Upravljanje ciljnim skupinama u sustavu SharePoint Online

Ciljne skupine grupe su korisnika pomoću kojih možete usmjeravati sadržaj osobama u svojoj tvrtki ili ustanovi. Grupe se određuju članstvima na popisima za raspodjelu sustava Exchange Online, članstvima u grupama sustava SharePoint ili pravilima koja konfigurira administrator sustava SharePoint Online u centru za administraciju sustava. Administratori sustava SharePoint Online ciljne skupine mogu dodavati, uređivati i brisati ciljne skupine pomoću centra za administraciju sustava.

Napomena:  Da biste pristupili centru za administraciju sustava SharePoint i obavljali zadatke navedene u ovom članku, morate imati dozvole globalnog administratora sustava Office 365.

Ciljne skupine tvrtkama ili ustanovama omogućuju prilagodbu sadržaja određenim korisnicima. Ciljne skupine možete primijeniti na sadržaj na razini popisa ili stavke popisa.

U sustavu SharePoint Online pravila ciljne skupine mogu se temeljiti na informacijama u sljedećim spremištima:

 • korisničkom računu u imeničkom servisu sustava Office 365, što je instanca komponente Microsoft Azure Active Directory

 • članstvu u sustavu za upravljanje identitetom, npr. servisu Active Directory Domain Services (AD DS)

 • odgovornoj strukturi tvrtke ili ustanove (ako su te informacije pohranjene u servisu AD DS)

Ciljne se skupine definiraju i čuvaju u servisnim aplikacijama korisničkog profila.

Svaka ciljna skupina mora biti sastavljena da bi joj se sadržaji mogli prilagoditi. Sastavljanjem se utvrđuje članstvo u ciljnoj skupini pretraživanjem zadnjih prijavljenih podataka iz sustava za upravljanje identitetom radi indeksiranja. U sustavu SharePoint Online sastavljanje ciljne skupine konfigurira imenik sustava Office 365, a odvija se u pravilnim, unaprijed određenim vremenskim razmacima.

Napomena o sigurnosti:  Ciljne skupine samo su praktičan način isporuke sadržaja određenim grupama osoba. Sadržaj je i dalje dostupan i vidljiv svima koji imaju odgovarajuće dozvole. Dodatne informacije potražite u članku Planiranje strategije dozvola.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje ciljne skupine

Ciljne skupine služe za grupiranje korisnika u tvrtki ili ustanovi da biste mogli prilagoditi informacije prema tome koliko su im relevantne. Prilikom dodavanja nove ciljne skupine dodajete i pravilo ciljne skupne koje određuje članove ciljne skupine. Ciljne skupine uvijek imaju najmanje jedno pravilo ciljne skupine. Dodatne informacije o pravilima ciljnih skupina potražite u odjeljku Dodavanje, uređivanje ili brisanje pravila ciljne skupine.

Prilikom dodavanja nove ciljne skupine odabirete vlasnika ciljne skupine. Vlasnik može biti netko tko zna zašto je ciljna skupina stvorena i s kime se može stupiti u vezu u slučaju problema s ciljnom skupinom. Kao vlasnik se često određuje osoba koja je stvorila ciljnu skupinu, ali to ne mora uvijek biti tako. Određivanje vlasnika ciljne skupine korisno je u korporacijama s velikim brojem ciljnih skupina koje je stvorilo nekoliko različitih administratora.

Važno: Prilikom dodavanja nove ciljne skupine nije moguće vidjeti njezine članove dok se nova ciljna skupina ne sastavi.

Vrh stranice

Dodavanje ciljne skupine

Kada želite filtrirati isporuku sadržaja da bi bio vidljiv samo odabranim korisnicima, dodajte ciljnu skupinu.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

 6. Na stranici Prikaz ciljnih skupina odaberite Nova ciljna skupina.

 7. Na stranici Stvaranje ciljne skupine u odjeljku Svojstva u okvir Naziv upišite naziv nove ciljne skupine.

 8. U okvir Opis upišite detaljni opis nove ciljne skupine.

 9. U okvir Vlasnik upišite naziv računa korisnika koji će upravljati ciljnom skupinom i biti njezin vlasnik. Odaberite Provjeri nazive da biste provjerili jeste li ispravno upisali naziv ili Pregledaj da biste pronašli naziv računa.

