Upravljanje grupama sustava Office 365 pomoću komponente PowerShell

Zadnje ažuriranje: 18 travnja 2018.

Ovaj članak sadrži korake za obavljanje uobičajenih zadataka upravljanja grupama u komponenti Microsoft PowerShell. U njemu su navedeni i cmdleti komponente PowerShell za grupe. Informacije o upravljanju web-mjestima sustava SharePoint potražite u odjeljku Upravljanje web-mjestima sustava SharePoint pomoću komponente PowerShell

Uobičajeni zadaci za upravljanje grupama sustava Office 365

Veza na smjernice za korištenje grupa sustava Office 365

Kada korisnici stvore ili urede grupu u programu Outlook možete im pokazati vezu na smjernice za korištenje u tvrtki ili ustanovi. Primjerice, ako tražite dodavanje određenog prefiksa ili sufiksa na naziv grupe.

Upotrijebite Azure Active Directory PowerShell da biste uputili svoje korisnike na smjernice za korištenje grupa u sustavu Office 365 u tvrtki ili ustanovi. Pročitajte članak Cmdleti za konfiguraciju postavki grupe na servisu Azure Active Directory i slijedite korake u odjeljku Stvaranje postavki na razini direktorija da biste definirali hipervezu na smjernicu za korištenje. Kada pokrenete cmdlet AAD, korisnicima će se nakon stvaranja ili uređivanja grupe u programu Outlook prikazati veza na smjernice.

Stvaranje nove grupe s vezom na smjernice za korištenje

Kliknite Smjernice za korištenje grupa da biste pogledali smjernice za grupe sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi

Omogućivanje mogućnosti Pošalji kao u grupi sustava Office 365

To možete učiniti i u centru za administratore sustava Exchange. Pročitajte članak Dopuštanje članovima da šalju kao grupa sustava Office 365 ili u njezino ime.

Ako grupama sustava Office 365 želite omogućiti korištenje naredbe "Pošalji kao", konfigurirajte to pomoću cmdleta Add-RecipientPermission i Get-RecipientPermission. Kada omogućite tu postavku, korisnici grupe sustava Office 365 moći će koristiti Outlook ili Outlook na webu za slanje e-pošte i odgovaranje na nju kao grupa sustava Office 365. Korisnici mogu otvoriti grupu, stvoriti novu e-poštu i promijeniti polje "Pošalji kao" u adresu e-pošte grupe.

Napomena: Prilikom stvaranja e-pošte za koju želite upotrijebiti mogućnost "Pošalji kao" u polje Kopija morat ćete dodati adresu e-pošte grupe da bi se poruke prikazivale u grupnim razgovorima.

Trenutno se pravila poštanskog sandučića mogu ažurirati samo putem komponente PowerShell.

 • Da biste postavili pseudonim grupe, upotrijebite sljedeću naredbu.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Da biste postavili pseudonim korisnika, upotrijebite sljedeću naredbu.

  $userAlias = "User"
 • Da biste proslijedili pseudonim grupe cmdletu Get-Recipient i dobili podatke o primatelju, upotrijebite sljedeću naredbu.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Nakon toga naziv primatelja (naziv grupe) proslijedite cmdletu Add-RecipientPermission. Pseudonim korisnika kojem se daje dozvola za mogućnost "Pošalji kao" bit će dodijeljen parametru -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Kada se cmdlet izvrši, korisnici u programima Outlook i Outlook na webu moći će slati e-poštu kao grupa dodavanjem adrese e-pošte grupe u polje Pošiljatelj.

Stvaranje klasa za grupe sustava Office u tvrtki ili organizaciji

Stvorite klase da biste korisnicima u tvrtki ili ustanovi omogućili postavljanje klasa prilikom stvaranja grupa sustava Office 365. Na primjer, korisnici za grupe koje stvore mogu postaviti klasu "Standardno", "Povjerljivo" i "Strogo povjerljivo". Klase grupa ne postavljaju se po zadanim postavkama, već ih morate stvoriti da biste svojim korisnicima omogućili njihovo postavljanje. Upotrijebite Azure Active Directory PowerShell da biste usmjerili svoje korisnike na smjernice za korištenje grupa sustava Office 365 u tvrtki ili ustanovi.

Pročitajte članak Cmdleti za konfiguraciju postavki grupe na servisu Azure Active Directory i pratite upute u odjeljku Stvaranje postavki na razini direktorija da biste definirali klase za grupe sustava Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Da biste opis povezali sa svakom klasifikacijom, za definiranje možete koristiti atribut postavki ClassificationDescriptions.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Na primjer:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Nakon što pokrenete prethodno navedeni cmdlet na servisu Azure Active Directory radi postavljanja klase, pokrenite cmdlet Set-UnifiedGroup da biste postavili klasu za određenu grupu.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

U suprotnom stvorite novu grupu s klasom.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Dodatne informacije o korištenju komponente Exchange Online PowerShell potražite u člancima Using PowerShell with Exchange Online (Korištenje komponente PowerShell uz Exchange Online) i Connect to Exchange Online PowerShell (Povezivanje s komponentom PowerShell u sustavu Exchange Online).

