Upravljanje datotekama u programu SharePoint Workspace 2010

U alatu za datoteke datotekama u načelu možete upravljati kao što to činite u programu Windows Explorer. Imajte na umu da nekim zadacima koji se odnose na upravljanje datotekom, kao što su preimenovanje ili brisanje datoteka, upravljaju dozvole za alate dodijeljene vašoj ulozi. U alatu za datoteke s datotekama možete izvršavati sljedeće administrativne zadatke:

Što vas zanima?

Kopiranje i premještanje datoteka

Brisanje datoteka

Preimenovanje datoteka

Sortiranje datoteka

Pregled svojstava datoteke

Stvaranje novih mapa datoteke

Kopiranje i premještanje datoteka

Da biste datoteku kopirali u drugu mapu (u sklopu alata za datoteke ili u mapu programa Windows Explorer), koristite naredbe Kopiraj i Zalijepi na izborniku koji se pokreće desnim klikom miša ili pritisnite CTRL i povucite datoteku. Da biste datoteku premjestili u drugu mapu, koristite povlačenje i ispuštanje.

U donjoj je tablici opisana metoda povlačenja i ispuštanja.

Željena akcija

Učinite sljedeće

Kopiranje datoteke u podmapu unutar istog alata za datoteke

Pritisnite CTRL i povucite datoteku iz nadređene mape u podmapu. Datoteku na taj način možete povući i u bilo koju drugu mapu niže razine u hijerarhiji mapa.

Kopiranje datoteke u mapu više razine u hijerarhiji mapa unutar istog alata za datoteke

Povlačenje i ispuštanje za taj postupak nije podržano. Koristite Kopiraj i Zalijepi na izborniku koji se pokreće desnim klikom miša.

Kopiranje datoteke u mapu u drugom alatu za datoteke ili u mapu sustava Windows izvan programa SharePoint Workspace

Povucite i ispustite datoteku.

Premještanje datoteke u podmapu unutar istog alata za datoteke

Povucite datoteku iz nadređene mape u podmapu. Datoteku možete povući i u bilo koju drugu mapu niže razine u hijerarhiji mapa.

Premještanje datoteke u mapu više razine u hijerarhiji mapa unutar istog alata za datoteke

Povlačenje i ispuštanje za taj postupak nije podržano. Koristite Izreži i Zalijepi na izborniku koji se pokreće desnim klikom miša.

Premještanje datoteke u mapu u drugom alatu za datoteke ili u mapu sustava Windows izvan programa SharePoint Workspace

Pritisnite SHIFT i povucite datoteku.

Savjet: Ako datoteku povučete u Microsoft Outlook, time automatski započinjete novu poruku koja u privitku ima tu datoteku.

Vrh stranice

Brisanje datoteka

Da biste izbrisali datoteku, kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Izbriši.

Vrh stranice

Preimenovanje datoteka

Da biste preimenovali datoteku, kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Preimenuj.

Vrh stranice

Sortiranje datoteka

Da biste promijenili način na koji su datoteke sortirane na popisu datoteka, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Polazno kliknite Rasporedi.

  2. Na popisu kliknite mogućnost sortiranja.

Vrh stranice

Pregled svojstava datoteke

Da biste vidjeli svojstva datoteke (kao što je veličina datoteke ili datum kada je stvorena), kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Svojstva.

Vrh stranice

Stvaranje novih mapa datoteke

Mape datoteke možete stvarati i raspoređivati u strukturu nalik stablu, kao u programu Windows Explorer. Alat za datoteke već sadrži jednu mapu trajnog naziva "Datoteke", koja je uvijek na vrhu popisa (analogno nazivu pogona diska, kao što je (C:\) na računalu). Sve mape koje dodajete hijerarhijski se prikazuju ispod mape "Datoteke".

Stvaranje nove mape

Nove se mape uvijek stavljaju u hijerarhiju ispod odabrane mape.

  1. Odaberite mapu u koju želite smjestiti novu mapu.

  2. Na kartici Polazno kliknite Novo, a zatim Mapa.

  3. Upišite naziv nove mape i pritisnite ENTER.

Preimenovanje mape

Preimenovanje mapa u alatu za datoteke isto je kao u programu Windows Explorer.

  1. Desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim kliknite Preimenuj.

  2. Upišite novi naziv za novu mapu i pritisnite ENTER.

Pregled svojstava mape

Da biste prikazali svojstva mape, kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Svojstva. Dijaloški okvir Svojstva mape ima četiri kartice: Općenito, Upozorenja, Dozvole i Preuzimanje.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×