 10. Potvrdite okvir Zadovoljavaju sva pravila ili Zadovoljavaju bilo koje pravilo da biste odredili članove te ciljne skupine.

 11. Odaberite U redu.

 12. Na stranici Dodavanje pravila ciljne skupine učinite nešto od sljedećeg:

  • Dodavanje pravila utemeljenog na svojstvima korisnika:

   1. U odjeljku Operand odaberite Korisnik.

   2. U odjeljku Operator odaberite Odgovorna osoba da biste stvorili pravilo utemeljeno na organizacijskoj hijerarhiji ili odaberite Član u da biste ciljnu skupinu birali prema grupi ili popisu za raspodjelu.

   3. U okvir Vrijednost upišite ime korisnika kojeg želite koristiti za testiranje tog pravila ili ga odaberite u tom okviru.

    • Za pravilo Odgovorna osoba odaberite osobu nadređenu korisnicima koje želite uvrstiti u ciljnu skupinu.

    • Za ciljnu skupinu Član u odaberite grupu ili popis za raspodjelu koji želite uvrstiti u pravilo ciljne skupine.­

  • Da biste dodali pravilo utemeljeno na svojstvu korisničkog profila:

   1. U odjeljku Operand odaberite Svojstvo, a zatim na popisu odaberite odgovarajuće svojstvo.

   2. Na popisu Operator odaberite operator za svojstvo. Premda svako svojstvo ima nešto drukčiji skup operatora, uobičajeni operatori uključuju = i Sadrži.

   3. U odjeljku Vrijednost upišite vrijednost koja će se koristiti prilikom provjere usklađenosti svojstva s tim pravilom.

 13. Odaberite U redu.

Vrh stranice

Uređivanje ciljne skupine

Ciljnoj skupini možete promijeniti naziv, opis ili vlasnika. Možete promijeniti i postavke koje određuju moraju li članovi ciljne skupine zadovoljavati sva pravila ciljne skupine ili mogu zadovoljavati bilo koje pravilo ciljne skupine.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

 6. Na stranici Prikaz ciljnih skupina na popisu ciljnih skupina pokažite na naziv ciljne skupine koju želite urediti, odaberite strelicu koja se pojavila, a zatim Uređivanje.

 7. Na stranici Uređivanje ciljnih skupina možete unijeti sljedeće promjene:

  • U odjeljku Svojstva možete promijeniti naziv ili opis ciljne skupine.

  • U okvir Vlasnik možete upisati naziv računa korisnika koji će upravljati ciljnom skupinom i biti njezin vlasnik. Odaberite Provjeri nazive da biste provjerili jeste li ispravno upisali naziv ili Pregledaj da biste pronašli naziv računa.

  • Možete potvrditi okvir Zadovoljavaju sva pravila ili Zadovoljavaju bilo koje pravilo da biste odredili članove te ciljne skupine.

 8. Odaberite U redu da biste primijenili promjene.

Vrh stranice

Brisanje ciljne skupine

Preporučuje se da ciljnu skupinu izbrišete kada više ne bude poslovne potrebe za prilagodbom sadržaja korisnicima i grupama u toj ciljnoj skupini.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

 6. Na stranici Prikaz ciljnih skupina na popisu ciljnih skupina odaberite ciljnu skupinu koju želite izbrisati, a zatim Izbriši.

 7. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Dodavanje, uređivanje ili brisanje pravila ciljne skupine

Prilikom dodavanja ciljne skupine stvara se i pravilo ciljne skupine koje određuje članove ciljne skupine. Ciljne skupine uvijek imaju najmanje jedno pravilo, ali pravila ciljne skupine u svakom trenutku možete promijeniti. Nova ili uređena pravila ciljne skupine ne primjenjuju se dok se ciljna skupina ponovno ne sastavi tijekom sljedeće sinkronizacije imenika sustava Office 365.

Svako pravilo ciljne skupine sadrži sljedeće elemente:

 • Operand određuje korisnika ili svojstvo koje želite uvrstiti u upit za pravilo.

 • Operator određuje hoće li korisnici uspoređeni s vrijednošću biti uvršteni u pravilo ili izuzeti iz njega.

 • Vrijednost je točka usporedbe koja se koristi za upit.

Ciljne skupine s više pravila koriste jedan od sljedećih logičkih skupova:

 • Zadovoljavaju sva pravila: korisnici moraju zadovoljiti sva pravila da bi postali članovi ciljne skupine. Dodana pravila obično smanjuju veličinu ciljne skupine.

