servisa Yammer, razmislite o prelasku na upravljanje korisnicima u sustavu Office 365. Kada prijeđete na upravljanje korisnicima u sustavu Office 365, isključite alat za sinkronizaciju direktorija servisa Yammer.

Napomena: Životnim ciklusom korisnika možete upravljati iz sustava Office 365 samo ako za pristup servisu Yammer koriste vjerodajnice za Office 365.

U tablici u nastavku navedeni su neki ključni aspekti sinkronizacije direktorija servisa Yammer, koji su uspoređeni sa značajkama upravljanja životnim ciklusom korisnika putem servisa Office 365. Dodatne informacije o sinkronizaciji direktorija servisa Yammer pogledajte u članku Planiranje sinkronizacije direktorija servisa Yammer.

Zadatak

Sinkronizacija direktorija servisa Yammer

Office 365

Masovno upravljanje korisnicima

Pomoću sinkronizacije direktorija servisa Yammer korisnicima možete upravljati masovno. No korisnicima sustava Office 365 ne možete upravljati sa servisa Yammer.

Azure Active Directory povezivanje(Azure AD Connect) možete koristiti da biste integrirali lokalnog imenika s Azure Active Directory i Office 365 i upravljanje korisnicima masovno. Azure AD Connect ima dodatne mogućnosti, kao što su lozinka sinkronizaciju, Azure višestruke provjere autentičnosti i drugih proizvođača podrška za aplikacije. Većina važno je napomenuti da, Azure AD Connect omogućuje samo jedan alat za integraciju lokalnog Active Directory za Office 365, uključujući Yammer. Na Yammer će biti ukinuta alat za sinkronizaciju direktorija na Pro 1st, 2016.

Stvaranje korisnika

Korisnik se stvara kao neriješeni korisnik na servisu Yammer te mu se e-poštom šalje pozivnica za pridruživanje servisu Yammer.

Korisnik se može prijaviti na Yammer pomoću svog računa za Office 365 i u tom se trenutku on stvara i na servisu Yammer.

Brisanje korisnika

Korisnik se deaktivira na servisu Yammer. Korisnici u neriješenom stanju brišu se.

Korisnik se deaktivira na servisu Yammer.

Konfiguracija prilagođenih pozivnica e-poštom

Sinkronizacija direktorija servisa Yammer omogućuje vam stvaranje prilagođenih poruka e-pošte s pozivnicima.

Office 365 ne podržava prilagođene pozivnice e-poštom. No, kako se Yammer sve više integrira sa sustavom Office 365, očekujemo da će korisnici otkriti i koristiti Yammer baš kao što koriste Office 365, pa im neće biti potreban jednokratni uvod.

Ažuriranje korisničkih profila

Profile servisa Yammer možete ažurirati putem alata za sinkronizaciju direktorija servisa Yammer.

Azure AD Connect možete koristiti da biste sinkronizirali svojstva korisničkog profila s lokalnog Active DirectoryAzure Active Directory. Te promjene će se ažurirati Yammer korisničkog profila i.

Najčešća pitanja

P: slike korisničkih profila usklađuju s Office 365Yammer?

A: u ovoj fazi slike profila neće se ažurirati s Office 365Yammer. To je nešto što mi ćemo dodavanje razmotriti u budućnosti.

P: Kako jedinstvena prijava na Yammer (SSO) utječe na upravljanje životnim ciklusom korisnika servisa Yammer u sustavu Office 365?

O: SSO za Yammer pridonosi upravljanju identitetom jamčeći da se korisnici prijavljuju na Yammer s istim vjerodajnicama s kojima se prijavljuju u lokalno okruženje. Alternativa je tome korištenje prijave na Office 365 za Yammer, što korisnicima omogućuje prijavu Yammer s vjerodajnicama za Office 365 (Office 365 podržava i SSO). Kako se korisnici prijavljuju, stvaramo mapiranje između korisnika sustava Office 365 i servisa Yammer. Upravljanje životnim ciklusom korisnika servisa Yammer iz sustava Office 365 ovisi o tom mapiranju korisnika između sustava Office 365 i servisa Yammer. Pa, ako koristite SSO za Yammer, ne možete iskoristiti prednost upravljanja životnom ciklusa korisnika servisa Yammer u sustavu Office 365.

Važno: 

P: Kako se upravljanje životnim ciklusom korisnika servisa Yammer razlikuje od vjerodajnica sustava Office 365 za Yammer?

O: SSO za Yammer i vjerodajnice sustava Office 365 za Yammer druge su mogućnosti za upravljanje identitetom. Ta se promjena odnosi na upravljanje životnim ciklusom korisnika. To je povezano, ali nije isto. Vjerodajnice sustava Office 365 za Yammer preduvjet su za upravljanje životnim ciklusom korisnika.

P: Možemo li onemogućiti alat za sinkronizaciju direktorija servisa Yammer kada postane dostupno upravljanje životnim ciklusom korisnika servisa Yammer u sustavu Office 365?

A: dugoročnu proizvoda smjer je da biste upravljali životnog ciklusa Yammer korisnika u Office 365. No kada da biste isključili Yammer Directory Sync odluka temelji se na kako vaša tvrtka koristi.

Važno: 

P: Alat za sinkronizaciju direktorija servisa Yammer danas ažurira polja profila. Hoće li upravljanje životnim ciklusom korisnika servisa Yammer u sustavu Office 365 ažurirati i polja profila?

O: Da.

P: Što se događa kada se adresa e-pošte mijenja u sustavuOffice 365? Hoće li to pokrenuti promjenu adrese e-pošte u sustavu Yammer?

O: Da.

P: Moja tvrtka ima konfiguraciju u kojoj svi korisnici servisa Yammer još nisu u sustavu Office 365. Kako će upravljanje životnim ciklusom korisnika funkcionirati u tom slučaju?

O: Korisnicima koji se prijavljuju na Yammer s vjerodajnicama sustava Office 365 može se upravljati u sustavu Office 365. Korisnicima koji ne koriste vjerodajnice za Office 365 nećete moći nastaviti upravljati kao dosad. Kada na kraju premjestite sve na Office 365, imat ćete jedno mjesto za upravljanje svim korisnicima (uključujući onih koji koriste Yammer).

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×