Kada omogućite te postavke, vlasnik grupe moći će odabrati klasu na padajućem izborniku u programima Outlook na webu i Outlook te je spremiti na stranici grupe Uređivanje.

Odabir klase grupe sustava Office 365

Skrivanje grupa u sustavu Office 365 iz GAL-a

Možete odrediti hoće li se grupa u sustavu Office 365 prikazivati na globalnom popisu adresa (GAL-u) i drugim popisima u vašoj tvrtki ili ustanovi. Ako, primjerice, imate grupu odjela za pravne poslove za koju ne želite da se prikazuje na globalnom popisu adresa, možete onemogućiti prikaz te grupe u GAL-u. Pokrenite commandlet Set-Unified Group da biste sakrili grupu s popisa adresa na sljedeći način:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Dopustite samo internim korisnicima da šalju poruke u grupu sustava Office 365

Ako ne želite da korisnici iz drugih tvrtki i ustanova šalju e-poštu u grupu sustava Office 365, možete promijeniti postavke za tu grupu. Tako ćete samo internim korisnicima dopustiti slanje e-pošte u svoju grupu. Ako vanjski korisnici pokušaju poslati poruku u tu grupu, to im neće biti dopušteno.

Pokrenite commandlet Set-UnifiedGroup da biste ažurirali tu postavku na sljedeći način:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Dodavanje savjeta za poštu u grupe sustava Office 365

Svaki put kada pošiljatelj pokuša poslati poruku e-pošte u grupu sustava Office 365, može mu se prikazati savjet za poštu.

Pokrenite commandlet Set-Unified Group da biste u grupu dodali savjet za poštu:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Uz savjete za poštu možete postaviti i prijevode savjeta za poštu, čime se određuju dodatni jezici za savjete za poštu. U slučaju kada, recimo, želite španjolski prijevod, pokrenut ćete sljedeću naredbu:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Promjena zaslonskog naziva grupe sustava Office 365

Zaslonski naziv navodi naziv grupe sustava Office 365. Taj naziv prikazuje se u centru za administratore sustava Exchange ili na portalu za administratore sustava O365. Zaslonski naziv grupe može se urediti i dodijeliti postojećoj grupi sustava Office 365 pokretanjem naredbe Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Upravljanje fotografijama korisnika u grupama sustava Office 365

Naziv cmdleta

Opis

Get-UserPhoto

Služi za prikaz podataka o fotografiji korisnika koja je povezana s računom. Fotografije korisnika pohranjuju se na imeničkom servisu Active Directory

Set-UserPhoto

Služi za pridruživanje fotografije korisnika računu. Fotografije korisnika pohranjuju se na imeničkom servisu Active Directory

Remove-UserPhoto

Uklanjanje fotografije za grupu sustava Office 365

Promjena zadane postavke za grupe sustava Office 365 za Outlook u javnu ili privatnu

Grupe sustava Office 365 u programu Outlook po zadanom se stvaraju kao privatne. Ako vaša tvrtka ili ustanova želi grupe sustava Office 365 za Outlook koje bi po zadanom bile javne (ili ih želi vratiti na privatne), koristite ovu sintaksu cmdleta komponente PowerShell:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Da biste postavili kao privatnu:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Da biste provjerili postavku:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Dodatne informacije potražite u članku Set-OrganizationConfig i Get-OrganizationConfig.

Cmdleti za grupe sustava Office 365

Sljedeći su cmdleti odnedavno dostupni u grupama sustava Office 365. Ako ih ne možete koristiti, vaša pretplata na Office 365 još nije ažurirana tom funkcijom. Informacije potražite u centru za poruke i vodiču za Office 365.

Naziv cmdleta

Opis

Get-UnifiedGroup

Pomoću tog cmdleta potražite postojeće grupe sustava Office 365 i pregledajte svojstva objekta grupe

Set-UnifiedGroup

Služi za ažuriranje svojstava određene grupe sustava Office 365

New-UnifiedGroup

Stvaranje nove grupe sustava Office 365. Ovaj cmdlet nudi minimalan skup parametara, a za postavljanje vrijednosti za dodatna svojstva nakon stvaranja nove grupe koristite Set-UnifiedGroup

Remove-UnifiedGroup

Služi za brisanje postojeće grupe sustava Office 365

Get-UnifiedGroupLinks

Služi za dohvaćanje informacija o članovima i vlasniku grupe sustava Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

Služi za dodavanje stotina ili tisuća korisnika ili novih vlasnika u postojeću grupu sustava Office 365

Remove-UnifiedGroupLinks

Služi za uklanjanje vlasnika i članova iz postojeće grupe sustava Office 365

Dodatne informacije

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×