 • Zadovoljavaju bilo koje pravilo: korisnici koji zadovoljavaju bilo koje pravilo postaju članovi ciljne skupine. Dodana pravila obično povećavaju veličinu ciljne skupine.

Vrh stranice

Dodavanje pravila ciljne skupine

Dodavanje pravila ciljne skupine preporučuje se u sljedećim situacijama:

 • Nova vrijednost za operand Korisnik    Ciljnu skupinu birate prema članstvu ili odgovornoj strukturi, a želite dodati korisnike na nekom drugom popisu za raspodjelu ili one koji su odgovorni nekom drugom rukovoditelju.

 • Novi operator za operand Korisnik    Trenutno birate ciljnu skupinu prema odgovornoj strukturi, a želite je birati prema članstvu na popisu za raspodjelu.

 • Novi operand    Trenutno birate ciljnu skupinu prema članstvu ili odgovornoj strukturi, a želite povećati ili smanjiti broj članova na temelju određenog svojstva korisničkog profila.

 • Novi operand Svojstvo    Ciljnu skupinu birate na temelju jednog svojstva, a želite povećati ili smanjiti broj članova na temelju dodatnog svojstva.

Da biste dodali pravilo ciljne skupine, slijedite upute u nastavku.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

 6. Na stranici Prikaz ciljnih skupina pokažite na naziv ciljne skupine koju želite konfigurirati, odaberite strelicu koja se pojavila, a zatim Prikaži svojstva.

 7. Na stranici Prikaz svojstava ciljne skupine u odjeljku Pravila ciljne skupine odaberite Dodaj pravilo.

 8. Na stranici Dodavanje pravila ciljne skupine učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali pravilo utemeljeno na korisniku:

   1. U odjeljku Operand odaberite Korisnik.

   2. U odjeljku Operator odaberite Odgovorna osoba da biste stvorili pravilo utemeljeno na organizacijskoj hijerarhiji ili odaberite Član u da biste ciljnu skupinu birali prema grupi ili popisu za raspodjelu.

   3. U okvir Vrijednost upišite ime korisnika kojeg želite koristiti za testiranje tog pravila ili ga odaberite u tom okviru.

    • Za pravilo Odgovorna osoba odaberite osobu nadređenu korisnicima koje želite uvrstiti u ciljnu skupinu.

    • Za ciljnu skupinu Član u odaberite grupu ili popis za raspodjelu koji želite uvrstiti u pravilo ciljne skupine.­

  • Da biste dodali pravilo utemeljeno na svojstvu korisničkog profila:

   1. U odjeljku Operand odaberite Svojstvo, a zatim na popisu odaberite odgovarajuće svojstvo.

   2. Na popisu Operator odaberite operator za svojstvo. Premda svako svojstvo ima nešto drukčiji skup operatora, uobičajeni operatori uključuju = i Sadrži.

   3. U odjeljku Vrijednost upišite vrijednost koja će se koristiti prilikom provjere usklađenosti svojstva s tim pravilom.

 9. Odaberite U redu.

Vrh stranice

Uređivanje pravila ciljne skupine

Uređivanje pravila ciljne skupine preporučuje se u sljedećim situacijama:

 • Operand    To je najrjeđa promjena jer je gotovo uvijek bolje dodati novo pravilo. No operand Korisnik utemeljen na odgovornoj strukturi ili članstvu na popisu za raspodjelu možete promijeniti u operand Svojstvo utemeljen na rukovoditelju, poslovnoj tituli ili nekom drugom svojstvu namijenjenom stvaranju ciljne skupne sa sličnim, ali bolje probranim članovima.

 • Operatori    Promijenite operator ako je članstvo popisa preusko ili preširoko. Promijenite, primjerice, operand = (jednako) u operator Sadrži da biste povećali broj članova ciljne skupine.

 • Vrijednost    Trebali biste promijeniti ciljnu vrijednost za pravilo ciljne skupine ako procjenjujete odgovarajući korisnički operand ili svojstvo, ali je broj članova veći ili manji od očekivanog, ili pak ako postoje korisnici ili grupe koje želite uvrstiti ili izuzeti na temelju promjenjivih poslovnih potreba. Ako svojstvo ima više vrijednosti, možete dodati i jednu ili više dodatnih vrijednosti.

Napomena:  Promjene pravila ciljne skupine nakon ponovnog sastavljanja u pravilnim, unaprijed određenim vremenskim razmacima ne odražavaju se u sustavu SharePoint Online.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

 6. Na stranici Prikaz ciljnih skupina pokažite na ciljnu skupinu koju želite konfigurirati, odaberite strelicu koja se pojavila, a zatim Prikaži svojstva.

 7. Na stranici Prikaz svojstava ciljne skupine u odjeljku Pravila ciljne skupine odaberite pravilo koje želite urediti.

 8. Na stranici Uređivanje pravila ciljne skupine učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste članstvo u ciljnoj skupini utemeljili na korisniku:

   1. U odjeljku Operand odaberite Korisnik.

   2. U odjeljku Operator odaberite Odgovorna osoba da biste stvorili pravilo utemeljeno na organizacijskoj hijerarhiji ili odaberite Član u da biste ciljnu skupinu birali prema grupi ili popisu za raspodjelu.

   3. U okvir Vrijednost upišite ime korisnika kojeg želite koristiti za testiranje tog pravila ili ga odaberite u tom okviru.

    1. Za pravilo Odgovorna osoba odaberite osobu nadređenu korisnicima koje želite uvrstiti u ciljnu skupinu.

    2. Za ciljnu skupinu Član u odaberite grupu ili popis za raspodjelu koji želite uvrstiti u pravilo ciljne skupine.­

  • Da biste članstvo u ciljnoj skupini utemeljili na svojstvu korisničkog profila:

   1. U odjeljku Operand odaberite Svojstvo, a zatim na popisu odaberite odgovarajuće svojstvo.

   2. Na popisu Operator odaberite operator za svojstvo. Premda svako svojstvo ima nešto drukčiji skup operatora, uobičajeni operatori uključuju = i Sadrži.

   3. U odjeljku Vrijednost upišite vrijednost koja će se koristiti prilikom provjere usklađenosti svojstva s tim pravilom.

 9. Odaberite U redu.

Vrh stranice

Brisanje pravila ciljne skupine

Broj članova popisa može se povećati ili smanjiti ako se promijeni poslovna potreba za prilagodbom sadržaja. Ako ciljna skupina mora zadovoljavati sva pravila, brisanjem pravila ciljne skupine povećavate broj članova. Ako ciljna skupina može zadovoljavati bilo koje pravilo, brisanjem pravila ciljne skupine smanjujete broj članova. Ako sama ciljna skupina nije više potrebna, izbrišite cijelu ciljnu skupinu, a ne samo određena pravila.

Napomena:  Dok se ne dovrši sastavljanje, u ciljne će skupine ostati uvrštene ciljne skupine koje zadovoljavaju izbrisana pravila.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

 6. Na stranici Prikaz ciljnih skupina pokažite na ciljnu skupinu koju želite konfigurirati, odaberite strelicu koja se pojavila, a zatim Prikaži svojstva.

 7. Na stranici Prikaz svojstava ciljne skupine u odjeljku Pravila ciljne skupine odaberite pravilo koje želite izbrisati.

 8. Pri dnu stranice Uređivanje pravila ciljne skupine odaberite Izbriši.

 9. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Prikaz ciljnih skupina

Prikažite popis ciljnih skupina da biste odabrali ciljnu skupinu ili pravilo ciljne skupine koje želite urediti ili izbrisati. Na taj način možete pregledati sve ciljne skupine.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint.

 2. Odaberite ikonu pokretača aplikacije Ikona pokretača aplikacija u sustavu Office 365 u gornjem lijevom kutu, a zatim mogućnost Administrator da biste otvorili centar za administratore sustava Office 365. (Ako ne vidite pločicu Administrator, nemate dozvole administratora sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.)

 3. U lijevom oknu odaberite Centri za administratore > SharePoint.

 4. Odaberite Korisnički profili.

 5. U odjeljku Osobe odaberite Upravljanje ciljnim skupinama.

  Snimka zaslona centra za administraciju sustava SharePoint Online s odabranom stranicom s korisničkim profilima.

 6. Da biste na popisu ciljnih skupina pronašli određenu ciljnu skupinu, u okvir Pronađite ciljnu skupinu koja započinje sa upišite prvih nekoliko slova naziva ciljne skupine, a zatim odaberite Traži.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×